Pressinfo - presskonferens kl Deltagare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:"

Transkript

1 Pressinfo - presskonferens kl Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar Svensk kollektivtrafik resultatet av den rikstäckande marknadsundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Dalatrafik får ett lågt värde på det sammanfattande betyget, Nöjd Kund Index, NKI. Undersökningen ställer ett antal frågor där man ber om ett betyg på en 5-gradig skala. Våra kunder är nöjda med sin senaste resa. Där ger oss 81 % av resenärerna betyget 4 eller 5. En siffra som varit stabil sedan den började mätas. Däremot har allmänhetens och våra resenärers samlade förtroende för Dalatrafik sjunkit betydligt. Bland våra resenärer är det nu 58 % som ger oss betyget 4 eller 5. Bland dalfolket i allmänhet är motsvarande siffra 39 %. Utvecklingen är inte ny. Vi har sett en dalande utveckling sen 2006 då vi fick en ny entreprenör efter den trafikupphandling som då gjordes. Vi har också de senaste åren haft en stagnerande resandeutveckling. Trafiken har någorlunda passat de som reser med oss men vi har haft svårt att locka nya resenärer. Ett faktum som också funnits med som underlag när Region Dalarna beslutat om kollektivtrafiken i Dalarna. Region Dalarna har gett Dalatrafik uppgiften att skapa ett gemensamt kollektivtrafiksystem, där de stora bussarna i allmän kollektivtrafik samordnas med alla mindre fordon som används för sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar mm. Beslutet om det nya trafiksystemet grundas på två stora utredningar gjorda av Region Dalarna Den goda resan i Dalarna och Tågpendling i Dalarna som också är fastställda i alla länets kommuner och landstinget. Utredningarna ledde fram till Region Dalarnas Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarna och en målbild där Dalatrafik ska arbeta för att uppfylla nio direktiv. Bland annat ska Dalatrafik: Knyta samman pendlingsområden och koncentrera resurser till de stråk där kollektivtrafiken gör störst nytta. Göra resan snabbare och effektivare. Göra kollektivtrafiken till ett attraktivt resealternativ för arbets- och studiependling vad gäller restider, tillförlitlighet, turutbud, snabbhet, punktlighet och standard på fordon. Upphandlingen av det nya trafiksystemet startade, med trafikstart då samtliga trafikavtal upphörde. 17 augusti startade den nya kollektivtrafiken i Dalarna Dalatrafik hade förväntat sig att det nya trafiksystemet skulle få problem i starten. För ett år sedan fanns inget avtal med något trafikföretag och vi kunde alltså stå utan såväl linjetrafik som sjukresor och färdtjänst. Vi tvingades därför göra en direktupphandling som efter överklaganden visat sig vara juridiskt helt korrekt. Konsekvensen blev att Dalatrafik och trafikföretagen SamBus och Keolis fick en extrem belastning. Man fick bara fyra månader på sig för att planera och få det nya trafiksystemet på plats, mot planerade tolv. Tiden saknades för att göra alla grundläggande analyser. Vilket bland annat medförde att trafik saknades på väsentliga sträckor där direktbussarna inte stannade. Hos kommunerna rådde också osäkerhet om kostnaderna för kompletterande anropsstyrd Flextrafik varför sådan saknades på de flesta ställen i länet. Efter trafikstarten fick vi många synpunkter och en del tycker att den nya kollektivtrafiken inte lever upp till deras förväntningar. Vi lyssnar på alla de synpunkter vi får in och tar

2 resenärernas vardagsproblem på största allvar. Vi har löpande gjort förändringar och kompletteringar sedan trafikstarten. De viktigaste var den mellankommunala trafik vi inrättade på sträckorna Avesta-Hedemora-Säter-Borlänge, Borlänge-Gagnef-Leksand, Hedemora-Falun och Ornäs-Falun. Vi har också infört flera hållplatser på sträckan Mora Grövelsjön och kompletterande stopp i Mora Noret och Vikarbyn. Under hösten gjordes kontinuerliga ändringar och ibland med för kort varsel. Bra ändringar men som skapade osäkerhet och som var svåra att informera om. För att oftare kunna göra ändringar men samtidigt ha möjlighet att nå de som berörs, kommer vi nu att göra förändringar i våra tidtabeller vid några fastställda datum varje år. Inför varje förändring kommer information alltid att finnas på vår hemsida. De som är medlemar i Dalatrafiks kundklubb, beställt personlig tidtabell eller prenumererar på trafikstörningsinformation får också information om förändringarna. För 2015 gäller dessa datum: 8 mars, 3 maj, 28 juni, 16 augusti, 1 november och 13 december. Då ändrar vi inte alla tidtabeller. De tidtabeller som inte ändras gäller tillsvidare. Kontinuerligt arbetar vi nu med att kvalitetssäkra hela resan. De äldre bussar som, p.g.a. den korta uppstartstiden, användes inledningsvis har succesivt förnyats. På direktbusslinjerna ska vi hålla den standard vi utlovat och dessa bussar kommer under våren att utrustas med trådlöst internet. Ett väl fungerande biljettsystem är viktigt för förarens arbetssituation, för vår resandestatistik och för att säkerställa våra intäkter. Vårt arbete med leverantören gör att det nu fungerar bättre men mer arbete återstår. Även på beställningscentralen i Ludvika, som ska samordna den allmänna linjetrafiken och servicetrafiken, har det funnits problem p.g.a. kort uppstartstid. Tillsammans med entreprenören Samres bedriver vi nu ett omfattande projekt för att komma till rätta med de brister som finns. Vi ska också öppna upp mer av skoltrafiken så att den blir öppen för allmänheten och tillsammans med kommunerna ska vi se till att den anropsstyrda flextrafiken byggs ut. Vi kommer också ta ett helhetsgrepp på trafiken i Borlänge och Falun och däremellan för att göra den trafiken ännu mer attraktiv framförallt för dem som inte bor eller arbetar i centrum När delarna har fallit på plats och hela kedjan fungerar så ska vi intensivt arbeta med marknadskommunikation för att få fler att upptäcka den nya trafiken och alla de resmöjligheter som finns. Allt för att uppfylla de tydliga mål som vi fått från Region Dalarna. Dalatrafiks mål: Få fler att resa med oss och en ökad marknadsandel Fler resenärer ger miljövinster. Öka nöjdheten hos resenärer och allmänhet. Skapa en effektivare trafik. Skapa regionförstoring genom snabbare resor mellan större orter.

3 Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Dalatrafik? Resenärer (reser några gånger/månad eller oftare) 78% 74% 6 66% 66% 66% 67% 66% 67% 63% 58% -7% -7% -7% -6% -7% -7% -6% -9%

4 Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Dalatrafik? Allmänheten 6 53% 54% 48% 49% 47% 47% 47% 45% 44% 39% -8% -12% -13% -12% -15% -15% -15% -16% -16%

5 Om du tänker på din senaste resa med Dalatrafik, hur nöjd var du med den? 82% 84% 81% 83% 83% 81% 6-6% -7% -4% -7%

VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens

VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens VÄLKOMNA! Samtrafikens planeringskonferens Kollektivtrafikens hus 3-4 febr 2015 3 febr 2014 Samtrafikens Planeringkonferens 13.00 Inledning Ingrid Grönlund 13.10 13.40 14.15 15.00 Kaffe Nya referenskommittén

Läs mer

Stormöte om kollektivtrafiken

Stormöte om kollektivtrafiken 1 (6) LINKÖPINGS KOMMUN Stormöte om kollektivtrafiken Minnesanteckningar Anteckningar av: Anders Netin/Karin Linkhorst 2014-03-13 Linköpings kommuns Landsbygdsgrupp, i samarbete med Landstingets kollektivtrafiknämnd

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN 2012-2016 Innehåll Innehåll 1 Förord 2 1. Inledning 3 1.1 Ny kollektivtrafiklag 3 1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet?

Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? Har månadskortet spelat ut sin roll och vad är då alternativet? SKL har under våren gett ut en skrift som förklarar varför kollektivtrafikens kostnad ökar, en bra genomgång av vad som varit. Tyvärr saknades

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) Plats och tid Landstingshuset, Futurum, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 16 APRIL 2012. Datum: 2012-04-16 Tid: 19.00 21.00 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 55 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun

Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun falun.se/ Marknadsföring av Stadsbussarna i Falun - utvärdering enligt SUMO system för utvärdering av mobilitetsprojekt Juni 2005 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Uppdragsbeskrivning... 1 Övergripande

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN årsredovisning 2012 KOMMUNALFÖRBUNDET KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands Län grundades

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer