20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättaree Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 188 september 2014 Välkomna tilll information för samtliga förtroendevalda i SKL:s S styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 18 september Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 18 september Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Tillväxt och framtidstro i Norra Sverige Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef LKAB Kl. 11:00-12:00 Välkomna! Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdag 18 september 2014, kl. 13:00-17:00 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för överläggning 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Demokratiutredningen Olle Wästberg, utr Daniel Lindvall, 3 Kommunallagsutredningen Johan Höök, utredare Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad Avtal med Sida om Support to decentralisation in Ukraine Dnr 14/ Avtal med Sida om SymbioCity Bridging Project Dnr 14/ Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Dnr 14/ Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Dnr 14/ Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14) Dnr 14/3340 Gabriel Werner Gabriel Werner Eva Sveman Olof Moberg Ellinor Englund :15

3 9 Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) Dnr 14/3294 Eva von Schéele Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) Dnr 14/ Ledningsrätt i tomträtt Dnr 14/ Ansvarsfrihet för Ejnar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse Dnr 14/ Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Dnr 14/4128 Germund Persson Per Henningsson Lena Dahl Ann-Sofie Agnevik Ärenden för beslut i arbetsutskottet Inkomna remisser 15 Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga uppdatering Dnr 14/3015 Filippa Myrbäck KAFFE Ärenden för överläggning och information 16 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle Dan Ericsson, särskild utredare Finansiering av asylsjukvården Jessica Bylund Åsa Himmelsköld Hasse Knutsson 18 Utvärdering Almedalen 2014 Monica Björklund Aksnes Inga handlingar

4 19 VD informerar Övriga frågor

5 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Fredag 19 september 2014, kl. 10:00-11:30 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) Dnr 14/ Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14) Dnr 14/ Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Dnr 14/ Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Dnr 14/ Avtal med Sida om Support to decentralisation in Ukraine Dnr 14/ Avtal med Sida om SymbioCity Bridging Project Dnr 14/ Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/ Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Sjukvårdsdelegationen Beredningen för tillväxt och regional :17

6 Dnr 14/ Bredband för Sverige in i framtiden Dnr 14/ Utvärdering för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) Dnr 14/ Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Dnr 14/ En digital agenda i människans tjänst- en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Dnr 14/ Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Dnr 14/ Meddelande från EUkommissionen: De urbana aspekterna i EU:s politik - huvudpunkterna i en EU-agenda. Dnr 14/ Anmälningar för kännedom Dnr 14/4558 utveckling Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen för utbildningsfrågor Förhandlingsdelegationen Beredningen för e- Samhället Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Ärenden för överläggning och information 16 VD informerar - Alarmeringstjänst fördelar och nackdelar med egen regi (Gunilla Glasare) Inga handlingar Övriga frågor 17 Övriga frågor Inga handlingar

7 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Sammanträde med beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-15:00 Obs tiden Plats: Utsikten Ärenden för information 1 Valet 2014 Bo Per Larsson Valsatsningen Lotta Liedberg Demokratidagen 2015 Lotta Liedberg MR-överenskommelsen Cecilia Berglin Kommittédirektiven, Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet Olle Wästberg Daniel Lindvall :02

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för esamhället Sammanträde med beredningen för esamhället Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Koch, Mälaren, Saturnus konferens Hornsgatan 15, Stockholm OBS! Ärenden 1-3 hanteras gemensamt med beredningen för Utbildningsfrågor i lokal KOCH, Hornsgatan 15. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Malin Annergård Kl Dnr 14/3344 Memorial - SOU 2014:13 Bil 1 - Förslag till yttrande SOU 2014:13 Bil 2 - Sammanfattning SOU 2014:13 Ärenden för information 2 Verktyget LIKA Malin Annergård Kl Strategi för skolans digitalisering Malin Annergård Kl Bil 3 Nationell strategi för skolans digitalisering 4 Fritt och öppet wifi i kommunerna Jeanna Thorslund Kl Uppföljning - handlingsplan och enkätrapport Per-Erik Nyström Kl :24

9 6 Aktuellt inom e-hälsa Patrik Sundström Kl Det digitala steget Juha Alskog Näringsdepartemen tet Kl Nytt från omvärlden Kl Nytt från kansliet Kl Övriga frågor 10 Ärende

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-15:15 Plats: Mallorca Ärenden för beslut 1 Godkännande av föregående protokoll Ärenden för information 2 Italiens ordförandeskap i EU hösten Samråd om Europa Beredningens resa till Bryssel 6-7 oktober 5 Rapport inför kommande arrangemang, Tour de Table Ambassadör Elena Basile Magnus Astberg EU-kommissionens representation i Sverige Karin Flordal, Internationella sektionen Övriga frågor :00

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-16:00 Plats: lokal Taube, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt ärende i lokal Bellman kl Ärende för information Gemensamt ärende med beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för tillväxt och regional utveckling lokal Bellman 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärenden för information 2 Rapport om 2014 års priofråga på kulturområdet 3 Riksdagens folkbildningspolitiska beslut Nils-Olof Zethrin Göran Roos Kulturkonferensen 2014 i Umeå Nils-Olof Zethrin Rapport från arbetsgruppsmötet den 17 september om positionspapper - Innovation i välfärden Angelica Rage Rapport i E-boksfrågan Christer Östlund Kulturskolan 2013 FIKA Göran Roos Ärenden för överläggning 8 Beredningens möte i december ev resa till Umeå Nils-Olof Zethrin Göran Roos :03

12 9 Fördjupningsfråga: Kommunerna och studieförbunden Göran Roos Handlingar bifogas Anmälningar 10 Övriga frågor Göran Roos 11 Förra mötets protokoll Göran Roos 12 Nästa möte Göran Roos

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beslut i arbetsutskottet 1 Revidering av positionspapper psykisk hälsa barn och unga Filippa Myrbäck, SKL 20 minuter, underlag Ärenden för information 2 Redovisning av rapport om Öppna jämförelser på folkhälsoområdet Elisabeth Skoog Garås, SKL 20 minuter 3 Lägesrapport Demensföreskrifterna Greger Bengtsson, SKL 20 minuter 4 Remissvar Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) Olle Olsson, SKL 20 minuter 5 Lägesrapport förhandlingar om överenskommelse om Psykisk Hälsa 2015 Mikael Malm, SKL 20 minuter, underlag 6 Lägesrapport förhandlingar om överenskommelse Äldre och kroniska sjukdomar 2015 Greger Bengtsson, Maj Rom, Bodil Klintberg, SKL 30 minuter 7 Aktuella frågor Ulrika Johansson, SKL 10 minuter :04

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Ärende för information, gemensamt med beredningarna för tillväxt och regional utveckling samt kultur och fritid 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 De urbana aspekterna i EU:s politik Huvudpunkterna i en EU-agenda för städer dnr 14/4159 Eva Hägglund Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller dnr 14/3856 Kerstin Blom Bokliden Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 4 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö dnr 14/3695 Kerstin Blom Bokliden Enklare faktura (Ei R2014:13) dnr 14/3383 Andreas Hagnell Fika :06

15 6 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponidirektivet, ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet) (COM(2014) 397 final) dnr 14/ I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35 dnr 14/ En fungerande bostadsmarknad en reformagenda, Bokriskommitténs rapport dnr 14/4463 Gunnar Fredriksson Anna Marcusson Ann-Sofie Eriksson Ärenden för överläggning 9 Alarmeringstjänst, fördelar och nackdelar med egen regi 10 Återkoppling om prioriterade frågor Skrift om genomförandefrågor enligt PBL Gunilla Glasare Ann-Sofie Eriksson Anna-Bie Agerberg Övriga frågor 12 Övrigt Anmälningar 13 Protokoll 12 juni Klimatanpassning svar på SKL:s hemställan dnr 14/2124

16 15 Överskridna gränsvärden för större partiklar (PM10) i luften enligt luftkvalitetsdirektivet

17 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20, Stockholm Eva Åsare, förtroendevald revisor på SKL besöker beredningen Ärenden för information 1 Redogörelse från socialchefernas analysseminarium med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården 2 Information om Samordnad individuell plan (SIP) 3 Regeringsuppdraget kring revideringen av BBIC Kjerstin Bergman, Karin Lindström och Ing-Marie Wieselgren, SKL Karin Lindström Rebecca Hedenstedt, SKL Katarina Munier, Socialstyrelsen 30 minuter, Inga handlingar 15 minuter, inga handingar 30 minuter 4 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/2135 Anne Nilsson, SKL 15 minuter 5 Slutrapport Barnets rättigheter Elizabeth Englundh, SKL 20 minuter 6 Information om Brukarundersökningar 7 Våld i nära relationer- en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. Emma Holmgren, SKL Berit Jernberg, SKL 10 min, inga handlingar 10 min, inga handlingar 8 Remissvar Rätt information på rätt Olle Olsson, SKL 10 minuter, inga :09

18 plats i rätt tid (SOU 2014:23) handlingar Övriga frågor 9 Aktuella Frågor Annica Blomsten, SKL 10 minuter, inga handlingar

19 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-16:00 Plats: lokal Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt ärende i lokal Bellman kl Ärende för information Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för kultur och fritid lokal Bellman 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärende för information 2 Tillväxtverkets nya organisation Gunilla Nordlöf, VD Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 3 Bredband för Sverige in i framtiden dnr 14/3249 Jörgen Sandström Katarina Svärdh Handlingar bifogas 4 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) dnr 14/3352 Cecilia Mårtensson Handlingar bifogas Ärenden för information forts 5 Aktuella järnvägsfrågor Cecilia Mårtensson Ärenden för överläggning 6 Samråd om Europa 2020-strategin Gäst: Magnus Astberg, EU- Annika Liedholm Kl Handlingar bifogas :12

20 kommissionen i Sverige Ärenden för information forts. 7 Lärandekonferenser för kommuner i samarbete med AF 8 Rapport från arbetsgruppsmötet den 17 september om positionspapper - Innovation i välfärden Anders Gunnarsson Handling bifogas Roland Persson

21 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-15:05 Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt möte med Beredningen för esamhället i lokal Koch kl Gemensamt möte med Beredningen för esamhället 1 En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Dnr 14/3344 Samrådsärende. Ärendet bereds i Beredningen för esamhället 2 Verktyget Lika Information 3 Strategi för skolans digitalisering Information Malin Annergård Johanna Karlén Malin Annergård 20 min Handlingar bifogas 10 min 20 min Handlingar bifogas Ärende för beredning inför styrelsen denna månad 4 Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) Dnr 14/3279 Helena Bjelvenius 15 min Handlingar bifogas Ärende för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Dnr 14/3989 Mats Söderberg 15 min Handlingar bifogas Ärenden för information 6 Rapportering från TALIS OECD:s undersökning av lärare Bodil Båvner 15 min :19

22 och-utvardering/internationellastudier/talis/lararyrket-upplevs-halag-status Rådslag Nationella Prov 8 Aktuell skoldebatt - omvärldsbevakning Per-Arne Andersson Martin Holmberg 10 min 10 min Övriga frågor 9 Övriga frågor 10 min

23 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:10-16:30 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll ordinarie sammanträde telefonsammanträde Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 4 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Anna Ulveson 10 min Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Göran Söderlöf 10 min Ärenden för beslut i förhandlingsdelegationen 6 Överenskommelse om avvikelse från 8 arbetstidslagen Erik Lardenäs 10 min Ärenden för överläggning och information 7 Jämställdhetsstrategi Pia Murphy 30 min 8 Anställning av nyexaminerade lärare efter skollagens förändrade krav på introduktionsår för att få legitimation Per Gradén 10 min :24

24 9 Föräldraledighet för förtroendevalda Ingela Gardner Sundström 10 min 10 Rapport, gemensamma arbeten Maria Dahlberg 5 min 11 EFEE Sophie Thörne 5 min 12 Information från kansliet Agneta Jöhnk 10 min Övriga frågor 13 Övriga frågor

25 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:45-16:30 Plats: Cornelis, Hornsgatan 15 Ärenden för överläggning och information 1 Delegationens uppföljande samtal Återkoppling 2 God Revisionssed Diskussion kring senaste utkast 3 Lansering av God Revisionssed 4 Information avseende upphandling av auktoriserad revisor i bolag 5 Återkoppling från Kommek 6 Återkoppling från möte med referensgrupp Övriga frågor :10

26 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/3353 Anne Nilsson Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 2 Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20) Dnr 14/ Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr o m den 1 januari 2015 Dnr 14/2135 Mikael Svensson Hasse Knutsson Ärenden för överläggning och information 4 Finansiering av asylsjukvård Hasse Knutsson Inga handlingar Samma dag informeras också AU om detta ärende 5 Underlag inför förhandlingar om Rehabiliteringsgarantin Anna Östbom Uppföljningsrapport för rekommendationen om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention Gunilla Thörnwall Bergendahl :47

27 Ledtidersatsning Cancer Gunilla Gunnarsson Övriga frågor 8 Aktuell information: * PM om speciallivsmedel barn * SKL-projekt Långsiktighet * Beredskapsfrågor * Nationell samordning vid ordinationsstöd för barn * Läkemedelsförhandlingar * Reviderad överenskommelse Sjukskrivningsmiljarden * Vad ska diskuteras på landstingsledningsseminariet den 31 oktober 2014? * Kansliets stöd till sjukvårdsdelegationen Hans Karlsson

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015 INBJUDAN 2015-02-26 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 INBJUDAN 2014-12-11 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 Välkomna till information

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 06/2014. Tid Fredagen den 19 september 2014, kl. 10:00-11:15 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 06/2014. Tid Fredagen den 19 september 2014, kl. 10:00-11:15 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Nr 06/2014 1 (12) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 19 september 2014, kl. 10:00-11:15 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Jonas Ransgård (M) Pia

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 INBJUDAN 2015-01-15 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 Välkomna till

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015 INBJUDAN 2015-06-04 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 januari 2016

OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 januari 2016 INFORMATION 2016-01-14 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 2016 Politikerinformationen

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015

Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 INBJUDAN 2015-08-20 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 Välkomna till

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 INBJUDAN 2015-09-17 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 Välkomna

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015

Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015 INBJUDAN 2015-11-19 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015 Välkomna till

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 17 december 2015

Politikerinformation torsdagen den 17 december 2015 INBJUDAN 2015-12-02 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 17 december 2015 Välkomna till

Läs mer

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 1/2015 2015-01-23 1 (7) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 23 januari 2014, kl. 10:00-10:10 Plats Närvarande: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016

Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016 INBJUDAN 2016-06-09 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016 Välkomna till information

Läs mer

Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning

Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning Klimatet så klart! Gunnar Hedberg Vice ordförande SKL:s klimatberedning Politisk organisation Revisorer Kongress Valnämnd Styrelse Arbetsutskott Delegationer Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation

Läs mer

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg

Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Förbundsdirektionen Kallelse 2013-03-21 Tid: Torsdagen den 21 mars kl. 09.00 11.50 Plats: Arena Vänersborg, konferensrum, plan 2, Vänersborg Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 05/2014 1 (10) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Elisabeth Unell (M)

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 15 september 2016

Politikerinformation torsdagen den 15 september 2016 INBJUDAN 2016-09-15 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 15 september 2016 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016

Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016 INBJUDAN 2016-05-19 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016 Välkomna till information

Läs mer

Välkommen till öppet hus 23 april 2015

Välkommen till öppet hus 23 april 2015 Välkommen till öppet hus 23 april 2015 Varmt välkommen som förtroendevald till Sveriges Kommuner och Landsting! Under öppet hus har du möjlighet att lära om en del av allt SKL arbetar med och mingla med

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg

Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2015-08-28 1 (5) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredag den 28 augusti 2015, kl. 10:00 10:30 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina Berggren (S) Peter Roslund (S)

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 07/2014. Tid Fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 07/2014. Tid Fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 07/2014 1 (14) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Elisabeth Unell

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 10 mars 2016

Politikerinformation torsdagen den 10 mars 2016 INBJUDAN 2016-03-10 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 10 2016 Välkomna till information

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Valnämnden. Valnämnden (7) Kallelse och dagordning Dnr: Vn 2017/2. Malmberg, Eva Adm assist/registrator. Sammanträdesdatum

Valnämnden. Valnämnden (7) Kallelse och dagordning Dnr: Vn 2017/2. Malmberg, Eva Adm assist/registrator. Sammanträdesdatum 2017-03-17 1 (7) Malmberg, Eva Adm assist/registrator Sammanträdesdatum 2017-03-28 Plats Gröna rummet Tid 18:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Lars Olin (M), ordförande Elisabeth Tedestål (M), 1:e vice

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat

Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat Bilaga 1 (6) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat Uppdrag Styrelsen har beslutat att inrätta en partipolitiskt sammansatt

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2013-05-29 Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 15 juni 2016 16:00 Plats Triangeln 1-2 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Minnesanteckningar Vård- och omsorgsberedningen

Minnesanteckningar Vård- och omsorgsberedningen 2015-09-18 1(5) Minnesanteckningar Vård- och omsorgsberedningen Datum: Fredag 4 september Tid: kl. 09.00 12.00 Plats: VKL Närvarande: Andreas Trygg ordf Dan Avdic Karlsson Mariette Sjölund Patrik Boström

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-04-12 Närvarande:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM

Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Malin Looberger Samberedning av skett med: Avdelningen för administration Avdelningen för vård och omsorg Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-01 1 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 11.00 12.05 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 22 oktober 2015

Politikerinformation torsdagen den 22 oktober 2015 INBJUDAN 2015-10-16 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 2015 Välkomna till information

Läs mer

l I I nri i n n A PICIT PROTOKOLL sty KULTUIIKAlJh I Dnr Adm 2012/3

l I I nri i n n A PICIT PROTOKOLL sty KULTUIIKAlJh I Dnr Adm 2012/3 l I I nri i n n A PICIT sty2012.8 KULTUIIKAlJh I Styrelsen Datum Tid Plats Deltagare Övriga närvarande Onsdagen den 12 december 2012 Kl. 13.00-16.30 Styrelserlimmet, Kulturrådet, Borgvägen 1-5 Kerstin

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 14/2015 1 (9) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredagen den 18 december 2015, kl. 10:00 11:10 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(5) Tid:, kl. 8.30-11.45 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (11) Plats och tid Krouthénsalen, kl 9:00 11:55 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Lena Micko (S) vice ordförande AnnCathrine Hjerdt (M) 911 Christian Gustavsson (M) 910 Linnéa

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Aktuellt inom miljöområdet

Aktuellt inom miljöområdet Aktuellt inom miljöområdet FAH den 2-3 april 2014 i Stockholm Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, 08 452 78 60 Aktuellt inom miljöområdet Proposition om buller Förslag

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Vision e-hälsa juni 2017

Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Vision e-hälsa juni 2017 Minnesanteckningar 2017-06-20 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ämnessakkunnig Niklas Eklöf 084059988 Niklas.Eklof@regeringskansliet.se Minnesanteckningar Styrgruppsmöte Vision e-hälsa

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Värnar lokalt och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130

Närvarande ersättare Olof Gustafsson (FP) Gunnar Oest (MP) Lennart Bjurström (C), tom 130 Tid Tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 16.30-20.00 Plats Svampen Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Maud Hadders (M) Anette Lundgren (M) Barbro Klaesson (FP) Lars-Lennart Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 34 Utsändningsdag: Onsdag den 16 oktober 2013 2013 V 43 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Onsdag 23 Oktober Socialnämnden kallas till sammanträde Onsdag 23 oktober 2013, OBS!

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Ditz Catrin Grapp Lena Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-1789 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer