REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011"

Transkript

1 NORDISKT SOMMARUNIVERSITET REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 Deltagare Danmark: Norge: Sverige: Finland: Krets 1: Krets 2: Krets 3: Krets 4: Krets 5: Krets 6: Krets 7: Krets 8: Styrelse: Sekreterare: Gunna Stark, Louise Yung Nielsen Per Roar Thorsnes, Erik Steinskog Ciro Aparicio, Lina Östlund-Lagerström Anssi Hynynen, Andrea Hynynen Alejandro Gustavo Aparicio, Jeanette Åkerström, Gro Hellesdatter Jacobsen Arne Overrein, Anna Vandel, Maria Refer Jacob Rendtorff, Åke Nilsén, Peter Wolsing Anders Ramsay, Haakon Flemmen, Lene Auestad Jesper Eckhardt Larsen, Martin Wiklund, Andreas Nielsen Gorm Harste, Jon Rostgaard Boiesen, Mathias Hein Jessen Helena Kågemark, Tom McGuirk, Emeline Eudes Lisbeth Jørgensen, Inger Lyngdrup Nørgård, Rikke Juel Madsen Annika Sillander (Finland) Ingerid Straume (Norge) Adam Netzén (Sverige) Claus Krogholm (Danmark) Olivia Pontoppidan (Island) Set Lonnert 1. Val av ordförande och mötessekreterare för representantskapet Representantskapet valde Anders Ramsay till ordförande för mötet. 2. Mötets behöriga utlysande samt dess beslutsmässighet Representantskapet konstaterades inkallat i överensstämmelse med stadgarna. Med rösträtt närvarade 31 deltagare vid första delen av mötet tisdagen den 2 augusti, samt 31 deltagare vid andra delen av mötet fredag 5 augusti.[1] 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Jon Rostgaard Boiesen och Jacob Rendtorff valdes till protokolljusterare samt rösträknare.

2 4. Godkännande av dagordning Bilaga RM och bilaga RM utdelas fredag 5 augusti. Jacob Rendtorff önskade att representantskapet tog upp frågan om fördelning av finansiella medel till vintersymposier, togs upp under punkt 13b. Styrelsens förslag till beslutsordning: punkt 1-14a tisdag 2 augusti, samt punkt 14b-20 fredag 5 augusti godkändes av representantskapet. 5. Protokoll för 2010 års representantskap Bilaga: RM Protokollet från måndag 26 juli och torsdag 29 juli 2010 godkändes av representantskapet. 6. Godkännande av årsberättelse och resultatrapport till NMR 2010 Bilaga: RM Styrelsens ordförande presenterade årsberättelse och resultatrapport. Årsberättelsen och resultatrapporten är utformade enligt direktiv från Nordiska Ministerrådet (NMR), handlingarna undertecknade och levererade till NMR. Årsberättelsen och resultatrapporten godkändes. Representantskapet beslutade att lägga årsberättelsen och resultatrapporten till handlingarna. 7. Godkännande av bokslut och revisionsberättelse för 2010 Bilaga: RM A/B Styrelserepresentant Adam Netzén presenterade bokslut samt revisorsberättelse. Representantskapet godkände bokslut samt revisionsberättelse. 8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2010 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010 av representantskapet. 9. Fyllnadsval av valberedningskommitté för innevarande år Samtliga ledamöter av valberedningskommittéen 2010 var närvarande vid sommarsessionen, och krävde därför inget fyllnadsval. 10. Styrelsens status och målsättningar Styrelseledamoten Claus Krogholm samt ordförande Annika Sillander redovisade och summerade från årsberättelsen. Styrelsen har såsom utlovades reducerat utgifterna bland annat för styrelsen självt. Styrelsen avsåg att vara tydligare i kommunikation mellan styrelse och koordinatorer, samt att förenkla delar av NSU. En sak som lagts till är utvärderingar av vintersymposier. Hemsidan är idag ca 6 år gammal och behöver översyn inom den närmaste framtiden. 11. Val av revisor för 2012 års räkenskaper Styrelsen föreslog att Anders Thulin, Öhrlings PricewaterHouseCoopers, Lund, blir revisor för Representantskapet godkände styrelsens förslag.

3 12. Projektkontrakt med Nordiskt Ministerrråd Styrelsens ordförande Annika Sillander berättade att NMR avser att skriva 3-åriga kontrakt med NSU i framtiden. Under de senaste åren har endast förlängning av 1-åriga projekt förekommit. Fortfarande är dock 1-åriga kontrakt gällande (projekt). 13. Inkomna förslag Inga skrivna förslag har inkommit till mötet. Jacob Rendtorffs muntliga fråga om alternativ disponering av medel under vintersymposier hänsköts till fællesmøde, koordinator och styrelse. Representantskapet behandlade inte frågan vidare. 14. Studieprogrammet för 2012 Studiekretsar Human rights in the Nordic welfare states 2. Inter-transkulturella processer och filosofier 3. Towards a New Ethical Imagination 4. Psychoanalyis and Politics 5. Humaniora i samfundet 6. Political Normativity 7. Artistic Research - Strategies for Embodiment 8. Køn i Norden Mötets ordförande ställde frågan om vilka studiekretsar som önskar fortsätta 2012 Önskemål från studiekretsar under Human rights in the Nordic welfare states Ja, fortsätter 2. Inter-transkulturella processer och filosofier Ja, fortsätter 3. Towards a New Ethical Imagination Ja, fortsätter 4. Psychoanalyis and Politics Ja, fortsätter 5. Humaniora i samfundet Utgår 6. Political Normativity Utgår 7. Artistic Research - Strategies for Embodiment Ja, fortsätter 8. Køn i Norden Ja, fortsätter a. Inkomna studiekretsförslag (manchet) Bilaga: RM A/B/C War, Order and Sovereignty The University as World Heritage Popmodernism - Recycling Twentieth Century Culture Bilaga 6A Bilaga 6B Bilaga 6C

4 b. Styrelsens förslag till studieprogram Bilaga: RM Styrelsens förslag till studieprogram för 2012 Styrelsens förslag till studieprogram bilaga RM föredrogs av styrelserepresentanten Annika Sillander. Styrelsen föreslag innebär att existerande studiekrets 1, 2, 3, 4, 7 samt 8 fortsätter. Nya studiekretsar blir krets 5 "Popmodernism - Recycling the Twentieth century" samt krets 6 "War, Order and Sovereignty". Styrelsen kommer också att se välvilligt på ansökan om ad hoc-symposium från förslagsställarna bakom "The University as World Heritage". Representantskapet beslöt att anta styrelsens förslag till studieprogram för Budget för 2012 Bilaga: RM Styrelsens representant Adam Netzén redogjorde för styrelsens förslag till budget för Antalet kretsar kommer att vara 8 stycken, samt Krets X. Endast en bokpublikation kommer med i budgeten, vintersymposier får något lägre belopp totalt, men högre för sommarsession. Nästa års session 2012 kommer att vara i Danmark. Det noterades också att växelkursen kan få oberäknelig effekt vid utbetalning, som kan ha betydande effekter på budgeten. Representantskapet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för Val av ordförande och styrelse för 2012 Valberedningskommitté 2011 förslag presenterades av Jon Rostgaard Boisen: Ledamot för Danmark (ordförande): Claus Krogholm Suppleant för Danmark: Stine Hvalsum Ledamot för Norge: Sidsel Pape Suppleant för Norge: Per Roar Thorsnes Ledamot för Sverige: Adam Netzén Suppleant för Sverige: Johan Söderberg Ledamot för Finland: Anssi Hynynen Suppleant för Finland: Andrea Hynynen Ledamot för Island: Olivia Pontoppidan Suppleant för Island: Carsten Friberg Representantskapet beslutade att välja ovanstående personer till styrelsen för 2012.

5 17. Utnämning av valberedning för 2012 Till medlemmar i valberedningskommittén för 2012 valdes: Lene Auestad, Norge Anders Ramsay, Sverige Jon Rostgaard Boiesen, Danmark Annika Sillander, Finland 18. Sommarsessionen 2012 En preliminär arrkom är utsedd för sommarsessionen 2012 i Danmark: Jon Rostgaard Boisen, Luise Li Langergaard, carsten Friberg, Kirsten Klercke. Sessionsplats är i dagsläget ej beslutat, men sker företrädesvis i vecka 30, 2012 enligt önskemål från representantskapet. Representantskapet beslutade att om möjligt förlägga framtida sommarsessioner till sista veckan i juli, där tolkningen av "sista" lämnades öppen. 19. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns till representantskapet. 20. Mötet avslutas Mötets ordförande avslutade mötet.

6 Datum: Mötesordförande: Anders Ramsay Datum: Mötessekreterare: Set Lonnert Protokollet justerat Datum: Datum: Jon Rostgaard Boiesen Jacob Rendtorff [1] Anna Vandel saknades vid mötet under tisdagen 4 augusti. Gorm Harste saknades vid mötet under fredagen 5 augusti

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande.

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Reykjavik, 7-9 februari 2009 Närvarande Annika Sillander, ordförande Ingerid Straume, styrelsemedlem Claus Krogholm, styrelsemedlem Ágúst Þór Árnason, styrelsemedlem Gunnel

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

MALMOE CHAPTER SWEDEN

MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar 2007-11-20 1 (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad 2005. Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley-

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund

Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund Protokoll fört vid årsstämma i Taurus Energy AB (publ), org. nr 556389-2776, den 22 november 2012 i Lund 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Olof Björk. 2. Val av ordförande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer