Nackas första oljeskyddsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nackas första oljeskyddsplan"

Transkript

1

2 Nackas första oljeskyddsplan 1. Klar sommaren 2010, gällde bara Nacka. Vi hade Miljöatlasinfo, på samma nivå som de flesta andra kommuner Inga prioriteringar gjorda Samverkan med andra kommuner i oljeplanen saknades.

3 Och? 1. Hösten 2010 kontaktade brandförsvaret SBFF Nacka kommun: Vill ni vara med att ta fram en gemensam oljeskyddsplan? 2. Frågan gick till samtliga kustkommuner inom SBFF: Tyresö, Haninge, Södertälje, Nynäshamn och Nacka 3. Nacka hängde på trots att vi redan hade en

4

5 Sen då? 4. Arbetsgruppen startade mycket trevande: Hur ska det här gå till? 5. Ta in någon med erfarenhet av att ta fram oljeskyddsplaner! 6. Upphandlade konsult för att vägleda oss 7. Vår konsult vägledde och pushade oss framåt 8. Färdiga enligt tidplan: Yesss! 9. Tilläggsuppdrag Vi upptäckte att en tung bit saknades!

6 Vad saknades? Vad ska vi prioritera vid ett utsläpp? Kunskap finns, men inte sammanställd eller översiktlig. Gammal information i Miljöatlas Finansiering löstes genom bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten Hela kuststräckan prioriterades och uppdaterades i den digitala Miljöatlasen, med samma prioriteringsgrunder!

7 Stöd för prioritering av vad som är känsligt Naturvårdsverket rapport 6410, Januari 2011: Sårbarhetsanalys för oljeutsläpp i svenska havsområden MSB, IVL och NV: Saneringsmanual för olja på svenska stränder Lokalkunskap - för bedömning av samhällsintressen

8 Nackas prioriterade områden i eget GIS-system 1. Prio 1 röda områden regionala 2. Prio 2 gröna områden - lokala

9 Prioriterade områden i digital Miljöatlas - även grannens områden syns!

10 Oljeskyddplanernas innehåll 1. En generell del. Underlag och rapporter, oljeskyddsplan, saneringshandbok mm 2. En kommunspecifik del med operativa stöddokument används i skarpt läge, med åtgärdskalendrar, dokument och länkar till berörda myndigheter, ansvarsområden. 3. Prioriterade områden, när de är som mest sårbara, vad som ska skyddas är utpekade. 4. Flik med blanketter och formulär som ska användas vid oljeutsläpp till havs.

11 Övning, övning, övning Att använda oljeskyddsplanen kräver kunskap och övning. Våra oljeplaner testade vid övning i SBFF:s regi. Både lokal/regional övning- Olivia våren 2011 Internationell övning- Boilex hösten 2011 Organiserade frivilliga (FRG) deltog också Nästa planerade lokala övning ska ske våren 2013?!

12 Övning : Boilex2011 i Nynäshamn

13 Frivillig resursgrupp: Nacka-Värmdö räddningssällskap

14 Frivillig resursgrupp: Katastrofhjälp för fågel och vilt (KFV)

15 Resultatet Vi har förberett viss gemensam struktur och rutiner INNAN det händer ger viss trygghet. Stärkt kontaktnät Vi har fått samma prioriteringsgrunder för kustlinjen. Vi kan göra lokala och regionala prioriteringar för att skydda de viktigaste biotoperna först. Vissa områden måste prioriteras vid ett större oljeutsläpp, vi tror oss veta var de finns.

16 struktur och rutiner: Åtgärdskalendrar vid oljeutsläpp till havs Checklistor för att få koll på vad som gjorts Finns för: Räddningstjänstfas Saneringsfas Större utsläpp (mycket stora utsläpp) Mindre utsläpp (begränsade hanterbara utsläpp?)

17 och prioriteringar genom Digital Miljöatlas med regionala och lokala prioriterade områden

18 Lärdomar som Nacka-Värmdö räddningssällskap (FRG) fått genom arbetet med oljeskyddsplanen + Fördelar/ Förväntningar/ Möjligheter Det finns ett uppdämt behov av att utbilda svenska frivilliga att hjälpa till att hantera konsekvenserna av ett omfattande oljeutsläpp. Utbildade frivilliga i angränsande länder kommer att vara uppbundna av egen verksamhet. En medvetenhet om att det kan finnas frivilligorganisationer som kan organisera tillströmningen av frivilliga och efter utbildning även ha gruppledaransvar. Att vi ser bortom kommungränser och tänker i termer som våra gemensamma stränder måste skyddas. Oljeutsläppet kan i saneringsfasen, när räddningsinsatsen avslutas, hanteras som ett gemensamt saneringsarbete under en ledning. Att möjligheten att öva och samutbilda över kommungränserna underlättas. Depåer med materiel kan planeras utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, oberoende av kommungränser - rätt sak på rätt plats. - Nackdelar/ Farhågor - Ökad risk för att man sparar in på den totala resursen (Eftersom vi ska samverka behövs det mindre på lager...) Det gäller främst de resurser som inte kan anskaffas akut, vid händelse av ett mycket omfattande oljeutsläpp.

19 Några slutsatser Vi har fått: + En oljeplan som är aktuell + En digital miljöatlas med relevant och uppdaterad info. + Bättre koll på de resurser som finns tillgängliga till oljebekämpning och sanering. = Verktyg som kan underlätta planering och sanering av oljeutsläpp. Våga be om hjälp! Samverka mer på alla nivåer.

20 En relevant och övad oljeskyddsplan = Bättre beredskap! o o o o o Ju snabbare vi kommer igång, ju mer förberedda vi är, desto större chans har vi att skydda det som är mest sårbart.

21 Tack för att ni lyssnade!

22 Extramaterial

23

24 Intressen i Nackas kustområden Badplatser Varv, marinor, hamnar Småbåtsklubbar Ungdomsverksamhet till havs- t ex skota hem, sjöscouter Kylvattenintag Kvarnholmen, Nacka strand Privata dricksvattenintag för avsaltning Utsläppsledningar för avlopp ( djupt liggande Henriksdals reningsverk) Natura2000-område Naturreservat Referensbottnar/ referensområden (Naturvårdsverket, Stockholms universitet) Lek- och yngelområden för fisk Fågelskyddsområden eller områden med mycket fågel vid kusten Områden med säl?

25

26 Vad kommer inte att prioriteras vid ett större oljeutsläpp? Resten, d v s småbåtshamnar, marinor eller andra kommersiella verksamheter, badstränder, privata strandtomter m m Kommersiella verksamheter kan behöva komplettera med eget skydd.

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015

Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Oljeskyddsplan för Kalmar Kommun 2015 Innehållsförteckning Flik 1 Inledning Behov av organiserat oljeskydd Trafikering av Östersjön Flik 2. Åtgärdsplan Initialt agerande Åtgärdskalender vid räddningstjänst

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Oljeskyddsplan Öland

Oljeskyddsplan Öland Oljeskyddsplan Öland Beslutsunderlag 130121 Nomenklatur IOPC KBV KFV LOU LSO MIC MSB RCB RL TiB The International Oil Pollution Compensation Funds Kustbevakningen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt Lagen och

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram?

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram? UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Kalmar 19 20 mars 2013 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07

KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012. Alice Ahoniemi M 2012-92 2013-08-23 Version 1.1 2013-08-23 13:07 KRISHANTERINGSPLAN Nacka kommun Miljöenheten, 2012 Alice Ahoniemi M 2012-92 13:07 Miljöenheten ska ha: 1 Kopia på G:\MH\Miljöenheten 2 Medlemmar i krisledningsgruppen rekommenderas ha en version på datorns

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik En dokumentation från ett möte mellan Ungdomsstyrelsen och de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Interreg IV A projekt ARCHOIL

Interreg IV A projekt ARCHOIL Interreg IV A projekt ARCHOIL Nationell konferens oljeskadeskydd 2013 Stockholm, 26 nov 2013 Sonja Dobo, MSB Jonas Lundborg, Storstockholms brandförsvar David Kjellin, MSB Revinge Om projektet Förutsättningar

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer