Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll"

Transkript

1 Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015

2 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: Torsdag 16 april, 2015 kl Plats: Maskinhuset sal M:A, LTH Närvarande: Se närvarolista, bilaga 5. Ärenden: 1. Mötet öppnas Ordförande Joel Oredsson förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Inspektor Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade välja Andreas Norrman till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Louise Lyckvik föreslogs. Mötet beslutade välja Louise Lyckvik till mötessekreterare. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Hannes Helin och Lisa Merkoulova föreslogs. Mötet beslutade välja Hannes Helin och Lisa Merkoulova till justeringsmän tillika rösträknare. 5. Närvaro och adjungeringar Närvarolista skickas runt, se bilaga 5. Mötet beslutade adjungera eventuella gäster som inte är sektionsmedlemmar med yttrande- och yrkanderätt. Sida 2 av 17

3 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Hedda Nilsson yrkade på följande ändringar/tillägg av dagordningen: Flytta Val av Arbetslivsutskottsordförande från punkten Val av förtroendevalda till punkt Val av poster i Sektionsstyrelsen. Val med motkandidaturer läggs som en separat punkt vid namn Val av poster i Sektionsstyrelsen och förtroendeposter innan Val av poster i Sektionsstyrelsen samt erfoderliga redaktionella ändringar genomförs. Godkänna följande sena handling: "Proposition angående det Internationella Utskottets ansvarsfördelning" från höstterminsmötet Kommer behandlas under punkt 10. a. Lägga till en punkt Val av temporär mötesordförande innan punkten Val av Inspektor (som blir en egen punkt) eftersom Andreas Norrman kandiderar till Inspektor. Mötet beslutade bifalla ovanstående yrkanden på ändringar (i klump). 7. Sektionens Styrelses förslag till budget för nästkommande verksamhetsår (Bilaga 1) Olle Gemfors presenterade Styrelsens förslag på budget inför kommande verksamhetsår. Olle Gemfors yrkade på sänka totala intäkterna för nollningen under HT med kr, höja totala intäkterna för nollningen under VT med kr, kostnaderna för nollningen under VT med kr, samt höja kostnaderna för SRI under HT med 300 kr. Mötet beslutade anta budgeten med föreslagna förändringar. 8. Sektionsstyrelsen, utskott och grupper informerar om pågående aktiviteter a. Styrelsen Hållt stormöten samt genomfört utvärderingar av bland annat Styrelsens sammansättning, Sektionens ekonomi, Tackresa och Rekryteringen. b. Seniors Jobbat väldigt mycket med Styrelsen sammansättning, arkivering samt införandet av en likviditetsreserv. c. Pryl Kollektionssläpp, kortsiktiga produkter framöver exempelvis en sektionskeps. Planerar för en ny kollektion år d. Image Definierar sin verksamhet och fokuserar för närvarande på gymnasieelever (i form av skuggning av LTH-studenter samt hemvändarprojekt). Reflekterar över vart i sektionstrukturen Image ska passas in. e. FestI Sittning föregående vecka, Sångbokssittningen i fokus men planerar också inför Slaget om lund och Tandem. f. Källaren INKA-pub, vinterbankett, I-pub på tisdag med tema Japan. Planerar in miljöpub och en whiskeyprovning i slutet av maj. Sida 3 av 17

4 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll g. SpexI Jobbar på synas på finare evenemang. Tar fram en underhållnigsportfölj och reflekterar över hur de vill synas under nollningen. Spexar idag på mötet! h. Sångbok Lågsägsong, fokuserar på sångbokssittningen i maj! i. I-bandet Spelar väldigt mycket utanför I för tillfället men vill spela på fler I-sek-event. Ska spela under Slaget om Lund. j. Phöset Valt alla phaddrar, uppdragskickoff i lördags, temasläppssittning och efter sommaren nollning! k. NGI Planerar vilka företagsevent som ska ligga under nollningen. Jobbar på nästa års Stockholmsresa. Har event med Quartz nästa vecka och därefter med Triathlon. l. BGI Utvärderar Stockholmsresan, ska hålla ett utbildningsevent i maj. m. INKA Utvärderar INKA och dess förevent (både från företagens och studenternas synvinkel). n. Case Arbetar med I-case (imorgon 17 april). Caseintervjugrupp på facebook för I:are ska kunna hjälpas åt med caselösning. Håller introduktion inom kort o. Innovation Definierar sin verksamhet. Kvällsevent med Griffin Group. Samarbete med kåren (innovation week). Ett event under våren, håll utkik! p. Ivent Utväderar träningstiderna, var med på pubrundan den 10 april, ska delta på Alumnhelgen med lekar. Hjälper till med buffelhornsturneringen med TLTH den 17 april. Ska i övrigt framöver anordna kosläpp, pysselkväll och lerduveskytte. q. CafI Ny temabrunch på g snart, lagar maten idag (tack CafI!). r. AlumnI Afterwork i Sthlm, alumnhelgen går av stapeln imorgon 17 april. Examensbankett och Inspirationsföreläsning på programmet efter det. s. Mentorsgruppen Nästkommande arrangemang är avslutningen för det externa mentorsprogrammet. Påbörjar snart rekryteringen av nästa års interna mentorer. t. SRI Hållt excelutbildning, CEQ-lunchföreläsning i maj, utvärderar vår utbildning löpande, skickar inom ramen för detta ut enkäter och håller möten med skola och programledning. u. Info Har haft beställning av årsboken (sista beställningsdag är idag). Släpper snart I-type. Fortsätter fota på alla evenemang. Gör en podd. Höll i St Patrick s day-sittning i mars. Sida 4 av 17

5 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll v. InUtI Roddade InUtI-resan. Skapat en facebookgrupp för I-sektionens utbytesstudenter för lätt kunna nå ut med gemensamma event, planerar för en utbytesmässa till hösten. w. Revisorer Reviderar verksamheten. x. Suppleanter till Revisorerna Står i forts beredskap. y. LikO Föreläsning med Nour tillsammans med TLTH. Förbereder sig för nollningen och skriver en rekryteringspolicy i samarbete med bl. a. Seniors. z. SkyO Vill, tillsammans med SkyX, få ut skyddsombudens uppgifter till resten av sektionen. Veckans rättighet i nyhetsbrevet. Arbetar tillsammans med LikO. aa. Representanter från Kårfullmäktige Ser till TLTH gör det de ska göra. Beslutat om en ny nollningspolicy som nu är klubbad. Den är dessutom bra. 9. Utvärderingar i form av uppföljningar av motioner från Höstterminsmötet 2014 a. Stormöten för Sektionens medlemmar (Bilaga 2.a) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. b. Sektionens ekonomi (Bilaga 2.b) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. c. Styrelsens sammansättning och storlek (Bilaga 2.c) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. d. Internationella utskottets verksamhet (Bilaga 2.d) Utvärderingen presenterades och Styrelsens representant svarade på frågor. 10. Propositioner (Beslutsunderlag Bilaga 3) a. Uppföljning av propositioner från Höstterminsmötet 2014 i. Val av Vice kassör 1. Propositionen presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. ii. Val av Festmästare 1. Förslaget presenterades och Carolina Ramberg (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. Sida 5 av 17

6 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll iii. Internationella Utskottets ansvarsfördelning 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Motförslag mot eget förslag : Styrelsen rekommenderade mötet stryka första och sista -satsen (-sats 1 och 3) och jämkade sig naturligtvis med sitt eget förslag. 3. Propositionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen med förändring enligt motförslag från Styrelsen. Endast den mittersta -satsen kvarstår och propositionen rör därför endast Reglementet. b. Propositioner angående ändringar i stadgar i. Styrelsens sammansättning och storlek 1. Förslaget presenterades av Joel Oredsson och Hedda Nilsson (Styrelsens representanter) och de svarade på frågor. 2. Motförslag : Björn Sanders yrkar på en återremittering till nästkommande Styrelse som då måste bereda förslaget en gång till. 3. Propositionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade i första omgången vaska fram propositionen och fälla motförslaget. Därefter beslutade mötet bifalla propositionen i sin helhet. ii. Kallelse till Styrelsesammanträde 1. Förslaget presenterades och Louise Lyckvik (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Björn A. Söderström yrkar på kallelsen även ska anslås på hemsidan. Föreslagen ny formulering: Kallelse till Styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas Styrelsens ledamöter samt ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer samt anslås på sektionens hemsida.. iii. iv. 3. Styrelsen jämkade sig med motförslaget. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen med förändring enligt motförslag (i enlighet med det jämkade förslaget). Införande av Sport- och Kulturansvarig 1. Förslaget presenterades och Svante Nyman (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Representant i Utbildningsnämnden 1. Förslaget presenterades och Emma Malmström (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Sida 6 av 17

7 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Propositioner angående ändringar i reglemente i. Studierådets åligganden 1. Förslaget presenterades och Emma Malmström (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. ii. Informationsutskottets åligganden 1. Förslaget presenterades och Clara Lindsjö (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. iii. Ivents åligganden 1. Förslaget presenterades och Svante Nyman (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. iv. Administrativt ansvarigs åligganden 1. Förslaget presenterades och Louise Lyckvik (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. v. Internationella utskottets åligganden 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. vi. Sexmästeriets åligganden 1. Förslaget presenterades och Carolina Ramberg (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Ändra från 3:3:1 till 3:2:1. Ny formulering: i Reglementet 3:2 stryka: b) utse Festmästaren, ordförande för Festmästeriet. i Reglemente 3: 2 :2 lägga till: b) sköta fester och arrangemang i samarbete med Phøset under nollningen. i Reglemente 3:2:1 lägga till: m) verka för god kontakt med Sektionens Phøs. i Reglemente 3:3:2:1 stryka: f) verka för god kontakt med Sektionens Phøs. 3. Styrelsen jämkade sig med förslaget. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen med förändring enligt motförslag (i enlighet med det jämkade förslaget). Sida 7 av 17

8 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll vii. Policy för Sektionens sparande och Sektionens fonder 1. Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. viii. Införande av Vice Kassör i reglementet 1. Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Propositionen bordläggs för lämna plats för ett välformulerat tilläggsyrkande senare under mötet. ix. Införandet av Policy för anordnande av resor 1. Förslaget presenterades och Dani Sagar (Styrelsens representant) svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Motförslag : Björn Sanders yrkar på mötet viljeyttrar sig i enlighet med denna proposition istället för införa en policy i Reglementet. 3. Motförslaget dras tillbaka då Seniors jobbar med detta i dagsläget och planerar fortsätta med detta. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. x. Tandemgeneraler 1. Förslaget presenterades av Hedda Nilsson och Emma Malmström (Styrelsens representanter) och de svarade på frågor. Propositionen diskuterades. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. xi. Policy för Sektionens informationsspridning 1. Förslaget presenterades och Clara Lindsjö (Styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. xii. Bordlagd proposition: 10. c. viii. Införande av Vice Kassör i reglementet 1. Förslaget presenterades av Olle Gemfors (Styrelsens representant). 2. Tilläggsyrkande från Styrelsen : Tillägg till propositionen: Under 1:3 Kassör i Reglementet lägga till: h) ha kontinuerlig kontakt med vice kassör och uppföljning av dennes arbete samt göra erforderliga redaktionella ändringar. 3. Olle Gemfors svarade på frågor. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla propositionen i enlighet med tilläggsyrkandet. Sida 8 av 17

9 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 11. Motioner (Beslutsunderlag Bilaga 4) a. Uppföljning av motioner från Höstterminsmötet 2014 i. Val av av vice Arbetslivsutskottsordförande 1. Motionen presenterades av motionärerna Frans Wåhlin och Filippa Österlin och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen i sin helhet. ii. Val av Sångarstridsförmän 1. Motionen presenterades av motionärerna Clara Lindsjö och Boel Axelsson och de svarade på frågor. 2. Det uppmärksammades på mötet den motion som skickats ut som bilaga till dagordningen ej var den som röstades igenom sist, utan en annan med följande ändringar: I första -satsen lades vid första läsningen till två (2) i den nya formuleringen: i Stadgarna under 3:9 g) ändra Val av Sångarstridsförman enligt reglemente till Val av två (2) Sångarstridsförmän enligt reglemente 3. Styrelsens motionssvar lästes upp, likt vid första läsningen med tillägget : de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. Styrelsens tillägg: de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. iii. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen med tillägg enligt 11. a. ii. 2. samt i enlighet med tillägget i Styrelsens motionssvar. Eftersom motionen bifallits med samma två ändringar under två på varandra följande sektionsmöten behöver den inte tas upp ytterligare en gång. Medlemskap i I-sektionen 1. Motionen presenterades av motionärerna Jacob Adamowicz och Carl Bergman och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla andra läsningen av motionen i sin helhet. Sida 9 av 17

10 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll b. Motioner angående ändringar i stadgar i. Införande av likviditetsreserv 1. Motionen presenterades av motionärerna Jesper Tempel, Joel Oredsson, Olle Gemfors och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. ii. Placering av PR-gruppen, Image 1. Motionen presenterades av motionär Johan Lyckenvik och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar (som följer) lästes upp: Styrelsen rekommenderar mötet anta motionen med följande förändringar: Stryka första, tredje och fjärde -satsen. Ändra 3.3 till 4, till 4.15 och till i andra -satsen. Lägga till följande -satser: ålägga Image, i samråd med Arbetslivsutskottet, utvärdera Image position och roll i AU-styrelsen. i stadgar under 3:10 n) lägga till formuleringen Val av ordförande för PR-gruppen. I tillägg med dessa ändringar görs även erforderliga redaktionella ändringar av reglementet. 3. Motionären jämkade sig med Styrelsens motionssvar. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen med de i Styrelsens motionssvar föreslagna förändringarna. iii. Anslagstavlan 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. iv. Stavning av Phøs 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Motionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. v. Närvarorätt 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. Sida 10 av 17

11 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Motioner angående ändringar i reglemente i. Införande samt utformning av Arkivering 1. Motionen presenterades av motionärerna Patrik Karlsson, Eric Trulsson och Clara Lindsjö och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Motionen diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. ii. Införandet av en Husfond 1. Motionen presenterades av motionär Frans Wåhlin med följande ändringar: Stryk första -satsen: i reglementet göra tillägget 5:10 Husfonden Fonden har för avsikt användas till införskaffande eller byggnation av ett hus för I-sektionen. Lägga till: ålägga Styrelsen presentera detta på höstterminsmötet Motionären svarade på frågor. 3. Styrelsens motionssvar lästes upp. 4. Motionen diskuterades. 5. Motförslag : Björn Sanders yrkade på stryka den sista -satsen: ålägga Styrelsen efter ovan nämnda utredning är färdigställd besluta i frågan och därefter göra lämpliga ändringar i berörda policydokument. iii. iv. då den är motstridig med Styrelsen presenterar detta på höstterminsmötet Motionären jämkade sig med yrkande enligt 11. c. ii Beslut : Mötet beslutade bordlägga motionen för lämna tid åt ett yrkande på en omformulerad andra -sats senare under mötet. NGI-ordförande & TM 1. Motionen presenterades av motionär Björn A. Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. Bordlagd motion: 11. c. ii. Införandet av en Husfond 1. Motförslag : Jesper Tempel och Carl Bergman yrkade på ändra den andra -satsen till: Sida 11 av 17

12 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll Föreslagen ny formulering av den andra -satsen: ålägga Styrelsen tillsätta en utredning med syfte ge Styrelsen beslutsunderlag kring en eventuell husfonds existens, syfte, målsumma, årlig avsättning och Sektionens behov av lokaler samt hur långsiktigheten i en sådan fond skulle kunna garanteras. Av motionären föreslaget tillägg: ålägga Styrelsen presentera resultatet av utredningen på nästa Sektionsmöte. 2. Motionären jämkade sig med yrkande enligt 11. c. iv Förslaget diskuterades. 4. Beslut : Mötet beslutade bifalla motionen med förändringar enligt 11. c. ii. 1. och 11. c. iv Val av poster i Sektionsstyrelsen och förtroendeposter a. Val av Sektionsordförande i. Nominerad : Svante Nyman ii. Motförslag : Björn A. Söderström, Victor Bernhardsson iii. Ordningen lottades och motkandidaterna håller sitt anförande i ordningen: 1. Björn A. Söderström 2. Victor Bernhardsson iv. Valberedningen läste upp sin nominering. v. Samtliga kandidater presenterade sig och svarade på frågor. vi. Det öppnades upp för diskussion. vii. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. viii. Beslut : Mötet beslutade välja Svante Nyman till Sektionsordförande. b. Val av Kassör i. Nominerad : Egil Nordgren ii. Motförslag : Emil Persson iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Emil Persson till Kassör. Sida 12 av 17

13 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll c. Val av Ordförande för Börsgruppen i. Nominerad : Daniel Ströbeck ii. Motförslag : Rasmus Areskoug iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Daniel Ströbeck till Ordförande för Börsgruppen. b. Val av Sångboksförman i. Nominerad : Ingrid Nilsson ii. Motförslag : Mårten Matell iii. Valberedningen läste upp sin nominering. iv. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Efter punkt 12. a-d. hölls en sluten omröstning. vii. Beslut : Mötet beslutade välja Ingrid Nilsson till Sångboksförman. c. Val av Revisorer i. Nominerade : Cecilia Skoglund, Vakant 1. Nominerad: Cecilia Skoglund 2. Valberedningen läste upp sin nominering. 3. Ett ombud på mötet presenterade kandidaten då Cecilia inte kunde närvara. 4. Det öppnades upp för diskussion. 5. Beslut : Mötet beslutade välja Cecilia Skoglund till Revisor. ii. 6. Nominerad: Vakant 7. Öppen nominering tillämpades. 8. Motförslag : Johan Lyckenvik har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. 9. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. 10. Det öppnades upp för diskussion. 11. Beslut : Mötet beslutade välja Johan Lyckenvik till Revisor. Beslut : Mötet beslutade välja Cecilia Skoglund och Johan Lyckenvik till Revisorer. Sida 13 av 17

14 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll d. Val av Ordförande för Casegruppen i. Nominerad : Vakant ii. Öppen nominering tillämpades. iii. Motförslag : Sten Hellberg har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. iv. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Beslut : Mötet beslutade välja Sten Hellberg till Ordförande för Casegruppen. 13. Val av poster i Sektionsstyrelsen a. Val av Vice Sektionsordförande i. Nominerad : Elin Håkansson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Håkansson till Vice Sektionsordförande. b. Val av Administrativt ansvarig i. Nominerad : Hanna Krokström ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Hanna Krokström till Administrativt ansvarig. c. Val av Ordförande för Studierådet i. Nominerad : Elin Söderberg ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Söderberg till Ordförande för Studierådet. d. Val av Ordförande för Alumnutskottet i. Nominerad : Astrid Petersson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Astrid Petersson till Ordförande för Alumnutskottet. Sida 14 av 17

15 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll e. Val av Ordförande för Arbetslivsutskottet (fyllnadsval) i. Nominerad : Albert Höjerback ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Albert Höjerback till Ordförande för Arbetslivsutskottet. 14. Val av förtroendeposter a. Val av Vice Kassör i. Nominerad : Anton Lundqvist ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Anton Lundqvist till Vice Kassör. b. Val av Suppleanter till revisorerna i. Nominerade : Olle Gemfors, Eric Hammarberg ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Olle Gemfors och Eric Hammarberg till Suppleanter till revisorerna. c. Val av Ordförande för Mentorsgruppen i. Nominerad : Elin Blomstergren ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Elin Blomstergren till Ordförande för Mentorsgruppen. d. Val av Projektledare för INKA i. Nominerade : Hannes Westenius, Sofia Sundbom ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Hannes Westenius och Sofia Sundbom till Projektledare för INKA. Sida 15 av 17

16 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll e. Val av Sångarstridsförmän i. Nominerade : Caroline Geelmuyden, Emma Rasmusson ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Caroline Geelmuyden och Emma Rasmusson till Sångarstridsförmän. f. Val av Festmästare (fyllnadsval) i. Nominerad : Emelie Craft ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Emelie Craft till Festmästare. g. Val av Cafémästare (fyllnadsval) i. Nominerad : Jacob Agardh ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Jacob Agardh till Cafémästare. h. Val av Representanter till Valberedningen i. Nominerade : Kajsa Alenmyr, Fredrik Wegelid ii. Valberedningen läste upp sin nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut : Mötet beslutade välja Kajsa Alenmyr och Fredrik Wegelid till Representanter till Valberedningen. 15. Val av temporär mötesordförande Sektionsordförande Joel Oredsson föreslogs. Mötet beslutade välja Joel Oredsson till temporär mötesordförande under punkt 16. Val av Inspektor. 16. Val av Inspektor a. Nominerad : Andreas Norrman b. Valberedningen läste upp sin nominering. c. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. d. Det öppnades upp för diskussion. e. Beslut : Mötet beslutade välja Andreas Norrman till Inspektor. Sida 16 av 17

17 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll 17. Notera sektionsordförandes samt kassörs namn och personnummer a. Sektionsordförande: Svante Nyman, b. Kassör: Emil Persson, Övriga frågor och ärenden 19. Mötet avslutas Mötesordförande och inspektor Andreas Norrman avslutade mötet LOUISE LYCKVIK Mötessekreterare HANNES HELIN Justerare LISA MERKOULOVA Justerare Sida 17 av 17

18 Samlad budget för Sektionen för Industriell ekonomi, HT2015-VT2016 PERIOD HT15 VT16 VERKSAMHETSÅRET KOSTNADSSTÄLLE INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN SEXMÄSTERIET Sexmästeriet FestI Källaren SpexI SRI AU AU NGI BGI Case INKA INFO IVENT Ivent CafI INUTI ALUMNI Alumni Mentorsgruppen PRYLET NOLLNING ÖVRIGT TOTALT

19 Vårterminsmöte 2015 Bilaga 2. a. Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar

20 Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015

21 Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Utvärdering av Stormöte för alla sektionens medlemmar Resultat Projektet hålla i ett stormöte för alla Sektionens medlemmar gick mycket bra och Styrelsen är väldigt nöjda med resultatet. En projektgrupp tillses som planerade och tog fram konceptet kring eventet. Slutresultatet blev I-Forum som hölls den 26/ Diskussionspunkterna som hölls på mötet togs fram efter insamling av förslag från Sektionen och diskussion Styrelsen och projektgruppen tillsammans. De ämnen som diskuterades var: Sektionens ekonomi Engagemang inom sektionen Samarbete med M-sektionen I-forum blev mycket lyckat och vi i Styrelsen är väldigt nöjda med utfallet. Efter den feedback vi fått så verkade det som detta även var fallet hos deltagande och vi hoppas alla håller med om detta. För följa upp det resultat som kom av mötet så hölls ett ordinarie stormöte veckan efter I-forum, med alla ansvarsposter närvarande, där vi arbetade vidare med mål om konkretisera det som kommit upp. Detta gick också mycket bra och bland annat så togs stora delar av utfallet från ekonomidiskussionen vidare till det budgetförslag som lades fram under vårterminsmötet. Sammanfningsvis är vi som Styrelse alltså mycket nöjda och vi kommer rekommendera nästa Styrelse hålla eventet nästa år igen. Testamente togs fram av projektgruppen vilket förvaras och lämnar vidare i berörda överlämningar. Lund, 16 april 2015 Styrelsen genom Hedda Nilsson Vice Ordförande, HT14- Sida 2 av 2

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-19, kl. 12.00 Plats: M:L1, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31 Styrelsemöte, PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 31 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-09-30, klockan 17-20 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande Elin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-12-01, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 01 27 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-26 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-26, kl. 12.00-12.40 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin),

Läs mer

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-11 kl. 17-20. Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Närvarande: 22 förtroendevalda, Phøset, 6 tillträdande Styrelsemedlemmar. Ärenden : 1.

Läs mer

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 Protokoll Höstterminsmöte 2013 Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 "#$%&'()"*+,'(-./01231%456'22'7'%831%459%:;

Läs mer

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare.

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare. LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola Vårmöte, I-sektionen PROTOKOLL Tid: Måndagen den 28 mars kl 15.00 Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH Ärenden: 1. Mötet öppnades 2. Val av mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-12 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-12, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-10, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-01-19, kl. 16.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Protokoll Vårterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Mötesprotokoll Vårterminsmöte, I-sektionen Tid: tisdag den 24

Läs mer

Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2016 Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 3 Maj 2016 Sida 1 av 26 Vårterminsmöte 2016 SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-11-08, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

Protokoll Höstterminsmöte 2012

Protokoll Höstterminsmöte 2012 Protokoll Höstterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-11-12 Mötesprotokoll Höstterminsmöte, I-sektionen Gällande samtliga

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-03, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf), Hanna Krokström (Admin),

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 02 17 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf),

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-02

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-02 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-12- 02 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör),

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-09, kl. 14.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-08-26 Protokoll Styrelsemöte, Tid: 2015-08-26, kl. 11.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2013

Protokoll Vårterminsmöte 2013 Protokoll Vårterminsmöte 2013 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-04-16 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager

Läs mer

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte: Dagordning

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte: Dagordning PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 24 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise Lyckvik (Admin), Carolina

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2016-02-16 MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-02-16, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf),

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 03 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf),

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna Stadgar inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2016-06-07 INNEHÅLL 1 SEKTIONEN 2 MEDLEMMAR 3 ORGANISATION 4 VALBEREDNING 5 REVISORER 6 VAL 7 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte 2015-10-13 MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-10-13, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19

Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Protokoll styrelsemöte XV 2015-05-19 Tid: Tisdag, 19 maj, 2015, 12.11 Plats: KC:M, KC Närvarande:, Jorunn Cardell,, Ludvig Carlman Bydén, Marie Bergengren, Marika Mourujärvi, Lisa Sandblom, Tom Allen,

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-03-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-04-28 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-04-28, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2015-11-17 MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-17, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf),

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse Bilaga 1. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse HT14-VT15 Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola Sektionen för Industriell ekonomi (TLTH) Verksamhetsberättelse HT14-VT15 Inledning

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

DAGORDNING. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

DAGORDNING. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2017-04-11 DAGORDNING Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2017-04-11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton

Läs mer

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar för Ekosystemtekniksektionen

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-04-21 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-04-21, kl. 8.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf),

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH.

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH. STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Ändringar tagna 000411 010403 021119 041123 051122 060405 061115

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer