Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund"

Transkript

1 Gynekologisk Cancer: cervix Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

2

3

4

5 Vad vi skall tala om idag Cervix Ovariet Epiteliala tumörer Germinalcellstumörer Stromacellstumörer Tuba Peritoneum Uterus Endometriecancer Sarkom Vagina Vulva Skivepitelcancer Malignt melanom Maligna Trofoblastsjukdomar

6 Kvinna inkommer med vaginal blödning Utredning? Orsaker? Differentialdiagnoser? Histopatologisk bild? Behandling?

7 Vad/varför söker patienten just nu? Flytning/ Blödning/ Sveda/Annat?

8 Vad/varför söker patienten just nu? I. Anamnes Hur länge? Var i buken? SM? Tidigare graviditeter? Preventivmedel? Ny partner? Flytning? Blödning? III. Intervallsmärtor? Illamående? Urinvägsbesvär? Avföring? Temperaturstegring? Flytning/ Blödning/ Sveda/Annat? Ultraljud Endometriet Ovarierna Vätska i fossa Douglasi II. IV. Gynundersökning Lab. Flytning? Blödning? Slemhinnehudförändringar? Portioförändringar? Uterus? Storlek, form Adnex Urin: Hb, nitur, U- HCG Blod: Hb, vita, CRP, Beta-HCG Clamydia, GC-odl

9 Vaginal blödning Menstruation Missfall, X MHC (Menorragia Hemoragika Cyctica) Adenomatös hyperplasi med eller utan atypi Cancer Cervix Corpus (endometrium) Ovarium (Hormonproducerande granulosacellstumörer) Myom Atrofi Infektion inklusive urinvägsinfektion PCO Hormonbehandling (Östrogen) Prolaktinom

10 35 årig kvinna med blodig flytning sedan ett par månader VS Klamydiatest Ev biopsi

11 Biopsi histopathology skivepitelcancer: Invasion 4 mm, diameter 6 mm

12 FIGO stadieindelning för livmoderhalscancer

13 Cervixcancer stadieindelnng rödmarkerat till kirurgi Stadium 0 In situ Stadium I Stadium IA Stadium IA1 Stadium IA2 Stadium IB Stadium IB1 Stadium IB2 Tumören begränsad till cervix. Ingen hänsyn ska tagas till utbredning i corpus. Endast mikroskopiskt identifierad stromainvasion. Invasionsdjup < 3 mm. Utbredning < 7 mm. Invasionsdjup < 5 mm. Utbredning < 7 mm. Mikroskopiska lesioner större än IA eller makroskopiska lesioner begränsade till cervix. Makroskopiska lesioner < 4 cm i utbredning. Makroskopiska lesioner >4 cm i utbredning. Stadium II Stadium IIA Stadium IIB Utbredning utanför cervix/corpus, men har ej nått bäckenväggen eller nedre 1/3 av vagina. Växt i övre 2/3 av vagina men ej i parametrier. Växt i parametrier. Stadium III Stadium IIIA Stadium IIIB Utbredning till bäckenvägg eller nedre 1/3 av vagina. Hydronefros eller tyst njure utan annan känd orsak. Nått nedre 1/3 av vagina men ej bäckenväggen. Nått bäckenvägg och/eller hydronefros och/eller tyst njure. Stadium IV Stadium IVA Stadium IVB Utbredning utanför lilla bäckenet och/eller klinisk överväxt på blås eller rektalslemhinnan. Överväxt på intilliggande organ. Fjärrmetastasering.

14 Utredning CT (CT-PET) MRI Palpation i narkos inkl cystoskopi för sk klassning av tumören

15 Cervixcancer fall i Södra sjukvårdsregionen Ca 40 pat /år kräver onkologisk beh

16 Genes HPV! Ingen ärftlig koppling

17 Cervix cancer: behandling Tidig invasiv cancer(<3mm) (std 1A1) enkel hysterektomi ev enbart konisering Stadium 1A2 (invasiv 3-5mm) metastaserar oftare och bör behandlas med radikal hysterektomi och körtelutrymning i bäckenet Stadium 1B till 2A(>5mm invasionsdjup och begränsad till övre vagina) behandlas med kirurgi som st1a2 men om tumören >4cm radikal radiokemoterapi Stadium IB:2 IIIB radikalt kurativt syftande ges radiokemoterapi (vilket innebär externstrålbehandling, intern strålbehandling sk brachyterapi samt konkomittant-samtidig cytostatika)

18 Sentinel node

19 Injection sites ml 99TC albumin

20 Lymphoscintigram

21 Handstyrd probe

22 SLN distribution: Sentinel nodes Metastatiska sentinel nodes Rob et al. Gynecol Oncol 98:281-88, 2005

23 Cervixcancer < 20 mm Falskt negativ SLN rate < 1% Förväntad incidens avlymfkörtelmetastaser är ca10% (<3 cm stage IB1) Risk för att missa lymfkörtelmetastaser med SLN teknik <1/1000 patients

24 Utredning(efter PAD) Klassning (tumörkirurg och onkolog) (klinisk) -Palpation i narkos -Cystoskopi MR- tumörutbredning CT- lgl, metastaser

25 Cervix cancer: behandling Tidig invasiv cancer(<3mm) (std 1A1) enkel hysterektomi ev enbart konisering Invasiv cancer Stadium 1A2-2A (invasiv >3mm) metastaserar oftare och bör behandlas med radikal hysterektomi och körtelutrymning i bäckenet men om tumören är >4cm radiokemoterapi Stora och/ avancerade tumörer kurativt syftande radiokemoterapi (vilket innebär extern strålbehandling, brachyterapi (intern strålbehandling) samt koncomittantsamtidig cytostatika

26 Kirurgi i St I-IB1 Radikal hysterektomi med iliacal och paraortal lymfkörtelutrymning

27 Fertilitetsbevarande kirurgi?

28 Radikal trachelektomi Liten tumör (<2cm) Inga positiva lymfkörtlar Ingen infertilitet Tekniskt krävande(bör opereras på 2-3 i Sverige) Risk för prematuritet

29 Cervix cancer: behandling Tidig invasiv cancer(<3mm) (std 1A1) enkel hysterektomi ev enbart konisering Invasiv cancer Stadium 1A2-2A (invasiv >3mm) metastaserar oftare och bör behandlas med radikal hysterektomi och körtelutrymning i bäckenet men om tumören är >4cm radiokemoterapi Stora och/ avancerade tumörer kurativt syftande radiokemoterapi (vilket innebär extern strålbehandling, brachyterapi (intern strålbehandling) samt koncomittantsamtidig cytostatika

30 Stadium IB2-IIIB Radikal radiokemoterapi:extern strålbehand kombinerat med konkomitant cytostatika samt brachyterapi

31 Dosplanering

32 Intensy Modulated RadioTherapy:IMRT IMRT gör det möjligt att med hög precision anpassa stråldosen till tumörens form och specifika strålningskänslighet. Genom IMRT minskas även risken för att frisk vävnad skadas. Fördelen med IMRT är att strålfälten mer exakt kan anpassas till tumörens utbredning även om tumörens utbredning är oregelbunden, genom flera anpassade fält. Detta medför i sin tur att man i en större omfattning kan undvika att bestråla kringliggande vävnad

33 Brachyterapi applikatorer för livmoderhalscancer Bild 32 :

34 Brachyterapi HDR rum

35 ringapplikator insertion Applikatorn sättes på plats i anestesi Notera det externa fältet markerat på patienten

36 Applikator insertion

37 Applikatorn är ihopkopplad med strålkällan(ir192) med sk efterladdningsteknik Patienten är vaken under själva behandlingen

38 Cervixcancer Brachyinstrumentets läge

39 3-D Brachyterapi

40 Golden standard Primär RT + konkomittant cisplatin 40 mg/m2 veckovis under RT, max 7v Lokalt avancerade st IB:2 IVA Postop vid lgl-met eller bristande radikalitet

41 Avancerad/metastaserad sjukdom Problem: Hög incidens av njurfunktionsnedsättning Reducerad vävnadspenetration p g a fibros efter radioterapi eller kirurgi Tidigare strålbehandling har givit nedsatt tolerans för myelodepression Ökande incidens av cisplatinresistens Få patienter svårt få tillräckligt stora studier

42 Postop radiokemoterapi Postop vid lgll-met eller icke radikalitet XRT Gy + cisplatin 40 mg/m 2 q7d alt cisplatin-baserad kombination Inga stora rz, fas III Signifikant bättre PFS och OS Peters JCO 2000 Ryu Gynecol Oncol 2005 Hur snäva får kirurgiska marginalerna vara?

43 Total femårsöverlevnad 70% stadium IB1:90.5% stadium IB2: 79.5% stadium IIA: 74.8% stadum IIB: 67,4% stadium IIIA: 40,5% stadium IIIB: 44% stadium IVA: 22,3% stadium IVB: 9,3%. Vid tidig cervixcancer (Stadium I IIA) anses spridning till de regionala lymfkörtlarna i lilla bäckenet vara en viktig prognostisk faktor Incidensen av lymfkörtelmetastasering vid stadium IB är i genomsnitt 17 % medan den hos stadium IIA är 32%.

44 5 års överlevnad: Stadium I: 90% Stadium II: 75% Stadium III: 35-40% Stadium IV: 10% Livmoderhalscancer

45 Vaginal cancer 30 cases/year in Sweden HPV induced Cervical screening- Programme do not screen for vaginal cancer Squamous cell cancer Adenocarcinoma Malignant Melanom very unusual Päivi Kannisto

46 Ytterligare utredning Cellprov från livmoderhalsen Endometriebiopsi Fraktionerad abrasio CT vid misstänkt cancer

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri Innehållsförteckning Inledning... 3 Epidemiologi... 4 Ärftlighet och endometriecancer... 8 Precancerösa tillstånd... 10 Endometriehyperplasi histopatologi... 10 Endometriehyperplasi klinik... 12 Behandling...

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008 Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se Tryckt på Onkologiskt centrum,, Umeå november

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer

Vårdprogram för lungcancer Vårdprogram för lungcancer Utredning och behandling av lungcancer i södra sjukvårdsregionen Sydsvenska lungcancergruppen 2011 Vårdprogrammets giltighetstid: 2011 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Gäller 12 01 01 13 12 31 Register för malignt hudmelanom Nionde upplagan Malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Vårdprogrammet finns på www.rccuppsalaorebro.se

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen

REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011. Huvud-halscancer. Västra sjukvårdsregionen REGIONALT VÅRDPROGRAM/RIKTLINJER 2011 Huvud-halscancer Västra sjukvårdsregionen "#$%&''()(*$+,-#$$.#*)/(+'%0+(0#-0#(%-123&$% 4&$%-+561738-,$-#*)/(#( 5+9'*-#($7+:()3#-$)%#%$$61791$#% ;?@AB"C.? A#'D=

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen 2005 Vårdprogrammets giltighetstid: 2005 11 01 2007 10 31 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-73-5 Onkologiskt centrum, Lund 2005 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2.

Läs mer

FÖRORD. John Paoli Ordförande i SDKO

FÖRORD. John Paoli Ordförande i SDKO FÖRORD Dessa riktlinjer för handläggning av skivepitelcancer och basalcellscancer är framtagna av Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Läs mer

PROJEKTARBETESRAPPORT

PROJEKTARBETESRAPPORT Läsåret 2011/2012 Projektgrupp: Handledare: Medbedömare:, NV3C, NV3C, NV3C Lena Sundström Gustaf Idegren 2 SAMMANFATTNING Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år insjuknar 40

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Skriftlig tentamen 2012-05-09 Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1 Scarlett, III-gravida, I-para, och hennes man Rhett, kommer till förlossningsavdelningen

Läs mer

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör Åke Berglund, med dr, överläkare, onkologkliniken ake.berglund@onkologi.uu.se Peter Nygren, professor, överläkare, onkologkliniken Hans Hagberg, docent, överläkare, onkologkliniken Lars Påhlman, professor,

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax 031 20 92 50 E-post Hemsida

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning

Onkologi 579 Lungcancer Inledning Lungcancer är den vanligaste cancerrelate- rade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning Onkologi 579 Bengt Bergman, Lungmedicin och allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Inledning är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige. En förutsättning för kurativ behandling

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Beslutsstöd för prioriteringar Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård,

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer