Protokoll för styrelsemöte , Svensk Förening för Hematologi (telefon)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon)"

Transkript

1 Protokoll för styrelsemöte , Svensk Förening för Hematologi (telefon) Närvarande: Jan Samuelsson (Ordf), Maria Liljeholm (Sekr), Per Axelsson (skattmästare), Anna Eriksson (ST-ledamot), Maria Strandberg (FBU), Anna Lübking (skattmästare elect), Cecilia Isaksson (ledamot), Viktoria Hjalmar (facklig sekr) Förhinder: Honar Cherif (ledamot) 1. Mötet öppnades: Protokoll från styrelsemötet godkändes. 2. Fortbildningsdagar företagens krav på kontrakt (Jan/Maria S) Flera företag har framfört önskemål om egna kontrakt med SFH för att reglera samarbetet kring fortbildningsdagarna. Krav på återbetalning av överskott från mötet samt utvärdering med enskilda företag efter mötet. Diskussion: Företagen betalar en summa för en utställningsplats vilket är att likställa med reklam i OHE eller annan tidskrift. Olika avtal med företagen ej aktuellt. Vi ska ha samma regler gentemot alla företag och har idag ett regelverk som reglerar företagens medverkan på fortbildningsdagarna. Återbetalning till endast företag uteslutet. Om återbetalning ska ske innebär det att alla huvudmän, dvs sjukhuskliniker, omfattas. Beslut: Vi hänvisar alla företag till gällande regelverk och avfärdar kontrakt med enskilda företag. Om företagen gemensamt skriver ett nytt förslag till avtal får vi ta ställning till det. Återbetalning till företag och huvudmän ej aktuellt. Föreslås möte med representanter för läkemedelsindustrin i samband med fortbildningsdagarna i Sundsvall. 3. Rapport SPUR (Ingmar) Ingmar har skickat ut förfrågan till alla SPUR-inspektörer angående fortsatt engagemang. Fem fortsatt intresserade, några ännu ej svarat, ett par har avsagt sig uppdraget. Ingmar har förgäves skrivit till SPUR-kansliet med önskan om kontaktuppgifter till företrädare för kliniker som bedriver ST-utbildning i hematologi. Beslut: Nya inspektörer ska rekryteras. Bör vara totalt tio stycken med spridning avseende kön, ålder, typ av klinik. Vi ska alla fundera på lämpliga namn. Ingmar skriver om SPUR i nästa OHE. Ingmar skickar mail till alla ST-läkare i SFH och efterfrågar namn på verksamhetschefer på respektive klinik. Därefter brev till verksamhetscheferna med information och uppmaning till SPUR-inspektion.

2 4. Hemsidan (Jan) Hemsidan i princip klar. Styrelsen tittat på den via länk. Alla nöjda med layout. Diskussionsfrågor: a) AML-gruppen önskar sina protokoll på hemsidan Vi är osäkra på nyttan med att nationella gruppers protokoll ligger öppet på SFH:s hemsida. Kan finnas arbetsinnehåll som endast är avsett för den egna gruppen. Blir mycket administration om alla gruppers aktiviteter web-mässigt ska administreras via SFH. Möjligen rimligare att alla nationella grupper administrerar en egen hemsida (med länk från sfhem.se) Beslut: Jan frågar Martin Höglund kring syftet med protokoll på hemsidan. Vi föreslår egna hemsidor för de nationella grupperna. Om enskilda grupper saknar ekonomiska resurser för detta kan SFH ta ställning till ekonomiskt stöd. b) ALL-vårdprogram. Idag är ALL-vårdprogrammen lösenordsskyddade. Delar av riktlinjerna är hämtade ur Tyska studieprotokoll under förutsättning att de inte är sökbara på internet. Vi har diskuterat detta under tidigare möte och beslutat att inga vårdprogram ska vara lösenordskyddade på sfhem.se. Förslag: Hänvisning på hemsidan till lokal ALL-representant avseende de vårdprogram som ej får ligga öppet. Beslut: Jan skriver brev till Helene med vårt förslag. 5. Palliativ grupp - förslag på företrädare (Jan/Per) Per har varit i kontakt med Carl Magnus Edenbrandt (Ordf. svensk förening för palliativ medicin). Intresse finns för samarbete och dialog. Finns i nuläget dock inget förslag på lämpliga personer för posten att leda en palliativ grupp inom SFH. Beslut: Frågan kräver en längre diskussion. Bordläggs till internatet Hematopatologikurs (Jan/Viktoria) Leoni Saft har avsagt sig kursledaransvaret. Manus Ehinger, hematopatolog i Lund, har tackat ja till att vara kursledare. Förslag: 2-dagars kurs januari 2015 och 2 dagar hösten 2015 alternativt våren Om kursen läggs hösten 2015 blir detta i anslutning till fortbildningsdagarna som då måste ligga på universitetssjukhus (mikroskoperingsmöjlighet). Beslut: Jan talar med Peter J i FBU angående förslagen. Om mötet ht 2015 ej kan ske på universitetssjukhus måste del 2 av hematopatologikursen förläggas till vt Ekonomi (Per) - Slutfaktura för nya hemsidan betald, totalt SEK. - För många år sedan placerades SEK i Sandvik. Dessa har nu fallit ut med SEK. SFH:s kontaktperson på handelsbanken föreslår ny placering i någon form av värdepapper med låg riskprofil.

3 Diskussion: Frågan diskuterad på årsmöte i Skellefteå Majoritet av medlemmarna då negativa till placeringar i värdepapper trots låg risk. Beslut: Ej aktuellt med placering i värdepapper tills vidare. 8. SLS kontakterson; klassifikations/klassificeringsfrågor Louise Hellqvist, nu pensionerad, har tidigare haft detta uppdrag. Förfrågan har inkommit från SLS. Man önskar nytt namn på kontaktperson samt synpunkter på åtgärdskoder (KVÅ). Beslut: Ordf. är kontaktperson i framtiden och förmedlar inkommande frågor till styrelsen. För vissa uppdrag kan lämplig person utanför styrelsen behöva adjungeras. Jan kontaktar Per Ljungman för synpunkter om KVÅ. Jan kontaktar därefter verksamhetschefer på de större hematologiklinikerna för kompletterande åsikter. Därefter formuleras svar till SLS, skall förankras i hela styrelsen. 9. Övrigt arbetsplanen - Tid för möte med pediatriker (Honar) Honar ej närvarande men har meddelat att Ulf Tedgård inte replikerat på föreslagna datum i september. Honar fortsätter söka Ulf. - Rapport spectenta (Cecilia) Projektgruppen träffas i Stockholm i juni för fortsatt arbetet. Har varit IT-mässiga kommunikationsproblem vilket fördröjt arbetet. Första MCQ bedöms ändå kunna vara klar hösten Årets spectenta (Maria) Skrevs av 6 ST-läkare. Ett par nära gräns för godkänt (70 %). Maria och Jan rättat. En underkänd. 10. Övriga frågor - Rapport möte KVAST och svensk förening för patologi (Jan) Patologiföreningen nu positiv till en mer fokuserad patologutbildning med allmän bas följt av inriktning mot specialområde, såsom hematopatologi. SFH stöder till fullo detta upplägg. Patologföreningen ska se över målbeskrivningen. Vi fortsätter bevaka frågan. - RCC Sydöstra regionen har valt in Franz Rommel i sin styrgrupp. Hans Starkhammar har dock meddelat att ytterligare resurser inte kommer att tillfalla hematologin för närvarande. Jan ska skriva brev till alla RCC:s hematologföreträdare och kartlägga erhållna resurser. - Nationellt vårdprogram AML Vårdprogram enligt RCC:s regelverk sannolikt klart oktober/november 2013.

4 - KLL- rapport INCA Alla diagnosgrupper, utom KLL, har producerat rapporter från respektive INCA-register. Jan har påtalat detta för Ordf. Per-Ola Andersson som meddelat att Eva Kimby kommer med en rapport till hösten. Beslut: Jan skriver brev till Eva Kimby med en påminnelse om detta. - Arvoderad administrativ sekreterare i SFH En del specialistföreningar har arvoderad personal för administrativa tjänster. I SFH:s regelverk finns en summa ( SEK) budgeterad för administrativ sekreterarhjälp. Detta används inte regelmässigt. I nuläget ingen arvoderad sekreterare. Diskussion: SFH:s verksamhet växer. Tidskrävande arbetsuppgifter riskerar medföra svårigheter att hitta kollegor som vill engagera sig i SFH. Arbetsuppgifter som exempelvis mötesbokningar, leta kontaktuppgifter etc skulle kunna ligga på en utomstående administrativ person. Beslut: Frågan behöver diskuteras vidare. Bordläggs till internatet Ordförande/sekreterare elect bör vara inblandade i diskussionen. Nästa möte: 14/8, 12/9 kl Maria Liljeholm Sekr Jan Samuelsson Ordf

5

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista

Kallelse till Vårstämma 2011. Föredragningslista Kallelse till Vårstämma 2011 Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Onsdag den 27 April 2011 kl. 16:00 Plats: Hörsal 3, Ekonomikum Föredragningslista

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2010-01-20--21 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer