De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid!"

Transkript

1 De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna , Hållbara transporter, IVL

2 Skogsindustrin har stor regional betydelse & är Sveriges största exportnäring* Sågverksindustrin Massa- och pappersindustrin * Nettoexport Källa: Kommerskollegium

3 Transportmedel vid export 2010 massa och papper Lastbil sågade trävaror Järnväg Järnväg 18% 10% 1% 36% Lastbil 64% 72% Fartyg Fartyg Totalt 13,3 miljoner ton Totalt 6,0 miljoner ton Källa: Trafikanalys och Trafikverket

4

5

6 Hållbar utveckling bygger på tre olika och lika viktiga aspekter SOCIALA ASPEKTER Endast när dessa samverkar kan en hållbar utveckling nås. Uthärdligt Hållbart Skäligt MILJÖ- ASPEKTER Genomförbart EKONOMISKA SPEKTER

7 Hållbar utveckling bygger på tre olika och lika viktiga aspekter IMO:s svavelbeslut är bara baserat på miljöaspekter Dessutom på fel miljöaspekter Konsekvensutredning skedde efteråt Ekonomiska kostnader är enorma Olönsamt att investera i Sverige Leder till negativa miljöeffekter Beslutet är inte hållbart! MILJÖ- ASPEKTER Uthärdligt SOCIALA ASPEKTER Hållbart Genomförbart Skäligt EKONOMISKA SPEKTER

8 Geografisk avgränsning vad gäller IMO:s svavelbeslut för sjöfarten Sulphur Emission Control Area (SECA) Länder med kust inom SECA Länder med delar av kusten inom SECA Länder med kust utanför SECA

9 Svavelgränser för marint bränsle enligt beslut 5,0% 4,5 % Globalt 4,0% 3,5 % Södra EU från globalt: om "möjligt" enligt utvärdering 2018 SECA (Östersjön, Nordsjön & Engelska kanalen) 3,0% -67% -78% 2,0% 1,5 % -71% -97% 1,0% 0,0% 1,0 % Från 2010 gäller 0,1 % i alla EU:s hamnar. 0,1 % -80% 0,5 % Nordsjön och Engelska kanalen ingår bara från 1 juli 2007 i SECA. Östersjön fick lägre svavelregler om 1,5 % den 19 maj 2006.

10 Sjöfart och miljö högt fokus inom skogsindustrin 1998 antogs branschgemensam policy Frivillig sänkning av svavelutsläpp genom att bara använda bränsle med max 1 % svavel Lagkrav om 1 % svavel infört från 1 juli 2010 Första fartygen i världen med katalytisk avgasrening från 1999 Landel första installationerna

11 Skogsindustrin och sjöfarten - internationellt prisad EU Clean Marine Award 2004 SCA Transforest for their lowemission logistics policy Södra catalytic reduction (Reederei Rörd Braren) Stora Enso Electricity from quay side grid (Port of Göteborg)

12 Utsläpp av svavel från svenska massa- och pappersbruk ton svavel Miljoner ton massa Massaproduktion Svavelutsläpp

13 Ni bara gnäller! Varför gör ni inget? Det finns ingen kommersiellt fungerande reningsteknik Skrubbers Energioptimering Designindex Slow steaming Alternativa bränslen LNG (flytande naturgas) Metanol Dual fuel Kärndrivna fartyg? Vind, sol.?

14 Skrubbers fungerar inte! Alkalinitet Gammal teknik för land applikation Tillverkarna hävdar att de funkar även till sjöss. MEN Flera aktörer har försökt i kommersiellt installera dem Inga garantier Tillgänglighetsbrister Fel salinitet för reningsgrad Utrymmesbrist Stabilitetsproblem Dyrt både installation & drift 1500 µmol/l Sjöfartsverket ratar skrubbers i sina egna fartyg.

15 Lastbilarna har sänkt sina utsläpp så varför kan inte sjöfarten?

16 Det finns ingen sjöfartsforskning! Varför? Om sjöfartens miljöproblem är vår största samhällsutmaning, varför har vi då i princip ingen forsknings på sjöfartens miljöproblem? 90 % av utrikeshandeln går via sjöfart 3 % av den samlade transportforskningen går till sjöfart, inklusive det som går till högskolor och universitetens maritima institutioner Lastbilstrafiken hade Stegvis implementering under 20 års tid Långsiktiga forskningsprogram Varför kan vi inte göra likadant med sjöfarten?

17 IMO:s beslut om svavelnivåer leder till en kraftig kostnadsökning Lågsvavlig olja (0,1 %) kostnadsökning 75 % 05-07%SRNWECFH Usd/M T USd/mt ,5 % svavel i bunker kostnadsökning 10 % 1PCTNWECCH 3.5PCTNWECCH 400 GO01/02NWECCH 200 Källa : Preem Vanlig bunker Dagsnoteringen i Rotterdam för vecka Den ljusblå kurvan representerar marint bränsle med en svavelnivå om 0,1-0,2 % och den gula kurvan vanligt bunkerbränsle som används runt om I världen. Priser varierar över tid, beroende på världsmarknadspriset, men prisskillnaden mellan lågsvavligt marint bränsle och bunkerolja är nästan alltid mellan USD/ton. Den mörkblå kurvan representerar marint bränsle med en svavelhalt om 0,5 %.

18 Modal back-shift överflyttning från sjöfart till vägtransporter Sjö transporter Vägtransporter Sjö - 10,0 % Järnväg + 5,0 % Väg + 3,0 % Minskade transporter Ökande transporter Dessa kartor visar bara översflytningseffekter för svenska produkter, enligt Sjöfartsverkets konsekvensstudie (2009). Effekter blir mycket större när andra länder godsflöden tas med.

19 Svavelläckage genom ändrad logistikkedja Teoretiskt exempel Byte av hamn från Sundsvall till Trondheim Byte av hamn - Hamburg Ökade CO 2 -utsläpp Bränsle med högre svavelhalt från Trondheim och vidare Vägtransport Båttransport

20 Svavelläckage Philadelphia till Rotterdam Max 0,1 % svavelhalt inom SECA genom de två SECA områdena 3,5 % svavelhalt på Atlanten 3470 nautiska mil 932 gram svavelutsläpp per ton papper under resan Sundsvall to Rotterdam Max 0,1 % i SECA 1120 nautiska mil 11 gram svavelutsläpp per ton papper under resan Svavelutsläpp Philadelphia Sundsvall Cirka 85 ggr högre utsläpp från Philadelphia till Rotterdam samtidigt som transporten är billigare på grund av bla bränslepriser! Detta är inte miljönytta, detta är svavelläckage!!

21 Kostnadskonkurrensposition blekt barrsulfatmassa EUR/ton /III Levererat till Frankfurt Andra tillverkningskostnader Personal Energi Kemikalier Ved Källa: Pöyry Management Consulting 1 USD = EUR 1 EUR = USD 1 SEK = 7.06 USD 1 SEK = 9.23 EUR

22 Exempel ett sågverk Investering ca 1,5 miljarder SEK Livslängden är år Produktion ca m 3 Varav ca m 3 export Tillkommande kostnad för sjötransporter ca 5* SEK/m 3 Motsvarar ca 25 miljoner kronor om året i 25 år Motsvarar ca 630 miljoner SEK i nuvärde över investeringens livslängd En tillkommande kostnad betyder extra avkastning om 42 % krävs för att kompensera!

23 Miljöfråga? Varför ska vi reglera svavel? Rädda Östersjön Östersjön lider inte av försurning utan av övergödning Reglera kväve, inte svavel! Minska partiklarna Begränsa i så fall partiklarna och inte svavlet Inte helt fastställd korrelation mellan sjöfartens svavelutsläpp och partiklar Försurningen Inte lika stort problem som på 70-talet Miljönyttan med att gå från 0,5 % till 0,1 % är inte så stor! Även AirClim & SNF krävde endas 0,5 % svavel tidigare!

24 Svavel eller partiklar? Koncentration av partiklar Source: Quantify

25

26 Dieselpriset höjs med minst 80 öre/liter

27 Vad har vi gjort hitintills? Svenskt Näringsliv Svensk Handel Teknikföretagen Plast- och Kemiföretagen Skogsindustrierna Jernkontoret Svemin Redareföreningen Sveriges Hamnar

28

29

30 Konsekvenser för svensk industri Kostnadsökning för marint bränsle för gods med % Kostnadsökning för sjötransporter med % Överflyttning av gods från sjö till land (så kallad modal back-shift) Kostnadsökning ca kr/ton i genomsnitt 95 kr/ton Till detta tillkommer ökade kostnader för import (insatsvaror) Total för hela den svenska industrin cirka 13 miljarder per år Källa: Sjöfartsverkets konsekvensutredning 2009

31 Svavelreglerna - vad vill Skogsindustrierna Skogsindustrierna vill ha: Lika konkurrensvillkor på EU:s inre marknad, dvs 0,5 % Alternativt en förskjutning i tiden av införandet av nivån 0,1 % för att möjliggöra teknikanpassning Alternativt undantag för vissa sträckor, fartyg eller gods Den svenska regeringen bör verkar för undantag i IMO (Marpol) Oavsett måste regeringen samtidigt göra en ordentlig satsning på: teknik för minskade utsläpp (tex skrubbers och LNG) forskning och innovation för sjöfartens miljöproblem

32 Hållbar utveckling - tre centrala aspekter Ekonomiska kostnader är enorma Olönsamt att investera i Sverige Leder till negativa miljöeffekter Uthärdligt SOCIALA ASPEKTER Hållbart Skäligt Beslutet är inte hållbart! MILJÖ- ASPEKTER Genomförbart EKONOMISKA SPEKTER

33 Vilka samarbetar vid med? EESTI LAEVAOMANIKE LIIT ESTONIAN SHIPOWNERS' ASSOCIATION

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Trafikanalys

Läs mer

Svaveldirektivets införande branschens förberedelser. Rapport 2015:11

Svaveldirektivets införande branschens förberedelser. Rapport 2015:11 Svaveldirektivets införande branschens förberedelser Rapport 2015:11 Svaveldirektivets införande branschens förberedelser Rapport 2015:11 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Förutsättningar för elanslutning av fartyg i Göteborgs hamn

Förutsättningar för elanslutning av fartyg i Göteborgs hamn Förutsättningar för elanslutning av fartyg i Göteborgs hamn Kontaktuppgifter GÖTEBORGS HAMN / PORT OF GOTHENBURG SE-403 38 Göteborg, Sweden info@portgot.se Tel +46 31 731 2000 www.portgot.se ABB SE-721

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år

Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år Sveriges fossilbränslebehov om 10 och 20 år NOG seminarium 16 april 2004 David Ringmar 6 maj 2004 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F E N E R G I & M I L J Ö A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K

Läs mer

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Gröna drivmedel till flyget

Gröna drivmedel till flyget Gröna drivmedel till flyget Behov av långsiktiga incitament för att minska utsläppen av växthusgaser 2015-01-28 ÅF-Infrastructure AB Jonas Höglund Karin Byman ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer

Idéer för ett grönare Sverige

Idéer för ett grönare Sverige Idéer för ett grönare Sverige Moderata Ungdomsförbundet Juni 2013 Layout: Jonas Lovéus Moderata Ungdomsförbundet Stora Nygatan 30, Stockholm info@muf.se muf.se INLEDNING Att varje människa är fri och har

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet

Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet Rapport 2014:02 Styrmedlens betydelse för en grön omställning av näringslivet En fallstudie om den svenska skogsindustrin Skogsindustrins gröna omställning är exempel på en sektor som ställt om till att

Läs mer