Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013"

Transkript

1 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 INNEHÅLL november, Sveriges första konferens om kustsjöfart Världssjöfartens Dag 2013 Maritimt mingel med tema IS Ny medlem Greencarrier Sjöfartsforums kansli förstärkt Några korta notiser Till sist på gång i näringen några exempel i närtid Notera redan nu för 2014 Sveriges första konferens om kustsjöfart Kustsjöfart ett komplement i transportkedjan Kustsjöfarten med trafik mellan svenska hamnar som ända in på 1970-talet stod för hälften av det inrikes transportarbetet, har kommit i skymundan för väg- och järnvägstrafik i vårt inrikes transportsystem. Ändå har Sverige EUs längsta kuststräcka och därigenom en fri, tillgänglig infrastruktur med stor kapacitet, färdig att användas. Idag transporteras endast sju procent av den totala inrikes godsvolymen med fartyg. Det är en låg siffra. I Tyskland och England är motsvarande siffra runt 20 %. Hur kan sjötransporten öka i Sverige, hur kan vattenvägen utnyttjas bättre och hur kan sjöfarten på ett bättre sätt komplettera väg och järnväg i hållbara transportkedjor? Den november lunch till lunch äger den första kustsjöfartskonferensen i modern tid rum i Kalmar. Konferensen arrangeras av Sjöfartforum, Regionförbundet i Kalmar och Linnéuniversitetet. Talare är bl a representant från Näringsdepartementet, Thomas Ruuth, Lantmännen, Sven Sökjer- Petersen, MariTerm AB, Inge Vierth, VTI, Rikard Engström, Trafikverket, Carola Alzén, Mälarhamnar och Hans-Kristian Haram, SPC Norway. Se hela programmet och alla talare samt uppgift om pris och anmälan; Tid och plats: november, lunch till lunch, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar Sista anmälningsdag 25 oktober. För mer information kontakta Anna Hammargren, Sjöfartsforum, tel eller Irene Tallhage Lönn, Regionförbundet i Kalmar län, tel Efter och i direkt anslutning till kustsjöfartskonferensen tar Sjöfartshögskolans traditionella konferens Fartyg, Människa, Miljö-konferens vid: Konferensen Fartyg Människa Miljö För tredje året i rad hålls konferensen Fartyg Människa Miljö, vilket är ett forum för en fördjupad dialog mellan sjöfartens marknadsaktörer, myndigheter, forskare och andra sjöfartsintresserade, rörandeforskning, utveckling och innovation inom området Fartyg Människa Miljö.

2 Konferensens huvudsyfte är att synliggöra sjöfartens utmaningar när det gäller regleringar, miljöanpassning, teknik, organisation och arbetsmiljö. I år kommer aktuell forskning om sjömännens arbetssituation att presenteras och människan ombord kommer att få ett större utrymme än tidigare. Arrangörer är Sjöfartshögskolan/ Linnéuniversitetet. Tid & plats: Från lunch den 13 november lunch den 14 november i Sjöfartshögskolans lokaler, Kalmar. För mer information se: Världssjöfartens Dag 2013 ämnet hållbarhet lockade drygt 200 deltagare Hållbarhet var temat när Världssjöfartens Dag traditionsenligt firades den sista torsdagen i september i år den 26 september och som vanligt i Göteborg. World Maritime Day, som är ett IMO- arrangemang (International Maritime Organization), firas varje år sedan 1978 över hela världen. I Sverige har vi firat Världssjöfartens Dag sedan Årets internationella tema var Sustainable development beyond Rio 20+, vilket i svensk tappning blev rubriken Gröna utmaningar för en blå näring. Drygt 200 deltagare var på plats i Chalmers Kårhus och ännu fler kunde följa konferensen via livestreaming. En rad intressanta tal hölls under dagen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inledningstalade och Åsa Wilske, Göteborgs Hamn hade fått hedersuppdraget att hålla årets IMO-tal. Många fascinerades av John Holmbergs tal om global hållbarhet kopplad till en allt ökande världshandel och transportutveckling. John Holmberg är professor och vice-rektor på Chalmers och innehar även en UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. John Holmberg lyfte bl a annat fram den omställning eller transformeringen av samhället och de utmaningar vi står inför. Under dagen belystes även vikten av havsplanering, den goda arbetsplatsen och den hållbara transportkedjan. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och John Holmberg, professor och vice-rektor på Chalmers. Samtliga presentationer från Världssjöfartens Dag finns att ladda ner vi denna länk och vill du se och lyssna i efterhand, klicka

3 Maritimt mingel med tema IS Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och isbrytardirektör Thomas Årnell på Sjöfartsverket talade om is forskning, isbrytning, svensk kompetens, situationen i Arktis och forskningsfartyget/isbrytaren Oden när Sjöfartsverket och Sjöfartsforum arrangerade ett maritimt mingel på Rosenvik i Stockholm. Nästan 50 intresserade personer fascinerades av Björn Dahlbäcks tal och bilder från Arktis, om svensk kompetens, forskningen på plats och Odens speciella ställning internationellt. Frågan om den självklara, omedelbara och allmänna snöröjning på väg och järnväg i Sverige ställdes i relation till isbrytning på våra vattenvägar som varje år betalas av brukarna. Vilka landbaserade aktörer i transportkedjan skulle acceptera att få en räkning för snöröjning på våra vägar för att kunna ta sig fram vintertid? Att svensk isbrytning samtidigt kostar lika mycket som snöröjningen i Stockholm en vinter förvånade nog många. Under kvällen fanns även tillfälle att gå ombord på Sjöfartsverkets farledsfartyg Sektor som lagt till vid bryggan utanför denna kväll. Ove Eriksson, direktör affärsområden, Sjöfartsverket, visade runt ombord på fartyget. Kvällens talarpresentationer finner du här: Ny medlem Sjöfartsforum välkomnar följande nya medlem Greencarrier! Greencarrier är ett av Nordens största privatägda företag som specialiserat sig på globala transportlösningar. Idag är gruppen ett team av 750 anställda i 13 länder med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien och Kina.

4 Greencarriers affärsområden är: Scandinavian Shipping & Logistics är verksamma i Norge och Sverige. De erbjuder alla typer av transporter och finns även i hamnar där de erbjuder service och olika logistik lösningar. Greencarrier Freight Services är verksamma i 13 länder. De erbjuder internationell spedition och logistiklösningar via sjö, flyg och land. Greeencarrier Liner Agency är verksamma i 7 länder och är agentur för Evergreen Line, ett av världens ledande container rederier. De erbjuder globala transporter och länkar samman Europa med destinationer över hela världen. Inom loppet av bara några år har Greencarrier utvecklats från att vara ett lokalt företag i Göteborg, till en av de största privatägda aktörerna i Norden, med de nordiska och baltiska länderna som sin hemmamarknad och med ett särskilt fokus på transporter till Östeuropa, Centralasien och Kina. För mer information om Greencarrier besök Sjöfartsforums kansli förstärkt I slutet av augusti förstärkte Sjöfartsforum sin organisation då Annika Söderberg anställdes som kommunikatör på kontoret i Stockholm. Det är en förstärkning som innebär att Sjöfartsforums informationsflöde och kommunikation kommer att öka och förbättras, webbplatsen göras om och nyhetsbreven utvecklas. Annika kommer närmast från tryckbranschen, men har en bakgrund inom den maritima näringen efter att ha arbetat på Walleniusrederierna och Wallenius Wilhelmsen Logistics kommunikationsavdelningar i sammanlagt 13 år..jag ser fram emot att få arbeta med sjöfartsfrågor igen och med den maritima näringen i ett vidare perspektiv. Sjöfartsforum, med sin bredd och sitt arbete för ett maritimt Sverige och för utnyttjandet av våra vattenvägar, inspirerar, säger Annika Söderberg som nås på Några korta notiser Arbete på gång för en svensk maritim strategi Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfart skrev infrastrukturministern i en debattartikel i slutet av augusti. Målet är att förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen. Några veckor senare bjöd Näringsdepartementet in till en första workshop om en svensk maritim strategi, ett arbete som utlovats i handlingsplanen för sjöfarten från i januari i år. Anslaget från Näringsdepartementet är precis som det ska vara brett. Med på mötet deltog representanter från det maritima klustrets samtliga sju branschområden och diskussioner fördes kring förutsättningar, innehåll och ett fortsatt arbete. Sjöfartsforum ser positivt på arbetet. Av stor vikt är att den politiskt beslutade maritima strategin får en tydlig och långsiktig målbild som också är stabil över val, att den är klusterövergripande och även inkluderar sjöfartens utveckling i det svenska transportsystemet. Uppdaterad maritim strategi i Norge I Norge har man nyligen för tredje gången uppdaterat sin maritima strategi Stö kurs, till den nya Stö kurs Den första strategin Stö kurs kom Den nya strategin breddar regeringens satsningsområden. Nu inkluderas t ex stora delar av offshore-sektorn, som tidigare enbart räknades som del av olje- och gasnäringen. Visionen är att Norge ska vara en världsledande maritim nation och den norska maritima näringen ska leverera de mest innovativa och miljövänliga lösningarna för framtiden. Ett tydligt mål är att den maritima näringen starkt ska öka sitt värdeskapande. Strategin ska lägga grunden för bättre ramvillkor. Den slår fast att norsk maritim näring ska gå före i utvecklingen av grön sjöfart. I detta ligger även ett fokus på utveckling av en ökad närsjöfart. Satsningen på närsjöfart innebär också att en närsjöfartsstrategi tagits fram.

5 Närsjöfartsstrategin ingår i den nationella planen och omfattar perioden Totalt vill man satsa 3 miljarder NOK för att flytta gods från land till sjö. Strategin omfattar trafik mellan hamnar i Norge och övriga Europa. Läs mer om Stö kurs 2020; Närsjöfarten ofta förbisedd både av IMO och regeringar En rapport från the CSL Gruop uppmanar internationella shippingorganisationer att define, defend and promote short sea shipping. Rapporten slår fast att regelverk från IMO och dess medlemsstater, inklusive de regelverk som handlar om Emission Control Areas (ECAs), the Energy Efficiency Design Index (EEDI) och den föreslagna ballastvattenkonventionen alla hotar intentionerna med närsjöfart. Rapporten konstaterar också att förutsättningarna för närsjöfart skiljer sig helt från den transoceana trafiken, först och främst beroende på att närsjöfarten konkurrerar med de landbaserade trafikslagen. Man konstaterar också att närsjöfartspotentialen är långt ifrån utnyttjad. Trots ca fartyg på ca 77 miljoner ton bortser ofta både organisationer som IMO och lokala regeringar från den sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar som närsjöfarten kan innebära. Short sea shipping is often overlooked because the interests of international shipping tend to drown out the short sea voice at the IMO and other significant international shipping bodies, säger David Martin, ägare och vd för The CSL Group. Rapporten identifierar fem omedelbara åtgärder; 1. IMO behöver fastställa en gemensam tydlig definition av short sea shipping för att stärka närsjöfartens intressen globalt. 2. IMOs medlemstater bör säkerställa att närsjöfartens intressen utvärderas och skyddas, bl a genom att näringen konsulteras, före det att internationella konventioner som påverkar närsjöfarten antas. 3. Även ICS, International Chamber of Shipping, bör säkerställa att närsjöfarten hanteras korrekt inom IMO. 4. Närsjöfartsnationer bör införa policies som säkerställer skydd av närsjöfartens intressen inför antaganden av internationella sjökonventioner och efterföljande nationell lagstiftning. 5. Nationella sjöfartsorganisationer måste på ett bättre sätt förse sina regeringar med socio-ekonomiska och miljömässiga data för att säkerställa att regeringarna ser det fulla värdet av att utnyttja närsjöfarten. Nästan en miljard till Sjöfartsverket Som de flesta säkert uppmärksammat föreslår regeringen i sin budgetproposition att Sjöfartsverket får 300 miljoner i ökat anslag i tre år. Pengarna ska enligt förslaget användas till farleder, kanaler och isbrytning, exakt hur, kommer en intern analys och utredning på Sjöfartsverket att avgöra. Redan tidigare pågår dessutom en utredning kring ett nytt avgiftssystem för sjöfarten. Verket får dessutom 45 miljoner på permanent basis till sjöoch flygräddningsverksamheten. Riksdagen fattar beslut om budgetpropositionen i december. De ökade skattemedlen till Sjöfartsverket är naturligtvis mycket glädjande. Ny teknikplattform för logistik ALICE EUs femte logistikplattform i transportsektorn etablerades i juni ALICE, Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe. Övriga plattformar är WATERBORNE för sjö, ACARE för flyg, ERRAC för järnväg och ERTRAC för väg. ALICE ska utveckla en övergripande strategi för forskning, innovation och marknadsintroduktion av logistik och supply chain management innovation i Europa. Plattformen kommer att stödja EUs ramprogram för forskning, Horizon Läs mer på Zeebrugge hamn har köpt en inlandspråm för att öka hamneffektiviteten Polybotes heter Zeebrugge hamns nya inlandspråm, en s k estuary barge förstärkt för trafik i kustzoner. Inlandspråmen är byggd för transport av bilar, containrar och hög och tung last. Pråmen ska stödja hamnens inlandslogistik. Med Polybotes kan hamnen på ett bättre sätt länka ihop terminaler i den inre och yttre hamnen

6 och kusthamnen med de inre vattenvägarna. Inlandspråmen är 110 m lång och kan lasta upp till ton last eller 160 nya bilar and 144 TEU eller 240 bilar. Hon har också ett däck för hög och tung last. Polybotes, foto Nieuwsblad Transport, NT. Ny EU action-plan för inland waterways I slutet av september antog EU sin andra handlingsplan, Naiades II, Towards quality inland waterway transport för att lyfta gods till EUs inre vattenvägar. Planen är en direkt uppföljning av Naiades I för perioden Den handlar om hur man på ett bättre sätt kan använda EUs km inre vattenvägar genom inlandspråmtrafik, få godset att på ett smidigt och miljöeffektivt sätt nå sina mottagare och skapa mer hållbara transportkedjor för samhällets bästa. Inlandssjöfarten spelar en stor och viktig roll i godstransporter mellan EUs största hamnar och inlandet. Dessa hamnar är alla beroende av inlandssjöfarten för att minska trängseln och belastningen på landinfrastrukturen i inlandet runt hamnarna, inlandssjöfarten är därmed också en förutsättning för hamnarnas vidare utveckling. Inom EU går idag 500 miljoner ton gods på inre vattenvägar. Det motsvarar 25 miljoner lastbilstransporter och ett bidrag på 140 miljarder tonkilometer till EUs transportsystem. Men det räcker inte menar EU. EU måste därför satsa på att lösa flaskhalsar inom infrastrukturen som t ex dimensioner på kanaler och slussar, införa förbättrade och enhetliga standarder, stöd för forskning och innovation, åtgärder som prioriterar effektiva anslutningar mellan trafikslagen, översyn av trafikledningssystemet RIS, förbättrad lasthanteringsåtgärder, mindre administration samt inte minst ett erkännande för den stora kompetens som finns och bör stödjas inom sektorn. Ett land som under 2000-talet på ett proaktivt sätt satsat på inlandssjöfartenen, bl a genom en integrerad infrastrukturpolicy är Belgien. Där har utnyttjandet av de inre vattenvägarna ökat från 11 procent 2001 till 18 procent Att avlasta landinfrastrukturen innebära stora värden. Trafikkaos kostar idag EU 130 miljarder euro eller en procent av EUs GDP. Förslag om EU Port Regulation Inom EU debatteras ett förslag till Proposal for a Port Regulation, publicerat i maj. Förslaget handlar om hamnen som viktig nod i transportkedjan och som motor för utveckling. Europas hamnar står inför stora utmaningar genom bl a ökande volymer, större fartyg, växande globalisering, miljö- och hållbarhetsfrågor mm. Förlaget vill skapa förutsättningar för bättre tillgänglighet, konkurrens och lika villkor, bl a genom transparent finansiering, möjlighet att bedriva hamnservice och avgifter och minimikrav för hamnservice. ESPO, den europeiska hamnorganisationen, säger att hamnarna behöver en policy som ger dem kraft att möta utmaningarna, men ingen lag som skapar ytterligare bördor och som inte ger direkta fördelar för hamnens kunder och brukare. Läs förslaget här:

7 IVL har studerat partikelutsläpp Partikelutsläpp är en av sjöfartens miljöutmaningar. En studie som ingår EUs 7:e ramprogram och som IVL, Svenska Miljöinstitutet koordinerar, har studerat hur partiklarnas fysiska och kemiska egenskaper ser ut och hur de varierar under olika förhållanden. IVL utförde kontinuerliga mätningar såväl som filterprovtagning ombord två olika typer av fartyg, med olika motorer och olika slags bränslen. De tittade på partiklar framför allt av organiskt kol, black carbon, svavel och oorganiska föreningar. IVL konstaterar att sjöfarten, med rätt kunskap om utsläppen, kan optimera förbränningen till minsta möjliga partikelutsläpp. Andra studier och analyser gjordes av kollegor vid ett antal europeiska institut. och mikroskräp IVL har också konstaterat att problemet med mikroskräp i havet är större än man tidigare trott. Mikroskräp är små partiklar av plast, textil och annat avfall. De har samma storlek som växt- och djurplankton och äts därför av fiskarna. Den största källan till mikroskräp är inte sjöfarten eller båtlivet utan staden. Mikroskräp kommer från sådant som slängs på gator och som rinner iväg när det regnar. Vår svenska västkust får också ta emot mikroskräp från kuststäder i Europa. De förs hit med havsströmmarna Åtgärder? Ja, först och främst att inte slänga skräp i naturen eller på gator och torg, fler soptunnor i städerna och att rena dagvattnet. Har du läst Vinnovas studie av den maritima basnäringen? Här kommer en länk till er som ännu inte uppmärksammat Vinnovas studie av den maritima basnäringen; Detta är den första samlade studie som gjorts av den maritima näringen. Studien utgår från den maritima näringens fem branschområden, Transport, Havet som naturresurs, Fritid och turism, Maritim teknologi och produktion, samt Service. Den omfattar ca företag, där det arbetade omkring personer år I studien har bland annat företagens forskningsintensitet, sysselsättning, lönsamhet, export och utländskt ägande analyserats. Den visar på en stabil utveckling med ökat antal anställda 2006 till 2008 då finanskrisen bröt utvecklingen. Särskilt inom området Transport syns ett trendbrott från 2008 och framåt med minskat antal anställda. Vinnovas kartläggning är inte helt komplett eftersom det är svårt att hitta maritima företag när SNI-koderna inte räcker. Det gör att företag missats och saknas. Den täcker dessutom endast aktiebolag och bolag som till 100 procent sysslar med maritim näring. Det gör att verksamhet hos underleverantörer som t ex ABB inte finns med. Inte förvånande är maritim näring är störst i väst, med Göteborg som centralort. Att det däremot finns en stor maritim näring i Stockholmsområdet är nog betydligt mindre känt. Tydlig trea är områdena i syd runt Skåne/Blekinge. Det är mycket glädjande att Vinnova gjort denna undersökning och inkluderat vår näring bland de basnäringar man kartlagt (Life Science, Fordon, Kemi, Informations- och Kommunikationsteknik, Gruv/mineral, Metall, Miljöteknik, Massa/papper, Energi och Maritim näring). Det är en seger för oss som arbetat med att sätta den maritima näring på kartan och få oss att bli betraktade just som en svensk basnäring. Julklappsidé i god tid Maersks nya Tripple-E-fartyg finns nu som legomodell. Modellen har över delar och lär kosta ca 150 dollar. Legoversionen kommer inte att kunna flyta, utan levereras med ett stativ. Färdigbyggt lär modellen säkert imponera på både stor som liten. Biotips se den sanna historien Captain Phillips om kapningen av Maersk Alabama 2009 Se den sanna historien när fartygskaptenen Richard Phillips på Maersk Alabama, under en kapning av fartyget 2009, kapitulerade och överlämnade sig till somaliska pirater för att skydda sin besättning. Dramat ägde utanför Afrikas kust. En thriller med Tom Hanks som fått stor uppmärksamhet och bra kritik. Premiär på svenska biografer den 18 oktober. Se trailern här:

8 Till sist på gång i näringen några exempel i närtid; Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 17 oktober, Göteborg Skärgårdsredarna arrangerar en leverantörsmässa i Eriksbergshallen, Göteborg den 17 oktober. Ta del av nyheter, träffa branschkollegor och de närmare 40 utställarna som kommer att finnas på plats. Läs programmet: Offshore Sweden 23 oktober i Göteborg Finns svensk offshore? Ja, i allra högsta grad, men många företag är fortfarande i utvecklingsfasen. Vill du veta vad som händer lyssna på David Kristensson, Northern Offshore Services, Billy Johansson, Seabased, Patrik von Sydow, Danish Yachts, Johan Edvardsson, C-Marine m fl. Svenskt Marintekniskt Forum arrangerar. Tid och plats: 23 oktober kl :00, Nya Varvet Studios, Göteborg. Mer information och anmälan till Region Skåne och World Maritime University arrangerar konferens 24 oktober i Bryssel Spatial planning står på agendan den 24 oktober för den work shop som WMU och Region Skåne arrangerar i Bryssel den 24 oktober. Arrangörerna bjuder in till diskussioner med intressenter och andra internationella aktörer om havsplanering och påverkan på sjöfart och hamnar med speciellt inriktning på Östersjön. Shipping-Ports-Invitation-rev.9.pdf Mer om havsplanering i Oslo den 6-7 november Mer runt havsplanering. En workshop, inom ramen för EU-projektet ACCSEAS, arrangeras den 6-7 november i Oslo. Projektet fokuserar bl a på Maritime Spacial Planning och konsekvenser för sjöfarten samt stödsystem för planering av sjötrafik. Uppnådda resultat diskuteras för att på bästa sätt anpassa en vidare utveckling mot de behov som branschen ser. Mer information på eller kontakta Anders Brödje på Sjöfartsverket. EU kommissionen bjuder in till logistikkonferens 7-8 november i Bryssel Logistiksektorn som står för ca tio procent av EUs GDP är en betydande motor i utvecklingen. Hur ser dagens och morgondagens utmaningar ut? Hur kan vi säkra EU-ländernas konkurrensposition i framtiden? För mer information; MakeADifference Workshop 02 LNG technology and distribution ready, steady go? Det är dags för en andra Zero Vision Tool-workshop under rubriken MakeADifference. Dag ett av två handlar om specifika tekniska lösningar för LNG fartyg med fokus på existerande teknologier för huvud- och hjälpmotorer. Dag två fokuserar på operationella och ekonomiska förutsättningar för LNG-distribution samt diskussioner om globala utmaningar och trender, prisutveckling mm. Registrera deltagande via Tid och plats: november, Vann Conference Centre, Lysekil Mer den 14 november Hållbara transporter 14 november, Stockholm Den 14 november äger konferensen Hållbara transporter rum i Stockholm. Några av talarna är samhällsdebattören Anders Wijkman, Åsa Wilske, Ramböll, tidigare miljöschef Göteborgs Hamn och Rolf Haraldsson, nationell projektledare på Trafikverket. Innovation är ledordet, men tyvärr har konferensen av allt att döma, ett mycket litet sjöfartsfokus. Se program, tid och plats: Inlandsterminalskonferens i Liège november Inlandssjöfart är på väg att införas i Sverige. Nere i Europa är inlandssjöfarten med sin pråmtrafik en självklarhet i transportkedjan. Den åttonde europeiska inlandssterminal-konferensen arrangeras i år i Liège, Belgien den november. Temat är Strategier för att skapa värde. Hamnen i Liège, Europas tredje största inlandshamn står som värd för konferensen. Hamnarna i Rotterdam och Antwerpen, Europas största respektive näst största djuphamnar, fungerar som co-sponsorer. De utnyttjar inlandssjöfarten för att avlasta landinfra-

9 strukturen runt hamnen. Hamnarna vill rikta rampljuset mot det sätt de samverkar för att hitta strategier och skapa värde. Konferensen lyfter frågan om hur man binder ihop kusthamnen och inlandsterminalen, hur rederierna och logistikaktörerna väljer, hur inlandsterminalerna samverkar sinsemellan, om LNG som bränsle och hur framtiden ser ut. Läs mer: och notera redan nu för 2014; Stora Transportdagen april Snart är Stora Tranportdagen konferensen som belyser alla trafikslag en vårtradition. Nästa år hålls konferensen den 2 april i Stockholm. Redan nu är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd bokad och bekräftad som talare, så även Jens Spendrup och Anders Johnson. Boka in dagen du också! Sjöfartsforum är en av medarrangörerna. Tid och plats: 2 april 2014, 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm Swedish Maritime Day 2014 den 8 april nästa år Swedish Maritime Day dagen då hela den maritima näringen i Sverige visar upp sig gemensamt arrangeras nästa år den 8 april. Reservera dagen i almanackan. I år lockade Swedish Maritime Day 500 besökare från näringens olika delar och vi hoppas självklart med minst lika många nästa år. Swedish Maritime Day är både konferens och utställning, en mötesplats helt enkelt för den maritima näringens olika aktörer. Besökare kan fritt välja mellan föredrag inom sex olika ämnesområden. Dagen har som mål att ge både överblick och fördjupning och lyfta fram viktiga frågor som berör näringsliv, teknik, forskning, energisnåla och hållbara transporter såväl som turistnäringen, båtliv, havsfrågor och nyttjandet av våra resurser i och på havet inklusive marina livsmedel. Arrangörer: Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Havs-och Vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Havsmiljöinstitutetet, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, World Maritime University, Lighthouse, SP/Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SSPA, Västsvenska turistrådet, Sjöfartsforum, Svenskt Marintekniskt Forum, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar och WWF. Om ditt företag/ organisation vill vara med som utställare, anmäl det redan nu. Tid och plats: den 8 april 2014, Svenska Mässan, Göteborg För mer information se: Med vänlig hälsning Sjöfartsforum Stockholm, Du hittar detta och tidigare nyhetsbrev på vår webbplats Följ oss även på Facebook https://www.facebook.com/sjofartsforum. Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, skicka ett mail till Du kan också avanmäla dig direkt i utskicksmailet.

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03 Rapport 2010:03 Sveriges sjöfartssektor En viktig del i en svensk maritim strategi Transporter på vattenvägar spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Samtidigt sker en kontinuerlig

Läs mer

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2012 Innehåll 8 mars, eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet Vad är närsjöfart och kustsjöfart? 21 mars, Sjöfartsforums stämma i Göteborg

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim

Läs mer

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet matton Omni ommodis demped estrunt repedignisit lame natur samet aut im esequi ius audae nitioss equibus necabor ibusciisci a con porum quam, conserem

Läs mer

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi NR 3 2013 VOLYM 75 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Gunnars Båtturer, Dyrön Ressel Rederi Skärgårdsredaren 3-13 1 Ordförande har ordet!

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg

Missa inte Världssjöfarten Dag den 27 september i Göteborg Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 9, 2012 Innehåll: Världssjöfartens Dag den 27 september sista anmälningsdag 20 september! Ökad användning och tillgång till LNG, maritima notiser, kartläggning av det maritima

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg 2013 Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg är en strategisk innovationsagenda för det maritima klustret i Sverige. Den har tagits fram av klustrets intressenter i samverkan,

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars

Sjöfartsforum håller årsstämma 19 mars Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 2, 2013 INNEHÅLL Sjöfartsforums årsstämma Minikonferens CSR lyx eller nödvändighet samt besök på Visual Arena Lindholmen efter stämman Riksdagens Maritima Nätverk startar Maritima

Läs mer

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbar hamn. GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hållbar hamn GÖTEBORGS HAMN AB:s HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Välkommen till Göteborgs Hamns första hållbarhetsredovisning. Vi hoppas den kommer

Läs mer

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 1 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Nya älvpendeln i göteborg döpt HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA Ordföranden har ordet

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN REGERINGENS REKRYTERINGSUPPDRAG TILL SJÖFARTSVERKET Datum: 2010-03-31 Vår beteckning: 08-03114 Projektledare Projektsekreterare Alf Brodin

Läs mer

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa

Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa NR 2 2013 VOLYM 74 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Sjövägen visar vägen Nytt fartyg till Käringötrafiken Skärgårdsredarnas leverantörsmässa Skärgårdsredaren 2-13 1 Vd har

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer