Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011"

Transkript

1 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

2 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser Strategi...32 Omvärlden...45 Kapitaltäckning och riskposition...56 Affärsrörelser Övergripande finanstjänster...63 Bankrörelsen...65 Skadeförsäkringsrörelsen...78 Kapitalförvaltningen...95 Koncernfunktionerna Personalen Ansvarskänsla Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Samhällsansvarets teman GRI-information Förvaltning och ledning Pohjola som en del av OP-Pohjola-gruppen Bolagsstyrning (CG) Styrelsen Ledningsgruppen Information för investerare Ekonomisk kalender Investerarrelationer Aktier och aktieägare Skuldplacerare...251

3 1 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola i korthet Pohjola-koncernen är ett finländskt finansföretag som för sina kunder tillhandahåller bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Pohjolas mål för marknadspositionen är att vara den ledande företagsbanken, skadeförsäkraren och institutionella kapitalförvaltaren Mål Marknadsposition som företagsbank Marknadsposition som skadeförsäkrare Marknadsposition som institutionell kapitalförvaltare

4 2 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Koncernens mål är att vara den attraktivaste partnern för finanstjänster. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Hörnstenarna i Pohjolas strategi är dess tre unika konkurrensfördelar: nära kunden övergripande finansutbud en del av OP-Pohjola-gruppen Pohjola har förbundit sig till stark kapitalisering och ägarvänlig utdelningspolicy. Bolagets A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan Handelskoden för A-aktien är POH1S och kategorin är Finansiering. Pohjola har cirka aktieägare. Vid slutet av 2011 hade Pohjola-koncernen cirka anställda.

5 3 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Affärsrörelsens struktur Pohjola-koncernen är fördelad på tre affärsrörelser: Bankrörelsen, Skadeförsäkringsrörelsen och Kapitalförvaltningen samt Koncernfunktionerna som stöder dessa. Affärsrörelsens struktur Affärsrörelse Affärsområden/ funktioner Huvudmarknadsområde Strategisk roll Andel av koncernens resultat före skatt 2011 Bankrörelsen Finansiering och ekonomihantering för företag och samfund Företagsbanken Markets Baltikum Finland och dess närområden God lönsamhet och att stärka marknadspositionen Skadeförsäkringsrörelsen Försäkringar för privatkunder, företagskunder och samfundskunder Privatkunder Företagskunder Baltikum Finland och dess närområden Att växa snabbare än marknaden, att stärka sitt marknadsledarskap och bibehålla affärsrörelsens goda lönsamhet. Kapitalförvaltningen Förvaltning av institutioners, förmögna privatpersoners och släkters tillgångar Förvaltningen av OP-Pohjolagruppens fonder Institutionella kunder Private Placeringsverksamhet Finland och dess närområden God lönsamhet och att stärka marknadspositionen Koncernfunktionerna Verksamhet som stöder koncernen och dess affärsrörelser Centralbanksrörelse och treasury Ansvarar för OP- Pohjola-gruppens likviditet och kapitalanskaffning Ekonomi och finansiering Riskhantering Personal Kommunikation - Att styra, stöda och utmana affärsrörelserna att nå de mål som ställts upp

6 4 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Centrala faktorer som påverkar affärsrörelsens värde

7 5 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Rating Pohjola svarar för OP-Pohjola-gruppens likviditet och tillsammans med OP-Bostadslånebanken för internationella kapitalanskaffning. Rating Ratinginstitut Långfristig kapitalanskaffning Utsikter Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited AA- Stabila Moody's Investor Service Ltd Aa2* Negativa Fitch Ratings Limited A+ Stabila * Ratingen har tagits upp för granskning med tanke på en eventuell sänkning.

8 6 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 En stark finländsk framgångshistoria OP-Pohjola har deltagit i uppbyggnaden av det finländska samhället och ökat förmögenheten i vårt land redan i 110 år. Gruppens rötter finns djupt i det finländska samhället. OP-Pohjolas historia anses ha börjat 1902, då Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag grundades. Pohjola, som förvärvades av gruppen 2005, hade inlett sin verksamhet redan 1891 under namnet Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola. Början av talet 1902 Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag grundades den 14 maj De första lokala andelskassorna grundades på hösten, men den egentliga låneverksamheten började först 1903, då Centralkreditanstalten fick tillgång till det stora lån som staten lovat.

9 7 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport Brandförsäkringsaktiebolaget Pohjola gick in på Helsingfors värdepappersbörs ACA fick rätt att bevilja kredit också till andra kooperativa företag än andelskassor och senare också till kommuner och församlingar. Det första inhemska obligationslånet emitterades talet Andelskassornas verksamhet etablerades på 1920-talet. Kassorna hade 1920 fått rätt att ta emot depositioner inte bara från medlemmar utan också från allmänheten, vilket innebar att kassornas verksamhet började likna bankverksamhet Andelskassornas Centralförbund grundades. Dess mål fastställdes till att vara en ideell centralorganisation och förbindelse för landsbygdsbefolkningens andelskassor och lokala andelskasseförbund samt att främja andelskasserörelsen.

10 8 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport talet Under 1930-talet hade andelskasseorganisationens marknadsandel av utlåningen till allmänheten stigit till cirka tio procent och andelskassorna hade blivit den mest betydande gruppen av kreditinstitut på landsbygden ACA tog sitt första utländska lån på kapitalmarknaden i Frankrike Krigstiden 1941 Andelskasseorganisationens solidariska ansvar konkretiserades 1933 då Andelskassornas säkerhetsfond inledde sin verksamhet. och efterkrigstiden ( ) Efterkrigstiden var andelskasseorganisationen en verklig framgångshistoria. Under återuppbyggnaden av Finland steg organisationens marknadsandel först inom kreditgivningen och efter några år också inom inlåningen med hela tio procentenheter. Det här var den snabbaste förändringen i marknadsandelarna i Finlands bankhistoria och till följd av den blev andelsbankerna likställda med de gamla bankgrupperingarna. ACA inledde hypoteksbanksrörelsen.

11 9 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport talet Under början av 1950-talet accelererade flyttningen från landsbygden till städer och tätorter. Också fokuseringen av andelskassornas verksamhet överfördes med kundkåren från landsbygden till städerna. Andelskassornas utmaning var nu att arrangera bolån samt delta i byggandet av bostäder för de nya stadsborna. Andelskassornas marknadsandelar utvecklades väsentligt under , vilket bevisar att andelskassorna anpassade sin verksamhet flexibelt enligt de nya förhållandena. I och med att andelskassornas inlåning ökade, ökade också tillgångarna i centralbanken ACA. Till följd av det här hade ACA allt bättre möjligheter att delta också i finansieringen av företagsverksamheten. ACA skaffade kapital främst från Tyskland genom att emittera obligationslån med vilka det var möjligt att öka kreditgivningen till små och medelstora företag För att fira 50-årsjubileet tog andelskassorna 1952 i bruk firmamärket Såningsmannen. Märket symboliserade tillväxt, sparande och känsla av säkerhet talet På 1960-talet tog ACA sina första steg inom databehandlingen. Det första avtalet om att skaffa datamaskiner undertecknades Björnstatyn som har skulpterats i granit etablerades som symbol för Pohjola och den togs i bruk bland annat på brevblanketter 1968.

12 10 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport talet De nya banklagarna trädde i kraft De gjorde lokalbankerna nästan likställda med affärsbankerna. Andelskassorna blev andelsbanker. Andelsbankerna godkände 1974 den redan i praktiken genomförda linjen enligt vilken de verkar som universalbanker som jämlikt betjänar alla befolkningsgrupper. Andelsbankernas marknadsandel utvecklades gynnsamt från början av 1970-talet. I medlet av talet närmade sig andelen av inlåningen i mark redan 25 procent. Till andelsbankernas framgång bidrog i hög grad också deras goda anseende bland kunderna. I kundernas ögon var andelsbankerna pålitliga banker som koncentrerade sig på betjäningen av privatkunder Ett stiliserat procenttecken lanserades som nytt firmamärke. Det var också en kombination av förkortningarna op och ab ACA inledde finansbolagsverksamheten. ACA anslöt sig till betalningsrörelsesystemet SWIFT, som grundats av bankernas internationella samarbetsnät.

13 11 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport ACA och fem centraleuropeiska andelsbanker grundade Unico-gruppen för kooperativa centralbanker i London. Björntassen togs i bruk som Pohjola-bolagens nya firmamärke talet 1987 Regleringen som följt efter det andra världskriget upplöstes på 1980-talet. Bankernas kapitalanskaffning frigjordes och hela bankverksamhetens natur ändrades. De tidigare "regleringsmyndigheterna" blev snabbt "penningförsäljare". Andelsbankerna och deras centralbank ACA framsked dock relativt lugnt. Marknadsandelen började klart växa i takt med att svårigheterna hos den konkurrerande lokalbanksgruppen, sparbankerna, tillspetsades OP-Fondbolaget Ab grundades 1987 och samtidigt lanserades bolagets första placeringsfonder OP-Avkastning och OP-Tillväxt.

14 12 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport ACA blev börsbolag. ACA fick cirka nya ägare då bolaget ordnade en emission till allmänheten och noterades på Helsingfors fondbörs talet I början av 1990-talet upplevde bankverksamheten i Finland en aldrig tidigare skådad kris. Trots svårigheterna klarade andelsbanksgruppen sig genom krisen med egna krafter. Andelsbanksgruppen blev den största bankgruppen Försäljningen av den sunda affärsrörelsen i Sparbanken i Finland till de konkurrerande bankgrupperna 1993 stärkte ytterligare Andelsbankgruppens position. Marknadsandelen av inlåningen steg som högst till nästan 34 procent. Andelsbanksgruppens betydelse som hela folkets bank syns konkret i strukturen av kreditgivningen. Av krediterna 1996 fanns nästan 52 procent hos privatpersoner. Företagskundernas andel av krediterna var 36 procent och jord- och skogsbrukskundernas 11 procent. Under ett årtionde blev Andelsbanksgruppen föregångare också inom elektroniska tjänster, rent av globalt I Estland grundades ett skadeförsäkringsbolag, som senare blev Pohjolas dotterbolag Seesam International. Firmamärket moderniserades Dess runda form signalerar service och människonärhet. OP-nättjänsten introducerades. Det var den första nätbanken i Europa och den andra i hela världen. Beslut fattades om att ändra Andelsbankernas Centralförbund till ett andelslag, som fungerar som centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker. Gruppens samarbetsmodell förnyades grundligt.

15 13 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport talet 2000-talet var i Finland en tid av kraftig tillväxt och blomstring. Under ett decennium stärktes vår roll som uppbyggare av finländarnas välstånd ytterligare. Bankgruppen blev finansgrupp. Finansgruppen har blivit marknadsledare på så gott som alla affärsrörelseområden. Kombinationen av bank- och försäkringstjänster har visat sig vara en tjänstehelhet som kunderna sätter värde på. OP-Pohjola-gruppen hade vid utgången av decenniet redan över 1,1 miljoner gemensamma bank- och försäkringskunder. Gruppen har också vunnit internationell erkänsla då tidskriften The Banker flera gånger har utsett OP-Pohjola-gruppen till årets bank i Finland Firmamärket moderniserades Märket med skarpa kanter och kraftig färg signalerar sakkunskap och aktivitet OP-gruppen blev huvudägare i Pohjola-Gruppen Abp. Affären var den största i OP-gruppens historia, och dess betydelse var historisk för gruppen. Förvärvet utvidgade gruppens verksamhet till skadeförsäkring. Genom Pohjola-affären blev OP-gruppen den ledande finansgruppen i Finland I september offentliggjordes och togs gruppens nya namn i bruk: OP- Pohjola-gruppen. OKO Bank Abp ändrade också sitt namn och blev i mars Pohjola Bank Abp. OP-Pohjola-gruppens firmamärke är ett av de mest kända i Finland: enligt en undersökning känner 95 procent av de tillfrågade märket spontant. OP-Pohjola-gruppen inledde 2011 med en ny centralorganisation. OP-Centralen delades upp i två aktörer, av vilka centralinstitutet OP-Pohjola anl svarar för gruppstyrning och tillsyn. Utvecklingen och produktionen av centraliserade tjänster för OP-Pohjola-gruppen och dess medlemsbanker sköts av ett separat tjänsteföretag, OP-Tjänster Ab.

16 14 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport FN:s generalförsamling har utlyst 2012 till det internationella året för kooperativ. Finlands ledande finansgrupp OP-Pohjola-gruppen firar 110-årsjubileum i maj. Idag erbjuder OP-Pohjola sina kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppen består av cirka 200 andelsbanker och deras centralinstitut OP- Pohjola anl jämte dotterföretag och närstående företag.

17 15 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Bästa aktieägare i Pohjola Titta på videon I hela OP-Pohjola-gruppens strategi betonas en utveckling och satsning på företagskundrörelsen. Ett annat viktigt prioritetsområde är att fördjupa integrationen av vår skadeförsäkringsrörelse och bankrörelse. Det är klart att de här satsningarna av gruppen också stöder Pohjolas centrala affärsrörelser och Pohjolas framgång. Också det faktum att OP-Pohjola-gruppen är en av de mest solida finansgrupperna i Europa ger Pohjola stabilitet och tillväxtförutsättningar. Den övriga OP-Pohjola-gruppen förväntar sig i sin tur jämna och goda utdelningar av Pohjola. Det här önskemålet hade styrelsen tydligt i sina tankar då den lade fram förslaget om den utdelning som betalas för Reijo Karhinen Styrelseordförande

18 16 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Verkställande direktörens översikt Titta på videon Det gångna året var exceptionellt År 2011 präglades av en kraftig tudelning. Under den första hälften av året var stämningen och den ekonomiska utvecklingen lovande. I och med stabiliseringen i ekonomin under våren jämnades marknadsvolatiliteten ut, och riskpremierna i finansieringen minskade, men på sommaren tillspetsades skuldkrisen inom euroområdet så att läget på placeringsmarknaden under återstoden av året var svår. Turbulensen i omvärlden medförde många utmaningar men också möjligheter för Pohjola. Utbudet av internationella finanstjänster minskade i Finland och öppnade många nya möjligheter för Pohjolas bankrörelse. De osäkra tiderna lyfte fram våra unika konkurrensfördelar som utgörs av lokalprägel och kundorientering och påvisade också styrkan hos vår affärsrörelsemodell som en del av OP-Pohjola-gruppen. Under 2011 kunde vi fungera utan störningar som en genuin partner för våra kunder genom att stöda och främja deras ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Stabil tillväxt Pohjola stärkte sin marknadsposition under verksamhetsåret. Kundrörelsevolymen ökade i bankrörelsen och företagens och hushållens volym ökade inom skadeförsäkringen. För första gången nådde Pohjolas marknadsandel 20 procent av företagskrediterna. Positivt var också att antalet preferenskundshushåll som koncentrerat sina försäkringar till Pohjola under året ökade med till över hushåll. Koncernens resultat före skatt blev dock mindre än året innan och var 258 miljoner euro. Nedgången berodde både på de minskade placeringsintäkterna och på ändringarna i beräkningsgrunderna som bestod av sänkningen av diskonteringsräntan för pensionsåtaganden och ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna till följd av den ökade förväntade livslängden. Bolagets starka likviditet och kapitaltäckning möjliggör en utdelning som följer strategin. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det på de noterade aktierna i serie A betalas en utdelning på 0,41 euro per aktie och på de onoterade aktierna i serie K 0,38 euro per aktie. Förslaget motsvarar ett utdelningsförhållande på 60 procent. Djupare kundkännedom År 2011 skapade vi verksamhetsmodeller som motsvarade de gemensamma kundrelationsorganisationerna för bankoch skadeförsäkringsrörelsen som vi redan tidigare tagit i bruk. Dessutom intensifierade vi vårt samarbete med andelsbankerna för att kunna erbjuda stora och medelstora företag runt om i landet ett heltäckande utbud av finanstjänster: bland annat Pohjolas Företagsbank och Markets ökade sin produkt- och serviceexpertis i de regionala organisationerna.

19 17 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Framgången byggs upp av personalen Vi har kraftigt förbundit oss till att utveckla de anställdas kompetens samt säkerställa deras motivation och välmående. Utvecklingen av kompetenskapitalet är en av hörnstenarna i vår strategi. Under året ökade vi våra personalresurser markant för att försäkra oss om att kundbetjäningen ska fungera utmärkt. Dessutom inleddes den första skräddarsydda utvecklingsstigen, Talent. Mot utmaningar från ett gott utgångsläge Det är sannolikt att den ekonomiska tillväxten 2012 i Finland och på annat håll i Europa blir mindre i år än i fjol. Pohjola har dock ett bra utgångsläge för det nya året: vår kapitaltäckning och våra ratingar är konkurrenskraftiga, vår likviditet är stabil och våra möjligheter att få finansiering på marknaden är goda. Koncernens resultat före skatt väntas 2012 bli klart större än Ett varmt tack till alla aktieägare och kunder för ert förtroende samt till alla andelsbanker och andra samarbetsparter för gott och konstruktivt samarbete. Jag vill också tacka våra anställda för deras utmärkta arbete under de tidvis svåra förhållandena. Mikael Silvennoinen Verkställande direktör

20 18 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Nyckeltal Resultat före skatt, milj Resultat före skatt till verkligt värde, milj Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % 3,4 9,3 Resultatet per aktie i serie A, 0,67 0,72 Utdelning (A-aktien), 0,41* 0,40 Utdelning (K-aktien), 0,38* 0,37 * Styrelsens förslag Kapitaltäckning och riskposition Kapitaltäckning, % 10,6 13,3 Tier 1-kapitaltäckning, % 10,6 12,5 Core Tier 1-kapitaltäckning, % * 10,3 10,5 Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen 1,41 1,71 Riskvägda poster, milj Skadeförsäkringens solvensprocent * Primärkapitalrelationen exklusive kapitallånen i relation till totalbeloppet av riskvägda poster

21 19 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

22 20 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola-koncernens resultat Koncernens resultat före skatt var 258 miljoner euro (308). Resultatet utan ändringarna i beräkningsgrunden (sänkningen av diskonteringsräntan och ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna till följd av den ökade förväntade livslängden) var 317 miljoner euro (322). Resultatet före skatt till verkligt värde var 78 miljoner euro (291). Avkastningen på eget kapital till verkligt värde var 3,4 % (9,3). Bankrörelsens resultat före skatt förbättrades till 198 miljoner euro (133). I resultatet ingår nedskrivningar av fordringar för 49 miljoner euro (105). Kreditstocken växte med 9 % och snittmarginalen var 1,34 % (1,36). Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med 6 %. Totalkostnadsprocenten var 97,7 (96,6). Den operativa totalkostnadsprocenten utan ändringarna i beräkningsgrunden och de avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsköpet var 89,8 (89,7). Intäkterna från placeringsverksamheten till verkligt värde var -0,4 % (5,1). Kapitalförvaltningens resultat före skatt var 27 miljoner euro (31). I jämförelseperiodens resultat ingår intäkter från företagsarrangemang för 6 miljoner euro. De förvaltade kundmedlen uppgick vid årets slut till 31,3 miljarder euro (35). Koncernfunktionernas resultat före skatt minskade till följd av stigande finansieringskostnader och sjunkande realisationsvinster till 24 miljoner euro (61).

23 21 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

24 22 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Nyckeltalstabeller Pohjola-koncernens resultat, milj Räntenetto Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Övriga rörelseintäkter Intäkter totalt Kostnader totalt Resultat före nedskrivningar av fordringar Nedskrivningar av fordringar Resultat före skatt Förändring i fonden för verkligt värde Resultat före skatt till verkligt värde Pohjola-koncernens balansräkning, milj Kontanta medel Fordringar på kreditinstitut Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen Derivatinstrument Fordringar på kunder Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse Investeringstillgångar Immateriella och materiella tillgångar Övriga tillgångar Tillgångar totalt Skulder till kreditinstitut Derivatinstrument Skulder till kunder Skulder för skadeförsäkringsrörelse Skuldebrev emitterade till allmänheten Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital Skulder och eget kapital totalt

25 23 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola-koncernens nyckeltal Räkenskapsperiodens vinst, milj Balansomslutning, mrd. e 41,1 36,2 35,5 32,4 25,9 Avkastning på eget kapital, % 3,4 9,3 19,2-5,6 9,3 Kreditstocken, mrd. 12,4 11,4 10,7 11,6 9,4 Kredit- och garantistocken, mrd. 15,0 14,0 13,4 14,1 11,4 Kundmedel förvaltade av kapitalförvaltningen, mrd. 31,3 35,0 33,1 25,3 31,3 Premieintäkter från skadeförsäkringen, milj Kapitaltäckning, % 10,6 13,3 13,5 11,3 11,2* Primärkapitalrelation (Tier 1), % 10,6 12,5 11,8 9,4 10,7* Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen 1,41 1,71 1,73 1,26 1,38* Resultat/aktie (EPS), ** A-aktie 0,68 0,72 0,66 0,36 0,85 K-aktie 0,65 0,69 0,63 0,33 0,84 Eget kapital/aktie, ** 7,29 7,44 7,09 6,58 7,51 Utdelning/aktie, ** A-aktie 0,41*** 0,40 0,34 0,19 0,53 K-aktie 0,38*** 0,37 0,31 0,16 0,5 Utdelning/resultat per aktie (utdelningsförhållande), % 60*** Effektiv utdelningsavkastning, % (Pohjola A) 5,5 4,5 4,5 2,4 5 Vinstmultiplikator (P/E), (Pohjola A) 11,2 12,5 11,5 22,4 12,5 Aktiestockens marknadsvärde (Pohjola A och K), mrd. 2,40 2,87 2,41 1,98 2,66 Aktieomsättning (Pohjola A), milj. st % av aktiestocken (Pohjola A) Aktiernas antal (Pohjola A och K) vid räkenskapens slut, milj. st Aktiernas antal (Pohjola A och K) vid räkenskapens slut, milj. st. ** Antal anställda i genomsnitt * Beräkningsgrunderna har ändrats sedan Jämförelseuppgifterna för 2007 har ändrats så att de följer bestämmelserna i Basel II och de har inte reviderats separat.siffrorna för 2006 har räknats ut på basis av tidigare beräkningsgrunder. ** Nyckeltalen per aktie har justerats retroaktivt för med en emissionskoefficient på grund av Pohjola Bank Abp:s aktieemission och de nya aktier som införts i handelsregistret *** Enligt styrelsens förslag

26 24 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Bankrörelsens resultat Bankrörelsens resultat före skatt var 198 miljoner euro (133). Kreditstocken växte med 9 % och företagskreditstockens marknadsandel ökade till över 20 %. Företagskreditstockens snittmarginal var 1,34 % (1,36), sista kvartalet växte marginalen med 2 räntepoäng. Nedskrivningarna av fordringar minskade med 55 miljoner euro till 49 miljoner euro (105). Den operativa kostnads/intäktsrelationen var 35,5 % (35,4), dvs. 40 % bättre än det strategiska målet.

27 25 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Skadeförsäkringsrörelsens resultat Skadeförsäkringens resultat före skatt var 8 miljoner euro (83). Resultatet utan ändringarna i beräkningsgrunden var 66 miljoner euro (103). Placeringsintäkterna blev på grund av det svåra marknadsläget 50 miljoner euro mindre än under jämförelseåret. Premieintäkterna ökade med 6 procent till över en miljard euro. Den försäkringstekniska lönsamheten utan ändringarna i beräkningsgrunden var likadan som under jämförelseåret. Den operativa totalkostnadsprocenten var 89,8 (89,7). Intäkterna från placeringarna till verkligt värde var -0,4 procent (5,1).

28 26 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Kapitalförvaltningens resultat Kapitalförvaltningens resultat före skatt var 27 miljoner euro (31). I jämförelseårets resultat ingick intäkter från företagsarrangemang med en nettoeffekt på 6 miljoner euro. De förvaltade kundmedlen sjönk med 11 % och var 31,3 miljarder euro (35,0). Den operativa kostnads/intäktsrelationen förbättrades till 49 % (53).

29 27 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Koncernfunktionernas resultat Resultatet före skatt var 24 miljoner euro (61). Resultatet försvagades av att räntenettot samt realisationsvinsterna för skuldebrev minskade och av att nedskrivningarna av skuldebrev ökade. Resultatet före skatt till verkligt värde försvagades med 86 miljoner euro från jämförelseperioden och var -98 miljoner euro (-12). Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.

30 28 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Utsikter för 2012 Koncernens resultat före skatt väntas 2012 bli klart större än Osäkerheten i anslutning till konjunkturutsikterna och omvärlden i allmänhet är fortfarande stor. En betydande risk i utsikterna är att den offentliga ekonomin håller på att gå i kris i vissa euroländer. Utsikterna i sin helhet har presenterats i verksamhetsberättelsen för Läs mer om Pohjola-koncernens utsikter för 2012

31 29 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Viktiga händelser 2011 Januari Professor Vappu Taipale beviljades Pohjolas och Suomi-bolagets medicinska pris. Priset har beviljats årligen sedan 1981 som erkänsla åt en finländsk läkare för betydande internationellt eller nationellt livsverk. Februari EM Vesa Aho utnämndes till Pohjolas ekonomi- och finansdirektör (CFO) och ledamot av koncernens ledningsgrupp från Pohjola Bank Abp löste in ett Lower Tier 2-lån på 150 miljoner euro som räknas till det undre supplementära kapitalet. Lånet hade emitterats i mars Enligt villkoren skulle lånet ha förfallit 2016, men emittenten hade rätt att med tillstånd av Finansinspektionen lösa in lånet i förtid i mars Pohjola-bolagens 100-årsjubileumsfond som är en av Finska Kulturfondens fonder delade ut euro för miljöskyddsforskning. Mars Pohjolas ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet för 2010, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt om utdelningen. April Maj Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi och OP-Pohjola anl underrättade Pohjola Bank Abp om en värdepappersaffär genom vilken Suomi-bolaget till OP-Pohjola sålde alla sina A-aktier i Pohjola. Ifrågavarande aktier motsvarade en andel på 7,26 procent av aktiestocken och 3,91 procent av röstetalet. Pohjola Bank Abp:s styrelse beslöt att bolaget går med i OP-Pohjola-gruppens nya långsiktiga incitamentsystem. I ersättningssystemen tas OP-Pohjolas mål på grupplanet i bruk och de är enhetliga såväl för det nya aktierelaterade systemet för ledningen som för OP-Personalfonden som är gemensam för hela gruppens personal. Genom enhetliga långsiktiga belöningsindikatorer på grupplanet för hela personalen främjas genomförandet av OP-Pohjola-gruppens strategi. Pohjola Försäkring köpte tjänsteföretaget Excenta av bolagets operativa ledning och Elisa. Excenta är ett tjänsteföretag inom strategiskt välbefinnande i arbetet. Företagsförvärvet stärker Pohjolas nya affärsrörelse inom välbefinnandetjänster och utökar Pohjola Hälsas tjänster för företagssektorn. Excenta ger sina kunder rådgivning om ledning av välbefinnande, utbildar chefer samt tillhandahåller verktyg för mätning av välbefinnandet och åtgärder för utveckling av välbefinnandet i arbetet.

32 30 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Juni Pohjola Bank Abp emitterade ett Lower Tier 2-lån på 100 miljoner schweiziska franc. Lånet hör till det undre supplementära kapitalet. Löptiden är 10 år och lånet noteras på börsen i Schweiz (SIX Swiss Exchange). Pohjolas tjänster i Baltikum ökade då Tallinnfilialen inledde sin verksamhet. De nya tjänsterna för företagskunderna i Estland är hantering av betalningsrörelse och likviditet samt finansiering av driftskapital och investeringsfinansiering. Juli Pohjola Bank Abp anslöt sig till samarbetsnätet European Securities Network LLP (ESN) som är en självständig sammanslutning av ledande europeiska banker och bankirfirmor på de lokala marknaderna. ESN-nätet erbjuder kunderna högklassig paneuropeisk aktieanalys och aktiehandel. Europeiska bankmyndigheten (EBA) koordinerade våren 2011 ett EU-täckande stresstest i samarbete med Europeiska centralbanken, Europeiska systemriskrådet (ESRB), EU-kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna. I testet deltog 90 banker. Av de finländska bankerna deltog OP-Pohjola-gruppen i stresstestet. Pohjola Bank Abp utgör en del av OP-Pohjola-gruppen där ansvaret bärs solidariskt. Uppgifterna om banken ingår därför i gruppens resultat. Vid det stresstest som de europeiska banktillsynsmyndigheterna ordnade fick gruppen andra gången i rad klara papper. Stresstestet var strängare än året innan. Augusti Pohjola Bank Abp löste in ett Lower Tier 2-lån på 325 miljoner dollar (USD) som räknas till det undre supplementära kapitalet. Lånet hade emitterats i september Enligt villkoren skulle lånet ha förfallit 2016, men emittenten hade rätt att med tillstånd av Finansinspektionen lösa in lånet i förtid i september Moody's Investors Service granskar OP-Pohjola-gruppens, Pohjola Bank Abp:s och Pohjola Försäkring Ab:s rating för en eventuell sänkning. Pohjola Försäkring och Finlands Ishockeyförbund avtalade om fortsatt samarbete för säsongen Pohjola Försäkring har i flera decennier samarbetat med Finlands Ishockeyförbund. Pohjola Försäkring Ab:s dotterbolag Excenta Oy och Arbetshälsoinstitutet gjorde tillsammans en undersökning kallad Det strategiska välbefinnandet i Finland I undersökningen deltog representanter för 368 företag från sju olika branscher. Undersökningen utvisade att även om företagen nu använder mer pengar för de anställdas välbefinnande än 2010, satsar de dock mindre på att förlänga yrkeskarriärerna. September Pohjola Bank Abp emitterade ett Lower Tier 2-lån på 100 miljoner euro. Lånet hör till det undre supplementära kapitalet. Löptiden är 10 år och lånet har ansökts för notering på börsen i London. EM Tarja Ollilainen utnämndes till Pohjolas personaldirektör och till ledamot av koncernens ledningsgrupp från

33 31 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Oktober Ratinginstitutet Fitch tog som en del av en större granskning av den globala och den europeiska banksektorn upp också OP-Pohjola-gruppens och Pohjola Bank Abp:s rating för granskning med tanke på en eventuell sänkning. Fitchs omvärdering gällde flera stora internationella banker och europeiska banker med relativt hög rating. Europeiska bankmyndigheten (EBA) gjorde en ny bedömning av de europeiska bankernas kapitalbehov. Av de finländska bankerna deltog OP-Pohjola-gruppen i bedömningen. Pohjola Bank Abp utgör en del av den under solidariskt ansvar verkande OP-Pohjola-gruppen, och uppgifterna om banken ingick därför i gruppens resultat. Enligt EBA:s bedömning behöver OP-Pohjola-gruppen inte vidta några åtgärder för att öka sin kapitaltäckning, eftersom gruppens kärnkapitaltäckning är hög och riskerna i anslutning till gruppens statslån är små. November Pohjola Kapitalförvaltning och det ledande förmedlings- och finansteknikföretaget Investment Technology Group tog i bruk den nya algoritmiska handelstjänsten Smart Order Routing. December Europeiska bankmyndigheten (EBA) uppdaterade sin bedömning av de europeiska bankernas kapitalbehov utifrån uppgifter per Av de finländska bankerna deltog OP-Pohjola-gruppen i bedömningen. Pohjola Bank Abp utgör en del av OP-Pohjola-gruppen där ansvaret bärs solidariskt. Uppgifterna om banken ingår därför i gruppens resultat. Enligt EBA:s bedömning behöver OP-Pohjola-gruppen inte vidta några åtgärder för att öka sin kapitaltäckning, eftersom gruppens kärnkapitaltäckning är hög och riskerna i anslutning till gruppens statslån är små. Core Tier 1 för OP-Pohjola låg vid slutet av september 2011 på 11,1 procent, dvs. klart över EBA:s miniminivå på 9 procent. Värderingen till marknadsvärde av statsobligationer som redovisats i balansräkningen till anskaffningsvärde gav inte heller upphov till något kapitalbehov i slutet av september. Ratinginstitutet Standard & Poor's bekräftade Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating till AA- och kortfristiga rating till A-1+. Ratinginstitutet behöll utsikterna stabila. Dessutom höjde Standard & Poor's Pohjola Försäkring Ab:s rating till AA- (tidigare A+). Bekräftelsen av Pohjolas rating var en del av Standard & Poor's mera omfattande granskning av den globala och europeiska banksektorn samt en förändring i metoderna. Standard & Poor's poängterade att Pohjolas rating reflekterar bolagets goda marknadsposition, kapitaltäckning och resultatkapacitet. Ratinginstitutet Fitch sänkte som en del av en större granskning av den globala och den europeiska banksektorn OP-Pohjola-gruppens och Pohjola Bank Abp:s långfristiga rating från AA- till A+ och kortfristiga rating från F1+ till F1. Ratingutsikterna är stabila. Den allmänna utvecklingen i den globala ekonomin och den väsentliga förändringen i marknadens förtroende för hela banksektorn var de huvudsakliga orsakerna till sänkningen av ratingen. Fitch konstaterade att OP-Pohjola-gruppen har en stark omslutning, god likviditet och stark kapitaltäckning. EM, CEFA Niina Pullinen utnämndes till IR-direktör för Pohjola Bank Abp från

34 32 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Strategi Pohjola erbjuder företags- och samfundskunder mångsidiga bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. För privatpersoner erbjuder Pohjola vältäckande försäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas centrala mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Sammanfattning av strategin Finland och Finlands närområden är Pohjolas centrala marknadsområde. Pohjola känner sina kunder väl och fungerar i nära växelverkan med dem. Bolaget bygger upp kundförhållanden på lång sikt med övergripande kundrelationer som mål. Pohjola betjänar snabbt, smidigt och konsekvent. Servicenätet utvecklas i Finland och i Finlands närområden. Inom övriga marknadsområden baserar sig Pohjolas betjäningsförmåga på samarbete med förstklassiga, lokala och internationella partner. Pohjolas konkurrensfördelar är bolagets kompetens och högklassiga lösningar. Konkurrensfördelarna baserar sig på en kundorienterad, flexibel och snabb verksamhet, ett övergripande finansutbud samt en stabil ägarbas. Som en del av OP-Pohjola-gruppen har Pohjola branschens mest omfattande och mångsidiga servicenät samt den största kundkretsen i Finland. Pohjola växer lönsamt för att producera en konkurrenskraftig totalavkastning åt sina aktieägare. Bolaget säkerställer verksamhetens kontinuitet med en god kapitaltäckning. Pohjolas rating förstärks av det solidariska ansvaret med OP- Pohjola anl och de medlemskreditinstitut som hör till gruppen. Strategin i ett nötskal

35 33 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Grunduppgift, centrala mål och värden Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Målet är att vara den attraktivaste partnern för finanstjänster. Positionen som den primära och attraktivaste samarbetspartnern grundar sig på att vi överträffar kundernas förväntningar och på vår tillförlitlighet. Centrala mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Värden Pohjolas framgång grundar sig på bolagets bestående värden: människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.

36 34 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Löften till intressentgrupper Pohjolas mål är att den totala avkastningen på bolagets aktie ska vara bättre än genomsnittet i jämförelsegruppen. Bolaget växer och stärker sin marknadsposition på ett lönsamt sätt. Med hjälp av god kapitalisering tryggar bolaget en fortsatt stabil verksamhet. Pohjolas verksamhet är långsiktig och vi erbjuder våra kunder de bästa lösningarna. Bolagets särprägel är kompetens, aktivitet och högklassig betjäning. Vi strävar efter att förutse kundernas behov och samtidigt utvecklar vi aktivt nya tjänstehelheter. Pohjola främjar en inspirerande arbetsatmosfär och skapar utomordentliga möjligheter för personalen att utvecklas. Målet är att vara den attraktivaste arbetsgivaren inom finansbranschen. Pohjola satsar på chefsarbete och på ledarskapsutvecklingen. Pohjola verkar ansvarsfullt och stöder den hållbara utvecklingen och välståndet i omvärlden. En lönsam verksamhet skapar förutsättningar för en fortsatt affärsrörelse, sysselsättning samt samhälleliga förpliktelser.

37 35 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Värde av integreringen med hjälp av konkurrensfördelar Pohjola realiserar sin strategi med hjälp av sina tre unika konkurrensfördelar.

38 36 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

39 37 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Strategiska projekt 1. Förnyandet av företags- och samfundsrörelsen har som mål att stärka Pohjolas och samtidigt hela gruppens marknadsposition särskilt bland medelstora företag. Kärnan i projektet är en klar arbetsfördelning mellan Pohjola och andelsbankerna. 2. Fördjupandet av integreringen gäller åtgärder med vilka Pohjola effektiviserar utnyttjandet av den gemensamma kundpotentialen. Pohjola utnyttjar kunddata för såväl identifieringen av kundpotentialen, riktandet av åtgärder, valet av kunder som prissättningen. 3. För att förbättra sin internationella betjäningsförmåga utvidgar koncernen sitt internationella nätverk av samarbetsparter för att globalt kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till sina kunder. Pohjola är för sina kunder ett finansföretag med full service också utomlands. 4. För att utveckla sitt kunskapskapital satsar Pohjola på sin förmåga att förnyas och utvecklas för att kunna erbjuda sina kunder branschens bästa lösningar och tjänster. Bolaget ökar sin kompetens på sikt med beaktande av de framtida behoven.

40 38 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

41 39 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Genomförandet av strategin 2012 och de närmaste åren Bearbetningen av en ny strategi för OP-Pohjola på grupplanet har inletts och under 2012 uppdateras också Pohjolas strategi. Under 2012 är den centrala uppgiften att främja de strategiska projekten och omsätta dem som operativ verksamhet i praktiken. Årsplanerna för 2012 siktar på att förbättra kunderfarenheterna samt öka aktiviteten, att erbjuda allt högklassigare produkter och tjänster, att öka lönsamheten samt att öka organisationens kostnadseffektivitet.

42 40 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ekonomiska mål för konjunkturcykeln Ekonomiska mål Mål Utfall 2011 Utfall 2010 Koncernen ROE, % 13 3,4 9,3 Tier 1-kapitaltäckning, % > ,6 12,5 Bankrörelsen Operativ kostnads/intäktsrelation % < Skadeförsäkringen Operativ totalkostnadsprocent, % 92 89,8 89,7 Driftskostnadsprocent, % < 20 21,8 21,3 Solvensprocent, % Kapitalförvaltningen Operativ kostnads/intäktsrelation, % < Ratingmål Mål AA rating AA-rating av minst två ratinginstitut 2 3 Utdelningspolicyn Utdelning av räkenskapsperiodens resultat, % Mål Minst hälften av räkenskapsperiodens resultat, förutsatt att kapitaltäckningen (Tier 1) är minst 9,5 %. 60* 55 * Enligt styrelsens förslag Graf: Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, %

43 41 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Tier 1 -kapitaltäckning, % Graf: Operativ kostnads/intäktsrelation (bankrörelsen), %

44 42 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Operativ totalkostnadsprocent, % Graf: Operativ driftskostnadsprocent, %

45 43 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Solvensprocent, % Graf: Operativ kostnads/intäktsrelation, %

46 44 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Utdelning/A-aktie och utdelninsförhållandet

47 45 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Omvärlden Tillväxttakten för den globala ekonomin var i snitt i tämligen god Den ekonomiska tillväxttakten avtog dock klart under året och präglades av osäkerhet och obalans. I Förenta staterna var den ekonomiska utvecklingen dämpad under början av året, men BNP-tillväxten piggnade till något under återstoden av året. I Kina var den ekonomiska tillväxttakten fortfarande snabb, men takten avtog under året. I Europa tillspetsades skuldkrisen under den senare delen av året, vilket försvagade omvärlden väsentligt. Under året måste också Portugal ty sig till hjälp från andra. Då läget i Grekland försämrades blev det nödvändigt att ta till flera åtgärder för att minska på landets skuldbörda och öka den offentliga finansieringen. Inflationstakten ökade kraftigt under början av året då råvarupriserna steg. Prisstegringen avtog under året då utvecklingen av den globala ekonomin avtog. Utsikterna för den globala ekonomin 2012 är oenhetliga. Skuldkrisen kastar fortfarande en skugga över utsikterna inom euroområdet och den ekonomiska utvecklingen ser ut att bli svag. På annat håll i världen räknar man med att ekonomin kommer att öka hyfsat. Inflationen kommer att bli moderatare både inom euroområdet och i Förenta staterna. Utmaningar inom den globala ekonomin 2012 Inom euroområdet är problemet fortfarande skuldkrisen i de sydeuropeiska staterna. I Förenta staterna kan valåret skapa osäkerhet inom den ekonomiska politiken. På finansmarknaden är det möjligt att vi får se större fluktuationer än vanligt på grund av osäkerheten i den ekonomiska politiken och de stora skillnaderna i ekonomin i de olika länderna. Den exceptionella penningpolitiken kan ha överraskande följder.

48 46 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Den ekonomiska tillväxten i Finland avtog 2011 I Finland var den ekonomiska tillväxttakten 2011 hyfsad. Året var dock mycket tudelat. Under början av året var tillväxten stark på bred front. Under den senare hälften av året började i synnerhet exporten gå trögt. Det här berodde främst på att Finlands viktigaste exportmarknader i Europa haltade. Den osäkerhet som skuldkrisen inom euroområdet förorsakar försämrade konsumenternas och företagens förtroende för ekonomin under återstoden av året. Det här reflekterades dock inte i större grad på hushållens konsumtions- och investeringsbeslut. Som helhet ökade både konsumtionen och investeringarna i fjol, även om takten avtog mot slutet av året. Den relativt snabba inflationen tärde på köpkraften Prisuppgången började avta mot slutet av året då bland annat priset på olja sjönk något på världsmarknaden. Arbetslösheten minskade också under den senare hälften av året. Utsikterna för ekonomin i Finland 2012 är dämpade. Skuldproblemen inom euroområdet försvårade bedömningen av utsikterna för den viktiga exportmarknaden i Europa. Osäkerheten reflekteras också på investeringarna. Utsikterna för hushållen är ändå relativt stabila, eftersom reallönerna väntas stiga och räntorna hållas låga. Graf: Utvecklingen av BNP, %

49 47 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Arbetslöshetsgraden* i Finland och inom Euroområdet, % Graf: Jämvikten i den offentliga ekonomin, över-/underskott, % av BNP

50 48 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Förtroendeindikatorer i Finland, saldotal Graf: Företagens skulder i relation till BNP , %

51 49 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Räntor på statslån (10 år), %

52 50 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Aktie- och räntemarknaden Räntemarknaden 2011 Skuldkrisen dominerade finansmarknaden inom euroområdet Under början av året var den ekonomiska tillväxten fortfarande god och inflationstakten ökade. Centralbanken höjde styrräntan till 1,5 %. Marknadsräntorna började dock sjunka under sommaren efter uppgången i början av året. Europeiska centralbanken sänkte sin styrränta till 1,00 procent i slutet av Centralbanken stödde också marknadens verksamhet genom att erbjuda extra finansiering till bankerna samt genom att köpa statslån på marknaden. Utsikterna på räntemarknaden 2012 De ekonomiska utsikterna för 2012 är svaga inom euroområdet, men skillnaderna länderna emellan är relativt stora. Inflationen kommer att avta och närma sig centralbankens mål. Europeiska centralbanken kommer 2012 att fortsätta att stödja ekonomin genom att öka likviditeten på marknaden med exceptionellt långvariga operationer. Dessutom fortsätter centralbanken att köpa statslån. ECB:s åtgärder kommer att hålla euriborräntorna exceptionellt låga Sänkningen av penningmarknadsräntorna fortsätter enligt marknadens förväntningar under början av året. ECB:s andra treårsauktion i februari kommer att ytterligare öka likviditeten inom euroområdet vilket stöder marknadens förväntningar på sänkta euriborräntor. De långa räntorna (10 år) inom euroområdet inleder året från en lägre nivå än någonsin. Beträffande de långa räntorna är den största risken att räntorna stiger åtminstone tillfälligt. Faktorer som stöder höjningen av de långa räntorna är att det ekonomiska sentimentet fortsätter att vara bättre än väntat samt att FED strävar efter att stimulera bostadsmarknaden. Bankernas likviditetssituation stöder framför allt statslån med kort maturitet och en normalisering av riskpremierna för företagslån.

53 51 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Aktiemarknaden 2011 Utvecklingen på aktiemarknaden var mycket heterogen och kursfluktuationerna var mycket kraftiga under året. I Förenta staterna slutade de centrala aktieindexen på ungefär samma nivå som de var i början av året, medan kurserna i Europa sjönk kraftigt. I Finland var kursutvecklingen bedrövlig då lönsamhetsutsikterna belastades av de försämrade ekonomiska utsikterna och de företagsspecifika problemen. Företagens resultat fortsatte att växa i Förenta staterna och Europa, men började sjunka i Finland. Precis som de andra finansmarknaderna dominerades utvecklingen av aktiekurserna av den tillspetsade skuldkrisen inom euroområdet och den kraftiga benägenheten att undvika risker.

54 52 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Utsikterna på aktiemarknaden 2012 Koncensusprognoserna räknar med att resultaten 2012 kommer att växa tämligen bra, men en häftigare uppbromsning än väntat i den ekonomiska tillväxten skulle ändå utgöra en risk för företagens resultatutveckling. Företagens omslutningar är över lag starka, men en häftig uppbromsning i ekonomin och en tillspetsning av finanskrisen är potentiella risker för utdelningarna. Utöver skuldkrisen inom euroområdet står den fortsatta ekonomiska tillväxten i Förenta staterna och på tillväxtmarknaderna i central roll för utvecklingen 2012.

55 53 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Bankernas reglering skärps till följd av finanskrisen Ändringar som trädde i kraft från början av 2011 Kreditinstitutens kapitaltäckningsdirektiv CRD 3 (Capital Requirements Directive) trädde i kraft Ändringarna i direktivet gällde tillsynen av filialkontor, regleringen av stora exponeringar, regleringen av kapitalbasen och främst kapitallån samt hanteringen av likviditetsrisken. På EU-planet trädde nya preciserade bestämmelser om ersättningssystem i finanssektorn i kraft Europeiska kommissionen lade i juli fram ett förslag till lagstiftningspaketet CRD IV Den diskussion om behovet av att utveckla regleringen och tillsynen på finansmarknaden som fick sin början på grund av finanskrisen, som bröt ut 2008, har inom EU-området lett till konkreta åtgärder under perioden Åtgärderna gäller förutom en åtstramning av bankernas allmänna kapitalkrav och likviditetskrav också andra åtgärder för att trygga stabiliteten på finansmarknaden och för att rätta till de problem som krisen orsakat. Syftet med ändringarna är bland annat att förbättra kvantiteten och kvaliteten på bankernas kapitalbas, göra kapitalkravet mindre cykliskt och ställa kvantitativa begränsningar för likviditetsrisken. De ändringar som planerats träda i kraft under är fortfarande under beredning och deras eventuella effekter på marknaden och bankernas affärsrörelse kan inte ännu entydigt bedömas. Ändringarna i regleringen kommer dock avsevärt att öka bankernas kapitalkrav och behov av långfristig finansiering. Till följd av den ändrade regleringen beräknas kostnaderna för bankernas eget kapital och främmande kapital öka. Övergångsperioderna för regleringen är relativt långa så att finanssektorn ska hinna anpassa sig till ändringarna och återhämtningen av ekonomin inte äventyras. Globalt sett blir finanssektorn tvungen till starkare kapitalisering, vilket gör sektorn stabilare. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till ett lagstiftningspaket i syfte att skärpa regleringen av banksektorn i EU. Förslaget innebär huvudsakligen att Baselkommitténs nya s.k. Basel III-regler införs inom de övergångstider som fastställts av EU. Förslaget ersätter de nuvarande kapitaltäckningsdirektiven med en förordning (CRR) och ett direktiv (CRD IV). I förordningen fastställs kapitaltäckningsanalysen och likviditetstäckningsgraden för kreditinstitut och värdepappersföretag. Att alla krav enligt pelare 1 ges ut som en förordning innebär att de blir direkt bindande i EU-lagstiftningen utan nationellt genomförande (s.k. maximal harmonisering). Direktivet å sin sida innehåller krav om verksamhetsstart och tillhandahållande av tjänster samt bestämmelser om myndighetstillsyn (s.k. pelare 2) och intern styrning i bolagen. Huvudinnehållet i förslaget till förordning och direktiv: Reglerna för kapitaltäckningsanalysen i bankerna i EU-medlemsländerna harmoniseras. Kapitalbasen ökas och dess kvalitet förbättras. Vidare harmoniseras avdragen från kapitalbasen. Utöver minimikapitalkravet föreslås två nya kapitalbuffertar för att säkra en tillfredsställande kapitaltäckning och motverka procyklikalitet. Kapitalbuffertarna är en permanent buffert (capital conservation buffer), som är lika för alla EU-banker och en kontracyklisk buffert (counter cyclical buffer), som kan bestämmas nationellt. Strängare regler för kapitaltäckningsanalysen gällande motpartsrisker bland annat för att uppmuntra bankerna till avveckling av OTC-derivatkontrakt med centrala motparter. För att öka finansinstitutens kortfristiga likviditetsposition föreslås att ett nytt likviditetskrav införs. Kreditinstitutens bruttosoliditet övervakas för att motverka alltför stor skuldsättning. Skärpta tillsynskrav och krav på intern styrning. Krav ställs på övervakning av högsta ledningen, större fokus läggs på riskhantering och riskkontroll och vissa nya tillsynskrav införs för att sörja för en effektiv myndighetstillsyn (bl.a. riskanalysbaserad tillsyn, tillfredsställande inspektionsverksamhet). Ökade möjligheter för tillsynsmyndigheterna att förelägga sanktioner. Enligt förslaget ska tillsynsmyndigheterna få rätt att förelägga effektiva sanktioner mot företag under tillsyn som bryter mot EU-kraven, t.ex. ge böter eller förbjuda en person att för en viss tid verka i företagets ledning.

56 54 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Aktuella ändringar i bokföringsregleringen IASB (International Accounting Standards Board) har 2011 fortsatt med beredningen av de viktigaste halvfärdiga ändringarna i bokslutsstandarderna IASB lade i slutet av 2011 fram en standardändring, enligt vilken standarden som gäller finansiella instrument ska tillämpas från och med Tidigare var avsikten att det skulle bli obligatoriskt att tillämpa standarden från och med Av de halvfärdiga delar som gäller finansiella instrument presenterades i slutet av 2011 en standardändring som gäller kvittning av finansiella tillgångar och skulder och som träder i kraft Däremot har beredningen av övriga halvfärdiga delar, såsom säkringsredovisning och nedskrivningar, förskjutits till Ett nytt standardutkast gällande intäktsföring offentliggjordes De nya standardutkasten gällande leasingavtal och försäkringsavtal offentliggörs först De antas träda i kraft Alla ovan nämnda ändringar kommer att inverka väsentligt på bokslutsinformationen.

57 55 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Solvens II utvecklar försäkringsbolagens riskhantering EU godkände våren 2009 en stor revidering av försäkringsbranschens bestämmelser. Avsikten med Solvens II-direktivet är att förenhetliga bestämmelserna om riskhantering och solvenshantering i försäkringsbolagen i medlemsländerna. I och med de nya föreskrifterna kan försäkringsbolagens risker beaktas bättre än förr i försäkringsbolagens solvensanalys. Regelverket uppmuntrar till införande av mer avancerade riskhanteringsmetoder. Solvens II träder i kraft

58 56 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Kapitaltäckning och riskposition Pohjolas kapitaltäckning var 10,6 procent (13,3) medan det lagstadgade minimikravet var 8 procent. Primärkapitalrelationen var 10,6 procent (12,5). Kapitaltäckningen sjönk främst på grund av Tier 2-lånearrangemang. Pohjola-koncernens mål för Tier 1 under konjunkturcykeln är minst 9,5 procent. Kapitaltäckning och riskposition Kapitaltäckning, % 10,6 13,3 Tier 1-kapitaltäckning, % 10,6 12,5 Core Tier 1-kapitaltäckning, % * 10,3 10,5 Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen 1,41 1,71 Riskvägda poster, milj Skadeförsäkringens solvensprocent * Primärkapitalrelationen exklusive kapitallånen i relation till totalbeloppet av riskvägda poster Det primära kapitalet var miljoner euro (1 692) och kapitalbasen totalt uppgick till miljoner euro (1 803). De riskvägda posterna uppgick vid utgången av året till miljoner euro (13 520). Vid jämförelsen av de riskvägda posterna med de jämförbara siffrorna vid slutet av 2010, ökade de med 7 procent. Pohjola övergick till internmetoden vid beräkningen av kapitalkravet för hushålls- och institutsexponeringar. Från och med september 2008 har internmetoden varit tillåten för Pohjolas företagsexponeringar. Kapitalkravet för marknadsriskerna och för de operativa riskerna har beräknats enligt schablonmetoden.

59 57 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola-koncernen ingår i OP-Pohjola-gruppen, vars kapitaltäckning övervakas i enlighet med lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. För Pohjola-koncernens del minskade kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat räknad enligt konsolideringsmetoden till 1,41 (1,71). Skadeförsäkringens solvensprocent var 77 (86).

60 58 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Europeiska bankmyndigheten (EBA) fastställde hösten 2011 minimikravet för Core Tier 1 till 9 procent hos betydande europeiska banker. I EBAs test i oktober uppfyllde OP-Pohjola-gruppen de åtstramade kriterierna för testet med stor marginal, eftersom gruppens kapitaltäckning är stark och riskerna med statslånen är små. Med de uppgifter som användes i EBAs test vid utgången av juni var gruppens Core Tier 1-kapitaltäckning då 11,5 procent. Pohjolas uppgifter ingick i OP-Pohjolagruppens kapitaltäckningsanalys.

61 59 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjolas viktigaste risker De viktigaste riskerna i Pohjola-koncernens verksamhet är kreditrisken, marknadsriskerna och likviditetsriskerna samt försäkringsriskerna. De strategiska och operativa riskerna såsom förändringarna i omvärlden, konkurrensläget eller kundbeteendet gäller också i hög grad alla affärsrörelser.

62 60 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Finansieringsläget och likviditeten hölls goda Finansieringsläget och likviditeten hölls goda. Den kortfristiga kapitalanskaffningen fungerade bra, men staternas skuldkris har försämrat bankernas tillgång på långfristig kapitalanskaffning. OP-Pohjola-gruppens kapitalanskaffning har dock fungerat som väntat trots det svåra marknadsläget. Pohjola Bank Abp förvaltar OP-Pohjola-gruppens likviditetsreservsportfölj som främst består av skuldebrev som godtas som säkerhet för centralbanksfinansiering. Likviditetsreservsportföljen uppgick vid slutet av året till 12,6 miljarder euro (9,5). Den av Pohjola förvaltade likviditetsreservsportföljen utgör tillsammans med OP-Pohjola-gruppens övriga poster i enlighet med beredskapsplanen för hanteringen av likviditeten en reserv med vilken man vid behov kan täcka hela gruppens partikapitalanskaffning som förfaller under minst 24 månader.

63 61 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Riskpositionen hölls god trots osäkerheten Koncernens riskposition hölls god. Nedskrivningarna under hela året var klart mindre än under det föregående året. Beloppet av nettokreditförlusterna och nettonedskrivningarna inverkade i januari december negativt på resultatet med 60 miljoner euro (104), vilket utgjorde 0,40 % (0,73) av kredit- och garantistocken. Exponeringarna på investeringsnivå låg fortfarande på en god nivå och exponeringarna i de svagare ratingklasserna minskade. Problemfordringarnas andel av kredit- och garantistocken var fortfarande liten. Marknadsriskerna hölls moderata under hela räkenskapsperioden. Skadeförsäkringens riskposition påverkades förutom av marknadsriskerna inom placeringsverksamheten också av sänkningen av diskonteringsräntan för pensionsåtaganden och ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna till följd av den ökade förväntade livslängden. Osäkerheten i anslutning till konjunkturutsikterna och omvärlden i allmänhet är fortfarande stor. En betydande risk i utsikterna är att den offentliga ekonomin håller på att gå i kris i vissa euroländer. Krisen kan med sina konsekvenser väsentligt inverka på hela finansbranschens verksamhetsförutsättningar.

64 62 År 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Regeländringar Till följd av finanskrisen kommer bankernas kapitaltäcknings- och likviditetsregler att stramas åt betydligt. Målet med förändringarna är bland annat att förbättra kvantiteten och kvaliteten på kapitalbasen, göra kapitalkravet mindre cykliskt och ställa kvantitativa begränsningar för likviditetsrisken. De förändringar som planerats träda i kraft under är fortfarande under beredning och deras eventuella effekter kan inte ännu entydigt bedömas. De mest betydande ändringarna i de nya bestämmelserna ur Pohjolas synvinkel gäller avdrag för innehav i försäkringsföretag och kraven på likviditetsrisker, vilkas slutliga hantering torde avgöras först i den nationella lagstiftningen.

65 63 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Övergripande finanstjänster nära kunden Pohjola-koncernen erbjuder företags- och samfundskunder mångsidiga bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. För privatpersoner erbjuder Pohjola vältäckande skadeförsäkrings- och private bankingtjänster. OP-Pohjola-gruppens andelsbanker erbjuder banktjänster till privatkunder. Pohjolas kunder har tillgång till den största gruppen av experter på bankverksamhet, skadeförsäkring och kapitalförvaltning i Finland. Våra experter har en gedigen expertis och följer ett enhetligt verksamhetssätt för att garantera den bästa betjäningen. Tillsammans med andelsbankerna lovar Pohjola att privatkunderna får de bästa koncentreringsförmånerna av vilka OP-bonus är den viktigaste. Koncentreringsförmånerna och samarbetsförmånerna gör kundrelationerna mera bestående. Pohjola har Finlands mest omfattande kontorsnät och utöver det erbjuds kunderna högklassiga elektroniska tjänster. Pohjola erbjuder företagen internationella tjänster i samarbete med utländska partner. Innovativa och moderna lösningar utgående från kundens behov Pohjola fattar besluten lokalt nära kunden och betjäningen är snabb, smidig och konsekvent. Pohjola känner sina kunder och deras behov, vilket gör det möjligt att finna de bästa lösningarna för dem och att förutse riskerna. Pohjola betjänar sina kunder via en kundrelationsorganisation som är gemensam för bank- och skadeförsäkringsrörelsen. Kundrelationerna har indelats i stora företagskunder och institutionella kunder samt privatkunder och företagskunder. Syftet med organisationen för kundrelationer är att få ännu bättre insikt i kundernas behov och affärsrörelse samt nå ett mera kundorienterat verksamhetssätt vid utbudet av övergripande finanstjänster. Beträffande stora företagskunder och institutionella kunder betonar Pohjola teamarbete och fördomsfria, innovativa lösningar. Pohjola erbjuder sina kunder mervärde genom att skräddarsy tjänster för kunderna. I betjäningen av privatkunder och företagskunder har Pohjola intensifierat sitt samarbete med de största andelsbankerna i OP-Pohjola-gruppen samt med Helsingfors OP Bank Abp beträffande utbudet av tjänster till små och medelstora företag. Pohjola har under den senaste tiden förbättrat kompetensen kring produkter och tjänster i de regionala organisationerna, och via samarbete står hela Pohjolas kompetens till kundernas förfogande i hela Finland. Vid försäljningen av försäkringar till privatkunder är samarbetet mellan Pohjola och andelsbankerna mycket intensivt.

66 64 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

67 65 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Bankaffärsrörelsen Alla tiders största marknadsandel för företagskrediter i euro Filialen i Estland inledde sin verksamhet Pohjola utsågs till den huvudsakliga förmedlarbanken för statens betalningsrörelse från Pohjola anslöt sig till ESN-partnernätverket för europeiska bankirfirmor och banker. Pohjolas långsiktighet i kundrelationerna också under svåra tider har stärkt Pohjolas roll bland tjänster för finländska företagskunder och institutionella kunder. Statsskuldskrisens effekter på Pohjolas bankaffärsrörelse har varit begränsade och resultatutvecklingen har fått stöd också av de minskade nedskrivningarna. Pohjolas Bankrörelse erbjuder tjänster för företagens och samfundens finansieringsbehov och ekonomihantering. I de här tjänsterna är Pohjola Finlands näst största aktör. Bankrörelsens affärsområden är Företagsbanken, Markets samt Bankrörelsen i Baltikum. Den internationella serviceförmågan står i fokus under utvecklingen av Pohjolas Bankrörelse under de närmaste åren och utbudet av internationella tjänster stöder sig kraftigt på partnerskapsstrategin. Samarbetsformerna varierar från betalningsförmedling till strategiska partnerskap. Nyckeltal Resultat före skatt, milj Kredit- och garantistocken, mrd. 14,9 14,0 Företagskrediternas snittmarginal, % 1,34 1,36 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,33 0,75 Operativ kostnads/intäktsrelation, % Antal anställda

68 66 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Marknaden Den totala företagskreditstocken för de i Finland verksamma finansiella instituten var 60,4 miljarder euro vid slutet av De finländska företagen har finansierat sin verksamhet från kapitalmarknaden via obligationslån och företagscertifikat för cirka 28,9 miljarder euro (september 2011) och arbetspensionsbolagen har lånat 9,2 miljarder euro till privatsektorn (september 2011). Den osäkra situationen på marknaden 2011 bromsade upp efterfrågan på företagskrediter, men kreditstocken växte med 9 procent under året. Företagens investeringsbenägenhet är fortfarande låg, men kredittagningsviljan har tilltagit till följd av den ökade efterfrågan på driftskapital som tack vare tillväxten i produktionen har fortsatt att öka. Snittmarginalen för företagskreditstocken sjönk under början av 2011, men stabiliserades under återstoden av året. Till följd av marknadsläget och de ändrade bestämmelserna väntas marginalerna åter börja stiga. Marginalerna för företagskrediter diversifierades enligt riskerna, vilket innebär att differensen mellan priset på finansiering ökade mellan företag med god rating och företag med dålig rating. De låga räntorna gjorde att företagens finansieringskostnader fortfarande var exceptionellt låga. På grund av de kraftiga fluktuationerna på obligationslånemarknaden har en del av placerarna undvikit obligationslånen som placeringsobjekt. Däremot har många företag visat ett klart ökat intresse för att säkra sina åtaganden och fordringar med derivat.

69 67 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

70 68 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Marknadsposition Pohjolas marknadsandel av företagskrediterna var 20,2 procent vid slutet av 2011 och hela OP-Pohjola-gruppens andel av företags- och samfundskrediterna var 29,3 procent. Pohjola används näst mest som huvudsaklig bank bland finländska storföretag (SFR-undersökningen). De finländska företagskunderna sätter värde på Pohjolas engagemang i finansieringen av inhemska företag. Pohjolas goda kapitaltäckning och expertis har främjat och stärkt Pohjolas ställning bl.a. som arrangör av finländska företags syndikerade lån. Marknaden för syndikerade lån var aktiv i Finland 2011 och lånen omfattar en betydande refinansieringspotential också under de kommande åren. Trots den svåra situationen på aktie- och skuldkapitalmarknaden har Pohjola stärkt sin marknadsposition som arrangör av finansiering i form av egetkapitalinstrument och främmande kapital.

71 69 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 År 2011 Bankrörelsens resultat var bättre än året innan, eftersom Pohjolas företagskreditstock växte snabbare än marknaden och nedskrivningarna minskade från året innan. Dessutom har Pohjola ytterligare stärkt sin position på marknaden för syndikerade lån. Den kundorienterade verksamheten på kapitalmarknaden var fortsatt stark och Markets resultat var på samma nivå som under jämförelseperioden. Som en följd av att den ekonomiska osäkerheten ökade, minskade tradingverksamhetens resultat i synnerhet under den senare hälften av året.

72 70 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Bankrörelsens resultat milj Räntenetto Provisionsintäkter och -kostnader, netto Nettointäkter från handel Övriga intäkter Intäkter totalt Kostnader totalt Resultat före nedskrivningar av fordringar Nedskrivningar av fordringar Resultat före skatt

73 71 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola öppnade kontor i Tallinn Pohjola öppnade kontor i Tallinn Vid invigningen av Pohjolas kontor i Tallinn hälsades gästerna välkomna av Reima Rytsölä, direktör för Pohjolas bankrörelse, Arja Jurmu, länderansvarig för Estland, och Jorma Alanne, direktör för Pohjolas bankrörelse i Baltikum. Pohjolas tjänster i Baltikum utvidgades våren 2011 då Tallinnfilialen inledde sin verksamhet och började erbjuda banktjänster till företagskunder. Pohjola har redan under flera års tid bedrivit finansbolagsverksamhet i alla tre baltiska länder. I tjänstesortimentet har ingått vältäckande leasingsfinansieringstjänster och dessutom har Pohjola redan i två årtionden erbjudit skadeförsäkringar via dotterbolaget Seesam. Pohjolas representationskontor i Estland ändrades 2010 till ett filialkontor. Betjäningen av företagskunder inleddes Pohjolas nya tjänster för den estniska marknaden är hantering av betalningar och likviditet samt finansiering av driftskapital och investeringsfinansiering. - Vi vill betjäna Pohjolas nuvarande kunder också på markaden i Estland. Dessutom erbjuder vi våra tjänster lokalt till medelstora och stora företag. Våra styrka är vår kundorienterade, flexibla och snabba verksamhet vi bygger upp våra kundrelationer långsiktigt, på basis av gedigen kunskap om kundens behov och intensiv växelverkan, säger Arja Jurmu som är länderansvarig i Estland. I Estland finns det redan över aktiva finländska företag. Övergången till euro i Estland i början av 2011 ökade de finländska företagens intresse för investeringar i Estland och å andra sidan håller också estländarnas intresse för investeringar i Finland på att öka. Ett lyckat år trots hård konkurrens Det första verksamhetsåret för Pohjolas företagskontor i Tallinn kan anses ha varit lyckat. Trots den hårda konkurrensen om företagskunder mellan bankerna nådde Pohjola framgångsrikt sina mål i Estland Pohjola har snabbt blivit kändare och den respons vi fått via kundbelåtenhetsundersökningar har varit positiv. Pohjola vann 2011 de offentliga anbudstävlingarna om finansieringsprojekten för flygplatsen i Tallinn och universitetet i Tartu samt deltog i Eesti Energias lånearrangemang.

74 72 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Den nya filialen innebär att Pohjola och de andelsbanker som hör till OP-Pohjola-gruppen har kunnat tillhandahålla betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster för sina företagskunder i Estland. Enligt Jurmu har också andelsbankerna i allt större utsträckning hittat Pohjolas tjänster i Estland. Under 2012 utvidgas tjänsteutbudet i Pohjolas filial i Estland. Dessutom intensifierar Pohjola och Seesam sitt samarbete beträffande finansierings- och försäkringstjänster då de bland annat tar i bruk ett gemensamt försäljningskoncept.

75 73 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Affärsområden Företagsbanken Pohjolas Företagsbank erbjuder sina företagskunder finansierings-, betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster samt finansieringstjänster för utrikeshandeln. Företagsbanken beviljar bl.a. krediter, garantier och finansiering mot objekt- och fordringssäkerhet. Pohjolas mål är att vara den ledade förtagsbanken i Finland samt att göra tjänsterna till kunderna mångsidigare framför allt inom betalningsrörelsen och kassahanteringen. Via de här tjänsterna har Pohjola lyckats få nya kunder, vilket medför goda förutsättningar att utveckla affärsrörelsen. Pohjola har stärkt sin position också som finansiär av kundernas utrikeshandel. Pohjola utsågs i slutet av november till den huvudsakliga förmedlarbanken för statens betalningsrörelse. Den nya avtalsperioden börjar och räcker sju år. Tidigare har Pohjola varit biförmedlare för statens betalningsrörelse. Pohjolas starka sidor är inhemska tjänster för finländska kunder och ett starkt internationellt samarbetsnät. Pohjola utvecklar aktivt sina banktjänster för företagskunder på den snabbt växande marknaden i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Pohjola har ett eget representationskontor i S:t Petersburg för att följa upp de lokala marknaderna och bistå vid utvecklingen av banktjänster och banknätverk. Markets Till tjänsteutbudet hos Pohjolas affärsområde Markets hör produkter för penning-, valuta-, aktie-, råvaru- och skuldkapitalmarknaden samt tjänster i anslutning till dem. Pohjolas mål är att vara den mest attraktiva partnern på kapitalmarknaden i Finland och att växa framför allt inom derivatrörelsen genom att utvidga produktsortimentet och utnyttja olika försäljningskanaler. Derivatrörelsen är ett av prioritetsområdena i koncernens strategi, eftersom företagen allt mer utnyttjar derivat då de skyddar sig mot ränte-, valuta- och andra prisrisker. Pohjolas mål är att öka aktieförmedlingen och försäljningen av penningmarknads- och valutaprodukter samt att ytterligare stärka Pohjolas ställning som arrangör av aktieemissioner och andra emissioner samt som rådgivare i företagsaffärer. Pohjola anslöt sig 2011 till samarbetsnätet European Securities Network LLP (ESN) som är en självständig sammanslutning av europeiska banker och bankirfirmor på de lokala marknaderna i Europa. ESN-nätet erbjuder kunderna paneuropeisk aktieanalys och aktiehandel. Via ESN kan Pohjola sälja europeiska aktier till sina kunder och omvänt ger det här finländska aktier en paneuropeisk distributionskanal till ESN:s institutionella kundkår. Pohjolas internationella samarbete med Citibank beträffande förvarstjänster och clearingtjänster har utvidgat utbudet på produkter och tjänster. Tack vare samarbetet har Pohjola också fått nya internationella kunder. Tjänster i anslutning till aktieemissioner och aktieförsäljningar samt företagsarrangemang tillhandahålls av Pohjolas dotterbolag Pohjola Corporate Finance Ab, som fungerade som rådgivare för företag i värdepappersbaserade finansieringstjänster och olika företagsarrangemang. Baltikum Pohjolas utbud av banktjänster i Baltikum är störst i Estland där företagskunderna erbjuds mångsidiga tjänster. Pohjolas filial i Estland inledde sin kundbetjäning 2011 och affärsrörelsen där ökar kraftigt särskilt tack vare efterfrågan på betalningsrörelsetjänster. I de andra baltiska länderna erbjuder Pohjola företagskunderna finansbolagsprodukter och annan finansiering. Kärnan av tjänsterna i Lettland och Litauen består av de finansieringslösningar mot objekt- och fordringssäkerhet som Pohjola Finance erbjuder företagen. Pohjola fortsätter under de närmaste åren att utveckla affärsrörelsen i Baltikum och målet är att öppna filialer också i Lettland och Litauen 2012.

76 74 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 De viktigaste internationella samarbetsparterna Pohjola utvecklar samarbetet med sådana utländska banker som har ett fast fotfäste på den egna marknaden, den bästa sakkunskapen om den lokala företags- och bankverksamheten samt de bästa möjligheterna att erbjuda för företagskunderna servicelösningar som passar respektive marknad. Pohjola har med sina samarbetsbanker avtalat om ömsesidig kundstyrning och samarbete i finansieringen av utrikeshandeln och i utrikes betalningsrörelsen både för finländska företag som idkar utrikeshandel och för finländska företag som etablerar lokal verksamhet. Pohjolas samarbetsbanker utomlands: Raiffeisen Bank i Ryssland ICICI Bank Limited i Indien Bank of China i Kina Banco Itaú i Brasilien Unico Pohjola hör till Unico-bankgruppen som består av europeiska kooperativa banker. I Unico-samarbetet prioriteras utvecklingen av betalningsrörelse- och kassahanteringstjänster samt av kapitalmarknads-, finansierings- och leasingtjänster till företag. Medlemsbankerna i Unico-gruppen är betydande banker i sina respektive länder och bankernas kontor bildar ett omfattande internationellt servicenätverk som fungerar som en betjäningskanal också för Pohjolas företags- och samfundskunder. Unico-banker är Crédit Agricole i Frankrike, DZ BANK i Tyskland, Rabobank i Holland, RZB i Österrike och ICCREA i Italien.

77 75 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Faktorer som påverkar affärsrörelsens värde Tillväxten i kredit- och garantistocken Kredit- och garantistockens kvalitet och beloppet av nedskrivningar Marginalerna och provisionerna Handelsvolymerna inom affärsområdet Markets Kostnadseffektiviteten

78 76 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Aktuellt Pohjola förbättrar och utvidgar sina tjänster Lösningar över produktgränserna Pohjola strävar efter att ännu bättre än förr förstå sig på kundernas behov och affärsrörelse samt ett allt mer kundorienterat verksamhetssätt. Målet är att utgående från kundernas behov bygga upp nya lösningar som överskrider de traditionella produktgränserna. De här tjänsterna innebär en betydande särprägel och konkurrensfördel för Pohjola. Bättre serviceförmåga Pohjolas Bankrörelse förbättrar sin serviceförmåga och produktivitet genom att förnya sina system. I utvecklingen prioriteras dessutom en förbättring av de elektroniska tjänsterna. En enkel och snabb skötsel av ärendena effektiviserar kundprocesserna och ökar kundernas belåtenhet med Pohjolas tjänster. Utvecklingen av affärsrörelsen i Baltikum Pohjolas filial i Estland inledde sin kundbetjäning 2011 och affärsrörelsen där ökar kraftigt särskilt tack vare efterfrågan på betalningsrörelsetjänster. Pohjola fortsätter under de närmaste åren att utveckla affärsrörelsen i Baltikum och målet är att öppna filialer också i Lettland och Litauen Internationaliseringen av bankirfirman Pohjola anslöt sig 2011 till samarbetsnätet European Securities Network LLP (ESN) som är en självständig sammanslutning av europeiska banker och bankirfirmor på de lokala marknaderna i Europa. Via ESN kan Pohjola sälja europeiska aktier till sina kunder och omvänt ger det här finländska aktier en paneuropeisk distributionskanal till ESN:s institutionella kundkår.

79 77 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Q&A: Reima Rytsölä, ansvarig direktör för bankrörelsen Vilka är bankrörelsens strategiska mål? Inom bankrörelsen är Pohjolas mål att nå en god lönsamhet och befästa marknadsställningen. Lönsamheten mäts med kostnadernas relation till intäkterna som på sikt ska vara under 40 %. Pohjolas mål är att för sina kunder vara både den ledande företagsbanken i Finland och den ledande tjänsteleverantören på kapitalmarknaden. Pohjola strävar efter att bli marknadsledare som bank för stora kunder och tillsammans med andelsbankerna också som bank för sme-företag. Som arrangör av finansiering på kapitalmarknaden är målet att inneha den ledande positionen i Finland. Med vilka medel nås målen? Pohjola strävar efter att vara huvudbanken för sina kunder genom att erbjuda helhetslösningar som omfattar alla bankoch försäkringstjänster. Pohjola fattar besluten lokalt, nära kunden och känner sina kunder och deras behov, vilket gör det möjligt att finna de bästa lösningarna för dem och att förutse riskerna. Vad är ditt löfte till bankrörelsens kunder? Konkurrenskraften hos Pohjolas bankrörelse består av kompetent personal, konsekvent och långsiktig betjäning samt kostnadseffektivitet. Pohjola har engagerat sig i sina kunder på lång sikt. Pohjola är nära kunderna i deras vardag, såväl under goda som dåliga tider. Hur skapas en bra kundupplevelse? Av det genuina mervärde som kunden får. Pohjola hjälper sina kunder att nå framgång och att vidarutveckla deras affärsrörelse.

80 78 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Skadeförsäkring Pohjola Försäkring växer kraftigt. Privatkundshushållen ökade med 4,7 och företagskunderna med 4,9 procent. I början av 2012 hade över hushåll och nästan företag försäkringar hos Pohjola. Premieintäkterna ökade med 6 procent till över en miljard euro. Kundtjänsten, ersättningstjänsten och välbefinnandetjänsterna har stärkts med närmare 300 nya anställda. Utvecklingen av ersättningstjänsten fortsätter. År 2011 anmäldes skador till Pohjola, vilket är skador mer än året innan. Pohjola Försäkring grundar ett sjukhus för dagkirurgi i Helsingfors. Sjukhuset Omasairaala Oy specialiserar sig på undersökning och behandling av ortopediska sjukdomar och skador. Sjukhuset inleder sin verksamhet i början av Skadeförsäkringsrörelsen I Pohjola-koncernens skadeförsäkringsrörelse betjänas kunden av Pohjola Försäkring Ab, A-Försäkring Ab, Försäkringsaktiebolaget Europeiska samt Seesam som verkar i Baltikum. Pohjola Försäkring är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Pohjola erbjuder sina privat-, företags- och samfundskunder ett mångsidigt och omfattande försäkringsskydd. A-Försäkring är en specialexpert på försäkring för yrkestrafik. Europeiska är det enda försäkringsbolaget i Finland som specialiserat sig på reseförsäkringar. Seesam tillhandahåller skadeförsäkringar i Estland, Lettland och Litauen. Inom skadeförsäkringsrörelsen är Pohjolas strategiska mål att fortsätta växa snabbare än marknaden, stärka sitt marknadsledarskap och bibehålla affärsrörelsens goda lönsamhet. Lönsamheten mäts med den operativa totalkostnadsprocenten, som utgörs av summan av skadeprocenten och den operativa driftskostnadsprocenten. Nyckeltal Resultat före skatt, milj Totalkostnadsprocent 97,7 96,6 Operativ totalkostnadsprocent 89,8 89,7 Operativ driftskostnadsprocent 21,8 21,3 Avkastningen på placeringar till verkligt värde, % -0,4 5,1 Solvensprocent Antal anställda

81 79 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Marknaden I Finland verkar aktivt ungefär 15 finländska skadeförsäkringsbolag och 70 försäkringsföreningar. Dessutom har några utländska försäkringsbolag från EES-området verksamhet i Finland. De finländska skadeförsäkringsbolagens sammanräknade premieinkomst var 2011 uppskattningsvis 3,7 miljarder euro, dvs 4 procent större än ett år tidigare. Över 80 procent av premieinkomsten går till de fyra största försäkringsbolagsgrupperna. Av premieinkomsten stod privatkunderna och företagskunderna för 50 procent vardera. Av premieinkomsten kommer cirka 35 procent från lagstadgade försäkringar och 65 procent från frivilliga försäkringar. Lagstadgade och obligatoriska skadeförsäkringar är den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, trafikförsäkringen, patientförsäkringen och miljöskadeförsäkringen. Av de frivilliga försäkringarna är drygt hälften privathushålls försäkringar och återstoden företags och samfunds försäkringar. På den baltiska skadeförsäkringsmarknaden var försäkringsbolagens sammanräknade premieinkomst 2011 uppskattningsvis 750 miljoner euro, vilket är på samma nivå som året innan. Tillväxtpotentialen inom personförsäkringar är ännu stor i Finland, eftersom egendomsriskerna vanligen är bättre försäkrade än personriskerna. I Baltikum håller ekonomin på att återhämta sig och utvecklingen på försäkringsmarknaden väntas bli positiv.

82 80 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Marknadspositionen Pohjolas marknadsposition stärktes ytterligare. Premieintäkterna från privatkunder ökade med 7 procent. Pohjola blev marknadsledare inom försäkring av privatkunders fordon. Inom affärsområdet Företagskunder ökade premieintäkterna med 6 procent. Ökningen var kraftigast bland små och medelstora företag. I Baltikum höll sig premieintäkterna på samma nivå som året innan. Antalet hushåll som koncentrerat sina försäkringar till Pohjola ökade med mer än hushåll och deras totala antal uppgick vid slutet av året till drygt en halv miljon. Av dem har redan 66 procent koncentrerat också sina bankärenden till OP-Pohjola. Pohjolas marknadsandel av premieinkomsten från den inhemska direktförsäkringen 2011 var nästan 29 procent. Pohjola är den ledande skadeförsäkraren i Finland. Pohjolas styrka på den finländska marknaden är OP-Pohjolas starka marknadsposition samt de elektroniska tjänsternas och kontorsnätets omfattning. Lokalprägeln och den goda kundkännedomen ger en exceptionellt god grund för försäljningen av skadeförsäkringar. Pohjolas strategiska mål är att ytterligare stärka sin position som skadeförsäkrare inom alla kundsegment i Finland och på skadeförsäkringsmarknaden i Baltikum. Graf: Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar, %

83 81 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: OP-Pohjola-gruppens kundpotential, kunder Graf: OP-Pohjola-gruppens gemensamma bank- och försäkringskunder, st.

84 82 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Huvudsaklig kundrelation i försäkringsbolag bland andelsbankernas kunder, % Graf: Huvudsakliga bankkunder bland Pohjola Försäkrings kunder, %

85 83 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 År 2011 Premieintäkterna fortsatte 2011 att öka kraftigt. Privatkundshushållen ökade med 4,7 och företagskunderna med 4,9 procent. I början av 2012 hade över hushåll och nästan företag försäkringar hos Pohjola. Särskilt privatkunderna ökade snabbare än marknaden, och Pohjola blev marknadsledare också inom försäkring av privatkunders fordon. Inom affärsområdet Företagskunder vände premieintäkterna mot kraftig tillväxt. Ökningen var kraftigast bland små och medelstora företag. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent utvecklades gynnsamt. Finländarnas förväntade livslängd fortsätter öka, varför pensioner betalas allt längre. Till följd av ändringen i dödlighetsmodellen utökades de försäkringstekniska avsättningarna med 27 miljoner euro. Dessutom sänktes diskonteringsräntan för pensionsåtaganden med 0,2 procentenheter till 3,3 procent, vilket försvagade resultatet med 32 miljoner euro. För ersättningstjänsten var året arbetsdrygt. Till Pohjola anmäldes skador. Antalet skador ökade till följd av det ökade antalet kunder och de krävande väderförhållandena under början av året och stormarna under slutet av året. Skadekostnaderna ökade fortfarande i allmänhet klart snabbare än premieinkomsten inom försäkringsbranschen. Inbromsningen i den ekonomiska tillväxten förväntas dock balansera ökningen i skadekostnader i relation till ökningen i premieinkomsten. Skuldkrisen i Europa och osäkerheten på placeringsmarknaden försvagade placeringsverksamhetens resultat. Osäkerhetsfaktorerna i anslutning till placeringsmiljön och de låga räntorna förväntas öka utmaningarna för försäkringsbolagens placeringsverksamhet. Skadeförsäkringsrörelsens resultat milj Premieintäkter Försäkringsersättningar Driftskostnader Avskrivning av immateriella tillgångar Försäkringstekniskt bidrag Placeringsintäkter och -kostnader Övriga intäkter och kostnader Resultat före skatt 8 83 Resultat före skatt till verkligt värde

86 84 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Premieintäkter per affärsområde och förändring, milj. Graf: Operativa totalkostnadsprocenter, %

87 85 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Operativa totalkostnadsprocenter enligt försäkringsgren, % Graf: Nettointäkter från placeringsverksamheten och förändringen i fonden för verkligt värde, milj.

88 86 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Allokeringen av placeringsstocken, % Graf: Skadeförsäkringens säljkanaler till privatkunder, %

89 87 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: De finländska försäkringsbolagens lönsamhet , totalkostnadsprocent, % Graf: Preferenskundshushåll

90 88 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Affärsområden Privatkunder De bästa förmånerna får kunderna genom att koncentrera sina försäkrings- och bankärenden till OP-Pohjola. Koncentrerarna har nytta av den enkla skötseln av ärenden och får bland annat OP-bonus. Den OP-bonus som samlas på basis av bankärendena och premierna för försäkringar för hem, familj och fordon används för bankserviceavgifter och försäkringspremier. År 2011 användes OP-bonus för försäkringsräkningar, av vilka betalades helt med bonus. De försäkringspremier som betalats med bonus uppgick till 66 miljoner euro. Privatkunderna har tillgång till Pohjolas riksomfattande telefontjänst och omfattande nättjänster. På nätsidorna pohjola.fi kan kunderna anmäla skador, följa upp behandlingen av skadeanmälan, teckna skadeförsäkringar eller uppdatera sitt försäkringsskydd. Bank- och försäkringsärenden kan dessutom skötas på över 300 andelsbankskontor. Företagskunder En central ställning i tjänstekonceptet för företagskunder har de heltäckande och mångsidiga riskhanteringstjänsterna och tjänsterna i anslutning till Ilmarinens arbetspensioner liksom den förebyggande skadebekämpningen och säkerhetsrådgivningen. Då kunderna behöver ett internationellt försäkringsskydd erbjuder Pohjolas internationella servicenätverk försäkringsoch riskhanteringstjänster baserade på djup kännedom om de lokala förhållandena överallt i världen. RSA har i mer än 30 år har varit en samarbetspartner och en av de ledande skadeförsäkrarna i världen och verkar genom sitt nätverk i över 135 länder. För att begränsa riskerna återförsäkrar Pohjola samtliga större enskilda risker och den anhopning av risker som uppkommer till följd av eventuella katastrofer. För att sprida riskerna har Pohjola nästan 50 återförsäkringsbolag som samarbetspartner. S&P:s rating för Pohjolas samtliga återförsäkringspartner är minst A. Baltikum Seesam, som ägs av Pohjola, erbjuder sina kunder lokala tjänster och ett omfattande skadeförsäkringsskydd i Estland, Lettland och Litauen. Försäkringarna säljs också via andra distributionskanaler, såsom i banker samt via mäklare och egna ombud. Pohjolas marknadsandel i Baltikum är i genomsnitt 6 procent. Målet är att stärka marknadsandelen. Försäkringsbolagens sammanräknade premieinkomst på den baltiska skadeförsäkringsmarknaden var 2011 uppskattningsvis 750 miljoner euro. Försäkringsgraden är fortfarande låg och det finns en efterfrågan bland kunderna på att utvidga försäkringsskyddet, särskilt nu när marknaden har börjat återhämta sig.

91 89 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ersättningsverksamheten Under året fortsatte utvecklingen av den nya verksamhetsmodellen och det nya ersättningssystem som ska stödja den. Ersättningstjänsten har som mål att kunden ska uppleva betjäningen som den bästa inom branschen. Till ersättningstjänsten rekryterades under året 100 nya anställda och totalt har ersättningstjänsten 740 anställda. År 2011 ökade kundernas skador till , vilket är skador mer än året innan. De krävande väderförhållandena under början av året och stormarna under slutet av året gjorde året arbetsdrygt. Ersättningstjänsten fungerar effektivt med hjälp av det omfattande nätet av samarbetspartner. Partneravtal har ingåtts i över 20 branscher, exempelvis med företag inom hälsovårdsbranschen, bilverkstäder samt byggföretag och elektronikaffärer. Välbefinnande I början av 2011 expanderade Pohjola till välbefinnandetjänster genom att grunda Pohjola Hälsa Ab. Bolaget erbjuder företag analyser i anslutning till välbefinnandet i arbetet samt experttjänster inom ledning och mätning. En expertgrupp vid Pohjola Hälsa ansvarar för utvecklingen av välbefinnandet i arbetet hos kundföretagen. Gruppen har bred kunskap och erfarenhet inom personalledning, företagshälsovård, ekonomisk analys samt skade- och pensionsförsäkringar. I maj stärktes den nya affärsrörelsens expertis genom köpet av Excenta Oy, ett av de ledande tjänsteföretagen inom välbefinnande i arbetet i Finland. Genom företagsköpet utökades tjänsteutbudet för företagskunder, och samtidigt övergick 30 experter inom branschen till Pohjola Hälsa. I början av 2012 fusionerades Pohjola Hälsa och Excenta. Man räknar med att efterfrågan på tjänster som utvecklar välbefinnandet i arbetet kommer att öka kraftigt i det finländska arbetslivet under de närmaste åren.

92 90 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Elden förstörde varuhuset Varuhuset Hong Kong i Vanda förstördes helt i en brand, men avbrottsförsäkringen tryggade den fortsatta affärsrörelsen. Dagen före julafton 2010 klockan upptäcktes en eldsvåda i lagret på nedre våningen i varuhuset Hong Kong i Vanda. Då branden upptäcktes slog lågorna redan ända upp till taket. Det fanns 200 kunder på juluppköp i varuhuset. Kunderna och personalen kom smidigt undan utan personskador. Branden spred sig snabbt från lagret till affären. Brandkårens släckningsarbete försvårades av fyrverkeripjäserna som väntade på att komma till försäljning och den ytterst hårda kölden på -25 grader som fick släckningsmaskinerna och slangarna att frysa. Cirka tre timmar efter att branden upptäcktes hade varuhuset brunnit ner till grunden och lett till ekonomiska skador på cirka 12 miljoner euro. Lamslogs affärsrörelsen? I samma varuhusfastighet fanns också hela varuhuskedjans importbolag och centralförvaltning. De för kedjans fortsatta verksamhet väsentliga uppgifterna och ADB-utrustningen kunde räddas, men allt annat förstördes. Importen och centralförvaltningen kunde fortsätta nästan normalt tack vare avbrottsförsäkringen. För den fortsatta verksamheten hyrdes och inreddes tillfälliga kontorsutrymmen med datakommunikationsförbindelse. Likaså tryggades varuhusets rörelseresultat med avbrottsförsäkringen. Vi har heltäckande försäkringar hos Pohjola och därför råkade vi inte ut för förluster. Hela processen från inspektion till ersättning förlöpte utomordentligt bra. På allt sätt snabbt och professionellt, säger verkställande direktör Matti Vassinen och berömmer Pohjolas ersättningstjänst. Pohjola ersatte ägaren av fastigheten där varuhuset var hyresgäst. Utöver ersättningen på 2 miljoner euro för avbrott i verksamheten fick Hong Kong ersättningar för egendomsskada för totalt 2,5 miljoner euro.

93 91 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Case: Skadeinspektion med mobiltelefon Skadeinspektion med mobiltelefon En brand som börjat från en skarvsladd förstörde hemmets hela lösöre. I Finland inträffar årligen cirka eldsvådor, där orsaken till branden är elektricitet. En brand som började från en skarvsladd ledde till att familjen Lehtos hem skadades ordentligt och förstörde hela lösöret. Med mobiltjänsten Tarmo var skadan inspekterad redan nästa dag. Pohjola Försäkrings avdelning för egendomsersättningar använder sig av tjänsten Tarmo som är skadeinspektionens mobiltjänst. Med den kan en skadeinspektör snabbt kallas på plats, eftersom uppdraget med mobiltelefon går till den skadeinspektör eller den samarbetspartner som finns närmast skadeplatsen. Skadeinspektören sänder sedan från skadeplatsen uppgifter, bilder och videor med en smarttelefon direkt till ett modernt datasystem. Pengar och tid sparas, då informationen genast är tillgänglig och skadan kan handläggas snabbt. Som snabbast kan ett ersättningsbeslut ges genast då skadan har inspekterats. Vid större skador och för objekt som inspekterats av samarbetspartner förmedlas ersättningsbeslutet centraliserat till fyra skadehandläggningsställen. Hos familjen Lehto var skadeinspektören på plats dagen efter det att skadan hade skett. Jag blev överraskad av över hur snabbt inspektören var på plats. Jag trodde att det skulle ta mycket mer tid att sköta ärendet. För kunden är det en verkligt bra sak att ersättningsbeslutet fattas snabbt. Ju snabbare, desto bättre, säger Risto Lehto.

94 92 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Faktorer som påverkar affärsrörelsens värde Tillväxten av premieintäkter Riskurval och premiesättning Ersättningarnas hastighet, kvalitet och effektivitet Intäkter från placeringsverksamheten Kostnadseffektivitet

95 93 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Aktuellt Pohjola Försäkring grundar ett sjukhus för dagkirurgi i Helsingfors. Sjukhuset Omasairaala Oy specialiserar sig på undersökning och behandling av ortopediska sjukdomar och skador. Sjukhuset inleder sin verksamhet i början av Sjukhusets verkställande direktör blir Harri Aho och i början av september 2012 tillträder medicine doktor Markus Torkki som sjukhusets överläkare. Den kirurgiska kapaciteten för sjukhuset har planerats till cirka dagskirurgiska ingrepp per år. Omasairaala fungerar som samarbetspart för Pohjola Försäkring utöver de nuvarande 160 läkarcentrals- och sjukhusparterna som nu svarar för behandlingen av de sjukdomar och olycksfall som Pohjola Försäkrings försäkringskunder råkat ut för. Omasairaalas ortopediska tjänster är tillgängliga för vem som helst och anlitandet av sjukhusets tjänster begränsas ingalunda enbart till Pohjola Försäkrings kunder.

96 94 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Q&A: Jouko Pölönen, verkställande direktör för Pohjola Försäkring 1. Vilka är skadeförsäkringsrörelsens strategiska mål? Pohjola Försäkring växer kraftigt. Vi är nu den ledande skadeförsäkraren i Finland och vi vill förbli marknadsetta. Vårt strategiska mål är att fortsätta växa snabbare än marknaden och bibehålla affärsrörelsens goda lönsamhet. 2. Med vilka medel nås målen? Pohjola Försäkring är ett finländskt bolag och vi känner våra kunder. Vår verksamhet utgår från kunden. Produkterna och tjänsterna utvecklas hela tiden enligt kundernas behov. Vi är också nära kunden då vi har det mest omfattande servicenätet i landet. OP-Pohjola har nästan 4,2 miljoner kunder. Av dem har först cirka 2 miljoner skadeförsäkringar hos Pohjola. Här finns en enorm tillväxtpotential. 3. Vad är ditt löfte till skadeförsäkringskunderna? Vårt mål är att vara den attraktivaste finanstjänstepartnern och skadeförsäkraren i Finland. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster för att trygga kundens egendom och verksamhet samt främja hälsan och välbefinnandet. Riskhanteringens kompetenscenter, som startade 2011, hjälper företagskunderna kartlägga risk- och säkerhetsfaktorerna samt minimera hotande faror. Pohjola Hälsa erbjuder företagen tjänster i anslutning till personalens välbefinnande i arbetet. I år expanderar Pohjola Försäkring på hälsovårdsmarknaden och startar ett dagkirurgiskt sjukhus för diagnostik och ortopedi i Helsingfors. Omasairaala Oy inleder sin verksamhet i början av För kunden innebär det nya sjukhuset den bästa och snabbaste vården. 4. Hur skapas en bra kundupplevelse? En bra kundupplevelse utgår från kundernas behov och de bästa lösningarna för just dem. Vi känner våra kunder och betjänar dem individuellt. Vi satsar på enkla, snabba och tillförlitlig tjänster. Vi håller våra löften.

97 95 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Kapitalförvaltningen Det positiva sentimentet på placeringsmarknaden blev dystrare under sommaren och början av hösten då skuldkrisen i Europa tillspetsades. Under rapportåret var det nästan enbart företagslån och statslån med låg risk som gav positiv avkastning. I den svåra marknadssituationen stärkte Pohjola Kapitalförvaltning sin marknadsposition som Finlands ledande institutionella kapitalförvaltare. Pohjola Kapitalförvaltning grundade ett dotterbolag för att tillhandahålla Smart Order Routing (SOR)-tjänster för elektronisk handel. Under året gjordes betydande satsningar på utvecklingen av portföljförvaltningen och riskhanteringen: nya system för hanteringen av placeringsrisker togs i bruk och personalresurserna för portföljförvaltningen och riskhantering ökades. Den operativa kostnads-/intäktsrelationen underskred det strategiska målet (<50 %) och var 49. Pohjola Kapitalförvaltning är en pålitlig finländsk kapitalförvaltare och branschens ledande aktör i Finland. De förvaltade kundmedlen på cirka 31 miljarder euro förvaltas av 150 kapitalförvaltningsexperter. Pohjola Kapitalförvaltning förvaltar institutioners, förmögna privatpersoners och släkters medel samt medlen i OP-Pohjola-gruppens fonder. Pohjola Kapitalförvaltning består av Pohjola Kapitalförvaltning Ab, Pohjola Asset Management Execution Services Oy, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy och intresseföretaget Access Capital Partners Group SA. Pohjolas egen portföljförvaltning omfattar ränteplaceringar i euro och europeiska aktier (inkl. Östeuropa och Ryssland). Allokeringsbesluten, dvs. valen av placeringar, fattas också inom bolaget. I handeln med aktier ger det egna tradingteamet pris- och avkastningsfördelar för kunderna. Dessutom samarbetar Kapitalförvaltningen med många uppskattade internationella kapitalförvaltningshus. Utöver de traditionella aktie- och räntekapitalklasserna har Pohjola Kapitalförvaltning ett eget hedge fund-team, ett fastighetsteam och ett private equity team. I de olika teamen finns det sammanlagt över 60 portföljförvaltare och analytiker de flesta i Helsingfors. De genererar informationsflödet och teamarbetet som utgör en central framgångsfaktor för Pohjola Kapitalförvaltnings placeringsverksamhet. Nyckeltal Resultat före skatt, milj Förvaltade kundmedel, mrd. 31,3 35,0 Operativ kostnads/intäktsrelation, % 49 53* Antal anställda * exklusive poster i anslutning till företagsarrangemang

98 96 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Marknadsposition Pohjola Kapitalförvaltning var 2011 redan för femte året i rad Finlands klart största förvaltare av institutionella medel. Också mätt med antalet kunder blev vi den mest använda kapitalförvaltaren (SFR:s undersökning). På de ytterst konkurrerade marknaderna ökade Pohjola Kapitalförvaltning sitt försprång till de största konkurrenterna. Kvaliteten på Pohjola Kapitalförvaltnings kundbetjäning bedömdes vara över medeltalet för hela branschen. De förvaltade institutionella kundmedlen uppgick vid årsskiftet till totalt 18,5 miljarder euro. Pohjola Private erbjuder sina tjänster till förmögna privatpersoner och familjer. Pohjola Privates styrka är de heltäckande bank- och försäkringstjänsterna samt skatterådgivningen som erbjuds utöver de omfattande internationella kapitalförvaltningstjänsterna. Pohjola Private förvaltade vid årsskiftet medel för 2,8 miljarder euro. OP-fondernas portföljförvaltning har i huvudsak koncentrerats till Pohjola Kapitalförvaltning och de förvaltade medlen uppgick vid årsskiftet till 9,9 miljarder euro. OP-fondernas tillgångar uppgick vid årsskiftet till totalt 11,5 miljarder euro och OP-fondernas marknadsandel av kapitalet i de placeringsfonder som registrerats i Finland var 20,7 procent (den näststörsta marknadsandelen).

99 97 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

100 98 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 År 2011 Det positiva sentimentet på placeringsmarknaden under början av året vände till det rakt motsatta under sommaren och början av hösten då skuldkrisen i Europa tillspetsades. Osäkerheten syntes också på den dåliga avkastningen på placeringsmarknaden. Det var nästan enbart företagslån och statslån med låg risk som över lag gav avkastning Den ökade osäkerheten på placeringsmarknaden reflekterades också i kundportföljerna där risknivån sänktes under året. De förvaltade tillgångarna minskade under året framför allt till följd av nedgången på aktiemarknaden, men delvis också till följd av de fondinlösningar som sänkningen av risknivån i kundportföljerna medförde. Trots den svåra omvärlden förbättrades Pohjola Kapitalförvaltnings resultat före skatt till 27 miljoner euro. I resultat före skatt på 31 miljoner euro 2010 ingick intäkter från företagsarrangemang med en nettoeffekt på 6 miljoner euro. Den operativa kostnads-/intäktsrelationen underskred 2011 det strategiska målet (<50 %) och var 49. Kapitalförvaltningens analysteam för internationella fonder nådde första plats som bästa fondvalsteam i Finland i undersökningen av nordiska fondbolag (Tell Media Group: Nordic Fund Selection Awards 2011). Pohjola Kapitalförvaltning hör till föregångarna inom utvecklingen av elektronisk handel bland de europeiska kapitalförvaltningsbolagen. Målet med den elektroniska handeln är att öka placeringsintäkterna. Pohjola Kapitalförvaltning grundade 2011 ett nytt dotterbolag, Pohjola Asset Management Execution Services Oy, för utveckling och marknadsföring av den elektroniska handeln och Smart Order Routing (SOR)-tjänster främst för internationella placerare. Pohjola Kapitalförvaltning fortsatte sitt utvecklingsprojekt för hanteringen av marknadsrisker och tog i början av 2011 i bruk MSCI Riskmetrics riskhanteringssystem RiskManager 4.0. Övergången till systemet RiskManager stödjer Pohjola Kapitalförvaltnings analys av och beslutsfattande beträffande placeringsverksamheten och riskhanteringen samt förberedelser inför Solvens II-regleringen. Dessutom ökade Pohjola Kapitalförvaltning under rapportåret sina personalresurser i anslutning till portföljförvaltning och riskhantering. Kapitalförvaltningens resultat milj Provisionsintäkter, netto Övriga intäkter och kostnader 6 9 Intäkter totalt Kostnader totalt Resultat före skatt 27 31

101 99 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Institutionella kunder och Pohjola Private Institutionella kunder Pohjola Kapitalförvaltning erbjuder institutionella placerare kapitalförvaltning med full service som enligt kundens behov kan vara diskretionär kapitalförvaltning, placeringskonsultering eller enskilda fonder ur både OP-fondernas sortiment och ur de många internationella samarbetsparternas fondutbud. Pohjola Kapitalförvaltnings internationella tjänsteutbud är det bredaste på marknaden och vi nådde 2011 förstaplats som Finlands bästa team för analys av internationella fonder i en nordisk undersökning. Utöver fonder sköter Pohjola Kapitalförvaltning kundernas direkta placeringar samt placeringar i börsnoterade ETF-fonder (Exchange Traded Funds). Till våra tjänster hör också olika portföljanalyser och mallar. Utöver de traditionella tillgångsklasserna erbjuder Pohjola Kapitalförvaltning sina kunder också internationella private equity-, fastighets- och hedge fund-placeringar. Pohjola Kapitalförvaltning är föregångare inom ansvarsfull placering i Finland. Pohjola Private Pohjola Private erbjuder förmögna privatpersoner och familjer kapitalförvaltnings-, bank- och försäkringstjänster samt skatterådgivning. Private är föregångare i Finland med kapitalförvaltningsmodeller med absolut avkastningsmål. Det finns koncept med flera avkastningsnivåer och risknivåer att välja mellan. Privates kundbetjäning är alltid personlig och kapitalförvaltarna får stöd av Finlands största portföljförvaltningsteam där experterna specialiserat sig enligt olika tillgångsklasser. Pohjola Private erbjuder förmögna privatpersoner mångsidig kompetens och kostnadseffektivitet samt ett brett sortiment internationella placeringsprodukter som endast de största professionella placerarna i vanliga fall har tillgång till.

102 100 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Centrala faktorer som påverkar affärsrörelsens värde Placeringsverksamhetens resultat De förvaltade tillgångarna och fördelningen i tillgångsslag Provisionerna Kostnadseffektiviteten

103 101 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Aktuellt Pohjola Kapitalförvaltning hör till föregångarna inom utvecklingen av elektronisk handel bland de europeiska kapitalförvaltningsbolagen. Målet med den elektroniska handeln är att öka placeringsintäkterna. Pohjola Asset Management Execution Services Oy inledde sin verksamhet i slutet av 2011 och de internationella kunderna har varit mycket intresserade av de tjänster som bolaget tillhandahåller. De första kunderna har inlett handeln med systemet Smart Order Routing. Projektet med handelssystemet Smart Order Routing genomfördes i samarbete med Pohjola Kapitalförvaltning och det internationella bolaget Investment Technology Group, som har specialiserat sig på elektronisk handel. I analys- och samarbetsprojektet som varade ett år byggde ITG bl.a. upp en ny datacentral med topphastighet i Stockholm och utvecklade ett förbättrat handelssystem. Systemet minskar på priseffekten för order och erbjuder avancerade algoritmiska Smart Order Routing-tjänster främst för internationella institutionella placerare.

104 102 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Q&A: Karri Alameri, Pohjola Kapitalförvaltning Ab:s verkställande direktör Vilka är kapitalförvaltningens strategiska mål? Pohjola Kapitalförvaltnings strategiska mål är att vara Finlands ledande kapitalförvaltare. Dessutom är vårt ekonomiska mål över konjunkturcykeln att den operativa relationen mellan kostnader och intäkter ska vara under 50 %. Med vilka medel nås målen? Pohjola Kapitalförvaltning kan nå sitt mål tack vare en kompetent personal, konkurrenskraftig avkastning på placeringarna och professionellt föregångarskap. Vad är ditt löfte till kapitalförvaltningens kunder? Pohjola Kapitalförvaltnings löfte till kunderna är ett pålitligt samarbete och konkurrenskraftig avkastning på placeringarna. Hur skapas en bra kundupplevelse? Av ett professionellt och transparent betjäningskoncept som uppfyller kundens behov; ett koncept där kunden och Pohjola Kapitalförvaltning förstår varandras mål och verksamhetsmodeller.

105 103 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Koncernfunktionerna Till koncernfunktionerna har de funktioner som stöder koncernen och dess affärsrörelse koncentrerats: Ekonomi och finansiering, Riskhantering, Identitet och kommunikation samt Personal. Koncernfunktionernas uppgift är att styra, stöda och sporra affärsrörelserna så att de ska nå de uppställda målen. I nyckelposition står en proaktiv riskhantering, optimal kapitalanvändning samt motiverade och kunniga anställda. Centralbanksrörelsen och Treasury har som viktigaste uppgift att svara för Pohjolas och hela OP-Pohjola-gruppens likviditet och partikapitalanskaffning. Nyckeltal Resultat före skatt, milj Likviditetsreservportföljen, mrd. 12,6 9,5 Fordringar och skulder mellan Pohjolas och andelsbankerna, netto, mrd. 1,7 3,4 Antal anställda

106 104 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Marknaden och omvärlden Målet för hanteringen av likviditeten i OP-Pohjola-gruppen är att säkerställa en tillräcklig finansiering och tillgång till finansiering kostnadseffektivt i alla lägen. Under den utdragna finanskrisen 2011 hölls Pohjolas och hela OP-Pohjolagruppens finansiella ställning stabil. Tack vare sin goda rating skaffade Pohjola finansiering på marknaden utan problem och ökade dessutom inlåningen från företag i sin kapitalanskaffning.

107 105 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 År 2011 Likviditetspositionen hölls god hela Vid utgången av året uppgick likviditetsreserversportföljen till 12,6 miljarder euro, dvs. 31 procent av Pohjola-koncernens omslutning och 14 procent av OP-Pohjola-gruppens omslutning. Tillgångarna har placerats främst i skuldebrev emitterade av stater, kommuner och finansiella institut samt i värdepapperiserade fordringar och i företagslån som duger som säkerhet i centralbanken. Pohjola skaffade långfristigt kapital genom att emittera ett 500 miljoner euros masskuldebrev till seniorvillkor med en löptid på fem år. Dessutom emitterade OP-Bostadslånebanken två obligationslån med säkerhet i fastigheter (covered bond) på 1 miljard euro och en löptid på fem respektive sju år.

108 106 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Koncernfunktionernas resultat milj Räntenetto Nettointäkter från handel 3-9 Nettointäkter från placeringsverksamhet Övriga intäkter Intäkter totalt Kostnader totalt Resultat före nedskrivningar av fordringar Nedskrivningar av fordringar 11-1 Resultat före skatt 24 61

109 107 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Centrala faktorer som påverkar affärsrörelsens värde Likviditetsportföljens storlek och avkastning Kreditriskmarginalernas utveckling In- och utlåningen mellan andelsbankerna och Pohjola Pohjolas rating och kostnad för kapitalanskaffning Kostnadseffektiviteten

110 108 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Aktuellt Den mest betydande ändringsfaktorn inom bankrörelsen i Europa kommer under de närmaste åren att vara effekten av de nya regleringarna på kapitaltäckningsbestämmelserna och likviditetshanteringen samt på bokföringspraxis för finansiella instrument. Analysen av ändringarna och effekternas inverkan på marknaden och koncernens affärsrörelse utgör de centrala uppgifterna för koncernfunktionerna Läs mer om omvärlden och de ändrade regleringarna

111 109 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Välbefinnande i arbetet möjliggör goda resultat och utmärkta kundupplevelser Kompetensledningen i Pohjola utgår från strategin och affärsrörelsemålen För att trygga den framtida expert- och ledarpotentialen inledde Pohjola programmet Talent Redo att möta utmaningarna och möjligheterna i det framtida arbetslivet I enlighet med Pohjolas personallöfte främjar vi en inspirerande arbetsatmosfär och skapar utomordentliga möjligheter för personalen att utvecklas. En god arbetsatmosfär och kompetensutveckling är en förutsättning för att vi i enlighet med vår målsättning ska kunna erbjuda den bästa betjäningen och en utomordentlig expertis för att fylla våra kunders betjäningsbehov. Det året innan påbörjade strategiska projektet för utvecklingen av Pohjolas kompetenskapital fortsatte Syftet med det strategiska projektet är att vi ska försäkra oss om att det löfte som vi gett personalen uppfylls. Löftet om en sporrande arbetsatmosfär och utmärkta möjligheter till utveckling. Betydelsen av välbefinnandet i arbetet för längre karriärer och för bättre arbetsresultat är obestridlig. Alla anställda deltar tillsammans med cheferna i Pohjolas program för välbefinnande i arbetet för att bygga upp en välmående arbetsgemenskap. Programmet uppmuntrar till ansvarsfullhet, samarbete och positiv förberedelse inför ändringar i arbetet. Pohjola har sedan flera år tillbaka genomfört årliga personalundersökningar där man följer upp välbefinnandet i arbetet och faktorer som påverkar det. Arbetstillfredsställelsen och välbefinnandet i arbetet har främjats med mångsidiga åtgärder i flera år och resultaten har utvecklats och ligger på en god nivå. Utöver den årliga uppföljningen beslöt Pohjola från början av 2012 att månatligen börja mäta pulsen på välbefinnandet i arbetet. Syftet med mätningen är att säkerställa en snabb reaktion på situationer där de anställda t.ex. råkar ut för plötslig belastning eller då det bland de anställda uppdagas annat som kräver åtgärder. Pohjola vill också proaktivt utveckla arbetslivet med tanke på framtida anställda vare sig de redan nu arbetar hos Pohjola eller först håller på att avsluta sina studier. Pohjola deltog i projektet Dialogi som inleddes 2011 och som hade som mål att tillsammans med åtta andra stora arbetsgivarföretag och framtida anställda ta fram idéer för att utveckla framtidens arbete. Kompetensutvecklingen utgår i Pohjola från de mål som ställts i affärsrörelsestrategin och från kundernas behov. Samtidigt stöds personalens egen utveckling samt förnyandet av organisationen och organisationens innovationsförmåga. Årligen förs samtal med alla anställda för att kartlägga kompetensen i relation till affärsrörelsens krav och personens egna mål. Utgående från det här upprättas både de anställdas utvecklingsplaner och planerna för kompetensutvecklingen i hela koncernen. Pohjola bedömer årligen uppföljarpotentialen för den högsta ledningen och de nödvändiga utvecklingsåtgärderna. För att ta fram och försäkra sig om uppföljarpotentialen på sikt inledde Pohjola 2011 programmet Talent. I programmet deltar cirka 60 personer. Det centrala i programmet är de personliga utvecklingsplanerna samt den högsta ledningens djupa engagemang för att öka talangernas kompetens. Ledningen fungerar som mentorer för deltagarna och som faddrar för de strategiarbeten som ingår i programmet.

112 110 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Målet är ett bättre arbetsliv Dialog om Det nya arbetet Pohjolas personaldirektör Eva Valkama som gick i pension vid årsskiftet för en dialog om framtidens arbetsplats med studerande Janne Karlsson från Aalto-universitetet. Pohjola deltog 2011 i projektet Dialogi som går ut på att förbättra den faktiska dialogen mellan företagen och de framtida topparbetstagarna. Avsikten med projektet Dialogi är att skapa en grund för framtidens nya arbete som ska motivera, uppmuntra och ge resultat. I projektet redde man ut vilken attityd studerande vid Aalto-universitetet har till arbete och utförande av arbete samt internt i företagen på vilket sätt de anställda utför arbetet och vilken beredskap de har inför framtiden. Utöver Pohjola deltar åtta andra finländska storföretag i projektet. Dialog om Det nya arbetet Pohjolas personaldirektör Eva Valkama och studerande Janne Karlsson vid Aalto-universitetet för en dialog om de centrala ämnena i projektet. Eva är mycket erfaren i arbetslivet. Vid årsskiftet gick hon i pension efter att ha arbetat i nästan tre decennier hos Pohjola. Samtidigt håller dialogens andra part Janne på att avsluta sina studier och ska snart träda in i arbetslivet. Vad är viktigast i arbetet? Eva: Det syns tydligt att allt fler arbetstagare vill förstå vilken betydelse det egna arbetet har för helheten. Viktigast anser man vara att arbetet är intressant, motiverande och att man upplever att men åstadkommer något konkret. Janne: Från de ungas synvinkel består arbetslivet av olika nätverk där det egna arbetet är värdefullt och meningsfullt som bäst är det en del av identiteten. Möjligheterna som arbetsrotationen medför? Eva: Arbetsrotation är positivt både för företaget och för arbetstagaren. I samband med rotationen överförs kunnande och idéer, nya tankar, erfarenheter och ny information inom organisationen som berikar alla. Jag uppmuntrar till gränsöverskridning inom organisationen. Karriären kan gå i sicksack då man fördjupar sin kompetens och sina starka sidor enligt målen på olika håll inom organisationen.

113 111 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Janne: För X- och Y-generationerna, som jag representerar, är det viktigt att kunna följa upp objekten för vårt intresse och att vi har möjlighet att påverka i vårt arbete. Vi är kanske trognare än förr mot våra värden och vill att vår arbetsplats ska reflektera dem. Hur viktig anser ni att rytmiseringen av arbetstiden är? Var utförs arbetet? Eva: För de flesta arbetsuppgifterna är arbetsinsatsen det viktigaste inte när eller var arbetet utförs. Ändå finns det alltid sådana arbetsuppgifter, som kundbetjäning, som inte kan utföras t.ex. på distans. En väsentlig del av en god personalpolicy är att de anställdas specialbehov beaktas i olika livssituationer. Flexibiliteten är allt viktigare både för unga och gamla. Janne: Även om vi unga kräver flexibilitet förstår vi att det här är inte är ett enkelriktat spår det behövs flexibilitet i båda riktningarna mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. De unga som är födda och uppvuxna i en digital värld vill dra nytta av den nya tekniken fullt ut. Samtidigt sätter vi också fortfarande värde på att ta fram idéer tillsammans, idka social växelverkan i arbetsgemenskapen och arbeta ansikte mot ansikte. För dem som arbetar i landskapskontor är det också viktigt att kunna dra sig undan till tysta rum. Hurdant är chefsarbetet i framtiden? Eva: Jag tror att ett gott chefsarbete också i framtiden är en lämplig blandning av ledning av ärenden (management) och ledning av människor (leadership). Det går ut på utveckling och att bygga upp förtroendet på ett ansvarsfullt sätt. Var och en har olika roller i arbetsgemenskapen och alla bär ansvar för att förutom att utveckla sig själv utveckla också arbetsgemenskapen. Janne: Det behövs alltid vissa ramar för ledningen inom vilka man kan bevilja friheter. Vi unga lär oss mycket också genom mentorverksamhet. Därför är det viktigt att föra en dialog och diskutera olika idéer. Framtidens arbetsplats? Eva: Är en arbetsplats där alla medlemmar i arbetsgemenskapen respekteras. Den är motiverande, dynamisk, målmedveten och har lyckats nå sina mål. Janne: Värden som är viktiga för unga är öppenhet, möjlighet att påverka, ärlighet, flexibilitet och utveckling som går åtminstone i samma takt som omvärlden.

114 112 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Personalnyckeltal Antalet anställda hos Pohjola ökade med 364 anställda 2011 då vår marknadsandel växte och vi behövde fler anställda för att kunna trygga vår utmärkt fungerande kundtjänst. Introduktionen av nya anställda och en mångsidig utbildning av hela personalen inom flera olika delområden var betydande under året. Vid slutet av 2011 hade Pohjola-koncernen anställda. Personalens medelålder är 41 år. Kvinnornas andel av ledningen har ökat något. Deras andel uppgick vid slutet av 2011 till 23 procent, medan andelen ett år tidigare var 18 procent. Graf: Personalen per affärsrörelse, % Graf: Personalens könsfördelning, %

115 113 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Graf: Personalens åldersstruktur, % Graf: Fördelning enligt tjänsteår, %

116 114 Affärsrörelser Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ersättningar i Pohjola-koncernen Avsikten med ersättningarna är att sporra, leda och engagera personalen så att strategin och de mål som härletts från den ska nås. De krävande ekonomiska mål som ställts upp för koncernen och dess affärsområden utgör grunden för ersättningarna. Ersättningssystemen utgår från myndigheternas bestämmelser och tillämpningsanvisningar om ersättningar. Ersättningarna består av 1. Ersättningar på basis av årsresultatet (det kortsiktiga systemet) och 2. Ersättning på lång sikt som utgår från att de gemensamma strategiska målen med OP-Pohjola-gruppen nås (personalfonden och ledningens långsiktiga system) Till OP-Personalfonden hör de anställda hos Pohjola Bank Abp och Pohjola Försäkring Ab (exkl. ledningen).ledningens långsiktiga belöning omfattar högst 75 personer i Pohjola-koncernen. Läs mer i den årliga bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance Statement).

117 115 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Med samhällsansvar avses allmänt ansvaret för verksamhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Finansbranschen spelar också en viktig roll när det gäller att främja stabiliteten i samhället i stort. Ekonomiskt ansvar innebär både att man ser till att verksamheten är hållbar ur företagsekonomisk synvinkel och att man beaktar de ekonomiska konsekvenserna för företagets intressentgrupper. Socialt ansvar innebär att man sörjer för personalens välbefinnande och för utvecklingen av dess kompetens, att man respekterar de mänskliga rättigheterna och frågor som rör produktansvar och konsumentskydd samt att man eftersträvar goda verksamhetsformer i företagsnätverket och i relationerna med närmiljön och samhället. Miljöansvar innebär ansvar för den ekologiska miljön, och omfattar såväl en minskning av den egna verksamhetens miljömässiga konsekvenser som beaktande av hela värdekedjans miljöpåverkan. Inom OP-Pohjola-gruppen används termen samhällsansvar, eftersom begreppet inkluderar samtliga konsekvenser av gruppens verksamhet. Ansvarskänslan utgör en central del av OP-Pohjolas värden och strategi, och gruppen har förbundit sig att främja samhällsansvaret i sin affärsverksamhet. Det ekonomiska och sociala ansvaret har långa traditioner inom OP-Pohjola, och samhällsansvaret utgör en integrerad del av affärsverksamheten och de dagliga aktiviteterna. Gruppens strategiska mål är att vara föregångare i samhällsansvar inom sin bransch i Finland. Tillsammans med de olika intressentgrupperna bedömer OP-Pohjola vilken betydelse samhällsansvaret inom den egna verksamheten har för intressentgrupperna. Det praktiska arbetet styrs av OP-Pohjolas program för samhällsansvar och av riktlinjerna för god affärssed. Prioriterade områden inom samhällsansvarsprogrammet är lokalplanet och samhället, etisk affärsverksamhet, ansvarskänsla för produkter och tjänster, ansvar för intressentgrupperna och miljöansvar. OP-Pohjola respekterar och tillämpar branschens internationellt erkända ekonomiska, sociala och miljömässiga principer. OP-Pohjola-gruppen har undertecknat FN:s Global Compact -förbindelse, och OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning har förbundit sig att tillämpa FN:s principer för ansvarsfull placering.

118 116 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Chefdirektörens kommentarer till ansvarsrapporten Titta på videon OP-Pohjola-gruppens samhällsansvar bygger på en stark kooperativ värdegrund där ägarskapet och kundrelationen förenas. Vår grundläggande uppgift är att arbeta för ett hållbart, tryggt, välmående och ekonomiskt framgångsrikt samhälle. Vi undertecknade initiativet Global Compact i slutet av 2011 och utfäste oss därmed att införliva dess principer i vår verksamhetskultur. Det strategiska målet med OP-Pohjolas samhällsansvar är på lång sikt att bli en föregångare i branschen i Finland. Vårt samhällsansvar omfattar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Den ekonomiska osäkerheten i Europa under 2011 var en utmaning för vår bransch. Under året deltog OP-Pohjolagruppen aktivt i den samhälleliga debatten om situationen i Europa och hur den kunde lösas. Vi upplever att vi som den ledande finansgruppen i Finland måste bära vårt ansvar för att landets ekonomiska infrastruktur fungerar. Detta förutsätter en öppen och transparent diskussion. För vår egen del har vi sett till att vår kapitaltäckning är god och att vi har en stark kompetens inom riskhantering. Under året höjde vi vårt kapitaltäckningsmål på lång sikt (Core Tier 1) till 15 procent, då det i slutet av 2011 var 14 procent. Vi har ökat vår marknadsandel inom företagsfinansiering stadigt sedan finanskrisen 2008, och vid slutet av 2011 uppgick vår andel av företags- och samfundskrediterna till 29,7 procent. År 2011 skapade vi en god grund för vårt nya samhällsansvarsprogram och utvecklade rapporteringen genom att börja tillämpa GRI:s riktlinjer. Vi betonade även betydelsen av samhällsansvar för vår affärsverksamhet. Det operativa målet är att ansvarstagandet ska vara en integrerad del av affärsverksamheten. Våra målsättningar är att: OP-Pohjola-gruppen ska öka utvecklingen av ansvarsfulla produkter och tjänster. Rutinerna för ansvarsfull finansiering, placering och skadeförsäkring ska förbättras kontinuerligt. Det miljömässiga och sociala ansvaret ska beaktas i hela värdekedjan. OP-Pohjola-gruppen ska vara en ansvarsfull arbetsgivare som satsar på att personalen utvecklas och mår bra. Vi har ett starkt kunnande i samhällsansvarsfrågor som uppskattas av våra intressentgrupper. OP-Pohjola i egenskap av ledande finansgrupp ska bära sitt ansvar för att landets ekonomiska infrastruktur fungerar. Eftersom gruppen ägs av kunderna bör vi satsa på att främja den finansiella läskunnigheten. Kommunikationen om samhällsansvar ska vara öppen och transparent. En aktiv interaktion med intressentgrupperna är ett naturligt sätt att stärka OP-Pohjola-gruppens ställning som föregångare på området.

119 117 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 En viktig del av vårt samhällsansvar är även i fortsättningen att främja säkerheten inom bank- och försäkringsverksamheten. Vi är också övertygade om att det kommer att finnas en efterfrågan på nya typer av ansvarsfulla produkter och tjänster. Hela organisationen måste värna om sin kompetens när det gäller ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Vår nya strategi som utarbetas för närvarande är likaså ett bra exempel på att vi genom starkt samspel kan påverka utvecklingen av samhällsansvaret inom hela gruppen. Reijo Karhinen Chefdirektör

120 118 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Viktiga konsekvenser, risker och möjligheter Globala utvecklingstrender som är av central betydelse för företagens samhällsansvar är befolkningstillväxten, klimatförändringarna och konsumenternas ökande ansvarsmedvetenhet, vars konsekvenser avspeglas i all affärsverksamhet. De försämrade tillväxtprognoserna för den globala ekonomin, osäkerheten i samband med hanteringen av skuldkrisen i euroområdet och förändringarna i regleringen av branschen ställer krav på bank- och försäkringsbolagens ansvarskänsla. Det viktigaste är att främja den ekonomiska stabiliteten och att säkerställa en välfungerande infrastruktur för finansmarknaderna. Bank- och försäkringsbolagen har också en särskild social roll och ett socialt ansvar i uppbyggnaden av den nationella välfärden. Grunden för bankverksamheten utgörs av de tillgångar som kunderna anförtrott bankerna, framför allt via insättningar. Bankerna och försäkringsbolagen har indirekt ansvar även för sina kunders ekonomi, och därigenom en vägledande och rådgivande roll t.ex. i samband med överskuldsättning, förebyggande av skador och förmögenhetsförvaltning. Branschen är välreglerad, och ansvarskänslan är en integrerad del av bankernas och försäkringsbolagens goda förvaltningssed, riskhantering och säkerställande av överensstämmelse med kraven. I framtiden kommer ansvarskänslan i samband med bank-, placerings- och försäkringstjänster att betonas i allt högre grad. Samtidigt skapar utvecklingen av ansvarskänslan också möjligheter för nya konkurrenskraftiga finansprodukter. Inom OP-Pohjola har samhällsansvaret från första början utgjort en del av gruppens grunduppgift, dvs. att främja hållbar ekonomisk framgång, trygghet och välmåga för ägarkunderna, övriga kunder och omvärlden. Ansvarskänslan är också ett av de värden som styr OP-Pohjolas agerande på såväl lokal, regional som nationell nivå i egenskap av ett etiskt ansvarstagande företag.

121 119 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Väsentlighetsbedömning För att klarlägga intressentgruppernas förväntningar på ansvarsfullheten och analysera konsekvenserna för affärsverksamheten gjorde OP-Pohjola år 2011 en väsentlighetsbedömning av samhällsansvaret, i vilken intressentgrupperna bedömde hur betydelsefulla de allmänna aspekterna av samhällsansvaret är i OP-Pohjolas verksamhet. I nätenkäten deltog representanter för privat- och företagskunder, förvaltningen, personalen samt övriga externa intressentgrupper. Sammanlagt 408 personer svarade på intressentgruppsenkäten. Aspekterna av samhällsansvaret indelades i enkäten i fyra delområden: OP-Pohjolas roll i det finländska samhället, ansvarskänsla för produkter och tjänster, ansvar för intressentgrupper samt miljöansvar.

122 120 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Resultaten av väsentlighetsbedömningen Av intressentgruppernas svar framgår det att de viktigaste aspekterna av OP-Pohjolas samhällsansvar är förtroendefulla kunddata och bra dataskydd, utveckling av personalens kompetens, gruppens kapitaltäckning samt öppen och förståelig kommunikation. Andra aspekter av samhällsansvaret i OP-Pohjolas verksamhet som bedöms som betydelsefulla är ansvarsfull marknadsföring, en rättvis löne- och belöningspolitik, måttfull risktagning och skicklig riskhantering, den ekonomiska infrastrukturens funktionssäkerhet, fortlöpande utveckling av elektroniska bank- och försäkringstjänster samt en bedömning av hur ansvarsfulla placeringsobjekten är. Förutom att representanterna för intressentgrupperna ombads bedöma samhällsansvarets betydelse ombads de också ge sin syn på OP-Pohjolas samhällsansvar. Över 500 fritt formulerade svar lämnades in, vilket visar på intressentgruppernas stora intresse för OP-Pohjolas samhällsansvar. I svaren betonades bland annat det lokala samhällsansvaret, ansvarskänslans naturliga koppling till kooperation samt möjligheten att vara föregångare. Å andra sidan förväntades också fler konkreta åtgärder och resultat. Resultaten av väsentlighetsbedömningen stöder OP- Pohjola-gruppens strategi, enligt vilken samhällsansvaret utvecklas som en integrerad del av affärsverksamheten.

123 121 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Resultaten av bedömningen har använts vid fastställandet av prioriteringarna och åtgärderna i gruppens samhällsansvarsprogram. Responsen från intressentgrupperna kommer i fortsättningen att utnyttjas systematiskt vid utvecklingen av OP-Pohjolas arbete med ansvarsfrågor. Utvecklingen av samhällsansvaret får också alltid konsekvenser för affärsverksamheten. Inom företagen konkretiseras dessa konsekvenser i form av risker och möjligheter för affärsverksamheten. För OP-Pohjolas del är möjligheterna knutna till utvecklingen av produkter och tjänster samt till nya produktinnovationer. Genom åtgärder inom samhällsansvaret kan gruppen i ännu högre grad än förut på såväl lokal och regional som nationell nivå bidra till den ekonomiska välfärden. En ekonomisk infrastruktur som fungerar under alla förhållanden, säkerställande av dataskyddet för kunderna, förhindrande av ekonomisk brottslighet och missbruk samt de extrema väderväxlingar som orsakas av klimatförändringen är exempel på risker som påverkar affärsverksamheten. Hanteringen av dessa risker har inom OP- Pohjola införlivats i gruppens riskhantering, förvaltningsprinciper och ledningssystem samt i compliance-verksamheten.

124 122 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ledningen av samhällsansvaret Samhällsansvaret inom OP-Pohjola grundar sig på kooperativa värden, en stark kapitaltäckning och kunnig riskhantering. För den strategiska ledningen av samhällsansvaret ansvarar OP-Pohjola anl:s direktion, och operativt sett fastställs åtgärderna med hjälp av samhällsansvarsprogrammet. Genomförandet av samhällsansvarsprogrammet leds av en styrgrupp, i vilken representanter för gruppens olika affärsområden, centralinstitutet och andelsbankerna ingår. Styrelserna och ledningsgrupperna vid gruppens olika företag ansvarar för det konkreta arbetet inom samhällsansvar och omsätter samhällsansvaret i praktiken i enlighet med sina egna beslutsprocesser. Åtgärderna vidtas som en del av ledningen av affärsverksamheten inom hela gruppen. I centralinstitutets direktion är det kommunikationsdirektören som ansvarar för samhällsansvaret. År 2011 godkände OP-Pohjola anl:s direktion programmet för samhällsansvar samt riktlinjerna för samhällsansvaret. Under året beslutade man också att inleda GRI-rapportering (Global Reporting Iniative), och KPI-indikatorer (Key Performance Indicator) för samhällsansvaret godkändes som en del av OP-Pohjolas samhällsansvarsprogram. Dessutom undertecknade OP-Pohjola-gruppen Global Compact-förbindelsen i slutet av år OP-Pohjola-gruppens förvaltningssystem baserar sig utöver på finsk lagstiftning även på Finsk kod för bolagsstyrning samt på gruppens egna rekommendationer om bolagsstyrning. Läs mer om OP-Pohjola-gruppens principer Läs mer om Pohjola Bank Abp:s Corporate Governance-principer Riktlinjerna för OP-Pohjolas samhällsansvar: OP-Pohjola-gruppen ska öka utvecklingen av ansvarsfulla produkter och tjänster, och metoderna för ansvarsfull finansiering, placering och skadeförsäkring förbättras hela tiden. Det miljömässiga och sociala ansvaret beaktas i hela värdekedjan. En viktig aspekt av OP-Pohjola-gruppens riktlinjer är också att vara en ansvarsfull arbetsgivare, som erbjuder de anställda en möjlighet att utvecklas och ser till att de mår bra. Vi har stor sakkunskap i fråga om samhällsansvar, vilket uppskattas av våra intressentgrupper. Aktiv växelverkan med intressentgrupperna är ett naturligt sätt för OP-Pohjola-gruppen att utveckla sin roll som föregångare på området samhällsansvar. Som landets ledande finansgrupp ansvarar OP-Pohjola för att den ekonomiska infrastrukturen i landet fungerar. Eftersom OP-Pohjola är en grupp som ägs av kunderna satsar vi på att främja den finansiella läskunnigheten i alla målgrupper. Kommunikationen om samhällsansvaret är öppen och transparent. OP-Pohjola utvecklar systematiskt sin praxis vad gäller ledningen av samhällsansvaret. OP-Pohjola följer utvecklingen av samhällsansvaret och rapporterar regelbundet om resultaten som en del av gruppens ekonomiska rapportering.

125 123 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 OP-Pohjolas samhällsansvarsprogram

126 124 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 KPI-indikatorer för samhällsansvarsprogrammet Kapitaltäckningen för finans- och försäkringskonglomerat (enl. konglomeratlagen) 1,80 1,70 1,58 Kundtjänsternas funktionssäkerhet (%) 99,78 99,89 99,87 Stöd till lokala projekt (milj. e) 3,3 1 2,1 1 1,8 E-fakturor som mottagits av privatkunder (1 000 st.) Privatkundernas kundbelåtenhet (skala 1 5) 3,9 4,0 4,0 Bonus till ägarkunder (milj.e) Fullmäktigebankernas medlemsantal av alla medlemmar (%) De anställdas arbetstillfredsställelse (skala 1 5) 3,9 3 3,9 3,8 Genomsnittlig pensioneringsålder 61,5 61,3 60,4 Den egna verksamhetens koldioxidavtryck ton CO2) Antal personer som arbetar i Green Office-märkta kontor Dessutom fattades 2010 beslut om gåvor till universitet för 3,6 miljoner euro, vilkas betalningar fördelas på åren Bonus som samlats 3 Personalundersökningens upplägg ändrades Tidigare siffror är inte jämförbara. 4 Scope 1 och 2 Samhällsansvaret har utgjort en del av OP-Pohjola-gruppens affärsverksamhet under hela 2000-talet. År 2010 började experter från olika delar av gruppen planera samhällsansvarsprogrammet i workshoppar. År 2011 fick innehållet sin konkreta form bland annat med hjälp av den väsentlighetsbedömning som gjorts, på basis av vilken OP-Pohjola anl:s direktion fastställde riktlinjerna för samhällsansvaret. I fortsättningen kommer programmet också att ligga till grund för gruppens årsplanering. År 2011 stöddes andelsbankernas årsplanering av ett gemensamt pilotprojekt, som resulterade i publiceringen av en arbetsbok om Andelsbankens samhällsansvar. Målet med arbetsboken är att åskådliggöra samhällsansvarets betydelse i ledningen av affärsverksamheten inom andelsbankerna. För samhällsansvarsprogrammet och andelsverksamheten sammanställdes KPI-siffror som beskriver verksamheten. Under året inleddes också GRI-rapportering, rapporteringsmetoderna beskrevs och GRI-indikatorer utformades för OP- Pohjola-gruppen i enlighet med finansbranschens GRI-anvisningar. I slutet av år 2011 undertecknade OP-Pohjolagruppen Global Compact-förbindelsen. Ansvarsfull placering, finansiering och försäkring har utgjort en integrerad del av ledningen av affärsverksamheten år Som ett led i utvecklingen av inköpssidan började man ge etiska anvisningar för inköp från underleverantörer i syfte att fastställa krav på samhällsansvar för leverantörer och underleverantörer. En nätkurs om riktlinjerna för god affärssed planerades, och kursen ska hållas under år De viktigaste prioriteringarna år 2012 i fråga om samhällsansvaret är dataskydd vid uträttande av bank- och försäkringsärenden, en stark kapitaltäckning och kunnig riskhantering. Dessutom utvecklar OP-Pohjola ansvarsfull placering, finansiering och försäkringsverksamhet som en del av ledningen av affärsverksamheten. Andra viktiga prioriteringar år 2012 är utbildning inom samhällsansvar och utveckling av kompetensen, särskilt kännedom om riktlinjerna för god affärssed och en ansvarsfull ledning av affärsverksamheten. Dessutom fortsätter hela personalen att arbeta med principerna för Global Compact-förbindelsen, och miljöfrågor främjas i OP-Pohjolas företagskultur med hjälp av Green Office-systemet. Ansvarsfulla bank- och försäkringsprodukter och -tjänster innebär en möjlighet för OP-Pohjola att profilera sig på marknaden.

127 125 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Interaktion med intressentgrupper Organisationen har inte själv definierat eller fastställt vad begreppet ansvarskänsla innebär, utan det är nära kopplat till intressentgruppernas behov. Interaktionen med intressentgrupperna är inbyggd i OP-Pohjolas kooperativa verksamhetsmodell och tankevärld. När kundrelationerna och ägarskapet sammanfaller är det lättare att identifiera kundernas behov och förstå deras förväntningar. Tack vare andelsverksamheten har OP-Pohjola direkta kommunikationskanaler till de intressentgrupper som är viktiga för gruppen, t.ex. kunderna och förvaltningen, och dessa kanaler kan utnyttjas effektivt i den dialog som förs. Viktiga intressentgrupper för OP-Pohjola är personalen, förvaltningen, kunderna, myndigheter, representanter för medierna, medborgarorganisationer, underleverantörer samt skolor och universitet. År 2012 är FN:s internationella kooperativår. Representanter för OP-Pohjola-gruppen har aktivt deltagit i planeringen av året inom Kooperationens delegation, arbetsgruppen för kooperativåret och EACB (The European Association of Cooperative Banks). Inom OP-Pohjola har man förberett sig inför året bland annat genom att planera en nätkurs om andelsverksamhet för personalen och förvaltningen samt genom att utforma ett elektroniskt nyhetsbrev till förvaltningen. Avsikten är att under 2012 fortsätta att modernisera kommunikationen om andelsverksamheten som en del av de åtgärder som vidtas inom ramen för affärsverksamheten. Personal Förvaltning Det omgivande samhället Kunder och ägarkunder Myndigheter och beslutsfattare Medborgarorganisationer Branschorganisationer Skolor och universitet Medier

128 126 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Internationella förbindelser I slutet av år 2011 undertecknade OP-Pohjola Global Compact-initiativet, som förbinder gruppen att följa FN:s tio principer på områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och förhindrande av korruption. I initiativet ombeds företag omfatta och stöda dessa grundläggande värden samt genomföra dem i sin inflytelsesfär. Global Compact-initiativet kom till år 1999 på initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Initiativets principer grundar sig på, och överensstämmer således med, följande globala principer: FN:s världsomfattande förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s förklaring om de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet FN:s Rio-deklaration om miljö och utveckling FN:s konvention mot korruption. I och med att OP-Pohjola undertecknade initiativet knöt gruppen sitt arbete inom samhällsansvar till den internationella referensramen för samhällsansvar. Samtidigt stöder initiativet genomförandet av gruppens samhällsansvarsprogram och förankringen av riktlinjerna för god affärssed. Pohjola Kapitalförvaltning Ab och OP-Fondbolaget Ab hörde till de första finländska företag som år 2009 undertecknade FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI) och därmed förband sig att tillämpa dem i sin verksamhet. Utöver principerna för ansvarsfull placering har de båda bolagen också undertecknat det internationella investeringssamfundets Carbon Disclosure Project-förbindelse, i vilket företagen uppmuntras att rapportera om frågor som rör klimatförändringen på ett allt bättre och mer etablerat sätt. Dessutom deltar bolagen i projektet Water Disclosure, där företagen sporras att uppmärksamma förbrukningen av och tillgången till vatten i sin verksamhet. Läs mer om UN Global Compact

129 127 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Samhällsansvarets teman OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsprogram omfattar fem olika teman och deras KPI-siffror. Temat Lokalplanet och samhället fokuserar på den verksamhet som gruppen utövar tillsammans med intressentgrupperna på lokal och regional nivå. Dessutom beaktas OP-Pohjolas ställning i Finlands ekonomiska infrastruktur. Ansvar för intressentgrupper omfattar dialogen med intressentgrupperna, och frågor som påverkar personalens och kundernas tillfredsställelse uppmärksammas. Ansvarskänsla för produkter och tjänster omfattar principerna för ansvarsfull placering samt ansvarskänslan för de bank- och försäkringsprodukter som OP-Pohjola erbjuder sina kunder. Etisk affärsverksamhet behandlar riktlinjerna för god affärssed och deras förankring i gruppen. Under temat Miljön undersöker man vilka följder gruppens verksamhet får för miljön.

130 128 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Lokalplanet och samhället OP-Pohjola-gruppens rötter finns djupt i det finländska samhället, vilket avspeglar sig i gruppens värden och dess sätt att fungera. Stark kapitaltäckning, kunnig riskhantering och god förvaltning skapar grunden för OP-Pohjolas samhällsansvar. Gruppen bidrar till att utveckla livskraften i regionerna och bygger samtidigt upp ett långvarigt förtroende hos intressentgrupperna. OP-Pohjola har det mest omfattande servicenätet för bank- och skadeförsäkringstjänster i Finland, vilket gör att gruppen kan erbjuda sina kunder i hela landet lika möjligheter att uträtta ärenden. 532 kontor i olika delar av landet skapar goda förutsättningar för växelverkan med de lokala sammanslutningarna och kunderna. Därtill erbjuder gruppen sina kunder ett stort utbud av bank- och försäkringstjänster på nätet.

131 129 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ansvar för den finländska ekonomiska infrastrukturen OP-Pohjolas värden, företagsform och kapitaltäckning samt en skicklig riskhantering skapar grunden för gruppens ansvarskänsla. Kapitaltäckningen skapar stabilitet i händelse av oförutsägbara situationer inom branschen och möjliggör tillväxt även under svåra tider. Tack vare en stark ekonomi har gruppen också goda förutsättningar att ta sitt miljöansvar och sociala ansvar. OP-Pohjola anser att finansbranschen är av central betydelse för samhällsekonomins tillväxt och välståndet samt när det gäller att utveckla och erbjuda medborgare, företag och sammanslutningar nödvändiga bastjänster och verksamhetsmöjligheter även under svåra ekonomiska tider. Gruppens grundläggande principer för kreditgivning ändrades inte under Den försämrade ekonomiska situationen har inte påverkat antalet oreglerade krediter och kreditförluster, utan de håller fortfarande en låg nivå. Målet kapitalutvärderingen är att trygga OP-Pohjola-gruppens riskhanteringsförmåga och att säkerställa att gruppens verksamhetsförutsättningar inte äventyras på sikt. Gruppens kapitaltäckning är mycket god mätt såväl med kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som med kapitaltäckningen enligt kreditinstitutslagen. För att försäkra sig om att verksamhetsförutsättningarna kvarstår utför OP-Pohjola-gruppen regelbundet olika stresstest. I det stresstest som utfördes av Europeiska bankmyndigheten (EBA) var kapitaltäckningen för OP-Pohjolagruppens bankverksamhet mycket stark, vilket man också förväntat sig. De centrala ändringarna som införs genom reformen av Basel III för finansiella institut kommer att innebära att kapitalkraven stramas åt, bankernas skuldsättning begränsas och regleringen av likviditets- och finansieringsriskpositionen ökar. Även reformen av nya Solvens II för försäkringsbolag innebär att kapitaltäckningsanalysen förnyas betydligt. Inom bank- och försäkringsverksamheten justeras regleringen av kapitaltäckningen kontinuerligt så att den motsvarar de förändringar som sker på marknaden och bestämmelserna har ändrats med några års mellanrum. OP-Pohjola-gruppen förbereder sig aktivt på de ändrade regleringar som är att vänta. Mer detaljerade uppgifter om kapitaltäckningspositionen ingår i OP-Pohjola-gruppens bokslut, som finns på internetsidan op.fi.

132 130 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Utvecklingen av servicekanalerna OP-Pohjolas ansvarskänsla innebär också att kanalerna för uträttande av ärenden utvecklas så att de motsvarar kundernas nya och växande behov. Nätets betydelse som en kanal för kundernas ärenden har ökat kraftigt och OPnättjänsten har utvecklats kontinuerligt, så att kunderna kan erbjudas heltäckande bank- och försäkringstjänster av hög kvalitet även via internet. Då nättjänsterna förnyades år 2011 fokuserade man framför allt på att göra tjänsterna enkla att använda, personligt anpassade och kundorienterade. I och med omarbetningen får kunden en helhetsbild av sina bank- och försäkringsärenden. Det är inte enbart för privatkunder som det har blivit enklare att sköta ärenden på nätet, detsamma gäller även för skadeförsäkringens företagskunder tack vare en nättjänst som är avsedd för dem. Nättjänsterna för mikro- och småföretag testades på några orter år 2011 och avsikten är att utöka tjänsterna på basis av de erfarenheter som testet gav. Det har blivit allt populärare att sköta ärenden på nätet, vilket märks genom att användarna av nättjänster (t.ex. försäkringsanmälningar och betaltjänster) klart har ökat samt att kontoutdrag på nätet och e-fakturor blir allt populärare. Målet härefter är att göra de elektroniska tjänsterna allt mer lättillgängliga för alla kunder samt att uppmuntra och hjälpa kunderna att använda de elektroniska tjänsterna. År 2011 lanserades tjänsten OP-mobilen, som erbjuder kunderna ett enkelt sätt att sköta bankärenden även via en smarttelefon. Inom OP-Pohjola-gruppen är man särskilt noga med att se till att den ekonomiska infrastrukturen fungerar för gruppens del. Det här omfattar bland annat säkerställande av gruppens egen funktionssäkerhet, såsom skötsel av betalningsrörelsen och upprätthållande av datasystemen. Att trygga dataskyddet och erbjuda kunderna pålitliga tjänster är en viktig del av gruppens ansvarsfulla affärsverksamhet. Vid utvecklingen av nät- och mobiltjänsterna betonas ständigt förutom utbudet av tjänster också säkerhetsfrågorna. Förebyggande åtgärder mot nätbrottslighet vidtas och nya säkerhetsegenskaper tas i bruk i takt med att hoten ökar.

133 131 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Case: Säkerställande av dataskyddet Grundläggande förutsättningar för att de tjänster som OP-Pohjola erbjuder via internet ska bli framgångsrika är att tjänsterna är säkra och pålitliga. I förebyggande syfte utvärderar och utvecklar OP-Pohjola aktivt dataskydds- och säkerhetslösningar för de elektroniska kundtjänsterna. År 2011 tog man i bruk en tilläggsbekräftelse i samband med betalningar i OP-nättjänsten. Det är en säkerhetslösning, som erbjuder kunden ett bättre skydd mot eventuella skadeprogram på datorn. Syftet med tilläggsbekräftelsen är att informera kunden om eventuella försök till missbruk i samband med betalningar på nätet. Om betalningen verkar vara avvikande för kundens del skickas de uppgifter som överförts till banken till kundens mobiltelefon, varefter kunden ska kontrollera att betalningen är korrekt innan han eller hon bekräftar den i OP-nättjänsten. Med hjälp av tilläggsbekräftelsen för betalningar vill man skydda kundernas tillgångar mot kriminella handlingar samt se till att den betalningsrörelse över nätet som behövs i informationssamhället är pålitlig. I kampen mot nätbrottslighet deltar de aktörer som utövar affärsverksamhet på internet, polisen och övriga myndigheter. Enligt dataskyddsexperter är en tilläggsbekräftelse via dubbla kanaler i form av ett textmeddelande till mobiltelefonen för närvarande ett av de säkraste sätten att skydda sig mot skadeprogram. I samband med planeringen och utvecklingen ombads bankkunderna att testa hur användbar tjänsten var. Man har redan kunnat konstatera att tilläggsbekräftelsen för betalningar fungerar. Tilläggsbekräftelsen och andra dataskyddslösningar vidareutvecklas i takt med att erfarenheterna ökar, och OP-Pohjola arbetar kontinuerligt på att trygga kundernas säkerhet.

134 132 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Lokala och regionala projekt med intressentgrupperna De lokala och regionala projekten utgör en väsentlig del av OP-Pohjolas samhällsansvarsprogram. Målet med dessa är att stöda välfärden och livskraften i hela Finland. Andelsbankerna genomför ett stort antal lokala evenemang och projekt runt om i Finland. Exempel på dessa är det projekt som Andelsbanken i Valkeakoski inlett för att ge ungdomar sommarjobb och Tammerfors Andelsbanks kampanj Facebook-Syli, som anordnades tillsammans med Syli ry, en förening för föräldrar med barn som insjuknat i cancer. Ett exempel på ett lokalt miljöprojekt är Vesijärvi-projektet som drivs av Andelsbanken i Päijänne-Tavastland, där man samlar in medel för att rädda Vesijärvi och de små sjöarna i området. År 2010 beslutade OP-Pohjola att donera sammanlagt över 3,6 miljoner euro till de finländska universiteten. Donationerna gjordes åren 2010 och 2011, och i dem deltog både centralinstitutet och OP-förbunden, som är andelsbankernas regionala samarbetsorgan. Andelsbankerna stöder läroanstalter och olika miljöprojekt på lokal och regional nivå. År 2011 anordnades flera lokala evenemang och sammankomster, bland annat på temat finansiell läskunnighet. Många andelsbanker stöder också lokal idrottsverksamhet, och skidevenemanget HIPPO för barn och andra idrottsevenemang har redan långa traditioner. Ett av de största evenemangen är andelsbankernas internationella bildkonsttävling för barn som årligen anordnas i samarbete med Utbildningsstyrelsen och bildkonstlärarna.

135 133 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Case: Pilotprojektet Andelsbankernas samhällsansvar Som en del av OP-Pohjolas samhällsansvarsprogram genomfördes år 2011 ett pilotprojekt där man utarbetade en arbetsbok om andelsbankens samhällsansvar tillsammans med sex andelsbanker. Målet var att utforma praktiska lösningar och verksamhetsmodeller för andelsbankerna som stöder samarbetet med intressentgrupperna och en hållbar utveckling och därigenom bidrar till varaktig framgång för affärsverksamheten, samt att stöda anvisningarna om affärspraxis. Arbetsboken fungerar som ett praktiskt hjälpmedel då de enskilda bankerna tar i bruk, följer upp och dokumenterar för dem lämpliga samhällsansvarslösningar. I arbetsboken behandlas de fem temaområden som ingår i OP-Pohjolas samhällsansvarsprogram och som hjälper andelsbankerna att ur sitt eget perspektiv reflektera över ansvaret för intressentgrupperna, lokalplanet och samhället, produkter och tjänster, etisk affärsverksamhet samt miljön. Målet är att låta arbetsboken om andelsbankernas samhällsansvar ingå i andelsbankernas årsplanering och på så sätt bli en del av affärsverksamheten och vardagen.

136 134 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Finansiell läskunnighet OP-Pohjola-gruppen ägs av kunderna, varför man satsar på att främja finländarnas finansiella läskunnighet och kännedom om finansbranschen. År 2011 lät OP-Pohjola utföra en undersökning om den finansiella läskunnigheten för att få en ingående bild av finländarnas egen uppfattning om sina kunskaper i penning- och ekonomifrågor samt om planeringen och hanteringen av sin egen ekonomi. Resultatet av undersökningen används vid utformningen av OP-Pohjolas program för finansiell läskunnighet. Undersökningen kommer att upprepas under För att främja de ekonomiska kunskaperna och den finansiella läskunnigheten har andelsbankerna anordnat lokala evenemang för ungdomar och äldre personer samt evenemang på olika ekonomiska teman för privatkunder och företag. Evenemanget Startdagar har t.ex. anordnats på olika håll i Finland redan i 12 års tid. Pohjola Försäkring och de lokala andelsbankerna ansvarar gemensamt för evenemanget, och målgruppen är personer som överväger att grunda eller köpa ett företag. År 2012 kommer OP-Pohjola att fördjupa sitt samarbete med ett antal utvalda läroanstalter. Målet är att öka studerandenas kännedom om finansiell affärsverksamhet. För det lokala samarbetet med läroanstalterna ansvarar andelsbankerna tillsammans med andra bolag inom OP-Pohjola-gruppen. Samarbetet sker bland annat i form av studiebesök, avhandlingsarbeten, praktikantplatser och rekryteringsmässor. OP-Pohjola anl ansvarar för samarbetet med läroanstalter inom produkt- och serviceutveckling samt inom forskningsprojekt med anknytning till affärsverksamhet. OP-Pohjola publicerar tidskriften Chydenius. Syftet med tidningen är att väcka samhällsdebatt och att publicera de främsta experternas och opinionsbildarnas åsikter om ekonomin och arbetslivet. Tidskriftens målgrupp är ekonomiska och politiska beslutsfattare samt beslutsfattare inom affärslivet, dit också personer med förvaltningsuppgifter i OP- Pohjola-gruppen hör. Utöver Chydenius publicerar OP-Pohjola-gruppen också ett flertal kundtidningar för olika målgrupper. Via sociala medier (Facebook och Twitter) presenterar OP-Pohjola gruppens tjänster och produkter och svarar på kundernas frågor. Målet är att öka växelverkan via de nya elektroniska kommunikationskanalerna

137 135 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Case: Främjande av den finansiella läskunnigheten I takt med att ekonomin globaliseras och omvärlden ständigt kompliceras krävs det allt bättre ekonomisk förståelse och större ekonomiskt kunnande av konsumenterna. Undersökningar visar att många finländares bild av den egna ekonomiska situationen otydlig. När man hanterar sin egen ekonomi och sköter sina finanser handlar det om att kartlägga inkomster och utgifter, att finansiera och trygga det dagliga livet och de anskaffningar som behövs samt att ordna med betalningarna i praktiken. I takt med att tillgångarna ökar krävs det också allt bättre kunskaper och större kunnande för att man ska kunna planera ekonomin och på bästa möjliga sätt utnyttja de tjänster som erbjuds på marknaden. OP-Pohjolas uppgift är att hjälpa kunden att få en helhetsbild av den egna ekonomin och en uppfattning om de ekonomiska framtidsutsikterna samt att ge de ekonomiska råd som behövs. Man stämmer därför träff med kunden för att tillsammans gå igenom kundens bank- och försäkringsärenden som helhet.

138 136 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ansvar för intressentgrupper OP-Pohjola finns till för sina ägarkunder och övriga kunder. OP-Pohjola-gruppen för en aktiv diskussion med de olika intressentgrupperna. Dialogen med intressentgrupperna är ett av de centrala temaområdena i gruppens samhällsansvar, tillsammans med kundsamarbete och öppen kommunikation.

139 137 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Dialog med intressentgrupper År 2011 förnyades kommunikationen och deltagandet inom ramen för strategiprocessen. OP-Pohjola engagerar nu personalen och förvaltningen ännu aktivare redan under processens gång. Strategiprocessen är betydligt öppnare än förut och avsikten är att dialogen ska fortgå under hela processen. Hösten 2011 lät gruppen göra en intern nätenkät om strategin, i vilken personalen och förvaltningen deltog. Enkäten handlade om gruppens identitet år Sammanlagt svar lämnades in, 628 från förvaltningen och från personalen. Tack vare strategienkäten fick man in synpunkter och sammanlagt bedömningar. Kunderna och samarbetspartnerna har beaktats i de analyser som ligger till grund för strategin och även i själva strategiarbetet, bland annat genom att man utnyttjat resultaten av de kundanalyser och kundenkäter som gjorts, t.ex. väsentlighetsbedömningen. OP-Pohjola-gruppen betonar öppenhet och ansvar för kunderna genom att föra en aktiv dialog också i medierna. Tack vare andelsbankernas starka lokala närvaro och centralinstitutets riksomfattande kommunikation har OP-Pohjolagruppen mycket omfattande kontakter med alla finländska medier. I de undersökningar som gjorts bland journalister i Finland hör OP-Pohjola-gruppen vanligen till de finländska företag som får de bästa omdömena. Samarbetet med intressentgrupperna är också nära knutet till olika projekt och evenemang runt om i Finland. Utöver stora riksomfattande projekt anordnas också många olika typer av lokala projekt och evenemang. Under året deltog OP-Pohjola-gruppen också i flera mässor, varav de största var Bostadsmässan, placeringsmässan Sijoitus Invest 2011, skattemässan Vero 2011, mässan KoneAgria, Skogsmässan samt olika utbildnings- och rekryteringsmässor.

140 138 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Exempel på riksomfattande projekt Evenemangets namn Historia År 2011 Företagandets framtid Målgruppen för seminariet är små och medelstora företag och det ordnas i samarbete med Kauppalehti och Balance Consulting. På seminariet utses dessutom årets företag och årets företagsledare. Andelsbanksveckans huvudfest Andelsbanksveckan huvudfest är en årlig fest som är avsedd för kunder, personer inom förvaltningen och andra intressentgrupper. Huvudfesten inleder andelsbanksveckan under vilken de lokala bankerna ordnar olika tillställningar. OP-Pohjola-gruppens skogsdag Ett seminarium för skogsägare och andra intresserade målgrupper. På seminariet samlas professionella och förtroendevalda inom skogsbranschen för att diskutera aktuella frågor i branschen. OP-Pohjola-gruppens skördeplenum Ett seminarium för professionella inom skogsbranschen. Målgruppen är i första hand lantbruksföretagare. Forskningsstiftelsens temadag Stiftelsen OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiös årliga seminarium som hålls i Helsingfors och som är en del av den vetenskapliga stipendiestiftelsens verksamhet. Har arrangerats årligen fr.o.m Antal deltagare: personer beroende på orten. Utöver huvudseminariet även mindre regionala tillställningar under året Andelsbanksveckans huvudfest har ordnats årligen alltsedan talet och festorten varierar från år till år. Antal deltagare: personer beroende på orten. Skogsdagen har ordnats årligen fr.o.m Antal deltagare: personer beroende på orten. Skördeplenumet har ordnats årligen med början från Antal deltagare: personer beroende på orten. Seminariet har ordnats årligen med början från Antal deltagare: Temat för seminariet, som ordnades i Helsingfors, var aktuella ekonomiska frågor i Finland och Sverige. Den här gången ordnades Andelsbanksveckans huvudfest i S:t Michel. Temat för seminariet, som hölls i Helsingfors, var Skogsbrukets lönsamhet i Finland. År 2011 ordnades seminariet i Björneborg och temat var Livsmedelskedjans styrkor hos oss och annanstans. År 2011 var temat för seminariet Europa i stöpsleven skuldkris, finansmarknader och ekonomisk tillväxt.

141 139 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Personal OP-Pohjola har som mål att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen och en av de mest uppskattade stora arbetsgivarna i Finland. Det strategiska målet är att göra ledarskap och personalens välbefinnande i arbetet till en konkurrensfördel. Gruppens strategi styr utvecklingen av affärsrörelsen, servicenätet och kompetensen samt antalet anställda och personalstrukturen. I sin interna verksamhet satsar gruppen starkt och långsiktigt på att utveckla ledarskapet och personalens kompetens samt på välbefinnande i arbetet, belöningar och jämställdhet. Personalen uppmuntras till att utveckla sitt kunnande under hela yrkesbanan. OP-Pohjola mäter och följer regelbundet upp hur dess image som arbetsgivare utvecklas. Arbetstillfredsställelsen och välbefinnandet i arbetet följs aktivt upp genom en personalundersökning, som från och med 2011 är likadan inom hela OP-Pohjola-gruppen. Undersökningen mäter bland annat arbetsmotivationen, engagemanget och chefsarbetet enligt OP-Pohjolas principer för gott ledarskap. Verksamheten utvecklas utifrån resultaten av personalundersökningen på arbetsplats-, företags- och gruppnivå. Personalens välbefinnande stöds genom att flytta tyngdpunkten inom företagshälsovården mot en mer förebyggande verksamhet inom hela gruppen. Dessutom ges cheferna utbildning i att identifiera risker som påverkar arbetsförmågan. God ledning av människor i olika åldrar och livssituationer och samarbete mellan generationerna utvecklas inom åldersprogrammet Hyvä ikä. Personalen vid OP-Pohjola har goda möjligheter att utveckla sin kompetens. Kompetensbehoven bedöms i samband med årsplaneringen. Kompetensledning stöds inom gruppen med hjälp av enhetliga verktyg. Andelsbanksakademin har ett omfattande utbud av utbildningar för anställda inom olika områden som stöd för genomförandet av strategin. Tyngdpunkten i personalutbildningarna ligger i synnerhet på försäljnings- och interaktionsfärdigheter. Inom ledarskapsutvecklingen fokuserar man på att utveckla chefernas ledarförmåga, och satsningarna på coachande ledarskap fortsätter. Utöver utbildning erbjuder OP-Pohjola som en stor arbetsgivare inom finansbranschen sin personal mångsidiga möjligheter att utveckla sitt kunnande genom att övergå till nya arbetsuppgifter. OP-Pohjola har en gemensam översiktsplan för jämställdhet som styr jämställdhetsplaneringen inom de företag som ingår i gruppen. Företagen gör upp företagsspecifika årsplaner på basis av översiktsplanen. En omfattande jämställdhetsutredning görs med minst tre års intervaller och utfallet av årsplanen följs upp varje år. Personalens erfarenheter av jämställdhet undersöks varje år.

142 140 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Lönesättningen och belöningarna inom OP-Pohjola-gruppen styrs av en belöningspolicy. Personalen känner till belöningsprinciperna i och med att belöningspolicyn finns att läsa på gruppens intranät. Lönesättningen, belöningssystemen och belöningarna utvecklas aktivt och långsiktigt för att trygga en god resultatutveckling, tillväxt, konkurrenskraft och tillgång på ny, kompetent arbetskraft inom gruppen. Målet är också att sporra och engagera personalen även i fortsättningen. Målet är att belöningssystemet ska vara konkurrenskraftigt och transparent. Ett aktivt samarbete med personalen och personalrepresentanterna pågår i syfte att utveckla lönesättnings- och belöningsrutinerna. År 2011 skärptes regleringen av belöningar inom finansbranschen och OP-Pohjola anpassade sina rutiner efter dessa krav. Samtidigt förnyades OP-personalfondens och ledningens indikatorer för belöning på lång sikt så att de nu är enhetliga och på gruppnivå.

143 141 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Case: Interaktiv kompetensutveckling I framtiden utförs allt färre arbetsuppgifter ensam, och i synnerhet för kundbetjäning av hög kvalitet krävs ett intensivt samarbete mellan flera olika parter. Därför lyftes ansvarsfull påverkan och medarbetarkompetens, vid sidan av coachande ledarskap, fram som särskilda utvecklingsobjekt under ICT-organisationen vid OP-Tjänster har utvecklat ett nytt utbildningsprojekt kring interaktionsfärdigheter och coachande ledarskap. Idén har sitt ursprung i ICT-organisationens projekt för att utveckla coachande ledarskap för cheferna. I samband med planeringen blev det klart att coachningen inte kan bestå av enkelriktad kommunikation, och då kläcktes idén om ett program för ömsesidig utbildning. Det pilottestades vid en av ICT-kompetenscentrets enheter i höstas. Målet med utbildningen är att poängtera att varje aktör kan påverka sina mål och sin egen utveckling. Dessutom framhålls att alla har möjlighet att handleda varandra och främja det gemensamma lärandet. Handledande växelverkan och ansvarsfull påverkan bidrar till gemensam framgång, ett centralt värde inom OP-Pohjolagruppen. Utvecklingen av affärsverksamheten är i hög grad beroende av experter, och därför är det ytterst viktigt med ansvarsfull påverkan och handledande växelverkan. Inom OP-Pohjola har coachande ledarskap beaktats genom att också inkludera hela expertkåren i utbildningen. Samarbetet ger bästa resultat om de olika parterna har samma kunskaper och insikter också när det gäller de grundläggande idéer som ligger bakom verksamheten. Pilottesterna utfördes 2011 och det slutliga resultatet av projektet erhålls under Redan de första erfarenheterna var positiva. Pilottesterna och utvärderingarna fortsätter under 2012 och målet är att utbildning i interaktion ska anordnas i stor omfattning även inom övriga organisationer inom OP-Pohjola.

144 142 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ägarkunder och aktieägare Alla Andelsbankens kunder kan bli ägarkunder i sin egen bank. Ägarkunder kan delta i bankens förvaltning och beslutsfattande. Ägarkunderna har goda möjligheter att påverka genom servicenätverket, responssystemet och andelsbankernas förvaltning. Andelsbankerna delar ut OP-bonus till sina ägarkunder enligt de kooperativa principerna och i förhållande till i vilken grad de koncentrerar sina bank- och försäkringsärenden i andelsbanken. Bank- och försäkringsärenden ger bonus som krävs för att bli OP-bonuskund. Bonuskunder får förmåner såsom rabatt på avgifter för dagliga ärenden och på försäkringsavgifter. Under 2011 beviljades bonus för 163 miljoner euro. Pohjola Bank Abp har ca aktieägare i serie A. OP-Pohjola anl:s andel av aktierna är 37 procent och andelsbankernas 16 procent.

145 143 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 En engagerad förvaltning Den högsta beslutanderätten i andelsbankerna utövas av fullmäktige, eller alternativt av andelsstämman. Målet inom OP-Pohjola är att i synnerhet de större andelsbankerna ska ha ett fullmäktige. Ett fullmäktige är ett mer demokratiskt alternativ, särskilt om banken har tusentals eller rentav tiotusentals ägarkunder. Över 70 procent av andelsbankernas ägarkunder är i dagsläget kunder hos banker med ett fullmäktige. Målet är att andelen ska ha ökat till 90 procent år Fullmäktige fastställer bland annat bankens bokslut och balansräkning och väljer förvaltningsrådet, som i sin tur väljer styrelsen. Fullmäktige utgör också en språngbräda till andra uppdrag inom bankens förvaltning. Förvaltningsrådet övervakar andelsbankens förvaltning, som sköts av styrelsen och verkställande direktören, samt utser styrelsen och godkänner bankens principer för kapitalutvärdering. Rådet godkänner bankens stadgar som gäller vittomfattande och principiellt viktiga frågor samt beslutar om arbetsfördelningen mellan verkställande direktören och styrelsen. Förvaltningsrådet utser styrelsen och den verkställande direktören på förslag av styrelsen. Styrelsen är andelsbankens viktigaste beslutsorgan och ansvarar för att bankens förvaltning och verksamhet ordnas på behörigt sätt. Styrelsen ansvarar också, i syfte att säkerställa en fortsatt framgång, för att bankens affärsverksamhet är systematisk, effektiv, lönsam och flexibel inför förändringar i omvärlden samt för att riskerna är välavvägda. Ledamöterna i bankens styrelse har möjlighet att delta i utbildning som ger gedigen kunskap om andelsbankens verksamhet och målsättningar. Sedan 2011 har styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar också kunnat delta i OP- Pohjolas nätkurser om exempelvis andels- och bankverksamhet. Samma år började andelsbankernas förvaltning få ett eget elektroniskt nyhetsbrev, som gör det möjligt att snabbt skicka ut information om aktuella frågor. De som tillhör andelsbankernas förvaltning har även möjlighet att delta i kundgemenskapens verksamhet via nätet.

146 144 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Case: Fullmäktigevalet blir elektroniskt Andelsbankens fullmäktige väljs demokratiskt genom val där varje ägarkund kan vara uppställd och alla har en röst. Målet är att öka röstningsdeltagandet och ägarkundernas inflytande. I andelsbankerna i Södra Karelen och Kajanaland genomfördes ett pilotprojekt med röstning på nätet som alternativ till poströstning år Ägarkunderna fick välja om de lämnade sin röst på traditionellt vis i ett kuvert på posten eller via nätet. Det senare alternativet ledde från OP-nättjänsten till en extern röstningstjänst. Dessutom testades en valkompass där alla kandidater fick lika möjligheter att presentera sig själva, vilket hjälpte väljarna att hitta en lämplig kandidat. Utfallet av projekten var positivt och fullmäktigeförsamlingarna fick ett större antal både unga och kvinnliga ledamöter, något som bättre återspeglar ägarkårens sammansättning. OP-Pohjola-gruppens gemensamma mål är att öka antalet fullmäktigeförsamlingar inom andelsbankerna. Målet för 2013 är att så många fullmäktigeval som möjligt ska anordnas samtidigt.

147 145 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ansvarsfulla produkter och tjänster OP-Pohjola satsar på att utveckla ansvarsfulla produkter och tjänster genom att hela tiden förbättra sina rutiner när det gäller ansvarsfull placering, finansiering och försäkring. Produkter och tjänster utvecklas med hänsyn till miljömässigt och socialt ansvar och en ansvarsfull verksamhet i hela värdekedjan. År 2011 undertecknade OP-Pohjola initiativet Global Compact, och förbinder sig därmed att följa dess principer. Pohjola Kapitalförvaltning Ab och OP-Fondbolaget Ab har förbundit sig att iaktta FN:s principer för ansvarsfull placering. Bägge deltar i de internationella placerarinitiativen Carbon Disclosure Project och Water Disclosure Project. Pohjola Bankirfirmas rapporter innehåller i fortsättningen uppgifter om ansvarsfullt agerande bland inhemska börsbolag i fråga om miljön, samhället och god förvaltningssed. OP-Pohjola har ett heltäckande utbud av elektroniska bank- och försäkringstjänster. Lokalprägeln och ansvarskänslan kommer också fram vid användningen av de elektroniska kanalerna eftersom kunderna får personligt stöd vid ibruktagandet av dem tack vare det omfattande kontorsnätverket. Produkterna ska vara användarvänliga och ta hänsyn till de individuella behoven hos kunder i olika åldrar och regioner. Målet är lättfattliga och enkla produkter samt transparens och öppen rapportering. OP-Pohjolas soliditet och modellen med ägarkunder möjliggör säkra produkter och tjänster för kunderna. Utvecklingen av elektroniska tjänster Nätkontoutdraget har ersatt pappersversionen för merparten av OP-Pohjolas kunder. Banken skickar nätkontoutdrag till cirka tre miljoner kunder i månaden medan antalet papperskontoutdrag har minskat till under en miljon. Nätkontoutdraget har varit standardalternativet för alla OP-Pohjolas kunder sedan början av 2010, och bara 16 procent av nätkunderna får sitt kontoutdrag som pappersversion. Målet för 2012 är att ytterligare minska antalet utskickade papperskontoutdrag per månad med ungefär Nättjänsten för företag utökas under 2012 med en ny produkt, verifikatkontoutdraget, som minskar antalet pappersutskick till företagen. Avsikten är att ytterligare öka antalet e-fakturor. OP-Pohjola införde e-fakturor för företagskunder år 2003 och började år 2005 som första bank i Finland marknadsföra dem till privatkunder. År 2011 gjordes över beställningar av e-fakturor i OP-nättjänsten. OP-Pohjolas prognos är att 60 procent av de kunder som använder nättjänsten kommer att använda e-fakturatjänsten före utgången av Även företagskunderna har insett vilka effektiviseringsmöjligheter e-fakturan medför, och således har den blivit en del av de grundläggande betaltjänsterna. Under 2011 skickade och mottog gruppens företagskunder sammanlagt cirka nio miljoner e-fakturor. Volymerna mer än fördubblades jämfört med året innan. OP-Pohjola rekommenderar att kunderna tar i bruk e-fakturatjänsten för att ersätta den inhemska direktdebiteringen, som upphör i och med SEPA. Från och med slutet av 2012 kommer man att erbjuda kunderna ett enkelt sätt att övergå från direktdebitering till e-fakturor.

148 146 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Mobila tjänster får en allt större betydelse i finansbranschen. Därför har OP-Pohjola under det gångna året satsat kraftigt på att utveckla och erbjuda nya tjänster. Våren 2011 inrättade OP-Pohjola en ny utvecklingsenhet i Uleåborg som särskilt fokuserar på att utveckla mobila tjänster och elektronisk försäljning. ICT-organisationen inrättade också en ny enhet i Uleåborg i syfte att utöka kompetensen.

149 147 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Ansvarsfull placering Ansvarsfull placering är en del av den normala placeringsverksamheten inom OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning. År 2009 var OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning det första fondbolaget och de första kapitalförvaltarna i Finland med att underteckna FN:s principer för ansvarsfull placering. Efter detta har rutinerna för ansvarsfull placering utvecklats allt mer målmedvetet och man har samtidigt deltagit i den övergripande planeringen inom branschen. Att välja placeringsobjekt med tanke på hållbar utveckling leder till mer hållbar företagsverksamhet och bidrar därmed till att placerarnas mål uppfylls. Ansvarsperspektivet beaktas av de portföljförvaltare och analytiker i Pohjola Kapitalförvaltning som fattar placeringsbeslut varje dag. Pohjola Kapitalförvaltning är övertygad om att denna verksamhetsmodell gör att man effektivt kan dra nytta av förståelsen för kritiska faktorer i samband med miljön, samhället och god förvaltningssed i beslutsfattandet. Portföljförvaltarna träffar representanter för de företag som kundernas pengar placerats eller kommer att placeras i. Detta är det bästa sättet att få information om företagen och bedöma hur ansvarsfullt de agerar. Under 2011 diskuterades ansvarsfullhet med företag vid 83 möten eller annan kommunikation. Vid diskussionerna behandlades följande ämnen: miljö (61 procent), socialt ansvarstagande (16 procent) och god förvaltningssed (23 procent). Siffrorna inbegriper kontakter med fem företag under vilka OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning har framfört sin åsikt i vissa frågor, huvudsakligen kring koden för bolagsstyrning i finländska börsbolag. Ansvarstagande kan även gynna ett företag ekonomiskt. Därför uppmanas samarbetspartnerna att undersöka sina placeringsobjekt ur ett ansvarsperspektiv, och inte bara med hjälp av traditionella ekonomiska analysmetoder. Pohjola Kapitalförvaltning och OP-Fondbolaget deltog år 2011 i projekten Carbon Disclosure och Water Disclosure. Syftet med projekten är att sporra företag världen runt till att tänka på vilka miljökonsekvenser deras verksamhet har och att hitta lösningar i frågor som gäller klimatförändringen och vattenförbrukningen. År 2011 undertecknade OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning tillsammans med internationella placerare en appell till det stora klimatmötet i Durban i Sydafrika. I appellen uppmanades beslutsfattarna att ingå nationella och internationella avtal och vidta åtgärder som främjar utsläppsminskningar, hållbar ekonomisk tillväxt och placerarnas möjligheter att delta i finansieringen och utformningen av projekt. OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning deltog även aktivt i FINSIF ry:s verksamhet under Föreningen syftar till att sprida information om ansvarsfull placering. OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning hör till föreningens stiftande medlemmar och OP Kapitalförvaltning har haft en representant i styrelsen sedan den grundades. Positivt urval OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning utesluter inga enskilda branscher eller sektorer ur sitt placeringsutbud, utan besluten fattas genom så kallat positivt urval. Den positiva urvalsprocessen betonas i synnerhet i placeringsfonden OP-Klimatet. Fondens placeringsobjekt består av bolag som ligger bra till när samhällen och företag anpassar sina energilösningar och sin materialförbrukning för att bli mer koldioxidsnåla. Eftersom klimatförändringen också påverkar tillgången på och användningen av vatten ingår företag i vattenbranschen i placeringsutbudet. Fondens kapital uppgick vid slutet av 2011 till 49,6 miljoner euro. Aktivt ägarskap är en väsentlig del av ansvarsfull placering. OP-Fondbolaget utövar sin rösträtt i de placeringsfonder bolaget förvaltar enligt den ägarpolicy som godkänts av styrelsen. Pohjola Kapitalförvaltning deltar i det praktiska genomförandet av ägarpolicyn genom att delta aktivt i synnerhet i finländska bolags bolagsstämmor med fullmakt av OP-Fondbolaget. År 2011 använde OP-Fondbolaget sin rösträtt vid 47 bolagsstämmor eller extra bolagsstämmor. Samma år utsågs även en representant för OP-Fondbolaget till utnämningsutskottet i två bolag.

150 148 Ansvarskänsla Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Case: Ansvarsfull placering För att transportera människor, råvaror och färdiga produkter till sina destinationer krävs ett globalt logistiksystem. Typiska transportalternativ är landsvägstransporter, flygtransporter och sjötransporter som i nästan alla fall är beroende av fossila energikällor. Logistiksektorn står enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) för ungefär 13 procent av världens koldioxidutsläpp. De stigande energipriserna och det ökande trycket på att minska koldioxidutsläppen förutsätter att logistikföretagen tar fram planer och konkreta åtgärder för att minska utsläppen och energiförbrukningen. Ansvarsfull placering innebär att man också uppmärksammar sådana miljöfrågor. Under 2011 träffade portföljförvaltarna på Pohjola Kapitalförvaltning representanter för flera företag i logistikbranschen. Under mötena diskuterades bland annat mätningen och utvecklingen av rederiernas koldioxidutsläpp och planerade åtgärder för att minska utsläppen samt vägtransporternas miljöpåverkan och energiförbrukning. De flesta bolag har redan planer och har inlett åtgärder för att utveckla dessa frågor. Som lösning har bolagen föreslagit bland annat teknisk utveckling, större transportenheter och sänkta hastigheter för till exempel sjötransporter.

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse 2011 År 2011 i sammandrag...2 Omvärlden...4 OP-Pohjola-gruppens resultat och balansräkning...7

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskhantering...6 Koncernens riskposition...7 Kapitaltäckningen...9

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 31.3.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Pohjola Bank Abp I Verksamhetsberättelse och bokslut 2009 INNEHÅLL STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009...2 Omvärlden...3 Koncernens resultat...4 Riskposition...5 Koncernens riskposition...6 Kapitaltäckning...7

Läs mer

OP Pohjola gruppens delårsrapport

OP Pohjola gruppens delårsrapport OP Pohjola gruppens delårsrapport 1.1 30.6.2012 Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm. Utvecklingen

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2012 Verkställande direktörens översikt 2011 ett händelserikt år för Aktia Rörelseresultat, mn euro Resultat per aktie sjönk till 0,53 (0,83) euro Dividenden oförändrad

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014... 1 Omvärlden Koncernens resultatanalys Riskhantering Koncernens riskposition

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN

VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-ÖVERSIKT JUSSI LAITINEN VD-översikt Året som gick Aktia satsar på tillväxt Utsikter 2015 2 Finland i fel sällskap 3 Skuldsättningen fortsätter att öka? 4 Resultatet 2014 2014 2013 Δ% Räntenetto 102,8

Läs mer

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008 INNEHÅLL OP-POHJOLA-GRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 i sammandrag 2 OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 3 Omvärlden 3 OP-Pohjola-gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning 10 Kapitalutvärdering

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns nedan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 9, 29.4.2015 TILLÄGG 9, 29.4.2015 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2014 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2012 s verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Innehåll s verksamhetsberättelse 2012 År 2012 i sammandrag...1 Omvärlden...3 s resultat och balansräkning...6 Kapitaltäckning...10 Riskhantering och kapitalutvärdering

Läs mer

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt

AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2013 Verkställande direktörens översikt 2012 Aktia uppnådde ett gott resultat Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, mn euro 76,3 Försäljningen ökade kraftigt

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial

OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q bakgrundsmaterial OP-Pohjola-gruppens delårsrapport Q3 2012 bakgrundsmaterial Innehållsförteckning OP-Pohjola-gruppen Resultat Kvartalsuppgifter Kapitaltäckning Balansräkning Krediter och kundmedel Kunder, medlemmar, mm.

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké :

Följande utsikter har offentliggjorts den 12 februari 2014 i Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké : TILLÄGG 5/13.2.2014 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 26.4.2013 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

OKO ÅRSREDOVISNING 2005

OKO ÅRSREDOVISNING 2005 OKO ÅRSREDOVISNING 2005 05 OKO Andelsbankernas Centralbank Abp är ett finländskt finansföretag som erbjuder bank-, placeringsoch skadeförsäkringstjänster. Skadeförsäkringstjänsterna erbjuds under varumärket

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013 :s årsrapport 2013 Innehållsförteckningen År 2013 Verkställande direktörens översikt 6 Strategi 7 Syfte och mål 8 Konkurrensfördelar 11 Verkställandet av strategin 2013 12 Omvärlden 14 Finansbranschens

Läs mer

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav

KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION. Koncernens verksamhet och struktur. Kapitalbas och kapitalkrav KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI KONSOLIDERAD SITUATION Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Periodisk information Kvartal

Periodisk information Kvartal 1 Periodisk information Kvartal 3 2014 2014-09-30 2 Nya EU-gemensamma kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014. Regelverket består av en förordning (EU) 575/2013 som är direktverkande och

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Likviditets- och kapitalhantering

Likviditets- och kapitalhantering RTERT Likviditets- och kapitalhantering Information enligt pelare 3 Q2 2015 1 Inledning Syftet med denna rapport är att ge information rörande FOREX Banks likviditetsrisker och kapitaltäckning i enlighet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 1.8.2012, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari juni 1) Koncernens resultat före skatt var 203 miljoner euro (198)

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013

OP-Pohjola-gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2013 s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Verksamhetsberättelse s verksamhetsberättelse 2013 År 2013 i sammandrag 1 Omvärlden 3 Gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 31.10.2012, kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola-koncernens januari september 1) Koncernens resultat före skatt var 282 miljoner

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2011 Q4 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 8.2.2012, kl. 8.00 Bokslutskommuniké Pohjola-koncernens år 2011 Koncernens resultat före skatt var 258 miljoner euro

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017

Financial Services BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET. 30 JUNE 2017 Informationen i denna rapport avser den periodiska information som skall lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Siemens Financial Services AB

Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning och likviditetsrisker Pelare 3 30 September 2017 siemens.se/finance Siemens Financial Services AB Periodisk information om kapitaltäckning

Läs mer

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2014

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2014 OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse År 2014 i sammandrag Omvärlden Gruppens resultat och omslutning Kundrelationer Betjäningskanaler Förvärvet av aktierna

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Pohjola/IR. Pohjola Bank Abp Bolagsstämman

Pohjola/IR. Pohjola Bank Abp Bolagsstämman Pohjola Bank Abp Bolagsstämman 27.3.2009 Styrelsens ordförande Reijo Karhinen Pohjola vill trygga sina kundföretags finansieringsbehov En stark kapitalisering tryggar Pohjolas förmåga att uppfylla kundföretagens

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912

Totalt kapital 69 373 70 917 76 912 Skandia Investment Management AB 556606-6832 INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING Rapporten innehåller information om kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Periodisk information 2014-09-30

Periodisk information 2014-09-30 Periodisk information 2014-09-30 Collector Credit AB, 556597-0513, är ett kreditmarknadsbolag och ett helägt dotterbolag till Collector AB, 556560-0797. Verksamheten består av finansieringstjänster. Finansieringstjänsterna

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1 30.9. Q3 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 2.11., kl. 8.00 Delårsrapport Pohjola koncernens januari september Koncernens resultat före skatt var 245 miljoner euro (242).

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma Helsingfors Mässcentrum 20.3.2014 kl. 14.00 1. Öppning av stämman Styrelseordförande Reijo Karhinen 6 % Det exceptionella läget fortsätter Marknadsräntor från

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande:

1. Med det här Tillägget ändras sammanfattningarna i Grundprospektet och de lånespecifika villkor som nämns ovan enligt följande: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 7, 23.2.2016 TILLÄGG 7, 23.2.2016 TILL SAMMANFATTNINGARNA FÖR POHJOLA BANK ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM 2015 (2.000.000.000 EURO) SAMT DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR POHJOLA FÖRETAGSRÄNTA

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

4-6/2015: Stabil utveckling

4-6/2015: Stabil utveckling DELÅRSRAPPORT 1-6/2015 4-6/2015: Stabil utveckling Rörelseresultatet uppgick till 19,7 (22,0) mn euro. Provisionsnettot ökade med 11 % medan räntenettot var stabilt på 24,3 (25,9) mn euro. Lägre finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Kapitaltäckning Q3 2015

Kapitaltäckning Q3 2015 Kapitaltäckning Q3 2015 Offentliggörande av kvartalsvis information om kapitaltäckning, likviditetshantering och riskhantering enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Innehåll Pressmeddelande: Stark tillväxt bibehållen lönsamhet...... 3 Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning.... 7 Resultat per kvartal...

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké

Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké Pohjola Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2012 Pohjola Bank Abp Börsmeddelande 6.2.2013, kl. 8.00 Bokslutskommuniké Pohjola-koncernens år 2012 Koncernens resultat före skatt var 374 miljoner euro

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar).

Kapitalkravet har räknats fram med schablonmetoden för kreditrisk (8 % av den finansiella gruppens totala och riskvägda exponeringar). KAPITALTÄCKNINGSANALYS SVEA EKONOMI FINANSIELL FÖRETAGSGRUPP Koncernens verksamhet och struktur Svea Ekonomi AB, org. nr 556489-2924 är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och moderbolag

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q1 2015 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Not 14. Övriga rörelseintäkter Not 15. Personalkostnader Not 16. Övriga administrationskostnader Not 17. Övriga rörelsekostnader Not 18.

Not 14. Övriga rörelseintäkter Not 15. Personalkostnader Not 16. Övriga administrationskostnader Not 17. Övriga rörelsekostnader Not 18. OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2015 Innehåll Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse År 2015 i sammandrag Omvärlden Gruppens resultat och omslutning OP Gruppens operativa

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3 Välkommen till Börskvällen! I höst har Börsstiftelsen glädjen att presentera färska placeringsobjekt. Både Sotkamo Silver, som börslistades i juli, och Siili Solutions, som i oktober sökt sig till marknadsplatsen

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma. Helsingfors Mässcentrum kl 1 Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma Helsingfors Mässcentrum 22.3.2013 kl. 14.00 2 1. Öppning av stämman Styrelseordförande Reijo Karhinen Banksystemet i Europa har inte normaliserats centralbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer