Energisession Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer"

Transkript

1 Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

2 Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag anställda Verksamma i: Sverige, Norge, Danmark, Polen, Estland och Lettland Omsättning: 4 miljarder SEK ca: 100 stycken anläggningar

3 NÄRINGSLIVETS MILJÖCHEFER Ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete för hållbar utveckling Bildades i februari 1994 Cirka 270 medlemmar från olika branscher Ca 40 aktiviteter under 2008 Branschöverskridande nätverk

4 Tekniska konsulter, arkitekter Övrigt 1% 1% Turism 1% Verkstad, metall, elektronik 13% Stat, kommun, landsting 9% Transport 6% Skog, trä, papper 5% Utbildning 3% Livsmedel 5% Kemi, läkemedel 7% Handel 7% IT, telecom 2% Avfall, återvinning 5% Bygg, fastighet, arkitekter 13% Energi 8% Finans, försäkring 3% Konsult 7% Övriga tjänster 4% Avfall, återvinning Bygg, fastighet, arkitekter Energi Finans, försäkring Konsult Övriga tjänster Handel IT, telecom Kemi, läkemedel Livsmedel Skog, trä, papper Transport Verkstad, metall, elektronik Turism Övrigt Tekniska konsulter, arkitekter Stat, kommun, landsting Utbildning

5 Förre chefen för f r FN:s miljöprogram fick frågan: Hur utvecklas miljötillståndet i världen i år?

6 Förre chefen för f r FN:s miljöprogram: Hur utvecklas miljötillståndet i världen i år? Det är sämre än förra året, men bättre än nästa år.

7 Öppna möten Eftermiddagsmöte SYD - Bra hållbarhetsredovisning Dialogmöte: Näringslivet och journalisterna - om att mötas Frukostmöte: Energiutmaningen framtidens hus Frukostmöte Väst: Varför arbetar vi med miljöfrågor? Frukostmöte: Vad kan jag bjuda på/bli bjuden på utan att det kan betraktas som muta? Eftermiddagsmöte Äta bör man annars dör man - men miljön då? Sustainability Day med Utmärkt Miljöledarskap 2007 och NMCs årsmöte Spjutspetsforum: Godstransporter Frukostmöte: CSR - från risk till värde Frukostmöte: Vad kostar våra hav? Besöksprogram Stockholm - Håller Sverige måttet? Dialogmöte: Näringsliv möter NGO:s Frukostmöte: Grön IT Frukostmöte: Smart Energi Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler Möjligheter och kostnader för att reducera växthusgasutsläpp Frukostmöte med Carl Piper - Aktivt ansvarstagande Spjutspetsforum: Bygg

8 MiljöImpuls Etiska fonder - finns dom? Energieffektiva hus - varför byggs det inte fler? Regionen planerar för den framtida infrastrukturen får miljöutmaningarna någon plats? Omvärldsbevakning - ett verktyg i tiden. Framtidens klimat Effekter för Sverige? GRI - vad är nyttan? Viktigt läge för klimatfrågan Rundabordsmöten Säkerställande av socialt ansvarstagande hos leverantörer Möjligheter och Risker med Nanoteknik Bra hållbarhetsredovisning! IT & Hållbarhet Socialt ansvarstagande på hemmaplan mer än arbetsmiljö? Sensommarmöte Kiruna

9 Klimatneutrala Godstransporter KNEG Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande källa till utsläpp av CO2

10 KNEG Effektivitet i alla led Vi vill visa hur klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige kan reduceras genom: effektivare transporter effektivare bränsleproduktion effektivare fordon utökad användning av förnybara bränsle

11 Deltagare i KNEG Green Cargo Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet Posten Logistik Preem Petroleum AB Ragn-Sells Renova SCA Transforest Schenker AB Stora Enso Logistics Sveriges Åkeriföretag Volvo Lastvagnar AB Volvo Logistics Vägverket

12 Ragn-Sells har anslutit sig till nätverket klimatneutrala godstransporter (KNEG) Har gjort följande tre åtaganden; 1) Arbeta aktivt med optimering av fordonsrutter så att transporteffektiviteten kontinuerligt förbättras 2) Fortsatt utbildning av chaufförer i sparsam körning 3) Delta aktivt i utprovning av alternativa bränslen och teknik för reduktion av bränsleförbrukning

13 TeliaSonera i Sverige har minskat koldioxidutsläppen med 70% under perioden CO % minskning Catherine Karagianni, T

14 Minskningen av CO 2 utsläppen har skett genom: Minskat tjänsteresande med mer än 50% Ökat användning av teletjänster, främst Telemöte med 15-20% per år Minskat kontorsytan med 50% totalt Minskat totala energianvändningen med mer än 30% Sänkt resekostnaderna med ca 130 miljoner kr på årsbasis Oförändrad elenergiförbrukning trots bredbands/3g/gsm utbyggnad Sparar tid för våra medarbetare Grön el from Catherine Karagianni, T

15 Det krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete En långsiktig miljöstrategi Integrerat ledningssystem för miljö och kvalitet, ISO-certifikat enligt & Affärsstyrning, mål, planering, uppföljning. Mötespolicy - arbeta där du är. Miljöutbildning Livscykelanalyser Extern granskning av data trovärdighet Arbetsresor Trafikkontoret & KTH Resestatistik Telemötesstatistik Energistatistik Catherine Karagianni, T

16 DEBATT: Näringslivet är bäst på miljö Naturkatastroferna ökar och förväntas bli värre. Näringslivet kommer att spela en avgörande roll, och för framsynta företag innebär det även nya affärsmöjligheter. Det räcker inte med bara bistånd. Klimatanpassningen i världen blir bara så framgångsrik som näringslivet tillåter, skriver Anders Nordström, generaldirektör för Sida. Dagens Industri

17 Framgångsfaktorer för lyckade miljösatsningar visade sig nyligen i en studie vara: -Intresse från högsta ledningen - Affärsmässiga grunder och förmåga att hitta rätt motiv för miljösatsningen - Att kunna använda befintliga förmågor och se möjligheterna på nya sätt - Sätta upp kvantitativa mål, och arbeta med utvärderingsoch resultatrapportering - Samarbete med intressenter och myndigheter (Studien är utförd av Accenture)

18 Återvinningsvinster med olika avfall ton Co2 Papper (energi- el materialåtervinning) 1,5 CO 2 / ton material Glas (materialåtervinning) 0-0,6 CO 2 / ton material Stål (materialåtervinning) 1-1,3 CO 2 / ton material Aluminium (materialåtervinning) 10 CO2 / ton material Koppar (materialåtervinning) 20 CO2 / ton material Plast (materialåtervinning) 1,5 2 CO2 / ton material Spillolja (energi- el materialåtervinning) 0,5-3 CO2 / ton material Källa Återvinningsindustrierna

19 Tack för uppmärksamheten!

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Miljö som affärsidé, Världskulturmuseet

Miljö som affärsidé, Världskulturmuseet Referat från Miljöimpuls! Väst 14 december 2006 Miljö som affärsidé, Världskulturmuseet Walter Schyberger Hilton Scandic Sverige Kedja med mål att vara det mest hållbara hotellföretaget Scandic är Norden

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se Resfria möten Kristina Appelqvist 1 Världens CO 2 -utsläpp kan minskas med 15% - genom användning av tele- och datakommunikation* och tele- och datakommunikation står för mindre än 2 procent av världens

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer