Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 27 augusti Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 27 augusti 2015 Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Internationella jämförelser om sjukvård Roger Molin, analytiker, SKL Kl. 10:30-11:00 Sjukvårdens långsiktiga utmaningar Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier Kl. 11:00-12:00 Välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-17:00 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärende för överläggning 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad Riktlinjer för studieresor Katarina Wästlund 3 Reglemente för kansliets hantering av ekonomiskt stöd till de politiska partierna Katarina Wästlund 4 Riktlinjer för representation med alkohol Karin Rossi Ärenden för beslut i arbetsutskottet 5 Inkomna remisser Ärende för överläggning (forts) 6 Besök: Regionutredarna Barbro Holmberg, utredare Kent Johansson, utredare Johan Krabb, huvudsekreterare KAFFE Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad Skrivelse från Vårdföretagarna Lennart Hansson :20

3 Ärenden för överläggning och information framåt 8 Nationell dialog om ÖK mellan SKL, Regeringen och Idéburna organisationer inom sociala området Anna-Karin Berglund Lennart Hansson 9 Utvärdering Almedalen 2015 Monica Björklund Aksnes Publiceras senare 10 VD informerar 11 Övriga frågor AU:s höstplanering Katarina Wästlund

4 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Kl. 10:00-12:00 Plats: Runda rummet, plan 12, Hornsgatan 20, Stockholm Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Dnr 15/ Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) Dnr 15/ Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr 15/ Översyn av den kommunala energioch klimatrådgivningen Dnr 15/ Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) Dnr 15/ Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Dnr 15/ Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Dnr 15/1886 Beredningen för digitalisering Beredningen för kultur och fritid Beredningen för primärvård och äldreomsorg Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Förhandlingsdelegationen Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti :26

5 8 För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Dnr 15/ Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20) dnr 15/ Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Dnr 15/ Anmälningar för kännedom Dnr 15/ Skrivelsen Angående den statliga kompensationen för höjda arbetsgivaravgifter för unga från Vårdföretagarna Förslag till svar från SKL Dnr 15/ Nominering till Folkbildningsrådets rådgivande grupp för etik och gränsdragningsfrågor Dnr 15/3105 Förhandlingsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Arbetsutskottet S-gruppen Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Ärenden för överläggning och information 14 Vd informerar Inga handlingar Övriga frågor 15 Övriga frågor Inga handlingar

6 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl Plats: Vår gård, Saltsjöbaden Ärende för information 1 Diskussionsunderlag 2014 års Demokratiutredning Tidpunkt för studieresa Övriga frågor :15

7 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för digitalisering Sammanträde med beredningen för digitalisering Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Mälaren, Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Yttrande - Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015:23) Jeanna Thorslund 12:45-13:15 Bilagor Ärenden för information 2 Digital inre marknad Per-Erik Nyström 13:15-13:35 Bilagor 3 Kommunernas betalning av e- hälsotjänster Patrik Sundström 13:35-14:05 4 Standardisering - Continua Sara Meunier 14:05-14:25 5 Planering av beredningens studieresa Per Mosseby, Åsa Zetterberg 14:45-14:55 6 Inspel till FOI-proposition 2016 Per-Erik Nyström 14:55-15:15 Bilagor 7 Aktuellt från kansliet Åsa Zetterberg, Per Mosseby 15:15-15:45 Bilagor Övriga frågor 8 Ärende :40

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:30-15:20 Plats: Mallorca plan 12, Hornsgatan 20 Ärenden för beslut 1 Godkännande av föregående mötesprotokoll 12:30-12:35 Ärenden för diskussion 2 Delmål 6,7 och 11 i Politik för Global utveckling 3 SKL:s arbete i CEMR 4 Arbetsgivarfrågor - arbetet i CEMR 5 Territoriell sammanhållning arbetet i CEMR Gabriel Werner, Internationella sektionen Dominique Faymonville, Internationella sektionen Malin Looberger Helena Gidlöf 12:35-13:00 13:00-13:15 13:15-13:30 13:30-13:45 6 Tidpunkt för kommande studieresa Ärenden för information :31

9 7 Luxemburgs ordförandeskap hösten Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) 9 Rapport inför kommande arrangemang Tour de table Tjänsteman, Regeringskansliet Olov Berggren, Generalsekreterare 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:10 10 Övriga frågor 15:10 15:20

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:15 Plats: Taube, Hornsgatan 15, Stockholm Uppsamlingstillfälle för fotografering. Drop-in kl 12:00-15:00 utanför Stora Hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) Dnr 15/3106 Louise Andersson Handlingar Ärenden för information 2 Aktuellt om Kultursamverkansmodellen 3 Besök av utredaren Monica Lindgren nationell strategi för kulturskola Louise Andersson Linda Ahlford Besök av Kungliga Biblioteket Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie Ärenden för överläggning och beslut 5 Gemensam styrelsekonferens för Folkbildningsrådet och dess tre medlemmar den 30 september 2015 Medverkan från SKL Åsa Kratz Nationell folkbildningskonferens den 8 december 2015 Medverkan från SKL Åsa Kratz FIKA Ärenden för överläggning :46

11 7 Forsknings- och innovationspropositionen Eva-Marie Rigné Gemensamt ärende med Beredningen för tillväxt och regional utveckling Lokal Ivar Lo 8 Beredningsresa, resmål, tema och tidpunkt Louise Andersson Nils-Olof Zethrin Handling Ärenden för information forts 9 Kulturkonferensen Louise Andersson Bok och biblioteksmässan beredningens medverkan samt praktikaliteter kring beredningssammanträdet Louise Andersson Anmälningar Övriga frågor 12 Förra mötets protokoll Handling 13 Nästa möte

12 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell OBS! FOTOGRAFERING ! Plan 12, utanför Stora Hörsalen Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Remissyttrande över juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Pål Resare Ärenden för överläggning och endast information 2 Information angående kvalitetsplan för äldreomsorg samt bemanningsföreskrifterna för särskilt boende Susanne Rolfner Suvanto /Greger Bengtsson Yttrande över betänkandet om nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Jenny Norén Fikahämtning 4 Forskningspropositionen Anna Lilja Qvarlander Övriga frågor 5 Övriga frågor Ulrika Johansson/ Henrik Gouali :21

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:30-16:00 Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Uppsamlingstillfälle för fotografering. Fotografen är här mellan kl 12:00-13:00 13:20-15:00 (på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20). Det är drop-in-tid för fotografering för de ledamöter som inte kunde närvara förra gången. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) Dnr 15/2844 Kerstin Blom Bokliden 12:30-12:45 Bilaga 2 Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Dnr 15/3349 Andreas Hagnell 12:45-13:00 Bilaga Ärenden för överläggning 3 Delrapport från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Dnr 15/3550 Cecilia Mårtensson 13:00-13:30 Gemensamt med TRU-beredningen 4 En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) dnr 15/3586 Jan-Ove Östbrink 13:30-14:00 Bilaga Gemensamt med TRU-beredningen Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Dnr 15/3653 Jan-Ove Östbrink 14:00-14:15 Bilaga :42

14 6 En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Dnr 15/2607 Markus Planmo 14:15-14:30 Bilaga Fika 14:30-14:45 7 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning samt inbjudan till hearing, i Stockholm (SOU 2015:51) Dnr 15/3549 Ärenden för överläggning forts Tove Göthner 14:45-15:00 Bilaga 8 Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Dnr 15/3547 Thomas Forsberg 15:00-15:15 Bilaga 9 Tävlingsregler angående upphandling av arkitektlösningar m.m. Magnus Ljung 15:15-15:30 Bilaga 10 Kommande studieresa tidpunkt m.m. Ann-Sofie Eriksson 15:30-15:45 Ärenden för information 11 Programberedningen för klimat Ann-Sofie Eriksson 15:45-15:50 Bilaga Övriga frågor 12 Övrigt 15:50-16:00 Anmälningar 13 Bostadsförsörjningen i Norrland Dnr 15/3261 Bilaga 14 Protokoll 11 juni 2015 Bilaga

15 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20 Ärenden för information 1 Barnrättighetsutredningen Anita Wickström 30 minuter 2 Brukarundersökning, IFO Mia Ledwith 15 minuter Ärenden för överläggning och information 3 Remiss, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor SOU 2015:55 4 Uppdatering av positionspapper barn och ungas psykiska hälsa 5 Forskning och innovationsproposition Jenny Norén Filippa Myrbäck Anna Lilja Qvarlander 30 minuter 30 minuter 20 minuter Övrigt 6 Beredningens studieresa Marlene Burwick 20 minuter :26

16 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm OBS! Gemensamma ärenden i lokal Bellman kl Uppsamlingstillfälle för fotografering. Drop-in kl utanför Stora Hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20. Ärenden för information och överläggning 1 Delrapport från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU2015:60) Dnr 15/3550 Cecilia Mårtensson Kl Lokal Bellman Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad 2 En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Dnr 15/3586 Jan-Ove Östbrink Kl Lokal Bellman Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad Handlingar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 3 En modern reglering av järnvägstransporter (SOU 2015:9) Dnr 15/2544 Sara Rhudin Kl Handlingar 4 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr 15/3114 Karin Perols Handlingar FIKA Kl :27

17 Ärenden för överläggning forts. 5 Forsknings- och innovationspropositionen Eva Marie Rigné Kl Gemensamt ärende med Beredningen för kultur och fritid Handlingar Ärenden för information 6 Ny länsindelning Lisbet Mellgren Kl Håkan Brynielsson, projektledare 7 Framtidens välfärd, en utlysning inom Europeiska socialfonden. Kl Handlingar Ärenden för överläggning forts. 8 Tidpunkt för kommande studieresa Anders Gunnarsson Kl Anmälningar 9 Övriga frågor 10 Förra mötets protokoll Handling 11 Nästa möte

18 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj, Nacka Ärenden för beslut 1 Datum för beredningens utrikes studieresa 2016 eller 2017 (ska redovisas till AU i september) Per-Arne Andersson Ärenden för information och diskussion 2 Skolans digitalisering Anna Carlsson, Johanna Karlén Kaffe SKL:s Skolanalys Hanna Åkesson Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan. Remiss från Utbildningsdepartementet Beredningsdatum: 24/ Styrelsedatum: 23/ Dnr: 15/ SÖK Statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45). Remiss från Utbildningsdepartementet Beredningsdatum 24/ Styrelsedatum 23/10 Dnr 15/3609 Mats Söderberg Handlingar bifogas Hanna Sällemark Handlingar bifogas års forsknings- och innovationspolitiska proposition Helena Bjelvenius, Bodil Båvner :40

19 8 Aktuell skoldebatt - opinionsbildning Martin Holmberg Övriga frågor 9 Övriga frågor

20 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:30-15:00 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll, telefonsammanträde , , presidiet, och ordinarie sammanträde Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 4 För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), dnr 15/ Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21), dnr 15/1886 Carin Renger Tina Eriksson Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 6 Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22), dnr: 15/3137 Ulrika Wallén Ärenden för beslut i förhandlingsdelegationen 7 Mandat för anpassning av kollektivavtal med anledning av införandet av Traineejobb Phia Moberg :46

21 8 Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) Annika Bjursell Ärenden för överläggning och information 9 EFS-utlysning Framtidens Välfärd dnr 15/3458 Christin N Granberg 10 Tidpunkt för kommande studieresa 11 Information från kansliet - Snabbspåret Agneta Jöhnk Övriga frågor 12 Övriga frågor

22 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedning Barn och ungas hälsa Sammanträde med programberedningen Barn och ungas hälsa Tid: Torsdagen den 27 augusti kl Plats: Stagnelius, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Fotografering på Hornsgatan 20, plan 12 drop-in tid Ärenden för information och överläggning 1 Presentation av förtroendevalda och kansli Ordförande Ramdirektiv, prioritering och tidsplan Direktiv utskickat före sommaren 3 Fotografering Hornsgatan 20, plan 12, utanför Stora Hörsalen 4 Barns utveckling och tidiga listan Ing-Marie Wieselgren Övriga frågor 5 Aktuella frågor Inplanering av längre sammanträde ev i oktober i anslutning till beredningssammanträdet i Stockholm Ungefärlig tidpunkt för kommande studieresa :36

23

24 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedningen för klimat Sammanträde med programberedningen för klimat Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Strömmen, Hornsgatan 15, plan 2, Stockholm Fotografering av de ledamöter som inte tidigare fotograferats här på SKL mellan kl 12:00-13:00 på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20. Det är drop-in-tid. Ärenden för överläggning 1 Välkomna presentation av ledamöter Bijan Zainali 13:00-13:30 2 Programberedningens uppdrag Kerstin Blom Bokliden 13:30-13:40 Bilaga 3 Upplägg över mandatperioden Kerstin Blom Bokliden 13:40-14:00 Bilaga 4 Nulägesanalys från SKL:s experter a) Klimatanpassning samt diskussion Fika b) Minskad klimatpåverkan samt diskussion Emma Bonnevier Andreas Hagnell 14:00-14:30 14:30-14:50 14:50-15:20 5 Kommande studieresa, tidpunkt m.m. Bijan Zainali 15:20-15:45 6 Övriga frågor 15:45-16:00 a) Info om Netpublicator Kerstin Blom Bokliden Anmälningar 7 Positionspapper klimat Bilaga 8 Hemställan klimatanpassning samt svar från Miljödepartementet Bilaga :33

25

26 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet Sammanträde med programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Saltsjön, Hornsgatan 15 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Formalia 2 Presentationer laget runt (5 minuter per person) 3 Kaffe Jag själv och mina erfarenheter Mina reflektioner kring beredningens uppdrag (direktiv) Redovisa hur jag ser på kommuners och landstings utmaningar 4 Vad behöver beredningen fokusera på 5 Beredningens kunskapsbehov Intressanta resurspersoner Kunskapsunderlag Studieresa mm 6 Beredningens arbetssätt 7 SKL:s administrativa stöd och rutiner 8 Övriga frågor 9 Avslutning :50

27 BILAGA Fotografering 27 augusti I samband med beredningens första sammanträde kommer fotografering att ske. Fotografen är här mellan kl 12:00 15:00 (endast på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20). Förslagsvis går vår beredning under lunchtimmen så behöver vi inte använda vår sammanträdestid. Länk med information (om SKL-huset, öppettider etc) Via denna länk får ni information om SKL: huset med öppettider etc. I bifogad wordfil får ni tips om hur man enkelt skapar en ikon på sin mobil (Iphone)/Ipad så att man snabbt kommer åt detta. Lokaler för beredningens sammanträden samt lunch 2015 Lokal för beredningen är i Saturnus konferens, Hornsgatan 15. Lunchen är mellan och allianspartierna äter på Saturnus konferens Hornsgatan 15. S,V och MP äter på Tolvan, Hornsgatan 20. Lokalerna för hösten är. (Ev. byte av lokal i november till Saturnus konferens) 27/ / / Saltsjön Hornsgatan 15 Saltsjön Hornsgatan 15 Pålsundet Hornsgatan 15 Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet 26/ / Brage hos SIS Hornsgatan 15 Saltsjön Hornsgatan 15 För hela 2016 är lokal Saltsjön bokad. Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet

28 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 16:30-17:30 Plats: Kulturens Hus, Luleå Ärenden för överläggning och information 1 Diskussion kring frågor att behandla på arbetsseminarium den september 2 Tidpunkt för eventuell studieresa för Revisionsdelegationen Övriga frågor :24

29 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Dnr 15/ Kostnader för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20) Dnr 15/2608 Sanna Eklund Mikael Svensson Ärenden för överläggning och information 3 Framgång lokalt korta köerna Åsalinnea Davidsson, Region Gävleborg (Inga handlingar) 4 Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga 5 Forsknings- och innovationsproposition Dnr 15/ Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Styrelseärende i oktober 7 Överläggning om ev ÖK inom förlossningssjukvård 8 Diskussion kring överenskommelser Filippa Myrbäck Eva-Marie Rigné Helena Palm Åsa Himmelsköld (Inga handlingar) Hans Karlsson (Inga handlingar) :49

30 9 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) 10 Tidpunkt för delegationens studieresa Jenny Norén Dag Larsson (Inga handlingar) Övriga frågor 11 Aktuella frågor: Hans Karlsson (Inga handlingar)

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 INBJUDAN 2015-09-17 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 Välkomna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2015-08-28 1 (5) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredag den 28 augusti 2015, kl. 10:00 10:30 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina Berggren (S) Peter Roslund (S)

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015 INBJUDAN 2015-02-26 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015 INBJUDAN 2015-06-04 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 januari 2016

OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 januari 2016 INFORMATION 2016-01-14 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 2016 Politikerinformationen

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 INBJUDAN 2014-12-11 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015

Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015 INBJUDAN 2015-11-19 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015 Välkomna till

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 INBJUDAN 2015-01-15 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 Välkomna till

Läs mer

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org INBJUDAN 2014-09-18 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättaree Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 188 september 2014 Välkomna tilll

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016

Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016 INBJUDAN 2016-06-09 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016 Välkomna till information

Läs mer

Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat

Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat Bilaga 1 (6) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat Uppdrag Styrelsen har beslutat att inrätta en partipolitiskt sammansatt

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning

Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning Politisk organisation Revisorer Kongress Valnämnd Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016

Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016 INBJUDAN 2016-05-19 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016 Välkomna till information

Läs mer

Välkommen till öppet hus 23 april 2015

Välkommen till öppet hus 23 april 2015 Välkommen till öppet hus 23 april 2015 Varmt välkommen som förtroendevald till Sveriges Kommuner och Landsting! Under öppet hus har du möjlighet att lära om en del av allt SKL arbetar med och mingla med

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 17 december 2015

Politikerinformation torsdagen den 17 december 2015 INBJUDAN 2015-12-02 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 17 december 2015 Välkomna till

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 10 mars 2016

Politikerinformation torsdagen den 10 mars 2016 INBJUDAN 2016-03-10 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 10 2016 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 15 september 2016

Politikerinformation torsdagen den 15 september 2016 INBJUDAN 2016-09-15 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 15 september 2016 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 22 oktober 2015

Politikerinformation torsdagen den 22 oktober 2015 INBJUDAN 2015-10-16 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 2015 Välkomna till information

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 1/2015 2015-01-23 1 (7) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 23 januari 2014, kl. 10:00-10:10 Plats Närvarande: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-09-26 Patientnämnden Tid Onsdagen den 17 september kl. 9 11.30 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (5) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Plats Scandic Winn, kl. 09.00 15.00 Närvarande Malin Berglund (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Hälso- och sjukvårdsnämnden DATUM DIARIENR 2007-05-21 HN-HOS07-001 PROTOKOLL Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Datum: 2007-05-10 Plats: Sveriges kommuner och landsting, Stockholm Ledamöter:

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg

Strategi för hälsa. Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Strategi för hälsa Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Vård och omsorg Visste du att Fyra i varje klass av en årskull hamnar i utanförskap. Fem i varje klass saknade behörighet till gymnasieskolan 2015/2016.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2015-05-22 1 (6) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 22 maj 2015, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg

Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 15 december 2016

Politikerinformation torsdagen den 15 december 2016 INBJUDAN 2016-12-15 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 15 december 2016 Välkomna till information

Läs mer

Upphandling för förnyelse

Upphandling för förnyelse Upphandling för förnyelse Introduktionsseminarium 14 juni 10.00-12.00, Hornsgatan 15 Inledning och moderator, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL 10.00-10.15 SKL:s satsning Upphandling för förnyelse, Lena

Läs mer

KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 2 december 2011 Tid: kl 13.30 ca 17.00 Plats: VKL, Västerås Lokal: Långsvan

KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 2 december 2011 Tid: kl 13.30 ca 17.00 Plats: VKL, Västerås Lokal: Långsvan 2011-11-24 1(1) KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 2 december 2011 Tid: kl 13.30 ca 17.00 Plats:, Västerås Lokal: Långsvan 1/ Mötets öppnande. 2/ Förslag till ärendelista. 3/ Uppföljning

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (5) Datum: 2015-10-26 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Skiren kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson Ledamöter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 17:00-17:45 Ålderspresidenten Lennart Palm (S) hälsar nyvalda och omvalda ledamöter och ersättare samt inkallade ersättare

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 14/2015 1 (9) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredagen den 18 december 2015, kl. 10:00 11:10 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18

Svenska Läkaresällskapet Nr 3 2012/2013 2012-12-18 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 18 december 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT)

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 5/2015 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.00-17.40 Plats Sparbanken Skaraborg, Skara Närvarande Sofia Karlsson, ordförande, fr

Läs mer

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län Ordförande kongresspresidiet Marlene Burwick, Uppsala län Justeringsperson tillika rösträknare Dag Larsson, Stockholms ak Ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Lena Micko, Östergötland Första vice

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2012-12-18 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2012-12-07 Plats: Sal 39 Venedig, Kunskapsutveckling Syd Tid: 09.00-11.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Värnar lokalt och

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Hans Liljeberg /cf 2016-12-16 Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun Mötesplan 2017 Sammanträde Lokal Onsdag 22 februari Kullan, plan 2 Onsdag 31 maj Kullan, plan 2 Tisdag 19 september Kullan, plan

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm Att ta tillvara en outnyttjad arbetskraftsresurs: Integration som kompetensförsörjningsstrategi och validering som verktyg DATUM

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 01/2014. Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 01/2014. Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 01/2014 1 (9) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape (M) Elisabeth Unell

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (27) Socialnämnden 2005-04-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 april 2005 kl 9.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons ställe)

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd 1(8) Tid och plats för Nornan, Stugun, den 19 september 2016, kl. 13.00 15.30 sammanträdet Beslutande Robert Uitto (S), ordf Sven-Åke Draxten (S) Therese Kärngård Maria Söderberg (C) Susanne Hansson (S)

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket 1 Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting - SKL bjuder vi in till höstens möte med Nationella Healthy

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 05/2014 1 (10) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Elisabeth Unell (M)

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-01-23. 08.30 ca 15:00. Plats OBS! Ebelingrummet, Stadshuset. Erika Rydja Sandvik (FP) 2:e vice ordf.

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-01-23. 08.30 ca 15:00. Plats OBS! Ebelingrummet, Stadshuset. Erika Rydja Sandvik (FP) 2:e vice ordf. 1 Sammanträde med Enligt uppdrag Sammanträdesdatum OBS! KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-01-23 Vuxennämnden Ordföranden Onsdagen den 30 januari 2013 klockan 08.30 ca 15:00 Plats OBS! Ebelingrummet,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-13 1(6) Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 januari 2011 1 Val av ledamöter till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt ersättare 2 Informationer 3 Övriga

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer