Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning"

Transkript

1 Framgångsrik implementering av automatisk varupåfyllning Case: AB Karl Hedin - Bygghandel Projektledare: Robin Eriksson

2 Presentation 1. Kort företagsfakta 2. Bakgrund 3. Varför valde vi att införa Inköpsförslag? 4. Varför valde vi Relex? 5. Hur jobbade vi i projektet? 6. Resultat genom att använda Relex

3 Företagsfakta AB Karl Hedin är ett svenskt familjeägt sågverks-, emballage-, och handelsföretag med verksamhet i Sverige och Baltikum Företaget grundat 1917 Omsättning 3,3 miljarder SEK Varav bygghandel 1,7 miljarder SEK Ca 965 anställda i koncernen Karl Hedin är en av Sveriges större privata skogsägare - Drabbades hårt av den stora skogsbranden augusti 2014

4 AB Karl Hedin - Bygghandel Vi säljer kvalitetsprodukter från de ledande leverantörerna inom bygg- & industri. Fokus på kvalité, kunnig personal, hög service och vara det självklara valet för kunden.

5 Sortiment Vårt sortiment består av allt från infästning, förnödenheter, handverktyg, maskiner till tungt byggmaterial som virke, gips, isolering, bruk. Just nu 37 filialer runt om i mellansverige Ca lagermarkerade produkt-platser Lagervärde på ca 340 miljoner kronor Mycket säsongsbetonade sortiment Lokalt sortimentsval från avtalsleverantörer Inget centrallager

6 Bakgrund Vi har under flera år jobbat med att effektivisera vår verksamhet med hjälp av olika IT-stöd med goda resultat. Projekten hänger samman och det gäller att skapa sig en bra grund för att nå önskat resultat. Våra nyckelord för lyckade projekt: Skapa en bra grund Kvalitetssäkra data i affärssystem Börja i liten skala Gör allt i en kontrollerad takt Skapa GODA exempel som sprider sig inom organisationen Jobba nära personalen FAKTURAMATCHNING Stor tidsbesparing och kvalitetssäkrar även inleveranserna RULLANDE INVENTERINGAR Kvalitsäkring av lagersaldon Automatiska mailutskick till butik varje måndag med sortiment som ska inventeras under veckan. Inventera rätt artikel vid rätt tillfälle AUTOMATISKA INKÖPSFÖRSLAG LAGERREDOVISNING Förutsättning för en effektiv vardag

7 Varför valde vi att införa automatiska inköpsförslag? Effektivisera inköpsprocessen Mycket tid gick åt att syna hyllor och bygglager istället för på service mot våra kunder. Lagerinköp skapades med hjälp av handdatorer. Optimerade lagernivåer Fel mängd på hyllorna, både för mycket och för lite Ökad tillgänglighet Effektivare uppackning Inte vara beroende av en viss person på filialen för att göra lagerinköp Rätt lagernivåer inför / under säsong Minskade fraktkostnader, internförflyttningar Ökad service mot våra kunder Mål med projektet: Kunna fortsätta växa på befintlig kostnad och ge ökad service och tillgänglighet för våra kunder Inget mål om att kraftigt sänka lagervärdet

8 Inbyggt stöd för inköpsförslag i vårt centrala affärssystem TRYGG2000 Vi använder oss av vårt gemensamma affärssystemet TRYGG2000 som är ett komplett system med allt från orderläggning, kassafunktion, lagerhantering, inköp mm. = Motorn i vår verksamhet! Utvecklat för vår typs bransch. Vi använde den inbyggda modulen för lagerstyrning i TRYGG2000 till en början med okej resultat men vi insåg så småningom att den krävde allt för mycket administrativt jobb och underhåll! Nackdelarna som gjorde att vi valde att titta på en extern lösning: - Ingen prognoshantering utan enbart min-max punkter - För dålig hantering kring vikt, brytkoder, säsonger - Ingen hänsyn till ekonomiska beräkningar - Svårt att få det tyngre materialet som trä, gips, bruk mm att fungera optimalt - Skapade för mycket administrativt jobb! Fungerade för ett fåtal butiker men inte i större skala.

9 Varför valde vi just Relex? Efter att ha använt den inbyggda modulen i TRYGG2000 för inköpsförslag under ca 2 år i ett fåtal butiker insåg vi att det inte var hållbar i det långa loppet. Därför valde vi att utvärdera olika externa lösningar för att få en hållbar framtidlösning. Varför föll valet till slut på Relex? - Lyhörda och lösningsorienterade - Bra organisation och hög kundskapsnivå inom området - Smidig och flexibel beräkning av inköpsförslag. Enkelt att justera regler vid behov! - Lättarbetat och dynamiskt gränssnitt - Smidig integration mot affärssystem - Mycket automatik = Mindre underhållsjobb - Driften går att hantera med en smal organisation - Prisvärt, snabb ROI - Möjlighet till pilotprojekt utan krav på att gå vidare. Minimerar risken med projektet.

10 Införandet av Relex Projektorganisation: Robin Eriksson (Huvudanvändare) Helen Smidig Annette Damin Vi har även haft stöd av vår Trainee Lina Olofsson i vissa delar av projektet. Det är Robin, Helen och Annette som sköter hela den dagliga driften när det gäller projekt, utveckling, support mm för våra 37 butiker idag. Hela Relexprojektet har hanterats från start till mål inom denna grupp. Vi valde en slimmad projektgrupp för att snabbare komma igång och nå resultat. Från projektstart tills vi gjorde första skarpa beställningen tog det ca 3 månader. Till skillnad mot många andra har vi valt att driva projektet utan att involvera inköp, ledning, platschefer i projektet. Inom AB Karl Hedin har vi en mycket liten central organisation och jobbar mycket decentraliserat vilket har varit en utmaning för projektet. Butiken har fortfarande samma valfrihet kring sortimentet som tidigare.

11 Införandet av Relex Pilotprojekt För att se effekten och säkerställa funktionaliteten valde vi att rulla igång ett pilotprojekt med Relex i 4 st utvalda butiker under ca 4 månader sommaren 2014 (högsäsong). Butikerna valdes utifrån olika storlekar, sortimentsinriktning och regioner för att testa systemet åt olika håll. Vi begränsade pilotsortimentet till ett antal olika leverantörer i dessa butiker. Totalt aktiverade vi ca 60% av artikelnumren och dessa omfattade både butik och lagersortiment. Mycket goda resultat redan efter kort tid i drift! Tillgänglighet-% Lagervärde +2,2% (98,5%) - 4% medvetet val för att få med personalen Leveransrader - 8% Relex EOQ-beräkning ger effekt Antal nollsaldon - 45% -65% där vi inte haft lagerstyrning tidigare

12 Införandet av Relex Fortsatt Utrullning Efter ett lyckat pilotprojekt tog vi under hösten 2014 ett beslut om att rulla ut Relex i alla våra butiker. Utrullningen pågår just nu och i dagsläget har vi 17 / 37 butiker i drift. Vi har valt att rulla ut samma sortiment som vi använde under piloten till en början, ca 60% av artiklarna. Ryktet sprider sig hur bra systemet fungerar och nu vill många butiker igång! Vi håller oss dock till vår utrullningsplan för att kvalitetssäkra resultatet. Steg under löpande utrullningen av butiker: 1. Kvalitetssäkra masterdatan 2. Utbildning med all personal där vi förklarar syfte, effekt, resultat mm. Förståelsen hos personalen är mycket viktig för lyckade resultat! 3. Visa och förklara de första beställningarna för att alla ska vara med på tänket 4. Skicka de första beställningarna tillsammans med personalen på plats för att kunna bemöta eventuella frågor 5. Vara med och packa upp varor tillsammans med personalen för att säkra så allt fungerar och bemöta eventuella frågor direkt 6. Löpande uppföljning och visa resultat för anläggningen Detta har skapat ett stor förtroende för systemet hos personalen.

13 Införandet av Relex Vi har inte valt att automatisera hela flödet utan Butikerna sänder själva iväg förslagen inne i vårt affärssystem. Vi ser detta som en viktig del för att de ska känna sig trygga med modellen samt ha kvar det decentraliserade tänket. Nattjobb Centrala morgonrutiner TRYGG2000 (Masterdata skickas varje kväll) Försäljningsdata på transaktionsnivå Lagersaldon/Lagervärden Innerliggande order Innerliggande inköp Artikeldata inkl. vikt, pris mm Ledtider Beställningsdagar mm RELEX (Beräkning av inköpsförslag) EOQ (kostnader för lagerhållning, uppackning mm) Säsonger Trender Ordervärde Viktgränser Förpackningsstorlekar Brytkoder Inköpspris mm RELEX (Morgonrutin) Varje morgon loggar vi in i Relex och granskar avvikelser för att säkra inköpsförslagen. Anledningen till detta är för att kvalitetssäkra inköpsförslagen innan butikerna ser dem och även fånga upp artiklar som eventuellt behöver ärva statistik mm. Vi lägger ca 30 minuter på detta varje morgon totalt för våra butiker Vi godkänner sedan in förslagen i affärssystemet för vidare hantering. Dagliga butiksrutiner Varorna anländer sedan direkt från leverantören till butik EDI-beställning direkt till våra olika leverantörer Butiken Butikerna godkänner sedan sina egna inköpsförslag varje dag för att känna sig säkra med modellen. TRYGG2000 Vi importerar optimerade och färdiga inköpsförslag varje morgon efter granskning.

14 Bättre samarbete mellan sågverk och bygghandel med hjälp av Relex Löpande prognoser baserade på Bygghandelns efterfrågan på TRÄ Nästa steg blir att nyttja försäljningsprognoserna i Relex för att planera och styra sågverksproduktionen. Kommer leda till effektivare produktion och lager på sågverket och även säkerställa varuförsörjningen till bygghandeln. Viktigt eftersom stor andel av den sågade volymen säljs internt inom Bygghandeln.

15 Bättre samarbete mellan sågverk och bygghandel med hjälp av Relex Samordnade beställningar När fler butiker är i drift kan vi börja optimera beställningar till gemensamma turer. Tex: Beställning tisdag max 30 paket på 1 bil KÖPING 5PKT ESKILSTUNA 15PKT STRÄNGNÄS 10PKT

16 Resultat från pilotstart - Lagervärde Ingen lagerstyrning sedan tidigare Ingen lagerstyrning sedan tidigare

17 Resultat från pilotstart - Nollsaldon Ingen lagerstyrning sedan tidigare Ingen lagerstyrning sedan tidigare

18 Sammanfattning Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med både resultat och Relex sätt att jobba. Vi har samarbetat och lärt av varandra vilket är nyttigt under ett så pass stort projekt. Vi har stött på motgångar, brottats mycket med den mänskliga fingertopskänslan hos personal men i slutändan nått önskade resultat och fått personalen att gilla inköpförslagen! Personalen inser nu fördelarna och det sprider sig nu till övriga butiker som ännu inte är igång. Tongången är nu istället varför har vi inte inköpsförslag på den här leverantören? Våra tips för en framgångsrik implementering: Jobba nära butikerna och var lyhörd på deras åsikter och kunskaper Börja inte med att skära hårt i sortiment eller lagervärde Glöm inte att det är människor vi jobbar med. Får man inte med personalen på noterna når man aldrig önskat resultat! Då spelar det ingen roll hur mycket man skruvar på parametrar osv. Säkra gärna upp känsliga sortiment lite extra i början för att säkerställa så de verkligen inte tar slut. Detta ser vi som en mycket viktig del för att personalen ska lita på modellen Glöm inte att jobba med det visuella så det är ser snyggt ut i hyllor och lagerplatser även om de inte säljer så mycket Säkerställ rutiner och ha en stabil grund att stå på innan man drar igång, underlättar enormt Kvalitetssäkra lagerredovisningen med hjälp av rullande inventeringar Säkra masterdatan i affärssystemet Tack! Frågor?

19

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång

Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång åke persson Nöjda kunder är nyckeln till vår framgång Vi är inte som andra. I 40 år har vi hållit fast vid vår affärsidé att leverera ett affärssystem för tillverkande industri. Vår utveckling, support,

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Whitepaper 13.5.2014 1 Hur organisera varustyrningen för bästa effekt? Författare: Johanna Småros, Tuomo Pesonen, Johan Haataja, Michael Falck Vi får ofta frågor om vilka resurser, vilken kompetens och

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - En studie i om organisationer satsar tillräckligt på implementeringen av affärssystem Kandidatuppsats, 15 poäng, INFK01 i informatik Framlagd: Januari, 2011 Författare:

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

Locka kunderna från frysdisken med fisk och skaldjur. s y ka e f r ma r h e

Locka kunderna från frysdisken med fisk och skaldjur. s y ka e f r ma r h e Locka kunderna från frysdisken med fisk och skaldjur s y ka e f r ma r h e ATT STEKA EN KÖTTBIT är för många ingen större svårighet. Men att laga fi sk är ofta mer främmande för många svenskar. Fiskpinnar

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Så funkar Novacura Flow

Så funkar Novacura Flow Ett verktyg ska göra arbetet enklare för den som utför det. Företag behöver verktyg för att deras medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter och dessutom verktyg för att planera att allt utförs i rätt

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst Nummer 11. Vår/Sommar 2014 Internationell utrullning med effektiv metod Informationshantering när den är som bäst Usability sparar tid och pengar Jobba effektivt & smart med Integrationslösningar får systemen

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel Sveriges e-handel är på tillväxt. Nya e-butiker dyker upp och för etablerade butikskedjor ses egna webbshoppar som näst intill nödvändigt. Samtidigt blir konsumenterna vana vid gratis frakt och fria returer,

Läs mer

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor

Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor 2006:529 Införande av elektroniskt inköpssystem i offentlig sektor Analys av införandet och adoptionen på Skatteverket Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 7 2 Inledning 10 2.1 Bakgrund 2.1.1 Erfarenheter

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer