Pohjola Bank ABP Årsrapport Pohjola Bank Abp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007. Pohjola Bank Abp"

Transkript

1 Pohjola Bank ABP Årsrapport 2007 Pohjola Bank Abp ÅrsRAPPORT 2007

2 Innehåll 3 Översikt för aktieägarna 5 Pohjola i korthet 6 Resultatet Händelser under året 8 Nyckeltal 10 Omvärlden 11 Värden 12 Strategi 14 Utsikter 15 Personal 18 Samhällsansvar 21 Affärsrörelser 21 Bank- och placeringsrörelse 30 Skadeförsäkringsrörelse 36 Kapitaltäckning och riskposition 36 Bank- och placeringsrörelse 38 Skadeförsäkringsrörelse 41 Företagsstyrning 45 Organisation 46 Styrelsen 48 Koncernens ledningsgrupp 49 Aktier och aktieägare 52 Information till aktieägarna 53 Kontaktinformation Ekonomiska publikationer Den här publikationen tillsammans med Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2007 utgör Pohjola Bank Abp:s årsredovisning för Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2007 finns på internetadressen > Media. På samma adress kan man också beställa årsrapporter. Årsredovisningen publiceras på finska, svenska och engelska. OP-Pohjola-gruppens årsredovisning och samhällsansvarsrapport finns på internetadressen Alla siffror i årsredovisningen har avrundats och därför kan summan av enskilda tal avvika från talet på raden Totalt. Delårsrapporter 2008 Pohjola Bank Abp ger 2008 ut tre delårsrapporter: januari mars , april juni och juli september Rapporterna publiceras på finska, svenska och engelska. De finns att få på internetadressen Papperskopior kan beställas per telefon (tfn ) eller e-post

3 OKO är nu Pohjola TÄMÄ KOHTA LEIKATAAN POIS. ELI LÄPÄN LEVEYS ON 190mm OKO Bank Abp:s (OKO) namn ändrades till Pohjola Bank Abp. OP-gruppen tog i bruk sitt nya namn OP-Pohjolagruppen redan på hösten De nya namnen förenar bank-, placerings- och skadeförsäkringsrörelsen samt två anrika och starka finländska varumärken OKO grundas den 14 maj i Helsingfors med namnet Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag OKO får rätt att bevilja kredit också till andra kooperativa företag än andelskassor OKO får rätt att ta emot depositioner från allmänheten OKO tar sitt första utländska lån på kapitalmarknaden i Frankrike. OKO Bank Abp köpte i september 2005 majoriteten av aktiestocken i dåvarande Pohjola-Gruppen Abp och förvärvade senare hela aktiestocken. I samband med köpet konstaterades att koncernen behåller varumärket Pohjola. Köpet av Pohjola ändrade OKOs struktur och affärsrörelsens innehåll på ett avgörande sätt. Namnändringen gav bolaget ett namn och ett varumärke som sammanfattar hela verksamheten. Pohjola-varumärket är mycket känt bland såväl konsumenter som företags- och samfundskunder. Av koncernens affärsrörelse utgörs hälften av skadeförsäkring och också den andra hälften riktas i huvudsak till storföretag och samfund. Därför valde vi Pohjola som namn för det kraftigt förnyade börsbolaget OKO får rätt att bevilja lån till småindustrin OKO börjar lyda under affärsbankslagen. De sista begränsningarna för kreditgivningen slopas OKO inleder finansbolagsrörelse. OKO ansluter sig till betalningsrörelsesystemet SWIFT, som grundats av bankernas internationella samarbetsnät Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola grundas Helsingfors värdepappersbörs grundas och Pohjola går in på den Reseförsäkringsaktiebolaget Europeiska blir dotterbolag till Pohjola Pohjola-bolagen uppstår I Estland grundas ett skadeförsäkringsbolag 1988 som senare blir Pohjolas Pohjola kommer överens dotterbolag Seesam om korsvist ägande med International. det svenska försäkringsbolaget Skandia, som även blir en betydande samarbetspartner.

4 OKO Bank Abp heter från Pohjola Bank Abp. Pohjola är marknadsföringsnamnet både för Pohjola Bank Abp och Pohjola Försäkring Ab. I egenskap av ledande aktör i Finland tillhandahåller vi ett stort urval bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster för företagens behov. För privatpersoner tillhandahåller vi skadeförsäkringsoch kapitalförvaltningstjänster av hög kvalitet OKO tas upp för notering på Helsingfors Börs och får cirka aktieägare OKO inleder placeringsfondsrörelse OKO inleder investeringsbanksrörelse OKO förvärvar majoriteten i Pohjola-Gruppen Abp. Pohjola blir OKOs dotterbolag OKO Bank Abp beslutar ändra sitt namn till Pohjola Bank Abp från Bank- och placeringsrörelsen samt Skadeförsäkringsrörelsen får ett gemensamt varumärke. OP-gruppen ändrar sitt namn till OP-Pohjola-gruppen Pohjola ansluter sig till det av Skandia och Storebrand bildade nordiska skadeförsäkringsbolaget If Pohjola lösgör sig från samarbetet med If och fortsätter som ett självständigt, finländskt skadeförsäkringsbolag Pohjola köper A-Försäkring. Conventum ansluts till Pohjola Pohjola köper Suomibolagets livförsäkringsbestånd och grundar Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola Pohjola-Gruppen Abp avnoteras från Helsingforsbörsen. Pohjola-Gruppen Ab fusioneras med sitt moderbolag OKO Bank Abp.

5

6 Mikael Silvennoinen Reijo Karhinen Pohjola Årsrapport 2007

7 Översikt för aktieägarna Tudelad omvärld Den gynnsamma utvecklingen under början av året övergick i juli till den första verkliga prövningen för den internationella finansmarknaden. Kreditriskmarginalerna steg kraftigt och snabbt på skuldkapitalmarknaden. Likviditeten på den bankinterna penningmarknaden minskade klart och misstroendet mellan bankerna ledde till att de korta räntorna steg. Volatiliteten på aktiemarknaden nådde samma nivå som i början av 2000-talet och kursstegringen bröts. Utmärkt operativt resultat Pohjola-koncernens resultat före skatt 2007 var rekordstort och uppgick till 288 miljoner euro. Till följd av den ogynnsamma utvecklingen på finansmarknaden var koncernens resultat med beaktande av förändringarna i fonden för verkligt värde 234 miljoner euro, dvs. något större än Trots att marknadsläget hade en negativ effekt på det verkliga värdet av koncernens likviditetsreserver och placeringar, påverkades inte värdet av våra kundrörelser. Affärsrörelsernas utveckling var utmärkt och de nådde rekordresultat i fjol. Bank- och placeringsrörelsens kreditstock växte med 19 % på ett år. Av affärsområdena förbättrade Företagsbanken, Kapitalmarknaden och Kapitalförvaltningen sina resultat avsevärt jämfört med Skadeförsäkringens premieintäkter ökade med 8 % tack vare det kraftigt ökade kundantalet. I enlighet med våra mål växte privatkundsrörelsen speciellt kraftigt som resultat av andelsbankssamarbetet. Samtidigt förbättrades skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent till 93,8 %. På basis av de goda tillväxtsiffrorna 2007 uppskattar vi att vi lyckades stärka vår marknadsposition såväl inom Bank- och placeringsrörelsen som inom Skadeförsäkringsrörelsen. Integreringen av bank- och försäkringsrörelsen förlöpte enligt planerna och kostnads- och intäktssynergierna ser ut att åtminstone nå målen. Ambitiösare mål I november 2007 godkände styrelsen preciseringen av koncernens strategi samt de nya ekonomiska målen som sträcker sig till slutet av Vårt mål är att göra Pohjola-koncernen till ett fullständigt integrerat finansföretag som i Finland, sitt huvudsakliga marknadsområde, är den attraktivaste samarbetsparten för kunderna i bank- och försäkringsärenden. I den justerade strategin har vi som mål att bli marknadsledare i Finland både inom bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringsrörelsen. Samtidigt höjde vi också våra lönsamhetsmål. Konkurrenskraftig utdelning En aktieägarvänlig utdelningspolicy är ett av Pohjolas primära mål. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,65 euro per aktie i serie A och 0,62 euro per aktie i serie K. Stabilt framåt Läget på finansmarknaden har under början av 2008 fortfarande varit osäkert. Pohjola-koncernens likviditet, rating och kapitaltäckning är dock god. Vår konkurrensfördel är att vi är det enda stora finansföretaget vars strategiska beslut fattas i Finland. Det här ger oss en stabil grund att betjäna våra kunder högklassigt och långsiktigt. Vi tackar varmt våra aktieägare, kunder och samarbetsparter för förtroendet samt koncernens anställda för ett utmärkt arbete i fjol! Nu blickar vi mot en ny tid och börjar bygga en gemensam framtid under namnet och varumärket Pohjola. Helsingfors den 14 februari 2008 Reijo Karhinen ordförande för styrelsen Mikael Silvennoinen verkställande direktör Pohjola Årsrapport 2007

8 Jag arbetar som jurist vid företagsköp och syndikerade finansieringsarrangemang. Det väsentliga är att skräddarsy sådana avtalsvillkor som ger kunden mervärde och som kan anpassas till marknadspraxis och till bankens bästa. På bilden syns också finansieringschef Päivi Jääskeläinen. Juha Nyman Jurist Pohjola Bank Abp Juridik och avtalsärenden Er sum nim quatis autpat. Met laoreet wis et accum adignis eummodolore tie facin vel ut ex exer iuscipit la commolore. Juha Nyman Lakimies, Konsernipalvelut, laki- ja sopimusasiat

9 Pohjola i korthet Pohjola-koncernen tillhandahåller bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjola är en av de ledande aktörerna inom finansbranschen i Finland. Pohjolas kunder utgörs av företag, samfund och privatpersoner. Koncernens omfattande helhet av bank- och försäkringstjänster har utarbetats för att underlätta kundernas liv och stöda företagskundernas affärsrörelse. Pohjolas A-aktie har noterats på OMX Nordiska Börs Helsingfors sedan 1989, och bolaget har över aktieägare. Pohjola har som mål att växa inom alla affärsområden och ytterligare stärka sin marknadsposition. I all verksamhet betonas lönsamheten starkt. Dessutom har bolaget förbundit sig till effektiv kapitalanvändning och ägarvänlig utdelningspolicy. Till Pohjola-koncernen hör moderbolaget Pohjola Bank Abp och dess dotterbolag. Koncernen har över anställda. De viktigaste dotterbolagen med affärsrörelse är: Pohjola Försäkring Ab A-Försäkring Ab Försäkringsaktiebolaget Europeiska Seesam-skadeförsäkringsbolagen i Baltikum. Pohjola Kapitalförvaltning Ab Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Pohjola Private Equity Funds Ab Pohjola Capital Partners Ab Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över fyra miljoner kunder. Pohjola Bank- och placeringsrörelse Skadeförsäkringsrörelse Företagsbanken Kapitalmarknaden Centralbanken och treasury Kapitalförvaltningen Privatkunder Företagskunder Baltikum Pohjola Årsrapport 2007

10 Resultatet 2007 År 2007 präglades av turbulensen på den internationella finansmarknaden som började i juli och som påverkade resultatet också för Pohjola-koncernens resultat. Mest påverkades Treasurys värderingsresultat. Samtidigt var Pohjolas operativa rörelse lönsam och växte starkt. Företagsbankens resultat överskred för första gången 100 miljoner euro. Kapitalmarknaden och Kapitalförvaltningen nådde också alla tiders resultat. Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag var det bästa någonsin och koncernen blev enligt preliminära uppgifter mätt med premieinkomsten den ledande skadeförsäkraren i Finland. Pohjola-koncernens resultatet före skatt var 288 miljoner euro (223). Resultatet per aktie var 1,04 euro (0,89). Avkastningen på eget kapital var 9,3 % (9,5). Koncernens nettointäkter ökade med 15 % och kostnaderna med 8 %. Företagsbankens kreditstock växte med 19 %. Premieintäkterna ökade med 8 %. Nettoantalet preferenskunder hos Skadeförsäkringen ökade med Intäkterna från Skadeförsäkringens placeringsverksamhet till verkligt värde var 4,8 % (5,2). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 92,9 % (98,7) och den operativa totalkostnadsprocenten var 93,8 % (95,5). Styrelsens förslag till utdelning är 0,65 euro (0,65) per aktie i serie A och 0,62 euro (0,62) per aktie i serie K. Resultatutvecklingen kvartalsvis Milj Räntenetto Nedskrivningar av fordringar Räntenetto efter nedskrivningar Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga rörelseintäkter Nettointäkter totalt Personalkostnader IT-kostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader totalt Resultat före skatt Förändring i fonden för verkligt värde Resultat före skatt till verkligt värde Inkomstskatt Periodens vinst Skatt på förändring i fonden för verkligt värde Periodens resultat till verkligt värde Pohjola Årsrapport 2007

11 Händelser under året Centrala händelser 1.1 Reijo Karhinen började som Pohjolas styrelseordförande och OP-Pohjola-gruppens chefdirektör Pohjola Kapitalförvaltning Ab grundade ett nytt dotterbolag, Pohjola Private Equity Funds Ab, som tillhandahåller professionella fondplaceringstjänster för inhemska och utländska placerare Pohjola Försäkring Ab meddelade om försäljningen av sitt fartygsförsäkringsbestånd till danska Codan Forsikring A/S. Codan hör till den globala koncernen Royal & Sun Alliance, med vilken Pohjola redan länge har bedrivit internationellt samarbete. 2.5 En skiljedomstol som Centralhandelskammaren utsett fastställde inlösningspriset för aktierna i Pohjola Bank Abp: s dotterbolag Pohjola-Gruppen Abp till 14,35 euro per aktie. Det av skiljedomstolen fastställda inlösningspriset var 1,00 euro högre än det inlösningspris som Pohjola Bank Abp erbjöd För att stärka det egna kapitalet emitterade Pohjola ett s.k. Upper Tier 2-lån som hör till det övre supplementära kapitalet. Lånebeloppet var 100 miljoner engelska pund, och ansökan om notering av lånet på Londonbörsen lämnades in Styrelsen sammankallade en extra bolagsstämma för att för bolagsstämman föreslå en ändring av OKO Bank Abp:s firma till Pohjola Bank Abp. Samtidigt meddelade OP-gruppen att den ändrar sitt namn till OP-Pohjolagruppen Den extra bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagets firma till Pohjola Bank Abp. bonus. Uppskattningsvis över 10 % av de här kunderna får sina försäkringar helt och hållet betalda med bonus Pohjola-koncernen uppdaterade sin strategi. De viktigaste justeringarna i strategin gällde en allt intensivare integration av funktionerna, de ekonomiska målen, en effektivare kapitalanvändning samt en ytterligare stärkning av marknadspositionen Pohjola sänkte sin resultatprognos för 2007 på basis av marknadsutvecklingen under slutet av året. Koncernens resultat före skatt till verkligt värde för hela året beräknas inte nå upp till resultatet Tidigare uppskattades koncernen ha goda möjligheter att förbättra ifrågavarande resultat med minst 10 % år 2007, förutsatt att det inte skulle ske några plötsliga förändringar i utvecklingen på marknaden under återstoden av året Pohjola meddelade om köpet av hela aktiestocken i Kesko Abp:s dotterbolag K-Rahoitus Oy för cirka 30 miljoner euro. K-Rahoitus erbjuder företagskunder finansieringstjänster i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Pohjolas bankrörelse i Baltikum utvidgades betydligt Pohjola meddelade om försäljningen av sitt ryska dotterbolag ZAO OKO Capital Vostok till Swedbank från Sverige. Händelser under början av Firmanamnet Pohjola Bank Abp togs i bruk officiellt och den ändring i bolagsordningen som gällde namnändringen antecknades i handelsregistret OP-Pohjola-gruppen utvidgade sina koncentreringsförmåner så att den OP-bonus som samlas för bankärenden också kan användas för betalningen av Pohjolas försäkringar. Det här är en betydande finansiell förmån: bland de kunder som koncentrerat sina bank- och försäkringsärenden kan cirka betala sina premier med Pohjola Årsrapport

12 Nyckeltal Pohjola Bank Abp:s nyckeltal Resultat före skatt, milj Räkenskapsperiodens vinst, milj Avkastning på eget kapital, % 13,9 22,3 9,5 9, IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS Balansomslutning, mrd. 16,5 22,3 24,2 25,9 Utlåningsstock, mrd. 8,7 6,8 7,9 9,4 Kundmedel förvaltade av kapitalförvaltningen, mrd. 10,9 27,5 31,3 31,3 Premieintäkter från skadeförsäkring, milj Kapitaltäckning, % 11,0 12,8 12,9 12,2 Primärkapitalrelation, % 7,6 9,6 8,2 7,5 Resultatet/aktie (EPS), A-aktie 0,86 1,96 0,90 1,04 K-aktie 0,85 1,95 0,89 1,03 Resultat/aktie (EPS) inkl. förändringar i verkligt värde, 2,22 0,89 0,85 Eget kapital/aktie, 6,15 8,76 8,99 9,19 Utdelning/aktie, A-aktie 0,41 0,60 0,65 0,65* K-aktie 0,40 0,57 0,62 0,62* Utdelning/resultat (utdelningsförhållande), % * Effektiv utdelningsavkastning (OKO A), % 5,1 5,1 5,1 5,0* Vinstmultiplikator (P/E) 9,5 6,1 14,2 12,5 Aktiestockens marknadsvärde (A och K) milj Aktieomsättning (OKO A), milj. st % av aktiestocken (OKO A) Aktiernas antal (A och K) i genomsnitt under räkenskapsperioden, milj. st vid räkenskapsperiodens slut, milj. st Antal anställda i genomsnitt * Enligt styrelsens förslag 8 Pohjola Årsrapport 2007

13 Pohjolas rating Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning Långfristig kapitalanskaffning Standard & Poor s A -1+ AA Moody s P-1 Aa1 Fitch F1+ AA Ratingutsikterna är stabila enligt alla ratinginstitut. Vid bedömningen av Pohjolas rating beaktar ratinginstituten också hela OP-Pohjola-gruppens ekonomiska situation, eftersom gruppen övervakas som en helhet och centralinstitutet och medlemsbankerna (inkl. Pohjola) bär solidariskt ansvar för varandras skulder och förbindelser. OP-Pohjola-gruppen OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp. Den består av gruppens självständiga andelsbanker och gruppens centralinstitut Andelsbankscentralen med dotterföretag och andra företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp. Gruppen erbjuder ett vältäckande utbud av bank-, placerings- och skadeförsäkringstjänster för privat-, företags- och samfundskunder. OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 1 12/ /2006 Resultat före skatt, milj Avkastning på eget kapital (ROE),% 13,7 12,1 Avkastning på eget kapital till verkligt värde, % 10,9 11,4 Kostnader/intäkter, % (bank- och placeringsrörelse) Antal anställda i genomsnitt Omslutning, mrd. 65,7 59,5 Kapitaltäckning* 13,8 14,3 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen** 1,52 1,56 Marknadsandel, % Utlåningsstock 31,1 31,1 Inlåningsstock 32,3 32,7 Kapital i placeringsfonder 21,4 21,8 Försäkringsbesparingar i liv- och pensionsförsäkringar 19,9 19,1 * Enligt kreditinstitutslagen. ** Enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Pohjola Årsrapport

14 Omvärlden Omvärlden för finansmarknaden 2007 var tudelad. Den ekonomiska högkonjunkturen, som varade ända till hösten, höll efterfrågan på bank- och försäkringstjänster stor. Högkonjunkturen började ge vika under slutet av året medan de allt svårare problemen på bostadsmarknaden i Förenta staterna medförde osäkerhet i den internationella ekonomin. Osäkerheten väntas fortsätta också 2008, men den ekonomiska tillväxten i Finland väntas trots det hålla sig måttlig. Konjunkturerna för den internationella ekonomin försämrades I länderna inom Europeiska unionen var tillväxten dock nästan lika stor som året innan. I Förenta staterna avtog tillväxten däremot klart, och nedgången blev allt brantare till följd av den kris på bostadsmarknaden som bröt ut i slutet av sommaren. Förenta staternas försvagade ekonomiska utsikter kastar i fortsättningen sin skugga också över konjunkturerna i de snabbt växande asiatiska länderna. Krisen på bostadsmarknaden i Förenta staterna stramade åt kreditgivningen på den internationella marknaden. Också kreditgivningens marginaler växte. I många länder ledde de amerikanska bolånen till stora förluster för de finansiella instituten, och ytterligare förluster är att vänta För att reducera risken för en kreditrecession ökade centralbankerna i flera omgångar likviditeten på finansmarknaden. I Förenta staterna sänkte centralbanken också sin styrränta. Europeiska centralbanken höll sin styrränta oförändrad under slutet av året sedan den i början av 2007 i två etapper höjt räntan så att den stannade på 4,0 %. Den ekonomiska tillväxten i Finland väntas avta 2008 I Finland höll högkonjunkturen 2007 i sig längre än väntat. Under slutet av hösten började den ekonomiska tillväxten dock avta lindrigt. Totalproduktionen ökade med cirka 4 %. Liksom året innan stöddes tillväxten av exporten, som ökade särskilt på Finlands huvudsakliga marknadsområde Västeuropa. Bostadsbygget vände nedåt, men investeringarna i husbygge blev klart livligare. Den relativt jämna ökningen i den privata konsumtionen fortsatte. Hushållens köpkraft förbättrades av den större lönesumman och mindre arbetslösheten. Enligt företagsförfrågningar förblev konjunkturläget bättre än vanligt inom alla huvudbranscher. Inom industrin avtog produktionsökningen en aning under slutet av året trots att orderstocken fortfarande var hög. Också byggföretagens orderstock var större än vanligt, men förväntningarna vände nedåt. Ökningen i tjänsteföretagens försäljning har avtagit, även om försäljningsförväntningarna fortfarande var goda. Den ekonomiska tillväxten väntas avta 2008 men trots det nå upp till det långtida genomsnittet. Tillväxten dämpas, eftersom exporten och den privata konsumtionen ökar mindre än Konsumenternas förtroende för en positiv utveckling i deras ekonomi förblev starkt Förväntningarna inför 2008 har dock blivit försiktigare. Stegringen av konsumentpriserna tilltog 2007 till 2,5 %. Inflationen väntas 2008 accelerera till mer än 3 %. Ökad osäkerhet på finansmarknaden Under första hälften av 2007 steg euriborräntorna sedan Europeiska centralbanken stramat åt sin penningpolitik genom två höjningar av styrräntan. Under hösten ökade bostadsfinansieringskrisen i Förenta staterna volatiliteten för de korta marknadsräntorna. De korta marknadsräntorna steg mer än de långa. Vid slutet av 2007 var 3 månaders euribor 4,69 % och 12 månaders euribor 4,75 %. Det att högkonjunkturen inom euroområdet brutits talar för en långsam sänkning av euriborräntorna Bankmarknadens tillväxt fortsatte 2007 redan för femte året i följd. Om tillväxten 2008 ska hålla sig nära de föregående årens siffror måste osäkerheten på aktiemarknaden skingras och konsumenterna rätt modigt ta krediter. Företagskrediternas tillväxt ökade till 12,9 % Den ökade osäkerheten på den internationella finansmarknaden störde knappt företagskreditmarknaden i Finland. Antalet företagsköp och generationsväxlingar var fortfarande stort. Insättningstillväxten accelererade till 13,9 %, eftersom de högre inlåningsräntorna erbjöd skydd mot fluktuationerna på värdepappersmarknaden. Finansieringskrisen i Förenta staterna kastade sin skugga över slutåret särskilt på aktiemarknaden. Indexet OMX Helsingfors Cap, som beskriver priset på börsaktier i Finland, steg med 3,9 % Tillväxten i placeringsfondernas kapital 10 Pohjola Årsrapport 2007

15 Värden avtog till 8,3 % då osäkerheten på den internationella marknaden ökade under slutet av året. Också premieinkomsten från livförsäkringar sjönk med 8,8 % från året innan trots att försäkringsbesparingarna ökade med 3,6 %. Premieinkomsten från skadeförsäkringen ökade i sin tur med cirka 5 %. Pohjola-koncernens värden är: 1MÄNNISKONÄRHET Det är lätt att närma sig oss. Vi är vänliga, initiativrika och snabba. Vi sätter värde på våra kunder, samarbetsparter och arbetskamrater. 2 ANSVARSKÄNSLA Vi håller våra löften och är konsekventa. Våra kundrelationer är långfristiga och baserar sig på ömsesidigt förtroende. Vi värnar om vår kompetens och vår goda arbetsatmosfär. Vi försäkrar oss om att vår affärsrörelse följer aktieägarnas fördel och är etiskt högklassig. 3FRAMGÅNG TILLSAMMANS Vi når framgång tillsammans med våra kunder. Vi bildar täckande nätverk i Finland och internationellt. Pohjola Årsrapport

16 Strategi Pohjolas styrelse beslöt i slutet av november 2007 att uppdatera koncernens strategi. Uppdateringen baserar sig på den strategi som fastsällts i maj De nya linjerna sträcker sig till Ett centralt tema för uppdateringen är att sammanfatta integreringen av bank- och försäkringsrörelsen. Allt hårdare krav ställdes också på koncernens ekonomiska mål på lång sikt. Pohjolas mission Att skapa ekonomiskt mervärde för kunderna och aktieägarna. Huvudbudskapen i strategin: Pohjola betonar kraftigt lönsamheten i sin verksamhet och en effektiv kapitalförvaltning. Koncernen söker tillväxt inom alla affärsområden - men inte på bekostnad av lönsamheten. Som stöd för tillväxten har koncernen OP-Pohjola-gruppens breda kundkår och Finlands mest kända bank- och försäkringsvarumärken. De viktigaste delområdena i strategin är: att utnyttja affärsområdenas gemensamma kundpotential och servicenät nya tjänster som ger mervärde internationell serviceförmåga Integrationen fördjupas Målet med strategin är Ett fullständigt integrerat finansföretag. Trots att Pohjola-koncernen har integrerats på många håll, vill man ytterligare stärka integrationen i alla servicekanaler och stödfunktioner såsom övergripande skötsel av kundrelationer, marknadsföring, riskhantering och ekonomistyrning. Prioriteringarna inom affärsrörelsen och målen för marknadspositionen Pohjola-koncernens mål är att bli marknadsledare som företagsbank, inom skadeförsäkringen och kapitalförvaltningen. Bank- och placeringsrörelse Som företagsbank är Pohjolas strategiska mål att vara marknadsledare i Finland bland stora företagskunder tidigare var målet att förstärka positionen som den näststörsta aktören på marknaden och att tillsammans med den övriga OP-Pohjolagruppen bli marknadsledare som bank för sme-företag. För inhemska kunder erbjuds mångsidiga finansierings-, placerings- och betalningsrörelsetjänster också internationellt. För utländska kunder erbjuds banktjänster både för affärsrörelsebehov i Finland och inom närområdena. Vision Kunderna Personalen Placerarna Att vara den mest attraktiva finanspartnern Tillväxt Lönsamhet Utdelning 12 Pohjola Årsrapport 2007

17 Tillväxten inom bankrörelsen stöds av Pohjolas goda kundkännedom, smidiga betjäning, snabba beslutsfattande, långsiktiga verksamhet samt goda rating. Inom kapitalförvaltningen är målet att nå den ledande positionen i Finland. Som kapitalförvaltare för institutionella placerare är bolaget redan nu Finlands ledande tillhandahållare av tjänster. Skadeförsäkringsrörelse Inom skadeförsäkringen är målet att också i fortsättningen få marknadsandelen att öka. Det här målet får stöd av det nära samarbetet med andelsbankerna i OP-Pohjola-gruppen och det förnyade programmet för preferenskundshushåll. Inom skadeförsäkringsrörelsen söker vi tillväxt med riskbaserad premiesättning, vilket tryggar en lönsam verksamhet. Tillväxtmålen gäller hushållskunder, sme-företag samt jord- och skogsbrukskunder. Definitionen av preferenskundshushåll preciserades i samband med strategijusteringen. Nu avser man med preferenskundshushåll sådana hushåll som har försäkringsskydd från minst tre skadeförsäkringsproduktgrupper i Pohjola. Pohjola meddelade 2006 sitt mål för antalet preferenskundshushåll för Målet har ändrats enligt den nya definitionen: målet är att öka antalet preferenskundshushåll till före slutet av Enligt den tidigare definitionen var målet hushåll före slutet av Internationell serviceförmåga Pohjola satsar under de närmaste åren allt mer på sitt internationella tjänsteutbud i enlighet med kundernas behov. Både inom bank- och försäkringsrörelsen grundar sig utvecklingen av de internationella tjänsterna på noggrant övervägt samarbete. Företagsköp utesluts inte heller. Inom såväl bank- som skadeförsäkringsrörelsen är målet de närmaste åren att fortsätta att utöka och utveckla affärsrörelsen i Baltikum. Vidare utreds verksamhetsmöjligheterna i Ryssland. De ekonomiska målen för strategiperioden Pohjola-koncernens nya ekonomiska mål är mer krävande än förr: Pohjola-koncernens mål är att före slutet av 2010 nå 15 % i avkastning på eget kapital (ROE) till verkligt värde (tidigare 13 % före slutet av 2009). Vi strävar efter att hålla primärkapitalrelationen vid minst 8,5 % (tidigare minst 8,0 %, vilket enligt det nya beräkningssättet för kapitalbasen motsvarar cirka 9,5 %). Målet före slutet av Koncernen Avkastning på eget kapital, % 9,3 15,0 Primärkapitalrelation, nytt beräkningssätt, % 9,0 > 8,5 Bank- och placeringsrörelse Operativ avkastning på eget kapital, % 12,1 > 19 Operativ kostnads-/intäktsrelation, % 46,3 < 40 Skadeförsäkringsrörelse Operativ avkastning på eget kapital, % 25,2 > 20 Operativ totalkostnadsprocent, % 93,8 92 Operativ driftskostnadsprocent, % 21,2 < 20 Solvensprocent, % Pohjolas mål är att upprätthålla sin AA-rating hos åtminstone två ratinginstitut. Utdelningspolicy Utdelningspolicyn ändrades inte vid uppdateringen av strategin. Den årliga utdelningen påverkas av koncernens lönsamhet, tillväxt och kapitaliseringsbehov. Målet är att Pohjola i utdelning betalar minst 50 % av resultatet per aktie, förutsatt att kapitaltäckningskravet uppnås. Åtgärder för att uppnå de strategiska målen en kundinriktad, långsiktig verksamhet att utnyttja bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunddata de bästa koncentreringsförmånerna för hushållskunder OP-Pohjola-gruppens mångsidiga och täckande servicenät en kompetent personal som trivs med sitt arbete högklassig, förutseende riskhantering effektiv kapitalanvändning det gemensamma namnet och varumärket Pohjola Utdelningsförhållande % Affärsrörelsens strategiska och ekonomiska mål beskrivs närmare i samband med respektive avsnitt. Utfall Mål på lång sikt * utdelning enligt styrelsens förslag Pohjola Årsrapport

OKO ÅRSREDOVISNING 2005

OKO ÅRSREDOVISNING 2005 OKO ÅRSREDOVISNING 2005 05 OKO Andelsbankernas Centralbank Abp är ett finländskt finansföretag som erbjuder bank-, placeringsoch skadeförsäkringstjänster. Skadeförsäkringstjänsterna erbjuds under varumärket

Läs mer

OP-GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2006

OP-GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2006 OP-GRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2006 06 Innehåll OP-gruppen i korthet...4 Chefdirektörens översikt...6 Värden och strategi...8 Marknadsposition...11 Omvärlden...12 OP-gruppen 2006...14 Ägarkunder...18 Personal...20

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse 2011 År 2011 i sammandrag...2 Omvärlden...4 OP-Pohjola-gruppens resultat och balansräkning...7

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Pohjola Bank Abp I Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 INNEHÅLL STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009...2 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskposition...5 Koncernens riskposition...6 Kapitaltäckning...7

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskhantering...6 Koncernens riskposition...7 Kapitaltäckningen...9

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

OP-GRUPPEN. av år 2004 fanns det 239 andelsbanker. I huvudstadsregionen

OP-GRUPPEN. av år 2004 fanns det 239 andelsbanker. I huvudstadsregionen OP-GRUPPEN 2 OP-GRUPPEN SAMHÄLLSANSVAR 2004 OP-gruppen är en ledande finländsk bankgrupp, och den består av självständiga andelsbanker och deras centralinstitut Andelsbankscentralen Anl (ABC) samt dess

Läs mer

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008 INNEHÅLL OP-POHJOLA-GRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 i sammandrag 2 OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 3 Omvärlden 3 OP-Pohjola-gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning 10 Kapitalutvärdering

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 31.3.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 30.6.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013 :s årsrapport 2013 Innehållsförteckningen År 2013 Verkställande direktörens översikt 6 Strategi 7 Syfte och mål 8 Konkurrensfördelar 11 Verkställandet av strategin 2013 12 Omvärlden 14 Finansbranschens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Pohjola/IR. Pohjola Bank Abp Bolagsstämman

Pohjola/IR. Pohjola Bank Abp Bolagsstämman Pohjola Bank Abp Bolagsstämman 27.3.2009 Styrelsens ordförande Reijo Karhinen Pohjola vill trygga sina kundföretags finansieringsbehov En stark kapitalisering tryggar Pohjolas förmåga att uppfylla kundföretagens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 s verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Innehåll s verksamhetsberättelse 2012 År 2012 i sammandrag...1 Omvärlden...3 s resultat och balansräkning...6 Kapitaltäckning...10 Riskhantering och kapitalutvärdering

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Ordförande för OKOs förvaltningsråd. Seppo Penttinen

Ordförande för OKOs förvaltningsråd. Seppo Penttinen Extra bolagsstämma 14.10.2005 Ordförande för OKOs förvaltningsråd Seppo Penttinen Extra bolagsstämma 14.10.2005 Livförsäkring Pohjola i korthet Pohjola Skadeförsäkring Kapitalförvaltning Förmögenhetsförv.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atria Abp Bokslutskommuniké 2008 Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atriakoncern, struktur 2008 Atria Abp Omsättning 1.357 miljoner euro ( ) Anställda 6.135 (i genomsnitt) Finland

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015. TILLÄGG 6/15.2.2016 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbanken är den fjärde största bankgruppen (12/2012) Antalet kunder 588 500. Tonvikten ligger på privatkunder, SME-företag och jord- och skogsbrukskunder

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma Helsingfors Mässcentrum 20.3.2014 kl. 14.00 1. Öppning av stämman Styrelseordförande Reijo Karhinen 6 % Det exceptionella läget fortsätter Marknadsräntor från

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q3 2012 bakgrundsmaterial Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm.

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001

ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001 ANDELSBANKSGRUPPEN BOKSLUT 2001 Andelsbankscentralen Postadress: PB 308, 00101 Helsingfors Besöksadress: Industrigatan 1b, 00510 Helsingfors Telefonväxel: (09) 4041, telefax: (09) 404 3703 Internetadress:

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 1.8.2012, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari juni 1) Koncernens resultat före skatt var 203 miljoner euro (198)

Läs mer

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner

Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbankernas servicenätverk och samarbetspartner Sparbanken är den fjärde största bankgruppen (12/2011) Antalet kunder 587 000, varav 300 000 är på Internet Tonvikten ligger på privatkunder, SME-företag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl 1 Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma Helsingfors Mässcentrum 22.3.2013 kl. 14.00 2 1. Öppning av stämman Styrelseordförande Reijo Karhinen Banksystemet i Europa har inte normaliserats centralbanken

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

OKO ÅRSREDOVISNING 2006

OKO ÅRSREDOVISNING 2006 OKO ÅRSREDOVISNING 2006 06 Innehåll OKO i korthet...4 Resultatet 2006...6 Nyckeltal...8 OKO som en del av OP-gruppen...10 Översikt för aktieägarna...12 Händelser under året...14 Strategi...16 Värden...19

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Ersättningsförklaring 2011

Ersättningsförklaring 2011 Ersättningsförklaring 2011 Principer för kompensationsarrangemang Idén med kompensationsarrangemangen är att motivera Konecranes anställda till goda prestationer och att öka deras engagemang att uppnå

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9. Q3 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 2.11., kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari september Koncernens resultat före skatt var 245 miljoner euro (242).

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké :

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké : TILLÄGG 5/13.2.2014 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 26.4.2013 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer