PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson Anna von Wachenfeldt Sonny Jonsborg Jan-Erik Frödin Bengt Sallerfors Brita Nordström Marie Hjelm-Eriksson Marianne Rydberg Roger Henriksson (delvis närvarande på telefon) Ann-Charlott Waldenström Elisabet Lidbrink 1 Genomgång av de två senaste styrelseprotokollen Protokollet från styrelsemötet den 19 mars år 2003 gicks igenom och lades efter detta till handlingarna. Angående protokollet från telefonmötet fredagen den 22 augusti 2003 påpekades att även Gunnar Westman varit närvarande vid detta möte. Detta protokoll lades efter detta till handlingarna. 2 Nya medlemmar Martin Dreilich, med stud, antogs som adjungerad medlem. Johan Kjellström, filosofie doktor, antogs som adjungerad medlem. Marie Aastrup, ST-läkare, antogs som ordinarie medlem. 3 Ekonomirapport Gunnar Westman redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är fortsatt god. Det beslöts att föreningens värdepapper alltid ska anges i dess nominella värde och inte som gjorts tidigare i dagskursen.

2 PROTOKOLL 2(5) 4 Onkologidagarna Roger Henriksson redogjorde för ekonomin för onkologidagarna i Umeå. Kostnaderna belöpte sig till kr och intäkterna till kr. Överskottet blir sålunda kr men en del kommer att dras av för arbetsinsatser som utförs av personer från Umeå som varit delaktiga i onkologidagarna kr kommer att gå till arrangörerna och resten av överskottet till Svensk Onkologisk Förening. Marianne Rydberg redogjorde för programmet för onkologidagarna i Helsingborg och för onkologidagarna år 2005 som kommer att gå av stapeln på hotell Clarion i Stockholm. Det beslöts att i fortsättningen ska kr gå till arrangerande klinik i samband med onkologidagarna. Det beslöts att Gunnar Westman tar kontakt med Per-Ebbe Jönsson då vissa frågetecken föreligger angående mötets arrangemang. Bifogad till protokollet finns instruktioner för onkologidagarna samt en resumé hur onkologidagarna i Helsingborg kommer att arrangeras. Det beslöts att styrelsemöte för Svensk Onkologisk Förening ska hållas den 17 mars kl i Helsingborg. Klockan 10 samma dag sammanträffar klinikcheferna. I samband med mingelbuffén den 17 mars så sker ett möte med styrelsen, verksamhetschefer, ST-läkare och UEMS-representanten Marianne Rydberg. 5 Utbildningsutskottet rapporterar Brita Nordström redogjorde för repskapsmöte den 9 oktober. En intensiv diskussion om eventuell specialistexamen föregick på detta möte. Andra specialiteter ställer sig positiva till specialistexamen. Specialiteterna för medicin, gynekologi och anestesi har bestämt sig för att vara med i en diskussionsgrupp avseende denna fråga. Bengt Sallerfors rapporterade att hematologerna har en frivillig specialistexamen som Svensk Förening för Hematologi administrerar. Det består av en skriftlig tentamen och en muntlig tentamen och går vart annat år. Majoriteten av yngre hematologer gör denna examen och det bedöms som en negativ merit om man inte har gjort denna examen. Marie Hjelm-Eriksson rapporterade att infektionsspecialitén har en tentamen en gång per år och att handledaren går igenom denna tentamen med sin ST-läkare för att på så sätt uppmuntra till minskning av kunskapsluckor. Brita Nordström rapporterade att man på kan finna en rapport om SK-kurser skriven av en Östersunds-ST-läkare i anestesi, Ulrika Nilsson. Vederbörande ställer här kravet att SK-kurser ska komma när de verkligen behövs och inte i slutet av utbildningen. Marie Hjelm-Eriksson bekräftade att problemet är det samma för onkologer, dvs att de får gå sina SK-kurser i slutet av utbildningen och detta bedöms som oacceptabelt. I samband med onkologidagarna i Helsingborg arrangeras en kurs, den 15 och 16 mars, i molekylärbiologi och avgiften ingår i onkologidagsavgiften. Kursen riktar sig till ST-läkare och kravet är att man är medlem i SOF. Denna kurs ska annonseras i Meddelande från SOF och det ska skickas ut information om kursen med papper om onkologidagarna. 25 personer beräknas gå kursen. Marie Hjelm-Eriksson ansvarar för kursen. Kursen hålls i SOF/SofT:s regi. Gunnar Westman hjälper till med räkenskaperna och får ta extern hjälp vid behov för detta. Det beslöts att Brita Nordström skulle få kr för att arrangera möte på Läkarstämman mellan studierektorer och ST-läkare.

3 PROTOKOLL 3(5) 6 Efterutbildningskursen i onkologi Elisabet Lidbrink rapporterade att det inte förelåg några problem med kursen år Brita Nordström ställer upp som kursledare och Marianne Rydberg hjälper också till vid behov. Elisabet Lidbrink är också kursledare. 7 Fackliga utskottet Sonny Jonsborg rapporterade. Det finns 111 ST-läkare i allmän onkologi. Behovet är egentligen större. Gynonkologi har ännu sämre rekrytering till sin specialitet. Den 21 april 2004 har de onkologiska klinikcheferna ett framtidsseminarium och frågor om rekryteringen skall då diskuteras. I nuvarande läge är Bo Nordenskjöld, Gunilla Gunnarsson, Marie Swahn och Marianne Rydberg SPUR-inspektörer. Nya inspektörer behövs. För att bli inspektör ska man ha en utbildning som ges på Läkarförbundet under en dag. Det beslöts att Jan-Erik Frödin och Brita Nordström ska formulera en annons där man ska annonsera efter nya inspektörer. Marie Hjelm-Eriksson kommer att förmedla till ST-läkare att de aktivt ska fråga efter SPURinspektion på sina kliniker. Det beslöts vidare att den probleminventering ska göras så till vida att en mindre undersökning om vad grundutbildningen till läkare presenterar i form av onkologi. Elisabet Lidbrink undersöker utbildningen på Karolinska Institutet, Ann-Charlotte Waldenström i Göteborg, Bo Nordenskjöld i Linköping, Gunnar Westman MAS/Lund, Roger Henriksson i Umeå. Det beslöts vidare att Bengt Sallerfors ska inventera huruvida AT-läkare kan få välja fritt tre månader onkologi i sina block. 8 Läkarstämman år 2003 och år 2004 Anna Johnsson redogjorde för ett diger läkarstämmeprogram som innebär aktiviteter för onkologer alla tre dagarna. Mikael Glimsjö ska tillfrågas för att lite mat till postersessionen som p g a tidsbrist kommer att hållas på lunchtid på fredagen i läkarstämman. För övrigt se bifogat programblad från läkarstämman. 9 Elis Bervenföreläsningen och Jan Waldenströmsföreläsningen år 2004 och år 2005 År 2003 utspelar sig på läkarstämman men från år 2004 kommer dessa föreläsningar att ges i samband med onkologidagarna. Det kommer därför att vara onkologidagsutskottet som tillfrågar föreläsare om detta och inte den riksstämmoansvarige. Sten Nilsson har varit i kontakt med van Osterom och Brada ang dessa föreläsningar år 2004.

4 PROTOKOLL 4(5) 10 IT-frågor Anna von Wachenfeldt redogjorde för hemsidan. Alla protokoll från SOF ska skickas direkt till Anna von Wachenfeldt och införas på sidan. Hemsidan fortsätter så samma sätt under ytterligare ett år. Avgiften är 500 kr/h av IT-kunnig person på Södersjukhuset. 11 SK-kurser Inget nytt rapporterades. 12 Arbetsmiljöenkät Sonny Jonsborg presenterade de sex frågorna på arbetsmiljöenkäten. Det beslöts att Bo Nordenskjöld och Sonny Jonsborg ska skicka ut enkäten med ett följebrev som sedan kan diskuteras av klinikcheferna i samband med klinikchefsmötet i Helsingborg. Enkäten kan också diskuteras på mingelmiddagen med ST-läkare och representanter från styrelsen. 13 Mediahuset Olle Lundholm redogjorde själv för mediahuset och vad mediahuset kan göra för föreningen och föreningens tidning. Jan-Erik Frödin rapporterade att det nuvarande avtalet ang meddelande från SOF gäller t o m Någon ändring av arrangemang kan således inte ske före detta datum. Det beslöts att diskussionen ang mediahuset fortsätter på nästa styrelsemöte. 14 Enkät från Svensk Förening för Palliativ Medicin Det beslöts att Marie Hjelm-Eriksson ska svara på den enkät som kommit till föreningen SOF från Svensk Förening för Palliativ Medicin. 15 IPULS-möte. Läkarsällskapets aula den 4 november Brita Nordström och Marie Hjelm-Eriksson kommer att delta i detta möte. Gustav Ullenhag och Brita Nordström har fått utbildning som IPULS-granskare. Föreningens UMSrepresentant Marianne Rydberg skall också närvara vid detta möte. 16 Övriga frågor Arbetsordning Inget nytt rapporterades.

5 PROTOKOLL 5(5) Inköp av skrivare till sekreterarhjälp Styrelsemötet sanktionerade inköp av laserskrivare. Sheringsstipendium SOF ställer sig positiva till detta stipendium och Shering får själv utforma riktlinjer för stipendiet. Utdelning av stipendiet blir aktuell till nästa år. Prioriteringsmöte Läkarsällskapet Det beslöt att Anna von Wachenfeldt ska gå på detta möte som är i november 03. Läkarsällskapets fullmäktigemöte 21 okt 03 Elisabet Lidbrink kommer att gå på detta möte. Bilagor: Instruktioner i onkologidagarna bifogas protokollet Nästa styrelsemöte hålls den 25 november kl på Klara Tvärgränd 5 hos Elisabet Lidbrink. Efter detta aväts middag kl på Sällskapet på Arsenalsgatan. För herrarna gäller då att ha slips och för kvinnorna att ha kjol. Bo Nordenskjöld Ordförande SOF Elisabet Lidbrink Vetenskaplig sekreterare SOF

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm

PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening. Tid: 25 september 2009-10-11. Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm PROTOKOLL 1(5) Protokoll från styrelsemöte i Svensk onkologisk förening Tid: 25 september 2009-10-11 Plats: Klara Tvärgränd 5, Stockholm Deltagande: Icke deltagande: Elisabet Lidbrink Sara Kinhult Henrik

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon)

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Närvarande: Jan Samuelsson (Ordf), Maria Liljeholm (Sekr), Per Axelsson (skattmästare), Anna Eriksson (ST-ledamot), Maria

Läs mer

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse 2010-01-20 21 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Sofia Rydgren Emma Spak Johan Zelano Mara Bybrant Martin Wohlin Emma Åberg (gäst) Vid protokollet: Joel Hellstrand

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00.

Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Barnkardiologisk Förening, Conventum Örebro, onsdag 4 maj 2011 kl. 10.00-12.00. 1 Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Ulf Ergander öppnade mötet. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN INNEHÅLL Ordföranden har ordet sid 1 Den nya styrelsen sid 2 Riksstämma,utbildningsfrågor sid 3 Vårmöte, meddelanden sid 3 Klassifikation av neuroåtgärder sid 4 Länsneurologi

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 9 oktober kl. 14:00-16:00 Plats: Online Närvarande: Eva Lidén, KTC USÖ, Örebro, Kassör Christian Pettersson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140226 Plats: Annelötsvägen 63, Kl 19:00 Närvarande: Lars Nygren Susanne Unnerfalk Leif Dahlstedt Maria Ahnelöv 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren 2. Tidigare

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-08-30, kl. 12.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes Styrelsesammanträde Datum: 2014-04-26 Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. Protokoll från styrelsemöte den 18 mars 2010

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. Protokoll från styrelsemöte den 18 mars 2010 Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte den 18 mars 2010 Lokal; Biblioteket, Karolinska universitetssjukhuset, Solna Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer