Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013"

Transkript

1 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 INNEHÅLL november, Sveriges första konferens om kustsjöfart Världssjöfartens Dag 2013 Maritimt mingel med tema IS Ny medlem Greencarrier Sjöfartsforums kansli förstärkt Några korta notiser Till sist på gång i näringen några exempel i närtid Notera redan nu för 2014 Sveriges första konferens om kustsjöfart Kustsjöfart ett komplement i transportkedjan Kustsjöfarten med trafik mellan svenska hamnar som ända in på 1970-talet stod för hälften av det inrikes transportarbetet, har kommit i skymundan för väg- och järnvägstrafik i vårt inrikes transportsystem. Ändå har Sverige EUs längsta kuststräcka och därigenom en fri, tillgänglig infrastruktur med stor kapacitet, färdig att användas. Idag transporteras endast sju procent av den totala inrikes godsvolymen med fartyg. Det är en låg siffra. I Tyskland och England är motsvarande siffra runt 20 %. Hur kan sjötransporten öka i Sverige, hur kan vattenvägen utnyttjas bättre och hur kan sjöfarten på ett bättre sätt komplettera väg och järnväg i hållbara transportkedjor? Den november lunch till lunch äger den första kustsjöfartskonferensen i modern tid rum i Kalmar. Konferensen arrangeras av Sjöfartforum, Regionförbundet i Kalmar och Linnéuniversitetet. Talare är bl a representant från Näringsdepartementet, Thomas Ruuth, Lantmännen, Sven Sökjer- Petersen, MariTerm AB, Inge Vierth, VTI, Rikard Engström, Trafikverket, Carola Alzén, Mälarhamnar och Hans-Kristian Haram, SPC Norway. Se hela programmet och alla talare samt uppgift om pris och anmälan; Tid och plats: november, lunch till lunch, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar Sista anmälningsdag 25 oktober. För mer information kontakta Anna Hammargren, Sjöfartsforum, tel eller Irene Tallhage Lönn, Regionförbundet i Kalmar län, tel Efter och i direkt anslutning till kustsjöfartskonferensen tar Sjöfartshögskolans traditionella konferens Fartyg, Människa, Miljö-konferens vid: Konferensen Fartyg Människa Miljö För tredje året i rad hålls konferensen Fartyg Människa Miljö, vilket är ett forum för en fördjupad dialog mellan sjöfartens marknadsaktörer, myndigheter, forskare och andra sjöfartsintresserade, rörandeforskning, utveckling och innovation inom området Fartyg Människa Miljö.

2 Konferensens huvudsyfte är att synliggöra sjöfartens utmaningar när det gäller regleringar, miljöanpassning, teknik, organisation och arbetsmiljö. I år kommer aktuell forskning om sjömännens arbetssituation att presenteras och människan ombord kommer att få ett större utrymme än tidigare. Arrangörer är Sjöfartshögskolan/ Linnéuniversitetet. Tid & plats: Från lunch den 13 november lunch den 14 november i Sjöfartshögskolans lokaler, Kalmar. För mer information se: Världssjöfartens Dag 2013 ämnet hållbarhet lockade drygt 200 deltagare Hållbarhet var temat när Världssjöfartens Dag traditionsenligt firades den sista torsdagen i september i år den 26 september och som vanligt i Göteborg. World Maritime Day, som är ett IMO- arrangemang (International Maritime Organization), firas varje år sedan 1978 över hela världen. I Sverige har vi firat Världssjöfartens Dag sedan Årets internationella tema var Sustainable development beyond Rio 20+, vilket i svensk tappning blev rubriken Gröna utmaningar för en blå näring. Drygt 200 deltagare var på plats i Chalmers Kårhus och ännu fler kunde följa konferensen via livestreaming. En rad intressanta tal hölls under dagen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inledningstalade och Åsa Wilske, Göteborgs Hamn hade fått hedersuppdraget att hålla årets IMO-tal. Många fascinerades av John Holmbergs tal om global hållbarhet kopplad till en allt ökande världshandel och transportutveckling. John Holmberg är professor och vice-rektor på Chalmers och innehar även en UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. John Holmberg lyfte bl a annat fram den omställning eller transformeringen av samhället och de utmaningar vi står inför. Under dagen belystes även vikten av havsplanering, den goda arbetsplatsen och den hållbara transportkedjan. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och John Holmberg, professor och vice-rektor på Chalmers. Samtliga presentationer från Världssjöfartens Dag finns att ladda ner vi denna länk och vill du se och lyssna i efterhand, klicka

3 Maritimt mingel med tema IS Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck och isbrytardirektör Thomas Årnell på Sjöfartsverket talade om is forskning, isbrytning, svensk kompetens, situationen i Arktis och forskningsfartyget/isbrytaren Oden när Sjöfartsverket och Sjöfartsforum arrangerade ett maritimt mingel på Rosenvik i Stockholm. Nästan 50 intresserade personer fascinerades av Björn Dahlbäcks tal och bilder från Arktis, om svensk kompetens, forskningen på plats och Odens speciella ställning internationellt. Frågan om den självklara, omedelbara och allmänna snöröjning på väg och järnväg i Sverige ställdes i relation till isbrytning på våra vattenvägar som varje år betalas av brukarna. Vilka landbaserade aktörer i transportkedjan skulle acceptera att få en räkning för snöröjning på våra vägar för att kunna ta sig fram vintertid? Att svensk isbrytning samtidigt kostar lika mycket som snöröjningen i Stockholm en vinter förvånade nog många. Under kvällen fanns även tillfälle att gå ombord på Sjöfartsverkets farledsfartyg Sektor som lagt till vid bryggan utanför denna kväll. Ove Eriksson, direktör affärsområden, Sjöfartsverket, visade runt ombord på fartyget. Kvällens talarpresentationer finner du här: Ny medlem Sjöfartsforum välkomnar följande nya medlem Greencarrier! Greencarrier är ett av Nordens största privatägda företag som specialiserat sig på globala transportlösningar. Idag är gruppen ett team av 750 anställda i 13 länder med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien och Kina.

4 Greencarriers affärsområden är: Scandinavian Shipping & Logistics är verksamma i Norge och Sverige. De erbjuder alla typer av transporter och finns även i hamnar där de erbjuder service och olika logistik lösningar. Greencarrier Freight Services är verksamma i 13 länder. De erbjuder internationell spedition och logistiklösningar via sjö, flyg och land. Greeencarrier Liner Agency är verksamma i 7 länder och är agentur för Evergreen Line, ett av världens ledande container rederier. De erbjuder globala transporter och länkar samman Europa med destinationer över hela världen. Inom loppet av bara några år har Greencarrier utvecklats från att vara ett lokalt företag i Göteborg, till en av de största privatägda aktörerna i Norden, med de nordiska och baltiska länderna som sin hemmamarknad och med ett särskilt fokus på transporter till Östeuropa, Centralasien och Kina. För mer information om Greencarrier besök Sjöfartsforums kansli förstärkt I slutet av augusti förstärkte Sjöfartsforum sin organisation då Annika Söderberg anställdes som kommunikatör på kontoret i Stockholm. Det är en förstärkning som innebär att Sjöfartsforums informationsflöde och kommunikation kommer att öka och förbättras, webbplatsen göras om och nyhetsbreven utvecklas. Annika kommer närmast från tryckbranschen, men har en bakgrund inom den maritima näringen efter att ha arbetat på Walleniusrederierna och Wallenius Wilhelmsen Logistics kommunikationsavdelningar i sammanlagt 13 år..jag ser fram emot att få arbeta med sjöfartsfrågor igen och med den maritima näringen i ett vidare perspektiv. Sjöfartsforum, med sin bredd och sitt arbete för ett maritimt Sverige och för utnyttjandet av våra vattenvägar, inspirerar, säger Annika Söderberg som nås på Några korta notiser Arbete på gång för en svensk maritim strategi Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfart skrev infrastrukturministern i en debattartikel i slutet av augusti. Målet är att förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen. Några veckor senare bjöd Näringsdepartementet in till en första workshop om en svensk maritim strategi, ett arbete som utlovats i handlingsplanen för sjöfarten från i januari i år. Anslaget från Näringsdepartementet är precis som det ska vara brett. Med på mötet deltog representanter från det maritima klustrets samtliga sju branschområden och diskussioner fördes kring förutsättningar, innehåll och ett fortsatt arbete. Sjöfartsforum ser positivt på arbetet. Av stor vikt är att den politiskt beslutade maritima strategin får en tydlig och långsiktig målbild som också är stabil över val, att den är klusterövergripande och även inkluderar sjöfartens utveckling i det svenska transportsystemet. Uppdaterad maritim strategi i Norge I Norge har man nyligen för tredje gången uppdaterat sin maritima strategi Stö kurs, till den nya Stö kurs Den första strategin Stö kurs kom Den nya strategin breddar regeringens satsningsområden. Nu inkluderas t ex stora delar av offshore-sektorn, som tidigare enbart räknades som del av olje- och gasnäringen. Visionen är att Norge ska vara en världsledande maritim nation och den norska maritima näringen ska leverera de mest innovativa och miljövänliga lösningarna för framtiden. Ett tydligt mål är att den maritima näringen starkt ska öka sitt värdeskapande. Strategin ska lägga grunden för bättre ramvillkor. Den slår fast att norsk maritim näring ska gå före i utvecklingen av grön sjöfart. I detta ligger även ett fokus på utveckling av en ökad närsjöfart. Satsningen på närsjöfart innebär också att en närsjöfartsstrategi tagits fram.

5 Närsjöfartsstrategin ingår i den nationella planen och omfattar perioden Totalt vill man satsa 3 miljarder NOK för att flytta gods från land till sjö. Strategin omfattar trafik mellan hamnar i Norge och övriga Europa. Läs mer om Stö kurs 2020; Närsjöfarten ofta förbisedd både av IMO och regeringar En rapport från the CSL Gruop uppmanar internationella shippingorganisationer att define, defend and promote short sea shipping. Rapporten slår fast att regelverk från IMO och dess medlemsstater, inklusive de regelverk som handlar om Emission Control Areas (ECAs), the Energy Efficiency Design Index (EEDI) och den föreslagna ballastvattenkonventionen alla hotar intentionerna med närsjöfart. Rapporten konstaterar också att förutsättningarna för närsjöfart skiljer sig helt från den transoceana trafiken, först och främst beroende på att närsjöfarten konkurrerar med de landbaserade trafikslagen. Man konstaterar också att närsjöfartspotentialen är långt ifrån utnyttjad. Trots ca fartyg på ca 77 miljoner ton bortser ofta både organisationer som IMO och lokala regeringar från den sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar som närsjöfarten kan innebära. Short sea shipping is often overlooked because the interests of international shipping tend to drown out the short sea voice at the IMO and other significant international shipping bodies, säger David Martin, ägare och vd för The CSL Group. Rapporten identifierar fem omedelbara åtgärder; 1. IMO behöver fastställa en gemensam tydlig definition av short sea shipping för att stärka närsjöfartens intressen globalt. 2. IMOs medlemstater bör säkerställa att närsjöfartens intressen utvärderas och skyddas, bl a genom att näringen konsulteras, före det att internationella konventioner som påverkar närsjöfarten antas. 3. Även ICS, International Chamber of Shipping, bör säkerställa att närsjöfarten hanteras korrekt inom IMO. 4. Närsjöfartsnationer bör införa policies som säkerställer skydd av närsjöfartens intressen inför antaganden av internationella sjökonventioner och efterföljande nationell lagstiftning. 5. Nationella sjöfartsorganisationer måste på ett bättre sätt förse sina regeringar med socio-ekonomiska och miljömässiga data för att säkerställa att regeringarna ser det fulla värdet av att utnyttja närsjöfarten. Nästan en miljard till Sjöfartsverket Som de flesta säkert uppmärksammat föreslår regeringen i sin budgetproposition att Sjöfartsverket får 300 miljoner i ökat anslag i tre år. Pengarna ska enligt förslaget användas till farleder, kanaler och isbrytning, exakt hur, kommer en intern analys och utredning på Sjöfartsverket att avgöra. Redan tidigare pågår dessutom en utredning kring ett nytt avgiftssystem för sjöfarten. Verket får dessutom 45 miljoner på permanent basis till sjöoch flygräddningsverksamheten. Riksdagen fattar beslut om budgetpropositionen i december. De ökade skattemedlen till Sjöfartsverket är naturligtvis mycket glädjande. Ny teknikplattform för logistik ALICE EUs femte logistikplattform i transportsektorn etablerades i juni ALICE, Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe. Övriga plattformar är WATERBORNE för sjö, ACARE för flyg, ERRAC för järnväg och ERTRAC för väg. ALICE ska utveckla en övergripande strategi för forskning, innovation och marknadsintroduktion av logistik och supply chain management innovation i Europa. Plattformen kommer att stödja EUs ramprogram för forskning, Horizon Läs mer på Zeebrugge hamn har köpt en inlandspråm för att öka hamneffektiviteten Polybotes heter Zeebrugge hamns nya inlandspråm, en s k estuary barge förstärkt för trafik i kustzoner. Inlandspråmen är byggd för transport av bilar, containrar och hög och tung last. Pråmen ska stödja hamnens inlandslogistik. Med Polybotes kan hamnen på ett bättre sätt länka ihop terminaler i den inre och yttre hamnen

6 och kusthamnen med de inre vattenvägarna. Inlandspråmen är 110 m lång och kan lasta upp till ton last eller 160 nya bilar and 144 TEU eller 240 bilar. Hon har också ett däck för hög och tung last. Polybotes, foto Nieuwsblad Transport, NT. Ny EU action-plan för inland waterways I slutet av september antog EU sin andra handlingsplan, Naiades II, Towards quality inland waterway transport för att lyfta gods till EUs inre vattenvägar. Planen är en direkt uppföljning av Naiades I för perioden Den handlar om hur man på ett bättre sätt kan använda EUs km inre vattenvägar genom inlandspråmtrafik, få godset att på ett smidigt och miljöeffektivt sätt nå sina mottagare och skapa mer hållbara transportkedjor för samhällets bästa. Inlandssjöfarten spelar en stor och viktig roll i godstransporter mellan EUs största hamnar och inlandet. Dessa hamnar är alla beroende av inlandssjöfarten för att minska trängseln och belastningen på landinfrastrukturen i inlandet runt hamnarna, inlandssjöfarten är därmed också en förutsättning för hamnarnas vidare utveckling. Inom EU går idag 500 miljoner ton gods på inre vattenvägar. Det motsvarar 25 miljoner lastbilstransporter och ett bidrag på 140 miljarder tonkilometer till EUs transportsystem. Men det räcker inte menar EU. EU måste därför satsa på att lösa flaskhalsar inom infrastrukturen som t ex dimensioner på kanaler och slussar, införa förbättrade och enhetliga standarder, stöd för forskning och innovation, åtgärder som prioriterar effektiva anslutningar mellan trafikslagen, översyn av trafikledningssystemet RIS, förbättrad lasthanteringsåtgärder, mindre administration samt inte minst ett erkännande för den stora kompetens som finns och bör stödjas inom sektorn. Ett land som under 2000-talet på ett proaktivt sätt satsat på inlandssjöfartenen, bl a genom en integrerad infrastrukturpolicy är Belgien. Där har utnyttjandet av de inre vattenvägarna ökat från 11 procent 2001 till 18 procent Att avlasta landinfrastrukturen innebära stora värden. Trafikkaos kostar idag EU 130 miljarder euro eller en procent av EUs GDP. Förslag om EU Port Regulation Inom EU debatteras ett förslag till Proposal for a Port Regulation, publicerat i maj. Förslaget handlar om hamnen som viktig nod i transportkedjan och som motor för utveckling. Europas hamnar står inför stora utmaningar genom bl a ökande volymer, större fartyg, växande globalisering, miljö- och hållbarhetsfrågor mm. Förlaget vill skapa förutsättningar för bättre tillgänglighet, konkurrens och lika villkor, bl a genom transparent finansiering, möjlighet att bedriva hamnservice och avgifter och minimikrav för hamnservice. ESPO, den europeiska hamnorganisationen, säger att hamnarna behöver en policy som ger dem kraft att möta utmaningarna, men ingen lag som skapar ytterligare bördor och som inte ger direkta fördelar för hamnens kunder och brukare. Läs förslaget här:

7 IVL har studerat partikelutsläpp Partikelutsläpp är en av sjöfartens miljöutmaningar. En studie som ingår EUs 7:e ramprogram och som IVL, Svenska Miljöinstitutet koordinerar, har studerat hur partiklarnas fysiska och kemiska egenskaper ser ut och hur de varierar under olika förhållanden. IVL utförde kontinuerliga mätningar såväl som filterprovtagning ombord två olika typer av fartyg, med olika motorer och olika slags bränslen. De tittade på partiklar framför allt av organiskt kol, black carbon, svavel och oorganiska föreningar. IVL konstaterar att sjöfarten, med rätt kunskap om utsläppen, kan optimera förbränningen till minsta möjliga partikelutsläpp. Andra studier och analyser gjordes av kollegor vid ett antal europeiska institut. och mikroskräp IVL har också konstaterat att problemet med mikroskräp i havet är större än man tidigare trott. Mikroskräp är små partiklar av plast, textil och annat avfall. De har samma storlek som växt- och djurplankton och äts därför av fiskarna. Den största källan till mikroskräp är inte sjöfarten eller båtlivet utan staden. Mikroskräp kommer från sådant som slängs på gator och som rinner iväg när det regnar. Vår svenska västkust får också ta emot mikroskräp från kuststäder i Europa. De förs hit med havsströmmarna Åtgärder? Ja, först och främst att inte slänga skräp i naturen eller på gator och torg, fler soptunnor i städerna och att rena dagvattnet. Har du läst Vinnovas studie av den maritima basnäringen? Här kommer en länk till er som ännu inte uppmärksammat Vinnovas studie av den maritima basnäringen; Detta är den första samlade studie som gjorts av den maritima näringen. Studien utgår från den maritima näringens fem branschområden, Transport, Havet som naturresurs, Fritid och turism, Maritim teknologi och produktion, samt Service. Den omfattar ca företag, där det arbetade omkring personer år I studien har bland annat företagens forskningsintensitet, sysselsättning, lönsamhet, export och utländskt ägande analyserats. Den visar på en stabil utveckling med ökat antal anställda 2006 till 2008 då finanskrisen bröt utvecklingen. Särskilt inom området Transport syns ett trendbrott från 2008 och framåt med minskat antal anställda. Vinnovas kartläggning är inte helt komplett eftersom det är svårt att hitta maritima företag när SNI-koderna inte räcker. Det gör att företag missats och saknas. Den täcker dessutom endast aktiebolag och bolag som till 100 procent sysslar med maritim näring. Det gör att verksamhet hos underleverantörer som t ex ABB inte finns med. Inte förvånande är maritim näring är störst i väst, med Göteborg som centralort. Att det däremot finns en stor maritim näring i Stockholmsområdet är nog betydligt mindre känt. Tydlig trea är områdena i syd runt Skåne/Blekinge. Det är mycket glädjande att Vinnova gjort denna undersökning och inkluderat vår näring bland de basnäringar man kartlagt (Life Science, Fordon, Kemi, Informations- och Kommunikationsteknik, Gruv/mineral, Metall, Miljöteknik, Massa/papper, Energi och Maritim näring). Det är en seger för oss som arbetat med att sätta den maritima näring på kartan och få oss att bli betraktade just som en svensk basnäring. Julklappsidé i god tid Maersks nya Tripple-E-fartyg finns nu som legomodell. Modellen har över delar och lär kosta ca 150 dollar. Legoversionen kommer inte att kunna flyta, utan levereras med ett stativ. Färdigbyggt lär modellen säkert imponera på både stor som liten. Biotips se den sanna historien Captain Phillips om kapningen av Maersk Alabama 2009 Se den sanna historien när fartygskaptenen Richard Phillips på Maersk Alabama, under en kapning av fartyget 2009, kapitulerade och överlämnade sig till somaliska pirater för att skydda sin besättning. Dramat ägde utanför Afrikas kust. En thriller med Tom Hanks som fått stor uppmärksamhet och bra kritik. Premiär på svenska biografer den 18 oktober. Se trailern här:

8 Till sist på gång i näringen några exempel i närtid; Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 17 oktober, Göteborg Skärgårdsredarna arrangerar en leverantörsmässa i Eriksbergshallen, Göteborg den 17 oktober. Ta del av nyheter, träffa branschkollegor och de närmare 40 utställarna som kommer att finnas på plats. Läs programmet: Offshore Sweden 23 oktober i Göteborg Finns svensk offshore? Ja, i allra högsta grad, men många företag är fortfarande i utvecklingsfasen. Vill du veta vad som händer lyssna på David Kristensson, Northern Offshore Services, Billy Johansson, Seabased, Patrik von Sydow, Danish Yachts, Johan Edvardsson, C-Marine m fl. Svenskt Marintekniskt Forum arrangerar. Tid och plats: 23 oktober kl :00, Nya Varvet Studios, Göteborg. Mer information och anmälan till Region Skåne och World Maritime University arrangerar konferens 24 oktober i Bryssel Spatial planning står på agendan den 24 oktober för den work shop som WMU och Region Skåne arrangerar i Bryssel den 24 oktober. Arrangörerna bjuder in till diskussioner med intressenter och andra internationella aktörer om havsplanering och påverkan på sjöfart och hamnar med speciellt inriktning på Östersjön. Shipping-Ports-Invitation-rev.9.pdf Mer om havsplanering i Oslo den 6-7 november Mer runt havsplanering. En workshop, inom ramen för EU-projektet ACCSEAS, arrangeras den 6-7 november i Oslo. Projektet fokuserar bl a på Maritime Spacial Planning och konsekvenser för sjöfarten samt stödsystem för planering av sjötrafik. Uppnådda resultat diskuteras för att på bästa sätt anpassa en vidare utveckling mot de behov som branschen ser. Mer information på eller kontakta Anders Brödje på Sjöfartsverket. EU kommissionen bjuder in till logistikkonferens 7-8 november i Bryssel Logistiksektorn som står för ca tio procent av EUs GDP är en betydande motor i utvecklingen. Hur ser dagens och morgondagens utmaningar ut? Hur kan vi säkra EU-ländernas konkurrensposition i framtiden? För mer information; MakeADifference Workshop 02 LNG technology and distribution ready, steady go? Det är dags för en andra Zero Vision Tool-workshop under rubriken MakeADifference. Dag ett av två handlar om specifika tekniska lösningar för LNG fartyg med fokus på existerande teknologier för huvud- och hjälpmotorer. Dag två fokuserar på operationella och ekonomiska förutsättningar för LNG-distribution samt diskussioner om globala utmaningar och trender, prisutveckling mm. Registrera deltagande via Tid och plats: november, Vann Conference Centre, Lysekil Mer den 14 november Hållbara transporter 14 november, Stockholm Den 14 november äger konferensen Hållbara transporter rum i Stockholm. Några av talarna är samhällsdebattören Anders Wijkman, Åsa Wilske, Ramböll, tidigare miljöschef Göteborgs Hamn och Rolf Haraldsson, nationell projektledare på Trafikverket. Innovation är ledordet, men tyvärr har konferensen av allt att döma, ett mycket litet sjöfartsfokus. Se program, tid och plats: Inlandsterminalskonferens i Liège november Inlandssjöfart är på väg att införas i Sverige. Nere i Europa är inlandssjöfarten med sin pråmtrafik en självklarhet i transportkedjan. Den åttonde europeiska inlandssterminal-konferensen arrangeras i år i Liège, Belgien den november. Temat är Strategier för att skapa värde. Hamnen i Liège, Europas tredje största inlandshamn står som värd för konferensen. Hamnarna i Rotterdam och Antwerpen, Europas största respektive näst största djuphamnar, fungerar som co-sponsorer. De utnyttjar inlandssjöfarten för att avlasta landinfra-

9 strukturen runt hamnen. Hamnarna vill rikta rampljuset mot det sätt de samverkar för att hitta strategier och skapa värde. Konferensen lyfter frågan om hur man binder ihop kusthamnen och inlandsterminalen, hur rederierna och logistikaktörerna väljer, hur inlandsterminalerna samverkar sinsemellan, om LNG som bränsle och hur framtiden ser ut. Läs mer: och notera redan nu för 2014; Stora Transportdagen april Snart är Stora Tranportdagen konferensen som belyser alla trafikslag en vårtradition. Nästa år hålls konferensen den 2 april i Stockholm. Redan nu är infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd bokad och bekräftad som talare, så även Jens Spendrup och Anders Johnson. Boka in dagen du också! Sjöfartsforum är en av medarrangörerna. Tid och plats: 2 april 2014, 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm Swedish Maritime Day 2014 den 8 april nästa år Swedish Maritime Day dagen då hela den maritima näringen i Sverige visar upp sig gemensamt arrangeras nästa år den 8 april. Reservera dagen i almanackan. I år lockade Swedish Maritime Day 500 besökare från näringens olika delar och vi hoppas självklart med minst lika många nästa år. Swedish Maritime Day är både konferens och utställning, en mötesplats helt enkelt för den maritima näringens olika aktörer. Besökare kan fritt välja mellan föredrag inom sex olika ämnesområden. Dagen har som mål att ge både överblick och fördjupning och lyfta fram viktiga frågor som berör näringsliv, teknik, forskning, energisnåla och hållbara transporter såväl som turistnäringen, båtliv, havsfrågor och nyttjandet av våra resurser i och på havet inklusive marina livsmedel. Arrangörer: Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Havs-och Vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Havsmiljöinstitutetet, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, World Maritime University, Lighthouse, SP/Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SSPA, Västsvenska turistrådet, Sjöfartsforum, Svenskt Marintekniskt Forum, Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar och WWF. Om ditt företag/ organisation vill vara med som utställare, anmäl det redan nu. Tid och plats: den 8 april 2014, Svenska Mässan, Göteborg För mer information se: Med vänlig hälsning Sjöfartsforum Stockholm, Du hittar detta och tidigare nyhetsbrev på vår webbplats Följ oss även på Facebook https://www.facebook.com/sjofartsforum. Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, skicka ett mail till Du kan också avanmäla dig direkt i utskicksmailet.

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm

Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar 17 april, 2012, Stockholm DEN MARITIMA STRATEGIPROCESSEN Redovisning av fokusgrupperna Konkurrensvillkor och Hållbar värdetillväxt Sjöfartsforum

Läs mer

Tema IS maritimt mingel i Stockholm 29 augusti

Tema IS maritimt mingel i Stockholm 29 augusti Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2013 INNEHÅLL Tema IS, maritimt mingel i Stockholm 29 augusti Världssjöfartens Dag 26 september, gröna utmaningar för en blå näring Stor aktivitet på den Maritima Mötesplatsen

Läs mer

Sjöfarten i fokus på Almedalsveckans Maritima Mötesplatsen

Sjöfarten i fokus på Almedalsveckans Maritima Mötesplatsen Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 4, 2013 INNEHÅLL Maritim Mötesplats under Almedalsveckan Maritimt mingel och eftersnack med gästtalare Piratproblematiken ämne hos Riksdagens Maritima Nätverk Swedish Maritime

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Anna Hammargren, Sjöfartsforum

Anna Hammargren, Sjöfartsforum Anna Hammargren, Sjöfartsforum Transocean trafik, Närsjöfart, Kortsjöfart, Europasjöfart, SSS, Short Sea Shipping, International Intra EU 27, Kustsjöfart, Cabotage, Intra EU 27, Feedertrafik, Inrikes sjöfart,

Läs mer

Näringsdepartementet 1

Näringsdepartementet 1 2017-01-26 Näringsdepartementet 1 En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö Näringsdepartementet Ida Björklund 2 Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 7, 2013 INNEHÅLL Vi har inte råd att låta bli att satsa på vattenvägen och sjöfarten - Kustsjöfart, närsjöfart och inlandssjöfart behov och potential - Ostkusthamnar på barrikaden

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 För fjärde året i rad har Sjöfartsforums verksamhet till stor del dominerats av det maritima strategiarbetet. Sju fokusgrupper, med

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014

Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014 Sjöfartsforums nyhetsbrev juni, 2014 I DETTA NYHETSBREV: - Ett maritimt valmanifest; fyra punkter för att stärka sjöfarten som trafikslag och näring - 30 seminarier och aktiviteter på den Maritima Mötesplatsen

Läs mer

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen 2017-01-26 Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen EN SVENSK MARITIM BASNÄRING Anna Hammagren, Fullpage Communications AB Havet som naturresurs Havet som vattenväg -det hållbara

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell Vägtrafikens och sjöfartens emissioner Erik Fridell 2013-10-24 Research and consultancy by IVL Swedish Environmental Research Institute around 200 employees engineers, economists, social scientists, geoscientists,

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart. Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter november 2016

Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart. Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter november 2016 Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart Inge Vierth Konferens: Hållbara transporter 2016 10 november 2016 Bakgrund Politiska målsättningar I Sverige: använda sjötransporter för att avlasta landinfrastrukturen

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2014 I DETTA NYHETSBREV: - Den effektiva hamnen en viktig pusselbit för en konkurrenskraftig sjöfart - Näringsdepartementets arbete med en maritim strategi har identifierat

Läs mer

Påminnelse sista anmälningsdag 16 mars: Miniseminarium om sjöfarten och CSR/Corporate Social Responsibility den 21 mars i Göteborg

Påminnelse sista anmälningsdag 16 mars: Miniseminarium om sjöfarten och CSR/Corporate Social Responsibility den 21 mars i Göteborg Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2012 Innehåll Påminnelse Minikonferens om CSR 21 mars sista anmälningsdag 16 mars Sjöfartsforums föreningsstämma 21 mars i Göteborg Fler aktiviteter i kalendariet Närsjöfart

Läs mer

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten

Den emissionsfria och hållbara sjöfarten Den emissionsfria och hållbara sjöfarten hur kan sjöfartsforskningen bidra? Monica Lundh Sjöingenjör, PhD Biträdande föreståndare Lighthouse 2.0 Agenda Lite allmänt resonemang kring sjöfarten Vilka utmaningar

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER

SKEPPSMÄKLARNYTT MOMSKURSEN ÄR FULLSTÄNDIGT FULLBOKAD! REKORDMÅNGA SKREV ICS-EXAMEN VÄRLDEN ÖVER Nr 7-8 2012 2012-08-31 SKEPPSMÄKLARNYTT Momskursen är fullständigt fullbokad! Rekordmånga skrev ICS-examen världen över Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward.

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Hur kan trafiken på Vänern utvecklas och vad säger varuägarna? Inledning. Vad är Project WaterwaysForward? Vad är skillnaden på inlandssjöfart och kustsjöfart?

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Förbundet Svenska Hamnar

Förbundet Svenska Hamnar Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen 95 % av

Läs mer

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1

Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv. Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 1 Kort om Unifeeder Unifeeder corporate presentation 08/03/2012 2 Unifeeder idag Den största t operatören med det

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK TRANSPORT OCH TURISM FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA TRANSPORTSÄTT FÖR GODSTRANSPORT TILL OCH FRÅN EU:S HAMNAR

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58. Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

The Kvarken Multimodal link

The Kvarken Multimodal link The Kvarken Multimodal link TEN-T blev en del av EU-samarbetet efter Maastrichtfördraget 1992. Syftet är att en väl utbyggd infrastruktur gör det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som bl.a. behöver en konkurrenskraftig

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart 2011 02 09 Den traditionella bilden av sjöfarten Sjöfarten använder i hög grad överblivna tjockoljor Utsläppen

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon

Sveriges hamnar. - Idag och i morgon Sveriges hamnar - Idag och i morgon Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6

Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 Sjöfartsforums Nyhetsbrev nr 6 I detta nyhetsbrev: Succé igen i Almedalen Sjöfartsforum ordförandeorganisation för European Shortsea Network Vision och strategiprojektet höststartar den 24 augusti Sjöfartspub

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Framtidens järnväg formas idag!

Framtidens järnväg formas idag! Framtidens järnväg formas idag! Dagens och morgondagens bästa transportsätt Den svenska järnvägen har fler tåg, mer gods och fler passagerare än någonsin tidigare. För att möta den ökande efterfrågan måste

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum!

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! NYHETSBREV, Nummer 2, oktober 2012 Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på de gångna månaderna? Att vi fått igång arbetet i våra åtta innovationsblock.

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som

Läs mer

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen

Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen 2017-01-26 Öppet möte om ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen Strömma Turism & Sjöfart AB (publ) Jan Larsén o 5 länder o 11 destinationer o Omsättning 2017 ca 1 miljard SEK o Antal

Läs mer

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Budgetsaldo vägtrafik 2014 Statens inkomster CO2+energiskatt diesel 17,5

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs 12-10-30 JIP Svenska Skeppshypoteks illustration av hur respektive Joint Industry Project (JIP) organiseras.. ställde sig Sveriges Redareförening (SRF), som första redareförening

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Marint centrum. där havet är en tillgång

Marint centrum. där havet är en tillgång Marint centrum där havet är en tillgång Program 10 FEB 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Forskningsstudien ECOSIMP i ett Simrishamnsperspektiv, Thomas Palo 13.30 14.00 Rapport från Innovatten, Marint Centrum

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson

Östersjöns motorvägar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) Olle Zetterberg Monica Hildingson GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2003-04-22 Christer Lundin Strategisk trafikplanering Tel.: 508 263 71 christer.lundin@gfk.stockholm.se 2003-04-01+ Dnr 02-335-2246:1 Till Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Verkliga utsläpp från fartyg

Verkliga utsläpp från fartyg Verkliga utsläpp från fartyg Maria Zetterdahl & Kent Salo, Sjöfart och marin teknik, Chalmers Erik Fridell, IVL & Chalmers Finansiär: Göteborg energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling 5/17/2016

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm

Eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet - utmaningar och möjligheter. 8 mars i Stockholm Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 1, 2012 Innehåll 8 mars, eftermiddagsseminarium om närsjöfart, infrastruktur och intermodalitet Vad är närsjöfart och kustsjöfart? 21 mars, Sjöfartsforums stämma i Göteborg

Läs mer