Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg Tomas Åström, Transportstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen"

Transkript

1 Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg Tomas Åström, Transportstyrelsen

2 Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan vidta åtgärder för att göra det möjligt att stabilisera dess skick och minska risker för omgivande fartyg, och att skydda människors liv samt den marina miljön. "En skyddad plats kan innefatta en hamn, en plats för skydd nära kusten, ett inlopp, en fjord, vik eller någon del av kusten. -IMO: resolution A.949 ( 23 )-

3 Internationella regler IMO resolution A.949 Skyddade platser IMO resolution A.950 MAS EU direktiv 2002/59/EC - Övervakningsdirektivet

4 Åtgärder som förväntas av kuststater Förelägga befälhavaren/ägaren att vidta lämpliga åtgärder ; Fastställa rutiner för att hantera frågor som rör skyddade platser ; Upprätta en Maritime Assistance Service (MAS) Bedömning av nödhamnar -upprätta förfaranden som grundas på nuvarande riktlinjer : generisk och händelsespecifik. Upprätta en beslutsfattande process för användning av skyddade platser.

5 Huvuduppgifterna för en MAS-funktion 1. ta emot rapporter från fartyg i behov av assistans 2. övervaka situationen som fartyget befinner sig i 3. fungera som en kontaktpunkt mellan fartyget och landmyndigheterna 4. fungera som en kontaktpunkt mellan samverkande parter till sjöss och kuststaten.

6 MAS och skyddade platser i Sverige 1. Transportstyrelsen är huvudansvarig 2. Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänsten till sjöss 3. Sjöfartsverket (JRCC, sjö- och flygräddningscentralen) är kontaktpunkt (Point of Contact) mellan fartyg och land inom den svenska sjöräddningsregionen

7 Svensk lagstiftning - Lagen om skydd mot olyckor Uppdelning mellan stat och kommun Staten- räddning till sjöss Kommunen- räddning i hamnar Ingrepp i annans rätt Vattenföroreningslagen - Föreläggande och beslut får endast fattas om Transportstyrelsens beslut inte kan avvaktas

8 Svensk lagstiftning - Lagen om skydd mot olyckor Sjöräddningstjänst Sjöfartsverket ansvarar Miljöräddningstjänst Kustbevakningen ansvarar

9 Svensk lagstiftning - Lagen om förorening från fartyg Beslut och förbud Fartygs framförande och drift Bärgning Läktring

10 Svensk lagstiftning - Lagen om förorening från fartyg Beslut och förbud Transportstyrelsen fattar beslut i första hand Kustbevakningen fattar beslut om Transportstyrelsens beslut inte kan avvaktas Besluten ska underställas behörig befattningshavare på Transportstyrelsen

11 Sammanfattning Sjöfartsverket sjöräddning Kustbevakningen miljöräddning Transportstyrelsen fartyget Samverkan!

12 Maritima strategin Oljetransporterna från Ryssland ökar kraftigt Trängseln på haven ökar Utveckla myndighetsgemensamma strategier för hur olyckor till sjöss kan förebyggas Utveckla beredskapen för att hantera olyckor

13 SUND 2017 Syftet med projektet är att stärka förmågan för att staten Sverige ska kunna hantera en stor fartygskatastrof utanför Sveriges kust. Målet är att utveckla processer och flöden inom och mellan myndigheter och berörda organisationer samt att stadgsfästa de överenskommelser mellan involverade parterna En fältövning (full skala) med en kollision med ett större passagerarfartyg och ett råoljetankfartyg kustnära med efterföljande landbaserade räddningsinsatser

14 Utmaningar Finansiell rädsla- beslutsfattande Lokala nationella intressen Större fartyg - färre nödhamnar Dynamiska förhållande planering Många aktörer samverkan

15 Historik Erika I Erika II Erika III Tredje sjösäkerhetspaketet

16 Tillämplig internationell rätt FN: s havsrättskonvention : balans mellan rättigheter till sjöfart och skydd av suveräna rättigheter kuststater -Rätt till sjöfart och fiske kontra förföljande ; -Rätt till genomfart kontra skydd av havsmiljön

17 IMO A.949 (23 ) - Riktlinjer för skyddade platser för fartyg i behov av assistans Riktlinjer är inte avsedda för räddning av liv till sjöss Två parallella scenarion : Fartyg är i behov hjälp men inte beaktas i nöd ; Människor ombord räddade och fartyget driftar ; Riktlinjer för åtgärder som krävs av befälhavaren / bärgare av fartyg i behov av assistans.

18 Tillämplig internationell rätt International Convention relating to intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Oil (1969); SOLAS 1974 Oil Pollution Response Convention (OPRC); MARPOL 1973/ 78; Maritime Search and Rescue Convention (SAR); Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC); Directive 2002/59/EC on Community vessel traffic monitoring and information system as amended

19 Internationella slutsatser Majoriteten av situationer där " skyddad plats " är deklarerade när fartyget var relativt stabilt ; De flesta situationer involverade inte betydande läckage av föroreningar ; Stora krafter med tillhörande böjande moment i fartygets skrov förekommer i dåligt väder, vilket resulterar i ökad sannolikhet för katastrofala olyckor i öppet hav ; Beslut om att bevilja tillgång till skyddade platser ska balansera mellan säkerhet och miljöskydd på grundval av riskbedömning och involvera nödvändig expertis.

20 Vem gör vad och varför? Härledning i lagstiftningen

21 Maritime Assistance Service (MAS) Enligt FN:s sjöfartsorganisation IMO är kuststater skyldiga att etablera en funktion för Maritime Assistance Service (MAS) för att hantera händelser på fartyg som är i svårigheter och där miljöskada är överhängande eller redan inträffat, men där någon fara för människoliv inte föreligger. Även inom EU har direktiv och rutiner utarbetats vad gäller samarbete mellan myndigheter och räddningstjänster.

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014.

Till regeringen dnr 2015-67:1. Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Kustbevakningens årsredovisning 2014 1 Till regeringen dnr 2015-67:1 Härmed överlämnas Kustbevakningens årsredovisning för budgetåret 2014. Årsredovisningen har utarbetats i enlighet med förordningen (2000:605)

Läs mer

Baltic Master Lägesrapport. Oktober 2006. www.balticmaster.org. Project part-fi nanced by the European Union.

Baltic Master Lägesrapport. Oktober 2006. www.balticmaster.org. Project part-fi nanced by the European Union. Baltic Master Lägesrapport Oktober 2006 Project part-fi nanced by the European Union. www.balticmaster.org INNEHÅLL Förord/sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Projektinformation... 5 Work Package 1...7 Work

Läs mer

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp.

Sjö- och flygräddningstjänst. Beteckningar, förkortningar och begrepp. Sjö- och flygräddningstjänst Beteckningar, förkortningar och begrepp. Aircraft Coordinator (ACO) En funktion som koordinerar flera flygande räddningsenheter i ett definierat område, där en sök- och räddningsoperation

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2012-08-22 SFN 2012/0567 0480-450446 Servicenämnden Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar Förslag till beslut

Läs mer

2007:18. Lotsning på entreprenad

2007:18. Lotsning på entreprenad 2007:18 Lotsning på entreprenad MISSIV DATUM DIARIENR 2007-11-26 2007/148-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-06-18 2006:13/2007/40 Lotsutredningen (N 2006:13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 213/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 22/2002 rd) om godkännande av upphävandet av överenskommelsen angående finansiellt stöd åt ispatrulleringstjänsten

Läs mer

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning

Statskontoret 2000:1. Effektivare kustbevakning Statskontoret 2000:1 Effektivare kustbevakning MISSIV Datum Diarienr 2000-02-17 1999/0399-5 Ert datum Er beteckning 1999-09-09 Fö1999/1235/CIV Regeringen Försvarsdepartementet Uppdrag att genomföra en

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Sjösäkerhetsarbetet 1. Roropassagerarfartyg

Sjösäkerhetsarbetet 1. Roropassagerarfartyg 1 (8) Johan Franson, 011-19 11 51 Sjösäkerhetsarbetet Regeringen beslutade den 19 april 2001 att Sjöfartsverket skulle anordna ett internationellt sjösäkerhetsseminarium. Regeringen beslutade också att

Läs mer

Oljeskyddsplan Öland

Oljeskyddsplan Öland Oljeskyddsplan Öland Beslutsunderlag 130121 Nomenklatur IOPC KBV KFV LOU LSO MIC MSB RCB RL TiB The International Oil Pollution Compensation Funds Kustbevakningen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt Lagen och

Läs mer

abcd Kustinventering inom kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm Biologisk klassificering och socioekonomisk uppskattning vid oljeutsläpp

abcd Kustinventering inom kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm Biologisk klassificering och socioekonomisk uppskattning vid oljeutsläpp abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Kustinventering inom kommunerna Danderyd, Täby och Vaxholm Biologisk klassificering och socioekonomisk uppskattning vid oljeutsläpp Anna Johansson

Läs mer

En komparativ studie av OPA 90 och CLC

En komparativ studie av OPA 90 och CLC EXAMENSARBETE STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2006 En komparativ studie av OPA 90 och CLC Examensarbete med praktik Civilrätt, Sjörätt, 20 poäng Författare: Johan Holm Handledare: Hugo Tiberg Innehållsförteckning

Läs mer

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:35. 2006 års sjöarbetskonvention

Regeringens proposition 2011/12:35. 2006 års sjöarbetskonvention Regeringens proposition 2011/12:35 2006 års sjöarbetskonvention Regeringens proposition 2011/12:35 2006 års sjöarbetskonvention Prop. 2011/12:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet Anlöpsinformation för ett ankommande fartyg till Energihamnen i Göteborg Analys samt utvärdering av hur anlöpsinformationen ser ut för ett anlöpande tankfartyg Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet JONATHAN

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Användandet av citadell som fristad

Användandet av citadell som fristad Användandet av citadell som fristad En åtgärd för att förhindra ett fullbordat fartygsangrepp Examensarbete inom Sjöingenjörsprogrammet Mehdi Armandi Institutionen för sjöfart och marin teknik CHALMERS

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

Hur påverkas en redares ansvarsförsäkring av bristande överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna?

Hur påverkas en redares ansvarsförsäkring av bristande överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna? Hur påverkas en redares ansvarsförsäkring av bristande överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna? -En studie av Finnbirchs förlisning Kandidatarbete inom Sjöfart & Logistikprogrammet ANDREAS HANSSON

Läs mer

Handbok IKFN. Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet

Handbok IKFN. Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet Handbok IKFN Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet 2014 Försvarsmaktens handbok vid hävdande av vårt lands suveränitet och territoriella integritet

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Rapportering av uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Ostersjöregionen och dess handlingspian

Rapportering av uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s Strategi för Ostersjöregionen och dess handlingspian «It t~) SJOFARTSVERKET Avdelning Sainlialle Handläggate, di,ekl{elcfon Narine Svensson, OK) 478 4909 Daluni 2011 07 01 Er datum Näringsdepartementet Ulf Savbäck 10333 Stockholm 1 beteckning 05031 1-09-03622

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer