Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande"

Transkript

1 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande På Sjöfartsforums årsmöte, som ägde rum i Göteborg den 19 mars, valdes Claes Berglund, Stena AB, till ny ordförande. Han är ansvarig för samhälls- och miljöfrågor på Stena AB och har tidigare bland annat varit linjechef på Stena Line och arbetat med transport och logistik på Schenker. Claes starka förankring i den maritima näringens affärsmässiga verksamhet blir en stor tillgång när det maritima klustrets gemensamma åtgärdsplan ska förverkligas. Med stor ödmjukhet och entusiasm ser jag fram emot att tillsammans med övriga i näringen driva igenom de förändringar som krävs för att vi återigen skall få en livskraftig och växande maritim näring i Sverige, säger Claes Berglund. Till föreningens vice ordförande utsågs Mikael Castanius, Sveriges Hamnar, och Kenny Reinhold, SEKO Sjöfolk. Klas Brännström, Chalmers, som varit föreningens ordförande under två år, kvarstår i styrelsen. Övriga styrelseledamöter är: Susanne Abrahamsson, SSPA Sweden AB; Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening; David Bromander, Sirius Chartering; Klas Brännström, Chalmers; Erik Froste, Södertälje Hamn; Lars Green, Green Consulting Group; Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Logistics; Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum; Christer Schoug, Sveriges Redareförening; Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park, och Leena Tegevi, Skärgårdsredarna. Sjöfartsforum och Sjöfartens Analys Institut, SAI, som också hade sin årsstämma vid samma tillfälle, hade direkt efter stämmorna bjudit in medlemmar och anställda till miniseminariet CSR Lyx eller nödvändighet. Stena, Stockholms Hamnar och Lloyd s Register presenterade sitt hållbarhetsarbete och sin syn på Corporate Social Responsibility. Dessutom fick deltagarna en presentation och demonstration av Visual Arena Lindholmen med Europas största pekskärm. Den 19 kvadratmeter stora skärmen och dess möjligheter för visualisering imponerade stort. Evenemanget avslutades med maritimt mingel. Riksdagens Maritima Nätverk har haft sin första träff Den 21 mars var det premiärträff för Riksdagens Maritima Nätverk. Det nya nätverket riktar sig till samtliga riksdagsledamöter och tjänstemän i riksdagen. Första frukostmötet talade Jan Fritz Hansen, vicedirektör på Danmarks Rederiförening, Christer Schoug, Sveriges Redareförening, och Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum.

2 Jan Fritz Hansen presenterade den danska Vaekstplanen och den danska rederinäringens utveckling och position. För 30 år sedan var den svenska rederinäringen 50 procent större än den danska. Idag är situationen helt annorlunda. Danmark är idag världens fjärde största tonnageoperatörer. Danskkontrollerat tonnage transporterar 20 procent av den kinesiska exporten och Danmark står för 40 procent av den arktiska trafiken. 7 procent av världens tonnage är danskt. Nyckeln till utvecklingen och förutsättningen för den är enligt Jan Fritz Hansen det danska internationella registret och tonnageskatt, dvs en stabil beskattning. Stabiliteten och långsiktigheten är avgörande. Utan detta skulle den danske utvecklingen inte varit möjlig och, menade Jan Fritz Hansen tonnageskatten kostar inte staten någonting. Han konstaterade också att både borgliga och socialdemokratiska regeringar har stått upp för detta och att varje näring behöver sin speciella omvårdnad. Jan Fritz Hansen tog också upp kopplingen mellan rederier och underleverantörer och övriga klustret. Det är i den landbaserade näringen som ökningen av antalet anställda märks mest. Danska utvecklingsområden är Arktis och offshore och det är också där han framför allt ser danska sjömän arbeta i framtiden. Jan Fritz Hansen hoppades på en svensk maritim utveckling med en större svensk rederinäring. Det behövs för en stark maritim EU-röst och för en stark röst för internationell kvalitetssjöfart. Han efterlyste också ett ökat nordiskt samarbete. Initiativet till Riksdagens Maritima Nätverk är taget av Annelie Enochson (kd), Lars Johansson (s), Jessica Rosencrantz (m), Hans Rothenberg (m) och Kent Persson (v) Maritima evenemang Nu är det hög tid att anmäla sig till Swedish Maritime Day den 9 april i Göteborg sista anmälningsdag är den 2 april! Swedish Maritime Day är årets största maritima konferens med teman som sträcker sig från sjöfart till maritim besöksnäring och havsmiljö. På förmiddagen talar key-note speakers, bl a regeringens havs- och vattenambassadör Lisa Emilia Svensson och Carla Montesi, ansvarig för marine policy i Nordsjön och Östersjön, DG MARE, EU-kommissionen. På eftermiddagen är programmet uppdelat i åtta programspår; Teknik i framkant, Underleverantörer som gör avtryck, Vattenvägen infrastruktur med potential, Kustkonferensen, Offshore energy, Havsförvaltning, Marin bioteknik och Marina livsmedel. Du skräddarsyr själv ditt eftermiddagsprogram.

3 Programspåret om Vattenvägen handlar om dess möjligheter att komplettera land- och järnvägsinfrastrukturen för ett hållbart svenskt transportsystem. Vattenvägen kräver små investerings- och underhållskostnader, är klar att användas, säker samt miljö- och resurseffektiv. Föredragshållarna inom detta programspår är: Sven Sökjer- Petersen, MariTerm; David Bromander, Sirius Chartering; Erik Froste, Södertälje Hamn; Joachim Glassell, Svensk Handel; Carl Carlsson, Sveriges Redareförening; Susanna Hall Kihl, Vattenbussen; Michaël H C Stang; Håkan Thorell, O F Ahlmark & Co Eftr, och Carola Alzén, Mälarhamnar Läs mer och anmäl dig på: Stora TransportDagen i Stockholm Stora TransportDagen är en mötesplats för diskussioner kring transportnäringen med seminarier och debatt. Här möts politiker och näringsliv onsdag den 17 april på Berns i Stockholm. Läs mer, anmäl och ladda ner program Transporterna/Aktuellt/Evenemang/Stora-TransportDagen/ Frukostseminarium presenterar rapport om maritima näringen Den 18 april inbjuder Vinnova till ett frukostseminarium i Stockholm på temat Sveriges maritima näringar Trender, förnyelse och sysselsättning. En nyligen genomförd studie av den maritima näringen presenteras, liksom Vinnovas aktuella insatser för branschen. Östersjöseminarium om hållbar tillväxt Den 23 april arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet sitt årliga Östersjöseminarium på Teaterskeppet, Skeppsbron. Seminariet har fokus på hållbar tillväxt och samverkan inom Östersjöregionen. 513b0e45ae78386d.html Sjövärnskåren firar 100 år Sjövärnskåren har cirka medlemmar och utbildar 500 ungdomar varje år. Den 3-5 maj firar Sjövärnskåren 100 år och samlar då fartyg från både Sverige och Danmark på Eriksberg i Göteborg. Förutom svenska marinfartyg deltar fartyg från danska sjövärnskåren, kustbevakningen, sjöpolisen och sjöräddningssällskapet. Alla fartyg är då öppna för besök. Sjöfartens dag i Mariehamn Ålands sjöfart inbjuder till Sjöfartens Dag 2013 den 16 maj på Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn. Årets Almedalsvecka med Maritim Mötesplats Planerna är redan igång för årets Maritim Mötesplats under Almedalsveckan den 1-5 juli, med seminarier och Maritima Mingel (sjöfartspubar). Liksom förra året kommer vi att hålla till i Gotlandsbolagets fina trädgård, Hamngatan 1, med ett stort och väl utrustat konferenstält. En gemensam Maritim Mötesplats i Almedalen, med många olika seminarier om sjöfarten och den maritima näringen, bidrar till att etablera och tydliggöra den maritima basnäringen. Aktörer i klustret är välkomna att boka in seminarietid eller köpa sponsorpaket och få en egen arena och ökad synlighet. Ett särskilt brev har gått ut till alla medlemmar i Sjöfartsforum. Kontakta för mer information.

4 Maritima notiser Statlig utredning om tonnageskatt i Sverige Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Syftet är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Som utredare har utsetts chefsrådman Marie Jönsson. Uppdraget ska redovisas senast den 14 november Proposition om tillsyn inom sjöfarten Som ett led i regeringens handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft för sjöfarten presenterar regeringen propositionen "Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten". Propositionen föreslår en lagändring som i förlängningen ger svenska rederier möjlighet att själva välja tillsynsutövare. Tre miljarder till närsjöfart i Norge På Norges Rederiförbunds årliga konferens den 14 mars lovade statsminister Jens Stoltenberg tre miljarder NOK till närsjöfarten i kommande Nationella transportplan som sträcker sig över tio år. Statsministeren pekade ut fyra områden för särskilda satsningar; hamnar, ökat samarbete mellan hamnar, ökad kunskap och analys av godsflöden samt ökat fokus på övergångarna mellan sjö, järnväg och väg. Vi hoppas att detta kan inspirera även till svenska satsningar framöver. och norsk närsjöfartsstrategi på gång Norska Fiskeri- och kustdepartementet arbetar med att etablera en ny närsjöfartsstrategi kopplat till den nya nationella transportplanen. Sjöfartsnäringen är inbjuden till ett första möte den 27 mars. Danmark säkrar maritima möjligheter Den danska regeringen inleder ett tätt samarbete med den maritima sektorn för att säkra att Danmark utnyttjar de stora möjligheter som erbjuds inom exempelvis Arktis och offshore inom de närmaste åren. Det meddelade handels- och tillväxtminister Annette Vilhelmsen vid ett fokusmöte om marin tillväxt i Fredrikshamn den 18 mars. Danska filmklassikern S/S Martha återuppstår Den danska maritima filmklassikern från 1967, om rederiet O P Andersens svarta får, S/S Martha, återuppstår genom ett samarbete mellan Einstein Film och Nordisk Film. Världen första bunkerfartyg för LNG Den 20 mars döptes världens första bunkerfartyg för LNG, Seagas, vid en ceremoni i Stockholm. Bunkerfartyget kommer dagligen att leverera mellan ton LNG till Viking Lines nya kryssningsfartyg M/S Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm. Den flytande gasen kommer från AGA:s anläggning i Nynäshamn. Drift och bemanning sköts av Sirius Shipping. All-time-high för Malmös hamnområde 98 procent av CMP:s ytor i Malmö är nu uthyrda, vilket är all-time-high. Inomhus har CMP drygt kvm för uthyrning i Malmö och utomhus finns ytor på närmare kvm.

5 Stockholms stora hamnutbyggnadsprojekt Värtahamnen är Stockholms största hamn, med närmare 4 miljoner passagerare och en hantering av 1,6 miljoner ton gods. Med start under 2013 kommer Värtahamnen att byggas om och delvis flyttas längre ut i vattnet. Första spadtaget planeras till i juni. Officersstudenter läser nautik på Sjöfartshögskolan Försvarshögskolan, som ligger i Stockholm, har tecknat avtal med Sjöfartsskolan i Kalmar. Avtalet, som rör beställd utbildning, innebär att Försvarshögskolan kommer att skicka studenter från officersprogrammet för att genomföra kurser i nautik på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet. Ny ledning för Lighthouse Bengt-Olof Petersen, skeppsbyggnadsingenjör, har från den 1 mars 2013, utsetts till ny föreståndare för det marina forskningscentret Lighthouse som initierats av Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges Redareförening. Göteborg fortsatt hub för containrar till Norge Containerrederiet MacAndrews fortsätter satsa på Göteborgs Hamn som omlastningsnav för den norska marknaden. Varje år transporteras stora mängder containrar från Göteborgs Hamn med tåg till destinationer i Norge. Transporten mellan Göteborg och Oslo tar sex timmar och möjliggör en effektiv tillgång till den europeiska marknaden för norska företag. Världens största containerfartyg till Göteborg Maersk Line bygger just nu världens största containerfartyg, Triple E, på ett varv i Sydkorea. Fartyget kan lasta upp till containrar och i augusti kommer det att anlöpa Göteborgs Hamn för första gången. Göteborg är en av få hamnar i norra Europa med tillräckligt djupa och breda farleder och stora kranar för att ta emot Triple E. Minskade marknadsandelar för sjötransporter i Norge pga svaveldirektivet De nya reglerna om svavelutsläpp, som införs 2015 i SECA-området som omfattar Engelska Kanalen, Östersjön och Nordsjön, fördyrar sjötransporter och leder till minskade marknadsandelar. Kostnadsökningen beräknas i Norge till 8-10 procent. Det skriver Shortsea Promotion Centre Norway på sin webbplats. och förlorade jobb enligt brittisk rapport UK Chamber of Shipping presenterade nyligen en rapport som visar att de nya reglerna kan leda till upp mot förlorade jobb och ett omfattande modalt skifte från sjö till land som i sin tur kan innebära stängning av en del närsjöfartslinjer. Bakgrunden till rapporten är ett ministermöte förra året där UK Chamber of Shipping ombetts ta fram ett underlag för konsekvenserna av de nya reglerna för brittisk sjöfart.

6 EU:s transportbudget Infrastruktursatsningarna på transporter klarar sig rätt väl i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Efter prutningar i förhandlingarna med EU:s regeringschefer den 7-8 februari ligger den årliga budgetramen på omkring 23,2 miljarder euro för transportinfrastrukturen. Det är en rejäl ökning jämfört med årets 12,9 miljarder samtidigt som det är en nedskärning jämfört med ursprungsförslaget på närmare 32 miljarder euro. SCA utökar trafiken på Helsingborgs Hamn Pappersjätten SCA utökar trafiken i Helsingborgs Hamn. SCA Transforest har i flera år anlöpt hamnen en gång i veckan med sina roro-fartyg på väg till Sundsvall. Nu tillkommer anlöp även för södergående fartyg på väg till London och Rotterdam. Minskad tillväxt i containertrafiken Än växer världens containerfrakt till sjöss men tillväxttakten har mattats jämfört med under boomen Det konstaterar marknadsanalysföretaget Alphaliner. Fraktvolymerna i världens 25 största containerhamnar växte med 4,0 procent under 2012, att jämföra med 8,7 procent året innan och hela 15,5 procent år Nytt namn i norr Från och med mars 2013 har Bottenvikens Stuveri, Bay of Bothnia, Bröderna Svärdsudd Traktorer och Luleå Shipping bytt namn till ShoreLink. Kontroll på godset via smartphone och web Hogia lanserar en onlinelösning av sin Logistics web som gör det möjligt för rederier, åkeriföretag och speditörer att ha kontroll på godset under transport. 94A1-4422CBBEEAD0&r=127387&rcrc=AF110F61 Nyhetsbrev från ESN European Shortsea Network (ESN) har startat ett digitalt nyhetsbrev. Intresserade kan registrera sig för prenumeration via webbplatsen: Du hittar detta och tidigare nyhetsbrev på vår webbplats Följ oss även på Facebook https://www.facebook.com/sjofartsforum Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, skicka ett mejl till

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2013 INNEHÅLL Sjöfartsforums årsstämma Minikonferens CSR lyx eller nödvändighet samt besök på Visual Arena Lindholmen efter stämman Riksdagens Maritima Nätverk startar Maritima

Läs mer

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 9, 2012 Innehåll: Världssjöfartens Dag den 27 september sista anmälningsdag 20 september! Ökad användning och tillgång till LNG, maritima notiser, kartläggning av det maritima

Läs mer

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet matton Omni ommodis demped estrunt repedignisit lame natur samet aut im esequi ius audae nitioss equibus necabor ibusciisci a con porum quam, conserem

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03 Rapport 2010:03 Sveriges sjöfartssektor En viktig del i en svensk maritim strategi Transporter på vattenvägar spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Samtidigt sker en kontinuerlig

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 1 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Nya älvpendeln i göteborg döpt HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA Ordföranden har ordet

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR

SKEPPSMÄKLARNYTT. Nr 5 2010 2010-06-04 ÅRSMÖTE MED SOL OCH MAGI I NORR Nr 5 2010 2010-06-04 SKEPPSMÄKLARNYTT Årsmöte med sol och magi i norr Hamnagent blir fartygsagent och andra beslut tagna på styrelsemötet Fartygsagent med rätt att gripa in 54 Organisationer går till EU

Läs mer

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA 6 nr 2010 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA årgång 103 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 1 LEDARE. DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA Sveriges Fartygsbefälsförening

Läs mer

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen?

Corehamnar. Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Corehamnar Fem strategiska svenska knutpunkter i Europas transportkorridorer hur prioriteras de i den svenska planeringen? Juni 2015 INLEDNING INNEHÅLL 2 Hamnarna är Sveriges portar mot omvärlden för gods-

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2014 VOLYM 78 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage Vd har ordet! Så var

Läs mer

NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt

NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt NUMMEr 2, 2013 Flykten till Färöarna Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt ledare Internationellt arbete lönar sig Nästa år fyller

Läs mer

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013. Rapport 2013:1

Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013. Rapport 2013:1 Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013 Rapport 2013:1 Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2013 Rapport 2013:1 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon:

Läs mer

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi NR 3 2013 VOLYM 75 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi Skärgårdsredaren 3-13 1 Ordförande har ordet!

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT UTLÄGG, KOSTNADSKOMPONENT OCH INKÖP, VET DU SKILLNADEN?

SKEPPSMÄKLARNYTT UTLÄGG, KOSTNADSKOMPONENT OCH INKÖP, VET DU SKILLNADEN? Nr 9 2012 2012-10-04 SKEPPSMÄKLARNYTT Utlägg, kostnadskomponent och inköp, vet du skillnaden? Programmet klart för höstmötet 8 nov Sjöfartsverket och Chalmers simulatorcentrum för framtidens forskning

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Kolfiberkatamaraner. Dubbelt 100-årsjubileum. Ny teknik renar dricksvatten. till Göteborgs södra skärgård OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2009 VOLYM 58 ÅRGÅNG 15 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Dubbelt 100-årsjubileum Kolfiberkatamaraner till Göteborgs södra skärgård Ny teknik renar dricksvatten Ordförande har

Läs mer

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken

VIA STOCK HOLMS HAMN. skärgård för alla. bröllopsdags. henrik fixar för festen. Martin Allison utvecklar godstrafiken VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/10 skärgård för alla bröllopsdags henrik fixar för festen Martin Allison utvecklar godstrafiken 2 henrik widerståhl tf vd kurs mot sommaren I skrivande stund har jag precis kommit

Läs mer

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg 2013 Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg är en strategisk innovationsagenda för det maritima klustret i Sverige. Den har tagits fram av klustrets intressenter i samverkan,

Läs mer