En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars Spänt läge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge"

Transkript

1 Kapitalmarknaden Intervju JM:s vd om trycket på bomarknaden Placerat Ökad tro på tillväxtmarknader Experterna Tips inför deklarationen En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014 Spänt läge Världens ögon följer noga situationen i Ukraina. Högt politiskt spel men liten effekt på världsekonomin.

2 Ledare NUMMER 3 19 MARS Politisk oro men ekonomisk återhämtning HUR VIKTIG ÄR utvecklingen i Ukraina för finansmarknaderna? Det är huvudtemat för detta nummer av Kapitalmarknaden. Men vi hinner också med en intervju med JM:s vd, lite deklarationstips med mera. Handelsbankens makroekonom Gunnar Tersman skriver att Krim-krisen kan få långtgående politiska konsekvenser, men att de ekonomiska effekterna troligen är begränsade. Hans analys får stöd av Per Hedberg, förvaltare av Handelsbankens Europafond, som konstaterar att marknaderna hittills varit tämligen opåverkade. Råvarumarknaderna är dock ett undantag, menar bankens råvarustrateg Martin Jansson eftersom Ukraina och Ryssland är viktiga producenter av olja, naturgas, majs och vete. På lite längre sikt är det viktigaste att den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter. Lite lägre tillväxt i tillväxtländerna kompenseras mer än väl av en acceleration i de rika länderna verkar därför bli det starkaste tillväxtåret på länge. Därmed ökar även investeringarna och vinsterna, skriver Lena Fahlén på Handelsbanken Fonder. Vi har därför köpt mer aktier i våra Multi Asset-portföljer. HAR VI EN bubbla på den svenska bostadsmarknaden? Det tror inte JM:s vd Johan Skoglund, som intervjuas på sidan 12. Försäljningen av nya bostadsrätter går lätt, bland annat tack vare den snabba urbaniseringen. Men det är svårt att få bygglov. De långsamma planprocesserna är ett viktigt skäl till bostadsbristen i storstäderna, och därmed till de höga bostadspriserna. Trevlig läsning! n Mats Nyman Chef, Kapitalmarknadsanalys och Placeringar Handelsbanken Investment Center INNEHÅLL Makro Begränsade effekter av Krim-konflikten Investeringar Råvaror åter på radarn Tillgångsfördelning Ökad tro på tillväxtmarknader Nordisk aktiemarknad Fokus på defensiva aktier Intervju JM:s vd tror inte på någon bobubbla Experterna Tips inför deklarationen Förr byggde man vävstugor i byn, nu är det gym som gäller. Johan Skoglund, vd JM KRISTINA SAHLÉN Kapitalmarknaden ANSVARIG UTGIVARE Katja Bergqvist, Savings & Asset Management, Handelsbanken, MEDARBETARE I DETTA NUMMER Lena Fahlén, senior ekonom, Lisa Gustafsson, portföljförvaltare, Per Hedberg, portföljförvaltare, Martin Jansson, råvarustrateg, Eva Lövgren Frisk, jurist Private Banking, Gunnar Tersman, makroekonom, Lars Westberg, finansanalytiker, REDAKTION HANDELSBANKEN Åsa Persson Elisabet Jamal Bergström PRODUKTION Redaktörerna AB REDAKTÖR Frida Johansson Kolloch FORMGIVNING Markus Edin TRYCK Ineko AB, 2014 PAPPER Tom&Otto Silk, Amber Graphic OMSLAGSFOTO Getty Images KONTAKT Har du flyttat? Kontakta ditt Handelsbankskontor för att få tidningen till rätt adress. Eftertryck tillåts om källan anges ISSN ANSVARSBEGRÄNSNING Detta marknadsföringsmaterial är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ), i fortsättningen kallad Handelsbanken. Materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Important notice in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. 2

3 Aktuellt MARS ALLOVER PRESS Det officiella mätresultatet från folkomröstningen den 16 mars gjorde gällande att 96,6 procent av Krimborna röstade för att Krim ska tillhöra Ryssland. Efter övertagandet av Krim nu avgörs effekterna EU:s sanktioner mot Ryssland efter övertagandet av Krim tycks inte påverka Putins agerande. Frågan är om EU vågar gå ett steg vidare och vad Ryssland i så fall svarar med. RESULTATET AV folkomröstningen på Krim kommer inte som någon överraskning och de direkta effekterna på de finansiella marknaderna har också varit begränsade. Det är i stället den fortsatta utvecklingen av konflikten och omvärldens reaktioner som avgör om turbulensen tilltar. Det menar Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. Moskva verkar inte ha tagit emot beskedet om sanktioner från EU och USA som något större hot. Nu är frågan om EU är beredda att gå vidare, eftersom en stor del av den olja och gas som konsumeras i EU kommer från Ryssland, säger han. Eskalerar konflikten kan det få effekter på det finansiella systemet. Får ryska investerare tillgångar och flöden låsta och ryssarna sedan svarar med samma mynt och fryser investeringar från Torbjörn Becker väst, kommer det att spä på oron på de finansiella marknaderna. Konsekvensen blir stigande dollarkurs, högre guldpris och skakigare börser, säger Torbjörn Becker. DEN ANDRA FAKTORN som påverkar världsekonomin är oljepriset. Ryssland producerar i dag cirka 15 procent av den olja som konsumeras i världen, vilket är på samma nivå som Saudiarabien. Sanktioner mot Ryssland skulle sannolikt driva upp oljepriset och därmed få konsekvenser för realekonomin och hota den gryende konjunkturåterhämtningen i Europa. Den statsfinansiella situationen i Ukraina är allvarlig men inte så graverande att landet står inför en statsbankrutt. Bilden av Ukrainsk ekonomi måste nyanseras. Jag tror att landet har tillräckligt goda kontakter med IMF, EU och USA för att undvika en bankrutt. Istället är det akuta problemet de stora gassubventionerna från Ryssland som måste hanteras. Blossar en fullskalig militär konflikt upp kan läget förvärras drastiskt. Jag är orolig rent säkerhetspolitiskt och framförallt för människorna som bor i Ukraina. n TEXT MIKAEL GIANUZZI Skänk aktieutdelningen till välgörande ändamål Mat för dagen, skolgång eller tak över huvudet. Nu kan du göra skillnad med hjälp av din aktieutdelning. Som aktieägare i börsbolag eller delägare i fåmansbolag har du möjlighet att skänka bort hela eller delar av din utdelning till skattebefriade ideella organisationer, utan att betala inkomstskatt på utdelningsbeloppet. Pengarna måste doneras innan bolagsstämman beslutar om utdelningen. Kontakta ditt bankkontor för mer information om hur du går till väga. Följ dina aktier och läs analyser i mobilen Nu blir vår mobiltjänst ännu bättre. Nytt för denna gång är att du kan se alla innehav som finns i din depå och på ditt investeringssparkonto. Du kan därmed se ditt samlade innehav av fonder och värdepapper på ett enkelt sätt. Som depåkund kan du lätt fördjupa dig genom att välja en aktie du innehar, följa kursutvecklingen samt få tillgång till analyser, nyheter och kommande händelser för bolaget. Om du inte redan har Mobiltjänsten kan enkelt logga in och teckna den på handelsbanken.se. IBRAHIM MALLA/RÖDA KORSET/IFRC 3

4 Makro KONJUNKTUR KRIM-KONFLIKTEN: Begränsade effekter på världsekonomin Positiva utsikter för den globala ekonomin. Tillväxten stiger i USA och Euroområdet. Långtgående politiska konsekvenser av Krim-krisen, men de ekonomiska effekterna troligen begränsade. Både Ryssland och Europa har mycket att förlora på en upptrappning av konflikten. UTSIKTERNA FÖR DEN globala ekonomin är fortsatt positiva. Den senaste statistiken stöder scenariot om stigande tillväxt i flera av de viktigaste ekonomierna i världen. USA verkar utvecklas enligt våra prognoser och tillväxten stiger både i år och nästa år. I Kina väntar vi oss bara en måttlig avmattning. Till och med i euroområdet ökar aktiviteten. Den globala tillväxten ser ut att öka både i år och nästa år. Men det är knappast där fokus ligger för tillfället. Rysslands annektering av Krimhalvön innebär den värsta geopolitiska krisen sedan det kalla krigets dagar. Ukrainas inhemska problem, normalt sett knappast på världens radarskärmar, har utvecklats till en fullskalig kris med EU och USA på den ena sidan och Ryssland på den andra. Det är oerhört svårt att sia om när och hur denna kris ska ta slut. Krim gavs till den Ukrainska sovjetrepubliken så sent som på 1950-talet. I området har de flesta ryska som modersmål och där huserar Rysslands stora flottbas. I och med Rysslands annektering av Krimhalvön har oron i Ukraina seglat upp som ett globalt trätoämne mellan öst och väst. Att döma av retoriken från båda sidor kan KOMMENTAR Gunnar Tersman, makroekonom, Handelsbanken Capital Markets konflikten mycket väl komma att trappas upp ytterligare. Det är dock inte det enda scenariot. Det borde vara möjligt att hitta en gemensam kompromisslösning. Det är för mycket som står på spel för Ukraina och Ryssland, potentiellt även för EU och USA för att det ska spåra ur ytterligare. ÄVEN I ETT relativt gynnsamt scenario kommer troligen den senaste tidens händelser att få långtgående politiska konsekvenser. Men effekterna på den globala ekonomin är sannolikt begränsade, förutsatt att handeln med rysk olja och gas inte påverkas. Ukraina är ingen stor ekonomi och de ekonomiska följderna av en kollaps kan hanteras. Ingen av huvudaktörerna i väst, vare sig USA eller EU, är särskilt intresserad av att satsa några pengar. Ryssland var mer villigt att göra det, så länge Ukraina gick med på att hålla sig inom den ryska intressesfären. Om det går att hitta en politisk lösning för Ukraina som alla kan tänka sig att leva med skulle de akuta kapitalbehoven kunna täckas. Rubelns kraftiga försvagning under senare tid kommer att hjälpa den ryska ekonomin att ombalanseras, men kommer hålla tillbaka EU:s export till landet. En avmattning i importtillväxten för Centraloch Östeuropas del, har hållit igen EU:s export på senare år. Rubelns försvagning kommer att förstärka denna tendens. Före finanskrisen var export till Central- och Östeuropa en stark tillväxtfaktor för europeiska företag. Som en effekt av krisen har Ryssland och andra delar av östra Europa visat en mycket svagare återhämtning än tillväxtmarknadsländerna i Asien. OAVSETT UKRAINAS POLITISKA framtid står det klart att landet skulle behöva ett anpassnings- och reformprogram av hög kvalitet för att få fart på ekonomin, sannolikt övervakat av IMF. De långsiktiga effekterna är mer intressanta. Långt innan Ukrainas existentiella kris hade börjat tvivlade vi på att det ryska ekonomiska systemet har förmågan att GETTY IMAGES 4

5 XXXXX Krimhalvön i Ukraina står i händelsernas centrum. På bilden ryska flottan i Sevastopols hamn. 5

6 Makro KONJUNKTUR visa ekonomiska resultat som är i linje med social och politisk stabilitet på sikt. Rysslands trumfkort, oljan och gasen, är också dess akilleshäl. Avsaknad av ekonomiska reformer har lämnat ekonomin beroende av råvarorna. När olje- och gaspriserna inte längre stiger stagnerar Rysslands intäkter och landet behöver få tillväxt från annat håll. Ur detta perspektiv är en försvagning av rubeln inte illa. Men det innebär samtidigt att köpkraften hos ryska konsumenter försvagas, vilket får en negativ effekt för Rysslands handelspartners. EU svarar för ca 45 procent av Rysslands import, medan USA står för mindre än 5 procent. Europeiska bil tillverkare och tillverkare av lyxvaror såsom vin och sprit påverkas. Ryssland har även stått för en stadig ström av turister till södra delarna av Europa. Även i Ryssland måste det till reformer för att ekonomin ska växa. Det förutsätter förmodligen en helt annan politisk utveckling än i dag. De maktambitioner som Ryssland nu visar prov på kommer knappast att bidra till ökad stabilitet i det egna landet på sikt. DET ÄR HELT klart så att EU är den region i världen som har mest att förlora på ett negativt scenario vad gäller Ukraina och Ryssland. För USA är den övergripande geopolitiska situationen det främsta skälet n RYSSLAND: STOR IMPORT FRÅN EU, LITEN FRÅN USA Procent av total rysk import EU USA till inblandning medan de ekonomiska kopplingarna till Ukraina och Ryssland är för små för att ha någon större betydelse. Merparten av den ryska energin exporteras i dag till länder inom EU. Samtidigt har Ryssland kommit att bli en betydelsefull marknad för inte minst tyska företag. Även för Finland är Ryssland en viktig exportmarknad. Störningar på handelsområdet skulle kunna leda till smärtsamma konsekvenser för båda sidor. Europeiska banker har dessutom varit huvudfinansiärer till Ukraina och kan drabbas av betydande förluster om situationen urartar. Nedskrivningar av lån till Ukraina skulle komma vid en väldigt olämplig tidpunkt, speciellt för italienska banker, med tanke på ECB:s kommande stresstester. SAMMANFATTNINGSVIS SER VI att den politiska utvecklingen den senaste tiden har påskyndat de nödvändiga ombalanseringarna såväl i Ukraina som i Ryssland. Oavsett västvärldens agerande och eventuella sanktioner finns en stor risk för en än svagare utveckling i den ryska ekonomin, under flera år framöver. Effekten blir större både finansiellt och i reala ekonomiska termer för EU än för USA. Samtidigt fortsätter den globala ekonomiska återhämtningen, och Sverige kan se fram emot en fortsatt accelererande tillväxt. n Källa: Macrobond Marknaderna lugna trots politisk osäkerhet Per Hedberg, förvaltare Handelsbankens Europafond, följer utvecklingen i Ukraina noga. Han konstaterar att marknaden hittills varit tämligen opåverkad av krisen. Hur påverkar krisen i Ukraina tillväxten i eurozonen? Tyskland är i dagsläget beroende av gas från Ryssland. Ytterligare störningar i utbudet eller kraftiga prishöjningar skulle därför påverka negativt. Men Ryssland är också beroende av intäkterna från gasexporten, så vi Per Hedberg bedömer risken för en bestående negativ effekt som låg. Lite i skymundan av krisen i Ukraina har eurozonen fortsatt leverera stark makrostatistik och tillväxtprognoser har reviderats upp. Hur har aktiemarknaderna reagerat på konflikten? Kapitalinflödet till de europeiska aktiemarknaderna har fortsatt. Rapporter från bolag med exponering mot inhemsk efterfrågan i Centraleuropa har också mottagits väl. Däremot har den ryska börsen fallit och riskpremien där har gått upp. Tilltar Rysslands politiska maktambitioner kan denna utveckling komma att fortsätta. Hur agerar du som förvaltare av Europafonden? I dagsläget är vi inte oroade över situationen, men vi följer självklart utvecklingen nära. Om energipriserna börjar stiga finns det en risk att den privata konsumtionsviljan påverkas negativt samtidigt som prisutvecklingen på bostäder i Tyskland kan komma att stanna av. Vi bevakar också hur kreditspreadar för europeiska banker rör sig samt utvecklingen av hus- och konsumentpriser. För att ta tempen på effekterna av krisen är det extra intressant att följa tecken på en förbättring av byggkonjunkturen i Centraleuropa samt ökad bilförsäljning i Europa, drivet av efterfrågan från Centraleuropa. Hur sammanfattar du situationen? Marknaden har tagit konflikten relativt bra. Så länge vi fortsätter att få indikationer på en återhämtning och tillväxt i eurozonen håller vi fast vid vårt positiva scenario. Den största risken vi ser i utvecklingen i Krimområdet är om det skulle bli en väpnad konflikt i området, med de konsekvenser detta kan få. 6

7 Placerat RÅVAROR Råvaror åter på investerarnas radar Efter ett uselt 2013 har många råvaror haft en stark prisutveckling hittills i år. Tillfälliga faktorer som geopolitisk oro och vädereffekter ligger till stor del bakom utvecklingen. Vi tror att priserna på råvarorna koppar, järnmalm och olja kommer att falla fram till midsommar. KOMMENTAR Martin Jansson, Råvarustrateg Handelsbanken Capital Markets NÄR AKTIE- OCH räntemarknaden reagerat negativt på politisk oro har priset på råvaror som olja och guld utvecklats starkt. Då priserna styrs av andra faktorer än aktier och räntor, har de en naturlig plats som en del av en väldiversifierad portfölj. Vi ser nu att det mönster som gällt sedan finanskrisen, där prisutvecklingen på råvaror liksom kursutvecklingen på börsen huvudsakligen drivits av centralbankernas ageranden för att bekämpa den ekonomiska krisen, har brutits. Och vi ser inga tecken på att den trenden är på väg att vända. Ukraina är tillsammans med Ryssland en mycket viktig region för produktion och export av olja, naturgas, majs och vete. Med krisen i Ukraina har investerarna fått upp ögonen för att prisutvecklingen på fler råvaror än olja kan motverka geopolitiska riskers negativa effekter på portföljvärdet. Årets prispåverkande vädereffekter har varit större än vanligt med både torka, som exempelvis i Brasilien, som producerar en stor del av världens kaffe och socker, samt extrem kyla med den kallaste vintern i USA på 34 år, vilket ökar efterfrågan på naturgas och olja för att värma bostäder. GETTY IMAGES NU TROR VI inte att årets inledande uppåtgående pristrend kommer att vara speciellt länge. Väderdrivna prisuppgångar är tillfälliga till sin natur. När osäkerheten om Brasiliens skörd minskar klingar pris effekten av för kaffe och socker. Det kommer säkerligen att bli vår i USA även i år, och då faller efterfrågan på olja, fram till att semestertiden börjar med ökat bilåkande. Ukrainakrisen verkar inte eskalera till krig, Putins rörelseutrymme har indirekt minskat i och med utländska investerares rädsla för Ryssland. Utländska investeringar är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk utveckling i Ryssland. En del av årets prisuppgångar för råvaror kommer därför att vara tillfälliga. FRAMFÖR OSS LIGGER i stället en säsongsmässigt svag period, när Kina tar råvaror Handelsbankens råvarucertifikat från lager som byggts upp under det första kvar talet. Då infaller det kinesiska nyårs firandet och många industriarbetsdagar ersätts av ledighet. Därefter brukar det dröja till mitten av sommaren innan Kina åter ökar importen av råvaror för att fylla upp inför årets fjärde kvartal, som tillsammans med det andra är årets starkaste i termer av industriproduktion. Kinas lagercykel skapar ett säsongsmönster där man ska sälja råvaror före påsk och köpa dem lagom till midsommarsillen. Vi ser inget tecken på att detta år kommer att bli annorlunda. n n RÅVARUPRISERNA HAR FALLIT UNDER VÅREN DE SENASTE FYRA ÅREN Index Källa: Bloomberg, Macrobond, Handelsbanken Capital Markets? 7

8 Placerat TILLGÅNGSFÖRDELNING Ökad tro på tillväxtmarknader Motståndskraftiga börser och oförändrade obligationsräntor. Förloppet i Ukraina avgörande för börsutvecklingen på kort sikt. Attraktiva värderingar på vissa tillväxtmarknader. KOMMENTAR Lena Fahlén, Chief Investment Economist, Handelsbanken Fonder UNDER FEBRUARI ÅTERHÄMTADE sig världens börser efter fallet i början av året. Inledningen på mars har dock varit svag i spåren av Ukrainakonflikten och oro kring den kinesiska konjunkturen. Hittills i år har världsindex sjunkit med 1,6 procent. Vi ser fortsatt stora skillnader mellan världens regioner de nordiska och europeiska börserna tillhör de starkare i år och i USA nådde börsen nya toppnivåer i början av mars, även om de har fallit tillbaka något sedan dess. Börserna i tillväxtmarknadsländerna har utvecklats svagare. Ryssland har fallit närmare 22 procent i år och Brasilien har gått ner drygt 10 procent. Rapportperioden i USA är nu avslutad och vi kan konstatera att både vinster och försäljning hos bolagen överraskat positivt. Vår bedömning är att vi får se en starkare tillväxt framöver vilket talar för fortsatt stigande vinster. Detta i kombination med fortsatta stimulanser från världens centralbanker, samt att vi väntar oss flöden ut ur obligationsmarknaden in i aktiemarknaden, talar för en fortsatt positiv börsutveckling. Vi väntar oss inte några kraftiga ränteuppgångar då inflationstrycket i världsekonomin är fortsatt lågt något som också är positivt för börsutvecklingen. DE NORDISKA BÖRSERNA har stigit med 1,3 procent sedan förra numret av Kapitalmarknaden, trots en relativt svag och stökig rapportperiod. I eurozonen har rapportperioden för fjärde kvartalet varit relativt svag och många bolag rapporterat sämre resultat än väntat. Men då den akuta krisfasen i eurozonen med råge är passerad, och de ledande indikatorerna pekar på ökad tillväxt framöver, har allt fler investerare blivit positiva till eurozonen. Vi har också fått positiva signaler från de bolag vi investerar i som pekar på att den inhemska efterfrågan nu börjar ta fart. 8

9 Börserna på tillväxtmarknaderna har släpat efter övriga världens en längre tid. I början av året eskalerade oron bland annat eftersom den politiska situationen i länder som Ukraina och Turkiet försämrades kraftigt. Med undantag för Ryssland har börserna dock stabiliserats något de senaste veckorna. Vi ser med oro på situationen i Ukraina och bedömer att det kommer att vara fortsatt oroligt åtminstone till dess att nationella val ska hållas i slutet av maj. När det gäller övriga tillväxtmarknader har värderingarna nu kommit ned till attraktiva nivåer. Som exempel kan nämnas att tillväxtmarknadsindex nu har ett P/Etal på drygt 10 medan motsvarande siffra för den utvecklade världen är ett P/E-tal på drygt 15. Detta är en orsak till att vi har en mer positiv syn på tillväxtmarknaderna framöver. Det är dock viktigt att vara selektiv och inte dra alla regioner eller bolag över en kam. Vi föredrar exportbolag som gynnas av en ökad aktivitet i USA och eurozonen. Vi ser också positivt på länder som genomför strukturella tillväxtfrämjande reformer som exempelvis Mexiko och Chile. RÅVARUPRISERNA HAR VARIT volatila under inledningen på året, inte minst beroende på ökad geopolitisk oro i spåren av Ukrainakonflikten. Vi är negativt inställda till råvaror då vi bedömer att ett stort utbud av många råvaror, i kombination med ett Kina som ställer om från en investeringsdriven tillväxt till mer konsumtion, kommer att tynga råvarumarknaden. De långa marknadsräntorna har fallit under året. Hittills i år har svenska långräntor gått ner med cirka 0,4 procentenheter. Den svaga statistiken från USA och oro i tillväxtmarknadsländerna har bidragit till nedgångarna. Många obligations investerare har haft kortare löptid än normalt och känsligheten för negativa överraskningar har därmed varit förhållandevis hög. En starkare tillväxt framöver gör att vi bedömer att långräntorna kommer att stiga, även om vi inte ser några kraftiga uppgångar framför oss. n Portföljerna ökar i aktier och tillväxtmarknadsobligationer DEN AMERIKANSKA BÖRSEN nådde sin högsta notering någonsin i början av mars, men en svagare dollar minskade avkastningen för svenska investerare. Även småbolagsaktier i Europa fortsatte att utvecklas väl, medan småbolagsinvesteringarna i Norden och Amerika utvecklades något sämre än marknaden som helhet. Vi bedömer att den amerikanska ekonomin kommer att växa starkt under året och driva på den globala konjunkturen. En starkare global efterfrågan kommer i sin tur att gynna vinstutvecklingen i företagen. Vi väntar oss också fortsatta flöden ur obligationsmarknaden in i aktiemarknaden, vilket ger ytterligare stöd till börsutvecklingen. Vi behåller en försiktigt positiv syn på aktiemarknaden och väljer att öka aktieandelen i portföljerna något, även om vi noga bevakar utvecklingen på Krimhalvön. Vi ser med oro på utvecklingen och Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond, som vi valt att investera i, har under en längre tid minskat andelen ryska aktier. DE REGIONER VI föredrar är Norden, Europa och tillväxtmarknader i synnerhet Asien medan vi är mer försiktigt inställda till de nordamerikanska och japanska börserna. Vi har även en övervikt i småbolag i Norden, Europa och Nordamerika. På grund av ett ökat utbud och en n TILLGÅNGSFÖRDELNING MULTI ASSET PER17 MARS Aktier Råvaror Räntor och likvida medel Hedgefonder Läs mer om våra Multi Asset-portföljer på handelsbanken.se/fonder Multi Asset L L = Lägre risk 18 % 24 % 55 % 3 % SHUTTERSTOCK minskad global efterfrågan, inte minst från Kina, är vi mer försiktiga till råvaror. DE SVENSKA MARKNADSRÄNTORNA föll något under månaden, vilket innebar att obligationsfonder utvecklades mer gynnsamt än räntefonder med kortare löptid på sina innehav. Obligationsräntorna i tillväxtmarknadsländerna stabiliserades i februari efter att ha stigit kraftigt under senare delen av förra året. Under den gångna månaden har vi ökat våra investeringar i tillväxtmarknadsobligationer. Vi tror att marknadsräntorna kommer att fortsätta stiga i takt med att konjunkturen stärks och har därför en kort löptid på ränteinnehaven. Vi ser även fortsättningsvis hedgefonder som ett attraktivt alternativ till obligationer. n Multi Asset M M = Medelrisk 19 % 30 % 7 % 44 % Portföljerna har övervikt av aktier i bland annat Norden. Multi Asset H 9 % 7 % H = Högre risk 19 % 65% 9

10 Placerat NORDISK AKTIEMARKNAD Aktiestrategi fokus på defensiva aktier Under 2014 har trenden med nedskruvade vinstprognoser för börsbolagen fortsatt, samtidigt som aktiekurserna har stigit. Det innebär definitionsmässigt att värderingen blivit högre och att risken på aktiemarknaden ökat. Mot bakgrund av detta förordar vi defensiva aktier i Norden. KOMMENTAR Lars Westberg, Finansanalytiker Handelsbanken Capital Markets UNDER DE SENASTE två åren har börserna stigit kraftigt medan vinstprognoserna för de nordiska börsbolagen i genomsnitt sänkts med 30 procent. Värderingsmultiplarna har därigenom stigit till mer utmanande nivåer (P/E 15 16x baserat på prognoserna för 2014). Därtill ser marginalprognoserna för 2014 alltför optimistiska ut då drygt 80 procent av de nordiska bolagen förväntas uppvisa högre marginaler, trots en låg ensiffrig omsättningstillväxt. Vi räknar med att se vinsttillväxt i Norden under året, men enligt vår bedömning kommer den att vara lägre än dagens förväntade 12 procent. Sannolikt kommer vinstprognoserna att sänkas ytterligare framöver, vilket givet den mer ansträngda värderingen, kan komma att väga negativt på stämnings läget på börsen. Historiskt har det funnits ett starkt positivt samband mellan den viktiga konjunkturbarometern inköpschefsindex och förändringar av vinstprognoserna. Sedan mitten av 2012 har dock detta samband blivit svagt i Europa, då inköpschefsindex stadigt har ökat medan vinstprognoserna har sänkts. En förklaring till detta kan vara att löneökningarna har varit högre än ökningen i producentprisindex i Europa och USA. Härigenom har marginalerna hållits tillbaka. Vi bedömer att marginalprognoserna är för optimistiska, i synnerhet för eurobaserade företag med stor andel försäljning på tillväxtmarknader eftersom valutamotvinden är påtaglig. MAN KAN FRÅGA sig varför aktiekurserna har fortsatt att stiga trots att vinstprognoserna successivt sänkts. Mycket kan förklaras med förhoppningar och ökad riskaptit. I takt med att den globala konjunkturen Mindre optimistiska förvaltare Handelsbankens undersökning bland nordiska portföljförvaltare, utförd av Skop, visar att optimismen har sjunkit sedan förra mätningen i november. I slutet av februari räknade 68 procent av förvaltarna med att de nordiska aktiemarknaderna kommer att stiga under 12 månader, jämfört med 76 procent i november. Börssynen på 3 månaders sikt är än mer dämpad, då endast drygt 30 procent (drygt 40 procent i november) av de tillfrågade tror på stigande börser. Givet den mer dämpade börssynen bland portfölj förvaltarna är det inte oväntat att de likvida medlen har ökat. Några faktorer som tydligt påverkat dem är oro för nedtrappningen av de amerikanska stimulanserna, konjunkturutvecklingen samt oro relaterat till tillväxtmarknaderna. Intressant att notera är även att mer än hälften av portföljförvaltarna tror att vinstprognoserna för 2014 fortfarande är för högt ställda. De sektorer som är kraftigt underviktade bland portföljförvaltarna är IT, massa & papper, transport och telekom. Fyra sektorer är överviktade i förvaltarnas portföljer. Dessa är: sällanköpsvaror, verkstad, hälsovård och bygg. De stora portfölj förändringarna har främst skett inom konsument relaterat och hälsosektorn (ökade innehav) medan positionerna i bankaktier minskat, vilket är en stor kontrast jämfört med analytikerkårens positiva syn på bankaktier. H&M har förbättrats förväntas bolagsvinsterna växa framöver. Det låga ränteläget har samtidigt lockat investerare till aktiemarknaden i jakt på avkastning då direktavkastningen på aktier är hög i förhållande till räntan på obligationer. Det har även varit stora kapitalflöden från tillväxtmarknader i spåren av ökad oro på dessa marknader. Stora delar av detta kapital har sökt sig till de europeiska börserna i takt med att det ekonomiska läget i den här delen av världen så sakteliga har förbättrats, om än från låga nivåer. Innebär fortsatt sänkta vinstprognoser att börskurserna kommer att sjunka framöver? Enligt vår senaste studie bland de nordiska aktieförvaltarna är majoriteten redan inställd på att vinstprognoserna för 2014 är för höga, vilket är en lindrande faktor (läs mer i artikeln bredvid). Ett par andra positiva faktorer skulle vara om 10

11 AKTIEPORTFÖLJEN H&M, ICA Gruppen där Kjell & Company ingår, samt Telenor passar in i strategin och ingår i Aktieportföljen. dollarn stärks (vilket kan ligga i korten i takt med att Feds tillgångsköp minskar) eller om valutorna på tillväxtmarknaderna inte försvagas ytterligare. Den högre förvärvsaktiviteten kan också ge stöd till börsutvecklingen. VI BEDÖMER ATT vinsttillväxt under 2014 är avgörande för en positiv utveckling för aktiemarknaden, men att de höga värderingsmultiplarna har ökat risken och begränsar potentialen. Härigenom förordar vi en mer defensiv placeringsstrategi, med en övervikt av banker (lägre värdering, lägre vinstprognosrisk och högre direktavkastning) och undervikt av cykliska aktier. Några aktier som passar in i vår strategi och som vi särskilt gillar är Autoliv, H&M, ICA Gruppen, Nordea, SEB och Telenor. Samtliga dessa ingår i Aktieportföljen. n En mer defensiv portfölj Två byten har gjorts i Aktieportföljen den senaste månaden. Dessa har gett portföljen en mer defensiv karaktär. Aktieportföljen är den modell portfölj som speglar Handels banken Capital Markets strategi- och analyssyn på nordiska aktier. STOCKHOLMSBÖRSEN HAR HAFT en volatil utveckling då investerarna har kastats mellan förhoppningar om ihållande konjunkturuppgång och stigande bolagsvinster å ena sidan, samt politisk och makroekonomisk oro å andra sidan. Sedan förra utgåvan av Kapitalmarknaden har Stockholmsbörsens breda index (OMX Allshare) stigit med 1,0 procent. Samtidigt har Aktie portföljen haft en relativt god utveckling och stigit med 1,7 procent. Sedan årsskiftet uppgår Aktieportföljens totalavkastning till 5,5 procent. Vi har gjort två byten i Aktieportföljen sedan förra numret. I linje med vår färska aktiestrategi har portföljen härmed fått en något mer defensiv karaktär. DEN 25 FEBRUARI valde vi att sälja Novo Nordisk efter en mycket stark utveckling. Diabetesjättens aktie hade rusat med 24 procent sedan årsskiftet, varför vi bedömde att potentialen, åtminstone i det korta perspektivet, borde vara begränsad. I stället lät vi Telenor, som plockades ur portföljen i december, åter göra entré. Telenor handlas till en stor rabatt i förhållande till de nordiska konkurrenterna, trots en överlägsen tillväxt i intäkter, rörelseresultat och kassaflöde. Därtill ger aktien en hög direktavkastning (4,5 procent). Den 10 mars gjorde finska försäkrings- Aktieportföljen 17 mars Bolag Läs mer om Aktieportföljen! Logga in på vår internettjänst och gå in på Marknadsinformation/ Analys & nyheter/ Våra favoriter Sektor Utveckling sedan 17 februari ABB Industriverksamhet Atlas Copco Industriverksamhet + Autoliv Konsumentvaror + Fortum Allmännyttiga tjänster Hennes & Mauritz Konsumenttjänster Hufvudstaden Ekonomi ICA Gruppen Konsumenttjänster + Lundin Petroleum Olja och gas + Meda Sjukvård + Nobia Konsumentvaror + Nordea Bank Ekonomi + Novo Nordisk Sjukvård + Peab Industriverksamhet + Sampo Ekonomi SEB Ekonomi + Telenor Telekommunikation Volvo Industriverksamhet + Avkastning sedan årsskiftet, % Aktieportföljen 5,5 OMX Stockholm Allshare 2,8 Avkastning sedan 17 februari, % Aktieportföljen 1,7 OMX Stockholm Allshare 1,0 bolaget Sampo (som bland annat äger If) entré i Aktieportföljen efter att rekommendationen höjts till Köp. Bolaget har starka marknadspositioner och en balansräkning som innebär bra utdelningskapacitet. Vi räknar med en direktavkastning på nära 5 procent i år. Att aktien handlas till rabatt i förhållande till andra bolag i sektorn, samtidigt som företagets lönsamhet är på väg upp, medför dessutom god kurspotential. För att minska exponeringen mot cykliska bolag, vilka vi tror kan ha en relativt svag utveckling framöver, fick ABB lämna portföljen samma dag. n 11

12 Intervju JOHAN SKOGLUND, VD JM JM gynnas av hårt tryck på bomarknaden JM:s resultat kommer främst från verksamheten i Stockholm och det skriande behovet av nya bostäder. Försäljningen går lätt, och någon avmattning av efterfrågan är inte i sikte. Men att få bygglov kan vara svårt. TEXT INGRID KINDAHL FOTO KRISTINA SAHLÉN L ENFER, C EST LES autres, skaldade Jean- Paul Sartre helvetet, det är de andra. Ingen står helt fri att göra som den vill, allt måste anpassas till andra. Den som vill bygga bostäder stöter på det dagligen. Det är kommunerna som bestämmer över markrätterna och som avgör i vilken takt planprocesser ska gå ofta väldigt långsamt. Kommunernas politiker och tjänstemän påverkas i sin tur av den allmänna opinionen, och den vill sällan att det byggs nya hus som skymmer sikten och solen just för dem. Vi vet vilka kommuner som är bra att samarbeta med, säger JM:s vd Johan Skoglund och nämner bland annat Stockholms stad och Nacka. Men så finns det kommuner som nästan aldrig bygger. Dem jobbar vi inte med. Det är ingen idé att försöka. Det är annat som ska klaffa också. Exempelvis undviker JM att bygga på orter som bara har en industri. Läggs den ner kan arbetslösheten förstöra stora värden. Ett sätt att hantera den långsamma kommunhandläggningen är att ha många projekt på gång samtidigt, och det har JM. Ett annat är att försöka sänka produktionskostnaderna med hjälp av lobbying. I dag har varje kommun sina särskilda byggregler. Om reglerna var enhetliga skulle vi kunna få en annan storskalighet i vår produktion och kostnaderna skulle sjunka, säger Johan Skoglund. Och så gäller det att titta framåt och Vi måste tänka på att bygga parkering för de dyra cyklarna snarare än bilarna. försöka förutse hur folk vill bo. De långsiktiga trenderna är avgörande, man måste kunna se bortom modeflugorna. JM BYGGER I första hand bostadsrätter, även om det är viktigt att bygga in kommersiella lokaler i bostadshusen. Kundgrupperna är fyra: unga vuxna, småbarnsfamiljer, mitt i livet (övre medelåldern, barnen utflugna) och aktiva pensionärer (70+). Det verkar väldefinierat, och indelningen täcker in hela livet utom äldreboendet. Vi har följt trenderna länge, och det finns inte mycket som förvånar oss. Men en sak har vi faktiskt blivit överrumplade av, säger Johan Skoglund. Det handlar om synen på bilen. Inom vissa av de bostadsområden som JM har byggt på senare tid har det plötsligt blivit svårare att hyra ut parkeringsplatserna. Många väljer bort bilen! I stället för 12

13 13 n FAKTA Johan Skoglund Vd på JM sedan Kom till företaget 1986, direkt från högskolan. BAKGRUND Född och uppvuxen i Uppsala. Utbildad till väg- och vatten ingenjör på KTH. Har varit allt från projektledare till regionchef. FAMILJ Fru och tre döttrar. Bor i ett gammalt hus i Stockholm. FRITID Spelar tennis mellan sju och åtta på morgonen. Tycker om att jaga, segla, åka skidor och jogga.

14 Intervju egen bil vill de ha tillgång till bilpool eller så tar de tåget. Eller cyklar, året runt. Därför är läget på bostäderna så viktigt, och vi måste tänka på att bygga parkering för de dyra cyklarna snarare än bilarna, säger han. Om det bara finns kollektivtrafik vill alla kundgrupper numera gärna bo i lägenhet, på mindre yta än tidigare (för några år sedan låg en normaltrea på 86 kvadratmeter, nu har den krympt till 82), de vill ha tillgång till natur och de vill ha restauranger och service nära bostaden. Den som pendlar in till stan för att jobba fem n FAKTA JM Intäkter, Mkr, 2013: (2012: ) Produktions- och driftskostnader, Mkr, 2013: (2012: ) Bruttoresultat, Mkr, 2013: (2012: 2 207) Rörelseresultat, Mkr, 2013: (2012: 1 374) Resultat före skatt, Mkr, 2013: (2012: 1 318) Periodens resultat, Mkr, 2013: (2012: 961) Källa: JM dagar i veckan vill inte åka dit på lördagen för att gå på krogen. Man vill ha små sovrum, stora ytor för allrum/kök och gärna en balkong stor nog att odla kryddor på. Och så är hälsa och motion viktigt. Förr byggde man vävstugor i byn, nu är det gym som gäller, säger Johan Skoglund. Men det blir trångt, åtminstone i Stockholm. Man beräknar att omkring personer tillkommer i länet varje år genom inflyttning och barnafödande det vill säga drygt en busslast om dagen eller mer än ett helt Malmö på tio år. Så efterfrågan på nya bostäder är det inget fel på, och av det som JM bygger är omkring 70 procent bokat eller redan sålt. Normalt brukar man räkna med att den siffran ligger kring procent. DEN STARKA EFTERFRÅGAN gör att Johan Skoglund inte tror på det spöke som allt oftare hålls fram: att en bostadsbubbla skulle vara på väg att byggas upp i Stockholm. När sådana har blåst upp och spruckit tidigare har det inneburit rejäla om än tillfälliga prisnedgångar för bostadsrätter i Stockholm. Men eftersom planprocesserna tar så lång tid och det blir att svårare att hitta mark att bygga på i attraktiva lägen ser inte Johan Skoglund att efterfrågan kommer att minska framöver. Och urbaniseringen är en global företeelse som det inte heller går att se något slut på. Dessutom är ränte läget fortfarande lågt, och verkar så förbli under överskådlig tid. Det är i alla fall vår bedömning. Och så finns det en framtidstro. Oro för framtiden påverkar folks flyttplaner negativt, men vi har inte haft någon trög försäljning sedan IT-kraschen för 15 år sedan. Man skulle kunna tro att Johan Skoglund är kritisk mot bankerna för att de snålar med att låna ut pengar till bostadsköpare och mot politikerna som drev igenom bolånetaket för några år sedan i hopp om att dämpa ökningstakten i svenskarnas skuldberg. Men det är han inte. Vi tycker bankerna lånar ut till rätt personer, och bolånetaket det löser de unga vuxna med hjälp av sina föräldrar eller genom att spara till insatsen. Det är inget fel med det, säger han. För närvarande pågår en debatt om Vi har inte haft någon trög försäljning sedan IT-kraschen för 15 år sedan. vilken typ av avskrivningar byggbolagen ska få använda i framtiden. Bakgrunden är att nya regler har införts för mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar, men konkreta riktlinjer för bostadsrättsföreningar har inte getts. Då finns en risk att den typ av avskrivning som byggbolagen använder i dag, så kallad progressiv avskrivning, förbjuds. I stället måste då byggbolagen använda linjär avskrivning vilket i praktiken kan leda till högre avgifter i nybildade föreningar. Frågan är hur detta skulle påverka JM. Johan Skoglund svarar så här: Vi bedömer inte att det får någon större påverkan, eftersom det viktiga är planeringen av kassaflödet i förhållande till en seriös underhållsplan. JM ÄR ETT välmående företag, även om de projekt som finns utanför Stockholm inte går lika bra. Bäst går Norge, medan verksamheten i Finland har fått en trög start och i Danmark väntar Johan Skoglund på den vändning i ekonomin som han tror kommer snart. I Skåne har vi ett växelspel med Danmark. När priserna var höga på Köpenhamnssidan 2007, flyttade folk över bron till Malmö, vilket gynnade oss. Men nu har priserna sjunkit i Danmark, så nu flyttar folk tillbaka dit och arbetspendlar till Skåne. n 14

15 Experterna Mejla in din fråga till Tips inför deklarationen Eva Lövgren Frisk, jurist, Private Banking, Handelsbanken SKATTEVERKET HAR I dagarna börjat skicka ut deklarationsblanketterna. Senast den 15 april ska du ha fått din blankett, men redan från den 20 mars kan du deklarera via internet. Senast den 5 maj måste årets deklaration vara lämnad. Från och med i år ska även du som är bosatt utomlands deklarera senast den 5 maj. Du har också möjlighet att få tillbaka pengar före midsommar om du e-deklarerar. Tidig skatteåterbäring För att få din skatteåterbäring före midsommar måste du deklarera elektroniskt. Senast den 5 maj måste du också ha anmält ett bankkonto där Skatteverket kan sätta in återbäringen. Utbetalningar under kronor betalas inte längre ut med utbetalningskort. För att få utbetalningen automatiskt måste du anmäla ett bankkonto till Skatteverket, annars står pengarna kvar på skattekontot. VIKTIGA DATUM Från den 20 mars kan du deklarera via internet. 15 april ska du ha fått din blankett. 5 maj måste årets deklaration vara lämnad. SKATTEVERKET GÖR SÅ HÄR Kontrollera uppgifterna Se efter att de förtryckta uppgifterna stämmer. Stryk det som är felaktigt och fyll i det som är korrekt. Vänta med för stora pensionsinbetalningar till nästa år Betalade du in mer än kronor under 2013 får du dra av det överskjutande beloppet i nästa års deklaration. Se då till att de sammanlagda betalningarna under 2014, inklusive det du flyttar över, inte överstiger kronor. Dela upp ränteavdragen Är ni två som har betalningsansvar för lån kan ni fördela räntebetalningarna mellan er. Det gäller i synnerhet om en av er har ett underskott som överstiger kronor i kapital. På belopp därutöver får du endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent. Se över dina aktieaffärer Har du större förluster än vinster, glöm inte att kontrollera om du har något uppskov på aktier sedan tidigare. Detta står i så fall förtryckt på deklarationen. Oftast ger det ett effektivare skatteutfall. Har du sålt fondandelar finns vinster och förluster redan ifyllda på din inkomstdeklaration. Vinster och förluster på marknadsnoterade fonder som innehåller utländska ränteplaceringar kommer att förtryckas som försäljning av aktier (delägarrätter) men du har rätt att bli beskattad som om fonden var en svensk räntefond. Vill du att en marknadsnoterad fond som innehåller TIPS Det är ett bra tillfälle att se över ditt sparande och formerna för detta i samband med att du gör din deklaration. utländska ränteplaceringar ska beskattas enligt samma regler som en marknadsnoterad fond som endast innehåller svenska ränteplaceringar har du rätt att flytta redovisningen av fonden från avsnitt A till avsnitt C på blankett K4 i deklarationen. Detta kan vara fördelaktigare om du har förlust i fonden och det är din enda förlust. Gå in på skatteverket.se. Här hittar du aktiehistorik, aktierekommendationer med mera. Här hittar du även information om vilka avdrag som medges för förvaltningsutgifter på den del som överstiger kronor samt information om övriga avdrag. Betala in kvarskatt Om du räknar med att behöva göra en extra inbetalning på mer än kronor undviker du onödig kostnadsränta genom att betala in överskjutande del omgående. Resterande skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast den 5 maj. Yrka avdrag för utländsk kupongskatt Har du betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto, och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift, beräknar Skatteverket automatiskt hur stor avräkning för utländsk skatt du kan få från den svenska skatten. Om du fått automatisk avräkning ska du inte begära avräkning eller kryssa i rutan för avräkning under övriga upplysningar. 15

16 Posttidning A 3 frågor till LISA GUSTAFSSON, FÖRVALTARE HANDELSBANKENS INDIENFOND Byt på pensionsmyndigheten.se 0 kr. Möjligt regeringsskifte ger tro på Indien Den indiska börsen har inte rosat marknaden de senaste åren. Landet har länge setts som nästa Kina, men tillväxten har haltat. Nu sätter marknaden sitt hopp till att ett kommande regeringsskifte i världens största demokrati ändrar på det. inte är beroende av den inhemska konsumtionen. Det finns mycket som talar för Indien på lite sikt för den tålmodige. Den senaste tidens rally på den indissedan i somras har bytesbalansunder ka börsen kan till mångt och mycket för skottet halverats. Och inflationen har klaras med förhoppningar. Det är val i börjat falla, om än från höga nivåer. april maj och marknaden förväntar sig ett Indien har också en mycket intressant Trots turbu regeringsskifte. Oppositionspartiet BJP demografi. Arbetskraften är en stor konligger tillsammans med sina allianspartkurrensfördel för landet, med många lensen i början ners väl till i opinionsmätningarna. Deras välutbildade inom områden som till Välj har våra Indien generationsfonder för din premiepension så betalar du exempel ingen förvaltningsavgift. av året som premiärministerkandidat Narendra Modi biomedicin och teknik. De flesta Fonderna heter Handelsbanken Pension 40, 50, 60, 70 och 80. Bytet gör duengelska på som sitt andra har med hjälp av sin politik med fokus på yngre indier har marknad klarat sig pensionsmyndigheten.se. lag och ordning, uppbyggnad av infraspråk och landet håller på att etablera sig hyggligt. struktur och ett gott investeringsklimat som världens servicecenter. Hurditt ser du på investeringar på den handfast styra delstat Gurajat Välkommen in till oss på kontoret sålyckats hjälper visin dig att se över hela pensionsupplägg. indiska börsen? från fattigdom till tillväxt. Marknadens Trots turbulensen i början av året förhoppningar är nu att alliansen ska har Indien som marknad klarat sig hyggligt. vinna valet och lyckas vända landets De största utflödena ut från de indiska ekonomiska utveckling på samma sätt. Investerarnas dom över tillväxtmarkna marknaderna kom förra sommaren, när den derna har varit hård. Hur mår en ekono amerikanska centralbanken gav besked om mi som Indien? att man skulle börja minska sina obligationsen fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.mycket De pengar somutplacerasköp. I Indienfonden fortsätter vi att ha en Läget ser betydligt bättre i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta änduförinformationsbroschyrer ett halvår sedan. Tillväxten är fortstor exponering mot IT-konsulter och kapitalet. På handelsbanken.se/fonder finner och faktablad. farande låg och tuffast är det för industrin, banker i port följen, men även bolag som vilket slår på konsumtionen främst i stägynnas av inhemsk konsumtion. Sedan derna. Men exempelvis IT-servicesektorn tidigare har vi en lägre exponering mot infravisar hög tillväxt. Ser vi till landet som struktur och kraft, där skuldsättningen är helhet finns det också många företag som högre och tillväxten låg. n Den indiska börsen har gått starkt de senast veckorna efter ett svagt Vad har hänt? handelsbanken.se/premiepension

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk

Veckans kommentarer Jordbruk VECKOBREV FRÅN HANDELSBANKEN 5 NOVEMBER 2015 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har stigit under veckan i både Paris och Chicago. Parisvetet

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk

Veckans kommentarer Jordbruk VECKOBREV FRÅN HANDELSBANKEN 28 JANUARI 2016 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago steg inledningsvis i veckan men har

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk

Veckans kommentarer Jordbruk VECKOBREV FRÅN HANDELSBANKEN 22 APRIL 2016 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har gått upp en hel del under veckan

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Dagen före dopparedagen

Dagen före dopparedagen RÅVAROR ALLMÄNT Dagen före dopparedagen Denna vecka har makromässigt varit lätt och en uppladdning för morgondagens kinesiska inköpschefsindex och USA:s dito som kommer på måndag. Kinas preliminära siffra

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Ledare Nytt år, nya sparmöjligheter Ny mätning Därför väljer våra kunder Handelsbanken Omvärld Dimman lättar till våren 1

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk

Veckans kommentarer Jordbruk VECKOBREV FRÅN HANDELSBANKEN 19 MAJ 2016 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago har gått upp något under veckan men backar

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk

Veckans kommentarer Jordbruk VECKOBREV FRÅN HANDELSBANKEN 28 AUGUSTI 2014 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan gått upp något i både Paris och Chicago. Det

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Nordeas börsbarometer Oktober 2013

Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Nordeas börsbarometer Oktober 2013 Ingela Gabrielsson, privatekonom Henrik Lundin, chefsstrateg 2013-10-25 Andelen börspessimister ökar kraftigt Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Jämfört

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Veckans kommentarer - Jordbruk

Veckans kommentarer - Jordbruk 30 MAJ 2013 Veckans kommentarer - Jordbruk Karl Persson kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete noteras ned något sedan förra veckan i Paris men upp i Chicago. Det amerikanska höstvetet har

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 Marknadskommentar

Läs mer