Framställanden från Styrelsen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framställanden från Styrelsen 2014"

Transkript

1 Framställanden från Styrelsen 2014 Framställan 1. Reparation av ägens första 200 meter samt förbättra dräneringen i delar av diket på ägens södra sida. Finansiering sker via upptagande av banklån. ägens första 200 meter är för närvarande i mycket dåligt skick. Styrelsen har under hösten 2013 anlitat NCC Roads för att göra en bedömning vilka åtgärder som Samfällighetsföreningen bör vidta. NCC's bedömning NCC har gjort en analys av hela ägen som också har inneburit att olika asfaltprover analyserats (tjocklek, skick mm). NCC's bedömning är att akuta åtgärder behöver göras avseende de första 200 metrarna av vägen. Resterande del av ägen godkändes med mindre reparationer som åtgärd. Åtgärderna består av att asfaltskarven i mitten av vägbanan tätas samt att ett nytt asfaltskikt läggs ut på ägens första 200 meter. Vidare är vägens ytterkanter svårt skadade på grund av bilar som parkerat med ett hjulpar direkt på kanten, som då knäcks. Detta har främst skett tiden innan Samfällighetsföreningen införde parkeringsförbud på ägen. Ett grundläggande problem för stora delar av ägen är också att det står vatten i bärlagret under vägbanan som vid kall väderlek fryser och bildar skador i asfalten. Enligt NCC beror detta på att våra diken på den södra sidan av ägen är igentäppta av jord. Vi måste här med grävmaskin gräva bort jorden för att återställa dikenas dränerande funktion. Kan vi hävda att detta är PEABs ansvar då de byggde vägen för ca 10 år sedan? Styrelsen har utrett frågan och vår bedömning baserat på NCC's rapport är att det kommer bli mycket svårt för oss att påvisa orsak och verkan av diverse skador då det är uppenbart att vi boende själva har stor del i den situation som nu uppstått. Detta gäller främst parkeringsskadorna samt de igensatta dräneringsdikena. Med hänsyn till svårigheten, tiden och kostnaden det redan idag tar att processa mot PEAB avseende garantiärenden i kr-klassen gör vi bedömningen att eventuell nytta skulle överskuggas av bland annat våra egna legala kostnader för att driva en fråga av denna storlek. Vi måste även beakta att vägen måste repareras nu för att vi inte skall behöva riva bort hela ytskicket till en betydligt högre kostnad. En process mot PEAB kan sannorlikt ta många år. Styrelsen förkastar därmed möjligheten att driva process mot PEAB och förordar därmed att de nödvändiga reparationerna bekostas med egna medel.

2 Framställan NCC Roads har lämnat en offert till Samfällighetsföreningen som innebär att åtgärda de ovan nämnda problemen med ägens första 200 meter inklusive åtgärda dränering. Styrelsen beräknar att projektet maximalt kommer att kosta kr att genomföra. Fram tills nu har Samfällighetsföreningen inga externa lån. De projekt som vi tidigare genomfört har vi finansierat via samfällighetsavgiften och kostnaden har redovisats i vår resultaträkning under årets kostnader. Ovan projekt ämnar vi istället finansiera via upptagande av banklån. Vi har redan ett lånelöfte från Handelsbanken med 15 års återbetalning. Vi kommer i så fall börja med en bunden 3-års ränta strax under 3%. I vår bokföring kommer dessa kostnader att tillgångsföras som anläggningstillgång och skrivas av över 15 år. Det som resultatmässigt kommer att belasta föreningens resultaträkning är då den raka avskrivningskostnaden samt årets räntekostnad som successivt kommer att minska över tid då vi amorterar av vår skuld. Vad blir årlig kostnad per hushåll för denna åtgärd? Vägen finns under Gemensamhetsanläggning 13 där hushållen har olika andelstal beroende på var i området man bor. Se nedan avseende fördelning av årliga kostnader som kommer att debiteras på samfällighetsavgiften. Adress: 1-47 (udda) (udda) Förskolan Astrakan & Åkerövägen Värmdö bostäder Antal: Anläggning 19: : : : : :113 19: :438 Total kostnad per år Reparation av ägen 272 kr 272 kr 272 kr 272 kr 272 kr kr 544 kr kr kr

3 Framställan 2. Färdigställande av dräneringsdiket mellan vägbana och gångbana längs ägen i enlighet med den 19 meter långa provsträcka som skapats i början av ägen (precis innan övergångsstället). Finansieringen sker genom upptagande av banklån. För att skapa en trafiksäker lösning bekostade PEAB för ett antal år sedan den nuvarande lösningen med blomlådor & kedjor som idag separerar vägbana från gångbana längs ägen. På grund av ett antal år med hårda vintrar är dessa blomlådor nu både fula och trasiga. Vid föregående stämma beslutades därför att en landskapsarkitekt skulle anlitas för att hitta en framtida hållbar lösning som skulle ersätta blomlådorna. Kriterierna var att det skulle vara relativt underhållsfritt, estetiskt och även i fortsättningsvis separera gångbana från vägbana så att gående upplever en säkerhet samtidigt som bilar inte skall kunna parkera i dräneringsdiket. Landskapsarkitektens bedömning Styrelsen har erhållit en rapport från landsskapsarkitekten där hon i text och bild beskrev sin lösning. Styrelsens tolkning av hennes förslag är nu genomfört på den 19 meter långa provsträcka i början av ägen. Framställan Företaget Skärgårdsbemanning som även gjort provsträckan har lämnat en offert till Samfällighetsföreningen som innebär att färdigställa resterande dräneringsdike ändra ner till infarten till Torshälls förskola på samma sätt som provsträckan. För att minimera kostnaden för bortforsling av schaktmassor kommer dessa att fraktas ned till grönområdet mellan Åkerövägen 6-8. När arbetet färdigställts kommer massorna att fördelas jämnt över grönområdet och sedan täckas med matjord samt gräsfrö. Styrelsen beräknar att projektet maximalt kommer att kosta kr att genomföra. Fram tills nu har Samfällighetsföreningen inga externa lån. De projekt som vi tidigare genomfört har vi finansierat via samfällighetsavgiften och kostnaden har redovisats i vår resultaträkning under årets kostnader. Ovan projekt ämnar vi istället finansiera via upptagande av banklån. Vi har redan ett lånelöfte från Handelsbanken med 15 års återbetalning. Vi kommer i så fall börja med en bunden 3-års ränta strax under 3 procent.

4 I vår bokföring kommer dessa kostnader att tillgångsföras som anläggningstillgång och skrivas av över 15 år. Det som resultatmässigt kommer att belasta föreningens resultaträkning är då den raka avskrivningskostnaden samt årets räntekostnad som successivt kommer att minska över tid då vi amorterar av vår skuld. Vad blir årlig kostnad per hushåll för denna åtgärd? Dräneringsdiket finns under Gemensamhetsanläggning 13 där hushållen har olika andelstal beroende på var i området man bor. Se nedan avseende fördelning av årliga kostnader som kommer att debiteras på samfällighetsavgiften. Adress: 1-47 (udda) (udda) Förskolan Astrakan & Åkerövägen Värmdö bostäder Antal: Anläggning 19: : : : : :113 19: :438 Total kostnad per år Färdigställande av dräneringsdike 241 kr 241 kr 241 kr 241 kr 241 kr kr 481 kr kr kr

5 Framställan 3. Byggnation av tak till befintliga sopskåp på ägens norra sida (radhusen) Under föregående år byggde boende i radhusområdet tak över ett av föreningens fem sopskåp med gott resultat. Under året har det varit problem med att soppåsar slängs på ovansidan av soptunnorna när dessa har varit fulla. Detta skapar problem med lukt och skadedjur. Byggnationen med tak gör också att sopskåpen skyddas från väder och vind. Framställan Företaget Skärgårdsbemanning har lämnat en offert till samfällighetsförening som innebär att färdigställa fyra övriga sopskåp med tak i samma stil som nu finns på det femte sopskåpet som byggdes om under Styrelsen beräknar att projektet maximalt kommer att kosta kr att genomföra. Det skall noteras att denna framställan endast gäller boende i radhusområdet då projektet genomförs och finansieras under gemensamhetsanläggning 16 (kvarter 1,2,5) Med hänsyn till beloppets storlek tas inget banklån utan kostnaden faktureras under 2014 till berörd medlem via den ordinarie samfällighetsavgiften. Den engångskostnad som uppstår under 2014 uppgår per medlem till 623 kr (gäller endast boende i radhusen).

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt Information till medlemmar i angående ett eventuellt vindsprojekt Bakgrund Styrelsen i undersöker möjligheten att sälja föreningens råvind i syfte att den skall inredas till vindsvåningar. I samband med

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären 2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären Till samtliga medlemmar i Ekonomiska föreningen Pionjären Tid och Plats: onsdag 2:a okt 2013 klockan 19:00, vid bouleplanen.

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma!

Kallelse till extra föreningsstämma! Sida 1 Kallelse till extra föreningsstämma! Lindåsskolan, 2008-09-23 Kallelse extra Föreningsstämma - Norra Lindås Samfällighetsförening Sida 2 Kallelse till extra stämma för Norra Lindås samfällighetsförening

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola.

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Vi föreslår att tomt 86 bebyggs med ett vanligt hus inom gällande

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer