ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING"

Transkript

1 ALEX ALLOCATION EXPERT ETT SYSTEM FÖR PÅFYLLNING & FÖRDELNING

2 ett system som kontrollerar Huvuduppgiften för ALEX är att beräkna och föreslå vad som skall levereras vid varje givet tillfälle. Förslagen skickas till ditt affärssystem och i ALEX kan du sedan följa upp och bevaka vad som sker, med de leveranser som förslagen legat till grund för. Logiken i beräkningarna anpassar du själv genom enkla val. ALEX kraftfulla regelverk ger dig möjlighet att styra, tidsreglera och återanvända dina val om igen. Genom att samla regler i strategier får du byggstenar formerade i smidiga enheter som du sedan kan använda till ett urval av butiker och artiklar. Om du vill utvärdera ditt regelverk eller göra virtuella tester kan du enkelt simulera beräkningar för att se och utvärdera utfallet. Beroende på vilken logik du vill använda behöver ALEX olika typer av information. Vanligtvis räcker det att integrera med ett befintligt affärssystem, men ALEX kan även med fördel kopplas samman med strategiska planeringssystem. För butiker och centrallager kan ALEX publicera leveransinformation och prognoser och mycket annat. Använder du dessutom Business Intelligence-verktyg, är ALEX en ovärderlig källa till detaljerad mät- och transaktionsdata. Systemet kan integreras i de mest komplexa miljöer och ändå vara flexibelt nog för att anpassas när systemkartan förändras. Framgångsnyckeln är en tydlig vision, att börja enkelt och låta lösningarna utvecklas i takt med organisationen. ALEX IDAG IMORGON VISION AFFÄRSSYSTEM

3 Gasa eller bromsa? En av de största styrkorna med ALEX är den dynamiska regelmotorn, som låter dig hantera de situationer som skiljer sig ifrån normalflödet. Du anger lösningen på ett problem och ALEX tillämpar sedan dina regler vid varje beräkning. Använder du dessutom någon form av planeringssystem kan ALEX ta emot underlag som försäljningsprognoser, budgetar eller annan styrinformation för att påverka tempot i varuflödet. Du kan prioritera och rikta dina regler på flera olika plan, vilket gör att flödet enkelt kan styras på en väldigt hög nivå och samtidigt behålla en detaljerad precision för de mest speciella undantagen. Skicka eller stoppa? I ett varuflöde med högt tempo kan det vara lika viktigt att inte göra fel som att göra rätt. Att felaktigt skicka varor till en butik som har dålig kvalitet på sina lagersaldon, eller av misstag sälja på fel artikel i kassan kan resultera i stora kostnader. I ALEX får du möjlighet att hantera butiker olika beroende på deras mognad. Du får även tillgång till metoder för att implementera rimlighetsbedömningar, för att undvika allvarliga följdfel om misstag begås. Förutom att justera flödet kan ALEX användas för att höja standarden på informationen, genom att skapa inventeringsunderlag. Detta kan göras proaktivt genom att använda olika typer av mönster och scheman, men även reaktivt genom att agera vid avvikelser. Svart eller vit? ALEX är byggt för att fungera som en svart låda, som jobbar i bakgrunden och räknar ut hur och när varor skall förflyttas inom kedjan. Du kontrollerar logiken och ALEX beräknar och skapar förslag. Med andra ord; minimalt med administration för dig och maximalt med arbete för ALEX.?? Du kan även jobba aktivt med ALEX för att använda din fingertoppskänsla på bästa sätt. ALEX kan beräkna fram ett underlag, du kan kopiera det till t.e.x Microsoft Excel, göra eventuella finjusteringar, för att sedan klistra tillbaka förslagen innan ALEX skickar iväg dem. Detta gör du med ett par klick.

4 ett system som engagerar Beräknar, skapar och simulerar ALEX hjälper dig att beräkna och skapa orderförslag med en knapptryckning. Du kan enkelt anpassa och styra en beräkning själv, eller låta regelverket göra hela jobbet. BEHOV Du styr snabbt och smidigt hur behovet ska beräknas genom vanliga metoder såsom Max/ Min, Sälj 1/Få 1 eller täcktid. RESURSER Resurser anger hur mycket som finns att tillgå. Du kan enkelt bestämma hur stor mängd av dina resurser du vill fördela vid ett givet tillfälle. TRYCK Med hjälp av tryckmetoden styr du om du vill ha ett push- eller pullflöde. PRIORITET Prioriteringen kan utgå från två håll: dels från avsändaren och dels från mottagaren. Här avgörs var artikeln skall tas ifrån, om den finns på flera platser och vem som skall främjas vid en eventuell brist. Vanliga prioriteringsvariabler att styra med är behov, försäljning och servicenivå. Administrerar effektivt Varustyrning kräver effektiva verktyg för att kunna administrera stora volymer med data på en fortsatt detaljerad nivå. ALEX har smakfulla verktyg för att göra dig maximalt produktiv. ORDNA Gruppera stora volymer information i listor och strukturer. MASSUPPDATERA Redigera mycket data snabbt, smart och enkelt. KLIPP & KLISTRA Utbyt information med tex Microsoft Excel genom att klippa och klistra. Styr hastigheten KLONA Kom igång snabbt med upplägg av nya butiker och artiklar. Använd kloningsfunktionen i ALEX för att kopiera påfyllnadsmönster från befintliga butiker och/eller artiklar. INTEGRERA Integrera ALEX med dina andra system genom standardiserad teknik snabbt och smidigt. IGENKÄNNING Användargränssnittet i ALEX är formgivet för att du skall känna igen dig från miljöerna i Microsoft Office. Med ALEX skapar du kurvor för varuflödets beteende över tid. Identifiera säsongsvariationer, trendkurvor samt lokala avvikelser och koppla dem till olika delar i ditt sortiment. Du kan tex göra badbyxor mer säsongskänsliga än basvaror som strumpor eller vita t- shirts. Du kan också tillåta att vissa varumärken reagerar kraftigare på trender än andra. Antalet kurvor är obegränsat och du kan även importera kurvor från exempelvis ett planeringssystem. SÄSONGSVARIATION Artiklar kan ha olika säljmönster beroende på när på året och var de säljs. TREND Reagera på kortsiktiga trender och låt ALEX gasa eller bromsa beroende på utvecklingen.

5 Reglerar flödet Skapa regler för att styra varuflödet. Låt reglerna hantera speciella händelser, som tex justering av varutrycket under lönehelger eller planerade kampanjer. Regelverket i ALEX är oerhört kraftfullt, flexibelt och går att bygga ut för att lösa de mest komplexa uppgifterna. UNDANTAG Skapa regler som hanterar de oundvikliga undantagen från vad som betecknas som ett normalflöde. REAGERA PÅ MÄTVÄRDEN Ligg steget före genom att koppla ihop mätvärden med en effektkurva för att på så sätt aktivt ta hand om olika scenarios. Du kan tex gradvis sänka varubehovet för en butik som skall stänga eller prioritera upp och ner beroende på hur hårt butiker drabbas av varubrister. Registrerar avvikelser När fel uppstår eller något inte sker enligt uppsatt plan identifierar ALEX automatiskt avvikelserna. Fånga upp dessa händelser och analysera var i kedjan det finns svagheter. Du kan exempelvis följa vilka artiklar sinar oftare än andra och se vilka butiker som ofta får varubrist eller hitta andra typer av kvalitetsfel i leveranskedjan. BRISTER När behovet på en plats inte kan tillgodoses skapas en brist. Använd bristerna för att identifiera var du skall justera flödet. KVALITETSFEL Ibland händer det att det antalet som levererats ut skiljer sig från det som senare levereras in. I ALEX kan du spåra dessa händelser och hitta orsaken till händelsen, för att sedan kunna höja kvaliteten i flödet. AVSTÄMNINGSFEL I ett varuflöde är det viktigt att samtliga inblandade system är överens om hur verkligheten ser ut. ALEX upptäcker om kringliggande system visar olika lagersaldon och kan konfigureras för att automatiskt korrigera dessa saldon. Automatiserar processer Det mesta i ALEX kan automatiseras och systmet kan vid bestämda händelser utföra olika typer av uppgifter. Händelser som kan utlösa en uppgift kan exempelvis vara att klockan är eller att samtliga butiker har rapporterat in sin försäljning. KLOCKA Låt ALEX utföra jobb vid schemalagda tidpunkter. TRIGGER Skapa händelser som utlöser en reaktion i ALEX. Integreras och anpassas enkelt ALEX bygger på Microsoft-teknik och är designad för att enkelt kunna integreras och anpassas. Integration sker lämpligtvis via meddelandeformat i flatfil, XML eller direkt mot ALEX Service API. Arkitekturen bygger på en kompositionsmodell, vilket möjliggör att funktioner, formulär, integration, logik etc kan bytas ut eller anpassas för att optimera systemet efter era arbetsflöden. SQL SERVER ALEX Server bygger på Microsofts högpresterande databas SQL Server NET ALEX Windowsklienter är 100%.NET och kan anpassas med Visual Studio.

6 två steg som fungerar STEG 1 Skriv ned målsättningarna för ditt varuflöde.

7 STEG 2 Boka ett möte med oss.

8 ett system som levererar Att öka möjligheterna för att snabbare kunna anpassa sig efter förändringar och möta svängningar i efterfrågan är en nyckelprioritering för många företag. Kunden är mer individualist och förändringsbenägen än tidigare. Lojaliteten till ett varumärke är idag generellt svagare än förr. Saknas en efterfrågad produkt är sannolikheten stor att kunden väljer att gå till en konkurrent. Marginalerna pressas också allt hårdare och en stor mängd varor säljs med någon form av prisnedsättning. Lösningen är att ta kontroll över varuflödet. För att lyckas med att ta kontrollen ställs nya krav på systemstöd. Många affärssystem saknar idag bra hanteringsformer för att klara av utmaningen. Att bygga anpassningar kan vara både komplicerat och dyrt, men det finns system som är specialiserade för just den uppgiften. ALEX är ett av de mest kraftfulla och användarvänliga. Med över 150 års samlad detaljhandelserfarenhet har Unitail utvecklat Allocation Expert (ALEX) för att effektivt kunna styra varuflödet, oavsett om du är detaljhandlare, grossist eller leverantör. ALEX är byggt för att hjälpa dig kontrollera hela artikelns livscykel. Extra stor fokus är lagd på påfyllningsfasen, eftersom en väl fungerande varupåfyllning kan kompensera för prognoser som slår fel och korrigera flödet efter hur en artikel faktiskt säljer. Vår målsättning är att leverera ett flexibelt och välpresterande system med högt prisvärde. ALEX har verktygen som behövs och en design som både är engagerande och lätt att använda. Huvuduppgiften är att öka lönsamheten genom: Rätt sak på rätt plats i rätt tid. UPPSTART LIVSCYKEL PÅFYLLNING MINSKAD ADMINISTRATION ÖKAD EFFEKTIVITET KVALITETSSÄKRING BÄTTRE LAGERNIVÅER FLEXIBILITET ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖRBÄTTRAT BÄTTRE RESULTAT AVSLUT UNITAIL Unitail är ett konsultföretag med fokus på affärsutveckling och IT inom detaljhandeln. Företaget har en mångårig branschkunskap och kan bistå kunder med rådgivning, analyser, projektgenomförande och upphandling inom områden som planering & budgetering, sortiment & inköp, varuförsörjning, ekonomi, analys & uppföljning, CRM och IT. Unitail har kontor i Göteborg och Stockholm. GÖTEBORG STOCKHOLM INTERNET Lunnagårdsgatan 28 Olof Palmes Gata 20 A Mölndal Stockholm

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Så funkar Novacura Flow

Så funkar Novacura Flow Ett verktyg ska göra arbetet enklare för den som utför det. Företag behöver verktyg för att deras medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter och dessutom verktyg för att planera att allt utförs i rätt

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

Strategisk tidrapportering

Strategisk tidrapportering Strategisk tidrapportering Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! När tid är pengar Eliminera gissningar och skapa bättre resultat Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE.

Presentation. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE. Presentation. Affärssystemet för små och medelstora företag. SAP BUSINESS ONE UNDERLÄTTAR OCH FÖRBÄTTRAR FÖR TILLVERKANDE, GROSSISTOCH TJÄNSTEFÖRETAG I SVERIGE. www.littlefish.se -En smart, heltäckande,

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 PRESTERA Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Förvandla affärsutmaningar till affärsframgångar med en innovativ välbekant lösning som ger personalen frihet att prestera mer. Vi ville ha en lösning som kunde utvecklas

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Tidrapportering i TimeLog

Tidrapportering i TimeLog Tidrapportering i TimeLog Vitbok om tidrapportering Här får du inblick i hur TimeLog själv som företag använder TimeLog Project för tidrapportering och strategiutveckling. Denna vitbok beskriver hur TimeLog

Läs mer

Microsoft Dynamics AX. Kraftfullt. Flexibelt. Enkelt.

Microsoft Dynamics AX. Kraftfullt. Flexibelt. Enkelt. Microsoft Dynamics AX Kraftfullt. Flexibelt. Enkelt. Microsoft Dynamics AX är Microsofts ERP-lösning för företag som gör det möjligt för dina anställda att förutse och hantera förändringar så att Ytterligare

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer