Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare)"

Transkript

1 AU Telefonmöte Närvarande: Pontus Eriksson (samordnare), Mari Nordström (vice samordnare) och Conny Allaskog (sekreterare) 1. Justerad Arbetsordning NSPH Skåne Arbetsordningen har justerats enligt besluten till ändringar på årsmötet och mailas till nätverket. 2. Justerad Organisatorisk plattform NSPH Skåne Organisatoriska plattformen mailas ut till nätverket. 3. Verksamhetsplan NSPH Skåne En justerad version med språkliga korrigeringar av Verksamhetsplan skickas ut till nätverket. 4. Budgetjustering 2014 Budget skickas till ledamöterna i AU i syfte att justera denna. AU:s ledamöter ska ha inkommit med synpunkter till Pontus senast tisdagen den 29 april. Pontus sammanställer därefter budget och skickar till nätverket.

2 5. Arbetsfördelning i AU Vi kommer överens om följande arbetsfördelning i AU: - Förbereda nätverksmöten: Pontus ger förslag på dagordning, därefter ger Conny och Mari synpunkter på Pontus förslag. Mari ersätter Pontus i detta arbete vid behov. - Conny för minnesanteckningar över AU- möten. - Attestering: Sköts tillsvidare av Mari då RFHL är medelsförvaltare i avvaktan på annan lösning. - Dokumentation tas fram fortlöpande, vartefter arbetet utvecklas. 6. Medelförvaltare RSMH/ABF/Sensus/andra förslag RFHL är i dagsläget medelsförvaltare. Kostnadsförslag från ABF och Sensus för att ta över detta ansvar kommer att inhämtas. 7. Nästa nätverksmöte, förlängt till 4 h (Förslag till mötesuppdelning nedan) - Informationspunkter 0,5 h - Diskussion om gemensamma frågor, måste de representanter vi utser vara ordinarie ledamöter i nätverket?, representera NSPH Skåne, etik och annat? 2 h - Beslutspunkter 0,5 till 1 h. Pontus ger förslag på att under en tillfällig period förlänga mötena från 3 till 4 timmar i syfte att komma ikapp då det finns ett behov av en fördjupad diskussion kring vissa frågor och då vi erfarenhetsmässigt inte hunnit med våra senaste möten på utsatt tid. AU bifaller Pontus förslag till mötesuppdelning ovan och detta ska tas upp som förslag i nätverket. 8. Nytt nätverksmöte i augusti för att förbereda inför FD och Inflytanderåd AU ser ett behov av nytt nätverksmöte i augusti med förberedelser inför FD och Inflytanderåd och beslutar att föreslå nätverket tid för sådant möte. 2

3 9. Avslutning fördjupad dialog Inspirationsföreläsning eller sydlänsträff? Det finns förslag om att nästa fördjupad dialog ska innehålla inspirationsföreläsning och att NSPHig och NSPH Blekinge ska bjudas in till nästa fördjupad dialog som hålls i Malmö 2 juni. AU beslutar att Pontus ska ta kontakt med NSPHig och NSPH Blekinge. Region Skåne har sedan tidigare sagt sig vara villiga att betala för tre hotellövernattningar. 10. Resa till Göteborg och NSPHig i höst via fördjupad dialog Inför detta besök kommer en buss att hyras av Region Skåne. De som deltar kommer förutom oss från nätverket att vara tjänstemän och politiker från Region Skåne. 11. Med starkare röst läger i sommar Vi har beslut om att genomföra läger med cirkelledarutbildning samt att NSPH Skånes ledamöter ska gå "Med starkare röst" (Verksamhetsplanen för ). Detta förslag är en sorts kombination för att ge oss en bra chans att lära känna varandra lika väl som att utveckla nätverket. AU diskuterar möjligheten att hyra lokal och genomföra detta som ett läger i sommar (preliminärt i augusti). AU beslutar att ovan ska föreslås nätverket. 12. Ökad delaktighet, synpunkter AU diskuterar det dokument som framtagits kring delaktighet (PRIO Ökad delaktighet Skåne) och de samtal som förts med Region Skåne. Conny tar upp frågan om vikten av att se finansiering av NSPH Skåne ur ett långsiktigt perspektiv som en prioriterad fråga och att sådan finansiering bör tas upp i framtida möte med Region Skåne och andra. 13.NSPH Skåne, mailadresser och webb Diskussion förs kring att deltagarna i AU bör ges mailadresser, samt att en gemensam mailadress bör tas fram men att den måste skötas av någon. 3

4 14. Valberedningen komplettera med en tredje medlem? AU beslutar att föreslå nätverket att valberedningen ska utökas med en tredje ordinarie medlem, samt en valberedningssuppleant. 15. Arvsfondsansökan? Pontus har i dagordningen inför AU tagit upp förslag om att se på möjligheten att söka medel från Arvsfonden. Conny har med utgångspunkt i NSPH Skånes verksamhetsplan och utifrån de OPERA- möten NSPH Skåne genomförde då vi diskuterade vad som är gemensamt i NSPH Skåne och för våra föreningar tagit fram en grovskiss på projektplan som tar upp möjligheten att utbilda studiecirkelledare, genomföra studiecirklar, samt samla de utbildningar som finns i de olika föreningarna som ingår i NSPH Skåne i en gemensam utbildningskatalog. Projektet är tänkt att vara regiontäckande, dvs kunna genomföras i olika delar av Skåne. AU beslutar att Conny ska ha ett utkast på grovskiss för projektplan klar till nästa nätverksmöte. 16. Medlemskap NSPH Skåne Svenska brukareföreningen AU ska bereda ärendet genom att begära in stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan från Svenska brukareföreningen. Därefter ska AU rapportera till nätverksmötet 10 juni då beslut om Svenska brukareföreningen medlemskap i NSPH Skåne fattas. 17. Sätta igång arbetsgrupperna. Hur och hur stora sak dom vara? AU beslutar att varje arbetsgrupp bör bestå av högst 4 personer. Varje arbetsgrupp ska också ha en budget för sitt arbete som kan avlönas från NSPH Skåne. Pontus skickar mail till ledamöterna i NSPH Skåne så att man kan anmäla intresse att ingå i de olika arbetgrupperna. 4

5 18. Visitkort AU? AU beslutar att ett gemensamt visitkort för hela NSPH Skåne ska tas fram som ska innehålla hemside- och mailadress. Vi kan trycka upp en baksida på kortet (under 100 kr extra) med AU:s uppgifter på. Man kan enkelt markera sina egna vid behov. Förslag kommer att behandlas i AU innan beställning görs. 19. Rollup NSPH Skåne? AU beslutar att två stycken ska beställas till nätverket. För att beställa en till varje medlemsförening krävs större resurser och beslut om detta fattas vid kommande nätverksmöte. 20. Framtida kansli för NSPH Skåne - 1,5-2 tjänster? AU diskuterar vikten av att tänka långsiktigt, speciellt då NSPH Skåne växer och då samordningen kräver resurser. Frågan om ett framtida kansli för NSPH Skåne med 1,5-2 tjänster, samt kontor är prioriterad för att få till den långsiktighet och ambitionsnivå vi nu satt upp för NSPH Skånes arbete. 21.NSPH Skånes utbildningskatalog finns redan beslut om detta Det finns beslut om att utbildningskatalog ska tas fram och Conny har ansvar för att sammanställa sådan. AU beslutar att Conny ska skicka ut påminnelse och deadline till de föreningar som inte inkommit med material till utbildningskatalogen. Vid pennan Conny Allaskog Sekreterare AU NSPH Skåne 5

Protokoll 2:2014 nätverksmöte

Protokoll 2:2014 nätverksmöte 1/13 Tid: 13:00 16:00, 20140327 Plats: Dockan i Malmö, Rugaland på plan 5 Kallade: RSMH, RFHL, SHEDO, LIBRA, OCD-föreningen Ananke, Frisk och Fri, Attention, SPES, IFS, Austism och Aspergerföreningen,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer