framtida möjligheter och utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "framtida möjligheter och utmaningar"

Transkript

1 ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare

2 Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets betydelse Handelsflottans utveckling (10 år) Nationell och regional omfattning En analys av klustrets konkurrenskraft personal- och bemanningskostnader En SWOT-analys

3 Metod Ca 40 intervjuer inom branschen Dokumentstudier Sjöfartsforums strategiprocess Kontakt med parallella utredningar Uppdrag till underleverantörer Lloyds RF (bemanningskostnader och handelstonnagets utveckling över 10 år) WSP (klusterlänkar och regional fördelning) Intersecta (individ och företagsdata)

4 Definitioner Sjöfart/sjötransport/rederier (handelstonnage) Sjöfartssektorn SNI 61 (sjöfarten) SNI (skeppsvarv) SNI (stuverier och hamnföretag, etc) Maritima klustret Transport Tillverkning Tjänster FoU Fritid och turism

5 Världshandelsflottan, (1 000-tal fartyg)

6 Världshandelsflottan per flagg, (procent av antal fartyg)

7 Världshandelsflottan fördelat f påp operatörsland, rsland, (1 000-tal fartyg)

8 EU-flottan per flagg, (1 000-tal fartyg)

9 Den svenskflaggade flottans utveckling, (antal fartyg)

10 Den svenskopererade flottan, (dödviktston) dviktston)

11 Omfattning av svenskt sjöfart Totalt företag (651 aktiebolag) större rederier 969 annan sjötransport Ekonomisk betydelse Omsättning 42 miljarder 2008 (1) Förädlingsvärde 9,2 miljarder 2007 Exportandel 80 % 2005 Valutainkomster 29 miljarder 2009 Sysselsättning landanställda ombordanställda (svenskar) ombordanställda (annan nationalitet) 2009 Skatteeffekter Skatteinbetalningar 533 mkr 2007 (2) Sjöfartsstöd 1,58 miljarder 2008 (1) Avser fartyg med sjöfartsstöd (2) Avser aktiebolag

12 Utveckling i aktiebolag, År Antal bolag Anställda Nettoomsättning Röresleresultet Rörelsemarginal Skatter , , , , , , , , , , , Källa: SIKA (2009:6), Transportbranschen hur står det till? Data från MM Partner

13 Omsättningsutveckling/segment, (fartyg som fått f sjöfartsst fartsstöd) Fartygssegment/år RoRo Torrlast Färjor Kusttank Storrederier Total Källa: Svenska Skeppshypotekskassans rapporter, (egen bearbetning)

14 Kostnadsstrukturen Bunkerkostnader Kapitalkostnader Avgifter och andra kostnader Personal och bemanning Sjöfartsstödet

15 Löner & kostnader för f r manskap per fartyg & år

16 sst Sjöfart fartsstödets utveckling per segment Storrederi Färjor Kusttank Torrlast RoRo

17 Fördelning av ombordsanställd lld,, 2009

18 Regional koncentration, 2008 (FA) Malmö Göteborg Stockholm 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Färjetrafik över hav eller i kustsjöfart Övrig havs- och kustsjöfart Sjöfart på inre vattenvägar

19 ssektorn Regional sysselsättning (län) Län Sjöfart 1) (land) Sjöfart 2) (ombord) Hamn o stuveri 3) Skeppsmäklare 4) Skeppsvarv 5) Sjöfartssektorn Västra Götaland Stockholm Skåne Blekinge Kalmar Halland Östergötland Gotland Västernorrland Gävleborg Södermanland Värmland Norrbotten Västmanland Uppsala Dalarna Västerbotten Jönköping Örebro Jämtland Kronoberg Total ) Källa: SCB, RAMS (SNI 61), ) Källa: Transportstyrelsen, Sjöfartsregistret, ) Källa: MM Partner (2009), MM-Branschrapport 4) Källa: Sveriges Skeppsmäklareförening, ) Källa: SCB, RAMS (SNI 35110), 2008

20 ssektorn Sverige största hamnar kv 3, 2008 och 2009 Hamn januari september januari september Föränd ring i % (preliminär) (slutlig) (preliminär) Göteborg ,2% Brofjorden Preemraff ,8% Trelleborg ,0% Malmö ,7% Helsingborg ,9% Karlshamn ,9% Luleå ,9% Gävle ,2% Stockholm ,9% Oxelösunds hamnar ,5% Övriga hamnar ,4% Samtliga hamnar ,2% Källa; SIKA, 2009

21 Det svenska maritima klustret

22 ssektorn SWOT-analys Interna förutsättningar Externa förutsättningar Positiva Styrkor: Lång maritim tradition Hög kompetensnivå och ökad samverkan Kvalitet inom miljö och säkerhet Konkurrenskraftig högskoleutbildning Sveriges hamnar viktiga för sjöfarten Möjligheter: Nya marknader växer fram Intresset för miljö, energi och säkerhet Ökad och effektivare intermodalitet Outnyttjade vattenvägar Potential för innovation och förnyelse Negativa Svagheter: Svag samverkanstradition Lågt intresse hos politik och allmänhet Hög kostnadsnivå inom sjöfarten Svag näringsdynamik Begränsade nationella FoUsatsningar Osäker långsiktig kompetensförsörjning Brister i statistiken Hot: Stora konjunktursvängningar Protektionism och ökad frihandel Ökade krav på miljö och säkerhet Hot inom infrastrukturområdet Konflikter och terrorism

23 ssektorn Varför r behövs svensk sjöfart? Internationell påverkan genom innovation och engagemang Ekonomisk betydelse Kompetensöverföring Försörjnings- och säkerhetsaspekter

24 ssektorn Möjliga näringspolitiska n insatser Utveckla en svensk maritim strategi Öka kunskapen hos beslutsfattare Stimulera förnyelse genom samverkan Se över sjöfartavgifterna Skapa en starkare myndighetsstruktur Ökad de nationell FUD-investeringarna Minska effekterna av svaveldirektivet Säkra kompetensförsörjningen Tidigarelägg infrastrukturinvesteringar

Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Svensk sjöfarts konkurrenssituation Svensk sjöfarts konkurrenssituation 1 2 Förord Trafikanalys har från och med år 2012 i uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart

Utredning av förutsättningarna för svensk sjöfart Utredningsuppdrag 1 (30) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Tina Schagerström Melin Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Utredning av förutsättningarna

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen

GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen GOTT NYTT MOMS-ÅR! Delrapport om de kortsiktiga sysselsättningseffekterna av momssänkningen i hotell- och restaurangbranschen FÖRORD Sänkt moms har varit en väldigt viktig fråga för oss då vi ser att det

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014

Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Franchiselagen innebär att en franchisegivare måste informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta.

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN

Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Botniska korridoren en investering i hela Sverige 8 ARGUMENT FÖR ATT SKYNDA PÅ BESLUTEN Är Botniska korridoren lika viktig för Sverige som för EU? Hur länge ska myten om norra Sverige som tärande fortsätta

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster

Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster Den svenska sjöfartsnäringens ekonomiska och geografiska nätverk och kluster Johanna Palmberg Börje Johansson och Charlie Karlsson Institutet för Näringslivsanalys Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer