20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättaree Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 188 september 2014 Välkomna tilll information för samtliga förtroendevalda i SKL:s S styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 18 september Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 18 september Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Tillväxt och framtidstro i Norra Sverige Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef LKAB Kl. 11:00-12:00 Välkomna! Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdag 18 september 2014, kl. 13:00-17:00 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för överläggning 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Demokratiutredningen Olle Wästberg, utr Daniel Lindvall, 3 Kommunallagsutredningen Johan Höök, utredare Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad Avtal med Sida om Support to decentralisation in Ukraine Dnr 14/ Avtal med Sida om SymbioCity Bridging Project Dnr 14/ Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Dnr 14/ Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Dnr 14/ Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14) Dnr 14/3340 Gabriel Werner Gabriel Werner Eva Sveman Olof Moberg Ellinor Englund :15

3 9 Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) Dnr 14/3294 Eva von Schéele Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) Dnr 14/ Ledningsrätt i tomträtt Dnr 14/ Ansvarsfrihet för Ejnar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse Dnr 14/ Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Dnr 14/4128 Germund Persson Per Henningsson Lena Dahl Ann-Sofie Agnevik Ärenden för beslut i arbetsutskottet Inkomna remisser 15 Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga uppdatering Dnr 14/3015 Filippa Myrbäck KAFFE Ärenden för överläggning och information 16 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle Dan Ericsson, särskild utredare Finansiering av asylsjukvården Jessica Bylund Åsa Himmelsköld Hasse Knutsson 18 Utvärdering Almedalen 2014 Monica Björklund Aksnes Inga handlingar

4 19 VD informerar Övriga frågor

5 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Fredag 19 september 2014, kl. 10:00-11:30 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) Dnr 14/ Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14) Dnr 14/ Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Dnr 14/ Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Dnr 14/ Avtal med Sida om Support to decentralisation in Ukraine Dnr 14/ Avtal med Sida om SymbioCity Bridging Project Dnr 14/ Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/ Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Sjukvårdsdelegationen Beredningen för tillväxt och regional :17

6 Dnr 14/ Bredband för Sverige in i framtiden Dnr 14/ Utvärdering för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) Dnr 14/ Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Dnr 14/ En digital agenda i människans tjänst- en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Dnr 14/ Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Dnr 14/ Meddelande från EUkommissionen: De urbana aspekterna i EU:s politik - huvudpunkterna i en EU-agenda. Dnr 14/ Anmälningar för kännedom Dnr 14/4558 utveckling Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen för utbildningsfrågor Förhandlingsdelegationen Beredningen för e- Samhället Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Ärenden för överläggning och information 16 VD informerar - Alarmeringstjänst fördelar och nackdelar med egen regi (Gunilla Glasare) Inga handlingar Övriga frågor 17 Övriga frågor Inga handlingar

7 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Sammanträde med beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-15:00 Obs tiden Plats: Utsikten Ärenden för information 1 Valet 2014 Bo Per Larsson Valsatsningen Lotta Liedberg Demokratidagen 2015 Lotta Liedberg MR-överenskommelsen Cecilia Berglin Kommittédirektiven, Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet Olle Wästberg Daniel Lindvall :02

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för esamhället Sammanträde med beredningen för esamhället Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Koch, Mälaren, Saturnus konferens Hornsgatan 15, Stockholm OBS! Ärenden 1-3 hanteras gemensamt med beredningen för Utbildningsfrågor i lokal KOCH, Hornsgatan 15. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Malin Annergård Kl Dnr 14/3344 Memorial - SOU 2014:13 Bil 1 - Förslag till yttrande SOU 2014:13 Bil 2 - Sammanfattning SOU 2014:13 Ärenden för information 2 Verktyget LIKA Malin Annergård Kl Strategi för skolans digitalisering Malin Annergård Kl Bil 3 Nationell strategi för skolans digitalisering 4 Fritt och öppet wifi i kommunerna Jeanna Thorslund Kl Uppföljning - handlingsplan och enkätrapport Per-Erik Nyström Kl :24

9 6 Aktuellt inom e-hälsa Patrik Sundström Kl Det digitala steget Juha Alskog Näringsdepartemen tet Kl Nytt från omvärlden Kl Nytt från kansliet Kl Övriga frågor 10 Ärende

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-15:15 Plats: Mallorca Ärenden för beslut 1 Godkännande av föregående protokoll Ärenden för information 2 Italiens ordförandeskap i EU hösten Samråd om Europa Beredningens resa till Bryssel 6-7 oktober 5 Rapport inför kommande arrangemang, Tour de Table Ambassadör Elena Basile Magnus Astberg EU-kommissionens representation i Sverige Karin Flordal, Internationella sektionen Övriga frågor :00

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-16:00 Plats: lokal Taube, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt ärende i lokal Bellman kl Ärende för information Gemensamt ärende med beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för tillväxt och regional utveckling lokal Bellman 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärenden för information 2 Rapport om 2014 års priofråga på kulturområdet 3 Riksdagens folkbildningspolitiska beslut Nils-Olof Zethrin Göran Roos Kulturkonferensen 2014 i Umeå Nils-Olof Zethrin Rapport från arbetsgruppsmötet den 17 september om positionspapper - Innovation i välfärden Angelica Rage Rapport i E-boksfrågan Christer Östlund Kulturskolan 2013 FIKA Göran Roos Ärenden för överläggning 8 Beredningens möte i december ev resa till Umeå Nils-Olof Zethrin Göran Roos :03

12 9 Fördjupningsfråga: Kommunerna och studieförbunden Göran Roos Handlingar bifogas Anmälningar 10 Övriga frågor Göran Roos 11 Förra mötets protokoll Göran Roos 12 Nästa möte Göran Roos

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beslut i arbetsutskottet 1 Revidering av positionspapper psykisk hälsa barn och unga Filippa Myrbäck, SKL 20 minuter, underlag Ärenden för information 2 Redovisning av rapport om Öppna jämförelser på folkhälsoområdet Elisabeth Skoog Garås, SKL 20 minuter 3 Lägesrapport Demensföreskrifterna Greger Bengtsson, SKL 20 minuter 4 Remissvar Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) Olle Olsson, SKL 20 minuter 5 Lägesrapport förhandlingar om överenskommelse om Psykisk Hälsa 2015 Mikael Malm, SKL 20 minuter, underlag 6 Lägesrapport förhandlingar om överenskommelse Äldre och kroniska sjukdomar 2015 Greger Bengtsson, Maj Rom, Bodil Klintberg, SKL 30 minuter 7 Aktuella frågor Ulrika Johansson, SKL 10 minuter :04

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Ärende för information, gemensamt med beredningarna för tillväxt och regional utveckling samt kultur och fritid 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 De urbana aspekterna i EU:s politik Huvudpunkterna i en EU-agenda för städer dnr 14/4159 Eva Hägglund Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller dnr 14/3856 Kerstin Blom Bokliden Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 4 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö dnr 14/3695 Kerstin Blom Bokliden Enklare faktura (Ei R2014:13) dnr 14/3383 Andreas Hagnell Fika :06

15 6 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponidirektivet, ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet) (COM(2014) 397 final) dnr 14/ I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35 dnr 14/ En fungerande bostadsmarknad en reformagenda, Bokriskommitténs rapport dnr 14/4463 Gunnar Fredriksson Anna Marcusson Ann-Sofie Eriksson Ärenden för överläggning 9 Alarmeringstjänst, fördelar och nackdelar med egen regi 10 Återkoppling om prioriterade frågor Skrift om genomförandefrågor enligt PBL Gunilla Glasare Ann-Sofie Eriksson Anna-Bie Agerberg Övriga frågor 12 Övrigt Anmälningar 13 Protokoll 12 juni Klimatanpassning svar på SKL:s hemställan dnr 14/2124

16 15 Överskridna gränsvärden för större partiklar (PM10) i luften enligt luftkvalitetsdirektivet

17 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20, Stockholm Eva Åsare, förtroendevald revisor på SKL besöker beredningen Ärenden för information 1 Redogörelse från socialchefernas analysseminarium med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården 2 Information om Samordnad individuell plan (SIP) 3 Regeringsuppdraget kring revideringen av BBIC Kjerstin Bergman, Karin Lindström och Ing-Marie Wieselgren, SKL Karin Lindström Rebecca Hedenstedt, SKL Katarina Munier, Socialstyrelsen 30 minuter, Inga handlingar 15 minuter, inga handingar 30 minuter 4 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/2135 Anne Nilsson, SKL 15 minuter 5 Slutrapport Barnets rättigheter Elizabeth Englundh, SKL 20 minuter 6 Information om Brukarundersökningar 7 Våld i nära relationer- en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. Emma Holmgren, SKL Berit Jernberg, SKL 10 min, inga handlingar 10 min, inga handlingar 8 Remissvar Rätt information på rätt Olle Olsson, SKL 10 minuter, inga :09

18 plats i rätt tid (SOU 2014:23) handlingar Övriga frågor 9 Aktuella Frågor Annica Blomsten, SKL 10 minuter, inga handlingar

19 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-16:00 Plats: lokal Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt ärende i lokal Bellman kl Ärende för information Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för kultur och fritid lokal Bellman 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärende för information 2 Tillväxtverkets nya organisation Gunilla Nordlöf, VD Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 3 Bredband för Sverige in i framtiden dnr 14/3249 Jörgen Sandström Katarina Svärdh Handlingar bifogas 4 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) dnr 14/3352 Cecilia Mårtensson Handlingar bifogas Ärenden för information forts 5 Aktuella järnvägsfrågor Cecilia Mårtensson Ärenden för överläggning 6 Samråd om Europa 2020-strategin Gäst: Magnus Astberg, EU- Annika Liedholm Kl Handlingar bifogas :12

20 kommissionen i Sverige Ärenden för information forts. 7 Lärandekonferenser för kommuner i samarbete med AF 8 Rapport från arbetsgruppsmötet den 17 september om positionspapper - Innovation i välfärden Anders Gunnarsson Handling bifogas Roland Persson

21 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-15:05 Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt möte med Beredningen för esamhället i lokal Koch kl Gemensamt möte med Beredningen för esamhället 1 En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Dnr 14/3344 Samrådsärende. Ärendet bereds i Beredningen för esamhället 2 Verktyget Lika Information 3 Strategi för skolans digitalisering Information Malin Annergård Johanna Karlén Malin Annergård 20 min Handlingar bifogas 10 min 20 min Handlingar bifogas Ärende för beredning inför styrelsen denna månad 4 Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) Dnr 14/3279 Helena Bjelvenius 15 min Handlingar bifogas Ärende för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Dnr 14/3989 Mats Söderberg 15 min Handlingar bifogas Ärenden för information 6 Rapportering från TALIS OECD:s undersökning av lärare Bodil Båvner 15 min :19

22 och-utvardering/internationellastudier/talis/lararyrket-upplevs-halag-status Rådslag Nationella Prov 8 Aktuell skoldebatt - omvärldsbevakning Per-Arne Andersson Martin Holmberg 10 min 10 min Övriga frågor 9 Övriga frågor 10 min

23 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:10-16:30 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll ordinarie sammanträde telefonsammanträde Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 4 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Anna Ulveson 10 min Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Göran Söderlöf 10 min Ärenden för beslut i förhandlingsdelegationen 6 Överenskommelse om avvikelse från 8 arbetstidslagen Erik Lardenäs 10 min Ärenden för överläggning och information 7 Jämställdhetsstrategi Pia Murphy 30 min 8 Anställning av nyexaminerade lärare efter skollagens förändrade krav på introduktionsår för att få legitimation Per Gradén 10 min :24

24 9 Föräldraledighet för förtroendevalda Ingela Gardner Sundström 10 min 10 Rapport, gemensamma arbeten Maria Dahlberg 5 min 11 EFEE Sophie Thörne 5 min 12 Information från kansliet Agneta Jöhnk 10 min Övriga frågor 13 Övriga frågor

25 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:45-16:30 Plats: Cornelis, Hornsgatan 15 Ärenden för överläggning och information 1 Delegationens uppföljande samtal Återkoppling 2 God Revisionssed Diskussion kring senaste utkast 3 Lansering av God Revisionssed 4 Information avseende upphandling av auktoriserad revisor i bolag 5 Återkoppling från Kommek 6 Återkoppling från möte med referensgrupp Övriga frågor :10

26 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/3353 Anne Nilsson Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 2 Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20) Dnr 14/ Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr o m den 1 januari 2015 Dnr 14/2135 Mikael Svensson Hasse Knutsson Ärenden för överläggning och information 4 Finansiering av asylsjukvård Hasse Knutsson Inga handlingar Samma dag informeras också AU om detta ärende 5 Underlag inför förhandlingar om Rehabiliteringsgarantin Anna Östbom Uppföljningsrapport för rekommendationen om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention Gunilla Thörnwall Bergendahl :47

27 Ledtidersatsning Cancer Gunilla Gunnarsson Övriga frågor 8 Aktuell information: * PM om speciallivsmedel barn * SKL-projekt Långsiktighet * Beredskapsfrågor * Nationell samordning vid ordinationsstöd för barn * Läkemedelsförhandlingar * Reviderad överenskommelse Sjukskrivningsmiljarden * Vad ska diskuteras på landstingsledningsseminariet den 31 oktober 2014? * Kansliets stöd till sjukvårdsdelegationen Hans Karlsson

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 9 september 2011 Tid: 2 timmar Plats: I samband med studieresa till Champagne-Ardenne, Frankrike 1(5) Beslutande: Ulla

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013

Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 Förbundsstämma 2013 MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD POLSTJÄRNAN KONFERENS 24 25 MAJ 2013 A MODERATERNA I STOCKHOLMS STAD Handlingar till Förbundsstämma 24 25 maj 2013 1 OM BOKEN Utgiven av Moderata Samlingspartiet

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

I II Landstinget 1J~ DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I II Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-09-11 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-09-22

Läs mer

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport

1. Nivåstrukturering utkast till slutrapport Vård och omsorg Emelie Ljunggren RCC samverkansmöte den 7 maj 2013 SKL Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Roger Henriksson(del av dag), Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Nicole Silverstolpe,

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer