Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)"

Transkript

1 Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få gallrat och att man är beredda att ta hand om ris och elda. En dag med två man som fäller och kapar i 3-metersbitar kostar ca kr inkl. moms. Det är mycket olika hur mycket man hinner svåra träd (t.ex. nära ledningar och hus) tar lång tid, är det enkelt kan man hinna uppåt träd. Vi skulle kunna klara 4-5 områden ekonomiskt under höst 2012-vår Total gallring av de dryga 200 m2sk (skogskubikmeter) som vi enligt skogsbruksplanen bör gallra nu. Ingen bortforsling av ris. Körning med en stor skotare som lastar ca 10 m3sk. Kostar troligen färjetransport av maskin samt virke, men virket betalar huggningen. (gissning , beroende på virkespriser och hur mycket virke det blir). Detta kan vi eventuellt klara ekonomiskt under höst 2012-vår Total gallring av de dryga 200 m2sk (skogskubikmeter) som vi enligt skogsbruksplanen bör gallra nu, men med mindre maskin i skog och större maskin på vägar. Bortforsling av ris (det behöver ligga i ett år för att torka, sedan flisas det och körs till Bristaverket i Märsta). Kräver mer pengar i kassan, skulle kunna klaras av med avgifterna från 2013 och de pengar vi har kvar i kassan i år. Den är viktigt att få ett inriktningsbeslut i år: vad prioriterar stämman? Om vi prioriterar vägar behövs avgifterna för både 2013 och 2014 till det.

2 Bilaga 5 Planering av framtida vägjobb på Vättersö m fläckvis grusning av vägen mellan ladan och korsning vid 1:12 mot södra bryggan. I samband med detta planeras en c:a 40 m ny vägsträckning från nya vägen bakom ladan för anslutning till vägen mot södra bryggan.jag diskuterar detta med Lasse Höög då han i sä fall vill att vi tar bort den gamla parallella vägen. 2 C:a 260 m grusning av vägen från korsning vid 1:101 och ner mot södra bryggan till korsning vid 1:12.C:a 50 m fiberduk på utsatta ställen m grusning av vägen mellan ladan och upp mot gamla affären(1:107) Fiberduk på c:a 10 m. 4 C.a 260m grusning av vägsträcka från backe vid 1:166 till grind vid 1:4.

3 Förslag från styrelsen för stämman 2012 att ta ställning till: Handlingsplan för 2012 Föreningens verksamhetsår löper på kalenderår och innevarande år började alltså i januari blir ett mellanår Avgiften som styrelsen föreslår i år, kr per fastighet, går i huvudsak till att betala det lån från Södra Bryggans Samfällighet som togs förra året och som gjorde att de planerade vägjobben, dikning och grusning i etapp 2, kunde genomföras i sin helhet. Detta sparade även pengar, ca kr tack vare färre transporter av maskiner och lägre kostnad för grus. Framöver har vi två stora frågor att ta ställning till: vad ska våra vägar tåla = vilket skick ska de ha? hur ska vi gallra skog? Styrelsen önskar att många medlemmar deltar i förmötets diskussioner och stämmans beslut, så att beslutet om avgift och skötsel och användning av vägar och skog blir väl förankrat. Av 120 medlemsfastigheter brukar ca 40 delta, vi önskar att fler kommer. Hur hög avgift kommande år? På de senaste två stämmorna har styrelsen bett om inriktningsbeslut hur hög får avgiften vara de kommande tre åren? En utdebitering på 1000 kr har accepterats under tre år, i först hand för att gå vidare med vägunderhåll, och det har varit styrelsens riktmärke är därmed det sista av de tre åren och styrelsen vill höra medlemmarnas synpunkter på hur hög avgift som kan accepteras under de närmast kommande åren. Vägunderhåll. Det arbete som Ulf Nicklasson påbörjade i styrelsen 2008, med två planerade etapper (09 10 samt 11 12) är avslutat, och Eons arbete med att gräva ner elledningar har även bidragit till att vägarna totalt sett är i bättre skick. Samtidigt har fler skaffat fyrhjulingar och Bilaga 6 andra fordon, vilket förändrar synen på vilken standard vi vill ha på våra vägar. På t.ex. Sandhamn förbjuds nu motorfordon generellt, särskilt tillstånd krävs. Styrelsens önskan är att vi diskuterar hur vi vill ha det och att beslut ska vara väl förankrade bland så många medlemmar som möjligt. Skogs- och markvård. I enlighet med skogsbruksplanen från 2009 arbetar vi för skötsel av den gemensamma marken som föreningen förvaltar. Nu har vi under fyra år prioriterat vägar. Varje år har vi fått ta hand om nedfallna träd, eller träd som är på väg att falla och utgör fara. Ibland har medlemmar själva gjort arbetet, ibland har vi varit tvungna att anlita företag. Motioner om att få ta ner träd. Till årets stämma har sju motioner inkommit som stämman ska ta ställning till. Vid styrelsens rundvandring i maj konstaterade vi att flera av träden dels stod nära vägar, dels var i så dåligt skick att styrelsens fattade beslut om nedtagning. Vilka framgår av styrelsens yttranden över motionerna. Eget arbete med slyrensning. Stämman 2010 beslutade om gemensamma arbetsdagar två gånger per år: första vanliga lördagen i maj och sista vanliga lördagen i september, vid båda tillfällena. Elisabeth och Lena är inställda på att arbeta vidare med områdesindelning och med att hitta samordare för varje område. Vi föreslår liksom tidigare två obligatoriska arbetsdagar/år: Första vanliga helgen i maj (efter första maj), sista helgen i september. lördag kl Gallring. Småskalig gallring områdesvis, där de boende eldar ris och tar hand om ved, eller gallring i stor skala? En småskalig gallring kostar pengar. Vid en storskalig gallring kan avverkningskostnaden i bästa fall balanseras mot värdet på avverkad ved, men då har vi mycket ris att ta hand om och 2011 års stämmor sade att man föredrar varsamma metoder som inte gör skogen svårframkomlig

4 och lämnar stora spår efter sig. Samtidigt får det inte kosta för mycket. I år ser vi fram emot att få förstärkning i styrelsen med en medlem som kommer att arbeta speciellt med denna fråga. Åtgärder som kostar pengar kan vi fatta beslut om 2013, därför blir det aktuellt ta fram en konkret plan under året och styrelsen behöver höra medlemmarnas uppfattning. Brunnar. Vattenprover har tagits de senaste två åren, och resultaten finns anslagna på hemsidan. Badplatser. Gruppen i Hästviken/Talludden fortsätter sitt arbete. Nu återstår fyra båtar utan ägare, och vi uppmanar medlemmar som känner till vems båtarna är att hjälpa till så att dessa flyttas. Vi påminner också om att båtar får vinterförvaras på land, på anvisad plats, i Hästviken 1 september-sista maj. Röda kuren vid Södra bryggan. Vi fortsätter att efterlysa en liten arbetsgrupp för detta. Uppdaterad hemsida. Eva Fahlin har uppdaterat wetterso.se så att det blir lättare att lägga in nyheter och hålla sajten aktuell. Budget Om stämman antar utgifts- och inkomststaten innebär det att var och en av fastigheterna debiteras kr. Beloppet ska betalas före den 1 oktober Styrelsen i Vättersö Nya Samfällighetsförening

5 Bilaga 7 Förslag till utgifts och inkomststat 2012 Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter 2012 (Betalas före 30/9 2012) Ersättning från EON (våren 2012) ca Summa Utgifter Administration (web, utskick, kostnader PG etc) Försäkring REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) Styrelse, arbetsmiddag Ränta Lån Summa Resultat/Överskott ( kr ska återbetalas till Vättersö Södra Bryggans samfällighet, se nedan. När året är slut har vi kvar knappt i kassan, att användas kommande år till vägjobb eller gallring av skog). Balansräkning Ingående balans Vad förändras Utg balans 1/ under året? 31/ Tillgångar Fordran Årsavgifter Kassa Bank och PlusGiro Summa Eget Kapital och Skulder Eget Kapital Redovisat Resultat Lån/Skuld VSBSF Andra Kortfristiga Skulder Summa 79306

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Välkommen till årsstämman med VSBSF söndag 1 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med VSBSF söndag 1 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening (VSBSF), Vättersö, 6 juni 2007 Hej Vättersö- och Aspöbor, Vi står inför den sjunde ordinarie årsstämman med Vättersö Södra Bryggans Samfällighetsförening,

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer