Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 27 augusti Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 27 augusti 2015 Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Internationella jämförelser om sjukvård Roger Molin, analytiker, SKL Kl. 10:30-11:00 Sjukvårdens långsiktiga utmaningar Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier Kl. 11:00-12:00 Välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-17:00 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärende för överläggning 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad Riktlinjer för studieresor Katarina Wästlund 3 Reglemente för kansliets hantering av ekonomiskt stöd till de politiska partierna Katarina Wästlund 4 Riktlinjer för representation med alkohol Karin Rossi Ärenden för beslut i arbetsutskottet 5 Inkomna remisser Ärende för överläggning (forts) 6 Besök: Regionutredarna Barbro Holmberg, utredare Kent Johansson, utredare Johan Krabb, huvudsekreterare KAFFE Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad Skrivelse från Vårdföretagarna Lennart Hansson :20

3 Ärenden för överläggning och information framåt 8 Nationell dialog om ÖK mellan SKL, Regeringen och Idéburna organisationer inom sociala området Anna-Karin Berglund Lennart Hansson 9 Utvärdering Almedalen 2015 Monica Björklund Aksnes Publiceras senare 10 VD informerar 11 Övriga frågor AU:s höstplanering Katarina Wästlund

4 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Kl. 10:00-12:00 Plats: Runda rummet, plan 12, Hornsgatan 20, Stockholm Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Dnr 15/ Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) Dnr 15/ Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr 15/ Översyn av den kommunala energioch klimatrådgivningen Dnr 15/ Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) Dnr 15/ Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Dnr 15/ Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Dnr 15/1886 Beredningen för digitalisering Beredningen för kultur och fritid Beredningen för primärvård och äldreomsorg Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Förhandlingsdelegationen Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti :26

5 8 För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Dnr 15/ Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20) dnr 15/ Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Dnr 15/ Anmälningar för kännedom Dnr 15/ Skrivelsen Angående den statliga kompensationen för höjda arbetsgivaravgifter för unga från Vårdföretagarna Förslag till svar från SKL Dnr 15/ Nominering till Folkbildningsrådets rådgivande grupp för etik och gränsdragningsfrågor Dnr 15/3105 Förhandlingsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Arbetsutskottet S-gruppen Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Beredning den 27 augusti Ärenden för överläggning och information 14 Vd informerar Inga handlingar Övriga frågor 15 Övriga frågor Inga handlingar

6 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl Plats: Vår gård, Saltsjöbaden Ärende för information 1 Diskussionsunderlag 2014 års Demokratiutredning Tidpunkt för studieresa Övriga frågor :15

7 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för digitalisering Sammanträde med beredningen för digitalisering Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Mälaren, Saturnus konferens, Hornsgatan 15 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Yttrande - Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015:23) Jeanna Thorslund 12:45-13:15 Bilagor Ärenden för information 2 Digital inre marknad Per-Erik Nyström 13:15-13:35 Bilagor 3 Kommunernas betalning av e- hälsotjänster Patrik Sundström 13:35-14:05 4 Standardisering - Continua Sara Meunier 14:05-14:25 5 Planering av beredningens studieresa Per Mosseby, Åsa Zetterberg 14:45-14:55 6 Inspel till FOI-proposition 2016 Per-Erik Nyström 14:55-15:15 Bilagor 7 Aktuellt från kansliet Åsa Zetterberg, Per Mosseby 15:15-15:45 Bilagor Övriga frågor 8 Ärende :40

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:30-15:20 Plats: Mallorca plan 12, Hornsgatan 20 Ärenden för beslut 1 Godkännande av föregående mötesprotokoll 12:30-12:35 Ärenden för diskussion 2 Delmål 6,7 och 11 i Politik för Global utveckling 3 SKL:s arbete i CEMR 4 Arbetsgivarfrågor - arbetet i CEMR 5 Territoriell sammanhållning arbetet i CEMR Gabriel Werner, Internationella sektionen Dominique Faymonville, Internationella sektionen Malin Looberger Helena Gidlöf 12:35-13:00 13:00-13:15 13:15-13:30 13:30-13:45 6 Tidpunkt för kommande studieresa Ärenden för information :31

9 7 Luxemburgs ordförandeskap hösten Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) 9 Rapport inför kommande arrangemang Tour de table Tjänsteman, Regeringskansliet Olov Berggren, Generalsekreterare 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:10 10 Övriga frågor 15:10 15:20

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:15 Plats: Taube, Hornsgatan 15, Stockholm Uppsamlingstillfälle för fotografering. Drop-in kl 12:00-15:00 utanför Stora Hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Framtidens filmpolitik (DS 2015:31) Dnr 15/3106 Louise Andersson Handlingar Ärenden för information 2 Aktuellt om Kultursamverkansmodellen 3 Besök av utredaren Monica Lindgren nationell strategi för kulturskola Louise Andersson Linda Ahlford Besök av Kungliga Biblioteket Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie Ärenden för överläggning och beslut 5 Gemensam styrelsekonferens för Folkbildningsrådet och dess tre medlemmar den 30 september 2015 Medverkan från SKL Åsa Kratz Nationell folkbildningskonferens den 8 december 2015 Medverkan från SKL Åsa Kratz FIKA Ärenden för överläggning :46

11 7 Forsknings- och innovationspropositionen Eva-Marie Rigné Gemensamt ärende med Beredningen för tillväxt och regional utveckling Lokal Ivar Lo 8 Beredningsresa, resmål, tema och tidpunkt Louise Andersson Nils-Olof Zethrin Handling Ärenden för information forts 9 Kulturkonferensen Louise Andersson Bok och biblioteksmässan beredningens medverkan samt praktikaliteter kring beredningssammanträdet Louise Andersson Anmälningar Övriga frågor 12 Förra mötets protokoll Handling 13 Nästa möte

12 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell OBS! FOTOGRAFERING ! Plan 12, utanför Stora Hörsalen Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Remissyttrande över juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Pål Resare Ärenden för överläggning och endast information 2 Information angående kvalitetsplan för äldreomsorg samt bemanningsföreskrifterna för särskilt boende Susanne Rolfner Suvanto /Greger Bengtsson Yttrande över betänkandet om nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Jenny Norén Fikahämtning 4 Forskningspropositionen Anna Lilja Qvarlander Övriga frågor 5 Övriga frågor Ulrika Johansson/ Henrik Gouali :21

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:30-16:00 Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Uppsamlingstillfälle för fotografering. Fotografen är här mellan kl 12:00-13:00 13:20-15:00 (på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20). Det är drop-in-tid för fotografering för de ledamöter som inte kunde närvara förra gången. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? (SOU 2015:27) Dnr 15/2844 Kerstin Blom Bokliden 12:30-12:45 Bilaga 2 Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Dnr 15/3349 Andreas Hagnell 12:45-13:00 Bilaga Ärenden för överläggning 3 Delrapport från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Dnr 15/3550 Cecilia Mårtensson 13:00-13:30 Gemensamt med TRU-beredningen 4 En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) dnr 15/3586 Jan-Ove Östbrink 13:30-14:00 Bilaga Gemensamt med TRU-beredningen Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Dnr 15/3653 Jan-Ove Östbrink 14:00-14:15 Bilaga :42

14 6 En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) Dnr 15/2607 Markus Planmo 14:15-14:30 Bilaga Fika 14:30-14:45 7 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning samt inbjudan till hearing, i Stockholm (SOU 2015:51) Dnr 15/3549 Ärenden för överläggning forts Tove Göthner 14:45-15:00 Bilaga 8 Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Dnr 15/3547 Thomas Forsberg 15:00-15:15 Bilaga 9 Tävlingsregler angående upphandling av arkitektlösningar m.m. Magnus Ljung 15:15-15:30 Bilaga 10 Kommande studieresa tidpunkt m.m. Ann-Sofie Eriksson 15:30-15:45 Ärenden för information 11 Programberedningen för klimat Ann-Sofie Eriksson 15:45-15:50 Bilaga Övriga frågor 12 Övrigt 15:50-16:00 Anmälningar 13 Bostadsförsörjningen i Norrland Dnr 15/3261 Bilaga 14 Protokoll 11 juni 2015 Bilaga

15 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20 Ärenden för information 1 Barnrättighetsutredningen Anita Wickström 30 minuter 2 Brukarundersökning, IFO Mia Ledwith 15 minuter Ärenden för överläggning och information 3 Remiss, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor SOU 2015:55 4 Uppdatering av positionspapper barn och ungas psykiska hälsa 5 Forskning och innovationsproposition Jenny Norén Filippa Myrbäck Anna Lilja Qvarlander 30 minuter 30 minuter 20 minuter Övrigt 6 Beredningens studieresa Marlene Burwick 20 minuter :26

16 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm OBS! Gemensamma ärenden i lokal Bellman kl Uppsamlingstillfälle för fotografering. Drop-in kl utanför Stora Hörsalen, plan 12, Hornsgatan 20. Ärenden för information och överläggning 1 Delrapport från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU2015:60) Dnr 15/3550 Cecilia Mårtensson Kl Lokal Bellman Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad 2 En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Dnr 15/3586 Jan-Ove Östbrink Kl Lokal Bellman Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad Handlingar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 3 En modern reglering av järnvägstransporter (SOU 2015:9) Dnr 15/2544 Sara Rhudin Kl Handlingar 4 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr 15/3114 Karin Perols Handlingar FIKA Kl :27

17 Ärenden för överläggning forts. 5 Forsknings- och innovationspropositionen Eva Marie Rigné Kl Gemensamt ärende med Beredningen för kultur och fritid Handlingar Ärenden för information 6 Ny länsindelning Lisbet Mellgren Kl Håkan Brynielsson, projektledare 7 Framtidens välfärd, en utlysning inom Europeiska socialfonden. Kl Handlingar Ärenden för överläggning forts. 8 Tidpunkt för kommande studieresa Anders Gunnarsson Kl Anmälningar 9 Övriga frågor 10 Förra mötets protokoll Handling 11 Nästa möte

18 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj, Nacka Ärenden för beslut 1 Datum för beredningens utrikes studieresa 2016 eller 2017 (ska redovisas till AU i september) Per-Arne Andersson Ärenden för information och diskussion 2 Skolans digitalisering Anna Carlsson, Johanna Karlén Kaffe SKL:s Skolanalys Hanna Åkesson Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan. Remiss från Utbildningsdepartementet Beredningsdatum: 24/ Styrelsedatum: 23/ Dnr: 15/ SÖK Statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45). Remiss från Utbildningsdepartementet Beredningsdatum 24/ Styrelsedatum 23/10 Dnr 15/3609 Mats Söderberg Handlingar bifogas Hanna Sällemark Handlingar bifogas års forsknings- och innovationspolitiska proposition Helena Bjelvenius, Bodil Båvner :40

19 8 Aktuell skoldebatt - opinionsbildning Martin Holmberg Övriga frågor 9 Övriga frågor

20 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:30-15:00 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll, telefonsammanträde , , presidiet, och ordinarie sammanträde Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 4 För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15), dnr 15/ Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21), dnr 15/1886 Carin Renger Tina Eriksson Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 6 Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22), dnr: 15/3137 Ulrika Wallén Ärenden för beslut i förhandlingsdelegationen 7 Mandat för anpassning av kollektivavtal med anledning av införandet av Traineejobb Phia Moberg :46

21 8 Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) Annika Bjursell Ärenden för överläggning och information 9 EFS-utlysning Framtidens Välfärd dnr 15/3458 Christin N Granberg 10 Tidpunkt för kommande studieresa 11 Information från kansliet - Snabbspåret Agneta Jöhnk Övriga frågor 12 Övriga frågor

22 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedning Barn och ungas hälsa Sammanträde med programberedningen Barn och ungas hälsa Tid: Torsdagen den 27 augusti kl Plats: Stagnelius, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Fotografering på Hornsgatan 20, plan 12 drop-in tid Ärenden för information och överläggning 1 Presentation av förtroendevalda och kansli Ordförande Ramdirektiv, prioritering och tidsplan Direktiv utskickat före sommaren 3 Fotografering Hornsgatan 20, plan 12, utanför Stora Hörsalen 4 Barns utveckling och tidiga listan Ing-Marie Wieselgren Övriga frågor 5 Aktuella frågor Inplanering av längre sammanträde ev i oktober i anslutning till beredningssammanträdet i Stockholm Ungefärlig tidpunkt för kommande studieresa :36

23

24 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedningen för klimat Sammanträde med programberedningen för klimat Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Strömmen, Hornsgatan 15, plan 2, Stockholm Fotografering av de ledamöter som inte tidigare fotograferats här på SKL mellan kl 12:00-13:00 på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20. Det är drop-in-tid. Ärenden för överläggning 1 Välkomna presentation av ledamöter Bijan Zainali 13:00-13:30 2 Programberedningens uppdrag Kerstin Blom Bokliden 13:30-13:40 Bilaga 3 Upplägg över mandatperioden Kerstin Blom Bokliden 13:40-14:00 Bilaga 4 Nulägesanalys från SKL:s experter a) Klimatanpassning samt diskussion Fika b) Minskad klimatpåverkan samt diskussion Emma Bonnevier Andreas Hagnell 14:00-14:30 14:30-14:50 14:50-15:20 5 Kommande studieresa, tidpunkt m.m. Bijan Zainali 15:20-15:45 6 Övriga frågor 15:45-16:00 a) Info om Netpublicator Kerstin Blom Bokliden Anmälningar 7 Positionspapper klimat Bilaga 8 Hemställan klimatanpassning samt svar från Miljödepartementet Bilaga :33

25

26 FÖREDRAGNINGSLISTA Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet Sammanträde med programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Saltsjön, Hornsgatan 15 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Formalia 2 Presentationer laget runt (5 minuter per person) 3 Kaffe Jag själv och mina erfarenheter Mina reflektioner kring beredningens uppdrag (direktiv) Redovisa hur jag ser på kommuners och landstings utmaningar 4 Vad behöver beredningen fokusera på 5 Beredningens kunskapsbehov Intressanta resurspersoner Kunskapsunderlag Studieresa mm 6 Beredningens arbetssätt 7 SKL:s administrativa stöd och rutiner 8 Övriga frågor 9 Avslutning :50

27 BILAGA Fotografering 27 augusti I samband med beredningens första sammanträde kommer fotografering att ske. Fotografen är här mellan kl 12:00 15:00 (endast på plan 12, utanför Stora Hörsalen, Hornsgatan 20). Förslagsvis går vår beredning under lunchtimmen så behöver vi inte använda vår sammanträdestid. Länk med information (om SKL-huset, öppettider etc) Via denna länk får ni information om SKL: huset med öppettider etc. I bifogad wordfil får ni tips om hur man enkelt skapar en ikon på sin mobil (Iphone)/Ipad så att man snabbt kommer åt detta. Lokaler för beredningens sammanträden samt lunch 2015 Lokal för beredningen är i Saturnus konferens, Hornsgatan 15. Lunchen är mellan och allianspartierna äter på Saturnus konferens Hornsgatan 15. S,V och MP äter på Tolvan, Hornsgatan 20. Lokalerna för hösten är. (Ev. byte av lokal i november till Saturnus konferens) 27/ / / Saltsjön Hornsgatan 15 Saltsjön Hornsgatan 15 Pålsundet Hornsgatan 15 Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet 26/ / Brage hos SIS Hornsgatan 15 Saltsjön Hornsgatan 15 För hela 2016 är lokal Saltsjön bokad. Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet Prog. Ber. för styrning av offentligt finansierad verksamhet

28 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 16:30-17:30 Plats: Kulturens Hus, Luleå Ärenden för överläggning och information 1 Diskussion kring frågor att behandla på arbetsseminarium den september 2 Tidpunkt för eventuell studieresa för Revisionsdelegationen Övriga frågor :24

29 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Dnr 15/ Kostnader för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20) Dnr 15/2608 Sanna Eklund Mikael Svensson Ärenden för överläggning och information 3 Framgång lokalt korta köerna Åsalinnea Davidsson, Region Gävleborg (Inga handlingar) 4 Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga 5 Forsknings- och innovationsproposition Dnr 15/ Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Styrelseärende i oktober 7 Överläggning om ev ÖK inom förlossningssjukvård 8 Diskussion kring överenskommelser Filippa Myrbäck Eva-Marie Rigné Helena Palm Åsa Himmelsköld (Inga handlingar) Hans Karlsson (Inga handlingar) :49

30 9 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) 10 Tidpunkt för delegationens studieresa Jenny Norén Dag Larsson (Inga handlingar) Övriga frågor 11 Aktuella frågor: Hans Karlsson (Inga handlingar)

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org INBJUDAN 2014-09-18 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättaree Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 188 september 2014 Välkomna tilll

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-04-29 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 6 maj 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Såhär digitaliserar vi välfärdssverige

Såhär digitaliserar vi välfärdssverige Såhär digitaliserar vi välfärdssverige Vår stund tillsammans En bakgrund till SKL:s satsning på arbetet med medlemmarnas digitalisering Avdelningen för Digitalisering (DI) och vårt arbete Gemensamma lösningar

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen 2006-02-09 1(19) )

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Styrelsen 2006-02-09 1(19) ) 1(19 Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s, ordförande Maj-Britt Lindström, Piteå, (s Christian Lindgren, Boden, (s Annika Eriksson,

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Sidan 1 av 8 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Tid och plats: 13.00 4 september 15.00 5 september, Tornvillan, Nacka strand Närvarande: Hans Björke (ordf.), Bertil

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-05-04 Tid Tisdag den 12 maj 2015, kl. 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer