A" leda förändringar i sjukvården - Utmaningar i förändringsprocesser. Niklas Källberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A" leda förändringar i sjukvården - Utmaningar i förändringsprocesser. Niklas Källberg"

Transkript

1 A" leda förändringar i sjukvården - Utmaningar i förändringsprocesser Niklas Källberg

2

3 Förändringar och förändringsprocesser Olika världar och perspekcv exemplet sjukvården Personer och reakconer i förändring motstånd och medhåll KommunikaCon och verktyg för förändring Rollen som förändringsledare

4 Kontinuerlig - omvälvande Planerad - framväxande Går att styra - okontrollerbar Besluta Involvera Förnuft - känsla E eller O Kvalitet Tid Pengar

5 VidlyJiga visioner och mätbara målsä"ningar behövs Vision Sy,e Mål Vart är vi på väg och vill uppnå? Vad gör vi, för vem och varför? Vad har vi åtagit oss a" genomföra

6 KonCnuerligt genomförandeförändringsarbete E Prioritering Genom- förande F F Förstudie Nuläge Avse" framcda läge Förändrings- alternacv E K T

7 Förändringströ"heten i sjukvården är stor The external pressures on increased organizational effectiveness and the consequent number of organizational change efforts have predisposed many health care professionals to become increasingly disappointed in, and opposed to, organizational change efforts, almost regardless of their means and ends. men är det så? (Axelsson 2000; Garside 1998; Mähring and Källberg 2006)

8 Batalden & Stoltz (1993)

9 Förändringar och förändringsprocesser Olika världar och perspekcv exemplet sjukvården Personer och reakconer i förändring motstånd och medhåll KommunikaCon och verktyg för förändring Rollen som förändringsledare

10 Sak och person är lika vikcga i allt förbä"ringsarbete SAK Förutsä"ningar (input) Arbets- process Resultat (output) PERSON Förutsä"ningar (input) Resultat (output)

11 Vi behöver mäta både förändring och effekt PROCESSMÅTT EFFEKTMÅTT UTVECKLING ÖVER TID

12 Vi behöver mäta både förändring och effekt PROCESSMÅTT EFFEKTMÅTT Riskbedömning för uppkomst av trycksår, fallskador och nutricon Förekomst av trycksår, fallskador, mal nutricon UTVECKLING ÖVER TID

13 Regeringen inför en kömiljard Socialstyrelsen vill se åtgärder kring akuten i Filippa Reinfeldt föreslår a" det ska införas vårdcoacher

14 Sjukvården har olika världar med egna mål Samhällepoli8ker (community) Administratörerchefer (control) Läkare (cure) Sskusk (care) Professionella Baserat på: Glouberman & Mintzberg 2001 Levay 2003 Källberg 2013

15 Sjukvården har olika världar med egna mål Samhällepoli8ker (community) Administratörerchefer (control) Utbildning Läkare (cure) Sskusk (care) Professionella Baserat på: Glouberman & Mintzberg 2001 Levay 2003 Källberg 2013 IT

16 Sjukvården har olika världar som uppfa"ar förändring olika Vem förändringen upplevs komma från påverkar synen på förändring Förändringsprocesser kan påverka relaconer och maktbaser i sjukvården (Det upplevda) syjet med förändring är centralt

17 Förändringar och förändringsprocesser Olika världar och perspekcv exemplet sjukvården Personer och reakconer i förändring motstånd och medhåll KommunikaCon och verktyg för förändring Rollen som förändringsledare

18 Förändringskompetenser Förändringskompetenser 1. Projektledning och projektarbete 2. Processutveckling 3. Organisations- och strukturförändringar 4. Förståelse för och integration av olika kompetenser och världar 5. Hantering av emotionella processer 6. Kommunikation och samordning Källberg 2013

19 A" individer reagerar emoconellt är en naturlig del av alla förändringsprocesser Aktiv Vrede Förhandling Acceptans Känslomässig respons Stabilitet Förnekande Test Passiv Chock Tid Elisabeth Kübler- Ross, On Death and Dying, Macmillan, NY, Depression

20 Förändringsviljekurvan FÖRÄNDRINGS- VILJA Ägarskap Vi måste förbättra oss ytterligare Engagemang Det är så här vi vill göra det Kontakt Medvetande Det är något på gång Acceptans Det här verkar OK, låt oss testa Förståelse Jag förstår hur jag kommer påverkas Jag vet vad det gäller TID

21 I förändring lyssnar man på den man litar på

22 Om jag vill lyckas med ah föra en människa mot eh bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Sören Kirkegaard, existencell filosof, f 1813, d 1855

23 Förändringsbenägenhet - krajfältsanalys MOTSTÅND - TRYCK +

24 Gruppsammansä"ningen påverkar förändringen Kraftfältsanalys + - Kraftfältsanalys ++++

25 Det finns olika orsaker Cll motstånd mot förändring Orsaker till motstånd mot förändring Självintresse Ovilja eller misstro Olika uppfattningar Sakna förtroende missförstånd Låg tolerans som kräver olika åtgärder Garside 1998, Källberg 2013

26 Förändringar och förändringsprocesser Olika världar och perspekcv exemplet sjukvården Personer och reakconer i förändring motstånd och medhåll KommunikaCon och verktyg för förändring Rollen som förändringsledare

27 A" få effekt av förändringar KonCnuerligt genomförandeförändringsarbete E Prioritering Genom- förande F F Förstudie Nuläge Avse" framcda läge Förändrings- alternacv E K T

28 Hur vet vi a" en förändring är en förbä"ring? Förbättringshjulet

29 Vi behöver mäta både förändring och effekt PROCESSMÅTT EFFEKTMÅTT UTVECKLING ÖVER TID

30 Nysam har i 20 års tid tagit fram nyckeltal för jämförelse inom sjukvård och omsorg och därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Två gånger per år samlas närmare 400 verksamhetsrepresentanter i våra 25 utvecklingsgrupper för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet.

31 Det mesta som går fel idag beror på a" man inte kommunicerat med rä" person eller kommunicerat på fel sä"

32 Kommunikation (communicare) göra gemensamt

33 Data informacon - kunskap EBH (8)

34 A" styra offentliga verksamheter handlar om a" styra olika världar med olika, ibland motstridiga, mål Samhällepoli8ker (community) + Administratörerchefer (control) + Utbildning Läkare (cure) Omvårdnadspersonal (care) Professionella Vårdens intressenter Baserat på: Glouberman & Mintzberg 2001 Levay 2003 Källberg 2011 Media

35 KommunikaCon och media - Lean Healthcare VLT 25 och 26 maj 2010

36 Niklas Modig, Personal & Ledarskap,

37 Vilket språk pratar du? Vem är du? Vill jag lyssna? Jag är från Orten och läkare och tänker på pacenten och hennes känslor Du kommer ju från Stockholm och är ekonom, så du tänker bara på pengar

38 Deltagande och förankring - vernissage

39 Förändringar och förändringsprocesser Olika världar och perspekcv exemplet sjukvården Personer och reakconer i förändring motstånd och medhåll KommunikaCon och verktyg för förändring Rollen som förändringsledare

40 Förändringskompetenser Förändringskompetenser 1. Projektledning och projektarbete 2. Processutveckling 3. Organisations- och strukturförändringar 4. Förståelse för och integration av olika kompetenser och världar 5. Hantering av emotionella processer 6. Kommunikation och samordning Källberg 2013

41 Förändringsledares egenskaper Förändrings- kompetens prescgelöshet förståelse kommunikatör mod mandat empac

42 Förändringsledare måste vara integratörer Community Control Utbildning Teknologi Care Vårdprofessionella Control

43 RekommendaConer Cll förändringsledare alla som driver förändring 1. Lär mer om olika förändringskompetenser 2. Ta hänsyn Cll verksamhetens förändringshistorik 3. Fokusera på genomförandet och effekter Cdigt 4. Använd enkla förändringsmodeller 5. Förstå personer, deras perspekcv och drivkrajer 6. Välj rä" nyckelpersoner 7. Låt berörda vara med Cdigt i processen 8. Skapa arenor där medarbetarna får u"rycka förväntningar och farhågor öppet 9. Var beredd på reakconer och känslor, acceptera dem och agera konsekvent 10. Kommunicera, kommunicera, kommunicera men anpassa Cll mo"agaren 11. Visa a" du tror på förändringen 12. Håll ut!

44 Om ni vill läsa mer

45 Om ni vill läsa mer

46

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Välkommen till Värdecafé 4 14-15 mars 2013

Välkommen till Värdecafé 4 14-15 mars 2013 Välkommen till Värdecafé 4 14-15 mars 2013 Vad händer idag? 13:00 14:00 Inledning och omvärlden 14:00 15:00 Presentation av det egna arbetet 15:00 15:30 Fika 15:30 16:30 Systemförståelse och hållbarhet

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Change management effectiveness.

Change management effectiveness. Leda i förändring Percent of respondets that met or exceeded project objectives Change management effectiveness. 100% Correlation of change management effectiveness to meeting project objectives 90% 95%

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning.

Tillgängliga resurser. Definitionen av en sund budget. DU 2.1 Riskhantering och beredskapsplaner Definitionen av risk i projektledning. REVEAL Course PM3 Level 2 Advanced Topic: Project Management Reveal kurs projektledning Nivå Avancerad Ämne: Projektledning Modul 1: Projektets budget: resurser och definitionen av en sund budget DU 1.1

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer