Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig."

Transkript

1 Protokoll från styrelsemöte nr. 4 Köpenhamn, 30 oktober 2011 Närvarande Annika Sillander, ordförande Claus Krogholm, styrelsemedlem Adam Netzén, styrelsemedlem Olivia Pontoppidan, styrelsemedlem Per Roar Thorsnes, suppleant i styrelse Set Lonnert, sekreterare 1. Godkännande av inkallelse och dagordning Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. 2. Godkännande av protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemöte nr. 3, 2011 blev godkänt av styrelsen, och underskrivet av ordförande samt sekreterare. 3. Styrelsen Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande. Styrelsen diskuterade kort arbetsuppgifter för kommande styrelse. Claus Krogholm övertar som ordförande för NSU efter Annika Sillander. Anssi Hynynen tar över som finländsk representant efter Annika Sillander. Arbetsfördelning sker vid konstituering av ny styrelse i februari Bilaga undertecknades för nya firmatecknare för 2012 Annika Sillander, Set Lonnert och Larisa Fediv. Ny firmatecknare för Claus Krogholm och annullerade av ordförande Annika Sillander sker vid kommande styrelsemöte. Attestlista undertecknades, vilken är giltig från och med 1 januari Olivia Pontoppidan lade förslaget att NSU försöker få avtal med en nordisk hotellkedja för att om möjligt sänka kostnader vid styrelsemöten, fællesmöten samt eventuella ad hoc- och vintersymposier. Olivia undersöker saken närmare till kommande möten, där First Hotel verkar vara ett alternativ. 4. Nordiskt samarbete Den årliga sessionen för Nordiska Rådet / Nordiska Ministerrådet infaller veckan efter styrelsemötet i Köpenhamn. Avsikten var vid tidigare planläggning av innevarande möte, att delta med någon från styrelsen eller sekretariat. Ingen inom NSU hade dock denna gång möjlighet att närvara. Frågan togs upp av Per Roar Thorsnes om det även kan vara lämpligt att se om det enskilda uppvaktande av politiker är en möjlig väg att se efter NSU:s intressen.

2 Olivia Pontoppidan hade på förslag att lansera NSU som en intressant modell för andra organisationer att ta efter. NSU:s unika struktur har många gånger tagits upp som speciellt intressant av flera (internationella) deltagare genom åren. Många har noterat att direkta motsvarigheter till NSU saknas mer globalt. Styrelsen fann frågan intressant att undersöka mer av närmaste framtiden, speciellt som mål eller riktning för NSU. Även frågan kring syften med nordiskhet och det nordiska bör diskuteras och eventuellt revideras i förhållande för bland annat kontrakt med NMR, då situationen för NSU är och har blivit annorlunda med tiden. En sådan förändring är åtskiljandet mellan icke-nordiska deltagare och nordiska deltagare blivit problematiskt. En annan att eventuellt betrakta NSU som en nordisk produkt som kan lanseras för andra organisationer. Den ekonomiska administratören Larisa Fediv från FNF besökte NSUs fællesmøde den 29 oktober för en första kontakt med NSU och speciellt koordinatorerna (kort besök även under sommarsessionen). Larisa Fediv tar över efter Helena Johansson som ekonomisk administratör. FNF är i begrepp med viss omstrukturering av organisationen, och kanske fysisk flytt till lokaler hos NMR. NSU måste därför också ta i beaktande förändringar som kan ha konsekvenser för i synnerhet ekonomiska redovisningar, men även själva den ekonomiska funktionen. 5. Sekretariat, arkiv och bokföring Sekretariat Set Lonnert har under en tid fungerat som sekreterare för NSU, men avser på sikt minska sitt arbete med NSU såsom sekreterare på grund av tidsbrist. Sekreterarfunktionen är inte belastande mer än vid vissa tillfällen, och kan förmodligen passa för en student som inte är för bunden av schemalagda tider. Styrelsen avser undersöka alternativ, och Set Lonnert tar på sig att beskriva den faktiska situationen sekretariatet haft genom att revidera arbetsbeskrivning. Arkiv Oliva Pontoppidan hade inget nytt att tillföra kring arkiv. Bokföring Det fanns inget att tillföra punkten bokföring. 6. NSU-webb Styrelsen avser att inkomma med en ansökan till NMR för att dels se om extra medel kan skjutas till för en översättning av vissa informationer som finns idag på hemsidorna. Dels avses en total renovering av hemsidans tekniska underbyggnad och design, samt struktur av länkar, sidor, och andra delar. För det senare av teknisk art tas en offert in från Set Lonnert Humanistics & Technology, men även andra jämförbara offerter skall tas in för senare styrelsebeslut. 7. Ekonomi

3 Ekonomiska frågor togs även upp under punkten studieprogram. Styrelsen har fortfarande svårt att sätta sig in i räkenskaper, budget och annan dokumentation kring NSU:s ekonomi. Många ekonomiska beslut tas och har tagits utan att någon detaljerad förståelse av situationen finns, eller att det har varit helt klara sammanhang. Styrelsen beslutade därför att Adam Netzén får tillåtelse att dels kontakta Larisa Fediv på FNF för att kunna boka in en framtida djupare analys av situationen och konstruktion av ny budgetmodell, dels fortbilda sig på lämpligt sätt i bokföring genom att ta en kurs. 8. Studieprogram Orientering skedde från respektive kontaktperson i styrelsen kring status för studiekretsarna. Studiekrets 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verkar fungera bra och styrelsen kan inte se att några större anmärkningar behövs. Vad gäller krets 2 finns koordinatorproblem alltjämt. Ny koordinator Johannes Servan har tagit över, men visste inte vid fællesmøde vem som var medkoordinator. Styrelsen bekymrar sig över situationen. Men styrelsen anser även kretsen tills vidare kan fortsätta och meddelar tidigare koordinatorer om situationen vid överlämnande av koordinatorskap. Styrelsen beslutade om en generell förändring av de rambelopp som utgår till en vintersession. Nya rambelopp: - till och med 10 deltagare utgår SEK, deltagare SEK, deltagare SEK, deltagare SEK och - fler än 25 deltagare SEK. Vidare beslutades om en obligatorisk deltagaravgift på lägst 300 SEK per person tas ut. Det rekommenderas en differentierad avgift där studerande (inkl. masternivå) och arbetslösa får högst 500 SEK som avgift, medan avgiften för andra kan vara högre. Avsikten är att balansera den ekonomiska fördelningen mellan deltagarna. Slutligen beslutades om en höjning av av nivån för matutgifter från 500 SEK till 600 SEK. Den totala kostnaden får dock fortfarande räknas till 1700 SEK per deltagare för logi och hyra av kurslokal. Förändringarna om matkostnader, nya mer detaljerade rambelopp samt den rekommenderade differentierade deltagaravgiften uppdateras på hemsidan och meddelas koordinatorerna. Förslaget The University as World Heritage föreslogs vid sommarsessionen att återkomma med ansökan om ad hoc-symposium. Ansökan har nu inkommit, men styrelsen finner att den saknar mer detaljerad beskrivning. Det är oklart kring budget relativt antalet deltagare. Även en plats för mötet relativt budgeterade medel saknas. Projektet uppmanas komplettera sin ansökan med dessa uppgifter, och styrelsen avser på nytt se över ansökan vid kommande möte i februari Av 2012 valda keynote för sommarsessionen ser det ut att vara klart med Richard Schusterman (Carsten Friberg kontakt). Den tidigare planerade Simon Critchley kommer även att kontaktas av Øjvind Larsen.

4 Styrelsen beslutade anta förslag till keynote i Norge v från fællesmøde 29 oktober 2011 i följande rangordning med kontaktperson inom parentes: 1. Nina Power (Erik Steinskog) 2. Julia Borossa (Jonathan Davidoff) 3. Rahel Jaeggi (Øjvind Larsen) 4. Mathias Kettner (Øjvind Larsen) 5. Alessandro Ferraro (Øjvind Larsen) 6. Bill Scheuerman (Øjvind Larsen) 9. NSU Press Styrelsen behandlade frågan om inkomna ansökningar till NSU Press. Projektet Creation, Rationality and Autonomy -- Explorations in Cornelius Castoriadis thought, redaktörer Anders Ramsay, Ingerid Straume & Fotis Theodoridis ansökte om förlängning, vilket godkändes av styrelsen. Projektet New Tools in Welfare Research med redaktörer Elisabeth Cedersund samt Elinor Brunnberg ansökte om förlängning, vilket styrelsen godkände. Projektet ansökte även om tryck av 7 färgbilder, vilket inte accepterades utan måste sökas med medel från annan källa. Nya projekt som inkommit med ansökan är Artistic Research - Strategies for Embodiment, Humaniora i Kunskapssamhället, samt Human Rights in the Nordic Welfare States Conceptual and Empirical Enquiries. På grund av att information om närmare detaljer i ansökan för den sistnämnda inte kunnat finnas insända i bilaga till sekretariatet, bordlades frågan om beslut av bifall eller avslag av projekt till kommande styrelsemöte. Den förväntade ansökan om förlängning av projektet Re-reading McLuhan hade ej inkommit till sekretariatet. 10. Sommarsessioner Sommarsession 2011 Sverige Helena Johansson hade till styrelsemötet framställt räkenskaper för arrkom Styrelsen fann den något oklar i flera siffror och poster. En sådan oklarhet var hur de externa fondmedlen och medel från NSU fördelades på olika kostnader, och vilka följder det hade för den större resultatrapport som även förelåg styrelsemötet. Sommarsession 2012 Danmark Claus Krogholm meddelade att inget kontrakt ännu är skrivet med Brandbjerg, men att vissa delar var klara i kontraktet. Således beräknades det kosta /vuxen och /barn, baserat på summan av 160 deltagare. 12. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är satt till 3-6 februari 2012 på Brandbjerg Højskole (alternativt

5 Köpenhamn). 13. Mötet avslutas Annika Sillander avslutade mötet. Annika Sillander, ordförande Set Lonnert, sekreterare

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008

Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Protokoll från styrelsemöte nr. 3 Brandbjerg, 24 juli 2008 Närvarande Asger Sørensen, ordförande Dag Petersson, styrelsemedlem Annika Sillander, styrelsemedlem Ingerid Straume, styrelsemedlem Gunnel Östlund,

Läs mer

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande.

Styrelsen konstituerade sig själv. Set Lonnert valdes till mötessekreterare, Annika Sillander mötesordförande. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Reykjavik, 7-9 februari 2009 Närvarande Annika Sillander, ordförande Ingerid Straume, styrelsemedlem Claus Krogholm, styrelsemedlem Ágúst Þór Árnason, styrelsemedlem Gunnel

Läs mer

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011

REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 NORDISKT SOMMARUNIVERSITET REPRESENTANTSKAPSMÖTE Falsterbo kursgård, Sverige tisdag 2 augusti (punkt 1-14a) och fredag 4 augusti (punkt 14b-20) 2011 Deltagare Danmark: Norge: Sverige: Finland: Krets 1:

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20

Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20 Styrelsemöte Games4u Spelförening, dagordning 2011-01-20 Under styrelsemötet kommer styrelsen ta upp en rad viktiga frågor inför 2011 och 2012. Det är minskt sagt en viktig tid vi har framför oss. Så här

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx 1. Mötet öppnas 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt Ja. Närvarande är; Birger Hanning, Rasmus Palm, Mikael Ölmestig, Robert Tiinus, Tommy Nilsson och Magnus Haglund. 3. Val av mötesordförande Robert

Läs mer

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande

Protokoll fört vid. SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996. Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Protokoll fört vid SUNET styrelsesammanträde den 1 oktober 1996 Närvarande ledamöter: Anders Flodström, ordförande Lennart Bergström Kerstin Malmqvist Sigvard Nilsson. Staffan Sarbäck Arne Sundström Sven

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. 030101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH HANTERING... 3 3 MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT...

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer