OP Pohjola gruppens delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OP Pohjola gruppens delårsrapport"

Transkript

1 OP Pohjola gruppens delårsrapport

2 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen under de senaste fem åren

3 OP Pohjola gruppen

4 OP-Pohjola-gruppens struktur, innehav och arbetsfördelning OP-Pohjola-gruppen cirka 200 medlemsandelsbanker Detaljistbanksrörelse OP-Pohjola anl Gruppstyrning Tillsyn Riskhantering Strategiska innehav Innehav 100 % Andel av aktierna 37 % *) Andel av rösterna 61 % Andel av aktierna 16 % Andel av rösterna 13 % Pohjola-koncernen Företagsbanksrörelse Kapitalmarknadsrörelse Skadeförsäkring Kapitalförvaltning Centralbanksrörelse Innehav 100 % OP-Tjänster Ab OP-Processtjänster Ab Produkt- och tjänsteutveckling Stödfunktioner Innehav 100 % Innehav 76 % OP-Bostadslånebanken Abp Hypoteksbank OP-Pohjola-gruppens kreditinstitut bär solidariskt ansvarar för varandras skulder och förbindelser. Finansinspektionen övervakar OP-Pohjola-gruppen konsoliderat. *) inkluderar också OP-Pohjola anl:s dotterbolag OP-Livförsäkrings Ab:s innehav på 0,26 % OP-Livförsäkrings Ab Livförsäkring Innehav 9 % Innehav 15 %

5 OP-Pohjola-gruppens segmentindelning Bankrörelse Andelsbankerna, Helsingfors OP Bank Abp, OP-Kotipankki Oyj, OP-Bostadslånebanken Abp och OP-Fondbolaget Ab. Pohjola-koncernens bankrörelse- och kapitalförvaltningssegment Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Skadeförsäkring Pohjola Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska, A- Försäkring Ab och Seesam-bolagen i Baltikum Livförsäkring OP-Livförsäkrings Ab Övrig rörelse OP-Pohjola anl, OP-Tjänster Ab, OP- Processtjänster Ab och Pohjolas koncernadministration

6 OP-Pohjola gruppens nyckeltal 1-6/ /2011 Förändring, % 1-12/2011 Resultat före skatt, milj. e ,0 525 Bankrörelse ,3 483 Skadeförsäkring ,1 8 Livförsäkring ,1 10 Återföringar till ägarkunder och OPbonuskunder, milj. e , Förändring, % Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 2,01 1,61 0,40 * 1,80 Primärkapitalrelation, % Core Tier 1 14,7 12,0 2,8 * 14,0 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % Bank- och försäkringsrörelsen gemensamma kunder (1000) 0,53 0,45 0,08 * 0, , * förändring i relationstalet

7 Solidariskt ansvar, insättningsgaranti och investerarskydd I enlighet med sammanslutningslagen utgörs sammanslutningen av andelsbanker av centralinstitutet (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut, företagen i centralinstitutets och medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften. Vid slutet av rapportperioden utgjordes centralinstitutets medlemmar av OP-Pohjolagruppens andelsbanker samt Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp, OP- Bostadslånebanken Abp och OP-Kotipankki Oyj. Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker är centralinstitutet berättigat att styra medlemskreditinstitut och det är skyldigt att övervaka deras verksamhet. Sammanslutningen av andelsbanker övervakas konsoliderat. Centralinstitutet och medlemskreditinstituten är på det sätt som bestämts i lagen solidariskt ansvariga för varandras skulder och åtaganden. Således omfattas till exempel OP-Pohjolagruppens försäkringsbolag inte av det solidariska ansvaret. De inlåningsbanker som hör till OP-Pohjola-gruppen, dvs. andelsbankerna, Pohjola Bank Abp, Helsingfors OP Bank Abp och OP-Kotipankki Oyj, betraktas vad gäller insättningsgarantin som en enda bank. Också enligt lagstiftningen om ersättningsfonden för investerare betraktas OP-Pohjola-gruppen som en enda helhet i fråga om investerarskyddet.

8 Resultat

9 500 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt /2011 Räntenetto Försäkringsrörelse* Övrigt Kreditförluster Kostnader Investeringar** Provisionsintäkter, netto 1-6/2012 * Liv- och skadeförsäkring **) Placeringsverksamhet = Placeringsintäkter från livförsäkringen (exkl. säkringsinstrument som skyddar försäkringstekniska avsättningar) + Placeringsintäkter från skadeförsäkring + Nettointäkter från placeringsverksamhet + Nettointäkter från handel

10 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 1-6/ /2011 Resultat före skatt milj. e

11 OP-Pohjola-gruppen Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter Januari - juni milj. e

12 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning Förändring milj. e milj. e % Ränteintäkter ,6 Räntekostnader ,9 Räntenetto ,1 Nedskrivningar av fordringar ,0 Räntenetto efter nedskrivningar ,1 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse ,5 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse ,6 Provisionsintäkter, netto ,9 Nettointäkter från handel ,3 Nettointäkter från placeringsverksamhet ,9 Övriga rörelseintäkter ,6 Personalkostnader ,5 Övriga administrationskostnader ,1 Övriga rörelsekostnader ,6 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder ,1 Andel av intresseföretagens resultat ,3 Resultat före skatt ,0

13 1-6/2012 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning för rörelsesegmenten Bankrörelse Skadeförsäkring Livförsäkring Elimineringar och övrig rörelse Totalt Räntenetto Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader Övriga intäkter Kostnader totalt Nedskrivningar Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt Kostnader / intäkter % 57

14 OP-Pohjola-Gruppen Resultat före skatt enligt rörelsesegment Bankrörelse Skadeförsäkring /2012 Livförsäkring /2011 Elimineringar och övrig rörelse milj

15 OP-Pohjola-gruppen Bankrörelse Räntenetto 507 Nedskrivningar av fordringar 26 Övriga intäkter 397 Personalkostnader 236 Övriga kostnader Återföringar till ägarkunder Resultat före skatt / /2011 milj

16 OP-Pohjola-Gruppen Skadeförsäkring Premieintäkter 549 Försäkringsersättningar 344 Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga poster Nettointäkter totalt 234 Övriga intäkter Kostnader totalt / /2011 Resultat före skatt 54 milj

17 Premieinkomst Nettointäkter från därav fondanknutna Försäkringsersättningar Förändring av försäkrings- Övriga poster Nettointäkter totalt Övriga intäkter Kostnader totalt Resultat före skatt OP-Pohjola-Gruppen Livförsäkring / /2011 milj

18 Kvartalsuppgifter

19 OP-Pohjola-gruppen Resultatutveckling per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Räntenetto Övriga intäkter INTÄKTER TOTALT Personalkostnader Övriga kostnader KOSTNADER TOTALT Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder Resultat före skatt

20 OP-Pohjola-gruppen Övriga intäkter per kvartal milj. e I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet Övriga intäkter Totalt

21 milj. e OP-Pohjola-gruppen Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Räntenetto Provisionsintäkter, netto

22 milj. e OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal I II III IV/11 I II III IV/12 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse

23 milj. e OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal I II III IV/11 I II III IV/12 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet

24 250 milj. e OP-Pohjola-gruppen Kostnader per kvartal I II III IV/11 I II III IV/12 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader

25 OP-Pohjola-gruppen Nedskrivningar av fordringar per kvartal 40 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

26 300 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt per kvartal 12,0 % ,0 % 200 8,0 % 150 6,0 % 100 4,0 % 50 2,0 % 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 0,0 %

27 800 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt till verkligt värde per kvartal 40% % % % 0 0% % -400 I II III IV/11 I II III IV/12 Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % -20%

28 OP-Pohjola-gruppen Krediter och inlåning per kvartal mrd. e I II III IV/11 I II III IV/12 Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning

29 mrd. e OP-Pohjola-gruppen Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital I II III IV/11 I II III IV/12 Försäkringsbesparingar Kapital

30 300 milj. e OP-Pohjola-gruppen Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS) I II III IV/11 I II III IV/12

31 OP-Pohjola-gruppen Direkta placeringar i lån emitterade av GIIPS-staterna milj.e 09/11 12/11 03/12 06/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/11 12/11 03/12 06/12 Livförsäkring Skadeförsäkring Bankrörelse och övrig rörelse Grekland Italien Irland Portugal Spanien

32 Kapitaltäckning

33 Två olika kapitaltäckningsrelationer Kapitaltäckningen för kreditinstitut = kapitaltäckningen för sammanslutningen av andelsbanker Gruppens verksamhet baserar sig på lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker Lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ställer för sammanslutningen av andelsbanker ett minimikapitalkrav, som räknas ut enligt bestämmelserna om kapitaltäckning i kreditinstitutslagen. Sammanslutningen av andelsbanker består av sammanslutningens centralinstitut (OP-Pohjola anl), centralinstitutets medlemskreditinstitut och de företag som hör till deras finansiella företagsgrupper. De investeringar som gjorts i OP-Pohjola-gruppens försäkringsbolag påverkar väsentligt den kapitaltäckning som räknas ut enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditinstitut, trots att försäkringsbolagen inte hör till sammanslutningen av andelsbanker. Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen = OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning OP-Pohjola-gruppen bildar ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. För finans- och försäkringskonglomerat ställs ett separat kapitalkrav. OP-Pohjola-gruppens kapitaltäckning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat beräknas i enlighet med konsolideringsmetoden. Vid beräkningen läggs till de egna kapitalen enligt konglomeratets balansräkning sådana poster som inte ingår i de egna kapitalen men som ska räknas till kapitalbasen enligt bestämmelserna för bank- eller försäkringsbranschen. Till kapitalbasen kan inte räknas sådana poster som inte kan användas för att täcka förluster i andra företag som ingår i konglomeratet. Minimibeloppet av kapitalbasen för finans- och försäkringskonglomerat bildas av det konsoliderade kapitalkravet för kreditinstitut och minimikraven för försäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital. OP-Pohjola-gruppens riskhanteringsförmåga är stark enligt båda kapitaltäckningsreglerna.

34 8 000 Primärt kapital enligt kreditinstitutslagen milj. e Eget kapital Övriga poster i Core Tier 1-kapitalbas Avdrag från Core Tier 1- kapitalbas Investeringar i försäkringsföretag och finansinstitut Nedskrviningar - förväntade förluster underskott Core Tier 1- kapitalbas

35 Kapitalbas enligt konglomeratlagen milj. e Eget kapital Andelskapital, kapitallån, eviga lån och debenturlån totalt Goodwill och immateriella tillgångar Utjämningsbelopp Andra poster som ingår i eget kapital och branschposter, och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas Konglomeratets kapitalbas totalt

36 Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning milj. e % ,6 15, ,0 11,6 14,0 15,1 14, Core Tier 1 kapital Hybridinstrument Tier 1, % Core Tier 1, % : Inverkan av övergången till IRBA cirka 2,6 procentenheter

37 Övergången till internmetoden OP-Pohjola-gruppen övergick stegvis till internmetoden i beräkningen av kapitalkravet för kreditrisken. OP-Pohjola-gruppen har tillämpat internmetoden för att beräkna kapitalkravet för kreditrisken för Pohjola Bank Abp:s företags- och samfundskunders exponeringar från För övriga exponeringar skedde övergången till internmetoden i december Kapitalkravet för kreditrisken för exponeringar mot stater och centralbanker beräknas också i fortsättningen enligt schablonmetoden. Också beträffande marknadsrisker fortsätter vi att använda schablonmetoden. Tillämpningen av internmetoden minskar OP-Pohjola-gruppens kapitalkrav, men den ökar kapitalkravets känslighet för konjunkturfluktuationer jämfört med schablonmetoden. Övergången till internmetoden förbättrade kapitaltäckningen enligt kreditinstitutslagen med 2,6 %-enheter.

38 Balansräkning

39 OP-Pohjola-gruppen De centrala balansposterna 120 mrd. e Balansomslutning Krediter Inlåning Skuldebrev emitterade till allmänheten

40 OP-Pohjola-gruppen Balansräkning Förändring milj. e milj. e % Fordringar på kreditinstitut ,6 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen ,1 Fordringar på kunder ,6 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse ,0 Tillgångar i livförsäkringsrörelse ,2 Investeringstillgångar ,4 Övriga poster ,8 Tillgångar totalt ,0 Skulder till kreditinstitut ,6 Skulder till kunder ,9 Skulder för skadeförsäkringsrörelse ,8 Skulder för livförsäkringsrörelse ,1 Skuldebrev emitterade till allmänheten ,5 Övrigt främmande kapital ,6 Eget kapital ,9 Skulder och eget kapital totalt ,0

41 OP-Pohjola-gruppen Eget kapital och andelskapital förändring milj. e milj. e % OP-Pohjola-gruppens ägares andel Aktiekapital ,1 Andelskapital ,6 Fonden för verkligt värde ,2 Övriga fonder ,4 Ackumulerade vinstmedel ,6 Minoritetsandelar Eget kapital totalt ,9 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet ,3

42 OP-Pohjola-gruppen Maturitet av skuldebrev emitterade till allmänheten totalt 19,4 mrd. e >

43 Krediter och kundmedel

44 OP-Pohjola-gruppen Inlåning , andel i % 5% Hushåll 33% Företag / samfund *) 63% Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare

45 OP-Pohjola-gruppen Krediter* per kundgrupp , andel i % 5% Hushåll 34% Företag / samfund **) Jord- och skogsbrukskunder 61% *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare

46 OP-Pohjola-gruppen Kredit- och garantistocken per sektor Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar Milj. e milj. e Förändring % milj. e av kredit- och garantistocken, % Företag och bostadssammanslutningar , ,6 % Uthyrning och förvaltning av bostäder inkl. bostadssammanslutningar ,5 2 0,1 % Övrig förvaltning och arrendering av fastigheter ,6 11 0,4 % Partihandel och detaljhandel ,2 13 0,5 % Byggverksamhet ,2 14 0,8 % Tjänster ,2 18 1,1 % Transport och magasinering ,2 9 0,6 % Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) ,8 12 0,9 % Handel med egna fastigheter ,7 1 0,1 % Finans- och försäkringsverksamhet ,3 11 1,3 % Jordbruk, skogsbruk och fiske ,1 7 0,9 % Skogsindustri ,2 22 2,8 % Metallindustri ,9 3 0,4 % Energi ,3 0 0,0 % Livsmedelsframställning ,5 1 0,2 % Kemisk industri ,3 1 0,1 % Annan tillverkning ,3 7 1,7 % Övriga företag ,5 3 0,4 % Offentliga och icke vinstsyftande samfund ,2 2 0,2 % Hushåll , ,5 % Korrigeringsposter ,0 0 Totalt , ,53 %

47 OP-Pohjola-gruppen Oreglerade fordringar och nollräntefordringar Totalt 348 milj. e Övriga 2 milj. e Företag och bostadssammanslutningar 134 milj. e Hushåll 212 milj. e

48 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-gruppen Nya uttagna krediter per kvartal 2011: 19,6 mrd. e 2012: 10,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 5,8 0 I II III IV/11 I II III IV/12

49 200 milj. e OP-Pohjola-gruppen Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal 2011: milj. e 2012: milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

50 milj. e OP-Pohjola-gruppen Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 2011 total: 811milj.e 2012 total: 389 milj.e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

51 Kunder, medlemmar, mm.

52 kunder OP-Pohjola-gruppen Kundfördelningen 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 09/11 12/11 06/12 Bankkunder Bank- och skadeförs. kunder Skadeförsäkringskunder

53 pers OP-Pohjola-gruppen Nettoökningen av antalet ägarkunder per kvartal 2011: : I II III IV/11 I II III IV/12

54 OP-Pohjola-gruppens personal totalt personer (+ 664 per år) Övrig OP- Pohjola; (förändr ) Pohjolakoncernen; (förändr. +243) Andelsbanker inkl. Helsingfors OP Bank ; (förändr. +254)

55 OP-Pohjola-gruppens servicenät Förändring från årets början, st. 12 mån. förändring, st. Nättjänstavtal Kontor med både bank- och skadeförsäkringstjänster Private banking-kontor OP-Fastighetscentralernas kontor Internetkundterminaler

56 Utvecklingen under de senaste fem åren

57 700 milj. e OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt och avkastning på ekonomiskt kapital i procent % 21, , , , , , , /2012 0,0 Resultat före skatt Avkastning på ekonomiskt kapital (glidande 12 mån.), %

58 OP-Pohjola-gruppen Resultat före skatt milj. e /2012 Resultat före skatt Resultat före skatt till verkligt värde

59 milj. e OP-Pohjola-gruppen Intäkter /2012 Räntenetto Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter

60 OP-Pohjola-gruppen Nedskrivningar av fordringar 210 milj. e % 0, , , , , , , /2012 0,00 Nedskrivningar av fordringar % av kredit- och garantistocken

61 OP-Pohjola-gruppen Oreglerade fordringar och nollräntefordringar milj. e ,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Oreglerade fordringar Nollräntefordringar % av kredit och garantistocken

62 6,0 mrd. e Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning % 18,0 5,0 4,0 12,6 12,6 12,8 12,4 12,6 12,6 14,0 14,0 15,1 14,7 15,0 12,0 3,0 9,0 2,0 6,0 1,0 3,0 0, ,0 Core Tier 1 kapital Hybridinstrument Tier 1, % Core Tier 1, %

63 OP-Pohjola-gruppen Balansomslutning 120 mrd. e

64 mrd. e OP-Pohjola-gruppen Kundmedel Inlåning Försäkringsbesparingar Kapital i placeringsfonder

65 mrd. e OP-Pohjola-gruppen Krediter och inlåning Krediter (exkl. förmedlade ur statens medel) Inlåning

66 milj. e OP-Pohjola-gruppen Premieinkomst från liv- och skadeförsäkringen /2012 Premieinkomst från livförsäkringen Premieinkomst från skadeförsäkringen

67 Tack

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 31.3.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q3 2012 bakgrundsmaterial Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm.

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 9, 29.4.2015 TILLÄGG 9, 29.4.2015 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2014 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse 2011 År 2011 i sammandrag...2 Omvärlden...4 OP-Pohjola-gruppens resultat och balansräkning...7

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 7, 23.2.2016 TILLÄGG 7, 23.2.2016 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2015 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens januari juni Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

OP-Pohjola-gruppens januari juni Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer OP Pohjola gruppen OP-Pohjola-gruppens kvartalsrapport 1.1 30.6.2010 1 OP-Centralen anl Företagsmeddelande 4.8.2010 kl. 08.00 1 (45) Kategori: Kvartalsrapport OP-Pohjola-gruppens januari juni 2010 OP-Pohjola-gruppens

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 s verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Innehåll s verksamhetsberättelse 2012 År 2012 i sammandrag...1 Omvärlden...3 s resultat och balansräkning...6 Kapitaltäckning...10 Riskhantering och kapitalutvärdering

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens bokslutskommuniké

OP-Pohjola-gruppens bokslutskommuniké OP-Pohjola-gruppens bokslutskommuniké 1.1 31.12.2011 Q4 OP-Pohjola-gruppen Börsmeddelande 8.2.2012, kl. 08.00 Bokslutskommuniké OP-Pohjola-gruppens resultat före skatt 518 miljoner euro bankrörelsens lönsamhet

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport OP-Pohjola-gruppens delårsrapport 1.1 30.9.2011 Q3 OP-Pohjola-gruppen Börsmeddelande 2.11.2011 kl. 08.00 Delårsrapport OP-Pohjola-gruppens resultat ökade under januari september med 10 procent Gruppens

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008 INNEHÅLL OP-POHJOLA-GRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 i sammandrag 2 OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 3 Omvärlden 3 OP-Pohjola-gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning 10 Kapitalutvärdering

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 5 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013 s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Verksamhetsberättelse s verksamhetsberättelse 2013 År 2013 i sammandrag 1 Omvärlden 3 Gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 31.10.2012, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari september 1) Koncernens resultat före skatt var 282 miljoner

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport OP-Pohjola-gruppens delårsrapport 1.1 30.6.2011 Q2 OP-Pohjola-gruppen Företagsmeddelande 3.8.2011 kl. 08.00 Kategori: delårsrapport OP-Pohjola-gruppens år fortsatte starkt: resultatet före skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9.2013 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 30.10.2013, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari september 1) Koncernens resultat före skatt var 381 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskhantering...6 Koncernens riskposition...7 Kapitaltäckningen...9

Läs mer

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014

AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 AKTIA BANK ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1-12/2014 10-12/2014: Lägre kostnader och stabiliserat räntenetto Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (11,1) mn euro. Provisionsnettot ökade med 6 % till 18,9 (17,8) mn

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR 1 (43) POHJOLA PLACERINGSOBLIGATION TYSKLAND II/2016 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med det grundprospekt för obligationsprogrammet som Pohjola Bank Abp daterat

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2015 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 1.8.2012, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari juni 1) Koncernens resultat före skatt var 203 miljoner euro (198)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2006 Aktia Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning.... 9 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen... 11 Noter till balansräkningen för år

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9. Q3 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 2.11., kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari september Koncernens resultat före skatt var 245 miljoner euro (242).

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Andelsbankscentralen Anl Företagsmeddelande kl (31) Kategori: Kvartalsrapport

Andelsbankscentralen Anl Företagsmeddelande kl (31) Kategori: Kvartalsrapport Andelsbankscentralen Anl Företagsmeddelande 10.5. kl. 08.00 1(31) Kategori: Kvartalsrapport OP-GRUPPENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3. OCH CHEFDIREKTÖRENS KOMMENTARER OP-gruppen nådde ett nytt resultatrekord

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.6.2013 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 31.7.2013, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari juni 1) Koncernens resultat före skatt var 252 miljoner euro

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014... 1 Omvärlden Koncernens resultatanalys Riskhantering Koncernens riskposition

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer