Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll"

Transkript

1 Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014

2 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december, 2014 kl Plats: Maskinhuset sal M:A, LTH Närvarande: Se närvarolista, bilaga 5. Ärenden: 1. Mötet öppnas Ordförande Joel Oredsson förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Inspektor Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade att välja Andreas Norrman till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Louise Lyckvik föreslogs. Mötet beslutade att välja Louise Lyckvik till mötessekreterare. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Maria Blomberg och Jacob Karlsson föreslogs. Mötet beslutade att välja Maria Blomberg och Jacob Karlsson till justeringsmän och rösträknare. 5. Närvaro och adjungeringar Närvarolista skickas runt, se bilaga 5. Mötet beslutade att adjungera eventuella gäster som inte är medlemmar på I-sektionen med yttrandefrihet. 6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Emma Malmström yrkade på ändring av placeringen av personval utan av valberedningen nominerad kandidat. Förslaget innebär att punkt 15. b. och e. flyttas till första respektive andra plats under punkt 15. Anledningen är att det kan komma att bli röstning på dessa två poster. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 1 av 10

3 Carl Bergman yrkade på att behandla Proposition angående det Internationella Utskottets ansvarsfördelning först efter att Motion angående Internationella utskottets verksamhet har behandlats då denna går ut på att se över utskottets verksamhet och utefter det föreslå förändringar. Mötet beslutade att inte godkänna yrkandet. Jacob Adamowicz yrkade på att Proposition angående val av Festmästare ska ligga efter Proposition angående ändring av Sexmästeriet. Detta eftersom festmästare definieras först i den senare nämnda propositionen. Jacob yrkade också på att flytta Motion angående medlemskap i I-sektionen, på grund av att den nämner två andra motioner i sin bakgrund och lösning, till efter de omnämnda motionerna. Mötet beslutade att bifalla yrkandena. 7. Presentation av föregående sektionsstyrelses verksamhetsberättelse (Bilaga 1) Jacob Adamowicz presenterade verksamhetsberättelsen och nämnde att sektionen gick med stor vinst föregående verksamhetsår. 8. Presentation av föregående sektionsrevisorers verksamhetsberättelse (Bilaga 2) Oliver Flinck presenterade föregående sektionsrevisorers verksamhetsberättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående styrelse och övriga funktionärer Mötet beslutade att ge föregående styrelse och övriga funktionärer ansvarsfrihet. 10. Kassören rapporterar I a. Presentation av budgetrevision (se bilaga 6). Kassör Olle Gemfors presenterade Styrelsens förslag på revidering av Sektionens budget för verksamhetsåret 14/15. Värt att notera är att resultatet avviker en hel del från det förväntade resultatet. De största förändringarna som gjorts är: glädjepengar har anpassats; en äskningspott har skapats för att kunna internutbilda sektionens utskott och grupper, sammanlagt kr finns i potten; alumnhelgen är ett nytt event som ingår i budgeten; fler träningstider för fotboll, volleyboll och innebandy samt fler lag som är med i turneringar; Sexmästeriets nya struktur har blivit tydlig i budgeten; årsboken är nu med i budgeten; budgeten för mat under sektionsmötet har ökats markant. Mötet godkände budgetrevideringen. 11. Sektionsstyrelse, utskott och grupper informerar om pågående aktiviteter a. Styrelsen Arbetat mycket med tre mål: transparens, branding och miljö. Samarbetar med de andra lärosätena angående branding och en gemensam värdegrund. b. Seniors Jobbar mycket med Styrelsen: vägleder och coachar. Haft individuella möten med aktiva på sektionen och lagt fram en hel del motioner. c. Prylet Undersöker möjligheterna för I-sektionens medlemmar att få tillgång till en bil. Jobbar på en webshop. En ny sportkollektion är spikad och kommer under början på nästa år. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 2 av 10

4 d. Sångarstriden Slutade på andra plats i Sångarstriden e. Image Rekryterat och tänker framåt, ska ha målmöte inom kort. f. SexI Har nyligen övergått till en ny organisationsstruktur och arbetar med att implementera den. FestI har precis haft sitt sista event för året. Höstens största event i Masqueradbalen genomfördes nyligen och var lyckad. Testamentesskrivande återstår. g. Källaren En framgångssaga: utvecklar sin verksamhet och I-pubarna drar mer folk än någonsin h. SpexI Syns och hörs på event och kommer på nya ställen att synas och höras på. Håller i en sittning efter jul. i. Phös Nollningen gick bra, har fullt upp med testamentesskrivning och utvärdering. j. Sångboksförman Svantes röst är på topp och han jobbar på nya skämt om nödutgångarna. k. AU Främst två grejer: har styrt verksamheten mot studentvärde (och inte intäkter) samt förbättrat sin professionalism (hållit en sälj- och en employer bradning-utbildning). Tar fram mallar och guider för prissättning. l. NGI Håller i lunchföreläsningar och kvällsevent, samt jobbat med vårterminens Stockholmsresa. Jobbar mer med att förbättra sin professionalism och förbättra sina informationsflöden. m. BGI Haft sitt största evenemang för verksamhetsåret i Londonresan. Anordnar resa till Stockholm i vår. n. INKA Gruppen består av nio personer och har kontaktat över 200 företag (skrivit avtal med 20 företag men även skickat vidare avtal till NGI). o. Case Har under våren anordnat en casetävling med ett finansföretag. Letar för närvarande efter sponsor till I-Case, och man kan läsa om deras fortsatta verksamhet i I-Type. p. Ivent Haft olika event, bland annat skånetour med Erik Hansson, skridskor med Sara Rahiminejad, håller i luciamorgon nu på fredag, q. CafI Lagade maten till mötet. Planerar brunch och tentafika nästa läsperiod. r. AlumnI Håller i inspirationsföreläsningar, mastersittning, afterworks, jobbar med ett alumnporträtt, examensbankett och ska hålla i ett nytt event vid namn Alumnhelg i vår Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 3 av 10

5 s. Mentor Externa programmet är igång, har satsat extra på det interna mentorsprogrammet och det engagerar nästan 100 studenter. t. SRI Avslutat läsperiodsenkätsomgång samt CEQ-möten. Jobbar på att förmedla vad som sagts på bland annat CEQ-möten till sektionsmedlemmarna. Har hjälpt till att driva igenom att LTH ska börja med anonyma tentor fr.o.m. nästa höst u. Info Har haft fullt upp med att göra en julkalender, samt starta en I-pod och hålla i I-Type-släpp. Jobbar på en mall för årets årsbok. Fortsätter att arbeta på Sektionens grafiska profil och uppdateringen av hemsidan. v. InutI Försöker utvidga samarbetet inom ESTIEM i I-Sverige mer. Har startat upp ett internt mentorsskapsprogram för I:are som ska plugga utomlands. Håller i TIMES onsdag 10/12. Biljettsläpp för InutI-resan fredag 12/12. w. Innovation Tagit in fem nya rekryter och arbetar med att dra igång sin verksamhet. x. Revisorerna Granskar Styrelsens arbete och jobbar på gruppdynamiken. y. LikO Har deltagit i utvärderingen av nollningen med Phöset och Styrelsen. Sitter med i kårens likabehandlingsgrupp. z. SkyO Varit på utbildningar och möten. aa. Kårfullmäktige Många I:are sitter i fullmäktige vilket är väldigt roligt För sektionens talan på kårnivå. 12. Propositioner Beslutsunderlag Bilaga 3 a. Uppföljning av propositioner från vårterminsmötet 2014 Proposition angående val av Spexmästare och Källarmästare Förslaget presenterades. Mötet beslutade att bifalla andra läsningen i sin helhet. b. Propositioner angående ändringar i stadgar Proposition angående det Internationella Utskottets ansvarsfördelning Förslaget presenterades och Alexander Dryselius (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Stryka första och sista att-satserna i propositionen. Mötet beslutade efter handuppräckning att bifalla propositionen i sin helhet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 4 av 10

6 Proposition angående införandet av en Vice Kassör Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. c. Propositioner angående ändringar i reglemente Proposition angående ändring av Sexmästeriet Förslaget presenterades och Anna Norelius (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Stryka 3:2:1 Sexmästaren h) där det står att Det åligger Sexmästaren att vara Styrelsens kontaktperson gentemot Överphös. då detta inte anses vara en nödvändighet. Mötet beslutade efter handuppräckning att bifalla propositionen med förändring enligt motförslag. Punkt 12. b. Propositioner angående ändringar i stadgar (enligt föreslagen ändring av föredragningslistan). Proposition angående val av Festmästare Förslaget presenterades och Anna Norelius (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Att om propositionen röstas igenom vid andra läsningen stryka 3:2 Sexmästeriet b) att utse Festmästaren, ordförande för Festmästeriet. Styrelsen jämkar sig med förslaget. Mötet beslutar att bifalla propositionen med förändring enligt motförslag. Punkt 12. c. Propositioner angående ändringar i reglemente Proposition angående ändring av Karnevalsansvarig Förslaget presenterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. Proposition angående ändring av Policy för Sektionens sparande Förslaget presenterades och Olle Gemfors och Joel Oredsson (Styrelsens representanter) svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. Proposition angående införandet av en Miljöpolicy Förslaget presenterades och Hedda Nilsson och Sara Velin (Styrelsens representanter) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Ändra punkt tre i Miljöpolicyn till "Att vid alla event alltid undersöka ekologiska alternativ och om detta inte är en för stor skillnad i kostnad så ska ekologiskt alternativ väljas." Mötet beslutade att bifalla propositionen med förändring enligt motförslag. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 5 av 10

7 Proposition angående ändring av Sektionens Policy för informationsspridning Förslaget presenterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. Proposition om ändring av Aktivapolicyn Förslaget presenterades och Joel Oredsson, Hedda Nilsson och Frans Wåhlin (Styrelsens representanter) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. 13. Motioner Beslutsunderlag Bilaga 4 a. Uppföljning av motioner från vårterminsmötet 2014 Motion angående strategigruppen Motionen presenterades av motionär Emma Malmström. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående bortfallna styrelseledamöter Motionen presenterades av motionär Carl Bergman. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. b. Motioner angående ändringar i stadgar Motion angående val av antal sångarstridsförmän Motionen presenterades av motionärerna Boel Axelsson och Clara Lindsjö och de svarade på frågor. Motförslag: Att lägga till antalet mer specifikt i Stadgarna under 3:9 g), det vill säga ändra till Val av två (2) sångarstridsförmän enligt reglemente. Styrelsens motionssvar med tillägg: att de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. Mötet beslutade att bifalla motionen enligt motförslag samt med tillägg enligt Styrelsens motionssvar. Motion angående medlemskap i I-sektionen Motionen presenterades av motionär Jacob Adamowicz och Carl Bergman och de svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående val av vice Arbetslivsutskottsordförande Motionen presenterades av motionärerna Filippa Österlin och Frans Wåhlin och de svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 6 av 10

8 Motion angående Kommunikationsutskottet Motionen presenterades av motionär Carl Bergman och han svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att avslå motionen. c. Motioner angående ändringar i reglemente d. Övriga motioner Motion angående Internationella utskottets verksamhet Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående val av phös Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående styrelsens sammansättning och storlek Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående stormöten för sektionens medlemmar Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Motförslag: Styrelsen bjuder in alla medlemmar till ett stormöte under vårterminen Mötet beslutade att bifalla motionen med ovan föreslagna ändringar. Motion angående Sektionens ekonomi Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. 14. Kassören rapporterar II a. Förslag till fördelningen av budgetöverskott från föregående verksamhetsår (se bilaga 7). Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 7 av 10

9 15. Val av poster i sektionsstyrelsen a. Val av Arbetslivsutskottsordförande (AU) Valberedningens förslag: Vakant För den vakantsatta posten tillämpades öppen nominering på mötet. Filippa Österlin har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. Filippa höll sitt anförande och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Filippa Österlin till Arbetslivsutskottsordförande. b. Val av Ordförande för Internationella utskottet Valberedningens förslag: Vakant För den vakantsatta posten tillämpades öppen nominering på mötet. Dayanand Sagar har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. Dayanand presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Dayanand Sagar till Ordförande för Internationella utskottet. c. Val av Sexmästare Valberedningens förslag: Carolina Ramberg Valberedningen läste upp sin nominering. Carolina presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Carolina Ramberg till Sexmästare. d. Val av Ordförande för Informationsutskottet Valberedningens förslag: Clara Lindsjö Valberedningen läste upp sin nominering. Clara presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Clara Lindsjö till Ordförande för Informationsutskottet. e. Val av Ordförande för Aktivitetsutskottet (Ivent) Valberedningens förslag: Svante Nyman Valberedningen läste upp sin nominering. Svante presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Svante Nyman till Ordförande för Aktivitetsutskottet. 16. Val av förtroendeposter a. Val av Näringslivsgruppsordförande (NGI) Valberedningens förslag: Cecilia Olsson Valberedningen läste upp sin nominering. Cecilia presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Cecilia Olsson till Näringslivsgruppsordförande. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 8 av 10

10 b. Val av tre (3) representanter till valberedningen i. Valberedningens förslag: Rebecka Marklund Valberedningen läste upp sin nominering. Rebecka presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Rebecka Marklund till representant i valberedningen. ii. Valberedningens förslag: Henrik Melin Valberedningen läste upp sin nominering. Henrik var inte närvarande på mötet men Patrik Karlsson förde Henriks talan. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Henrik Melin till representant i valberedningen. iii. Valberedningens förslag: Boel Axelsson Valberedningen läste upp sin nominering. Boel presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Boel Axelsson till representant i valberedningen. c. Val av Källarmästare Valberedningens förslag: Marcus Carlson Valberedningen läste upp sin nominering. Marcus presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Marcus Carlson till Källarmästare. d. Val av Spexmästare Valberedningens förslag: Sara Rahiminejad Valberedningen läste upp sin nominering. Sara var inte närvarande på mötet men Boel Axelsson förde Saras talan. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Sara Rahiminejad till Spexmästare. e. Val av Överphös Valberedningens förslag: Mattias Wendler Valberedningen läste upp sin nominering. Mattias presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Mattias Wendler till Överphös. f. Val av Prylgeneral Valberedningens förslag: Erik Jacobsson Valberedningen läste upp sin nominering. Erik presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Erik Jacobsson till Prylgeneral. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 9 av 10

11 g. Val av Cafémästare Valberedningens förslag: Carolina Ingeson Valberedningen läste upp sin nominering. Carolina presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Carolina Ingeson till Cafémästare. h. Val av representanter till Teknologkårens valnämnd Valberedningens förslag: Carl Mikael Widman Valberedningen läste upp sin nominering. Carl var inte närvarande på mötet. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Carl Mikael Widman till representant till Teknologkårens valnämnd. i. Val av skyddsombud Valberedningens förslag: Lukas Ljungblom Valberedningen läste upp sin nominering. Lukas presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Lukas Ljungblom till skyddsombud. j. Val av två (2) likabehandlingsombud i. Valberedningens förslag: Tone Riise Åberg Valberedningen läste upp sin nominering. Tone presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Tone Riise Åberg till likabehandlingsombud. ii. Valberedningens förslag: Marcus Olausson Valberedningen läste upp sin nominering. Marcus presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Marcus Olausson till likabehandlingsombud. 17. Övriga frågor och ärenden Avgående förtroendevalda tackades för sin insats under året av sektionsordförande Joel Oredsson. 18. Mötet avslutas Mötesordförande och inspektor Andreas Norrman avslutade mötet Louise Lyckvik Sekreterare Jacob Karlsson Justerare Maria Blomberg Justerare Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 10 av 10

12 Verksamhetsberättelse 13/14 Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

13 1 Innehållsförteckning1 2 STYRELSEN EKONOMI ÖVERSIKT FONDER BUDGET KVITTOREDOVISNINGOCHFÖRETAGSKORT FORTNOX STYRELSEPROJEKT1OCH1FÖRÄNDRINGAR I<SEKTIONENSSYFTEOCHÖVERGRIPANDEMÅL SENIORSKOLLEGIET HÅLLBARHETSFRÅGANIUTBILDNING PROJEKTGRUPPENOCHIDÉTÄVLING PR<.GRUPPETABLERAS KULTUR POLICYFÖRINFORMATIONSSPRIDNING INTERNATIONELLTILLGÄNGLIGHET MALLFÖRUPPSTARTANDEAVNYAGRUPPEROCHPROJEKT POLICYFÖRLOKALEROCHINVENTARIER MAILSYSTEM STUDIECIRKLAR KVÄLLSMÖTEN KONTINUITET AKTIVITETSUTSKOTTET1IVENT CAFI KARNEVAL INTERNATIONELLA1UTSKOTTET1INUTI AU NÄRINGSLIVSGRUPPENNGI BÖRSGRUPPENBGI ARBETSMARKNADSDAGARNAINKA CASEGRUPPEN ALUMNUTSKOTTET MENTORSGRUPPEN SEXMÄSTERIET1SEXI KÄLLARMÄSTERIET SPEXI PHØSET STUDIERÅDET1SRI INFORMATIONSUTSKOTTET1INFO

14 12 PRYLET PRTGRUPPEN LIKABEHANDLIONGSOMBUD1LIKO SKYDDSOMBUD1SKYO SÅNGARSTRIDEN TACK1OCH1HEJ

15 2 Styrelsen1 Underverksamhetsåret2013/2014harStyrelsenförSektionenförIndustriell ekonomiutgjortsavföljandepersoner: Styrelse1HT131 Ordförande:JohanEkman Vice:KajsaAlenmyr Admin:AnneRiiseÅberg Kassör:JacobAdamowicz Inuti:GustavRamberg Ivent:ErikHellered Alumni:NilsAhlgren SexI:MarkusAndersson Info:FannyLundquist AU:AlbertStrömberg SRI:InannaLallerstedt 1 Styrelse1VT1141 Ordförande:JohanEkman Vice:KajsaAlenmyr Admin:AnneRiiseÅberg Kassör:JacobAdamowicz Inuti:AlexanderDryselius Ivent:CorneliaEhrenberg Alumni:NilsAhlgren SexI:AnnaNorelius Info:JohannaClarin AU:FransWhålin SRI:InannaLallerstedt RevisorerharunderåretvaritOlofWikmanochOliverFlinck. FirmatecknareharunderåretvaritJohanEkmanochJacobAdamowiczvarförsig.Under verksamhetsåretharstyrelsensamtsektionensutskottochgrupperbedrivitkontinuerlig verksamhetenienlighetmedsektionensstadgarochreglemente.dennaverksamhetsberättelse kommerdevisattredogörafördetta,menfokusliggerframföralltpåsektionensarbeteutöver detkontinuerligaarbetetsomvarjeenskildförtroendepostmedför.sektionens organisationsstrukturunderverksamhetsåretåterfinnsnedan(medbilderförförtroendevalda VT14).

16 3 Ekonomi1 3.1 Översikt1 Sammanfattningsvisvarverksamhetsåret13/14ettbraårurenekonomisksynvinkel. Omsättningenökademedca30%frånrunt1.3miljonerverksamhetsåret12/13till1.8miljoner iår.cirka200000kravdennaökningkanhänförastillarbetslivsutskottenbgi,ngiochinka. Dettainnebärattrestenavsektionensverksamhetharväxtmedcirka300000kr.Dettaär imponerandeochdetvisarävenbreddenpåverksamheten;alladelaravsektionenharväxt. Åretsvinstblevpå250000kr.Istortsättallautskottochgrupperpresteradebättreänbudget; vispenderademindreochfickinmer.omtrendenmedvinsterfortsätterbörmanseöverom vadvikangöramedvårapengar.dettagällerbådelångsiktigainvesteringarsomenbiloch genomattgemedlemmarnamervärdeunderdetverksamhetsårsomvinstengenereras.en annanförändringsektionenstårinförärarbetsfördelningnärdetkommertill ekonomihantering.högraomsättninginnebärävenmerarbeteförkassörenoch arbetsbelastningenbörjarbliförstorförenensamkassör.attkommaframtillenlösningpå dettakommervaraenavuppgifternaförkassören14/ Fonder1 Precissomföregåendeverksamhetsårgjordesförändringarblandfonderna.Utöverattförfina förändringarnafrånverksamhetsåret12/13infördeviocksåfondersomskaanvändasföratt periodiserakostnadernaförochgaranterastörretillställningar.dessanyafonderberör Karnevalen,Jubileumsfirande,I<konferenseniLundochESTIEM<event.Dessafondergörattvi alltidkommerhapengarförattanordnadessatillställningarochvikommerävenperiodisera kostnaderförstörreevenemangpåfleraår.deandrafondernafinnstillförstörreinvesteringar sominteäråterkommande.detharävenlagtstillenfondsomskagaranteraattvialltidhar pengarattåterskaffaeninvesteringsomblivitendelavverksamheten.omtillexempel

17 verksamhetenharblivitberoendeavenbilskadetalltidfinnasmöjlighetattkunna köpaennybil. 3.3 Budget1 Underåretgjordesävenförändringarvidbudgeteringsarbetet.Undervårterminsmötet presenteradekassörenendastenrambudgetiställetförenkonkretiseradbudgetsommangjort tidigare.ansvaretförkonkretiseringenavbudgetliggernupåstyrelsenochsektionsmötethar detövergripandeansvaretattallokerapengarmellanutskottenochgrupperna.detfannstre storaanledningartilldennaförändring: Dettidigaresystemharinneburitattbudgetenharfungeratsomenverksamhetsplanför utskotten.genomattröstaigenomenkonkretiseradbudgetharsektionensmedlemmar uttalatsomomallaaktivitetersombehöverpengarunderåretochutskottenskullei realitetendastkunnagöradetsomsektionsmötettilldelatpengaribudgetentill. Mankommersomnyordförandehastörrepåverkanpåsinegenbudgetochpåvadman villochkangöraundersittverksamhetsår.sålängeutskottetnårdeekonomiskamål somfinnsirambudgetenkanmanenklaregöraförändringarsålängestyrelsen godkännerdem. Rambudgetenpassarsektionsmötetbättre.Denkonkretiseradebudgetenharvarit alldelesfördetaljrikförsektionsmötetvilkethargjortattdetvaritlitetintresseförden. Eftersomrambudgetenbyggerpåenpreliminärkonkretiseradbudgethardesomär intresseradefortfarandemöjlighetattgåigenomalladetaljermedandesombaravillse helhetenkandiskuterasektionensekonomiistoradrag. Styrelsenkommerfortfarandeståtillsvarförsinahandlingarochbeslutinförsektionsmötet,så denkonkretiseradebudgetenkommerpåsättochvisfortfarandebehövagodkännasav sektionsmötet. 3.4 Kvittoredovisning1och1företagskort1 Verksamhetsåret13/14varförstaåretsektionenhadetvåkreditkort.Undertidigare verksamhetsårnåddeviupptillkreditgränsenförettkortochdenenklastelösningenpådetta problemvarattskaffaännuettkort.detärävenenlogiskutvecklingattsektionenbehöverfler kortnärverksamhetenväxer.förändringenharöverlagfungeratbra.flersektionskortinnebär ävenflertransaktionerochkvittonfråndessakort.dettaleddetillattdetunderenperiodunder höstterminensaknadesendelkvitton.efterattproblemetpåpekadesförbättradesdock hanteringenavkvittonundervårterminen.ettannatproblemsomuppkommitärattmånga småköpgörsmedsektionskorten.dettagörattkassörenfårmycketextrajobbochflerkvitton ökarävenchansenattkvittonförsvinner.dessatvåproblemkanenkeltåtgärdasgenomattman försökerundvikasmåinköpmedsektionskortenochfortsätterinformeraomhurviktigtdetär attkvittonaåterlämnastillkassören. 3.5 Fortnox1 Verksamhetsåret13/14börjademedattvibyttebokföringsprogramtillFortnox.Denna förändringkommertillstörstadelförenklakassörensarbetemendenkommerävengöradet lättareförrestenavsektionenattanvändasigavtidigareekonomiskautfall.mankommernu enklarebudgeteraförnyaevenemanggenomattgåigenomkostnaderfråntidigareliknande evenemang.

18 Londonresan1 VårterminensLondonresagickbetydligtsämreänbudget.Dettapågrundavattkostnaderna nästintilldubbladesfrånvadsomvarbudgeterat.ommanbortserfråndeorganisatoriska anledningarnatilldeextrakostnadernakanmanseattsektionenssättattarbetamedekonomi ochbudgetintenåttnertillutskottet.dettaleddetillmissförståndomvilkenbudgetdehadeatt rörasigmednärdetkomtillsjälvaresan.ettannatproblemvarattdebankkontonsomfinnsför störreevenemangvarupptagna.bgifickdärförhanteraekonominheltutanförsektionenoch desskonton,ettundantagtillvanligpraxisisektionen.bättreinformationtillalladelarav sektionen,intebarastyrelsen,ochutvärderingavantaletbankkontonochdess användningsområdenkanenkeltlösadessaproblem. 4 Styrelseprojekt1och1förändringar1 4.1 ITsektionens1syfte1och1övergripande1mål11 FöratttydliggöraförI<sektionensmedlemmarsamtexternaparterformuleradesI<sektionens övergripandemål.dessaärniostyckenmålsomtillsammanstäckerdehuvudsakligamålsomvi villarbetamotpåi<sektionen.deövergripandemålenharsedananväntsnärutskott,grupper samtstyrelsensattesinaegnamålförverksamhetsåret/terminen. Styrelsensatteförstuppettförslagpåövergripandemålsomsedanrevideradesunderett stormötesamtsektionsmöteförattinvolverahelasektioneniframtagandet.målenfinnsi reglementetochpresenteradepåhemsidanochtankenärattdessaskakunnaanvändasunder enlångtidframöverdådeärväldigtövergripandeochlångsiktiga. 4.2 Seniorskollegiet11 Entydligramförhurettseniorskollegiskullefungerasammanställdesochpresenteradesbland annatpåettsektionsmöte.efterinputfrånäldrestudenterochföredettastyrelsemedlemmar somdiskuteratsammafrågafannsentydligmallförhurettseniorskollegiumskullefungerapå I<sektionen.StyrelsenHT14ärdenförstastyrelsesomkommerväljaettsådant seniorskollegiumförattbörjaarbetameddemtillhösten.seniorskollegietssyfteärattbidra medlångsiktighet,hjälpatilliåterkommandefrågorsamtfungerasomallmäntstödtillsittande styrelsemenävenrestenavsektionen. 4.3 Hållbarhetsfrågan1i1utbildning11 Hållbarhetharåterlyftspåsektionen.Ettförslagförhurhållbarutvecklingskaintegrerasmeri helautbildningentasfram.förslagetbyggerpåattfråganintebaraskalyftasienstakaämnen somdirektberörämnet(såsomkursenmanagementförhållbarutveckling).detskaäven integrerasidekurersominteharlikatydligakopplingartillämnet.förslagetläggsframtill programledningensomärpositivatillförslagetochtarärendetvidare.uppföljningavdettaoch vidarearbetekvarstår. Vidareplanerashållbarhetstänketintegrerasävenisektionensdagligaochlångsiktigaarbete. Dettaskaarbetasvidaremedunderhösten. 4.4 Projektgruppen1och1idétävling11 Tillenbörjanskapadesenfaktiskprojektgrupppåsektionensomskullehjälpatillatttatillvara medlemmarnasprojektidéerochengagemangutöverdetdagligautskotts<ochgrupparbetet. DettaskaladessedannertillenprojektansvarigiIvent.Dennapersonharfungeratsom

19 kontaktpersonochvaritenförstakontaktfördenpåsektionensomvillgenomföraett projekt.enidétävlinganordnadesförattlyftamedvetandetochintressetfördettadär medlemmarfickskickainsinaidéerpåprojektochsedangenomgåenomröstningpå Facebook.Vinnarengenomfördesittevent,mendettydliggjordesfördeandraattalla fårgöraprojekt/eventpåsektionenochatttävlingenendastfannsförattskapaettstörre intresseochenstörremedvetenhet PRT.grupp1etableras11 EfterdiskussionerunderflertaletterminerstartadesenPR<gruppigång.Medmycketinputfrån I<konferenserochsektionsmedlemmarskapadesenmallförhurgruppenskulleverkaochseut. InputfrånsektionsmedlemmarkomblandannatfrånenPR<pub,stormöteochsektionsmöte. PR<gruppenssyfteärattmarknadsföraochstärkaLund<I<varumärkettillframförallt gymnasiestudenter,mediaochivissutsträckningnäringsliv,menävenandraexternaparter. 4.6 Kultur1 Ettavstyrelsensprojektunderåretvarattjobbamedkultureninomsektionen.Styrelsenville ökatransparansenochfortsättajobbapåochförbättradenhärligastämningsomfinnsinom sektionen.konkretasakersomgjordesinomdettaprojektvaratthållaenspeak<up<dayinnan vårterminsmötet,därstyrelsensattifoajénochbesvaradefrågorsamttoginputfrånsektionens medlemmar.enannanidé,somtyvärraldrigkomlängreäntillidéstadiet,varattinstiftanågon formavpristillenpersonpåsektionensomgjortsigförtjäntavdetta,exempelvisgenomatt varaengodvän.enviktigdelinomkulturprojektetharocksåvaritattreflekteraöver sektionensrekryteringsprocess.påettstormötefickalladeltagarediskuterarekryteringen utifrånolikafrågeställningarismågrupper,ochmedinputfråndettaochstyrelsensegna erfarenheterfrånrekryteringarunderåret,skrevsettrekryteringstestamente.idetta testamenteförklarashurrekryteringengicktillunderverksamhetsåret2013/2014,samtges tipsomvadnästastyrelsebörtänkapåochmöjligaförändringsförslag. 4.7 Policy1för1informationsspridning1 Grundentilldennapolicytogsframredanunderslutetavvåren2013,meddåvarandeInfO< ordförandefannylundkvistsominitiativtagare.bakgrundentillpolicynvarattsektionenhade mångaolikainformationskanaler,exempelvishadenästanvarjeutskottochgruppsinegna facebooksida.dettaleddetillattmångasektionsmedlemmarkändeattdetvarsvårtatthitta informationochattdetvarlättattmissainformationidetspretigainformationsflödet.våren 2013släpptessektionensnyahemsida,ochenanledningtillpolicynvarocksåattsetillatt hemsidanhöllslevandeochgjordestillenviktiginformationskanal. Sammanfattningsvisgårpolicynutpåattsamlasektionensinformationsflödetilltre huvudsakligainformationskanaler,dessaärhemsidan,facebooksidan SektionenförIndustriell ekonomilth samtnyhetsbrevet.detfinnsävenenfacebook<personsomheter Styrelsen IndustriellEkonomiLund,somkananvändasförattgöramindreinläggideolika klassgrupperna.denstörstaförändringenvaralltsåattallagrupperochutskottficksluta användasinasidorochgöradeosynliga,ochiställetmeddelaallinformationviaovannämnda kanaler.höstterminen2013bestämdessomprövoperiodochdärefterutvärderades konsolideringenavinformationskanalerochdennyapolicynvidvårterminenförstastormöte. Allanärvarandepåmötetvariprincipöverensomattsektionensinformationsflödeblivitbättre ochtydligareochattmandärförbordefortsättapåsammavis.någrasmåändringargjordesav

20 deriktlinjersomtagitsframförprövoperioden,ochdärefterröstadessektionens PolicyförinformationsspridningigenompåVårterminsmötet Internationell1tillgänglighet1 Underåretpåbörjadesettarbeteförattbättreintegrerasektionensutbytesstudenteri sektionslivet.detpåbörjadesävenettarbeteförattintegrerasektionensmedlemmarmeri ESTIEM,deteuropeiskaI<samarbetet,somtraditionelltsköttsavsektionensinternationella utskottinuti.konkretaåtgärdersomgenomfördesförattbättreintegrerautbytesstudenterna varattivent,inutiochsexitillsammanshöllivissanollningsaktivitetervidterminsstartenefter jul.tillexempelanordnadedeenbiokvällienföreläsningssalochenstorsittningsom avslutningpånollningen.enannanåtgärdvarattmanbeslutadeattallasektionenseventskaha enkortsammanfattningpåengelskaförattävenutbytesstudenterskainkluderas. VidvårterminensbörjanvarInUtItillsammansmedmotsvarandeutskottpåChalmersvärdarför ettestiemarrangemangsomkallasvision.attvartannatårhållaiettsådanteventären förutsättningförsektionensmedlemskapiestiem.traditionelltharmycketavsektionens arbeteochkontaktmedestiemsköttsavdetinternationellautskottet,meniårpåbörjadesett arbetemedattgöraestiemtillgängligtförhelasektionenochatttydliggöravadvikanfåutav ESTIEM.Ettexempelpådettaärattinformerameromdeolikaarrangemangsommankanåka påviaestiemochattlåtasektionensmedlemmaransökaomattåkapåestiemsterminsmöten. 4.9 Mall1för1uppstartande1av1nya1grupper1och1projekt1 UnderåretstartadesframgångsriktsektionensPR<grupp.Ävenendelandraidéerpånya grupperochprojektdökuppunderåret,ochförattförenklauppstartandetavennygruppoch setillattmangörpåungefärsammasättinomsektionen,togsenmallframsombeskriveren lämpligprocessförattstartaennygruppellerettprojekt.mallenharsinutgångspunktijusthur PR<gruppenstartadesochinnehållerförutomenbeskrivningavdennaprocessävenolikatips ochrådatttänkapå Policy1för1lokaler1och1inventarier1 Underårethändedetfleragångerattsektionsmedlemmarhördeavsigtillstyrelsenochville lånaolikasakerblandsektionensinventarier.förattgörautlåningenrättvisochsäkerför sektionen,upprättadesdärförenpolicyförhurochnärsektionenlånarutinventarier,ochvilka villkorsomgälleromnågotförsvinnerellergårsönder.policynärettkontraktsomdensom lånarfårskrivapå.isambandmeddettabestämdesattsektionensägodelartillhöralla medlemmarochdärförkanlånasavalla.ettundantaggjordesförsektionensljud<och ljussystem,eftersomdettaärväldigtdyrtattersättaochkräverenvisskunskapförattkunna hantera Mailsystem1 Sektionensmailsystemsomanvändesunderstörredelenavverksamhetsåretvargammaltoch svårhanterligt.därförpåbörjadeadministrativtansvarigettarbeteförattbytatillettannat mailprogram.efteratthatagitinputpåblandannati<konferenserbeslutadesatt gratismjukvaranmailchimpskulleanvändasistället.dettamailsystemanvändsavblandannati< sektionenpåchalmersochvästgötanation.förattkunnaanvändasystemetbehövd listor skapasförvarjeklass.maillistornaficksektionenfrånkåren,mendessavardåligtuppdaterade ochbehövdesedankompletterasmedfleraadresser.infofickiuppdragattgöraennylayoutför

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer