En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen"

Transkript

1 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 8, 2012 I detta nummer: - Stort fokus på sjöfarten och den maritima näringen under årets Almedalsvecka - Fullständigt program för Världssjöfartens Dag 2012, 100 år efter Titanic, Göteborg 27 september. Anmäl dig redan nu - Sjöfartsforum önskar trevlig sommar!! Mer sjöfart än någonsin under Almedalsveckan En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen Aldrig tidigare har så många seminarier handlat om sjöfarten och den maritima näringen som under årets Almedalsvecka och aldrig tidigare har den maritima näringen haft en egen plats för seminarier och möten. Sjöfartsforum stod i år värd för en Maritim Mötesplats i Gotlandsbolagets fina trädgård på Hamngatan 1 med totalt 16 seminarier samt fem sjöfartspubar med gästtalare. Hamngatan går som namnet antyder från hamnen, där allt fler aktiviteter och arrangemang anordnas, upp till Donners plats som är centrum för det mesta som händer under denna väldigt speciella vecka. Men det var inte bara i den Maritima Mötesplatsen som sjöfarten stod i fokus. Även Sveriges Redareförening anordnade seminarier, liksom t ex Västra Götalandsregionen. Almedalsveckan är ett slags jättestor mässa med seminarier med mingel, mat och festaktiviteter. Allt ämnen täcks, alla är där och alla utrymmen utnyttjas. Minglet, mötena och diskussionerna pågår nästan dygnet runt och det gäller att synas, höras och proffsmingla. Alla konkurrerar konstant med alla och alla försöker attrahera våra ledande politiker och beslutsfattare som talare och deltagare på seminarier och mingel. Med den medeltida inramning som Visby innebär kan hela veckan sägas vara rätt osannolik. Man fascineras, engageras, har trevligt, lyssnar, diskuterar och lär samt blir fullkomligt utmattad av all fakta, alla intryck och alla möten och människor.

2 Seminarierna på den Maritima Mötesplatsen arrangerades dels av Sjöfartsforum och täckte den maritima strategiprocessens fokusområden, dels av medlemmar som hyrt tid för egna seminarier. Tre seminarier var dessutom samarrangemang mellan Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar och Sveriges Redareförening. Varje kväll, mellan kl , öppnades grindarna till en Sjöfartspub med en gästtalare per kväll. Sjöfartspuben, som hölls för femte året i rad, arrangeras gemensamt av Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar, Sjöfartsverket, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum och Lighthouse. Som vanligt attraherade det informella pubminglet med lite mat och dryck många förhandsanmälda både representanter för den maritima näringen och folk från våra målgrupper. Med veckan i lite perspektiv känner vi oss mycket nöjda. Den Maritima Mötesplatsen var helt rätt vi satte fokus på sjöfarten och den maritima näringen. Vi var synliga, hade ett perfekt läge, mycket bra talare, lyfte fram våra viktiga frågor och budskap samt skapade en plats för möten och diskussioner. Liksom många andra arrangörer kan vi dock konstatera att det var färre rikspolitiker och beslutsfattare från departement och myndigheter än vanligt. Trots rekordet av evenemang arrangerade av 930 arrangörskonstellationer såg kanske många 2012 som ett mellanår. Men branschfolket var där, liksom t ex lokal- och regionspolitiker och våra seminarier drog många åhörare (även om det stora tidningskalendariet noterat två seminarier på fel dag). Almedalsvecka och våra satsningar kommer noggrant att analyseras och om allt går i lås hoppas vi kunna utveckla konceptet än mer till nästa år. Tack! Allt förberedelsearbete, alla budskap och programidéer till trots, den Maritima Mötesplatsen skulle aldrig kommit till stånd utan ett antal aktörers ekonomiska bidrag, välvilja och arbete. Gotlandsbolaget öppnade generöst grindarna till trädgården för vår satsning, stod ut med allt spring, våra talare, musik mm och hjälpte oss med mycket nödvändigt praktiskt! Ett mycket stort tack till er!! Tack också till våra sponsorer Sirius Rederi, Viking Line, Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Fairwater, SEKO sjöfolk, Sveriges Redareförening, SSPA, Södertälje Hamn, Passagerarrederiernas förening, Swedocean, Gotlands Stuveri, Copenhagen Malmö Port samt Signalpartners. Ytterligare aktörer värda ett stort tack är förstås alla våra talare som tog sig tid att komma över till Gotland och tala på våra seminarier. Vi kan konstatera att alla, utan undantag, gjorde ett fantastiskt jobb. Vad hände, vad sas, vem talade och vem var där? Det maritima klustret är omfattande och täcker vitt skilda områden. Den Maritima Mötesplatsens seminarier började i Ocean Energy och slutade i en kommunal integrerad kollektiv- och turisttrafik med båt. OCEAN ENERGY Anna Jivén, Athena Advisory presenterade ett seminarium om Ocean Energy, ett än så länge fragmenterat branschområde kring energiutvinning från våg, vind, termik och alger. Det är ett område nära knutet till sjöfarten genom behovet av kostnadseffektiva koncept kring specialiserade sjötransportservice för installation och underhåll. Offshoreindustrins servicesektor är inte helt rätt. Anders Carlberg, VGR, pratade om värdet av att utvidga det maritima begreppet och om vikten av sjöfartskunnandet för ocean energys utvecklingsmöjligheter. Han talade också om vikten av att detta blir ett av Sveriges styrkeområden, inte bara ett av VGRs viktiga satsningsområden. Regioner behöver samarbeta och Sverige (och Europa) behöver ett utvecklat havsbaserat energiområde för sin energiomställning. Vattenfall, berättade Oskar Ahnfeldt, investerar huvudsakligen idag i förnyelsebar energi, sedan 2006 inom den vågbaserade. Företaget är i en läroprocess och har fokus främst på UK där energiutvinningen från vågkraft är 10 ggr den i Sverige och där regeringen ger gott investeringsstöd. Tekniken är inte färdigutvecklad.

3 FORSKNING, INNOVATION, INFORMATIONSTEKNIK Lighthouse, Klas Brännström och Björn Södahl pratade om vikten av att alla containrar med doktorsavhandlingar inte bara blir liggande på hyllan utan går vidare till demoprojekt som i sin tur leder vidare till fullskaleprojekt. Open innovation var också ett begrepp som lyftes fram. Man ska arbeta öppet, alla ska se. Forskning är inte bara något som sker initialt i en innovationsprocess. Det ska pågå både före, under och efter demoprojekten. Riskkapital behövs för att innovationsprocesserna ska utvecklas. Informationsteknik är ett område där den maritima näringen har stora möjligheter, både idag baserad på klustrets kompetens och i framtiden om t ex myndighetsdata görs tillgängligt. Informationsteknik är delar inom t ex trafikledning, trafikinformation, it i gods- och logistikkedjan, betalningssystem, dataförsörjning, övervakning mm. Jan Bergstrand, Trafikverket, berättade om regeringens och EUs arbete med en ITShandlingsplan och han påpekade vikten av att se möjligheterna och konkurrensfördelarna inom detta område. Börje Silverfjäll på Broström/Maersk Tankers pratade om det uppkopplade fartyget och möjligheterna för rederiet inom tre områden IT-perspektivet, det kommersiella perspektivet och navigationsperspektivet. Elektroniska bill of ladings kan t ex korta liggetiden i hamn med en timma. Dokumenten signeras på samma sätt som man signerar en betalningsorder i en internetbank. Man kan abonnera på ett sjökort och jobba med elektronisk weather-routing för avsevärda bunker- och kostnadsbesparingar. Det uppkopplade fartyget ger möjlighet till remote IT-support, installation av applikationer, uppdatering av programvara, resultat- och prestandajämförelse mellan systerfartyg, central övervakning, integrering av inköpsprocesser, låta leverantörer ta större ansvar än idag för support och underhåll av utrustning ombord mm. HR-perspektivet med social IT möjliggör att få rätt folk att jobba ombord och stanna där. Maersk Tankers har tre nät ombord; ett business net, ett crew net och ett tredjepartnät. Egen bandbredd möjliggör också att tio fartyg kan poolas så att man får ut mest av bandbredden. En vision är att hamnarna i Europa går samman för att tillhandahålla bredbandsuppkoppling. Det skulle innebära stora möjligheter för fartygen/rederierna. PIRATPROBLEMATIKEN Försvarsmakten/Marinen arrangerade en paneldiskussion kring piratproblematiken och skyddet av de sjöanställda samt den svåra frågeställningen när rederierna tvingas anställa privata vaktbolag ombord för att skydda besättning, fartyg och last i piratområden. Beväpnad skyddsverksamhet är inte något arbetsgivare i land får eller behöver arbeta med för att skydda sina anställda och sin verksamhet, varför måste rederier göra det när arbetsplatsen/verksamheten sker till havs? Inget civilt företag ska behöva hantera kriminella hot. Vi bär ett kollektivt ansvar för att vattenvägarna är öppna. Varför får inte Marinen, med all sin kompetens och erfarenhet användas till detta? Både Gotlandsbolagets Jan-Erik Nilsson och Stenas Carl-Johan Hagman var upprörda över att rederinäringen får ta hand om problemet själva. Vi ska inte behöva ha vakter ombord. Det är inte vår roll att hantera detta sa Jan-Erik Nilsson. Carl-Johan Hagman menade att säkerhetssituationen är helt oacceptabel och jag som chef ska inte ta ansvar för att ha beväpnade vakter ombord. Jag är expert på logistiksystem, inte säga till när någon ska skjuta. Vi betalar bolagsskatt för att myndigheterna ska ha våldsmonopol. Det här är en mycket tydlig uppgift för Försvarsmakten. Marinens vision är, sa Jonas Haggren, Försvarsmakten, en svensk marin närvaro där vi kan jacka in och ut över tid. Alla var överens om att den politiska viljan saknas och behövs och att våldet eskalerar när vakter sätts ombord. Det är inte rederierna som ska hantera detta utan samhället, på ett koordinerat sätt. Hellre en skatt till en stat än en avgift till en privatarmé som jag inte har kontroll över, sa Carl-Johan Hagman som berättade att Stena idag har fått bygga upp en egen avdelning som rekryterar högkvalitativa bevakningsföretag. Det är politiska beslut som saknas. Vi kan gå ner nu, sa Jonas Haggren. HÅLLBAR SJÖTRANSPORT SEKO sjöfolk ordnade ett seminarium om sin kampanj Schysta bananer. I en paneldiskussion ledd av journalisten Britt-Marie Mattsson diskuterade Kenny Reinhold, SEKO sjöfolk med Skogsindustriernas Karolina

4 Boholm, Stina Billinger SPP och Lisa Svensson på Utrikesdepartementet. Med sin kampanj "Schysta bananer på världshaven" vill SEKO sjöfolk att fler företag ska ta socialt ansvar när de köper sjötransporter för att på så sätt förbättra villkoren för världens sjöfolk. Precis som företag ser det som en konkurrensfördel att ta socialt ansvar för en hållbar produktion, vill SEKO sjöfolk bidra till att det också ska gälla i transportledet. Därför har man också tagit fram ett förslag till certifieringssystem, Fair Freight, som ska underlätta transportköp för seriösa företag genom att garantera att en aktuell sjötransport följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Läs mer om kampanjen på Stina Billinger menade bl a att shipping är en högrisksektor vad gäller hållbarhet och att näringen måste gå mer hand i hand för att jobba med frågan, vara medveten om gråzonerna och ha kunskap om var man rör sig. Panelen menade att det inte räcker att följa lagar. Vi har inte så starka lagar att vi kan bygga en hållbar värld på bara dem. Diskussion om schysta bananer, om hur den maritima näringen skapar värde samt Börje Silverfjäll om det uppkopplade fartyget. VAD SOM KRÄVS FÖR VÄRDESKAPANDE AV EN MARITIM NÄRINGEN Kristofer Andrén, Kristofer Andrén Consulting AB och Erik W Jakobsen, Menon Business Economics, Norge talade under tisdagseftermiddagen om den maritima näringens värdeskapande. I Norge mäter man regelbundet värdeskapandet, här i Sverige har vi ännu inte börjat. Värdeskapandet handlar om den maritima näringens bidrag till BNP, alltså näringens bruttoprodukt. I Norge mäter man dessutom handelsflottans marknadsvärde, inte flottan i ton. För att en näring ska kunna växa är ett antal parametrar nödvändiga. Det krävs konkurrenskraftiga företag, att landet och regionen är attraktivt för att företag ska etablerar sig och stanna, en tydlig inre klusterdynamik med gott samspel mellan företag samt politiska långsiktiga spelregler. I Norge finns stabila politiska villkor och goda klusterförutsättningar. Den norska politiken handlar om tre stora områden; rederibeskattning, nettolön till sjöfolk och en kunskapspolitik (med FOU och maritima utbildningar). Kompetensresurserna, påpekade Erik Jakobsen, är också oerhört viktiga och Norge är idag helt beroende av Sverige som resursbas. Sverige har hög kompetens inom det maritima området (som tyvärr alltså till stor del försvinner iväg till Norge och skapar värde där). SJÖFARTENS ÖKADE MÖJLIGHETER SOM TRAFIKSLAG Under Sjöfartsforums, Sveriges Redareförenings och Sveriges Hamnars gemensamma seminarier pratade Anders Boman, Wallenius om vikten av goda relationer inom näringen och hur glädjande det är att sjöfarten nu är mer synlig. Vår infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd talade om kapacitetsproblemen och sjöfartens möjligheter, om gemensamma utmaningar inom EU om vikten av effektiva hamnar och terminaler. Det är viktigt att inte tänka gränser, utan istället Sverige i relation till EU och globalt. Vi (Sverige) kan inte urskilja oss, sa hon, vi måste ha likvärdiga villkor om vi ska kunna vara med. Den ambitionen har vi. Det var ett uttalande som bådar gott inför framtiden. Lena Erixon, Trafikverket pratade om sjöfarten i transportsystemet, om kapacitetsproblem i förhållande till investeringar och om hur vi långsamt går mot konkurrensneutrala förutsättningar. På sikt måste transportslagen bära mer och mer av sina kostnader. Det

5 är viktigt med sömlösa byten och att tänka i stråk och flöden, utifrån godset, men vi kan inte satsa överallt, inte till varje hamn. Det krävs mer samarbete mellan hamnar och ökade miljösatsningar. Kollektivtrafik till sjöss nämndes som en utvecklingspotential. Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn, värnade ett utbyggt järnvägssystem samtidigt som han menade att kustsjöfarten kan utvecklas. David Bromander, Sirius Chartering, Katarina Sundvall, Preem och Curt Kristoffersson, Umeå Hamn pratade om närsjöfartens och kustsjöfartens möjligheter och kapacitet samt svårigheter kring utvecklingen främst i form av kostnadsnackdelar. Hur man än ser på närsjöfarten och kustsjöfarten landar man i problemet att sjöfarten bär en större del av sina kostnader än vad väg- och järnvägen gör. Den EU-klassade inlandssjöfarten kan avlasta väg- och järnväg och minska miljöpåverkan i och runt storstäder vid vatten och i kustnära områden, t ex mellan hamnar. En modern trafik med inlandspråmar är en intressant möjlighet tyckte Erik Froste, Södertälje Hamn, Mats Uhrfelt, Sjöfartsverket, Henrik Källsson, Thunbolaget och miljöpartisten och kommunalrådet Karolina Skog i Malmö. Nu krävs fastställande av en zonindelning för de inre vattenvägarna och kustområdena samt ett politiskt beslut. SJÖMANSSPRÅKET OCH SJÖFARTEN I LITTERATUREN Alla föredrag handlade inte om transportfrågor och näringspolitik. Torbjörn Dalnäs, Sjöfartsverket pratade om sjömansspråket och sjöfarten i litteraturen och roade publiken med alla segelfartygstermer som idag är självklara delar av det svenska språket, inte minst inom näringslivet där vi sjösätter en verksamhetsidé, lägger om kursen, inte sackar efter i konkurrensen eller blir akterseglade och helst inte råkar ut för havererade projekt. Det finns sjötermer för allt från vaggan till då vi seglar in i den sista hamnen. En del termer har dock ändrat betydelse som t ex tafsa på, som man kanske inte ska göra (lösa upp garn) eller häckla (avskilja blånor ur garn). LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Margareta Stenbock von Rosen, Ornö Sjötrafik berättade om kampen för en levande ö och hur öborna kämpar tillsammans. Färjan till och från ön är motorn för ett fungerande samhälle och Ornö Sjötrafik har två färjor vilket ger 15 helårsarbetstillfällen och möjligheter för 60 bofasta på ön. Utmaningarna är regelverk kring bemanning (där staten och privata aktörer inte har samma regelverk), myndighetsavgifter, korta upphandlingstider och finansiering. Erik Eklund, Transportstyrelsen berättade om Transportstyrelsens arbete för en effektivare sjöfartsinspektion med regelförenklingar, lägre avgifter, mindre inlåsningseffekter, riskbaserad tillsyn mm. VATTENVÄGEN I URBANA MILJÖER Vattenvägen har möjligheter i urbana miljöer och Johan Axiö, Sjöfartsverket och Fredrik Meurman, Stockholms läns landsting lyfte fram sjöfarten i kollektivtrafiken och godstransporter i städer. Fredrik

6 Meurman berättade att dagens existerande samhällsekonomiska kalkyler inte fungerar eller passar för analys av vattenvägarnas möjligheter. Fredrik beskrev att vattnet, trots att det förenar, ofta blir en tydlig barriär i planeringsmodellerna. Han menade också att vi måste lyfta fram de unika möjligheter som ligger framtidens kollektivtrafik/passagerartrafik till sjöss och nämnde möjligheten till skolfartyg i skärgården där man kan undervisa öbornas barn från norr till söder, möjligheten att arbeta ombord/flytande arbetsplats, äta frukost på väg till jobbet, ha bra bredbandsuppkoppling, afterwork på fredagar, mm. Johan Axiö pratade om vattenvägens möjlighet att skapa genvägar, roligare resande, mer miljövänliga transporter (t ex linfärjor och nya bränslen i Hamburg finns sedan 2008 passagerarfärjor med vätgas/bränsleceller). Nya linjer i kollektivtrafiken till sjöss kan inte bara avlasta vägnätet, de kan också utgöra ett kapacitetstillskott och skapa nya resmönster. Det gäller, menade Johan, att noggrant analysera vilka kostnader och nyttor som läggs in i de samhällsekonomiska kalkylerna. Båda efterlyste bättre beslutsunderlag och relevansmodeller, en långsiktighet, synkromodalitet (ett smidigt flöde) och att se hela resan inkl byten mellan trafikslagen. Vi måste också tänka nytt och utanför existerande ramar möjligheterna finns. Det gäller även för godstransporter av t ex sopor, byggmaterial mm. FLER SEMINARIER Utöver ovanstående hade även Trelleborgs Kommun och Hamn två seminarier på den Maritima Mötesplatsen där man bl a diskuterade hur man med en långsiktig samhällsplanering skapar framgångsrika lösningar för en hamnstad. Stockholms Hamnars seminarium lyfte fram framtidens hamninfrastruktur i Östersjön och hur huvudstadsregionen förbereder sig, bl a med den nya hamnen vid Norviksudden i Nynäshamn. Catherine Legrand, Linnéuniversitetet i Kalmar, pratade om vilka spetsutbildningar som krävs för en innovativ maritim arbetsmarknad kring Östersjön. SJÖFARTSPUBAR MED FEM GÄSTTALARE Måndag fredag arrangerades sjöfartspubar med en gästtalare per kväll och ett maritimt mingel kring näringens viktiga frågor. Följande personer var våra gästtalare i år; Keld Pedersen, APM Terminals Gothenburg, Jonas Vedsmand, Sjöfartsverket, Carl-Johan Hagman, Stena, Anders Werner, Trafikverket Färjerederiet och Lena Dyberg, Karlstad Kommun. Lena Dyberg och Carl-Johan Hagman, två av gästtalarna på Sjöfartspuben med ett maritimt mingel i och runt tältet. I MINGLET På seminarierna och i det maritima minglet på kvällarna syntes hamnföreträdare från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Där fanns små och stora rederier (passagerar- och godstransportrederier samt rederier som arbetar för ocean energysektorn) i huvudstaden, på Donsö och t ex i Vänern. Maritima underleverantörer fanns på plats, liksom många maritima konsultföretag. Lokalpolitiker från kommuner i hela landet besökte oss, liksom några riksdagsmän och många regions- och landstings- samt länsstyrelseföreträdare. Vi skymtade representanter från Näringsdepartementet, liksom tjänstemännen på Trafikutskottet. Organisationsföreträdare från andra trafikslag liksom föreningar inom transportsektorn fanns där. Även media, fackliga företrädare, andra större bransch- och industriorganisationer, varuägare m fl sågs också ta del av våra viktiga frågor.

7 Världssjöfarten Dag, 27 september på Lindholmen Science Park i Göteborg 100 år efter Titanic anmäl dig redan nu

8 Sjöfartsforum önskar alla nyhetsbrevläsare en trevlig, skön och avkopplande sommar och väl mött i höst! Du hittar detta och tidigare nyhetsbrev på vår webbplats Följ oss på Facebook. Gilla oss också och öka spridningen av den maritima informationen Eller på LinkedIn Med vänlig hälsning, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum,

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2012 Innehåll 8 mars, eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet Vad är närsjöfart och kustsjöfart? 21 mars, Sjöfartsforums stämma i Göteborg

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014

Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Verksamhetsberättelse för Skärgårdsredarna år 2014 Årsmötet 2014 på Teaterskeppet var välbesökt. Vi deltog i Kollektivtrafikdagen 2014 i Stockholm. Under Almedalsveckan arrangerade vi en paneldiskussion

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Eftermiddagsseminarium 8 mars i Stockholm dags att anmäla sig När och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

Eftermiddagsseminarium 8 mars i Stockholm dags att anmäla sig När och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2012 Innehåll 8 mars, om närsjöfart och intermodalitet. Fullständigt program. Dags att anmäla sig. Närmast efter i kalendariet Från okänd till smått etablerad Efter färdiga

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 visa på sjöfartens roll och möjligheter för samhälle och näringsliv. Inom klustret verkar Sjöfartsforum för ökad samverkan, Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 5, 2010 I detta nyhetsbrev: Vem ska få Sjöfartsforums

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid

Jobba till sjöss nära hemma. Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid Jobba till sjöss nära hemma Information till dig som vill satsa, jobba och utvecklas ombord - samtidigt som du vill vara nära hem, familj och fritid 2 Intressanta utvecklingsmöjligheter för duktigt sjöfolk

Läs mer

Svensk färjeservice till öar 2014

Svensk färjeservice till öar 2014 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 11-04-2014 - yderligere præsentation vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 126 Offentligt Svensk färjeservice till öar 2014 Ö-STATISTIK TRANSPORTER TILL/FRÅN

Läs mer

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi

Det här är Färjerederiet. Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Det här är Färjerederiet Information till dig som vill veta mer om Sveriges största rederi Pålitlig kollektivtrafik på vattnet Sveriges vägfärjor är en viktig del av landets kollektivtrafik. Genvägen över

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Hur tar vi den maritima informationshanteringen, utbildningen, kunskapen och innovationen in i framtiden?

Hur tar vi den maritima informationshanteringen, utbildningen, kunskapen och innovationen in i framtiden? Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2012 Innehåll Inbjudan till seminarium 31 maj om framtidens maritima informationshantering, kunskap och innovation Vårens sista sjöfartspub maritimt afterwork 31 maj kl

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

för människor, jobb och miljö

för människor, jobb och miljö Foto Sjöfartsverket En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö SAMMANFATTNING Strategi för utveckling av de maritima näringarna Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 9, 2012 Innehåll: Världssjöfartens Dag den 27 september sista anmälningsdag 20 september! Ökad användning och tillgång till LNG, maritima notiser, kartläggning av det maritima

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 INNEHÅLL 12-13 november, Sveriges första konferens om kustsjöfart Världssjöfartens Dag 2013 Maritimt mingel med tema IS Ny medlem Greencarrier Sjöfartsforums kansli

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

jobb Kompetens samhällsnytta

jobb Kompetens samhällsnytta jobb Kompetens samhällsnytta Slutdokument för Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess, 2009-2012. Januari 2013. 2 Foton och illustrationer: Framsidan: Johan Franzén. Sid 5: Petter Järleskog. Sid

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD Nr 4 2012 2012-04-30 SKEPPSMÄKLARNYTT Göteborg Europas maritima huvudstad Tre platser kvar på linjesjöfartskursen Single Window har äntligen fått styrfart Det maritima Almedalsprogrammet tar form 80 anmälda

Läs mer

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid!

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna 2012-11-20, Hållbara transporter, IVL Skogsindustrin har stor regional betydelse & är Sveriges

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011

Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Verksamhetsberättelse för SWEREF Skärgårdsredarna 2011 Höstmötet i Luleå var mycket uppskattat och lockade över 100 deltagare I vår monter under Allt för sjön kunde medlemmarna exponera sina verksamheter.

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013 INNEHÅLL Vi har inte råd att låta bli att satsa på vattenvägen och sjöfarten - Kustsjöfart, närsjöfart och inlandssjöfart behov och potential - Ostkusthamnar på barrikaden

Läs mer

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar.

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Inrevattenvägar Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Europa tittar på inrevattenvägar som en del av lösningen. Energieffektiva och billiga transporter. EUs vitbok och

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

SCA Logistics AB Sveriges

SCA Logistics AB Sveriges Luleå Bogserbåts AB SCA Logistics AB Sveriges rederinäring Rederi Eckerö Sverige AB Viking Rederi AB Frederiet AB Destination Gotland AB Rederi AB Gotland Wisby Tankers Hamburg Süd Norden AB Nynas AB Preem

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet

Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet NYHETSBREV, Nummer 1, april 2013 Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet Forum sjösätter nu två nya färdplaner Citylogistik samt Uppkopplade och Samverkande Transporter. Målet är

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum!

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! NYHETSBREV, Nummer 2, oktober 2012 Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på de gångna månaderna? Att vi fått igång arbetet i våra åtta innovationsblock.

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB

möjligheter! Oxelösunds Hamn AB Dags att se närsjöfartens möjligheter! D l H ilb Douglas Heilborn Oxelösunds Hamn AB Vad är närsjöfart? Närsjöfart: Närsjöfart kallas även europasjöfart och är en intra-europeisk fartygstrafik från en

Läs mer

Hållbar sjöfart Handlingsplan för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring

Hållbar sjöfart Handlingsplan för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring Hållbar sjöfart Handlingsplan för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring Kraftsamling för en hållbar sjöfart Den svenska handeln är extremt beroende av sjöfart. Så gott som allt det vi köper som har producerats

Läs mer

Vision och strategi för det maritima klustret

Vision och strategi för det maritima klustret Medlem i European Shortsea Network Sjöfartsforums strategiprocess Vision och strategi för det maritima klustret Utarbetad i en öppen klusterprocess 2009 2010. Sjöfartsforum 2010 10 27 Sjöfartsforum, Ropstensslingan

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Hållbar sjöfart. Handlingsplan för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring

Hållbar sjöfart. Handlingsplan för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring Hållbar sjöfart Handlingsplan för en konkurrenskraftig sjöfartsnäring Rapport utgiven av SEKO - Facket för Service och Kommunikation som organiserar ca 7 000 sjömän i manskapsbefattningar i branschavdelningen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Sverige alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling

Sverige alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Börje Silverfjäll, Broström AB

Börje Silverfjäll, Broström AB Välkommen Voyage till from en stunds fixture Marin to discharge Börje Silverfjäll, Broström AB Jobbat i Broström 27 år Jobbat inom shipping i 37 år varav 10 år inom och comms. Broström Part of Maersk Tankers

Läs mer