Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare"

Transkript

1 Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare

2 Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens framtid E-post: Direkt:

3 Innehåll Slutsatser från tidigare genomförd stråkstudie/åtgärdsvalsanalys Vänersjöfarten i Nationell transportplan Styrning och samordning av korsande trafik Utredningsalternativ

4 Genomförd utredning Finansiering: Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Trafikverket. Styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän från: Västra Götalandsregionen Region Värmland Trafikverket Samhälle Region Väst Sjöfartsverket Kommunalråd för Infrastruktur i Göteborgs Stad Start: maj 2012 Slut: februari 2013, med leverans till åtgärdsplaneringen 2014 Läs mer:

5 Dagens slussar Invigdes 1916, efter beslut av Gustav V. Tredje generationens slussled i tusenårig transportled. Består av 6 slussar, varav 4 i Trollhättan. Total slusshöjd cirka 44 m Begränsar fartygsstorleken avseende längd, bredd och djupgående. Begränsad livslängd till cirka 2030, inget givet renoveringsalternativ.

6 Varför nya slussar? Nuläge och brister Vänersjöfarten har strategisk betydelse för näringslivet i främst Värmland. Helt nödvändig för vissa industrier. Sjöfarten beroende av slussarnas funktion i Trollhätte kanal. Befintliga slussar bedöms vara uttjänta omkring Åtgärdens syfte Säkerställer fortsatt Vänersjöfart och möjliggör utveckling. Möjliggör större och fler fartyg i stråket och samverkar med utvecklingen av inre vattenvägar. Bidrar till att avlasta väg- och järnvägssystemet i stråket.

7 Framtidsbild Vänersjöfarten Enligt Trafikverkets prognos i ÅP bedöms godsvolymen inom Vänersjöfarten att öka med 50 % fram till Rätt branscher: pappers- och massaindustri, trävaror och jordbruk. Nya affärsmöjligheter ger volymtillskott: Införandet av inre vattenvägar. Strategiskt läge för containertrafik. Sammantagen potentiell godsvolym 2030 omkring 3,9 miljoner ton/år. => Potentiellt fördubblad godsvolym till 2030.

8 Nyttor och kostnader med nybyggd slussled Investering i ny slussled kan kopplas till nedanstående nyttor och kostnader. Prissatta nyttor + Lägre transportkostnader för näringslivet. + Positivt för hälsa, klimat och trafiksäkerhet (människa och miljö). Ej prissatta nyttor + Större flexibilitet och valfrihet när det gäller valet av transporter. + Möjliggör större fartyg än idag. + Finns företag beroende av sjöfartstransport. + Möjlighet till samordningsvinst med skredsäkringsåtgärder i Götaälvdalen. Prissatta kostnader - Byggnation av ny slussled innebär investeringskostnad om cirka 3 miljarder kronor. Ej prissatta kostnader - Osäkra miljöeffekter vid byggnation, MKB har inte genomförts. - Följdinvesteringar i andra trafikslag vid avvecklad sjöfart ej prissatta. - Påverkan på turistnäringen ej prissatt. - Påverkan på regional arbetsmarknad ej prissatt.

9 Utredningens viktigaste budskap Befintliga slussar uttjänta cirka år Utvecklad Vänersjöfart positivt för näringsliv, människa och miljö. Samhällsekonomisk lönsamhet uppnås bl.a. genom konkurrenskraftiga inre vattenvägar. Ökande godsmängder krävs för att motivera investering om 3,0 miljarder kronor. Många parter näringsliv, städer och kommuner väntar på ett svar för framtiden.

10 Nationell transportplan Om Göta älv-vänerstråket Stråket har stor betydelse för näringslivets transporter, nationell och internationell tillgänglighet och arbetspendling och turistresor. Sjöfarten på Göta älv är främst inriktad på transporter direkt till och från hamnar runt Vänern och direkt med olika europeiska hamnar. Namngivna brister Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/göta älv, fördjupad utredning u

11 Samlad effektbedömning i Nationell transportplan Enligt den samlade effektbedömningen bedöms åtgärden: I huvudsak medföra positiva nyttor men nyttorna är inte tillräckligt stora för att uppväga investeringskostnaden. Medföra övervägande positiva bidrag till en långsiktig hållbar utveckling. Ha stor betydelse för de omgivande regionernas utvecklingskraft och konkurrenskraft. Medföra positiva trafiksäkerhets- och hälsoeffekter. Sammantaget inte vara samhällsekonomiskt lönsam.

12 GOTRIS samordnar korsande trafikflöden Med intensivare flöden inom samtliga trafikslag, ökar behovet av samordning av trafik längs och tvärs Göta älv: 9 öppningsbara broar längs älvstråket. Tågtrafik till och från Göteborgs hamn och på Bohusbanan. Tågtrafik på Nordlänken till Trollhättan och Vänersborg. Spårvags- och busstrafik på Göta älvbron i Göteborg. Samordning sker idag manuellt. GOTRIS är en modern informationsplattform för aktörer inom samtliga trafikslag längs och tvärs Göta älv. => GOTRIS ger sjöfarten grön våg och hanterar proaktivt potentiella konflikter med korsande trafik.

13 Inre vattenvägar, IVV Klartecken att tillåta EU-klassade inlandsfartyg på svenska inre vattenvägar. Inlandsfartygen har en annan klassificering än de havsgående. Viktiga skillnader: Möjlighet till halverad besättning. Ingen lotsplikt. Ger möjlighet till kostnadsreducering och därmed ökad konkurrenskraft för sjöfarten. Remiss av regelverk avslutades i augusti I nuläget ingen fastslagen tidpunkt för införande.

14 Utredningsalternativ 1) Nybyggnation eller renovering i befintlig slussled 2) Nybyggnation av ny slussled => => Omfattande störningar för sjöfarten under byggtiden Risk att sjögodset hittar nya vägar Innebär sannolikt mindre fartyg än idag Ingen störning för sjöfarten under byggtiden Möjliggör ökad fartygsstorlek Ökad kapacitet 3) Slussarna avvecklas => Vänersjöfarten avvecklas Ökade transportkostnader för näringslivet Påverkan på turistnäringen

15 Nyckelfrågor och utredningsbehov 1) Byggteknisk möjlighet att upprusta befintliga slussar Renovering Nybyggnation 2) Godsprognos Näringslivets utveckling i Vänerregionen Utveckling av sjöfartens konkurrenskraft gentemot övriga transportslag 3) Uppdatering beslutsunderlag Samhällsekonomisk kalkyl Samlad effektbedömning Färdigställt underlag sommaren 2016

16 Parallellt utredningsbehov med koppling till sjöfarten Samordning av sjöfarten med väg-, järnvägs- och kollektivtrafik över älvstråket (GOTRIS). Påverkan på turismen längs stråket Göta älv- Göta kanal. Samordning med skredsäkringsåtgärder i Götaälvdalen (SGI). Koppling till frågan om vattenreglering av Vänern.

17 Tid för frågor

18 Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens framtid E-post: Direkt:

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2015-02-26 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2016 2018 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se Dnr/Beteckning

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE. Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Utvecklad funktion NLC Storumanterminalen 2014-06-25 Beställare Region Västerbotten Storuman kommun Konsult SWECO Uppragsledare: Nina Rovala Biträdande uppdragsledare: Jenny Widmark Processledare:

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren

Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer i Mälaren 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-05 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 10 Utredning inför försöksperiod med tre olika typer av nya pendelbåtslinjer

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Slutversion 2015-02-24. Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken

Slutversion 2015-02-24. Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken Slutversion 2015-02-24 Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken BESTÄLLARE: ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ANNA LÖVHEIM REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM LEJLA GROS REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND GÖRAN

Läs mer

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2013 INNEHÅLL Sjöfartsforums årsstämma Minikonferens CSR lyx eller nödvändighet samt besök på Visual Arena Lindholmen efter stämman Riksdagens Maritima Nätverk startar Maritima

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer