En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars Spänt läge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge"

Transkript

1 Kapitalmarknaden Intervju JM:s vd om trycket på bomarknaden Placerat Ökad tro på tillväxtmarknader Experterna Tips inför deklarationen En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014 Spänt läge Världens ögon följer noga situationen i Ukraina. Högt politiskt spel men liten effekt på världsekonomin.

2 Ledare NUMMER 3 19 MARS Politisk oro men ekonomisk återhämtning HUR VIKTIG ÄR utvecklingen i Ukraina för finansmarknaderna? Det är huvudtemat för detta nummer av Kapitalmarknaden. Men vi hinner också med en intervju med JM:s vd, lite deklarationstips med mera. Handelsbankens makroekonom Gunnar Tersman skriver att Krim-krisen kan få långtgående politiska konsekvenser, men att de ekonomiska effekterna troligen är begränsade. Hans analys får stöd av Per Hedberg, förvaltare av Handelsbankens Europafond, som konstaterar att marknaderna hittills varit tämligen opåverkade. Råvarumarknaderna är dock ett undantag, menar bankens råvarustrateg Martin Jansson eftersom Ukraina och Ryssland är viktiga producenter av olja, naturgas, majs och vete. På lite längre sikt är det viktigaste att den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter. Lite lägre tillväxt i tillväxtländerna kompenseras mer än väl av en acceleration i de rika länderna verkar därför bli det starkaste tillväxtåret på länge. Därmed ökar även investeringarna och vinsterna, skriver Lena Fahlén på Handelsbanken Fonder. Vi har därför köpt mer aktier i våra Multi Asset-portföljer. HAR VI EN bubbla på den svenska bostadsmarknaden? Det tror inte JM:s vd Johan Skoglund, som intervjuas på sidan 12. Försäljningen av nya bostadsrätter går lätt, bland annat tack vare den snabba urbaniseringen. Men det är svårt att få bygglov. De långsamma planprocesserna är ett viktigt skäl till bostadsbristen i storstäderna, och därmed till de höga bostadspriserna. Trevlig läsning! n Mats Nyman Chef, Kapitalmarknadsanalys och Placeringar Handelsbanken Investment Center INNEHÅLL Makro Begränsade effekter av Krim-konflikten Investeringar Råvaror åter på radarn Tillgångsfördelning Ökad tro på tillväxtmarknader Nordisk aktiemarknad Fokus på defensiva aktier Intervju JM:s vd tror inte på någon bobubbla Experterna Tips inför deklarationen Förr byggde man vävstugor i byn, nu är det gym som gäller. Johan Skoglund, vd JM KRISTINA SAHLÉN Kapitalmarknaden ANSVARIG UTGIVARE Katja Bergqvist, Savings & Asset Management, Handelsbanken, MEDARBETARE I DETTA NUMMER Lena Fahlén, senior ekonom, Lisa Gustafsson, portföljförvaltare, Per Hedberg, portföljförvaltare, Martin Jansson, råvarustrateg, Eva Lövgren Frisk, jurist Private Banking, Gunnar Tersman, makroekonom, Lars Westberg, finansanalytiker, REDAKTION HANDELSBANKEN Åsa Persson Elisabet Jamal Bergström PRODUKTION Redaktörerna AB REDAKTÖR Frida Johansson Kolloch FORMGIVNING Markus Edin TRYCK Ineko AB, 2014 PAPPER Tom&Otto Silk, Amber Graphic OMSLAGSFOTO Getty Images KONTAKT Har du flyttat? Kontakta ditt Handelsbankskontor för att få tidningen till rätt adress. Eftertryck tillåts om källan anges ISSN ANSVARSBEGRÄNSNING Detta marknadsföringsmaterial är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ), i fortsättningen kallad Handelsbanken. Materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. 2

3 Aktuellt MARS ALLOVER PRESS Det officiella mätresultatet från folkomröstningen den 16 mars gjorde gällande att 96,6 procent av Krimborna röstade för att Krim ska tillhöra Ryssland. Efter övertagandet av Krim nu avgörs effekterna EU:s sanktioner mot Ryssland efter övertagandet av Krim tycks inte påverka Putins agerande. Frågan är om EU vågar gå ett steg vidare och vad Ryssland i så fall svarar med. RESULTATET AV folkomröstningen på Krim kommer inte som någon överraskning och de direkta effekterna på de finansiella marknaderna har också varit begränsade. Det är i stället den fortsatta utvecklingen av konflikten och omvärldens reaktioner som avgör om turbulensen tilltar. Det menar Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. Moskva verkar inte ha tagit emot beskedet om sanktioner från EU och USA som något större hot. Nu är frågan om EU är beredda att gå vidare, eftersom en stor del av den olja och gas som konsumeras i EU kommer från Ryssland, säger han. Eskalerar konflikten kan det få effekter på det finansiella systemet. Får ryska investerare tillgångar och flöden låsta och ryssarna sedan svarar med samma mynt och fryser investeringar från Torbjörn Becker väst, kommer det att spä på oron på de finansiella marknaderna. Konsekvensen blir stigande dollarkurs, högre guldpris och skakigare börser, säger Torbjörn Becker. DEN ANDRA FAKTORN som påverkar världsekonomin är oljepriset. Ryssland producerar i dag cirka 15 procent av den olja som konsumeras i världen, vilket är på samma nivå som Saudiarabien. Sanktioner mot Ryssland skulle sannolikt driva upp oljepriset och därmed få konsekvenser för realekonomin och hota den gryende konjunkturåterhämtningen i Europa. Den statsfinansiella situationen i Ukraina är allvarlig men inte så graverande att landet står inför en statsbankrutt. Bilden av Ukrainsk ekonomi måste nyanseras. Jag tror att landet har tillräckligt goda kontakter med IMF, EU och USA för att undvika en bankrutt. Istället är det akuta problemet de stora gassubventionerna från Ryssland som måste hanteras. Blossar en fullskalig militär konflikt upp kan läget förvärras drastiskt. Jag är orolig rent säkerhetspolitiskt och framförallt för människorna som bor i Ukraina. n TEXT MIKAEL GIANUZZI Skänk aktieutdelningen till välgörande ändamål Mat för dagen, skolgång eller tak över huvudet. Nu kan du göra skillnad med hjälp av din aktieutdelning. Som aktieägare i börsbolag eller delägare i fåmansbolag har du möjlighet att skänka bort hela eller delar av din utdelning till skattebefriade ideella organisationer, utan att betala inkomstskatt på utdelningsbeloppet. Pengarna måste doneras innan bolagsstämman beslutar om utdelningen. Kontakta ditt bankkontor för mer information om hur du går till väga. Följ dina aktier och läs analyser i mobilen Nu blir vår mobiltjänst ännu bättre. Nytt för denna gång är att du kan se alla innehav som finns i din depå och på ditt investeringssparkonto. Du kan därmed se ditt samlade innehav av fonder och värdepapper på ett enkelt sätt. Som depåkund kan du lätt fördjupa dig genom att välja en aktie du innehar, följa kursutvecklingen samt få tillgång till analyser, nyheter och kommande händelser för bolaget. Om du inte redan har Mobiltjänsten kan enkelt logga in och teckna den på handelsbanken.se. IBRAHIM MALLA/RÖDA KORSET/IFRC 3

4 Makro KONJUNKTUR KRIM-KONFLIKTEN: Begränsade effekter på världsekonomin Positiva utsikter för den globala ekonomin. Tillväxten stiger i USA och Euroområdet. Långtgående politiska konsekvenser av Krim-krisen, men de ekonomiska effekterna troligen begränsade. Både Ryssland och Europa har mycket att förlora på en upptrappning av konflikten. UTSIKTERNA FÖR DEN globala ekonomin är fortsatt positiva. Den senaste statistiken stöder scenariot om stigande tillväxt i flera av de viktigaste ekonomierna i världen. USA verkar utvecklas enligt våra prognoser och tillväxten stiger både i år och nästa år. I Kina väntar vi oss bara en måttlig avmattning. Till och med i euroområdet ökar aktiviteten. Den globala tillväxten ser ut att öka både i år och nästa år. Men det är knappast där fokus ligger för tillfället. Rysslands annektering av Krimhalvön innebär den värsta geopolitiska krisen sedan det kalla krigets dagar. Ukrainas inhemska problem, normalt sett knappast på världens radarskärmar, har utvecklats till en fullskalig kris med EU och USA på den ena sidan och Ryssland på den andra. Det är oerhört svårt att sia om när och hur denna kris ska ta slut. Krim gavs till den Ukrainska sovjetrepubliken så sent som på 1950-talet. I området har de flesta ryska som modersmål och där huserar Rysslands stora flottbas. I och med Rysslands annektering av Krimhalvön har oron i Ukraina seglat upp som ett globalt trätoämne mellan öst och väst. Att döma av retoriken från båda sidor kan KOMMENTAR Gunnar Tersman, makroekonom, Handelsbanken Capital Markets konflikten mycket väl komma att trappas upp ytterligare. Det är dock inte det enda scenariot. Det borde vara möjligt att hitta en gemensam kompromisslösning. Det är för mycket som står på spel för Ukraina och Ryssland, potentiellt även för EU och USA för att det ska spåra ur ytterligare. ÄVEN I ETT relativt gynnsamt scenario kommer troligen den senaste tidens händelser att få långtgående politiska konsekvenser. Men effekterna på den globala ekonomin är sannolikt begränsade, förutsatt att handeln med rysk olja och gas inte påverkas. Ukraina är ingen stor ekonomi och de ekonomiska följderna av en kollaps kan hanteras. Ingen av huvudaktörerna i väst, vare sig USA eller EU, är särskilt intresserad av att satsa några pengar. Ryssland var mer villigt att göra det, så länge Ukraina gick med på att hålla sig inom den ryska intressesfären. Om det går att hitta en politisk lösning för Ukraina som alla kan tänka sig att leva med skulle de akuta kapitalbehoven kunna täckas. Rubelns kraftiga försvagning under senare tid kommer att hjälpa den ryska ekonomin att ombalanseras, men kommer hålla tillbaka EU:s export till landet. En avmattning i importtillväxten för Centraloch Östeuropas del, har hållit igen EU:s export på senare år. Rubelns försvagning kommer att förstärka denna tendens. Före finanskrisen var export till Central- och Östeuropa en stark tillväxtfaktor för europeiska företag. Som en effekt av krisen har Ryssland och andra delar av östra Europa visat en mycket svagare återhämtning än tillväxtmarknadsländerna i Asien. OAVSETT UKRAINAS POLITISKA framtid står det klart att landet skulle behöva ett anpassnings- och reformprogram av hög kvalitet för att få fart på ekonomin, sannolikt övervakat av IMF. De långsiktiga effekterna är mer intressanta. Långt innan Ukrainas existentiella kris hade börjat tvivlade vi på att det ryska ekonomiska systemet har förmågan att GETTY IMAGES 4

5 XXXXX Krimhalvön i Ukraina står i händelsernas centrum. På bilden ryska flottan i Sevastopols hamn. 5

6 Makro KONJUNKTUR visa ekonomiska resultat som är i linje med social och politisk stabilitet på sikt. Rysslands trumfkort, oljan och gasen, är också dess akilleshäl. Avsaknad av ekonomiska reformer har lämnat ekonomin beroende av råvarorna. När olje- och gaspriserna inte längre stiger stagnerar Rysslands intäkter och landet behöver få tillväxt från annat håll. Ur detta perspektiv är en försvagning av rubeln inte illa. Men det innebär samtidigt att köpkraften hos ryska konsumenter försvagas, vilket får en negativ effekt för Rysslands handelspartners. EU svarar för ca 45 procent av Rysslands import, medan USA står för mindre än 5 procent. Europeiska bil tillverkare och tillverkare av lyxvaror såsom vin och sprit påverkas. Ryssland har även stått för en stadig ström av turister till södra delarna av Europa. Även i Ryssland måste det till reformer för att ekonomin ska växa. Det förutsätter förmodligen en helt annan politisk utveckling än i dag. De maktambitioner som Ryssland nu visar prov på kommer knappast att bidra till ökad stabilitet i det egna landet på sikt. DET ÄR HELT klart så att EU är den region i världen som har mest att förlora på ett negativt scenario vad gäller Ukraina och Ryssland. För USA är den övergripande geopolitiska situationen det främsta skälet n RYSSLAND: STOR IMPORT FRÅN EU, LITEN FRÅN USA Procent av total rysk import EU USA till inblandning medan de ekonomiska kopplingarna till Ukraina och Ryssland är för små för att ha någon större betydelse. Merparten av den ryska energin exporteras i dag till länder inom EU. Samtidigt har Ryssland kommit att bli en betydelsefull marknad för inte minst tyska företag. Även för Finland är Ryssland en viktig exportmarknad. Störningar på handelsområdet skulle kunna leda till smärtsamma konsekvenser för båda sidor. Europeiska banker har dessutom varit huvudfinansiärer till Ukraina och kan drabbas av betydande förluster om situationen urartar. Nedskrivningar av lån till Ukraina skulle komma vid en väldigt olämplig tidpunkt, speciellt för italienska banker, med tanke på ECB:s kommande stresstester. SAMMANFATTNINGSVIS SER VI att den politiska utvecklingen den senaste tiden har påskyndat de nödvändiga ombalanseringarna såväl i Ukraina som i Ryssland. Oavsett västvärldens agerande och eventuella sanktioner finns en stor risk för en än svagare utveckling i den ryska ekonomin, under flera år framöver. Effekten blir större både finansiellt och i reala ekonomiska termer för EU än för USA. Samtidigt fortsätter den globala ekonomiska återhämtningen, och Sverige kan se fram emot en fortsatt accelererande tillväxt. n Källa: Macrobond Marknaderna lugna trots politisk osäkerhet Per Hedberg, förvaltare Handelsbankens Europafond, följer utvecklingen i Ukraina noga. Han konstaterar att marknaden hittills varit tämligen opåverkad av krisen. Hur påverkar krisen i Ukraina tillväxten i eurozonen? Tyskland är i dagsläget beroende av gas från Ryssland. Ytterligare störningar i utbudet eller kraftiga prishöjningar skulle därför påverka negativt. Men Ryssland är också beroende av intäkterna från gasexporten, så vi Per Hedberg bedömer risken för en bestående negativ effekt som låg. Lite i skymundan av krisen i Ukraina har eurozonen fortsatt leverera stark makrostatistik och tillväxtprognoser har reviderats upp. Hur har aktiemarknaderna reagerat på konflikten? Kapitalinflödet till de europeiska aktiemarknaderna har fortsatt. Rapporter från bolag med exponering mot inhemsk efterfrågan i Centraleuropa har också mottagits väl. Däremot har den ryska börsen fallit och riskpremien där har gått upp. Tilltar Rysslands politiska maktambitioner kan denna utveckling komma att fortsätta. Hur agerar du som förvaltare av Europafonden? I dagsläget är vi inte oroade över situationen, men vi följer självklart utvecklingen nära. Om energipriserna börjar stiga finns det en risk att den privata konsumtionsviljan påverkas negativt samtidigt som prisutvecklingen på bostäder i Tyskland kan komma att stanna av. Vi bevakar också hur kreditspreadar för europeiska banker rör sig samt utvecklingen av hus- och konsumentpriser. För att ta tempen på effekterna av krisen är det extra intressant att följa tecken på en förbättring av byggkonjunkturen i Centraleuropa samt ökad bilförsäljning i Europa, drivet av efterfrågan från Centraleuropa. Hur sammanfattar du situationen? Marknaden har tagit konflikten relativt bra. Så länge vi fortsätter att få indikationer på en återhämtning och tillväxt i eurozonen håller vi fast vid vårt positiva scenario. Den största risken vi ser i utvecklingen i Krimområdet är om det skulle bli en väpnad konflikt i området, med de konsekvenser detta kan få. 6

7 Placerat RÅVAROR Råvaror åter på investerarnas radar Efter ett uselt 2013 har många råvaror haft en stark prisutveckling hittills i år. Tillfälliga faktorer som geopolitisk oro och vädereffekter ligger till stor del bakom utvecklingen. Vi tror att priserna på råvarorna koppar, järnmalm och olja kommer att falla fram till midsommar. KOMMENTAR Martin Jansson, Råvarustrateg Handelsbanken Capital Markets NÄR AKTIE- OCH räntemarknaden reagerat negativt på politisk oro har priset på råvaror som olja och guld utvecklats starkt. Då priserna styrs av andra faktorer än aktier och räntor, har de en naturlig plats som en del av en väldiversifierad portfölj. Vi ser nu att det mönster som gällt sedan finanskrisen, där prisutvecklingen på råvaror liksom kursutvecklingen på börsen huvudsakligen drivits av centralbankernas ageranden för att bekämpa den ekonomiska krisen, har brutits. Och vi ser inga tecken på att den trenden är på väg att vända. Ukraina är tillsammans med Ryssland en mycket viktig region för produktion och export av olja, naturgas, majs och vete. Med krisen i Ukraina har investerarna fått upp ögonen för att prisutvecklingen på fler råvaror än olja kan motverka geopolitiska riskers negativa effekter på portföljvärdet. Årets prispåverkande vädereffekter har varit större än vanligt med både torka, som exempelvis i Brasilien, som producerar en stor del av världens kaffe och socker, samt extrem kyla med den kallaste vintern i USA på 34 år, vilket ökar efterfrågan på naturgas och olja för att värma bostäder. GETTY IMAGES NU TROR VI inte att årets inledande uppåtgående pristrend kommer att vara speciellt länge. Väderdrivna prisuppgångar är tillfälliga till sin natur. När osäkerheten om Brasiliens skörd minskar klingar pris effekten av för kaffe och socker. Det kommer säkerligen att bli vår i USA även i år, och då faller efterfrågan på olja, fram till att semestertiden börjar med ökat bilåkande. Ukrainakrisen verkar inte eskalera till krig, Putins rörelseutrymme har indirekt minskat i och med utländska investerares rädsla för Ryssland. Utländska investeringar är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk utveckling i Ryssland. En del av årets prisuppgångar för råvaror kommer därför att vara tillfälliga. FRAMFÖR OSS LIGGER i stället en säsongsmässigt svag period, när Kina tar råvaror Handelsbankens råvarucertifikat från lager som byggts upp under det första kvar talet. Då infaller det kinesiska nyårs firandet och många industriarbetsdagar ersätts av ledighet. Därefter brukar det dröja till mitten av sommaren innan Kina åter ökar importen av råvaror för att fylla upp inför årets fjärde kvartal, som tillsammans med det andra är årets starkaste i termer av industriproduktion. Kinas lagercykel skapar ett säsongsmönster där man ska sälja råvaror före påsk och köpa dem lagom till midsommarsillen. Vi ser inget tecken på att detta år kommer att bli annorlunda. n n RÅVARUPRISERNA HAR FALLIT UNDER VÅREN DE SENASTE FYRA ÅREN Index Källa: Bloomberg, Macrobond, Handelsbanken Capital Markets? 7

8 Placerat TILLGÅNGSFÖRDELNING Ökad tro på tillväxtmarknader Motståndskraftiga börser och oförändrade obligationsräntor. Förloppet i Ukraina avgörande för börsutvecklingen på kort sikt. Attraktiva värderingar på vissa tillväxtmarknader. KOMMENTAR Lena Fahlén, Chief Investment Economist, Handelsbanken Fonder UNDER FEBRUARI ÅTERHÄMTADE sig världens börser efter fallet i början av året. Inledningen på mars har dock varit svag i spåren av Ukrainakonflikten och oro kring den kinesiska konjunkturen. Hittills i år har världsindex sjunkit med 1,6 procent. Vi ser fortsatt stora skillnader mellan världens regioner de nordiska och europeiska börserna tillhör de starkare i år och i USA nådde börsen nya toppnivåer i början av mars, även om de har fallit tillbaka något sedan dess. Börserna i tillväxtmarknadsländerna har utvecklats svagare. Ryssland har fallit närmare 22 procent i år och Brasilien har gått ner drygt 10 procent. Rapportperioden i USA är nu avslutad och vi kan konstatera att både vinster och försäljning hos bolagen överraskat positivt. Vår bedömning är att vi får se en starkare tillväxt framöver vilket talar för fortsatt stigande vinster. Detta i kombination med fortsatta stimulanser från världens centralbanker, samt att vi väntar oss flöden ut ur obligationsmarknaden in i aktiemarknaden, talar för en fortsatt positiv börsutveckling. Vi väntar oss inte några kraftiga ränteuppgångar då inflationstrycket i världsekonomin är fortsatt lågt något som också är positivt för börsutvecklingen. DE NORDISKA BÖRSERNA har stigit med 1,3 procent sedan förra numret av Kapitalmarknaden, trots en relativt svag och stökig rapportperiod. I eurozonen har rapportperioden för fjärde kvartalet varit relativt svag och många bolag rapporterat sämre resultat än väntat. Men då den akuta krisfasen i eurozonen med råge är passerad, och de ledande indikatorerna pekar på ökad tillväxt framöver, har allt fler investerare blivit positiva till eurozonen. Vi har också fått positiva signaler från de bolag vi investerar i som pekar på att den inhemska efterfrågan nu börjar ta fart. 8

9 Börserna på tillväxtmarknaderna har släpat efter övriga världens en längre tid. I början av året eskalerade oron bland annat eftersom den politiska situationen i länder som Ukraina och Turkiet försämrades kraftigt. Med undantag för Ryssland har börserna dock stabiliserats något de senaste veckorna. Vi ser med oro på situationen i Ukraina och bedömer att det kommer att vara fortsatt oroligt åtminstone till dess att nationella val ska hållas i slutet av maj. När det gäller övriga tillväxtmarknader har värderingarna nu kommit ned till attraktiva nivåer. Som exempel kan nämnas att tillväxtmarknadsindex nu har ett P/Etal på drygt 10 medan motsvarande siffra för den utvecklade världen är ett P/E-tal på drygt 15. Detta är en orsak till att vi har en mer positiv syn på tillväxtmarknaderna framöver. Det är dock viktigt att vara selektiv och inte dra alla regioner eller bolag över en kam. Vi föredrar exportbolag som gynnas av en ökad aktivitet i USA och eurozonen. Vi ser också positivt på länder som genomför strukturella tillväxtfrämjande reformer som exempelvis Mexiko och Chile. RÅVARUPRISERNA HAR VARIT volatila under inledningen på året, inte minst beroende på ökad geopolitisk oro i spåren av Ukrainakonflikten. Vi är negativt inställda till råvaror då vi bedömer att ett stort utbud av många råvaror, i kombination med ett Kina som ställer om från en investeringsdriven tillväxt till mer konsumtion, kommer att tynga råvarumarknaden. De långa marknadsräntorna har fallit under året. Hittills i år har svenska långräntor gått ner med cirka 0,4 procentenheter. Den svaga statistiken från USA och oro i tillväxtmarknadsländerna har bidragit till nedgångarna. Många obligations investerare har haft kortare löptid än normalt och känsligheten för negativa överraskningar har därmed varit förhållandevis hög. En starkare tillväxt framöver gör att vi bedömer att långräntorna kommer att stiga, även om vi inte ser några kraftiga uppgångar framför oss. n Portföljerna ökar i aktier och tillväxtmarknadsobligationer DEN AMERIKANSKA BÖRSEN nådde sin högsta notering någonsin i början av mars, men en svagare dollar minskade avkastningen för svenska investerare. Även småbolagsaktier i Europa fortsatte att utvecklas väl, medan småbolagsinvesteringarna i Norden och Amerika utvecklades något sämre än marknaden som helhet. Vi bedömer att den amerikanska ekonomin kommer att växa starkt under året och driva på den globala konjunkturen. En starkare global efterfrågan kommer i sin tur att gynna vinstutvecklingen i företagen. Vi väntar oss också fortsatta flöden ur obligationsmarknaden in i aktiemarknaden, vilket ger ytterligare stöd till börsutvecklingen. Vi behåller en försiktigt positiv syn på aktiemarknaden och väljer att öka aktieandelen i portföljerna något, även om vi noga bevakar utvecklingen på Krimhalvön. Vi ser med oro på utvecklingen och Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond, som vi valt att investera i, har under en längre tid minskat andelen ryska aktier. DE REGIONER VI föredrar är Norden, Europa och tillväxtmarknader i synnerhet Asien medan vi är mer försiktigt inställda till de nordamerikanska och japanska börserna. Vi har även en övervikt i småbolag i Norden, Europa och Nordamerika. På grund av ett ökat utbud och en n TILLGÅNGSFÖRDELNING MULTI ASSET PER17 MARS Aktier Råvaror Räntor och likvida medel Hedgefonder Läs mer om våra Multi Asset-portföljer på handelsbanken.se/fonder Multi Asset L L = Lägre risk 18 % 24 % 55 % 3 % SHUTTERSTOCK minskad global efterfrågan, inte minst från Kina, är vi mer försiktiga till råvaror. DE SVENSKA MARKNADSRÄNTORNA föll något under månaden, vilket innebar att obligationsfonder utvecklades mer gynnsamt än räntefonder med kortare löptid på sina innehav. Obligationsräntorna i tillväxtmarknadsländerna stabiliserades i februari efter att ha stigit kraftigt under senare delen av förra året. Under den gångna månaden har vi ökat våra investeringar i tillväxtmarknadsobligationer. Vi tror att marknadsräntorna kommer att fortsätta stiga i takt med att konjunkturen stärks och har därför en kort löptid på ränteinnehaven. Vi ser även fortsättningsvis hedgefonder som ett attraktivt alternativ till obligationer. n Multi Asset M M = Medelrisk 19 % 30 % 7 % 44 % Portföljerna har övervikt av aktier i bland annat Norden. Multi Asset H 9 % 7 % H = Högre risk 19 % 65% 9

10 Placerat NORDISK AKTIEMARKNAD Aktiestrategi fokus på defensiva aktier Under 2014 har trenden med nedskruvade vinstprognoser för börsbolagen fortsatt, samtidigt som aktiekurserna har stigit. Det innebär definitionsmässigt att värderingen blivit högre och att risken på aktiemarknaden ökat. Mot bakgrund av detta förordar vi defensiva aktier i Norden. KOMMENTAR Lars Westberg, Finansanalytiker Handelsbanken Capital Markets UNDER DE SENASTE två åren har börserna stigit kraftigt medan vinstprognoserna för de nordiska börsbolagen i genomsnitt sänkts med 30 procent. Värderingsmultiplarna har därigenom stigit till mer utmanande nivåer (P/E 15 16x baserat på prognoserna för 2014). Därtill ser marginalprognoserna för 2014 alltför optimistiska ut då drygt 80 procent av de nordiska bolagen förväntas uppvisa högre marginaler, trots en låg ensiffrig omsättningstillväxt. Vi räknar med att se vinsttillväxt i Norden under året, men enligt vår bedömning kommer den att vara lägre än dagens förväntade 12 procent. Sannolikt kommer vinstprognoserna att sänkas ytterligare framöver, vilket givet den mer ansträngda värderingen, kan komma att väga negativt på stämnings läget på börsen. Historiskt har det funnits ett starkt positivt samband mellan den viktiga konjunkturbarometern inköpschefsindex och förändringar av vinstprognoserna. Sedan mitten av 2012 har dock detta samband blivit svagt i Europa, då inköpschefsindex stadigt har ökat medan vinstprognoserna har sänkts. En förklaring till detta kan vara att löneökningarna har varit högre än ökningen i producentprisindex i Europa och USA. Härigenom har marginalerna hållits tillbaka. Vi bedömer att marginalprognoserna är för optimistiska, i synnerhet för eurobaserade företag med stor andel försäljning på tillväxtmarknader eftersom valutamotvinden är påtaglig. MAN KAN FRÅGA sig varför aktiekurserna har fortsatt att stiga trots att vinstprognoserna successivt sänkts. Mycket kan förklaras med förhoppningar och ökad riskaptit. I takt med att den globala konjunkturen Mindre optimistiska förvaltare Handelsbankens undersökning bland nordiska portföljförvaltare, utförd av Skop, visar att optimismen har sjunkit sedan förra mätningen i november. I slutet av februari räknade 68 procent av förvaltarna med att de nordiska aktiemarknaderna kommer att stiga under 12 månader, jämfört med 76 procent i november. Börssynen på 3 månaders sikt är än mer dämpad, då endast drygt 30 procent (drygt 40 procent i november) av de tillfrågade tror på stigande börser. Givet den mer dämpade börssynen bland portfölj förvaltarna är det inte oväntat att de likvida medlen har ökat. Några faktorer som tydligt påverkat dem är oro för nedtrappningen av de amerikanska stimulanserna, konjunkturutvecklingen samt oro relaterat till tillväxtmarknaderna. Intressant att notera är även att mer än hälften av portföljförvaltarna tror att vinstprognoserna för 2014 fortfarande är för högt ställda. De sektorer som är kraftigt underviktade bland portföljförvaltarna är IT, massa & papper, transport och telekom. Fyra sektorer är överviktade i förvaltarnas portföljer. Dessa är: sällanköpsvaror, verkstad, hälsovård och bygg. De stora portfölj förändringarna har främst skett inom konsument relaterat och hälsosektorn (ökade innehav) medan positionerna i bankaktier minskat, vilket är en stor kontrast jämfört med analytikerkårens positiva syn på bankaktier. H&M har förbättrats förväntas bolagsvinsterna växa framöver. Det låga ränteläget har samtidigt lockat investerare till aktiemarknaden i jakt på avkastning då direktavkastningen på aktier är hög i förhållande till räntan på obligationer. Det har även varit stora kapitalflöden från tillväxtmarknader i spåren av ökad oro på dessa marknader. Stora delar av detta kapital har sökt sig till de europeiska börserna i takt med att det ekonomiska läget i den här delen av världen så sakteliga har förbättrats, om än från låga nivåer. Innebär fortsatt sänkta vinstprognoser att börskurserna kommer att sjunka framöver? Enligt vår senaste studie bland de nordiska aktieförvaltarna är majoriteten redan inställd på att vinstprognoserna för 2014 är för höga, vilket är en lindrande faktor (läs mer i artikeln bredvid). Ett par andra positiva faktorer skulle vara om 10

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy

Investment Outlook. Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013. private banking investment strategy Investment Outlook Stigande värden i sikte MAJ/JUNI 2013 private banking investment strategy Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Likviditet driver marknader

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1 Carnegie Allokering och portföljstrategi

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer