Det kommunala planeringsansvaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det kommunala planeringsansvaret"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för en helt ny årligen återkommande arena som du inte vill missa. Dagarna kommer att ge dig ett unikt tillfälle att möta kollegor från hela Sverige. Vi kommer att bjuda på de allra senaste nyheterna från regeringskansliet, ge spännande inspirationsföreläsningar och fördjupande seminarier med mer specifika frågor. Alla ska kunna hitta något som passar. På plats finns även en mässa med utställare där du kan ta del av allt från ny teknik till mer traditionella verktyg och metoder. Redan nu kan du diskutera konferensen och naturligtvis hela ämnesområdet under hashtaggen #kommplanering

2 Praktisk information Tid 8-9 oktober 2015 Plats Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm Målgrupp Handläggare och chefer som arbetar med fysisk planering i olika former Kostnad 4900 kr exklusive moms, för båda dagarna inklusive middag Faktura skicka efter att konferensen har genomförts. Anmälan Bekräftelse Anmälan ska vara oss tillhanda senast 7 september. Anmäl dig direkt på denna länk. Du kan också anmäla dig via SKL:s webbsida: /kalender Bekräftelse skickas via mail efter anmälan Avanmälan Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom er organisation och ska se skriftligen till Konstella Information om konferensen Information om innehåll: Carmita Lundin, tfn: , epost: Information om anmälan: Konstella, tfn: , epost: Hotell Logi bokas och betalas direkt till hotellet av deltagaren själv. Bokning gör via och uppge bokningskod: BKON För fakturering vänligen kontakta hotellet för fakturaunderlag, tfn:

3 Program 8 oktober Fika, registrering och mässa med utställare Inledning, välkomna till konferensen Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKL Det kommunala planeringsansvaret Det är en kommunal uppgift att skapa förutsättningar för människor att leva ett bra liv. Det är viktigt för att göra avvägningar på lokal nivå för utvecklingen av ett hållbart samhälle Johan Persson (S), ordförande Beredningen för Samhällsbyggnad SKL samt kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun Från ord till handling i den kommunala planeringen Kan man hantera genomförandefrågor hela vägen från översiktsplan till utvärdering av färdigutbyggda områden? Går det att få med alla kommunala aktörer? Och hur får man med de externa? Ingrid Anderbjörk, fastighets- och exploateringschef Uppsala kommun, Cecilia Bergström, planchef, Halmstad, Henrik Johansson, gruppledare översiktlig planering, Växjö, Olof Moberg, förbundsjurist SKL, Anna-Bie Agerberg SKL Den röda tråden i det kommunala planeringsansvaret Kommunens uppdrag och ansvar från regional planering till detaljplaner, hållbarhetsaspekter och genomförandefrågor viktiga frågor genom hela samhällsbyggnadsprocessen Gunilla Glasare, avdelningschef SKL Nyheter från Boverket och Trafikverket Lunch Hållbara städer, Energi och buller, Stadsmiljöavtal, Stora infrastrukturprojekt, Sverigeförhandlingen GD Jana Vallik, Boverket, Stefan Engdahl, Direktör Planering, Trafikverket Samtalsledare: Gunilla Glasare, avdelningschef SKL Parallella valbara fördjupningsseminarier 1 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Aktualitetsprövning av översiktsplanen och rullande planering Översiktsplanen ska vara aktuell och kommunfullmäktige måste pröva om den är aktuell minst en gång varje mandatperiod. Hur kan man få till bra processer som leder till rullande planering och en ständigt aktuell plan? Carmita Lundin, SKL och Caroline Johansson-Fors, Boverket Den flexibla detaljplanen finns den? En detaljplan får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte, säger PBL. Samtidigt ska den avsedda regleringen tydligt framgå av planen. Hur balanserar man mellan dessa båda krav? Och hur stämmer det överens med den flexibla detaljplan som ofta efterfrågas? När ska besluten fattas, och vad prövas var? Välkommen till en diskussion om begrepp och tillämpning. Kristina Isacsson, SKL och Anna-Bie Agerberg, SKL Bostäder för alla! Hur planerar vi så att alla kan få bostäder? Allt fler kommuner anger att det är brist på bostäder. Samtidigt visar prognoserna på en ökad efterfrågan på lämpliga bostäder för olika hushåll, stora som små. Kraven på kommunerna är omfattande för att under rådande omständigheter skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Passet innehåller en presentation av SKL:s plattform och agenda för Bostäder för alla, med information från utredningarna Bostäder för äldre och Bostäder för nyanlända med kommentarer från kommuner. Därefter en diskussion om framgångsfaktorer och hinder. Jan-Ove Östbrink, SKL, Micael Nilsson, Boverket, Ulrika Hägred, huvudsekreterare Utredningen om bostäder för äldre

4 Pass 4 Pass 5 Förtätning av städer trender och utmaningar Vilka frågor har kommunerna ett ansvar för och en möjlighet att påverka vid förtätning av städer. SKL har utkristalliserat 5 utmaningar genom sina nätverk inom plan- och bygg, miljö, folkhälsa och näringsliv m.fl. Kom och fundera vidare på hur vi tar oss an frågorna. Eva Hägglund, SKL och Kerstin Blom-Bokliden, SKL Klimatanpassning och nybyggnation Hur kan kommuner möta klimatförändringar utan att hindra utveckling och exploatering? Hur undviker vi att bygga in nya problem? Under passet tar vi utgångspunkt i en aktuell skrift från SKL om klimatanpassning och vi lyssnar till goda kommunexempel. Emma Bonnevier, SKL Eftermiddagsfika och mässa med utställare Parallella valbara fördjupningsseminarier 2 Pass 6 Pass 7 Pass 8 Pass 9 Pass 10 Aktualitetsprövning av översiktsplanen och rullande planering Översiktsplanen ska vara aktuell och kommunfullmäktige måste pröva om den är aktuell minst en gång varje mandatperiod. Hur kan man få till bra processer som leder till rullande planering och en ständigt aktuell plan? Carmita Lundin, SKL och Caroline Johansson-Fors, Boverket Den flexibla detaljplanen finns den? En detaljplan får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte, säger PBL. Samtidigt ska den avsedda regleringen tydligt framgå av planen. Hur balanserar man mellan dessa båda krav? Och hur stämmer det överens med den flexibla detaljplan som ofta efterfrågas? När ska besluten fattas, och vad prövas var? Välkommen till en diskussion om begrepp och tillämpning. Kristina Isacsson, SKL och Anna-Bie Agerberg, SKL Bostäder för alla! Hur planerar vi så att alla kan få bostäder? Allt fler kommuner anger att det är brist på bostäder. Samtidigt visar prognoserna på en ökad efterfrågan på lämpliga bostäder för olika hushåll, stora som små. Kraven på kommunerna är omfattande för att under rådande omständigheter skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Passet innehåller en presentation av SKL:s plattform och agenda för Bostäder för alla, med information från utredningarna Bostäder för äldre och Bostäder för nyanlända med kommentarer från kommuner. Därefter en diskussion om framgångsfaktorer och hinder. Jan-Ove Östbrink, SKL, Micael Nilsson, Boverket, Ulrika Hägred, huvudsekreterare Utredningen om bostäder för äldre Förtätning av städer trender och utmaningar Vilka frågor har kommunerna ett ansvar för och en möjlighet att påverka vid förtätning av städer. SKL har utkristalliserat 5 utmaningar genom sina nätverk inom plan- och bygg, miljö, folkhälsa och näringsliv m.fl. Kom och fundera vidare på hur vi tar oss an frågorna. Eva Hägglund, SKL och Kerstin Blom-Bokliden, SKL Klimatanpassning och nybyggnation Hur kan kommuner möta klimatförändringar utan att hindra utveckling och exploatering? Hur undviker vi att bygga in nya problem? Under passet tar vi utgångspunkt i en aktuell skrift från SKL om klimatanpassning och vi lyssnar till goda kommunexempel. Emma Bonnevier, SKL Dagen avslutas med gemensam middag.

5 Program 9 oktober Reflektioner över gårdagen och om statliga utredningar i allmänhet Vi inleder dagen med några kortfattade tankar om gårdagen och kommer även in på vad som hänt efter utredningarna om en effektivare plan- och bygglovsprocess Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL Regional planering och samordning Bostadsplaneringskommitténs hade i uppdrag att utreda vad som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet. Mellankommunala och regionala frågor ser olika ut och hanterar olika problemställningar. Vilka åtgärder har utredningen föreslagit? Sara Jendi Linder, huvudsekreterare, Bostadsplaneringskommittén Vad ser regeringen som kommunernas främsta utmaningar? Vad har regeringen på agendan denna mandatperiod? Conny Wahlström, statssekreterare, Näringsdepartementet Förmiddagsfika och mässa med utställare Arkitektur och design En ny arkitekturpolitik, där arkitektur, form och design som omfattar alla av människan skapade miljöer står i centrum. Målsättningen med uppdraget är att uppmärksamma och stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och för en hållbar samhällsutveckling. Per-Magnus Nilsson, huvudsekreterare i utredningen Gestaltad Livsmiljö Riksintressen, igår, idag och i morgon Områden av riksintressen och hantering av dessa har under en längre tid varit problematiska t ex gamla underlag, dåliga värdebeskrivningar, långa handläggningstider och stoppbeslut. Riksintresseutredningen pågår till december 2015, vilka förslag för en enklare hantering av våra nationella intressen kan vi se idag? Elisabet Falemo, särskild utredare Riksintresseutredningen Planläggning och markanvisning Lunch Planprocessutredningen syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar, men tittar även på hur statens spelar roll i den kommunala planeringen. Thomas Kalbro, särskild utredare Planprocessutredningen Paneldebatt med framtidsvisioner Avslutning Hur kommer det kommunala planeringsansvaret se ut i framtiden och kommer det alls att förändras? Vad blir statens roll och hur kommer samspelet stat-kommun se ut? Thomas Kalbro, Sara Jendi Linder, Elisabeth Falemo och Per-Magnus Nilsson Samtalsledare: Gunilla Glasare, avdelningschef SKL Avdelningschef Gunilla Glasare reflekterar över dagarna

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Deltagare Vårt ansva till en god PBL? n y h e t s b r e v Arena 2 maj Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Janna Valik Generaldirektör Boverket och Ordförande i kommittén Ny PBL på rätt sätt. Ett

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer