Hur kan HCT bidra till klimatmålen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29"

Transkript

1 Hur kan HCT bidra till klimatmålen?

2 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial for the EU economy and under certain conditions environment and society as a hole. (Introducing Mega-Trucks - a review for policy makers P Christidis / G Leduc, JRC 7 IPTS 2009) A large body of evidence now exists that increasing the maximum length and weight of trucks yields significant economic, environmental and safety benefits (Alan Mckinnon, Heriot-Watt University, Edinburgh, 2012) En användning på bred front av HCT-fordon skulle ge betydande vinster i form av ökad effektivitet, minskade krav på investeringar för ökad kapacitet, lägre energianvändning och minskade utsläpp av CO2. Men vi vet i nuläget alldeles för lite om marknaden för HCT-transporter (ur Färdplan för HCT, CLOSER 2013)

3 ISO miljöledningssystem Ett av skallkraven: Högsta ledningen har garanterat att miljöpolicyn innefattar ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av föroreningar. HCT möjliggör ständiga förbättringar för både transportörer och transportköpare!

4 Hur beskriver vi minskad klimatpåverkan? Vad är några procents minskning i relation till fraktat gods, i relation till godstrafik, i relation till vägtrafik, i relation till all trafik? Minskat utsläpp per fraktat ton jämfört med tidigare dominerande fraktsätt. Minskade utsläpp från godstrafiken på väg Minskade utsläpp från vägtransportsystemet Minskade utsläpp i transportsystemet

5 Vad vi vet med säkerhet: ETT En Trave Till 90 ton, 4 travar, 30 m, 11 axlar, under 4 år har sparat 20% bränsle/fraktat ton Jämfört med en ordinär skogsbil (60 ton 3 travar, 24 m)

6 Vad vi vet med säkerhet: ST Större Travar 74 ton, 3 travar, 24 m, 9 axlar, under 3 år har sparat 8-10% bränsle /fraktat ton Jämfört med en ordinär skogsbil (60 ton 3 travar, 24 m)

7 Vad vi vet med säkerhet: DUO 2 - Trailer Styckegods på pall, 32 m, 80 ton, 11 axlar, under 1 år Har sparat 27 % bränsle/fraktat ton jämfört med en semitrailer (40 ton, 16,5 m) Har sparat 16 % bränsle/fraktat ton jämfört med 25,25 m/60 ton EMS-fordon

8 Vilka potentialer har det spekulerats kring och vem står bakom dem? (1) 2007 Klimatneutrala godstransporter Fredrik Hedenius, Chalmers, förstudie: Långsiktig potential av runt 4% (varav 2,7 % till 2015) Grundat på följande antagande ; Aktuella transporter; långväga gods på motorvägar mellan storstadsregioner och mellanliggande regioner, Vilka 2001 utgjorde 40% av transportarbete på väg. 41% av detta transportarbete utgjorde partigods och 40% av dessa transporter kunde antas föras över till HCT (Roadtrains)

9 Vilka potentialer har det spekulerats kring och vem står bakom dem? (2) 2008 en omvänd analys VTI, I Vierth m.fl ; Om det svenska vägtransportarbetet utfördes med fordon enligt EUs regelverk (18,75/40 ton) skulle utsläppen av CO2 öka med 6%

10 Vilka potentialer har det spekulerats kring och vem står bakom dem? (3) 2011 Skogforsk Scenario skogstransporterna utförs av 30 % ETT-bilar, 70 % ST-bilar Ger totalt 13% bränslebesparing/fraktat ton gods vilket motsvarar ton CO2 vilket minskar den tunga lastbilstrafikens CO2- utsläpp med ca 1,3 %

11 Vilka potentialer har det spekulerats kring och vem står bakom dem? (4) KNEG (2012) bedömt potentialen i längre och tyngre fordon till 4 procent minskning av koldioxidutsläppen från lastbilstransporter i Sverige (2030?). (Grundat på Hedenius och Skogforsks siffror) Till 2050 bedöms i samma rapport en tredjedel av lastbilstransporterna gå med längre lastbilar än idag med en bränslebesparing på 30 procent vilket ger en total potential på 10 procent minskning av lastbilarnas utsläpp

12 Vilka potentialer har det spekulerats kring och vem står bakom dem? (4) Australien Australiens fordonstyper Andel transportarbete 1999 Andel transportarbete 2007 B-Doubles Roadtrains Semitrailers 22 % 23 % 55 % 45 % 25 % 30 % Sverige År % % Andel lastbilar med totalvikt >50 ton Transportarbetet med semitrailers har under perioden inte förändrats. Allt tillkommande transportarbete har tagits av HCT-fordon. Även i Sverige tar större bilar mer av transportarbetet. Trafikverket Hypotes Den genomsnittligt årliga tillväxten av godstransportarbete (1 %) skulle kunna tas med HCT-fordon

13 Vilka potentialer har det spekulerats kring och vem står bakom dem? (5) FFF Fossilfri Fordons Flotta 2030, (2013 under skrivning) Trafikledning och trafikinformation > 0,3 > 0,3 Samordnade godstransporter i staden 3 5 Ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad 9 15 Godstransporter Längre och tyngre lastbilar 4 10 Minskat transportbehov och effektivare transporter ger inte bara minskade utsläpp av klimatgaser. Nyttan med en sådan utveckling är mångfacetterad och innehåller hela hållbarhetsbegreppet med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet

14 Slutsatser Förutsättningar (KNEG 2012) För att svenska lastbilstransporter ska kunna minska sin användning av fossil energi med 75 procent till 2030 krävs en kombination av överflyttning, förbättrad logistik, energieffektiva fordon och energieffektiv användning samt förnybar energi i form av biodrivmedel och el. Möjlig potential/målbild för energibesparing/transport (2013 Färdplanen Closer/Forum) Infrastrukturanpassning 10 % HCT fordonen 20% HCT logistik 10 % 5% penetration 2 % mindre CO 2 15% penetration 6 % mindre CO 2 30% penetration 12 % mindre CO 2 HCT har på ett påtagligt sätt möjligheter att bidra till klimatmålen

15 Tack för mig

16 Nyttor och kostnader av HCT

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

ETT- Modulsystem för skogstransporter

ETT- Modulsystem för skogstransporter ETT- Modulsystem för skogstransporter Form: peter bergman foto: Erik viklund ETT-MODULSYSTEM FÖR SKOGSTRANSPORTER 1 FÖRORD Skogforsk tog 2006 initiativet till projektet ETT Modulsystem för skogstransporter.

Läs mer

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84

Fossilfrihet på väg. Del 2. Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Stockholm 2013 SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg Del 2 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik Stockholm 2013 SOU 2013:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center En grund för fortsatta beslut rörande ett Urban Distribution Center i Norra Djurgårdsstaden Common enablers for an Urban Distribution Center

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Ramverk för hur tillgång på information kan påverka transporters energiförbrukning

Ramverk för hur tillgång på information kan påverka transporters energiförbrukning Ramverk för hur tillgång på information kan påverka transporters energiförbrukning Raul Carlson, eco2win AB, Jönköping för Viktoriainstitutet, Göteborg 2013-01-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050

Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050 Ett underlag för Svensk Energis 25-studie Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 25 - resultat från modellkörningar med energisystemmodellen MARKAL-Nordic - och andra kompletterande

Läs mer

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030

Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030 hur långt når fordonstekniken? Slutrapport 2011-11-23 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 1 Bakgrund, syfte och läsanvisning... 7 2 Energianvändning och

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Förbättrad kommunlogistik genom samordning

Förbättrad kommunlogistik genom samordning Logistic Coordination Platform Förbättrad kommunlogistik genom samordning Utgåva 1.0 Datum: 2007-01-23 14:09:00 Lena Svensson Anders Stensiö 2 Uppdateringar och utgåvehistorik Detta dokument kan omarbetas

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

I ljuset av framtiden

I ljuset av framtiden I ljuset av framtiden Styrning mot nollutsläpp år 2050 Lars J Nilsson, Jamil Khan, Fredrik NG Andersson, Mikael Klintman, Roger Hildingsson, Annica Kronsell, Fredrik Pettersson, Henrik Pålsson, Nora Smedby

Läs mer