Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna."

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem Per Roar Thorsnes, styrelsemedlem Set Lonnert, sekreterare Kristín Ólafsdóttir, generalsekreterare FNF 1. Godkännande av inkallelse och dagordning Styrelsen godkände dagordningen. 2. Godkännande av protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. 3. Styrelsen Styrelsen diskuterade hur det ser ut med språkrollen för NSU, och naturligtvis de nordiska språken. Vad händer med de nordiska språken i ett sammanhang där händelserna ingår i nordiska samarbetet, men inte kan bruka sig av de nordiska språken. Styrelsen funderade vidare över det stora antalet timmar som är oavlönat frivillighetsarbete. Styrelsen såg möjligheten av att de räknas som omkostnader för vilket ingen ersättning sker,

2 vilket kan visualiseras i budget. Då NSUs ekonomiska grunder och andra villkor kommer att förändras radikalt diskuterade styrelsen strategier för NSUs framtid. Bland tänkta strategier ingår hur existensen kan se ut inom NordForsk. Alternativ kan även vara att stå utanför tidigare samnordisk sponsring, utan helt på egna villkor och deltagarnas egna bidrag. En annan möjlighet är med tillägg av enskilda sökta medel ur relevanta fonder. Ytterligare möjlighet är att lägga ned NSU. Styrelsen vill i första hand nå beslutsfattarna med relevanta argument för den riktning som ter sig lämpligast för NSUs framtid. Formuleringen av dessa argument bör ske under sommarsessionens möten. Brev till relevanta politiker och styrande formuleras efter styrelsemötet och sänds därefter till vederbörande. Styrelsen delade upp sig i en arbetsgrupp där frågan om stadgeändring togs upp efter uppdrag från tidigare sommarsessions representantskapet att beakta frågan närmare. Arbetsgruppen kunde dock inte se hur en förändring vore möjlig, och kunde därför inte lämna ett enat förslag till ändring. Man enades dock om att låta den etiska policy som redan finns på hemsidan stå kvar. Styrelsen såg inget hinder i stadgarna för att låta icke-nordiska representanter ingå i styrelsen. (Se paragraf 7 i stadgarna för NSU.) Som styrelsen är utformad i dagsläget med lägst 4 nordiska representanter, skulle det kunna innebära att fler icke-nordiska ledamöter kan inkluderas. Årets landskapsmöten öppnar därför möjligheten att välja representanter från de baltiska länderna, samt icke-nordiska/icke-baltiska länderna. 4. Nordiskt samarbete Generalsekreteraren Kristín Ólafsdóttir från FNF (Föreningarna Nordens Förbund) bjöds in till styrelsen för diskussion om NSUs framtid. Kristín Ólafsdóttir samtalade med seniorrådgivare Daniel Holmberg på NMR (Nordiska Ministerrådet) och rapporterade om delar av samtalet. Det föreligger ett budgetförslag där NSU föreslås gå samman med NordForsk. I dagsläget ser det

3 dock inte ut att finnas några extra medel för NSU. Man avser med förändringen att spara in på i första hand sekretariat (inklusive ekonomiadministration). Med flytten innebär det att det måste finnas ett gemensamt tema för NSU. Det kommer också finnas krav på rapportering till NordForsk. Styrelsen vill därför gärna ha till ett möte med NordForsk snarast för att se vad det kan innebära för organisationen, och där närmast Gunnel Gustafsson direktör vid NordForsk. Carsten Friberg rapporterade om sitt möte med Daniel Holmberg samt medverkan i ett institutionsseminarie. Där framgick att det kommer att ske en generell nedskärning av budgetmedel till nordiskt samarbete med 3,5 procent under 2014, och även senare nedskärningar. Carsten Friberg berättade även möjligheten med nära samarbete till EHU (European Humanities University). Några representanter från EHU förväntas delta i sommarsessionen Set Lonnert rapporterade från ett samtal med rådgivare Lotta Strandberg vid NordForsk. Lotta Strandberg menade att det kan bli avsevärda förändringar för NSU (hon har tidigare även varit ordförande för NSU). Det är snarast NordForsk modell för kretsförslag (peer review) som kommer att följas, även om en evaluering av hela NSU först äger rum (för närvarande avgörs studieprogram via representantskap). Allt skall baseras på frivillighet, dvs. medel kan endast gå till aktiviteter. En kraftig nedskärning av antalet kretsar förväntas. NordForsk kan även tänkas använda NSU som arena för forskarskolor. Kontrakt förväntas ingå med NSU som juridisk person, med den autonomi som kan uppnås i sammanhanget. 5. Sekretariat, arkiv och bokföring Sekretariat Set Lonnert hade inget nytt att tillföra kring sekretariat. Arkiv Inget nytt fanns att tillföra kring arkiv.

4 Bokföring Larisa har sänt en statusrapport över ekonomien. Inget övrigt fanns att tillägga under punkten bokföring (se även punkt 7). 6. NSU-webb Sommarsessionen har en egen hemsida, producerade av studenter vid Sunnmøre Folkehøgskule. Där kommer även avisen för sommarsessionen detta år produceras elektroniskt. 7. Ekonomi Den ekonomiska modellen för budget och räkenskaper är fortlöpande svår och måste ersättas. Förhoppningen är att kunna göra detta i samarbete med FNF. Styrelsen arbetade med utgångspunkt i ett nytt förslag från Larisa Fediv FNF i en arbetsgrupp. Styrelsen avsåg att följa upp modellen senare under sommarsessionen. En radikalt annan uppdelning av budgeten medför många olika omräkningar från tidigare planeringar, där många gånger medför det större detaljer blir synliga än förut. Så exempelvis är många poster uppdelade i omkostnader för resor och logi där de tidigare varit en klumpsumma. Att det både blir klart för styrelsen vilka förändringar som blir och för representantskapet är väsentligt, där noter till budgeten underlättar förståelsen. En förändring av budget och uppföljning i form av räkenskaper är fondering av medel för NSU Press. I dagsläget är det oklart vilka medel som tilldelats och använts, då produktionen av publikationerna inte sker under årsvisa perioder utan under längre tidsperioder. Set Lonnert ser närmare på detta tillsammans med Larisa Fediv. 8. Studieprogram

5 Ad hoc-projektet kring ekologi och hållbar utveckling, kommer inte att tas upp mer inom NSU utan söker andra framtida vägar. Styrelsen önskar bättre evaluering av vad som sker vid vintersymposierna för studiekretsarna. Kontrollpunkter kan vara den formella frågan hur bra de följer deadlines eller hur de utvecklas vidare. Några punkter kan vara: call for papers, preliminära program och rapporter för sommar och vinter. Hur många deltagare det var under vinter och sommar, antal länder som representerades. Vilka de två koordinatorerna är måste uppdateras. Introduktionen på hemsidan bör finns på två språk ett skandinaviskt och på engelska. Hur är det med deadline för budget och räkenskaper. Vidare finns sådant som: nya medlemmar, om det fanns andra bidrag från utomstående (universitet etc), eller vilken nivå deltagarna har befunnit sig (masterprogram). Parametrarna i en evaluering avser att inte bara granska men utgöra underlag för förbättringar och hjälp till andra kretsar. Styrelsen avser fortsätta arbetet under sommarens session. Styrelsen beslutade att keynote Erin Manning för 2014 tar med sin partner Brian Massumi utan kostnad för dubbelrum. 9. NSU Press Styrelsen diskuterade möjligheten av elektronisk publicering som bredare möjlighet för distribution och lägre finansiering. Förutom elektronisk distribution kommenterades fördelningen till bibliotek, samdistribuering med NMR, hur det kan ske i varje enskilt land, hurvida NSU bör ändra nuvarande distributör (Århus University Press). Även hur marknadsföring bör ske. Samtliga dessa frågor tas åter upp vid sommarsessionens styrelsemöte. Styrelsen beslutade tilldela medel till utgivning på NSU Press av: - Nytt förslag Arkitekturologi inlämnat av Dag Petterson. - Godkännande av ett omtryck av tidigare publicering från ett Summertalk av Alenka Zupancic. 10. Sommarsessioner

6

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Närvarande Asger Sørensen, ordförande Dag Petersson, styrelsemedlem Annika Sillander, styrelsemedlem Ingerid Straume, styrelsemedlem Gunnel Östlund,

Läs mer

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande.

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Reykjavik, 7-9 februari 2009 Närvarande Annika Sillander, ordförande Ingerid Straume, styrelsemedlem Claus Krogholm, styrelsemedlem Ágúst Þór Árnason, styrelsemedlem Gunnel

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 13.09 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Joanna Hellström, Emilie

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002

Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Kallelse till styrelsemöte nr 27 11 feb 2002 Plats: Arlande, Sky City, rum SAAB 2000 (13), plan 3. Tid: 10.00 15.15 (svensk tid) Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av föredragningslistan

Läs mer