Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 27 augusti Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 27 augusti 2015 Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Internationella jämförelser om sjukvård Roger Molin, analytiker, SKL Kl. 10:30-11:00 Sjukvårdens långsiktiga utmaningar Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier Kl. 11:00-12:00 Välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-17:00 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärende för överläggning 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad Riktlinjer för studieresor Katarina Wästlund 3 Reglemente för kansliets hantering av ekonomiskt stöd till de politiska partierna Katarina Wästlund 4 Riktlinjer för representation med alkohol Karin Rossi Ärenden för beslut i arbetsutskottet 5 Inkomna remisser Ärende för överläggning (forts) 6 Besök: Regionutredarna Barbro Holmberg, utredare Kent Johansson, utredare Johan Krabb, huvudsekreterare KAFFE Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad Skrivelse från Vårdföretagarna Lennart Hansson :20

3 Ärenden för överläggning och information framåt 8 Nationell dialog om ÖK mellan SKL, Regeringen och Idéburna organisationer inom sociala området Anna-Karin Berglund Lennart Hansson 9 Utvärdering Almedalen 2015 Monica Björklund Aksnes Publiceras senare 10 VD informerar 11 Övriga frågor AU:s höstplanering Katarina Wästlund

4 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Kl. 10:00-12:00 Plats: Runda rummet, plan 12, Hornsgatan 20, Stockholm Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Dnr 15/ Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) Dnr 15/ Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr 15/ Översyn av den kommunala energioch klimatrådgivningen Dnr 15/ Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) Dnr 15/ Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Dnr 15/ Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Dnr 15/1886 Beredningen för digitalisering Beredningen för kultur och fritid Beredningen för primärvård och äldreomsorg Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Förhandlingsdelegationen Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti :26

5 8 För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Dnr 15/ Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20) dnr 15/ Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Dnr 15/ Anmälningar för kännedom Dnr 15/ Skrivelsen Angående den statliga kompensationen för höjda arbetsgivaravgifter för unga från Vårdföretagarna Förslag till svar från SKL Dnr 15/ Nominering till Folkbildningsrådets rådgivande grupp för etik och gränsdragningsfrågor Dnr 15/3105 Förhandlingsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Arbetsutskottet S-gruppen Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Ärenden för överläggning och information 14 Vd informerar Inga handlingar Övriga frågor 15 Övriga frågor Inga handlingar

6 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl Plats: Vår gård, Saltsjöbaden Ärende för information 1 Diskussionsunderlag 2014 års Demokratiutredning Tidpunkt för studieresa Övriga frågor :15

7 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för digitalisering Sammanträde med beredningen för digitalisering Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Mälaren, Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Yttrande - Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015:23) Jeanna Thorslund 12:45-13:15 Bilagor Ärenden för information 2 Digital inre marknad Per-Erik Nyström 13:15-13:35 Bilagor 3 Kommunernas betalning av e- hälsotjänster Patrik Sundström 13:35-14:05 4 Standardisering - Continua Sara Meunier 14:05-14:25 5 Planering av beredningens studieresa Per Mosseby, Åsa Zetterberg 14:45-14:55 6 Inspel till FOI-proposition 2016 Per-Erik Nyström 14:55-15:15 Bilagor 7 Aktuellt från kansliet Åsa Zetterberg, Per Mosseby 15:15-15:45 Bilagor Övriga frågor 8 Ärende :40

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:30-15:20 Plats: Mallorca plan 12, Hornsgatan 20 Ärenden för beslut 1 Godkännande av föregående mötesprotokoll 12:30-12:35 Ärenden för diskussion 2 Delmål 6,7 och 11 i Politik för Global utveckling 3 SKL:s arbete i CEMR 4 Arbetsgivarfrågor - arbetet i CEMR 5 Territoriell sammanhållning arbetet i CEMR Gabriel Werner, Internationella sektionen Dominique Faymonville, Internationella sektionen Malin Looberger Helena Gidlöf 12:35-13:00 13:00-13:15 13:15-13:30 13:30-13:45 6 Tidpunkt för kommande studieresa Ärenden för information :31

9 7 Luxemburgs ordförandeskap hösten Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) 9 Rapport inför kommande arrangemang Tour de table Tjänsteman, Regeringskansliet Olov Berggren, Generalsekreterare 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:10 10 Övriga frågor 15:10 15:20

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:15 Plats: Taube, Hornsgatan 15, Stockholm Uppsamlingstillfälle för fotografering. Drop-in kl 12:00-15:00 utanför Stora Hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) Dnr 15/3106 Louise Andersson Handlingar Ärenden för information 2 Aktuellt om Kultursamverkansmodellen 3 Besök av utredaren Monica Lindgren nationell strategi för kulturskola Louise Andersson Linda Ahlford Besök av Kungliga Biblioteket Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie Ärenden för överläggning och beslut 5 Gemensam styrelsekonferens för Folkbildningsrådet och dess tre medlemmar den 30 september 2015 Medverkan från SKL Åsa Kratz Nationell folkbildningskonferens den 8 december 2015 Medverkan från SKL Åsa Kratz FIKA Ärenden för överläggning :46

11 7 Forsknings- och innovationspropositionen Eva-Marie Rigné Gemensamt ärende med Beredningen för tillväxt och regional utveckling Lokal Ivar Lo 8 Beredningsresa, resmål, tema och tidpunkt Louise Andersson Nils-Olof Zethrin Handling Ärenden för information forts 9 Kulturkonferensen Louise Andersson Bok och biblioteksmässan beredningens medverkan samt praktikaliteter kring beredningssammanträdet Louise Andersson Anmälningar Övriga frågor 12 Förra mötets protokoll Handling 13 Nästa möte

12 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell OBS! FOTOGRAFERING ! Plan 12, utanför Stora Hörsalen Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Remissyttrande över juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Pål Resare Ärenden för överläggning och endast information 2 Information angående kvalitetsplan för äldreomsorg samt bemanningsföreskrifterna för särskilt boende Susanne Rolfner Suvanto /Greger Bengtsson Yttrande över betänkandet om nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Jenny Norén Fikahämtning 4 Forskningspropositionen Anna Lilja Qvarlander Övriga frågor 5 Övriga frågor Ulrika Johansson/ Henrik Gouali :21

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:30-16:00 Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Uppsamlingstillfälle för fotografering. Fotografen är här mellan kl 12:00-13:00 13:20-15:00 (på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20). Det är drop-in-tid för fotografering för de ledamöter som inte kunde närvara förra gången. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) Dnr 15/2844 Kerstin Blom Bokliden 12:30-12:45 Bilaga 2 Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Dnr 15/3349 Andreas Hagnell 12:45-13:00 Bilaga Ärenden för överläggning 3 Delrapport från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Dnr 15/3550 Cecilia Mårtensson 13:00-13:30 Gemensamt med TRU-beredningen 4 En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) dnr 15/3586 Jan-Ove Östbrink 13:30-14:00 Bilaga Gemensamt med TRU-beredningen Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Dnr 15/3653 Jan-Ove Östbrink 14:00-14:15 Bilaga :42

14 6 En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Dnr 15/2607 Markus Planmo 14:15-14:30 Bilaga Fika 14:30-14:45 7 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning samt inbjudan till hearing, i Stockholm (SOU 2015:51) Dnr 15/3549 Ärenden för överläggning forts Tove Göthner 14:45-15:00 Bilaga 8 Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Dnr 15/3547 Thomas Forsberg 15:00-15:15 Bilaga 9 Tävlingsregler angående upphandling av arkitektlösningar m.m. Magnus Ljung 15:15-15:30 Bilaga 10 Kommande studieresa tidpunkt m.m. Ann-Sofie Eriksson 15:30-15:45 Ärenden för information 11 Programberedningen för klimat Ann-Sofie Eriksson 15:45-15:50 Bilaga Övriga frågor 12 Övrigt 15:50-16:00 Anmälningar 13 Bostadsförsörjningen i Norrland Dnr 15/3261 Bilaga 14 Protokoll 11 juni 2015 Bilaga

15 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20 Ärenden för information 1 Barnrättighetsutredningen Anita Wickström 30 minuter 2 Brukarundersökning, IFO Mia Ledwith 15 minuter Ärenden för överläggning och information 3 Remiss, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor SOU 2015:55 4 Uppdatering av positionspapper barn och ungas psykiska hälsa 5 Forskning och innovationsproposition Jenny Norén Filippa Myrbäck Anna Lilja Qvarlander 30 minuter 30 minuter 20 minuter Övrigt 6 Beredningens studieresa Marlene Burwick 20 minuter :26

16 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm OBS! Gemensamma ärenden i lokal Bellman kl Uppsamlingstillfälle för fotografering. Drop-in kl utanför Stora Hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20. Ärenden för information och överläggning 1 Delrapport från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU2015:60) Dnr 15/3550 Cecilia Mårtensson Kl Lokal Bellman Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad 2 En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Dnr 15/3586 Jan-Ove Östbrink Kl Lokal Bellman Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad Handlingar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 3 En modern reglering av järnvägstransporter (SOU 2015:9) Dnr 15/2544 Sara Rhudin Kl Handlingar 4 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr 15/3114 Karin Perols Handlingar FIKA Kl :27

17 Ärenden för överläggning forts. 5 Forsknings- och innovationspropositionen Eva Marie Rigné Kl Gemensamt ärende med Beredningen för kultur och fritid Handlingar Ärenden för information 6 Ny länsindelning Lisbet Mellgren Kl Håkan Brynielsson, projektledare 7 Framtidens välfärd, en utlysning inom Europeiska socialfonden. Kl Handlingar Ärenden för överläggning forts. 8 Tidpunkt för kommande studieresa Anders Gunnarsson Kl Anmälningar 9 Övriga frågor 10 Förra mötets protokoll Handling 11 Nästa möte

18 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj, Nacka Ärenden för beslut 1 Datum för beredningens utrikes studieresa 2016 eller 2017 (ska redovisas till AU i september) Per-Arne Andersson Ärenden för information och diskussion 2 Skolans digitalisering Anna Carlsson, Johanna Karlén Kaffe SKL:s Skolanalys Hanna Åkesson Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan. Remiss från Utbildningsdepartementet Beredningsdatum: 24/ Styrelsedatum: 23/ Dnr: 15/ SÖK Statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45). Remiss från Utbildningsdepartementet Beredningsdatum 24/ Styrelsedatum 23/10 Dnr 15/3609 Mats Söderberg Handlingar bifogas Hanna Sällemark Handlingar bifogas års forsknings- och innovationspolitiska proposition Helena Bjelvenius, Bodil Båvner :40

19 8 Aktuell skoldebatt - opinionsbildning Martin Holmberg Övriga frågor 9 Övriga frågor

20 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:30-15:00 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll, telefonsammanträde , , presidiet, och ordinarie sammanträde Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 4 För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), dnr 15/ Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21), dnr 15/1886 Carin Renger Tina Eriksson Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 6 Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22), dnr: 15/3137 Ulrika Wallén Ärenden för beslut i förhandlingsdelegationen 7 Mandat för anpassning av kollektivavtal med anledning av införandet av Traineejobb Phia Moberg :46

21 8 Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) Annika Bjursell Ärenden för överläggning och information 9 EFS-utlysning Framtidens Välfärd dnr 15/3458 Christin N Granberg 10 Tidpunkt för kommande studieresa 11 Information från kansliet - Snabbspåret Agneta Jöhnk Övriga frågor 12 Övriga frågor

22 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedning Barn och ungas hälsa Sammanträde med programberedningen Barn och ungas hälsa Tid: Torsdagen den 27 augusti kl Plats: Stagnelius, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Fotografering på Hornsgatan 20, plan 12 drop-in tid Ärenden för information och överläggning 1 Presentation av förtroendevalda och kansli Ordförande Ramdirektiv, prioritering och tidsplan Direktiv utskickat före sommaren 3 Fotografering Hornsgatan 20, plan 12, utanför Stora Hörsalen 4 Barns utveckling och tidiga listan Ing-Marie Wieselgren Övriga frågor 5 Aktuella frågor Inplanering av längre sammanträde ev i oktober i anslutning till beredningssammanträdet i Stockholm Ungefärlig tidpunkt för kommande studieresa :36

23

24 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedningen för klimat Sammanträde med programberedningen för klimat Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Strömmen, Hornsgatan 15, plan 2, Stockholm Fotografering av de ledamöter som inte tidigare fotograferats här på SKL mellan kl 12:00-13:00 på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20. Det är drop-in-tid. Ärenden för överläggning 1 Välkomna presentation av ledamöter Bijan Zainali 13:00-13:30 2 Programberedningens uppdrag Kerstin Blom Bokliden 13:30-13:40 Bilaga 3 Upplägg över mandatperioden Kerstin Blom Bokliden 13:40-14:00 Bilaga 4 Nulägesanalys från SKL:s experter a) Klimatanpassning samt diskussion Fika b) Minskad klimatpåverkan samt diskussion Emma Bonnevier Andreas Hagnell 14:00-14:30 14:30-14:50 14:50-15:20 5 Kommande studieresa, tidpunkt m.m. Bijan Zainali 15:20-15:45 6 Övriga frågor 15:45-16:00 a) Info om Netpublicator Kerstin Blom Bokliden Anmälningar 7 Positionspapper klimat Bilaga 8 Hemställan klimatanpassning samt svar från Miljödepartementet Bilaga :33

25

26 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet Sammanträde med programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Saltsjön, Hornsgatan 15 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Formalia 2 Presentationer laget runt (5 minuter per person) 3 Kaffe Jag själv och mina erfarenheter Mina reflektioner kring beredningens uppdrag (direktiv) Redovisa hur jag ser på kommuners och landstings utmaningar 4 Vad behöver beredningen fokusera på 5 Beredningens kunskapsbehov Intressanta resurspersoner Kunskapsunderlag Studieresa mm 6 Beredningens arbetssätt 7 SKL:s administrativa stöd och rutiner 8 Övriga frågor 9 Avslutning :50

27 BILAGA Fotografering 27 augusti I samband med beredningens första sammanträde kommer fotografering att ske. Fotografen är här mellan kl 12:00 15:00 (endast på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20). Förslagsvis går vår beredning under lunchtimmen så behöver vi inte använda vår sammanträdestid. Länk med information (om SKL-huset, öppettider etc) Via denna länk får ni information om SKL: huset med öppettider etc. I bifogad wordfil får ni tips om hur man enkelt skapar en ikon på sin mobil (Iphone)/Ipad så att man snabbt kommer åt detta. Lokaler för beredningens sammanträden samt lunch 2015 Lokal för beredningen är i Saturnus konferens, Hornsgatan 15. Lunchen är mellan och allianspartierna äter på Saturnus konferens Hornsgatan 15. S,V och MP äter på Tolvan, Hornsgatan 20. Lokalerna för hösten är. (Ev. byte av lokal i november till Saturnus konferens) 27/ / / Saltsjön Hornsgatan 15 Saltsjön Hornsgatan 15 Pålsundet Hornsgatan 15 Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet 26/ / Brage hos SIS Hornsgatan 15 Saltsjön Hornsgatan 15 För hela 2016 är lokal Saltsjön bokad. Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet

28 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 16:30-17:30 Plats: Kulturens Hus, Luleå Ärenden för överläggning och information 1 Diskussion kring frågor att behandla på arbetsseminarium den september 2 Tidpunkt för eventuell studieresa för Revisionsdelegationen Övriga frågor :24

29 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Dnr 15/ Kostnader för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20) Dnr 15/2608 Sanna Eklund Mikael Svensson Ärenden för överläggning och information 3 Framgång lokalt korta köerna Åsalinnea Davidsson, Region Gävleborg (Inga handlingar) 4 Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga 5 Forsknings- och innovationsproposition Dnr 15/ Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Styrelseärende i oktober 7 Överläggning om ev ÖK inom förlossningssjukvård 8 Diskussion kring överenskommelser Filippa Myrbäck Eva-Marie Rigné Helena Palm Åsa Himmelsköld (Inga handlingar) Hans Karlsson (Inga handlingar) :49

30 9 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) 10 Tidpunkt för delegationens studieresa Jenny Norén Dag Larsson (Inga handlingar) Övriga frågor 11 Aktuella frågor: Hans Karlsson (Inga handlingar)

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 INBJUDAN 2015-09-17 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 Välkomna

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015 INBJUDAN 2015-02-26 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015 INBJUDAN 2015-06-04 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 INBJUDAN 2014-12-11 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 INBJUDAN 2015-01-15 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 Välkomna till

Läs mer

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org INBJUDAN 2014-09-18 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättaree Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 188 september 2014 Välkomna tilll

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 1/2015 2015-01-23 1 (7) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 23 januari 2014, kl. 10:00-10:10 Plats Närvarande: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting

E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting Inbjudan till... E-handelsdagar - Elektronisk handel och e-fakturering i stat, kommun och landsting 12-13 november 2015 i Stockholm Välkomna till E-handelsdagar (tidigare benämnt Projektledarträff) för

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län

Första vice ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Anders Henriksson, Kalmar län Ordförande kongresspresidiet Marlene Burwick, Uppsala län Justeringsperson tillika rösträknare Dag Larsson, Stockholms ak Ordförande tillika ledamot i arbetsutskottet Lena Micko, Östergötland Första vice

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg.

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg. Protokoll nr 1 2013 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Borås Datum: onsdagen den 23 januari 2013 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

11.20-12.00 Slutenvårdsdos och utvärdering från Borås (Gunilla Rosquist, Boel Setthagen)

11.20-12.00 Slutenvårdsdos och utvärdering från Borås (Gunilla Rosquist, Boel Setthagen) Läkemedelsförsörjning Lokal Stallet 10.30-11.15 Jönköping, ett halvt år i egen regi 11.20-12.00 Slutenvårdsdos och utvärdering från Borås (Gunilla Rosquist, Boel Setthagen) 12.05-12.30 Västerbotten: eget

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 3 mars 2010 Sammanträde 1/2010 Närvarande: Hans Björke, (ordf.), Bertil Lindström, Karin Jeppsson, Gunilla C Carlsson, Thomas Ohlsson,

Läs mer

LOV-utredningen. ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2)

LOV-utredningen. ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2) LOV-utredningen ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2) LOV-utredningen Utredningen tillsattes i september 2012, betänkande i januari 2014 Särskild utredare Greger Bengtsson Experter

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 1(4) Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Årsredovisning 2014, Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014 är det fjärde och sista året i mandatperioden. Organisation och uppgifter Hälso-

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 13 juni 2007 kl. 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har sammanträde 13/6 08:00-10:30)

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 13 juni 2007 kl. 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har sammanträde 13/6 08:00-10:30) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 juni 2007 10:30 OBS! klockslaget. (Utskottet har

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS 106 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Gavrilids, Georgios (s) Cimpoeru, Iona (s) Berglund, Tony (s) Sagna, Ben Ibou (s) Glinka, Lucy (s) Pettersson,

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Framtiden. med styrelsen för Förvaltnings AB framtiden. Tid: Klockan 09:00-1 2:00. Ajournering: Klockan 10:30-10:45

Framtiden. med styrelsen för Förvaltnings AB framtiden. Tid: Klockan 09:00-1 2:00. Ajournering: Klockan 10:30-10:45 Fört vid sammanträde Plats: Airport Conference Center på Landvetter flygplats Ajournering: Klockan 10:30-10:45 Tid: Klockan 09:00-1 2:00 Datum: 2015-08-31 med styrelsen för Förvaltnings AB framtiden PROTOKOLL

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com Protokoll styrelsemöte 2012-04-02 kl. 18.30 Plats: Klubbstugan. Närvarande: Annette Ståhl ordförande Lars Magnusson vice ordförande Catharina Sandin kassör Peter Karlsson Patrik Gunnarsson Susanne Mickelsson

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer