En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars Spänt läge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge"

Transkript

1 Kapitalmarknaden Intervju JM:s vd om trycket på bomarknaden Placerat Ökad tro på tillväxtmarknader Experterna Tips inför deklarationen En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014 Spänt läge Världens ögon följer noga situationen i Ukraina. Högt politiskt spel men liten effekt på världsekonomin.

2 Ledare NUMMER 3 19 MARS Politisk oro men ekonomisk återhämtning HUR VIKTIG ÄR utvecklingen i Ukraina för finansmarknaderna? Det är huvudtemat för detta nummer av Kapitalmarknaden. Men vi hinner också med en intervju med JM:s vd, lite deklarationstips med mera. Handelsbankens makroekonom Gunnar Tersman skriver att Krim-krisen kan få långtgående politiska konsekvenser, men att de ekonomiska effekterna troligen är begränsade. Hans analys får stöd av Per Hedberg, förvaltare av Handelsbankens Europafond, som konstaterar att marknaderna hittills varit tämligen opåverkade. Råvarumarknaderna är dock ett undantag, menar bankens råvarustrateg Martin Jansson eftersom Ukraina och Ryssland är viktiga producenter av olja, naturgas, majs och vete. På lite längre sikt är det viktigaste att den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter. Lite lägre tillväxt i tillväxtländerna kompenseras mer än väl av en acceleration i de rika länderna verkar därför bli det starkaste tillväxtåret på länge. Därmed ökar även investeringarna och vinsterna, skriver Lena Fahlén på Handelsbanken Fonder. Vi har därför köpt mer aktier i våra Multi Asset-portföljer. HAR VI EN bubbla på den svenska bostadsmarknaden? Det tror inte JM:s vd Johan Skoglund, som intervjuas på sidan 12. Försäljningen av nya bostadsrätter går lätt, bland annat tack vare den snabba urbaniseringen. Men det är svårt att få bygglov. De långsamma planprocesserna är ett viktigt skäl till bostadsbristen i storstäderna, och därmed till de höga bostadspriserna. Trevlig läsning! n Mats Nyman Chef, Kapitalmarknadsanalys och Placeringar Handelsbanken Investment Center INNEHÅLL Makro Begränsade effekter av Krim-konflikten Investeringar Råvaror åter på radarn Tillgångsfördelning Ökad tro på tillväxtmarknader Nordisk aktiemarknad Fokus på defensiva aktier Intervju JM:s vd tror inte på någon bobubbla Experterna Tips inför deklarationen Förr byggde man vävstugor i byn, nu är det gym som gäller. Johan Skoglund, vd JM KRISTINA SAHLÉN Kapitalmarknaden ANSVARIG UTGIVARE Katja Bergqvist, Savings & Asset Management, Handelsbanken, MEDARBETARE I DETTA NUMMER Lena Fahlén, senior ekonom, Lisa Gustafsson, portföljförvaltare, Per Hedberg, portföljförvaltare, Martin Jansson, råvarustrateg, Eva Lövgren Frisk, jurist Private Banking, Gunnar Tersman, makroekonom, Lars Westberg, finansanalytiker, REDAKTION HANDELSBANKEN Åsa Persson Elisabet Jamal Bergström PRODUKTION Redaktörerna AB REDAKTÖR Frida Johansson Kolloch FORMGIVNING Markus Edin TRYCK Ineko AB, 2014 PAPPER Tom&Otto Silk, Amber Graphic OMSLAGSFOTO Getty Images KONTAKT Har du flyttat? Kontakta ditt Handelsbankskontor för att få tidningen till rätt adress. Eftertryck tillåts om källan anges ISSN ANSVARSBEGRÄNSNING Detta marknadsföringsmaterial är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ), i fortsättningen kallad Handelsbanken. Materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. 2

3 Aktuellt MARS ALLOVER PRESS Det officiella mätresultatet från folkomröstningen den 16 mars gjorde gällande att 96,6 procent av Krimborna röstade för att Krim ska tillhöra Ryssland. Efter övertagandet av Krim nu avgörs effekterna EU:s sanktioner mot Ryssland efter övertagandet av Krim tycks inte påverka Putins agerande. Frågan är om EU vågar gå ett steg vidare och vad Ryssland i så fall svarar med. RESULTATET AV folkomröstningen på Krim kommer inte som någon överraskning och de direkta effekterna på de finansiella marknaderna har också varit begränsade. Det är i stället den fortsatta utvecklingen av konflikten och omvärldens reaktioner som avgör om turbulensen tilltar. Det menar Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. Moskva verkar inte ha tagit emot beskedet om sanktioner från EU och USA som något större hot. Nu är frågan om EU är beredda att gå vidare, eftersom en stor del av den olja och gas som konsumeras i EU kommer från Ryssland, säger han. Eskalerar konflikten kan det få effekter på det finansiella systemet. Får ryska investerare tillgångar och flöden låsta och ryssarna sedan svarar med samma mynt och fryser investeringar från Torbjörn Becker väst, kommer det att spä på oron på de finansiella marknaderna. Konsekvensen blir stigande dollarkurs, högre guldpris och skakigare börser, säger Torbjörn Becker. DEN ANDRA FAKTORN som påverkar världsekonomin är oljepriset. Ryssland producerar i dag cirka 15 procent av den olja som konsumeras i världen, vilket är på samma nivå som Saudiarabien. Sanktioner mot Ryssland skulle sannolikt driva upp oljepriset och därmed få konsekvenser för realekonomin och hota den gryende konjunkturåterhämtningen i Europa. Den statsfinansiella situationen i Ukraina är allvarlig men inte så graverande att landet står inför en statsbankrutt. Bilden av Ukrainsk ekonomi måste nyanseras. Jag tror att landet har tillräckligt goda kontakter med IMF, EU och USA för att undvika en bankrutt. Istället är det akuta problemet de stora gassubventionerna från Ryssland som måste hanteras. Blossar en fullskalig militär konflikt upp kan läget förvärras drastiskt. Jag är orolig rent säkerhetspolitiskt och framförallt för människorna som bor i Ukraina. n TEXT MIKAEL GIANUZZI Skänk aktieutdelningen till välgörande ändamål Mat för dagen, skolgång eller tak över huvudet. Nu kan du göra skillnad med hjälp av din aktieutdelning. Som aktieägare i börsbolag eller delägare i fåmansbolag har du möjlighet att skänka bort hela eller delar av din utdelning till skattebefriade ideella organisationer, utan att betala inkomstskatt på utdelningsbeloppet. Pengarna måste doneras innan bolagsstämman beslutar om utdelningen. Kontakta ditt bankkontor för mer information om hur du går till väga. Följ dina aktier och läs analyser i mobilen Nu blir vår mobiltjänst ännu bättre. Nytt för denna gång är att du kan se alla innehav som finns i din depå och på ditt investeringssparkonto. Du kan därmed se ditt samlade innehav av fonder och värdepapper på ett enkelt sätt. Som depåkund kan du lätt fördjupa dig genom att välja en aktie du innehar, följa kursutvecklingen samt få tillgång till analyser, nyheter och kommande händelser för bolaget. Om du inte redan har Mobiltjänsten kan enkelt logga in och teckna den på handelsbanken.se. IBRAHIM MALLA/RÖDA KORSET/IFRC 3

4 Makro KONJUNKTUR KRIM-KONFLIKTEN: Begränsade effekter på världsekonomin Positiva utsikter för den globala ekonomin. Tillväxten stiger i USA och Euroområdet. Långtgående politiska konsekvenser av Krim-krisen, men de ekonomiska effekterna troligen begränsade. Både Ryssland och Europa har mycket att förlora på en upptrappning av konflikten. UTSIKTERNA FÖR DEN globala ekonomin är fortsatt positiva. Den senaste statistiken stöder scenariot om stigande tillväxt i flera av de viktigaste ekonomierna i världen. USA verkar utvecklas enligt våra prognoser och tillväxten stiger både i år och nästa år. I Kina väntar vi oss bara en måttlig avmattning. Till och med i euroområdet ökar aktiviteten. Den globala tillväxten ser ut att öka både i år och nästa år. Men det är knappast där fokus ligger för tillfället. Rysslands annektering av Krimhalvön innebär den värsta geopolitiska krisen sedan det kalla krigets dagar. Ukrainas inhemska problem, normalt sett knappast på världens radarskärmar, har utvecklats till en fullskalig kris med EU och USA på den ena sidan och Ryssland på den andra. Det är oerhört svårt att sia om när och hur denna kris ska ta slut. Krim gavs till den Ukrainska sovjetrepubliken så sent som på 1950-talet. I området har de flesta ryska som modersmål och där huserar Rysslands stora flottbas. I och med Rysslands annektering av Krimhalvön har oron i Ukraina seglat upp som ett globalt trätoämne mellan öst och väst. Att döma av retoriken från båda sidor kan KOMMENTAR Gunnar Tersman, makroekonom, Handelsbanken Capital Markets konflikten mycket väl komma att trappas upp ytterligare. Det är dock inte det enda scenariot. Det borde vara möjligt att hitta en gemensam kompromisslösning. Det är för mycket som står på spel för Ukraina och Ryssland, potentiellt även för EU och USA för att det ska spåra ur ytterligare. ÄVEN I ETT relativt gynnsamt scenario kommer troligen den senaste tidens händelser att få långtgående politiska konsekvenser. Men effekterna på den globala ekonomin är sannolikt begränsade, förutsatt att handeln med rysk olja och gas inte påverkas. Ukraina är ingen stor ekonomi och de ekonomiska följderna av en kollaps kan hanteras. Ingen av huvudaktörerna i väst, vare sig USA eller EU, är särskilt intresserad av att satsa några pengar. Ryssland var mer villigt att göra det, så länge Ukraina gick med på att hålla sig inom den ryska intressesfären. Om det går att hitta en politisk lösning för Ukraina som alla kan tänka sig att leva med skulle de akuta kapitalbehoven kunna täckas. Rubelns kraftiga försvagning under senare tid kommer att hjälpa den ryska ekonomin att ombalanseras, men kommer hålla tillbaka EU:s export till landet. En avmattning i importtillväxten för Centraloch Östeuropas del, har hållit igen EU:s export på senare år. Rubelns försvagning kommer att förstärka denna tendens. Före finanskrisen var export till Central- och Östeuropa en stark tillväxtfaktor för europeiska företag. Som en effekt av krisen har Ryssland och andra delar av östra Europa visat en mycket svagare återhämtning än tillväxtmarknadsländerna i Asien. OAVSETT UKRAINAS POLITISKA framtid står det klart att landet skulle behöva ett anpassnings- och reformprogram av hög kvalitet för att få fart på ekonomin, sannolikt övervakat av IMF. De långsiktiga effekterna är mer intressanta. Långt innan Ukrainas existentiella kris hade börjat tvivlade vi på att det ryska ekonomiska systemet har förmågan att GETTY IMAGES 4

5 XXXXX Krimhalvön i Ukraina står i händelsernas centrum. På bilden ryska flottan i Sevastopols hamn. 5

6 Makro KONJUNKTUR visa ekonomiska resultat som är i linje med social och politisk stabilitet på sikt. Rysslands trumfkort, oljan och gasen, är också dess akilleshäl. Avsaknad av ekonomiska reformer har lämnat ekonomin beroende av råvarorna. När olje- och gaspriserna inte längre stiger stagnerar Rysslands intäkter och landet behöver få tillväxt från annat håll. Ur detta perspektiv är en försvagning av rubeln inte illa. Men det innebär samtidigt att köpkraften hos ryska konsumenter försvagas, vilket får en negativ effekt för Rysslands handelspartners. EU svarar för ca 45 procent av Rysslands import, medan USA står för mindre än 5 procent. Europeiska bil tillverkare och tillverkare av lyxvaror såsom vin och sprit påverkas. Ryssland har även stått för en stadig ström av turister till södra delarna av Europa. Även i Ryssland måste det till reformer för att ekonomin ska växa. Det förutsätter förmodligen en helt annan politisk utveckling än i dag. De maktambitioner som Ryssland nu visar prov på kommer knappast att bidra till ökad stabilitet i det egna landet på sikt. DET ÄR HELT klart så att EU är den region i världen som har mest att förlora på ett negativt scenario vad gäller Ukraina och Ryssland. För USA är den övergripande geopolitiska situationen det främsta skälet n RYSSLAND: STOR IMPORT FRÅN EU, LITEN FRÅN USA Procent av total rysk import EU USA till inblandning medan de ekonomiska kopplingarna till Ukraina och Ryssland är för små för att ha någon större betydelse. Merparten av den ryska energin exporteras i dag till länder inom EU. Samtidigt har Ryssland kommit att bli en betydelsefull marknad för inte minst tyska företag. Även för Finland är Ryssland en viktig exportmarknad. Störningar på handelsområdet skulle kunna leda till smärtsamma konsekvenser för båda sidor. Europeiska banker har dessutom varit huvudfinansiärer till Ukraina och kan drabbas av betydande förluster om situationen urartar. Nedskrivningar av lån till Ukraina skulle komma vid en väldigt olämplig tidpunkt, speciellt för italienska banker, med tanke på ECB:s kommande stresstester. SAMMANFATTNINGSVIS SER VI att den politiska utvecklingen den senaste tiden har påskyndat de nödvändiga ombalanseringarna såväl i Ukraina som i Ryssland. Oavsett västvärldens agerande och eventuella sanktioner finns en stor risk för en än svagare utveckling i den ryska ekonomin, under flera år framöver. Effekten blir större både finansiellt och i reala ekonomiska termer för EU än för USA. Samtidigt fortsätter den globala ekonomiska återhämtningen, och Sverige kan se fram emot en fortsatt accelererande tillväxt. n Källa: Macrobond Marknaderna lugna trots politisk osäkerhet Per Hedberg, förvaltare Handelsbankens Europafond, följer utvecklingen i Ukraina noga. Han konstaterar att marknaden hittills varit tämligen opåverkad av krisen. Hur påverkar krisen i Ukraina tillväxten i eurozonen? Tyskland är i dagsläget beroende av gas från Ryssland. Ytterligare störningar i utbudet eller kraftiga prishöjningar skulle därför påverka negativt. Men Ryssland är också beroende av intäkterna från gasexporten, så vi Per Hedberg bedömer risken för en bestående negativ effekt som låg. Lite i skymundan av krisen i Ukraina har eurozonen fortsatt leverera stark makrostatistik och tillväxtprognoser har reviderats upp. Hur har aktiemarknaderna reagerat på konflikten? Kapitalinflödet till de europeiska aktiemarknaderna har fortsatt. Rapporter från bolag med exponering mot inhemsk efterfrågan i Centraleuropa har också mottagits väl. Däremot har den ryska börsen fallit och riskpremien där har gått upp. Tilltar Rysslands politiska maktambitioner kan denna utveckling komma att fortsätta. Hur agerar du som förvaltare av Europafonden? I dagsläget är vi inte oroade över situationen, men vi följer självklart utvecklingen nära. Om energipriserna börjar stiga finns det en risk att den privata konsumtionsviljan påverkas negativt samtidigt som prisutvecklingen på bostäder i Tyskland kan komma att stanna av. Vi bevakar också hur kreditspreadar för europeiska banker rör sig samt utvecklingen av hus- och konsumentpriser. För att ta tempen på effekterna av krisen är det extra intressant att följa tecken på en förbättring av byggkonjunkturen i Centraleuropa samt ökad bilförsäljning i Europa, drivet av efterfrågan från Centraleuropa. Hur sammanfattar du situationen? Marknaden har tagit konflikten relativt bra. Så länge vi fortsätter att få indikationer på en återhämtning och tillväxt i eurozonen håller vi fast vid vårt positiva scenario. Den största risken vi ser i utvecklingen i Krimområdet är om det skulle bli en väpnad konflikt i området, med de konsekvenser detta kan få. 6

7 Placerat RÅVAROR Råvaror åter på investerarnas radar Efter ett uselt 2013 har många råvaror haft en stark prisutveckling hittills i år. Tillfälliga faktorer som geopolitisk oro och vädereffekter ligger till stor del bakom utvecklingen. Vi tror att priserna på råvarorna koppar, järnmalm och olja kommer att falla fram till midsommar. KOMMENTAR Martin Jansson, Råvarustrateg Handelsbanken Capital Markets NÄR AKTIE- OCH räntemarknaden reagerat negativt på politisk oro har priset på råvaror som olja och guld utvecklats starkt. Då priserna styrs av andra faktorer än aktier och räntor, har de en naturlig plats som en del av en väldiversifierad portfölj. Vi ser nu att det mönster som gällt sedan finanskrisen, där prisutvecklingen på råvaror liksom kursutvecklingen på börsen huvudsakligen drivits av centralbankernas ageranden för att bekämpa den ekonomiska krisen, har brutits. Och vi ser inga tecken på att den trenden är på väg att vända. Ukraina är tillsammans med Ryssland en mycket viktig region för produktion och export av olja, naturgas, majs och vete. Med krisen i Ukraina har investerarna fått upp ögonen för att prisutvecklingen på fler råvaror än olja kan motverka geopolitiska riskers negativa effekter på portföljvärdet. Årets prispåverkande vädereffekter har varit större än vanligt med både torka, som exempelvis i Brasilien, som producerar en stor del av världens kaffe och socker, samt extrem kyla med den kallaste vintern i USA på 34 år, vilket ökar efterfrågan på naturgas och olja för att värma bostäder. GETTY IMAGES NU TROR VI inte att årets inledande uppåtgående pristrend kommer att vara speciellt länge. Väderdrivna prisuppgångar är tillfälliga till sin natur. När osäkerheten om Brasiliens skörd minskar klingar pris effekten av för kaffe och socker. Det kommer säkerligen att bli vår i USA även i år, och då faller efterfrågan på olja, fram till att semestertiden börjar med ökat bilåkande. Ukrainakrisen verkar inte eskalera till krig, Putins rörelseutrymme har indirekt minskat i och med utländska investerares rädsla för Ryssland. Utländska investeringar är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk utveckling i Ryssland. En del av årets prisuppgångar för råvaror kommer därför att vara tillfälliga. FRAMFÖR OSS LIGGER i stället en säsongsmässigt svag period, när Kina tar råvaror Handelsbankens råvarucertifikat från lager som byggts upp under det första kvar talet. Då infaller det kinesiska nyårs firandet och många industriarbetsdagar ersätts av ledighet. Därefter brukar det dröja till mitten av sommaren innan Kina åter ökar importen av råvaror för att fylla upp inför årets fjärde kvartal, som tillsammans med det andra är årets starkaste i termer av industriproduktion. Kinas lagercykel skapar ett säsongsmönster där man ska sälja råvaror före påsk och köpa dem lagom till midsommarsillen. Vi ser inget tecken på att detta år kommer att bli annorlunda. n n RÅVARUPRISERNA HAR FALLIT UNDER VÅREN DE SENASTE FYRA ÅREN Index Källa: Bloomberg, Macrobond, Handelsbanken Capital Markets? 7

8 Placerat TILLGÅNGSFÖRDELNING Ökad tro på tillväxtmarknader Motståndskraftiga börser och oförändrade obligationsräntor. Förloppet i Ukraina avgörande för börsutvecklingen på kort sikt. Attraktiva värderingar på vissa tillväxtmarknader. KOMMENTAR Lena Fahlén, Chief Investment Economist, Handelsbanken Fonder UNDER FEBRUARI ÅTERHÄMTADE sig världens börser efter fallet i början av året. Inledningen på mars har dock varit svag i spåren av Ukrainakonflikten och oro kring den kinesiska konjunkturen. Hittills i år har världsindex sjunkit med 1,6 procent. Vi ser fortsatt stora skillnader mellan världens regioner de nordiska och europeiska börserna tillhör de starkare i år och i USA nådde börsen nya toppnivåer i början av mars, även om de har fallit tillbaka något sedan dess. Börserna i tillväxtmarknadsländerna har utvecklats svagare. Ryssland har fallit närmare 22 procent i år och Brasilien har gått ner drygt 10 procent. Rapportperioden i USA är nu avslutad och vi kan konstatera att både vinster och försäljning hos bolagen överraskat positivt. Vår bedömning är att vi får se en starkare tillväxt framöver vilket talar för fortsatt stigande vinster. Detta i kombination med fortsatta stimulanser från världens centralbanker, samt att vi väntar oss flöden ut ur obligationsmarknaden in i aktiemarknaden, talar för en fortsatt positiv börsutveckling. Vi väntar oss inte några kraftiga ränteuppgångar då inflationstrycket i världsekonomin är fortsatt lågt något som också är positivt för börsutvecklingen. DE NORDISKA BÖRSERNA har stigit med 1,3 procent sedan förra numret av Kapitalmarknaden, trots en relativt svag och stökig rapportperiod. I eurozonen har rapportperioden för fjärde kvartalet varit relativt svag och många bolag rapporterat sämre resultat än väntat. Men då den akuta krisfasen i eurozonen med råge är passerad, och de ledande indikatorerna pekar på ökad tillväxt framöver, har allt fler investerare blivit positiva till eurozonen. Vi har också fått positiva signaler från de bolag vi investerar i som pekar på att den inhemska efterfrågan nu börjar ta fart. 8

9 Börserna på tillväxtmarknaderna har släpat efter övriga världens en längre tid. I början av året eskalerade oron bland annat eftersom den politiska situationen i länder som Ukraina och Turkiet försämrades kraftigt. Med undantag för Ryssland har börserna dock stabiliserats något de senaste veckorna. Vi ser med oro på situationen i Ukraina och bedömer att det kommer att vara fortsatt oroligt åtminstone till dess att nationella val ska hållas i slutet av maj. När det gäller övriga tillväxtmarknader har värderingarna nu kommit ned till attraktiva nivåer. Som exempel kan nämnas att tillväxtmarknadsindex nu har ett P/Etal på drygt 10 medan motsvarande siffra för den utvecklade världen är ett P/E-tal på drygt 15. Detta är en orsak till att vi har en mer positiv syn på tillväxtmarknaderna framöver. Det är dock viktigt att vara selektiv och inte dra alla regioner eller bolag över en kam. Vi föredrar exportbolag som gynnas av en ökad aktivitet i USA och eurozonen. Vi ser också positivt på länder som genomför strukturella tillväxtfrämjande reformer som exempelvis Mexiko och Chile. RÅVARUPRISERNA HAR VARIT volatila under inledningen på året, inte minst beroende på ökad geopolitisk oro i spåren av Ukrainakonflikten. Vi är negativt inställda till råvaror då vi bedömer att ett stort utbud av många råvaror, i kombination med ett Kina som ställer om från en investeringsdriven tillväxt till mer konsumtion, kommer att tynga råvarumarknaden. De långa marknadsräntorna har fallit under året. Hittills i år har svenska långräntor gått ner med cirka 0,4 procentenheter. Den svaga statistiken från USA och oro i tillväxtmarknadsländerna har bidragit till nedgångarna. Många obligations investerare har haft kortare löptid än normalt och känsligheten för negativa överraskningar har därmed varit förhållandevis hög. En starkare tillväxt framöver gör att vi bedömer att långräntorna kommer att stiga, även om vi inte ser några kraftiga uppgångar framför oss. n Portföljerna ökar i aktier och tillväxtmarknadsobligationer DEN AMERIKANSKA BÖRSEN nådde sin högsta notering någonsin i början av mars, men en svagare dollar minskade avkastningen för svenska investerare. Även småbolagsaktier i Europa fortsatte att utvecklas väl, medan småbolagsinvesteringarna i Norden och Amerika utvecklades något sämre än marknaden som helhet. Vi bedömer att den amerikanska ekonomin kommer att växa starkt under året och driva på den globala konjunkturen. En starkare global efterfrågan kommer i sin tur att gynna vinstutvecklingen i företagen. Vi väntar oss också fortsatta flöden ur obligationsmarknaden in i aktiemarknaden, vilket ger ytterligare stöd till börsutvecklingen. Vi behåller en försiktigt positiv syn på aktiemarknaden och väljer att öka aktieandelen i portföljerna något, även om vi noga bevakar utvecklingen på Krimhalvön. Vi ser med oro på utvecklingen och Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond, som vi valt att investera i, har under en längre tid minskat andelen ryska aktier. DE REGIONER VI föredrar är Norden, Europa och tillväxtmarknader i synnerhet Asien medan vi är mer försiktigt inställda till de nordamerikanska och japanska börserna. Vi har även en övervikt i småbolag i Norden, Europa och Nordamerika. På grund av ett ökat utbud och en n TILLGÅNGSFÖRDELNING MULTI ASSET PER17 MARS Aktier Råvaror Räntor och likvida medel Hedgefonder Läs mer om våra Multi Asset-portföljer på handelsbanken.se/fonder Multi Asset L L = Lägre risk 18 % 24 % 55 % 3 % SHUTTERSTOCK minskad global efterfrågan, inte minst från Kina, är vi mer försiktiga till råvaror. DE SVENSKA MARKNADSRÄNTORNA föll något under månaden, vilket innebar att obligationsfonder utvecklades mer gynnsamt än räntefonder med kortare löptid på sina innehav. Obligationsräntorna i tillväxtmarknadsländerna stabiliserades i februari efter att ha stigit kraftigt under senare delen av förra året. Under den gångna månaden har vi ökat våra investeringar i tillväxtmarknadsobligationer. Vi tror att marknadsräntorna kommer att fortsätta stiga i takt med att konjunkturen stärks och har därför en kort löptid på ränteinnehaven. Vi ser även fortsättningsvis hedgefonder som ett attraktivt alternativ till obligationer. n Multi Asset M M = Medelrisk 19 % 30 % 7 % 44 % Portföljerna har övervikt av aktier i bland annat Norden. Multi Asset H 9 % 7 % H = Högre risk 19 % 65% 9

10 Placerat NORDISK AKTIEMARKNAD Aktiestrategi fokus på defensiva aktier Under 2014 har trenden med nedskruvade vinstprognoser för börsbolagen fortsatt, samtidigt som aktiekurserna har stigit. Det innebär definitionsmässigt att värderingen blivit högre och att risken på aktiemarknaden ökat. Mot bakgrund av detta förordar vi defensiva aktier i Norden. KOMMENTAR Lars Westberg, Finansanalytiker Handelsbanken Capital Markets UNDER DE SENASTE två åren har börserna stigit kraftigt medan vinstprognoserna för de nordiska börsbolagen i genomsnitt sänkts med 30 procent. Värderingsmultiplarna har därigenom stigit till mer utmanande nivåer (P/E 15 16x baserat på prognoserna för 2014). Därtill ser marginalprognoserna för 2014 alltför optimistiska ut då drygt 80 procent av de nordiska bolagen förväntas uppvisa högre marginaler, trots en låg ensiffrig omsättningstillväxt. Vi räknar med att se vinsttillväxt i Norden under året, men enligt vår bedömning kommer den att vara lägre än dagens förväntade 12 procent. Sannolikt kommer vinstprognoserna att sänkas ytterligare framöver, vilket givet den mer ansträngda värderingen, kan komma att väga negativt på stämnings läget på börsen. Historiskt har det funnits ett starkt positivt samband mellan den viktiga konjunkturbarometern inköpschefsindex och förändringar av vinstprognoserna. Sedan mitten av 2012 har dock detta samband blivit svagt i Europa, då inköpschefsindex stadigt har ökat medan vinstprognoserna har sänkts. En förklaring till detta kan vara att löneökningarna har varit högre än ökningen i producentprisindex i Europa och USA. Härigenom har marginalerna hållits tillbaka. Vi bedömer att marginalprognoserna är för optimistiska, i synnerhet för eurobaserade företag med stor andel försäljning på tillväxtmarknader eftersom valutamotvinden är påtaglig. MAN KAN FRÅGA sig varför aktiekurserna har fortsatt att stiga trots att vinstprognoserna successivt sänkts. Mycket kan förklaras med förhoppningar och ökad riskaptit. I takt med att den globala konjunkturen Mindre optimistiska förvaltare Handelsbankens undersökning bland nordiska portföljförvaltare, utförd av Skop, visar att optimismen har sjunkit sedan förra mätningen i november. I slutet av februari räknade 68 procent av förvaltarna med att de nordiska aktiemarknaderna kommer att stiga under 12 månader, jämfört med 76 procent i november. Börssynen på 3 månaders sikt är än mer dämpad, då endast drygt 30 procent (drygt 40 procent i november) av de tillfrågade tror på stigande börser. Givet den mer dämpade börssynen bland portfölj förvaltarna är det inte oväntat att de likvida medlen har ökat. Några faktorer som tydligt påverkat dem är oro för nedtrappningen av de amerikanska stimulanserna, konjunkturutvecklingen samt oro relaterat till tillväxtmarknaderna. Intressant att notera är även att mer än hälften av portföljförvaltarna tror att vinstprognoserna för 2014 fortfarande är för högt ställda. De sektorer som är kraftigt underviktade bland portföljförvaltarna är IT, massa & papper, transport och telekom. Fyra sektorer är överviktade i förvaltarnas portföljer. Dessa är: sällanköpsvaror, verkstad, hälsovård och bygg. De stora portfölj förändringarna har främst skett inom konsument relaterat och hälsosektorn (ökade innehav) medan positionerna i bankaktier minskat, vilket är en stor kontrast jämfört med analytikerkårens positiva syn på bankaktier. H&M har förbättrats förväntas bolagsvinsterna växa framöver. Det låga ränteläget har samtidigt lockat investerare till aktiemarknaden i jakt på avkastning då direktavkastningen på aktier är hög i förhållande till räntan på obligationer. Det har även varit stora kapitalflöden från tillväxtmarknader i spåren av ökad oro på dessa marknader. Stora delar av detta kapital har sökt sig till de europeiska börserna i takt med att det ekonomiska läget i den här delen av världen så sakteliga har förbättrats, om än från låga nivåer. Innebär fortsatt sänkta vinstprognoser att börskurserna kommer att sjunka framöver? Enligt vår senaste studie bland de nordiska aktieförvaltarna är majoriteten redan inställd på att vinstprognoserna för 2014 är för höga, vilket är en lindrande faktor (läs mer i artikeln bredvid). Ett par andra positiva faktorer skulle vara om 10

11 AKTIEPORTFÖLJEN H&M, ICA Gruppen där Kjell & Company ingår, samt Telenor passar in i strategin och ingår i Aktieportföljen. dollarn stärks (vilket kan ligga i korten i takt med att Feds tillgångsköp minskar) eller om valutorna på tillväxtmarknaderna inte försvagas ytterligare. Den högre förvärvsaktiviteten kan också ge stöd till börsutvecklingen. VI BEDÖMER ATT vinsttillväxt under 2014 är avgörande för en positiv utveckling för aktiemarknaden, men att de höga värderingsmultiplarna har ökat risken och begränsar potentialen. Härigenom förordar vi en mer defensiv placeringsstrategi, med en övervikt av banker (lägre värdering, lägre vinstprognosrisk och högre direktavkastning) och undervikt av cykliska aktier. Några aktier som passar in i vår strategi och som vi särskilt gillar är Autoliv, H&M, ICA Gruppen, Nordea, SEB och Telenor. Samtliga dessa ingår i Aktieportföljen. n En mer defensiv portfölj Två byten har gjorts i Aktieportföljen den senaste månaden. Dessa har gett portföljen en mer defensiv karaktär. Aktieportföljen är den modell portfölj som speglar Handels banken Capital Markets strategi- och analyssyn på nordiska aktier. STOCKHOLMSBÖRSEN HAR HAFT en volatil utveckling då investerarna har kastats mellan förhoppningar om ihållande konjunkturuppgång och stigande bolagsvinster å ena sidan, samt politisk och makroekonomisk oro å andra sidan. Sedan förra utgåvan av Kapitalmarknaden har Stockholmsbörsens breda index (OMX Allshare) stigit med 1,0 procent. Samtidigt har Aktie portföljen haft en relativt god utveckling och stigit med 1,7 procent. Sedan årsskiftet uppgår Aktieportföljens totalavkastning till 5,5 procent. Vi har gjort två byten i Aktieportföljen sedan förra numret. I linje med vår färska aktiestrategi har portföljen härmed fått en något mer defensiv karaktär. DEN 25 FEBRUARI valde vi att sälja Novo Nordisk efter en mycket stark utveckling. Diabetesjättens aktie hade rusat med 24 procent sedan årsskiftet, varför vi bedömde att potentialen, åtminstone i det korta perspektivet, borde vara begränsad. I stället lät vi Telenor, som plockades ur portföljen i december, åter göra entré. Telenor handlas till en stor rabatt i förhållande till de nordiska konkurrenterna, trots en överlägsen tillväxt i intäkter, rörelseresultat och kassaflöde. Därtill ger aktien en hög direktavkastning (4,5 procent). Den 10 mars gjorde finska försäkrings- Aktieportföljen 17 mars Bolag Läs mer om Aktieportföljen! Logga in på vår internettjänst och gå in på Marknadsinformation/ Analys & nyheter/ Våra favoriter Sektor Utveckling sedan 17 februari ABB Industriverksamhet Atlas Copco Industriverksamhet + Autoliv Konsumentvaror + Fortum Allmännyttiga tjänster Hennes & Mauritz Konsumenttjänster Hufvudstaden Ekonomi ICA Gruppen Konsumenttjänster + Lundin Petroleum Olja och gas + Meda Sjukvård + Nobia Konsumentvaror + Nordea Bank Ekonomi + Novo Nordisk Sjukvård + Peab Industriverksamhet + Sampo Ekonomi SEB Ekonomi + Telenor Telekommunikation Volvo Industriverksamhet + Avkastning sedan årsskiftet, % Aktieportföljen 5,5 OMX Stockholm Allshare 2,8 Avkastning sedan 17 februari, % Aktieportföljen 1,7 OMX Stockholm Allshare 1,0 bolaget Sampo (som bland annat äger If) entré i Aktieportföljen efter att rekommendationen höjts till Köp. Bolaget har starka marknadspositioner och en balansräkning som innebär bra utdelningskapacitet. Vi räknar med en direktavkastning på nära 5 procent i år. Att aktien handlas till rabatt i förhållande till andra bolag i sektorn, samtidigt som företagets lönsamhet är på väg upp, medför dessutom god kurspotential. För att minska exponeringen mot cykliska bolag, vilka vi tror kan ha en relativt svag utveckling framöver, fick ABB lämna portföljen samma dag. n 11

12 Intervju JOHAN SKOGLUND, VD JM JM gynnas av hårt tryck på bomarknaden JM:s resultat kommer främst från verksamheten i Stockholm och det skriande behovet av nya bostäder. Försäljningen går lätt, och någon avmattning av efterfrågan är inte i sikte. Men att få bygglov kan vara svårt. TEXT INGRID KINDAHL FOTO KRISTINA SAHLÉN L ENFER, C EST LES autres, skaldade Jean- Paul Sartre helvetet, det är de andra. Ingen står helt fri att göra som den vill, allt måste anpassas till andra. Den som vill bygga bostäder stöter på det dagligen. Det är kommunerna som bestämmer över markrätterna och som avgör i vilken takt planprocesser ska gå ofta väldigt långsamt. Kommunernas politiker och tjänstemän påverkas i sin tur av den allmänna opinionen, och den vill sällan att det byggs nya hus som skymmer sikten och solen just för dem. Vi vet vilka kommuner som är bra att samarbeta med, säger JM:s vd Johan Skoglund och nämner bland annat Stockholms stad och Nacka. Men så finns det kommuner som nästan aldrig bygger. Dem jobbar vi inte med. Det är ingen idé att försöka. Det är annat som ska klaffa också. Exempelvis undviker JM att bygga på orter som bara har en industri. Läggs den ner kan arbetslösheten förstöra stora värden. Ett sätt att hantera den långsamma kommunhandläggningen är att ha många projekt på gång samtidigt, och det har JM. Ett annat är att försöka sänka produktionskostnaderna med hjälp av lobbying. I dag har varje kommun sina särskilda byggregler. Om reglerna var enhetliga skulle vi kunna få en annan storskalighet i vår produktion och kostnaderna skulle sjunka, säger Johan Skoglund. Och så gäller det att titta framåt och Vi måste tänka på att bygga parkering för de dyra cyklarna snarare än bilarna. försöka förutse hur folk vill bo. De långsiktiga trenderna är avgörande, man måste kunna se bortom modeflugorna. JM BYGGER I första hand bostadsrätter, även om det är viktigt att bygga in kommersiella lokaler i bostadshusen. Kundgrupperna är fyra: unga vuxna, småbarnsfamiljer, mitt i livet (övre medelåldern, barnen utflugna) och aktiva pensionärer (70+). Det verkar väldefinierat, och indelningen täcker in hela livet utom äldreboendet. Vi har följt trenderna länge, och det finns inte mycket som förvånar oss. Men en sak har vi faktiskt blivit överrumplade av, säger Johan Skoglund. Det handlar om synen på bilen. Inom vissa av de bostadsområden som JM har byggt på senare tid har det plötsligt blivit svårare att hyra ut parkeringsplatserna. Många väljer bort bilen! I stället för 12

13 13 n FAKTA Johan Skoglund Vd på JM sedan Kom till företaget 1986, direkt från högskolan. BAKGRUND Född och uppvuxen i Uppsala. Utbildad till väg- och vatten ingenjör på KTH. Har varit allt från projektledare till regionchef. FAMILJ Fru och tre döttrar. Bor i ett gammalt hus i Stockholm. FRITID Spelar tennis mellan sju och åtta på morgonen. Tycker om att jaga, segla, åka skidor och jogga.

14 Intervju egen bil vill de ha tillgång till bilpool eller så tar de tåget. Eller cyklar, året runt. Därför är läget på bostäderna så viktigt, och vi måste tänka på att bygga parkering för de dyra cyklarna snarare än bilarna, säger han. Om det bara finns kollektivtrafik vill alla kundgrupper numera gärna bo i lägenhet, på mindre yta än tidigare (för några år sedan låg en normaltrea på 86 kvadratmeter, nu har den krympt till 82), de vill ha tillgång till natur och de vill ha restauranger och service nära bostaden. Den som pendlar in till stan för att jobba fem n FAKTA JM Intäkter, Mkr, 2013: (2012: ) Produktions- och driftskostnader, Mkr, 2013: (2012: ) Bruttoresultat, Mkr, 2013: (2012: 2 207) Rörelseresultat, Mkr, 2013: (2012: 1 374) Resultat före skatt, Mkr, 2013: (2012: 1 318) Periodens resultat, Mkr, 2013: (2012: 961) Källa: JM dagar i veckan vill inte åka dit på lördagen för att gå på krogen. Man vill ha små sovrum, stora ytor för allrum/kök och gärna en balkong stor nog att odla kryddor på. Och så är hälsa och motion viktigt. Förr byggde man vävstugor i byn, nu är det gym som gäller, säger Johan Skoglund. Men det blir trångt, åtminstone i Stockholm. Man beräknar att omkring personer tillkommer i länet varje år genom inflyttning och barnafödande det vill säga drygt en busslast om dagen eller mer än ett helt Malmö på tio år. Så efterfrågan på nya bostäder är det inget fel på, och av det som JM bygger är omkring 70 procent bokat eller redan sålt. Normalt brukar man räkna med att den siffran ligger kring procent. DEN STARKA EFTERFRÅGAN gör att Johan Skoglund inte tror på det spöke som allt oftare hålls fram: att en bostadsbubbla skulle vara på väg att byggas upp i Stockholm. När sådana har blåst upp och spruckit tidigare har det inneburit rejäla om än tillfälliga prisnedgångar för bostadsrätter i Stockholm. Men eftersom planprocesserna tar så lång tid och det blir att svårare att hitta mark att bygga på i attraktiva lägen ser inte Johan Skoglund att efterfrågan kommer att minska framöver. Och urbaniseringen är en global företeelse som det inte heller går att se något slut på. Dessutom är ränte läget fortfarande lågt, och verkar så förbli under överskådlig tid. Det är i alla fall vår bedömning. Och så finns det en framtidstro. Oro för framtiden påverkar folks flyttplaner negativt, men vi har inte haft någon trög försäljning sedan IT-kraschen för 15 år sedan. Man skulle kunna tro att Johan Skoglund är kritisk mot bankerna för att de snålar med att låna ut pengar till bostadsköpare och mot politikerna som drev igenom bolånetaket för några år sedan i hopp om att dämpa ökningstakten i svenskarnas skuldberg. Men det är han inte. Vi tycker bankerna lånar ut till rätt personer, och bolånetaket det löser de unga vuxna med hjälp av sina föräldrar eller genom att spara till insatsen. Det är inget fel med det, säger han. För närvarande pågår en debatt om Vi har inte haft någon trög försäljning sedan IT-kraschen för 15 år sedan. vilken typ av avskrivningar byggbolagen ska få använda i framtiden. Bakgrunden är att nya regler har införts för mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar, men konkreta riktlinjer för bostadsrättsföreningar har inte getts. Då finns en risk att den typ av avskrivning som byggbolagen använder i dag, så kallad progressiv avskrivning, förbjuds. I stället måste då byggbolagen använda linjär avskrivning vilket i praktiken kan leda till högre avgifter i nybildade föreningar. Frågan är hur detta skulle påverka JM. Johan Skoglund svarar så här: Vi bedömer inte att det får någon större påverkan, eftersom det viktiga är planeringen av kassaflödet i förhållande till en seriös underhållsplan. JM ÄR ETT välmående företag, även om de projekt som finns utanför Stockholm inte går lika bra. Bäst går Norge, medan verksamheten i Finland har fått en trög start och i Danmark väntar Johan Skoglund på den vändning i ekonomin som han tror kommer snart. I Skåne har vi ett växelspel med Danmark. När priserna var höga på Köpenhamnssidan 2007, flyttade folk över bron till Malmö, vilket gynnade oss. Men nu har priserna sjunkit i Danmark, så nu flyttar folk tillbaka dit och arbetspendlar till Skåne. n 14

15 Experterna Mejla in din fråga till Tips inför deklarationen Eva Lövgren Frisk, jurist, Private Banking, Handelsbanken SKATTEVERKET HAR I dagarna börjat skicka ut deklarationsblanketterna. Senast den 15 april ska du ha fått din blankett, men redan från den 20 mars kan du deklarera via internet. Senast den 5 maj måste årets deklaration vara lämnad. Från och med i år ska även du som är bosatt utomlands deklarera senast den 5 maj. Du har också möjlighet att få tillbaka pengar före midsommar om du e-deklarerar. Tidig skatteåterbäring För att få din skatteåterbäring före midsommar måste du deklarera elektroniskt. Senast den 5 maj måste du också ha anmält ett bankkonto där Skatteverket kan sätta in återbäringen. Utbetalningar under kronor betalas inte längre ut med utbetalningskort. För att få utbetalningen automatiskt måste du anmäla ett bankkonto till Skatteverket, annars står pengarna kvar på skattekontot. VIKTIGA DATUM Från den 20 mars kan du deklarera via internet. 15 april ska du ha fått din blankett. 5 maj måste årets deklaration vara lämnad. SKATTEVERKET GÖR SÅ HÄR Kontrollera uppgifterna Se efter att de förtryckta uppgifterna stämmer. Stryk det som är felaktigt och fyll i det som är korrekt. Vänta med för stora pensionsinbetalningar till nästa år Betalade du in mer än kronor under 2013 får du dra av det överskjutande beloppet i nästa års deklaration. Se då till att de sammanlagda betalningarna under 2014, inklusive det du flyttar över, inte överstiger kronor. Dela upp ränteavdragen Är ni två som har betalningsansvar för lån kan ni fördela räntebetalningarna mellan er. Det gäller i synnerhet om en av er har ett underskott som överstiger kronor i kapital. På belopp därutöver får du endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent. Se över dina aktieaffärer Har du större förluster än vinster, glöm inte att kontrollera om du har något uppskov på aktier sedan tidigare. Detta står i så fall förtryckt på deklarationen. Oftast ger det ett effektivare skatteutfall. Har du sålt fondandelar finns vinster och förluster redan ifyllda på din inkomstdeklaration. Vinster och förluster på marknadsnoterade fonder som innehåller utländska ränteplaceringar kommer att förtryckas som försäljning av aktier (delägarrätter) men du har rätt att bli beskattad som om fonden var en svensk räntefond. Vill du att en marknadsnoterad fond som innehåller TIPS Det är ett bra tillfälle att se över ditt sparande och formerna för detta i samband med att du gör din deklaration. utländska ränteplaceringar ska beskattas enligt samma regler som en marknadsnoterad fond som endast innehåller svenska ränteplaceringar har du rätt att flytta redovisningen av fonden från avsnitt A till avsnitt C på blankett K4 i deklarationen. Detta kan vara fördelaktigare om du har förlust i fonden och det är din enda förlust. Gå in på skatteverket.se. Här hittar du aktiehistorik, aktierekommendationer med mera. Här hittar du även information om vilka avdrag som medges för förvaltningsutgifter på den del som överstiger kronor samt information om övriga avdrag. Betala in kvarskatt Om du räknar med att behöva göra en extra inbetalning på mer än kronor undviker du onödig kostnadsränta genom att betala in överskjutande del omgående. Resterande skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 5 maj. Yrka avdrag för utländsk kupongskatt Har du betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto, och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift, beräknar Skatteverket automatiskt hur stor avräkning för utländsk skatt du kan få från den svenska skatten. Om du fått automatisk avräkning ska du inte begära avräkning eller kryssa i rutan för avräkning under övriga upplysningar. 15

16 Posttidning A 3 frågor till LISA GUSTAFSSON, FÖRVALTARE HANDELSBANKENS INDIENFOND Byt på pensionsmyndigheten.se 0 kr. Möjligt regeringsskifte ger tro på Indien Den indiska börsen har inte rosat marknaden de senaste åren. Landet har länge setts som nästa Kina, men tillväxten har haltat. Nu sätter marknaden sitt hopp till att ett kommande regeringsskifte i världens största demokrati ändrar på det. inte är beroende av den inhemska konsumtionen. Det finns mycket som talar för Indien på lite sikt för den tålmodige. Den senaste tidens rally på den indissedan i somras har bytesbalansunder ka börsen kan till mångt och mycket för skottet halverats. Och inflationen har klaras med förhoppningar. Det är val i börjat falla, om än från höga nivåer. april maj och marknaden förväntar sig ett Indien har också en mycket intressant Trots turbu regeringsskifte. Oppositionspartiet BJP demografi. Arbetskraften är en stor konligger tillsammans med sina allianspartkurrensfördel för landet, med många lensen i början ners väl till i opinionsmätningarna. Deras välutbildade inom områden som till Välj har våra Indien generationsfonder för din premiepension så betalar du exempel ingen förvaltningsavgift. av året som premiärministerkandidat Narendra Modi biomedicin och teknik. De flesta Fonderna heter Handelsbanken Pension 40, 50, 60, 70 och 80. Bytet gör duengelska på som sitt andra har med hjälp av sin politik med fokus på yngre indier har marknad klarat sig pensionsmyndigheten.se. lag och ordning, uppbyggnad av infraspråk och landet håller på att etablera sig hyggligt. struktur och ett gott investeringsklimat som världens servicecenter. Hurditt ser du på investeringar på den handfast styra delstat Gurajat Välkommen in till oss på kontoret sålyckats hjälper visin dig att se över hela pensionsupplägg. indiska börsen? från fattigdom till tillväxt. Marknadens Trots turbulensen i början av året förhoppningar är nu att alliansen ska har Indien som marknad klarat sig hyggligt. vinna valet och lyckas vända landets De största utflödena ut från de indiska ekonomiska utveckling på samma sätt. Investerarnas dom över tillväxtmarkna marknaderna kom förra sommaren, när den derna har varit hård. Hur mår en ekono amerikanska centralbanken gav besked om mi som Indien? att man skulle börja minska sina obligationsen fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.mycket De pengar somutplacerasköp. I Indienfonden fortsätter vi att ha en Läget ser betydligt bättre i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta änduförinformationsbroschyrer ett halvår sedan. Tillväxten är fortstor exponering mot IT-konsulter och kapitalet. På handelsbanken.se/fonder finner och faktablad. farande låg och tuffast är det för industrin, banker i port följen, men även bolag som vilket slår på konsumtionen främst i stägynnas av inhemsk konsumtion. Sedan derna. Men exempelvis IT-servicesektorn tidigare har vi en lägre exponering mot infravisar hög tillväxt. Ser vi till landet som struktur och kraft, där skuldsättningen är helhet finns det också många företag som högre och tillväxten låg. n Den indiska börsen har gått starkt de senast veckorna efter ett svagt Vad har hänt? handelsbanken.se/premiepension

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Ledare Nytt år, nya sparmöjligheter Ny mätning Därför väljer våra kunder Handelsbanken Omvärld Dimman lättar till våren 1

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VAD TROR DU? Råvarucertifikat MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Råvarucertifikat MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Råvarucertifikat MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Råvaror en naturlig del i ditt sparande. Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma korg? När det gäller placeringar finns det ingenting som är mer

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial Augusti 2011 HANDElsbankens certifikat augusti/september 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 11 sep 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har

Läs mer

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se

RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & OEC. www.aktivborshandel.se RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & Open end certifikat Så fungerar Open end certifikat Vad kan man handla Avgifter Ett exempel - RICI Råvaruindex RBS MINI FUTURES, BULL BEAR CERTIFIKAT & RBS öppnar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer