Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 22 januari Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 22 januari 2015 Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Radikalisering och rekrytering till jihad förebyggande arbete i svenska kommuner Peder Hyllengren, forskare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats, vid Försvarshögskolan Recept för tillväxt och framgång i den globala ekonomin - hot och möjligheter Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Handelskammaren Kl. 10:30-11:15 Kl. 11:15-12:00 Välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdagen 22 januari 2015, kl Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för överläggning och information 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 Delegation till arbetsutskottet Katarina Wästlund 3 SKL:s prioriterade EU-frågor 2015 Annika Lindberg Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 4 Valkongress 2015 Katarina Wästlund Ärenden för beslut i arbetsutskottet 5 Inkomna remisser Ärenden för överläggning och information 6 Digitalisering, delade lösningar och ev. förvärv Inera 7 Inriktningsdokument för kongressperioden Per Mosseby Åsa Zetterberg Torbjörn Conon 8 Återkoppling Göteborg Germund Persson Publiceras senare 9 Arbetet med att bilda slagkraftiga regioner förslag till inriktning Bo Per Larsson Lisbeth Mellgren :10

3 10 VD informerar 11 Övriga frågor

4 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Fredagen den 23 januari 2015, kl. 10:00-11:30 Plats: Runda rummet Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/ Sveriges Kommuner och Landstings internkontrollplan för åren Dnr 14/ Förändrade placeringsriktlinjer i SKL Kapitalförvaltning AB och SKL Pensionsstiftelse Dnr 14/ Verksamhetsberättelse 2014, verksamhetsplan och budget för Stads- och kommunhistoriska institutet för år 2015 samt inval av nya medlemmar i Stadshistoriska samfundet Dnr 14/ Synpunkter på förslag på vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller Dnr 14/6200 Dnr 14/ Statskontorets redovisning Vägledning till en bättre tillsyn Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Beredning den 22 jan :59

5 Dnr 14/ Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador Dnr 14/ Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40) Dnr 14/ Förslag till överenskommelse SKL- VINNOVA Dnr 14/ Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik Dnr 14/ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015 Dnr 14/ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården Dnr 14/ Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2015 Dnr 14/ Anmälningar för kännedom Dnr 15/0010 Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sjukvårdsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Beredningen för socialpolitik och individomsorg Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan, ärendet publiceras senare Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan, ärendet publiceras senare

6 15 Delegation till arbetsutskottet Dnr 15/0012 Arbetsutskottet Beredning den 22 januari 16 Ställningstaganden kring kollektivtrafik och järnvägstrafik Dnr 14/6567 Beredningen för tillväxt och regionalutveckling Beredning den 22 januari Ärenden för överläggning och information 17 VD informerar Inga handlingar 18 Fortsatt giltighet av HÖK med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård samt Lärarnas samverkansråd. Övriga frågor 19 Övriga frågor Inga handlingar

7 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 22 januari 2014, kl. 12:30-13:30 Plats: Utsikten Ärende för information 1 Kartläggning mänskliga rättigheter Cecilia Berglin Folkomröstningens påverkan på mediedebatten vid valet Lars Nord Övrigt från SKL Lotta Liedberg :12

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för esamhället Sammanträde med beredningen för esamhället Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Mälaren, Saturnus konferens Hornsgatan 15 Ärenden för information 1 Gemensamma lösningar och kravspecifikationer. Eventuellt förvärv av Inera och eventuell utvecklingsfond. Per Mosseby, Åsa Zetterberg 13:00-13:40 Bilaga 1a DELA lång version Bilaga 1b DELA beslutsunderlag Bilaga 2a PM Gemensamma kravspecifikationer Bilaga 2b Rapport gemensamma kravspecifikationer 2 Kommunernas betalning av gemensamma lösningar 2015 Åsa Zetterberg 13:40-14:00 Bilaga 3a PM Kommunernas betalning e-tjänster 3 Diginomics nya ekonomiska drivkrafter Anna Breman Swedbank Bilaga 3b Business case NPÖ 14:00-14:30 Bilaga 4 Rapport Diginomics 4 Digitalt föräldraskapserkännande Anna Gillquist 14:50-15: :46

9 5 Ny strategi digitalisering Per-Erik Nyström 15:10-15:30 6 Aktuellt om e-legitimation Per Mosseby 15:30-15:40 7 Aktuellt från omvärlden/kansliet Per Mosseby Åsa Zetterberg 15:40-16:00 Bilaga 5- Årskrönika Övriga frågor 8 Ärende

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 21 januari kl. 12:30-14:45 Plats: Mallorca 1 Godkännande av föregående protokoll 2 Estlands ordförandeskap i EU Ambassadör Gints Jegermanis EU:s hälsostrategi 4 Rapport om kommande arrangemang Tour de table 5 Övriga frågor Christina Mattson Lundberg, Folkhälsomyndigheten SKL:s prioriterade frågor Annika Lindberg, Internationella sektionen :13

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl Plats: Botkyrka Kulturskola, Tumba Beredningsmötet hålls i Botkyrka. Buss till Botkyrka avgår kl från Hornsgatan 20. Lunchen serveras på plan 12, Hornsgatan 20. Ärende för överläggning 1 Kulturskolan i focus: (Bl. a. Regeringens nationella strategi och viktiga utgångspunkter för SKL) Louise Andersson Nils-Olof Zethrin Göran Roos 60 min Ärende för information 2 Gäster från Botkyrka kommun. Information om kulturskolan. 3 SKL:s roll i Folkbildningsrådets representantskap åren Rani Kasapi, kulturchef, Botkyrka kommun, samt chef för kulturskolan. Göran Roos 20 min 15 min Handlingar 4 Aktuella remisser Nils-Olof Zethrin 10 min 5 Nationell kulturutbudget Louise Andersson 10 min 6 Studiebesök på Botkyrka kulturskola 60 min Anmälningar 7 Övriga frågor 8 Förra mötets protokoll Handling :55

12 9 Nästa möte

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell, Hornsgatan 20 Ärenden för beslut 1 Överenskommelse för äldreområdet för 2015 Greger Bengtsson 20 min. Ärenden för information 2 Medlemsenkät folkhälsa 3 Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (Dnr: 14/6519) Filippa Myrbäck och Ulrika Forsberg, SKL Åsa Furén-Thulin, SKL 20 min. 20 min. Inga handlingar 4 Glesbygdsmedicin Mante Hedman, Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman 30 min. Ärenden för överläggning 5 Hur olika får det bli, fortsatt diskussion Ordförande leder diskussionen 30 min. Ärenden för information 6 Försöksverksamhet - förstärkt samordning för barn och unga inom LSS området. Annica Blomsten, SKL 20 min :20

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 12:30-16:00 Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Ärenden för information 1 Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort, dir 2014:32 Petter Classon Utredare 12:30-13:00 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 Expertfunktion för byggskador Boverkets rapport 2014:22 Dnr 14/6418 Anna-Bie Agerberg 13:00-13:15 Handlingar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 3 Kommunernas förmåga och intresse att överta den tillsyn som generalläkaren utför Dnr 14/6424 Thomas Forsberg 13:15-13:30 Handlingar Ärenden för överläggning 4 Förslag till förvaltningsplan m.m. för perioden för de fem vattenmyndigheterna Dnr 14/6709, , 6713, Dricksvattenutredningen Tove Göthner 13:30-14:00 Handlingar Michael Öhlund 14:00-14:15 Handlingar Fika 14:15-14: :36

15 6 Opinionsbildande insatser 2014 om bostadsbyggande Anders Norrman 14:35-15:05 Ärenden för information 7 Skrift gällande tillsyn Anna-Bie Agerberg 15:05-15:15 8 Skrift om kommunernas finansiering 9 Offentlig dricksvattenkontroll i kommunerna Tove Göthner Michael Öhlund Tove Göthner Michael Öhlund 15:15-15:25 15:25-15:35 Övriga frågor 10 Övrigt Anmälning 11 Protokoll 11 december 2014 Handling

16 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (Dnr: 14/6519) Anna Lilja Qvarlander 15 min. Handlingar skickas separat måndag 19 januari Ärenden för information 2 Handlingsplan Barn och Unga samt information om kommande seminarium med socialnämndsordföranden 3 Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 4 Försöksverksamhet - förstärkt samordning för barn och unga inom LSS området Kjerstin Bergman, SKL Leif Klingensjö och Björn Andersson, SKL Annica Blomsten 30 min. Inga handlingar 20 min. Inga handlingar 15 min Övriga frågor 5 Aktuella frågor Åsa Furén-Thulin 15 min. Inga handlingar :14

17 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl Plats: Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm Ärende för beslut i styrelsen denna månad 1 Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40) Dnr 14/6207 Ellinor Ivarsson Handlingar 2 Ställningstagande gällande kring kollektivtrafik och järnvägstrafik Dnr 14/ Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik. Dnr 14/6786 Cecilia Mårtensson Sara Rhudin Sara Rhudin Magnus Ljung Handlingar Handlingar Ärende för information 4 AU:s strategiseminarium om regionfrågan framöver. 5 Sammanfattande siffror TRUarbetet under mandatperioden. 6 Dialog kring den regionala tillväxtpolitiken. Rapport från möte med Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Lisbet Mellgren Anders Gunnarsson Roland Åkesson Väghållaransvar Ulrika Appelberg :40

18 FIKA Ärende för överläggning 8 Positionspapper Innovation i offentlig verksamhet Klas Danerlöv Handling 9 PM Arbetsförmedlingens förnyelsearbete Underlag inför TRU-beredningen möte med AF Rapport om Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons regionala dialogmöten BESÖK av Clas Olsson, Biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen Diskussion i beredningen efter besöket Vivi Jacobson- Libietis och Tor Hatlevoll Handling

19 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-14:20 Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm Ärenden för information 1 Psynk-projektet slutrapportering Åsa Ernestam, Hanna Sällemark 20 minuter 2 Försöksverksamhet - förstärkt samordning för barn och unga inom LSS området 3 Elevernas syn på skolan presentation av rapport 14a4d52a261af22/ / skl-elevernassynpaskolanuppfoljning-ojgrundskola14.pdf 4 SKL:s arbete med skolutveckling under mandatperioden presentation och diskussion 5 Aktuell skoldebatt omvärldsbevakning Annica Blomsten Jonas Finnman Per-Arne Andersson Martin Holmberg 10 minuter Handlingar bifogas 10 minuter 30 minuter 10 min Övriga frågor 6 Övriga frågor :34

20 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:30 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll Ärenden för överläggning och information 4 Lönekartläggning i landstingen hur gick det 5 Fortsatt giltighet av HÖK med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård samt Lärarnas samverkansråd Maria Dahlberg Maria Dahlberg 6 Strategisk plattform Agneta Jöhnk 7 Avrapportering av EU-arbetet dnr 15/0042 Sophie Thörne 8 Information om SvJ-arbete 2015 Caroline Olsson 9 Information från kansliet - Rapport från möte med Arbetsmiljöverket:s GD - Föräldraledighet för förtroendevalda Agneta Jöhnk Sophie Thörne Staffan Wikell, avd för juridik :49

21 Övriga frågor 10 Övriga frågor

22 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 12:45-c:a (Obs! Tiden) Plats: Cornelis, Hornsgatan 15 Ärenden för överläggning och information 1 Revisorernas dokument Genomgång av förändringar 2 Grundläggande granskning Presentation av pågående projekt 3 God revisionssed Kort genomgång och diskussion kring de viktigaste förändringarna i den nya upplagan Övriga frågor :43

23 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Information 1 Glesbygdsmedicin Mante Hedman, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman Inga handlingar Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i cancervården 2015 Dnr 14/6942 Gunilla Gunnarsson Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015 Dnr 14/6936 Bodil Klintberg Ärenden för överläggning och information 4 Klagomålsutredningen S 2014:15, dir 2014:88 Eva Westerling, SKL sakkunnig i utredningen Status Överenskommelse läkemedel Gunilla Thörnwall Bergendahl :47

24 Övriga frågor 6 Aktuella frågor; Eventuellt extra möte i februari 5 mars är sista mötet Hans Karlsson

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015

Politikerinformation torsdagen den 5 mars 2015 INBJUDAN 2015-02-26 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420

1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/6306. 2 SKL:s internkontrollplan 2014-2015 Dnr 14/6503. 3 Placeringsriktlinjer Dnr 14/6420 B PROTOKOLL Styrelsen Nr 1/2015 2015-01-23 1 (7) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 23 januari 2014, kl. 10:00-10:10 Plats Närvarande: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014

Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 INBJUDAN 2014-12-11 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 11 december 2014 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015

Politikerinformation torsdagen den 11 juni 2015 INBJUDAN 2015-06-04 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 2015 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015

Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 INBJUDAN 2015-09-17 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 24 september 2015 Välkomna

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015

Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 INBJUDAN 2015-08-20 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 27 augusti 2015 Välkomna till

Läs mer

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org

20, Kl. 11:00-12:00. Välkomna! Org INBJUDAN 2014-09-18 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättaree Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 188 september 2014 Välkomna tilll

Läs mer

OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 januari 2016

OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 januari 2016 INFORMATION 2016-01-14 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén OBS! Inställd Politikerinformation torsdagen den 21 2016 Politikerinformationen

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016

Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016 INBJUDAN 2016-06-09 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 9 juni 2016 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016

Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016 INBJUDAN 2016-05-19 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén Politikerinformation torsdagen den 19 maj 2016 Välkomna till information

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015

Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015 INBJUDAN 2015-11-19 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 26 november 2015 Välkomna till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 9/2014 1 (10) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid fredagen den 12 december 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape

Läs mer

Välkommen till öppet hus 23 april 2015

Välkommen till öppet hus 23 april 2015 Välkommen till öppet hus 23 april 2015 Varmt välkommen som förtroendevald till Sveriges Kommuner och Landsting! Under öppet hus har du möjlighet att lära om en del av allt SKL arbetar med och mingla med

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 2015-08-28 1 (5) för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredag den 28 augusti 2015, kl. 10:00 10:30 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina Berggren (S) Peter Roslund (S)

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 26 Oktober 2016, kl 13.00 16.00 Plats: Inera,, Stockholm lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande styrelsen: Ej närvarande

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF Protokoll 1(5) Landstingets pensionärsråd Tid och plats för sammanträdet Beslutande Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00 Elin Hoffner (V) Inger Jonsson (C) Olle

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström

Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Digitala vägen till morgondagens välfärd Jörgen Sandström Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Morgondagens medborgare förväntar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting B PROTOKOLL Styrelsen Nr 14/2015 1 (9) Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid Fredagen den 18 december 2015, kl. 10:00 11:10 Närvarande: Lena Micko (S), ordförande Anders Henriksson (S) Katarina

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg

Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg Räddningstjänstens Glesbygdsklubb Grisslehamn, 2 oktober 2014 Max Ekberg Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 107 ANSLAG/BEVIS 106 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Gavrilids, Georgios (s) Cimpoeru, Iona (s) Berglund, Tony (s) Sagna, Ben Ibou (s) Glinka, Lucy (s) Pettersson,

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 05/2014. Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 05/2014 1 (10) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 13 juni 2014, kl. 10:00-11:30 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande Anders Knape (M) Elisabeth Unell (M)

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Samordningsförbundet Östra Södertörn Plats och tid Rudsjöterrassen 3, Quality Hotell Winn i Handen, den 16 oktober 2014 kl. 13:45 15.00 Justeringens plats och tid Samordningsförbundets

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Värnar lokalt och

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson.

Anders Petersson (kanslichef), Bo Basun, Ulf Nersing, Kaisa Adlercreutz, Arne Lindqvist och Maria Lindgren-Persson. Sid 1 (3) Protokoll från Styrelsemöte i Skyrev Närvarande: Adjungerade: Plats: Göran Johansson, Lennart Ledin (ordförande), Lena Joelsson och Lars Blomberg (v ordförande). Bo Andersson, Anita Lundgren

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1 Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 13 december 2012, kl 11.00 11.50 Plats: Närvarande: Ledamöter: Huvudkontoret,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Begäran om översyn av bestämmelserna om val till styrelse och nämnder i kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt

Begäran om översyn av bestämmelserna om val till styrelse och nämnder i kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt SKRIVELSE Vårt dnr: 14/6614 2014-12-12 Avdelningen för juridik Germund Persson Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Kopia: Finansdepartementet E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se Fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Arbetsprocesser för NT-rådet

Arbetsprocesser för NT-rådet 2015-11-10 Vårt dnr: 1 (6) Vård och Omsorg Sofie Alverlind Arbetsprocesser för NT-rådet NT-rådets arbetsprocesser är under kontinuerlig utveckling varför detta skall betraktas som ett levande dokument

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte Mötesprotokoll för Inera AB styrelse konstituerande möte När: onsdag den 18 maj 2016, kl. 12.00-12.30 Plats: Saturnuskonferens, Hornsgatan 12, Stockholm, lokal Cornelis Närvarande styrelsen: Närvarande

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Förbundsstyrelsen. Nr 01/2014. Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm.

Förbundsstyrelsen. Nr 01/2014. Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm. StyrelB PROTOKOLL Styrelsen Nr 01/2014 1 (9) Förbundsstyrelsen Tid Fredagen den 24 januari 2014, kl. 10:00-12:00 Plats Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Närvarande: Anders Knape (M) Elisabeth Unell

Läs mer

Politikerinformation torsdagen den 22 oktober 2015

Politikerinformation torsdagen den 22 oktober 2015 INBJUDAN 2015-10-16 Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 2015 Välkomna till information

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum BLÅ, 2011-11-11, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum BLÅ, 2011-11-11, kl. 08:30-12:00 1 (7) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum BLÅ, 2011-11-11, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Nils-Göran Gisslén (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Åsa Larsson (S) Carina Stenman (KD)

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket 1 Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting - SKL bjuder vi in till höstens möte med Nationella Healthy

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Omsorgsnämnden sammanträde

Omsorgsnämnden sammanträde Handlingar till Omsorgsnämnden sammanträde 2013-11-21 KALLELSE Omsorgsnämnden kallas till sammanträde: Plats: Datum: Tid: Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Uppföljning och

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 15 februari 2012 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Godkännande

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer

Hemställan angående områden av riksintressen

Hemställan angående områden av riksintressen HEMSTÄLLAN Vårt ärendenr: 16/02332 2016-05-20 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Eva Hägglund Stadsrådsberedningen 10333 STOCKHOLM Kopia till: Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdagen den 12 november, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Martin Andréasson (M), Västra regionen, per telefon Anders

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-12-07 1 (17) Byrsell, Göran Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-14 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Halmstadsnämnden Tid: Torsdag 5 februari, kl 10:00 12:00 Plats: Hotell Skansen, Båstad 1 Justering Halmstadsnämnden beslutar utse Marita Johansson att jämte

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik

Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik MOTIONSSVAR 2015-10-23 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Motion 36 - Upphandlad och kommersiell trafik Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 36 Upphandlad

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Tid och plats 2014-02-05 - i Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer