Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program"

Transkript

1 INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015

2 Seminarium 16 juni Detta är seminariet för dig som vill få en överblick över aktuella finansieringsmöjligheter för såväl forskning och innovation som åtgärder och investeringar inom vattentjänstsektorn. Så om du har projekt och idéer som rör dricksvatten, dagvatten eller avloppsrening och söker finansiering är detta seminariet för dig. Vid seminariet presenteras EU:s satsningar på forskning och innovation, program för att utveckla regionalt samarbete och stöd till miljöförbättrande åtgärder. Även erfarenheter av lyckosamma ansökningar samt insikter från påbörjade projekt kommer presenteras. Välkomna önskar programkommittén! Agneta Borg, Näringslivets EU-Byrå Daniel Hellström, Svenskt Vatten Erik Kärrman, SP Urban Water Vattenverk Energi (biogas, el, värme) Dagvatten Växtnäring Avloppsverk

3 Program 09:30 Registrering, kaffe och smörgås Moderator: Daniel Hellström, Svenskt Vatten 10:00 Den svenska Vattenplattformen Vattenplattformen verkar för att öka svenskt deltagande i Horisont Plattformen koordineras av Svenskt Vatten och utgörs av medlemmar i form av kommunala VA-organisationer, bransch- och intresseorganisationer, universitet, forskningsinstitut, företag och myndigheter. Erik Kärrman, SP Urban Water 10:15 Horizon 2020 EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Horisont 2020 inkluderar excellent forskning, satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar. Programmet erbjuder möjligheter för många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. Jessica Umegård, Vinnova 11:00 Bensträckare 11:10 Water JPI Water Challenges for a Changing World Joint Programming Initiative Water JPI är ett samarbete mellan EU-länder och länder utanför Europa som har gemensamma intressen inom vattenforskning. I Water JPI ingår utlysningar för finansiering av transnationella forskningsprojekt. Från och med 2015 är Sverige partner i Water JPI. Kristina Laurell, Formas 11:40 Erfarenhet EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt Deltagare från Vattenplattformen delger sina erfarenheter från arbete med beviljade ansökningar och projekt. 12:00 Lunch Moderator: Fredrik Wahlberg, Lars Wiezell, Näringslivets EU-byrå INTERREG europeiskt territoriellt samarbete. Sverige deltar i 13 program. Programmen ger möjligheter för organisationer, myndigheter, kommuner, universitet, högskolor och företag att utveckla samarbeten i andra EU-länder genom projekt och nätverk. I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske i hela EU. Fokus för programperioden kommer bl a att vara forskning och innovation. I den här presentationen tar vi upp övergripande villkor i följande program: Central Baltic, South Baltic, Östersjö programmet, Nordsjöprogrammet samt ÖKS Öresund,Kattegat, Skagerrak. Robert Berggren, Tillväxtverket

4 Program 13:20 Interreg: Central Baltic och South Baltic Central Baltic De deltagande länderna är Finland (inkl. Åland), Estland, Lettland och Sverige. Total budget Finansiering är möjlig för gränsöverskridande projekt mellan minst två länder. Ett av de prioriterade områdena är hållbar användning av gemensamma resurser. South Baltic (Södra Östersjö programmet) Samarbetsprogram mellan 24 kustregioner i Sverige (Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län), Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Nästan 50 % av programbudgeten på 83 miljoner euro går till samarbete kring hållbart nyttjande av gemensamma resurser som vatten, natur- och kulturmiljö, ökad användning av grön teknik som minskar utsläpp, avfall etc. Målgrupp är främst offentlig sektor på olika nivåer, universitet och NGOs utan vinstintresse. Annika Claesson, Länsstyrelsen i Stockholm 13:40 Interreg: Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet Östersjöprogrammet Programmet har fyra prioriteringsområden, bl a effektivare styrning av naturresurser. Det handlar om förbättring av kvalitén av Östersjöns vatten och insjöar i regionen. Programmet berör Sverige, Danmark, Baltikum, Finland, Polen, delar av Tyskland, Norge, Vitryssland och Ryssland. Nordsjöprogrammet Ett av programmets fokusområden är att förbättra miljön och vattenkvalitén. SME-företag med innovativa projekt prioriteras. Programmet berör hela Norge och Danmark samt delar av Sverige, Tyskland, England, Belgien, Nederländerna. Robert Berggren, Tillväxtverket Interreg: ÖKS Öresund Kattegat Skagerrak Programmet stödjer gemensamma projekt mellan svenska, danska och norska aktörer. Samarbete kan ske inom fyra utvalda teman: Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. För att kunna ansöka måste aktörer från minst två länder ingå i projektet. 14:20 Kaffe Andreas Catoni, Tillväxtverket 14:50 LIFE LIFE-programmet är EU:s enda renodlade fond för miljö- och klimatåtgärder. Programmet bidrar till att implementera och utveckla EU:s miljö- och klimatpolicys och miljölagstiftning genom att finansiera projekt som ger mervärde för EU. Budgeten för programmet är 3,4 miljarder euro. Det innebär möjligheter för många olika aktörer att genomföra projekt om allt ifrån restaurering av sjöar och vattendrag till utveckling av klimatsmarta energilösningar. Josefin Olsson, Naturvårdsverket

5 Program 15:20 Erfarenhet av att arbeta med Life och Interregansökningar Jesper Köning, Lunds Universitet 15:35 Nordiska investeringsbanken (NIB) och BSAP-fonden NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de nordiska och baltiska länderna. NIB har lånefinansierat utbyggnad av kommunal dricksvattenförsörjning samt uppgradering av avloppsanläggningar i Sverige. 15:55 Slutord 16:00 Slut Representant för Nordiska Investeringsbanken

6 Seminarium 16 juni Tid och plats 16 juni Lundqvist & Linqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Ängsö Deltagaravgift Deltagaravgift för Svenskt Vattens medlemmar och Vattenplattformens medlemmar: kr/person. Svenskt Vattens företagsabonnenter, kr/person. Övriga kr/person. I konferensavgiften ingår kaffe och lunch. Faktura skickas i samband med konferensdagen. Priser exklusive moms. Anmälan Anmäl dig på Sista anmälningsdag är 7 dagar innan, i mån av plats. Bokningsbekräftelse skickas direkt vid anmälan och kallelse en vecka innan konferensen. Avbokning Vid avbokning 8 dagar före eller mer utgår ingen avgift, därefter full avgift. Skicka gärna en ersättare vid förhinder. Kontakt Vid frågor om programmet vänligen kontakta Daniel Hellström, Svenskt Vatten telefon Praktiska frågor: Kursbokningen hos Svenskt Vatten, Alla priser exklusive moms! Box Bromma Tfn: Fax: Grafisk form: Ordförrådet AB