Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015"

Transkript

1 INBJUDAN Styrelsens ledamöter och ersättare Beredningarnas ledamöter och ersättare Svenska delegationen i Regionkommittén dress Politikerinformation torsdagen den 22 januari 2015 Välkomna till information för samtliga förtroendevalda i SKL:s styrelse och beredningar i samband med beredningsdagen den 22 januari Beredningsdagen inleds med partigruppsmöten i förbundets lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm, enligt program och tidpunkt som varje partigrupp själv lägger fast. Politikerinformationen äger rum kl ca den 22 januari 2015 Lokal: Hotell Hilton, Slussen, Stockholm Denna gång medverkar: Radikalisering och rekrytering till jihad förebyggande arbete i svenska kommuner Peder Hyllengren, forskare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats, vid Försvarshögskolan Recept för tillväxt och framgång i den globala ekonomin - hot och möjligheter Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom Handelskammaren Kl. 10:30-11:15 Kl. 11:15-12:00 Välkomna! Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsesekretariatet Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Arbetsutskottet Sammanträde med arbetsutskottet Tid: Torsdagen 22 januari 2015, kl Plats: Runda rummet, Hornsgatan 20, Stockholm Ärenden för överläggning och information 1 Arbetsutskottets egna överläggningar Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 Delegation till arbetsutskottet Katarina Wästlund 3 SKL:s prioriterade EU-frågor 2015 Annika Lindberg Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 4 Valkongress 2015 Katarina Wästlund Ärenden för beslut i arbetsutskottet 5 Inkomna remisser Ärenden för överläggning och information 6 Digitalisering, delade lösningar och ev. förvärv Inera 7 Inriktningsdokument för kongressperioden Per Mosseby Åsa Zetterberg Torbjörn Conon 8 Återkoppling Göteborg Germund Persson Publiceras senare 9 Arbetet med att bilda slagkraftiga regioner förslag till inriktning Bo Per Larsson Lisbeth Mellgren :10

3 10 VD informerar 11 Övriga frågor

4 FÖREDRAGNINGLISTA Styrelsen Sammanträde med Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting Tid: Fredagen den 23 januari 2015, kl. 10:00-11:30 Plats: Runda rummet Nr Ärenden Beredning Notering Ärenden för beslut 1 Prioriterade EU-frågor 2015 Dnr 14/ Sveriges Kommuner och Landstings internkontrollplan för åren Dnr 14/ Förändrade placeringsriktlinjer i SKL Kapitalförvaltning AB och SKL Pensionsstiftelse Dnr 14/ Verksamhetsberättelse 2014, verksamhetsplan och budget för Stads- och kommunhistoriska institutet för år 2015 samt inval av nya medlemmar i Stadshistoriska samfundet Dnr 14/ Synpunkter på förslag på vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller Dnr 14/6200 Dnr 14/ Statskontorets redovisning Vägledning till en bättre tillsyn Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Arbetsutskottet Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för samhällsbyggnad Beredning den 22 jan :59

5 Dnr 14/ Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador Dnr 14/ Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40) Dnr 14/ Förslag till överenskommelse SKL- VINNOVA Dnr 14/ Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik Dnr 14/ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015 Dnr 14/ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården Dnr 14/ Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2015 Dnr 14/ Anmälningar för kännedom Dnr 15/0010 Beredningen för samhällsbyggnad Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen för tillväxt och regional utveckling Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sjukvårdsdelegationen Sjukvårdsdelegationen Beredningen för socialpolitik och individomsorg Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan, ärendet publiceras senare Beredning den 22 jan Beredning den 22 jan, ärendet publiceras senare

6 15 Delegation till arbetsutskottet Dnr 15/0012 Arbetsutskottet Beredning den 22 januari 16 Ställningstaganden kring kollektivtrafik och järnvägstrafik Dnr 14/6567 Beredningen för tillväxt och regionalutveckling Beredning den 22 januari Ärenden för överläggning och information 17 VD informerar Inga handlingar 18 Fortsatt giltighet av HÖK med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård samt Lärarnas samverkansråd. Övriga frågor 19 Övriga frågor Inga handlingar

7 FÖREDRAGNINGLISTA Beredningen för demokratifrågor Beredningen för demokratifrågor Tid: Torsdagen den 22 januari 2014, kl. 12:30-13:30 Plats: Utsikten Ärende för information 1 Kartläggning mänskliga rättigheter Cecilia Berglin Folkomröstningens påverkan på mediedebatten vid valet Lars Nord Övrigt från SKL Lotta Liedberg :12

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för esamhället Sammanträde med beredningen för esamhället Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Mälaren, Saturnus konferens Hornsgatan 15 Ärenden för information 1 Gemensamma lösningar och kravspecifikationer. Eventuellt förvärv av Inera och eventuell utvecklingsfond. Per Mosseby, Åsa Zetterberg 13:00-13:40 Bilaga 1a DELA lång version Bilaga 1b DELA beslutsunderlag Bilaga 2a PM Gemensamma kravspecifikationer Bilaga 2b Rapport gemensamma kravspecifikationer 2 Kommunernas betalning av gemensamma lösningar 2015 Åsa Zetterberg 13:40-14:00 Bilaga 3a PM Kommunernas betalning e-tjänster 3 Diginomics nya ekonomiska drivkrafter Anna Breman Swedbank Bilaga 3b Business case NPÖ 14:00-14:30 Bilaga 4 Rapport Diginomics 4 Digitalt föräldraskapserkännande Anna Gillquist 14:50-15: :46

9 5 Ny strategi digitalisering Per-Erik Nyström 15:10-15:30 6 Aktuellt om e-legitimation Per Mosseby 15:30-15:40 7 Aktuellt från omvärlden/kansliet Per Mosseby Åsa Zetterberg 15:40-16:00 Bilaga 5- Årskrönika Övriga frågor 8 Ärende

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för internationella frågor Sammanträde med beredningen för internationella frågor Tid: Torsdagen den 21 januari kl. 12:30-14:45 Plats: Mallorca 1 Godkännande av föregående protokoll 2 Estlands ordförandeskap i EU Ambassadör Gints Jegermanis EU:s hälsostrategi 4 Rapport om kommande arrangemang Tour de table 5 Övriga frågor Christina Mattson Lundberg, Folkhälsomyndigheten SKL:s prioriterade frågor Annika Lindberg, Internationella sektionen :13

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för kultur och fritid Sammanträde med beredningen för kultur och fritid Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl Plats: Botkyrka Kulturskola, Tumba Beredningsmötet hålls i Botkyrka. Buss till Botkyrka avgår kl från Hornsgatan 20. Lunchen serveras på plan 12, Hornsgatan 20. Ärende för överläggning 1 Kulturskolan i focus: (Bl. a. Regeringens nationella strategi och viktiga utgångspunkter för SKL) Louise Andersson Nils-Olof Zethrin Göran Roos 60 min Ärende för information 2 Gäster från Botkyrka kommun. Information om kulturskolan. 3 SKL:s roll i Folkbildningsrådets representantskap åren Rani Kasapi, kulturchef, Botkyrka kommun, samt chef för kulturskolan. Göran Roos 20 min 15 min Handlingar 4 Aktuella remisser Nils-Olof Zethrin 10 min 5 Nationell kulturutbudget Louise Andersson 10 min 6 Studiebesök på Botkyrka kulturskola 60 min Anmälningar 7 Övriga frågor 8 Förra mötets protokoll Handling :55

12 9 Nästa möte

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för primärvård och äldreomsorg Sammanträde med beredningen för primärvård och äldreomsorg Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Kandell, Hornsgatan 20 Ärenden för beslut 1 Överenskommelse för äldreområdet för 2015 Greger Bengtsson 20 min. Ärenden för information 2 Medlemsenkät folkhälsa 3 Överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten (Dnr: 14/6519) Filippa Myrbäck och Ulrika Forsberg, SKL Åsa Furén-Thulin, SKL 20 min. 20 min. Inga handlingar 4 Glesbygdsmedicin Mante Hedman, Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman 30 min. Ärenden för överläggning 5 Hur olika får det bli, fortsatt diskussion Ordförande leder diskussionen 30 min. Ärenden för information 6 Försöksverksamhet - förstärkt samordning för barn och unga inom LSS området. Annica Blomsten, SKL 20 min :20

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för samhällsbyggnad Sammanträde med beredningen för samhällsbyggnad Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 12:30-16:00 Plats: Bellman, Hornsgatan 15, Stockholm Ärenden för information 1 Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort, dir 2014:32 Petter Classon Utredare 12:30-13:00 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 Expertfunktion för byggskador Boverkets rapport 2014:22 Dnr 14/6418 Anna-Bie Agerberg 13:00-13:15 Handlingar Ärenden för beredning inför styrelsen nästa månad 3 Kommunernas förmåga och intresse att överta den tillsyn som generalläkaren utför Dnr 14/6424 Thomas Forsberg 13:15-13:30 Handlingar Ärenden för överläggning 4 Förslag till förvaltningsplan m.m. för perioden för de fem vattenmyndigheterna Dnr 14/6709, , 6713, Dricksvattenutredningen Tove Göthner 13:30-14:00 Handlingar Michael Öhlund 14:00-14:15 Handlingar Fika 14:15-14: :36

15 6 Opinionsbildande insatser 2014 om bostadsbyggande Anders Norrman 14:35-15:05 Ärenden för information 7 Skrift gällande tillsyn Anna-Bie Agerberg 15:05-15:15 8 Skrift om kommunernas finansiering 9 Offentlig dricksvattenkontroll i kommunerna Tove Göthner Michael Öhlund Tove Göthner Michael Öhlund 15:15-15:25 15:25-15:35 Övriga frågor 10 Övrigt Anmälning 11 Protokoll 11 december 2014 Handling

16 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för socialpolitik och individomsorg Sammanträde med beredningen för socialpolitik och individomsorg Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 12:45-15:45 Plats: Lilla Hörsalen, Hornsgatan 20 Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 1 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (Dnr: 14/6519) Anna Lilja Qvarlander 15 min. Handlingar skickas separat måndag 19 januari Ärenden för information 2 Handlingsplan Barn och Unga samt information om kommande seminarium med socialnämndsordföranden 3 Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 4 Försöksverksamhet - förstärkt samordning för barn och unga inom LSS området Kjerstin Bergman, SKL Leif Klingensjö och Björn Andersson, SKL Annica Blomsten 30 min. Inga handlingar 20 min. Inga handlingar 15 min Övriga frågor 5 Aktuella frågor Åsa Furén-Thulin 15 min. Inga handlingar :14

17 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för tillväxt och regional utveckling Sammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl Plats: Ivar Lo, Hornsgatan 15, Stockholm Ärende för beslut i styrelsen denna månad 1 Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40) Dnr 14/6207 Ellinor Ivarsson Handlingar 2 Ställningstagande gällande kring kollektivtrafik och järnvägstrafik Dnr 14/ Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik. Dnr 14/6786 Cecilia Mårtensson Sara Rhudin Sara Rhudin Magnus Ljung Handlingar Handlingar Ärende för information 4 AU:s strategiseminarium om regionfrågan framöver. 5 Sammanfattande siffror TRUarbetet under mandatperioden. 6 Dialog kring den regionala tillväxtpolitiken. Rapport från möte med Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Lisbet Mellgren Anders Gunnarsson Roland Åkesson Väghållaransvar Ulrika Appelberg :40

18 FIKA Ärende för överläggning 8 Positionspapper Innovation i offentlig verksamhet Klas Danerlöv Handling 9 PM Arbetsförmedlingens förnyelsearbete Underlag inför TRU-beredningen möte med AF Rapport om Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons regionala dialogmöten BESÖK av Clas Olsson, Biträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen Diskussion i beredningen efter besöket Vivi Jacobson- Libietis och Tor Hatlevoll Handling

19 FÖREDRAGNINGSLISTA Beredningen för utbildningsfrågor Sammanträde med beredningen för utbildningsfrågor Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-14:20 Plats: Lokal Koch, Hornsgatan 15, Stockholm Ärenden för information 1 Psynk-projektet slutrapportering Åsa Ernestam, Hanna Sällemark 20 minuter 2 Försöksverksamhet - förstärkt samordning för barn och unga inom LSS området 3 Elevernas syn på skolan presentation av rapport 14a4d52a261af22/ / skl-elevernassynpaskolanuppfoljning-ojgrundskola14.pdf 4 SKL:s arbete med skolutveckling under mandatperioden presentation och diskussion 5 Aktuell skoldebatt omvärldsbevakning Annica Blomsten Jonas Finnman Per-Arne Andersson Martin Holmberg 10 minuter Handlingar bifogas 10 minuter 30 minuter 10 min Övriga frågor 6 Övriga frågor :34

20 FÖREDRAGNINGLISTA Sammanträde med förhandlingsdelegationen Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:30 Plats: Skuggan, Hornsgatan 20, Stockholm Inledning 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3 Föregående protokoll Ärenden för överläggning och information 4 Lönekartläggning i landstingen hur gick det 5 Fortsatt giltighet av HÖK med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård samt Lärarnas samverkansråd Maria Dahlberg Maria Dahlberg 6 Strategisk plattform Agneta Jöhnk 7 Avrapportering av EU-arbetet dnr 15/0042 Sophie Thörne 8 Information om SvJ-arbete 2015 Caroline Olsson 9 Information från kansliet - Rapport från möte med Arbetsmiljöverket:s GD - Föräldraledighet för förtroendevalda Agneta Jöhnk Sophie Thörne Staffan Wikell, avd för juridik :49

21 Övriga frågor 10 Övriga frågor

22 FÖREDRAGNINGLISTA Revisionsdelegationen Sammanträde med revisionsdelegationen Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 12:45-c:a (Obs! Tiden) Plats: Cornelis, Hornsgatan 15 Ärenden för överläggning och information 1 Revisorernas dokument Genomgång av förändringar 2 Grundläggande granskning Presentation av pågående projekt 3 God revisionssed Kort genomgång och diskussion kring de viktigaste förändringarna i den nya upplagan Övriga frågor :43

23 FÖREDRAGNINGSLISTA Sjukvårdsdelegationen Sammanträde med sjukvårdsdelegationen Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl. 13:00-16:00 Plats: Torget, Hornsgatan 20, Stockholm Information 1 Glesbygdsmedicin Mante Hedman, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman Inga handlingar Ärenden för beredning inför styrelsen denna månad 2 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i cancervården 2015 Dnr 14/6942 Gunilla Gunnarsson Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvård 2015 Dnr 14/6936 Bodil Klintberg Ärenden för överläggning och information 4 Klagomålsutredningen S 2014:15, dir 2014:88 Eva Westerling, SKL sakkunnig i utredningen Status Överenskommelse läkemedel Gunilla Thörnwall Bergendahl :47

24 Övriga frågor 6 Aktuella frågor; Eventuellt extra möte i februari 5 mars är sista mötet Hans Karlsson