20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättaree Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 188 september 2014 Välkomna tilll information för samtliga förtroendevalda i SKL:s S styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 18 september Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 18 september Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Tillväxt och framtidstro i Norra Sverige Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef LKAB Kl. 11:00-12:00 Välkomna! Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdag 18 september 2014, kl. 13:00-17:00 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för överläggning 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Demokratiutredningen Olle Wästberg, utr Daniel Lindvall, 3 Kommunallagsutredningen Johan Höök, utredare Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad Avtal med Sida om Support to decentralisation in Ukraine Dnr 14/ Avtal med Sida om SymbioCity Bridging Project Dnr 14/ Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Dnr 14/ Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Dnr 14/ Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14) Dnr 14/3340 Gabriel Werner Gabriel Werner Eva Sveman Olof Moberg Ellinor Englund :15

3 9 Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) Dnr 14/3294 Eva von Schéele Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) Dnr 14/ Ledningsrätt i tomträtt Dnr 14/ Ansvarsfrihet för Ejnar Lindhs kommunalvetenskapliga stiftelse Dnr 14/ Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58) Dnr 14/4128 Germund Persson Per Henningsson Lena Dahl Ann-Sofie Agnevik Ärenden för beslut i arbetsutskottet Inkomna remisser 15 Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga uppdatering Dnr 14/3015 Filippa Myrbäck KAFFE Ärenden för överläggning och information 16 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle Dan Ericsson, särskild utredare Finansiering av asylsjukvården Jessica Bylund Åsa Himmelsköld Hasse Knutsson 18 Utvärdering Almedalen 2014 Monica Björklund Aksnes Inga handlingar

4 19 VD informerar Övriga frågor

5 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Fredag 19 september 2014, kl. 10:00-11:30 Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) Dnr 14/ Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14) Dnr 14/ Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Dnr 14/ Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51) Dnr 14/ Avtal med Sida om Support to decentralisation in Ukraine Dnr 14/ Avtal med Sida om SymbioCity Bridging Project Dnr 14/ Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/ Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Sjukvårdsdelegationen Beredningen för tillväxt och regional :17

6 Dnr 14/ Bredband för Sverige in i framtiden Dnr 14/ Utvärdering för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) Dnr 14/ Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Dnr 14/ En digital agenda i människans tjänst- en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Dnr 14/ Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Dnr 14/ Meddelande från EUkommissionen: De urbana aspekterna i EU:s politik - huvudpunkterna i en EU-agenda. Dnr 14/ Anmälningar för kännedom Dnr 14/4558 utveckling Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen för utbildningsfrågor Förhandlingsdelegationen Beredningen för e- Samhället Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Ärenden för överläggning och information 16 VD informerar - Alarmeringstjänst fördelar och nackdelar med egen regi (Gunilla Glasare) Inga handlingar Övriga frågor 17 Övriga frågor Inga handlingar

7 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Sammanträde med beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-15:00 Obs tiden Plats: Utsikten Ärenden för information 1 Valet 2014 Bo Per Larsson Valsatsningen Lotta Liedberg Demokratidagen 2015 Lotta Liedberg MR-överenskommelsen Cecilia Berglin Kommittédirektiven, Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet Olle Wästberg Daniel Lindvall :02

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för esamhället Sammanträde med beredningen för esamhället Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Koch, Mälaren, Saturnus konferens Hornsgatan 15, Stockholm OBS! Ärenden 1-3 hanteras gemensamt med beredningen för Utbildningsfrågor i lokal KOCH, Hornsgatan 15. Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Malin Annergård Kl Dnr 14/3344 Memorial - SOU 2014:13 Bil 1 - Förslag till yttrande SOU 2014:13 Bil 2 - Sammanfattning SOU 2014:13 Ärenden för information 2 Verktyget LIKA Malin Annergård Kl Strategi för skolans digitalisering Malin Annergård Kl Bil 3 Nationell strategi för skolans digitalisering 4 Fritt och öppet wifi i kommunerna Jeanna Thorslund Kl Uppföljning - handlingsplan och enkätrapport Per-Erik Nyström Kl :24

9 6 Aktuellt inom e-hälsa Patrik Sundström Kl Det digitala steget Juha Alskog Näringsdepartemen tet Kl Nytt från omvärlden Kl Nytt från kansliet Kl Övriga frågor 10 Ärende

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-15:15 Plats: Mallorca Ärenden för beslut 1 Godkännande av föregående protokoll Ärenden för information 2 Italiens ordförandeskap i EU hösten Samråd om Europa Beredningens resa till Bryssel 6-7 oktober 5 Rapport inför kommande arrangemang, Tour de Table Ambassadör Elena Basile Magnus Astberg EU-kommissionens representation i Sverige Karin Flordal, Internationella sektionen Övriga frågor :00

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-16:00 Plats: lokal Taube, Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt ärende i lokal Bellman kl Ärende för information Gemensamt ärende med beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för tillväxt och regional utveckling lokal Bellman 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärenden för information 2 Rapport om 2014 års priofråga på kulturområdet 3 Riksdagens folkbildningspolitiska beslut Nils-Olof Zethrin Göran Roos Kulturkonferensen 2014 i Umeå Nils-Olof Zethrin Rapport från arbetsgruppsmötet den 17 september om positionspapper - Innovation i välfärden Angelica Rage Rapport i E-boksfrågan Christer Östlund Kulturskolan 2013 FIKA Göran Roos Ärenden för överläggning 8 Beredningens möte i december ev resa till Umeå Nils-Olof Zethrin Göran Roos :03

12 9 Fördjupningsfråga: Kommunerna och studieförbunden Göran Roos Handlingar bifogas Anmälningar 10 Övriga frågor Göran Roos 11 Förra mötets protokoll Göran Roos 12 Nästa möte Göran Roos

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beslut i arbetsutskottet 1 Revidering av positionspapper psykisk hälsa barn och unga Filippa Myrbäck, SKL 20 minuter, underlag Ärenden för information 2 Redovisning av rapport om Öppna jämförelser på folkhälsoområdet Elisabeth Skoog Garås, SKL 20 minuter 3 Lägesrapport Demensföreskrifterna Greger Bengtsson, SKL 20 minuter 4 Remissvar Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) Olle Olsson, SKL 20 minuter 5 Lägesrapport förhandlingar om överenskommelse om Psykisk Hälsa 2015 Mikael Malm, SKL 20 minuter, underlag 6 Lägesrapport förhandlingar om överenskommelse Äldre och kroniska sjukdomar 2015 Greger Bengtsson, Maj Rom, Bodil Klintberg, SKL 30 minuter 7 Aktuella frågor Ulrika Johansson, SKL 10 minuter :04

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Ärende för information, gemensamt med beredningarna för tillväxt och regional utveckling samt kultur och fritid 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 De urbana aspekterna i EU:s politik Huvudpunkterna i en EU-agenda för städer dnr 14/4159 Eva Hägglund Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller dnr 14/3856 Kerstin Blom Bokliden Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 4 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö dnr 14/3695 Kerstin Blom Bokliden Enklare faktura (Ei R2014:13) dnr 14/3383 Andreas Hagnell Fika :06

15 6 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponidirektivet, ELV-direktivet, WEEE-direktivet och batteridirektivet) (COM(2014) 397 final) dnr 14/ I vått och torrt förslag till ändrade vattenrättsliga regler SOU 2014:35 dnr 14/ En fungerande bostadsmarknad en reformagenda, Bokriskommitténs rapport dnr 14/4463 Gunnar Fredriksson Anna Marcusson Ann-Sofie Eriksson Ärenden för överläggning 9 Alarmeringstjänst, fördelar och nackdelar med egen regi 10 Återkoppling om prioriterade frågor Skrift om genomförandefrågor enligt PBL Gunilla Glasare Ann-Sofie Eriksson Anna-Bie Agerberg Övriga frågor 12 Övrigt Anmälningar 13 Protokoll 12 juni Klimatanpassning svar på SKL:s hemställan dnr 14/2124

16 15 Överskridna gränsvärden för större partiklar (PM10) i luften enligt luftkvalitetsdirektivet

17 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20, Stockholm Eva Åsare, förtroendevald revisor på SKL besöker beredningen Ärenden för information 1 Redogörelse från socialchefernas analysseminarium med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården 2 Information om Samordnad individuell plan (SIP) 3 Regeringsuppdraget kring revideringen av BBIC Kjerstin Bergman, Karin Lindström och Ing-Marie Wieselgren, SKL Karin Lindström Rebecca Hedenstedt, SKL Katarina Munier, Socialstyrelsen 30 minuter, Inga handlingar 15 minuter, inga handingar 30 minuter 4 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/2135 Anne Nilsson, SKL 15 minuter 5 Slutrapport Barnets rättigheter Elizabeth Englundh, SKL 20 minuter 6 Information om Brukarundersökningar 7 Våld i nära relationer- en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. Emma Holmgren, SKL Berit Jernberg, SKL 10 min, inga handlingar 10 min, inga handlingar 8 Remissvar Rätt information på rätt Olle Olsson, SKL 10 minuter, inga :09

18 plats i rätt tid (SOU 2014:23) handlingar Övriga frågor 9 Aktuella Frågor Annica Blomsten, SKL 10 minuter, inga handlingar

19 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:30-16:00 Plats: lokal Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt ärende i lokal Bellman kl Ärende för information Gemensamt med beredningen för samhällsbyggnad och beredningen för kultur och fritid lokal Bellman 1 Branden i Västmanland Carola Gunnarsson Ärende för information 2 Tillväxtverkets nya organisation Gunilla Nordlöf, VD Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 3 Bredband för Sverige in i framtiden dnr 14/3249 Jörgen Sandström Katarina Svärdh Handlingar bifogas 4 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Ds 2014:21) dnr 14/3352 Cecilia Mårtensson Handlingar bifogas Ärenden för information forts 5 Aktuella järnvägsfrågor Cecilia Mårtensson Ärenden för överläggning 6 Samråd om Europa 2020-strategin Gäst: Magnus Astberg, EU- Annika Liedholm Kl Handlingar bifogas :12

20 kommissionen i Sverige Ärenden för information forts. 7 Lärandekonferenser för kommuner i samarbete med AF 8 Rapport från arbetsgruppsmötet den 17 september om positionspapper - Innovation i välfärden Anders Gunnarsson Handling bifogas Roland Persson

21 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-15:05 Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm Gemensamt möte med Beredningen för esamhället i lokal Koch kl Gemensamt möte med Beredningen för esamhället 1 En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Dnr 14/3344 Samrådsärende. Ärendet bereds i Beredningen för esamhället 2 Verktyget Lika Information 3 Strategi för skolans digitalisering Information Malin Annergård Johanna Karlén Malin Annergård 20 min Handlingar bifogas 10 min 20 min Handlingar bifogas Ärende för beredning inför styrelsen denna månad 4 Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) Dnr 14/3279 Helena Bjelvenius 15 min Handlingar bifogas Ärende för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Dnr 14/3989 Mats Söderberg 15 min Handlingar bifogas Ärenden för information 6 Rapportering från TALIS OECD:s undersökning av lärare Bodil Båvner 15 min :19

22 och-utvardering/internationellastudier/talis/lararyrket-upplevs-halag-status Rådslag Nationella Prov 8 Aktuell skoldebatt - omvärldsbevakning Per-Arne Andersson Martin Holmberg 10 min 10 min Övriga frågor 9 Övriga frågor 10 min

23 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:10-16:30 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll ordinarie sammanträde telefonsammanträde Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 4 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Anna Ulveson 10 min Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 5 Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Göran Söderlöf 10 min Ärenden för beslut i förhandlingsdelegationen 6 Överenskommelse om avvikelse från 8 arbetstidslagen Erik Lardenäs 10 min Ärenden för överläggning och information 7 Jämställdhetsstrategi Pia Murphy 30 min 8 Anställning av nyexaminerade lärare efter skollagens förändrade krav på introduktionsår för att få legitimation Per Gradén 10 min :24

24 9 Föräldraledighet för förtroendevalda Ingela Gardner Sundström 10 min 10 Rapport, gemensamma arbeten Maria Dahlberg 5 min 11 EFEE Sophie Thörne 5 min 12 Information från kansliet Agneta Jöhnk 10 min Övriga frågor 13 Övriga frågor

25 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 12:45-16:30 Plats: Cornelis, Hornsgatan 15 Ärenden för överläggning och information 1 Delegationens uppföljande samtal Återkoppling 2 God Revisionssed Diskussion kring senaste utkast 3 Lansering av God Revisionssed 4 Information avseende upphandling av auktoriserad revisor i bolag 5 Återkoppling från Kommek 6 Återkoppling från möte med referensgrupp Övriga frågor :10

26 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 18 september 2014, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) Dnr 14/3353 Anne Nilsson Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 2 Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20) Dnr 14/ Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr o m den 1 januari 2015 Dnr 14/2135 Mikael Svensson Hasse Knutsson Ärenden för överläggning och information 4 Finansiering av asylsjukvård Hasse Knutsson Inga handlingar Samma dag informeras också AU om detta ärende 5 Underlag inför förhandlingar om Rehabiliteringsgarantin Anna Östbom Uppföljningsrapport för rekommendationen om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention Gunilla Thörnwall Bergendahl :47

27 Ledtidersatsning Cancer Gunilla Gunnarsson Övriga frågor 8 Aktuell information: * PM om speciallivsmedel barn * SKL-projekt Långsiktighet * Beredskapsfrågor * Nationell samordning vid ordinationsstöd för barn * Läkemedelsförhandlingar * Reviderad överenskommelse Sjukskrivningsmiljarden * Vad ska diskuteras på landstingsledningsseminariet den 31 oktober 2014? * Kansliets stöd till sjukvårdsdelegationen Hans Karlsson

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015 INBJUDAN 2015-02-26 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 INBJUDAN 2014-12-11 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015

Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 INBJUDAN 2015-01-15 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 Välkomna till

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015 INBJUDAN 2015-06-04 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015

Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 INBJUDAN 2015-08-20 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 Välkomna till

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 INBJUDAN 2015-09-17 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 Välkomna

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 1/2015 2015-01-23 1 (7) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 23 januari 2014, kl. 10:00-10:10 Plats Närvarande: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 07/2014. Tid Fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 07/2014. Tid Fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 07/2014 1 (14) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 17 oktober 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Elisabeth Unell

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Arbetsutskottet 2011-03-15 1 (14) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Bo Polsten (fp),

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes

Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes Svensk Fjärrvärme 1 (5) Styrelseprotokoll Tid Onsdag 2014-10-01 kl 8.30-15.45 Plats Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping Närvarande Anders Östlund ordförande Lotta Brändström Viveca Dalhammar Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2015-05-21 Stina Levin, Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Organisation Carola Gunnarsson, Ordf. Jimmy Stigevall

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs Den 28 november bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Näringsdepartementet in till en nationell konferens med fokus på den digitala agendan. Sverige ska bli bäst i världen på IT och konferensens syfte

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 26 maj 2015 15:00 Plats Stadshusets KC, Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Styrelsen Adm 2008/11 1(5) 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Adm 2008/11 3 Anmälan av styrelsens

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 3 februari 2012 Tid: 13.00-15.30 Plats: Norberg, kommunhuset 1(5) Beslutande: Ersättare: Ulla Persson, ordf. Elizabeth

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

LOV-utredningen. ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2)

LOV-utredningen. ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2) LOV-utredningen ( Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten, SOU 2014:2) LOV-utredningen Utredningen tillsattes i september 2012, betänkande i januari 2014 Särskild utredare Greger Bengtsson Experter

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2005-12-13 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Nätverk för skolan i e-samhället

Nätverk för skolan i e-samhället Nätverk för skolan i e-samhället Jens Lindh IT-forum/KSL Agenda 26/3 Frukost 09.00 Inledning, Jens Lindh, Per Falk - Om IT-forum, aktuella frågor - En framtidsspaning och diskussion om digitalisering av

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer