En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen"

Transkript

1 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 8, 2012 I detta nummer: - Stort fokus på sjöfarten och den maritima näringen under årets Almedalsvecka - Fullständigt program för Världssjöfartens Dag 2012, 100 år efter Titanic, Göteborg 27 september. Anmäl dig redan nu - Sjöfartsforum önskar trevlig sommar!! Mer sjöfart än någonsin under Almedalsveckan En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen Aldrig tidigare har så många seminarier handlat om sjöfarten och den maritima näringen som under årets Almedalsvecka och aldrig tidigare har den maritima näringen haft en egen plats för seminarier och möten. Sjöfartsforum stod i år värd för en Maritim Mötesplats i Gotlandsbolagets fina trädgård på Hamngatan 1 med totalt 16 seminarier samt fem sjöfartspubar med gästtalare. Hamngatan går som namnet antyder från hamnen, där allt fler aktiviteter och arrangemang anordnas, upp till Donners plats som är centrum för det mesta som händer under denna väldigt speciella vecka. Men det var inte bara i den Maritima Mötesplatsen som sjöfarten stod i fokus. Även Sveriges Redareförening anordnade seminarier, liksom t ex Västra Götalandsregionen. Almedalsveckan är ett slags jättestor mässa med seminarier med mingel, mat och festaktiviteter. Allt ämnen täcks, alla är där och alla utrymmen utnyttjas. Minglet, mötena och diskussionerna pågår nästan dygnet runt och det gäller att synas, höras och proffsmingla. Alla konkurrerar konstant med alla och alla försöker attrahera våra ledande politiker och beslutsfattare som talare och deltagare på seminarier och mingel. Med den medeltida inramning som Visby innebär kan hela veckan sägas vara rätt osannolik. Man fascineras, engageras, har trevligt, lyssnar, diskuterar och lär samt blir fullkomligt utmattad av all fakta, alla intryck och alla möten och människor.

2 Seminarierna på den Maritima Mötesplatsen arrangerades dels av Sjöfartsforum och täckte den maritima strategiprocessens fokusområden, dels av medlemmar som hyrt tid för egna seminarier. Tre seminarier var dessutom samarrangemang mellan Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar och Sveriges Redareförening. Varje kväll, mellan kl , öppnades grindarna till en Sjöfartspub med en gästtalare per kväll. Sjöfartspuben, som hölls för femte året i rad, arrangeras gemensamt av Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar, Sjöfartsverket, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum och Lighthouse. Som vanligt attraherade det informella pubminglet med lite mat och dryck många förhandsanmälda både representanter för den maritima näringen och folk från våra målgrupper. Med veckan i lite perspektiv känner vi oss mycket nöjda. Den Maritima Mötesplatsen var helt rätt vi satte fokus på sjöfarten och den maritima näringen. Vi var synliga, hade ett perfekt läge, mycket bra talare, lyfte fram våra viktiga frågor och budskap samt skapade en plats för möten och diskussioner. Liksom många andra arrangörer kan vi dock konstatera att det var färre rikspolitiker och beslutsfattare från departement och myndigheter än vanligt. Trots rekordet av evenemang arrangerade av 930 arrangörskonstellationer såg kanske många 2012 som ett mellanår. Men branschfolket var där, liksom t ex lokal- och regionspolitiker och våra seminarier drog många åhörare (även om det stora tidningskalendariet noterat två seminarier på fel dag). Almedalsvecka och våra satsningar kommer noggrant att analyseras och om allt går i lås hoppas vi kunna utveckla konceptet än mer till nästa år. Tack! Allt förberedelsearbete, alla budskap och programidéer till trots, den Maritima Mötesplatsen skulle aldrig kommit till stånd utan ett antal aktörers ekonomiska bidrag, välvilja och arbete. Gotlandsbolaget öppnade generöst grindarna till trädgården för vår satsning, stod ut med allt spring, våra talare, musik mm och hjälpte oss med mycket nödvändigt praktiskt! Ett mycket stort tack till er!! Tack också till våra sponsorer Sirius Rederi, Viking Line, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Fairwater, SEKO sjöfolk, Sveriges Redareförening, SSPA, Södertälje Hamn, Passagerarrederiernas förening, Swedocean, Gotlands Stuveri, Copenhagen Malmö Port samt Signalpartners. Ytterligare aktörer värda ett stort tack är förstås alla våra talare som tog sig tid att komma över till Gotland och tala på våra seminarier. Vi kan konstatera att alla, utan undantag, gjorde ett fantastiskt jobb. Vad hände, vad sas, vem talade och vem var där? Det maritima klustret är omfattande och täcker vitt skilda områden. Den Maritima Mötesplatsens seminarier började i Ocean Energy och slutade i en kommunal integrerad kollektiv- och turisttrafik med båt. OCEAN ENERGY Anna Jivén, Athena Advisory presenterade ett seminarium om Ocean Energy, ett än så länge fragmenterat branschområde kring energiutvinning från våg, vind, termik och alger. Det är ett område nära knutet till sjöfarten genom behovet av kostnadseffektiva koncept kring specialiserade sjötransportservice för installation och underhåll. Offshoreindustrins servicesektor är inte helt rätt. Anders Carlberg, VGR, pratade om värdet av att utvidga det maritima begreppet och om vikten av sjöfartskunnandet för ocean energys utvecklingsmöjligheter. Han talade också om vikten av att detta blir ett av Sveriges styrkeområden, inte bara ett av VGRs viktiga satsningsområden. Regioner behöver samarbeta och Sverige (och Europa) behöver ett utvecklat havsbaserat energiområde för sin energiomställning. Vattenfall, berättade Oskar Ahnfeldt, investerar huvudsakligen idag i förnyelsebar energi, sedan 2006 inom den vågbaserade. Företaget är i en läroprocess och har fokus främst på UK där energiutvinningen från vågkraft är 10 ggr den i Sverige och där regeringen ger gott investeringsstöd. Tekniken är inte färdigutvecklad.

3 FORSKNING, INNOVATION, INFORMATIONSTEKNIK Lighthouse, Klas Brännström och Björn Södahl pratade om vikten av att alla containrar med doktorsavhandlingar inte bara blir liggande på hyllan utan går vidare till demoprojekt som i sin tur leder vidare till fullskaleprojekt. Open innovation var också ett begrepp som lyftes fram. Man ska arbeta öppet, alla ska se. Forskning är inte bara något som sker initialt i en innovationsprocess. Det ska pågå både före, under och efter demoprojekten. Riskkapital behövs för att innovationsprocesserna ska utvecklas. Informationsteknik är ett område där den maritima näringen har stora möjligheter, både idag baserad på klustrets kompetens och i framtiden om t ex myndighetsdata görs tillgängligt. Informationsteknik är delar inom t ex trafikledning, trafikinformation, it i gods- och logistikkedjan, betalningssystem, dataförsörjning, övervakning mm. Jan Bergstrand, Trafikverket, berättade om regeringens och EUs arbete med en ITShandlingsplan och han påpekade vikten av att se möjligheterna och konkurrensfördelarna inom detta område. Börje Silverfjäll på Broström/Maersk Tankers pratade om det uppkopplade fartyget och möjligheterna för rederiet inom tre områden IT-perspektivet, det kommersiella perspektivet och navigationsperspektivet. Elektroniska bill of ladings kan t ex korta liggetiden i hamn med en timma. Dokumenten signeras på samma sätt som man signerar en betalningsorder i en internetbank. Man kan abonnera på ett sjökort och jobba med elektronisk weather-routing för avsevärda bunker- och kostnadsbesparingar. Det uppkopplade fartyget ger möjlighet till remote IT-support, installation av applikationer, uppdatering av programvara, resultat- och prestandajämförelse mellan systerfartyg, central övervakning, integrering av inköpsprocesser, låta leverantörer ta större ansvar än idag för support och underhåll av utrustning ombord mm. HR-perspektivet med social IT möjliggör att få rätt folk att jobba ombord och stanna där. Maersk Tankers har tre nät ombord; ett business net, ett crew net och ett tredjepartnät. Egen bandbredd möjliggör också att tio fartyg kan poolas så att man får ut mest av bandbredden. En vision är att hamnarna i Europa går samman för att tillhandahålla bredbandsuppkoppling. Det skulle innebära stora möjligheter för fartygen/rederierna. PIRATPROBLEMATIKEN Försvarsmakten/Marinen arrangerade en paneldiskussion kring piratproblematiken och skyddet av de sjöanställda samt den svåra frågeställningen när rederierna tvingas anställa privata vaktbolag ombord för att skydda besättning, fartyg och last i piratområden. Beväpnad skyddsverksamhet är inte något arbetsgivare i land får eller behöver arbeta med för att skydda sina anställda och sin verksamhet, varför måste rederier göra det när arbetsplatsen/verksamheten sker till havs? Inget civilt företag ska behöva hantera kriminella hot. Vi bär ett kollektivt ansvar för att vattenvägarna är öppna. Varför får inte Marinen, med all sin kompetens och erfarenhet användas till detta? Både Gotlandsbolagets Jan-Erik Nilsson och Stenas Carl-Johan Hagman var upprörda över att rederinäringen får ta hand om problemet själva. Vi ska inte behöva ha vakter ombord. Det är inte vår roll att hantera detta sa Jan-Erik Nilsson. Carl-Johan Hagman menade att säkerhetssituationen är helt oacceptabel och jag som chef ska inte ta ansvar för att ha beväpnade vakter ombord. Jag är expert på logistiksystem, inte säga till när någon ska skjuta. Vi betalar bolagsskatt för att myndigheterna ska ha våldsmonopol. Det här är en mycket tydlig uppgift för Försvarsmakten. Marinens vision är, sa Jonas Haggren, Försvarsmakten, en svensk marin närvaro där vi kan jacka in och ut över tid. Alla var överens om att den politiska viljan saknas och behövs och att våldet eskalerar när vakter sätts ombord. Det är inte rederierna som ska hantera detta utan samhället, på ett koordinerat sätt. Hellre en skatt till en stat än en avgift till en privatarmé som jag inte har kontroll över, sa Carl-Johan Hagman som berättade att Stena idag har fått bygga upp en egen avdelning som rekryterar högkvalitativa bevakningsföretag. Det är politiska beslut som saknas. Vi kan gå ner nu, sa Jonas Haggren. HÅLLBAR SJÖTRANSPORT SEKO sjöfolk ordnade ett seminarium om sin kampanj Schysta bananer. I en paneldiskussion ledd av journalisten Britt-Marie Mattsson diskuterade Kenny Reinhold, SEKO sjöfolk med Skogsindustriernas Karolina

4 Boholm, Stina Billinger SPP och Lisa Svensson på Utrikesdepartementet. Med sin kampanj "Schysta bananer på världshaven" vill SEKO sjöfolk att fler företag ska ta socialt ansvar när de köper sjötransporter för att på så sätt förbättra villkoren för världens sjöfolk. Precis som företag ser det som en konkurrensfördel att ta socialt ansvar för en hållbar produktion, vill SEKO sjöfolk bidra till att det också ska gälla i transportledet. Därför har man också tagit fram ett förslag till certifieringssystem, Fair Freight, som ska underlätta transportköp för seriösa företag genom att garantera att en aktuell sjötransport följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Läs mer om kampanjen på Stina Billinger menade bl a att shipping är en högrisksektor vad gäller hållbarhet och att näringen måste gå mer hand i hand för att jobba med frågan, vara medveten om gråzonerna och ha kunskap om var man rör sig. Panelen menade att det inte räcker att följa lagar. Vi har inte så starka lagar att vi kan bygga en hållbar värld på bara dem. Diskussion om schysta bananer, om hur den maritima näringen skapar värde samt Börje Silverfjäll om det uppkopplade fartyget. VAD SOM KRÄVS FÖR VÄRDESKAPANDE AV EN MARITIM NÄRINGEN Kristofer Andrén, Kristofer Andrén Consulting AB och Erik W Jakobsen, Menon Business Economics, Norge talade under tisdagseftermiddagen om den maritima näringens värdeskapande. I Norge mäter man regelbundet värdeskapandet, här i Sverige har vi ännu inte börjat. Värdeskapandet handlar om den maritima näringens bidrag till BNP, alltså näringens bruttoprodukt. I Norge mäter man dessutom handelsflottans marknadsvärde, inte flottan i ton. För att en näring ska kunna växa är ett antal parametrar nödvändiga. Det krävs konkurrenskraftiga företag, att landet och regionen är attraktivt för att företag ska etablerar sig och stanna, en tydlig inre klusterdynamik med gott samspel mellan företag samt politiska långsiktiga spelregler. I Norge finns stabila politiska villkor och goda klusterförutsättningar. Den norska politiken handlar om tre stora områden; rederibeskattning, nettolön till sjöfolk och en kunskapspolitik (med FOU och maritima utbildningar). Kompetensresurserna, påpekade Erik Jakobsen, är också oerhört viktiga och Norge är idag helt beroende av Sverige som resursbas. Sverige har hög kompetens inom det maritima området (som tyvärr alltså till stor del försvinner iväg till Norge och skapar värde där). SJÖFARTENS ÖKADE MÖJLIGHETER SOM TRAFIKSLAG Under Sjöfartsforums, Sveriges Redareförenings och Sveriges Hamnars gemensamma seminarier pratade Anders Boman, Wallenius om vikten av goda relationer inom näringen och hur glädjande det är att sjöfarten nu är mer synlig. Vår infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd talade om kapacitetsproblemen och sjöfartens möjligheter, om gemensamma utmaningar inom EU om vikten av effektiva hamnar och terminaler. Det är viktigt att inte tänka gränser, utan istället Sverige i relation till EU och globalt. Vi (Sverige) kan inte urskilja oss, sa hon, vi måste ha likvärdiga villkor om vi ska kunna vara med. Den ambitionen har vi. Det var ett uttalande som bådar gott inför framtiden. Lena Erixon, Trafikverket pratade om sjöfarten i transportsystemet, om kapacitetsproblem i förhållande till investeringar och om hur vi långsamt går mot konkurrensneutrala förutsättningar. På sikt måste transportslagen bära mer och mer av sina kostnader. Det

5 är viktigt med sömlösa byten och att tänka i stråk och flöden, utifrån godset, men vi kan inte satsa överallt, inte till varje hamn. Det krävs mer samarbete mellan hamnar och ökade miljösatsningar. Kollektivtrafik till sjöss nämndes som en utvecklingspotential. Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn, värnade ett utbyggt järnvägssystem samtidigt som han menade att kustsjöfarten kan utvecklas. David Bromander, Sirius Chartering, Katarina Sundvall, Preem och Curt Kristoffersson, Umeå Hamn pratade om närsjöfartens och kustsjöfartens möjligheter och kapacitet samt svårigheter kring utvecklingen främst i form av kostnadsnackdelar. Hur man än ser på närsjöfarten och kustsjöfarten landar man i problemet att sjöfarten bär en större del av sina kostnader än vad väg- och järnvägen gör. Den EU-klassade inlandssjöfarten kan avlasta väg- och järnväg och minska miljöpåverkan i och runt storstäder vid vatten och i kustnära områden, t ex mellan hamnar. En modern trafik med inlandspråmar är en intressant möjlighet tyckte Erik Froste, Södertälje Hamn, Mats Uhrfelt, Sjöfartsverket, Henrik Källsson, Thunbolaget och miljöpartisten och kommunalrådet Karolina Skog i Malmö. Nu krävs fastställande av en zonindelning för de inre vattenvägarna och kustområdena samt ett politiskt beslut. SJÖMANSSPRÅKET OCH SJÖFARTEN I LITTERATUREN Alla föredrag handlade inte om transportfrågor och näringspolitik. Torbjörn Dalnäs, Sjöfartsverket pratade om sjömansspråket och sjöfarten i litteraturen och roade publiken med alla segelfartygstermer som idag är självklara delar av det svenska språket, inte minst inom näringslivet där vi sjösätter en verksamhetsidé, lägger om kursen, inte sackar efter i konkurrensen eller blir akterseglade och helst inte råkar ut för havererade projekt. Det finns sjötermer för allt från vaggan till då vi seglar in i den sista hamnen. En del termer har dock ändrat betydelse som t ex tafsa på, som man kanske inte ska göra (lösa upp garn) eller häckla (avskilja blånor ur garn). LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Margareta Stenbock von Rosen, Ornö Sjötrafik berättade om kampen för en levande ö och hur öborna kämpar tillsammans. Färjan till och från ön är motorn för ett fungerande samhälle och Ornö Sjötrafik har två färjor vilket ger 15 helårsarbetstillfällen och möjligheter för 60 bofasta på ön. Utmaningarna är regelverk kring bemanning (där staten och privata aktörer inte har samma regelverk), myndighetsavgifter, korta upphandlingstider och finansiering. Erik Eklund, Transportstyrelsen berättade om Transportstyrelsens arbete för en effektivare sjöfartsinspektion med regelförenklingar, lägre avgifter, mindre inlåsningseffekter, riskbaserad tillsyn mm. VATTENVÄGEN I URBANA MILJÖER Vattenvägen har möjligheter i urbana miljöer och Johan Axiö, Sjöfartsverket och Fredrik Meurman, Stockholms läns landsting lyfte fram sjöfarten i kollektivtrafiken och godstransporter i städer. Fredrik

6 Meurman berättade att dagens existerande samhällsekonomiska kalkyler inte fungerar eller passar för analys av vattenvägarnas möjligheter. Fredrik beskrev att vattnet, trots att det förenar, ofta blir en tydlig barriär i planeringsmodellerna. Han menade också att vi måste lyfta fram de unika möjligheter som ligger framtidens kollektivtrafik/passagerartrafik till sjöss och nämnde möjligheten till skolfartyg i skärgården där man kan undervisa öbornas barn från norr till söder, möjligheten att arbeta ombord/flytande arbetsplats, äta frukost på väg till jobbet, ha bra bredbandsuppkoppling, afterwork på fredagar, mm. Johan Axiö pratade om vattenvägens möjlighet att skapa genvägar, roligare resande, mer miljövänliga transporter (t ex linfärjor och nya bränslen i Hamburg finns sedan 2008 passagerarfärjor med vätgas/bränsleceller). Nya linjer i kollektivtrafiken till sjöss kan inte bara avlasta vägnätet, de kan också utgöra ett kapacitetstillskott och skapa nya resmönster. Det gäller, menade Johan, att noggrant analysera vilka kostnader och nyttor som läggs in i de samhällsekonomiska kalkylerna. Båda efterlyste bättre beslutsunderlag och relevansmodeller, en långsiktighet, synkromodalitet (ett smidigt flöde) och att se hela resan inkl byten mellan trafikslagen. Vi måste också tänka nytt och utanför existerande ramar möjligheterna finns. Det gäller även för godstransporter av t ex sopor, byggmaterial mm. FLER SEMINARIER Utöver ovanstående hade även Trelleborgs Kommun och Hamn två seminarier på den Maritima Mötesplatsen där man bl a diskuterade hur man med en långsiktig samhällsplanering skapar framgångsrika lösningar för en hamnstad. Stockholms Hamnars seminarium lyfte fram framtidens hamninfrastruktur i Östersjön och hur huvudstadsregionen förbereder sig, bl a med den nya hamnen vid Norviksudden i Nynäshamn. Catherine Legrand, Linnéuniversitetet i Kalmar, pratade om vilka spetsutbildningar som krävs för en innovativ maritim arbetsmarknad kring Östersjön. SJÖFARTSPUBAR MED FEM GÄSTTALARE Måndag fredag arrangerades sjöfartspubar med en gästtalare per kväll och ett maritimt mingel kring näringens viktiga frågor. Följande personer var våra gästtalare i år; Keld Pedersen, APM Terminals Gothenburg, Jonas Vedsmand, Sjöfartsverket, Carl-Johan Hagman, Stena, Anders Werner, Trafikverket Färjerederiet och Lena Dyberg, Karlstad Kommun. Lena Dyberg och Carl-Johan Hagman, två av gästtalarna på Sjöfartspuben med ett maritimt mingel i och runt tältet. I MINGLET På seminarierna och i det maritima minglet på kvällarna syntes hamnföreträdare från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Där fanns små och stora rederier (passagerar- och godstransportrederier samt rederier som arbetar för ocean energysektorn) i huvudstaden, på Donsö och t ex i Vänern. Maritima underleverantörer fanns på plats, liksom många maritima konsultföretag. Lokalpolitiker från kommuner i hela landet besökte oss, liksom några riksdagsmän och många regions- och landstings- samt länsstyrelseföreträdare. Vi skymtade representanter från Näringsdepartementet, liksom tjänstemännen på Trafikutskottet. Organisationsföreträdare från andra trafikslag liksom föreningar inom transportsektorn fanns där. Även media, fackliga företrädare, andra större bransch- och industriorganisationer, varuägare m fl sågs också ta del av våra viktiga frågor.

7 Världssjöfarten Dag, 27 september på Lindholmen Science Park i Göteborg 100 år efter Titanic anmäl dig redan nu

8 Sjöfartsforum önskar alla nyhetsbrevläsare en trevlig, skön och avkopplande sommar och väl mött i höst! Du hittar detta och tidigare nyhetsbrev på vår webbplats Följ oss på Facebook. Gilla oss också och öka spridningen av den maritima informationen Eller på LinkedIn Med vänlig hälsning, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum,

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 För fjärde året i rad har Sjöfartsforums verksamhet till stor del dominerats av det maritima strategiarbetet. Sju fokusgrupper, med

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm DEN MARITIMA STRATEGIPROCESSEN Redovisning av fokusgrupperna Konkurrensvillkor och Hållbar värdetillväxt Sjöfartsforum

Läs mer

Tema IS maritimt mingel i Stockholm 29 augusti

Tema IS maritimt mingel i Stockholm 29 augusti Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2013 INNEHÅLL Tema IS, maritimt mingel i Stockholm 29 augusti Världssjöfartens Dag 26 september, gröna utmaningar för en blå näring Stor aktivitet på den Maritima Mötesplatsen

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014

Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014 Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014 I DETTA NYHETSBREV: - Ett maritimt valmanifest; fyra punkter för att stärka sjöfarten som trafikslag och näring - 30 seminarier och aktiviteter på den Maritima Mötesplatsen

Läs mer

Påminnelse sista anmälningsdag 16 mars: Miniseminarium om sjöfarten och CSR/Corporate Social Responsibility den 21 mars i Göteborg

Påminnelse sista anmälningsdag 16 mars: Miniseminarium om sjöfarten och CSR/Corporate Social Responsibility den 21 mars i Göteborg Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2012 Innehåll Påminnelse Minikonferens om CSR 21 mars sista anmälningsdag 16 mars Sjöfartsforums föreningsstämma 21 mars i Göteborg Fler aktiviteter i kalendariet Närsjöfart

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Sjöfarten i fokus på Almedalsveckans Maritima Mötesplatsen

Sjöfarten i fokus på Almedalsveckans Maritima Mötesplatsen Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 4, 2013 INNEHÅLL Maritim Mötesplats under Almedalsveckan Maritimt mingel och eftersnack med gästtalare Piratproblematiken ämne hos Riksdagens Maritima Nätverk Swedish Maritime

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen 2017-01-26 Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen EN SVENSK MARITIM BASNÄRING Anna Hammagren, Fullpage Communications AB Havet som naturresurs Havet som vattenväg -det hållbara

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 I detta nyhetsbrev: Succé igen i Almedalen Sjöfartsforum ordförandeorganisation för European Shortsea Network Vision och strategiprojektet höststartar den 24 augusti Sjöfartspub

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2012 Innehåll 8 mars, eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet Vad är närsjöfart och kustsjöfart? 21 mars, Sjöfartsforums stämma i Göteborg

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 Fartygsforum 2012 genomfördes den 13-14 oktober i Göteborg. Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Årsmötet 2014 på Teaterskeppet var välbesökt. Vi deltog i Kollektivtrafikdagen 2014 i Stockholm. Under Almedalsveckan arrangerade vi en paneldiskussion

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014 I DETTA NYHETSBREV: - Den effektiva hamnen en viktig pusselbit för en konkurrenskraftig sjöfart - Näringsdepartementets arbete med en maritim strategi har identifierat

Läs mer

Anna Hammargren, Sjöfartsforum

Anna Hammargren, Sjöfartsforum Anna Hammargren, Sjöfartsforum Transocean trafik, Närsjöfart, Kortsjöfart, Europasjöfart, SSS, Short Sea Shipping, International Intra EU 27, Kustsjöfart, Cabotage, Intra EU 27, Feedertrafik, Inrikes sjöfart,

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden

Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess Sjöfartsforum / Maritime Forum, Shortsea Promotion Centre Sweden Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess 2009 2013 Vägen mot en etablerad svensk maritim näring, och en politiskt beslutad, maritim strategi Från frustration till aktion Det är dags nu!!! Sverige

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER Nr 7-8 2012 2012-08-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Momskursen är fullständigt fullbokad! Rekordmånga skrev ICS-examen världen över Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MINISTERN BRIEFADE OM DEN MARITIMA STRATEGIN

SKEPPSMÄKLARNYTT MINISTERN BRIEFADE OM DEN MARITIMA STRATEGIN Nr 5 2012 2012-05-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Ministern briefade om den Maritima Strategin 100-talet medlemmar deltog i Gävlemötet Fyra Diplomerade Skeppsmäklare utexaminerade Europas maritima huvudstad i strålande

Läs mer

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Almedalsveckan växer explosionsartat Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, har arrangerats på Gotland i snart 50 år. Det hela

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Näringsdepartementet 1

Näringsdepartementet 1 2017-01-26 Näringsdepartementet 1 En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö Näringsdepartementet Ida Björklund 2 Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward.

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Hur kan trafiken på Vänern utvecklas och vad säger varuägarna? Inledning. Vad är Project WaterwaysForward? Vad är skillnaden på inlandssjöfart och kustsjöfart?

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Maritim Mötesplats Almedalsveckan 2014

Maritim Mötesplats Almedalsveckan 2014 Maritim Mötesplats Almedalsveckan 2014 Se hela programmet på den Maritima Mötesplatsen här. Se den Maritima Mötesplatsens sponsorer här. Läs om de Maritima Minglen här. Se bildspel från den Maritima Mötesplatsen

Läs mer

Kunskap och innovation

Kunskap och innovation Den maritima strategiprocessen Kunskap och innovation förutsättningar för hållbar värdetillväxt Björn Södahl Lighthouse Medverkande i fokusgruppen Jan Bergstrand - Tafikverket Rickard Bergqvist - GU Handels;

Läs mer

Eftermiddagsseminarium 8 mars i Stockholm dags att anmäla sig När och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

Eftermiddagsseminarium 8 mars i Stockholm dags att anmäla sig När och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2012 Innehåll 8 mars, om närsjöfart och intermodalitet. Fullständigt program. Dags att anmäla sig. Närmast efter i kalendariet Från okänd till smått etablerad Efter färdiga

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Årsmöte 2015. Höstmöte och. 2015 i Göteborg. Sidan 1 2016-03-02

Årsmöte 2015. Höstmöte och. 2015 i Göteborg. Sidan 1 2016-03-02 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna årr 2015 Årsmöte 2015 på Myntkabinettet i Stockholm Vi delade ut priset Årets Skärgårdsrederi för första gången vid årsmötet 2015. Vinnare blev Green City Ferries.

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 visa på sjöfartens roll och möjligheter för samhälle och näringsliv. Inom klustret verkar Sjöfartsforum för ökad samverkan, Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 I detta nyhetsbrev: Vem ska få Sjöfartsforums

Läs mer

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet

Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Innovation med informationsteknik i Svensk sjöfart och maritim verksamhet Per-Erik Holmberg Viktoriainstitutet Sjöfartsforum Stockholm 20121108 Innovation..the creation and adoption of an idea, a product,

Läs mer

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid Jobba till sjöss nära hemma Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid 2 Intressanta utvecklingsmöjligheter för duktigt sjöfolk

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet

Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ulrika Appelberg Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Tyngre fordon på det allmänna vägnätet samt Tyngre och längre fordonståg

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning

Preliminära synpunkter TRV s kapacitetsutredning Preliminära synpunkter 2012-03-16 TRV s kapacitetsutredning ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER Det behövs ökade satsningar på drift o underhåll mm samt åtgärder för ett effektivare kapacitetsutnyttjande MEN det krävs

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010

Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket. Einar Schuch Regionchef Region Öst. Trafikverket startade den 1 april 2010 Verksamhetsområde Samhälles roll i Trafikverket Einar Schuch Regionchef Region Öst Varför bildades Trafikverket? Framtidens samhällsutvecklare Ett trafikslagsövergripande synsätt planerar för alla trafikslag

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6, 2010

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6, 2010 visa på sjöfartens roll och möjligheter för samhälle och näringsliv. Inom klustret verkar Sjöfartsforum för ökad samverkan, Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6, 2010 I detta nyhetsbrev: Sjömannen och den svenska

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten. Susanna Hall Kihl

Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten. Susanna Hall Kihl Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten Susanna Hall Kihl 2011 11 08 1 Definitionsfrågan Julborden Finlands, Danmarks, Englandsbåtarna Större kryssningsfartyg Bilfärjor (Färjerederiet är Sveriges

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet?

Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? Hur kan vi ta vara på våra naturliga resurser I Östersjön och samtidigt bidra till en förbättrad miljö I havet? 1. VINDKRAFT 2. VÅGKRAFT 3. HAVSSTRÖMMAR 4. SYRESÄTTNING 5. FORSKNING 6. UTVECKLING 7. FISKODLING

Läs mer

Hur tar vi den maritima informationshanteringen, utbildningen, kunskapen och innovationen in i framtiden?

Hur tar vi den maritima informationshanteringen, utbildningen, kunskapen och innovationen in i framtiden? Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2012 Innehåll Inbjudan till seminarium 31 maj om framtidens maritima informationshantering, kunskap och innovation Vårens sista sjöfartspub maritimt afterwork 31 maj kl

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer