Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO"

Transkript

1 1

2 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2

3 HaV:s Oljejour på Sweco Charlotte Gyllenhammar Marinbiolog/ekotoxikolog Ingrid Håstad Avfallsexpert Niklas Törneman ekotoxikolog/miljökemist Katrin Holmström ekotoxikolog/miljökemist Oscar Fogelberg ekotoxikolog/miljökemist

4 Vad gör vi? vid begäran hjälpa till med rådgivning i samband med olje- och kemikalieutsläpp. vid större oljeutsläpp i Sverige kan vi bistå med rådgivning på plats. delta i oljeskyddsövningar/seminarier. utbildar och hålla i övningar. delta vid NSO-möten för olja och kemikalier med representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Landsting. upprätthålla en hemsida. 4

5 Oljejourens hemsida - 5

6 Framtida riskbilden av oljeutsläpp till sjöss 2025 Ett samarbete mellan: 6

7 Framtida riskbilden av oljeutsläpp till sjöss 2025 Syftet ta fram en kunskapsöversikt för framtida riskbild i Östersjön, Västerhavet och Mälaren Skapa underlag för riskbilden inför år 2025 som tas upp i oljestrategin. Analysen tar hänsyn till prognoser, statistik och rapporter som tagits fram i Sverige, Finland och Danmark. 7

8 Framtida riskbilden av oljeutsläpp till sjöss 2025 Trafikanalys Östersjön och Bornholmsgattet Oljemarknaden Införandet av svaveldirektivet Ökade transporter av etanol och naturgas Införandet av större oljetankers Planerade hamnprojekt och terminaler Nya eller utbyggda raffinaderier Olyckor och tillbud Risk- och sårbarhetsanalys Antagonistiskt hot mot transporter Vrak 8

9 Trafikintensiteten Östersjön och västkusten Dagens trafik ca fartyg förflytta sig på Östersjön vid varje givet tillfälle, vilket ger runt fartyg per månad. Huvudtrafiken går på de stora lederna genom Östersjön. En högre intensitet sker vid smalare passagerna Bornholmsgattet, havssundet mellan Bornholm och Skånes kust. Röd färg indikerar högintensiv trafik (COWI, 2012). 9

10 Trafikintensiteten Östersjön och västkusten Framtidens trafik Visar på en ökad tillväxt vilket ger en ökad mängd transporterad volym. Den generella last- och containertrafiken kommer öka med 64 % fram till Volym transporterad olja kommer att öka med 64 % fram till Ökningen beror på Rysslands export och deras stora ombyggnationer i Finska viken. Röd färg indikerar högintensiv trafik (COWI, 2012). 10

11 Oljemarknaden Destillat samt råmaterial för petrokemiska sektorn (t.ex. butan, propan, propen samt lättare nafta) kommer öka andelen bensin och tjockolja kommer att minska fram till 2030 den högsvavliga tjockoljan kommer att minska 11

12 Rysslands oljeproduktion och export Rysslands oljeproduktion påverkar Östersjöområdet i stor grad Skattesystem som gynnar export av mellan-destillat (gasolja) och tyngre oljeprodukter (tjockolja) Genom expansion av sina egna hamnar och oljeledningar kommer innebära en stor ökning av trafiken genom i Finska viken Primorsk kapacitet i Mton/år 12

13 Införande av svaveldirektivet Svaveldirektivet infördes 11 september Halten svavel i fartygsbränslen ska sänkas globalt från 3,5 % till 0,5 % år I Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen gäller hårdare krav. Inom detta område maximalt 0,1 % svavel år Kräver bättre reningsteknik eller renare bränslen t.ex. flytande naturgas, LNG, eller MGO. 13

14 Ökade transporter av etanol Etanol och biodiesel är de huvudsakliga biodrivmedlen på marknaden idag. EU:s Förnybarhetsdirektiv leder till ökade transporter av etanol och naturgas. Ökade transporter av naturgas Naturgas används som bränsle inom kraftverk och industrier medan LNG används främst som fordons gas och fartygsbränsle. LNG kan ersätta tjockoljan som drivmedel. 14

15 Införande av större oljetankers På grund av de fysiska restriktionerna för passage in till Östersjön inte samma utveckling i storleksökning av fartygen i Östersjön som globalt och i Västerhavet. Framtidens fartyg kommer att bli bredare. I Östersjön där man inte kan använda större tankfartyg, använda s.k. läktring (STS Ship-To- ShipTransfer). 15

16 Olyckor och tillbud Sannolikheten för att en olycka ska inträffa ökar med antal fartyg. Störst olycksrisk är grundstötningar och kollisioner. Under 2011 rapporterades 121 olyckor. 16

17 Slutsatser framtida riskbild Oljetrafiken har under de senaste åren ökat, vilket till stor del är kopplat till en ökad tillväxt i Östersjöregionen. Framtidens oljetrafik i Östersjön kommer till största del bero på Rysslands oljeexport, efter som en stor del transporteras över Östersjön. Vanligaste orsaken till oljeutsläpp är grundstötningar och kollisioner. Olyckorna beräknas få mer omfattande konsekvenser i framtiden på grund av en ökande fartygsstorlek. En ökad trafik ökar även sannolikheten för olyckor och efterföljande utsläpp. 17

18 Slutsatser framtida riskbild Även de mindre operationella utsläppen ökar i antal med ökad trafik vilket negativt påverkar den marina miljön. Till följd av att sannolikheten för stora olyckor ökar finns behov av att utöka beredskapen för hantering av oljeutsläpp. Stora utsläpp innebär mycket stora kostnader för samhället där direktkostnader för hanteringen är en mindre del och marknaden (fiske och turism) och utgör den större delen. Införandet av svaveldirektivet 2011, som ska begränsa utsläppen av svaveldioxid i Östersjön, kan i framtiden leda till att fartygen drivs med alternativa renare drivmedel som uppnår miljökraven och därmed förändrar riskbilden av oljeutsläpptill havs. 18

19 Tack! Charlotte Gyllenhammar Havs- och vattenmyndighetens Oljejour på Sweco Telefon Mobil

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14

Kortsiktsprognos. Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Kortsiktsprognos Över energianvändning och energitillförsel år 2014-2016 Hösten 2014 ER 2014:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

Svaveldirektivets införande branschens förberedelser. Rapport 2015:11

Svaveldirektivets införande branschens förberedelser. Rapport 2015:11 Svaveldirektivets införande branschens förberedelser Rapport 2015:11 Svaveldirektivets införande branschens förberedelser Rapport 2015:11 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer

Effekter av svaveldirektivet. En rapport till Svenskt Näringsliv

Effekter av svaveldirektivet. En rapport till Svenskt Näringsliv En rapport till Svenskt Näringsliv Augusti 2012 Copyright 2012 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

SPBI Branschfakta 2014

SPBI Branschfakta 2014 SPBI Branschfakta 2014 2014 VERKSAMHETSBESKRIVNING SPBI Branschfakta 2014 Innehållsförteckning: VERKSAMHETSBESKRIVNING SPBI, SPIMFAB OCH SMC 2 ÅRSKRÖNIKA AV VD 3 VÄRLDEN: MARKNADEN 4 VÄRLDEN: PRODUKTION

Läs mer

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Trafikanalys

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Gränsöverskridande beroenden

Gränsöverskridande beroenden Årsredovisning för budgetåret 2007 Hot- och riskrapport 2007 Gränsöverskridande beroenden en studie om samhällsviktiga verksamheters beroenden över nationsgränser Gränsöverskridande beroenden en studie

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Energisäkerhet (en bilaga)

Energisäkerhet (en bilaga) Sida 1 (9) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LEDS INRI, Johan Askerlund LEDS INRI, Klas Holmström Energisäkerhet

Läs mer

Oljeskyddsplan. för Kristianstads kommun 2014-11-13

Oljeskyddsplan. för Kristianstads kommun 2014-11-13 Oljeskyddsplan för Kristianstads kommun 2014-11-13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän del... 4 Ansvar... 4 Aktörer... 6 Kommunal Räddningstjänst... 6 Sanering... 7 Aktörer utanför kommunen... 10

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING

EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING Sjöfartshögskolan Bilaga 3 EXEMPEL PÅ SCENARIER FÖR MARITIM KRISTRÄNING 1 INTRODUKTION En övning av den karaktär som beskrivs i de två scenarierna nedan måste noggrant diskuteras och planeras i detalj

Läs mer

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN

2015-02-26. 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2015-02-26 2016-2018 Dnr 0303-14-02783 SJÖFARTSVERKETS TREÅRSPLAN 2016 2018 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se Dnr/Beteckning

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Annalina Nylund. Transport över Kvarken

Annalina Nylund. Transport över Kvarken Annalina Nylund Transport över Kvarken Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Internationell handel ABSTRAKT Författare Annalina Nylund Lärdomsprovets titel Transport över Kvarken År 2015 Språk

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA EFFEKTER AV STÖRRE OLJEPÅSLAG SCENARIOSTUDIE FÖR STOCKHOLMSREGIONEN. Rapport till Baltic Master

SOCIOEKONOMISKA EFFEKTER AV STÖRRE OLJEPÅSLAG SCENARIOSTUDIE FÖR STOCKHOLMSREGIONEN. Rapport till Baltic Master SOCIOEKONOMISKA EFFEKTER AV STÖRRE OLJEPÅSLAG SCENARIOSTUDIE FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Rapport till Baltic Master SSPA Sweden AB april 2007 C:\Documents and Settings\bef.SSPA\My Documents\1 AKTUELLA PROJEKT\20074478

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER FÖR SVAVEL- OCH KVÄVEOXIDER INKLUDERANDE SJÖFART

HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER FÖR SVAVEL- OCH KVÄVEOXIDER INKLUDERANDE SJÖFART HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER FÖR SVAVEL- OCH KVÄVEOXIDER INKLUDERANDE SJÖFART Redovisning av gemensamt regeringsuppdrag Energimyndigheten, Naturvårdsverket, SIKA och Sjöfartsverket Datum: 2007-05-02 Dnr:

Läs mer

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt?

Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? 2013-12-20 Vilka stora förändringar påverkar elpriserna på sikt? Vi har nu skrivit några månadsbrev om vår tro kring elpriser, utsläppsrätter och elcertifikat. Fokus har oftast legat på kommande kvartal

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer