Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll"

Transkript

1 Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014

2 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december, 2014 kl Plats: Maskinhuset sal M:A, LTH Närvarande: Se närvarolista, bilaga 5. Ärenden: 1. Mötet öppnas Ordförande Joel Oredsson förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Inspektor Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade att välja Andreas Norrman till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Louise Lyckvik föreslogs. Mötet beslutade att välja Louise Lyckvik till mötessekreterare. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Maria Blomberg och Jacob Karlsson föreslogs. Mötet beslutade att välja Maria Blomberg och Jacob Karlsson till justeringsmän och rösträknare. 5. Närvaro och adjungeringar Närvarolista skickas runt, se bilaga 5. Mötet beslutade att adjungera eventuella gäster som inte är medlemmar på I-sektionen med yttrandefrihet. 6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Emma Malmström yrkade på ändring av placeringen av personval utan av valberedningen nominerad kandidat. Förslaget innebär att punkt 15. b. och e. flyttas till första respektive andra plats under punkt 15. Anledningen är att det kan komma att bli röstning på dessa två poster. Mötet beslutade att bifalla yrkandet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 1 av 10

3 Carl Bergman yrkade på att behandla Proposition angående det Internationella Utskottets ansvarsfördelning först efter att Motion angående Internationella utskottets verksamhet har behandlats då denna går ut på att se över utskottets verksamhet och utefter det föreslå förändringar. Mötet beslutade att inte godkänna yrkandet. Jacob Adamowicz yrkade på att Proposition angående val av Festmästare ska ligga efter Proposition angående ändring av Sexmästeriet. Detta eftersom festmästare definieras först i den senare nämnda propositionen. Jacob yrkade också på att flytta Motion angående medlemskap i I-sektionen, på grund av att den nämner två andra motioner i sin bakgrund och lösning, till efter de omnämnda motionerna. Mötet beslutade att bifalla yrkandena. 7. Presentation av föregående sektionsstyrelses verksamhetsberättelse (Bilaga 1) Jacob Adamowicz presenterade verksamhetsberättelsen och nämnde att sektionen gick med stor vinst föregående verksamhetsår. 8. Presentation av föregående sektionsrevisorers verksamhetsberättelse (Bilaga 2) Oliver Flinck presenterade föregående sektionsrevisorers verksamhetsberättelse. 9. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående styrelse och övriga funktionärer Mötet beslutade att ge föregående styrelse och övriga funktionärer ansvarsfrihet. 10. Kassören rapporterar I a. Presentation av budgetrevision (se bilaga 6). Kassör Olle Gemfors presenterade Styrelsens förslag på revidering av Sektionens budget för verksamhetsåret 14/15. Värt att notera är att resultatet avviker en hel del från det förväntade resultatet. De största förändringarna som gjorts är: glädjepengar har anpassats; en äskningspott har skapats för att kunna internutbilda sektionens utskott och grupper, sammanlagt kr finns i potten; alumnhelgen är ett nytt event som ingår i budgeten; fler träningstider för fotboll, volleyboll och innebandy samt fler lag som är med i turneringar; Sexmästeriets nya struktur har blivit tydlig i budgeten; årsboken är nu med i budgeten; budgeten för mat under sektionsmötet har ökats markant. Mötet godkände budgetrevideringen. 11. Sektionsstyrelse, utskott och grupper informerar om pågående aktiviteter a. Styrelsen Arbetat mycket med tre mål: transparens, branding och miljö. Samarbetar med de andra lärosätena angående branding och en gemensam värdegrund. b. Seniors Jobbar mycket med Styrelsen: vägleder och coachar. Haft individuella möten med aktiva på sektionen och lagt fram en hel del motioner. c. Prylet Undersöker möjligheterna för I-sektionens medlemmar att få tillgång till en bil. Jobbar på en webshop. En ny sportkollektion är spikad och kommer under början på nästa år. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 2 av 10

4 d. Sångarstriden Slutade på andra plats i Sångarstriden e. Image Rekryterat och tänker framåt, ska ha målmöte inom kort. f. SexI Har nyligen övergått till en ny organisationsstruktur och arbetar med att implementera den. FestI har precis haft sitt sista event för året. Höstens största event i Masqueradbalen genomfördes nyligen och var lyckad. Testamentesskrivande återstår. g. Källaren En framgångssaga: utvecklar sin verksamhet och I-pubarna drar mer folk än någonsin h. SpexI Syns och hörs på event och kommer på nya ställen att synas och höras på. Håller i en sittning efter jul. i. Phös Nollningen gick bra, har fullt upp med testamentesskrivning och utvärdering. j. Sångboksförman Svantes röst är på topp och han jobbar på nya skämt om nödutgångarna. k. AU Främst två grejer: har styrt verksamheten mot studentvärde (och inte intäkter) samt förbättrat sin professionalism (hållit en sälj- och en employer bradning-utbildning). Tar fram mallar och guider för prissättning. l. NGI Håller i lunchföreläsningar och kvällsevent, samt jobbat med vårterminens Stockholmsresa. Jobbar mer med att förbättra sin professionalism och förbättra sina informationsflöden. m. BGI Haft sitt största evenemang för verksamhetsåret i Londonresan. Anordnar resa till Stockholm i vår. n. INKA Gruppen består av nio personer och har kontaktat över 200 företag (skrivit avtal med 20 företag men även skickat vidare avtal till NGI). o. Case Har under våren anordnat en casetävling med ett finansföretag. Letar för närvarande efter sponsor till I-Case, och man kan läsa om deras fortsatta verksamhet i I-Type. p. Ivent Haft olika event, bland annat skånetour med Erik Hansson, skridskor med Sara Rahiminejad, håller i luciamorgon nu på fredag, q. CafI Lagade maten till mötet. Planerar brunch och tentafika nästa läsperiod. r. AlumnI Håller i inspirationsföreläsningar, mastersittning, afterworks, jobbar med ett alumnporträtt, examensbankett och ska hålla i ett nytt event vid namn Alumnhelg i vår Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 3 av 10

5 s. Mentor Externa programmet är igång, har satsat extra på det interna mentorsprogrammet och det engagerar nästan 100 studenter. t. SRI Avslutat läsperiodsenkätsomgång samt CEQ-möten. Jobbar på att förmedla vad som sagts på bland annat CEQ-möten till sektionsmedlemmarna. Har hjälpt till att driva igenom att LTH ska börja med anonyma tentor fr.o.m. nästa höst u. Info Har haft fullt upp med att göra en julkalender, samt starta en I-pod och hålla i I-Type-släpp. Jobbar på en mall för årets årsbok. Fortsätter att arbeta på Sektionens grafiska profil och uppdateringen av hemsidan. v. InutI Försöker utvidga samarbetet inom ESTIEM i I-Sverige mer. Har startat upp ett internt mentorsskapsprogram för I:are som ska plugga utomlands. Håller i TIMES onsdag 10/12. Biljettsläpp för InutI-resan fredag 12/12. w. Innovation Tagit in fem nya rekryter och arbetar med att dra igång sin verksamhet. x. Revisorerna Granskar Styrelsens arbete och jobbar på gruppdynamiken. y. LikO Har deltagit i utvärderingen av nollningen med Phöset och Styrelsen. Sitter med i kårens likabehandlingsgrupp. z. SkyO Varit på utbildningar och möten. aa. Kårfullmäktige Många I:are sitter i fullmäktige vilket är väldigt roligt För sektionens talan på kårnivå. 12. Propositioner Beslutsunderlag Bilaga 3 a. Uppföljning av propositioner från vårterminsmötet 2014 Proposition angående val av Spexmästare och Källarmästare Förslaget presenterades. Mötet beslutade att bifalla andra läsningen i sin helhet. b. Propositioner angående ändringar i stadgar Proposition angående det Internationella Utskottets ansvarsfördelning Förslaget presenterades och Alexander Dryselius (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Stryka första och sista att-satserna i propositionen. Mötet beslutade efter handuppräckning att bifalla propositionen i sin helhet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 4 av 10

6 Proposition angående införandet av en Vice Kassör Förslaget presenterades och Olle Gemfors (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. c. Propositioner angående ändringar i reglemente Proposition angående ändring av Sexmästeriet Förslaget presenterades och Anna Norelius (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Stryka 3:2:1 Sexmästaren h) där det står att Det åligger Sexmästaren att vara Styrelsens kontaktperson gentemot Överphös. då detta inte anses vara en nödvändighet. Mötet beslutade efter handuppräckning att bifalla propositionen med förändring enligt motförslag. Punkt 12. b. Propositioner angående ändringar i stadgar (enligt föreslagen ändring av föredragningslistan). Proposition angående val av Festmästare Förslaget presenterades och Anna Norelius (Styrelsens representant) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Att om propositionen röstas igenom vid andra läsningen stryka 3:2 Sexmästeriet b) att utse Festmästaren, ordförande för Festmästeriet. Styrelsen jämkar sig med förslaget. Mötet beslutar att bifalla propositionen med förändring enligt motförslag. Punkt 12. c. Propositioner angående ändringar i reglemente Proposition angående ändring av Karnevalsansvarig Förslaget presenterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. Proposition angående ändring av Policy för Sektionens sparande Förslaget presenterades och Olle Gemfors och Joel Oredsson (Styrelsens representanter) svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. Proposition angående införandet av en Miljöpolicy Förslaget presenterades och Hedda Nilsson och Sara Velin (Styrelsens representanter) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Motförslag: Ändra punkt tre i Miljöpolicyn till "Att vid alla event alltid undersöka ekologiska alternativ och om detta inte är en för stor skillnad i kostnad så ska ekologiskt alternativ väljas." Mötet beslutade att bifalla propositionen med förändring enligt motförslag. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 5 av 10

7 Proposition angående ändring av Sektionens Policy för informationsspridning Förslaget presenterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. Proposition om ändring av Aktivapolicyn Förslaget presenterades och Joel Oredsson, Hedda Nilsson och Frans Wåhlin (Styrelsens representanter) svarade på frågor och propositionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla propositionen i sin helhet. 13. Motioner Beslutsunderlag Bilaga 4 a. Uppföljning av motioner från vårterminsmötet 2014 Motion angående strategigruppen Motionen presenterades av motionär Emma Malmström. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående bortfallna styrelseledamöter Motionen presenterades av motionär Carl Bergman. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. b. Motioner angående ändringar i stadgar Motion angående val av antal sångarstridsförmän Motionen presenterades av motionärerna Boel Axelsson och Clara Lindsjö och de svarade på frågor. Motförslag: Att lägga till antalet mer specifikt i Stadgarna under 3:9 g), det vill säga ändra till Val av två (2) sångarstridsförmän enligt reglemente. Styrelsens motionssvar med tillägg: att de i denna motion föreslagna ändringarna av Reglementet görs först då motionen bifallits vid andra läsningen. Mötet beslutade att bifalla motionen enligt motförslag samt med tillägg enligt Styrelsens motionssvar. Motion angående medlemskap i I-sektionen Motionen presenterades av motionär Jacob Adamowicz och Carl Bergman och de svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående val av vice Arbetslivsutskottsordförande Motionen presenterades av motionärerna Filippa Österlin och Frans Wåhlin och de svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 6 av 10

8 Motion angående Kommunikationsutskottet Motionen presenterades av motionär Carl Bergman och han svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att avslå motionen. c. Motioner angående ändringar i reglemente d. Övriga motioner Motion angående Internationella utskottets verksamhet Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående val av phös Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående styrelsens sammansättning och storlek Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. Motion angående stormöten för sektionens medlemmar Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Motionen diskuterades. Motförslag: Styrelsen bjuder in alla medlemmar till ett stormöte under vårterminen Mötet beslutade att bifalla motionen med ovan föreslagna ändringar. Motion angående Sektionens ekonomi Motionen presenterades av motionärerna Carl Bergman och Jacob Adamowicz och de svarade på frågor. Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet. 14. Kassören rapporterar II a. Förslag till fördelningen av budgetöverskott från föregående verksamhetsår (se bilaga 7). Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 7 av 10

9 15. Val av poster i sektionsstyrelsen a. Val av Arbetslivsutskottsordförande (AU) Valberedningens förslag: Vakant För den vakantsatta posten tillämpades öppen nominering på mötet. Filippa Österlin har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. Filippa höll sitt anförande och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Filippa Österlin till Arbetslivsutskottsordförande. b. Val av Ordförande för Internationella utskottet Valberedningens förslag: Vakant För den vakantsatta posten tillämpades öppen nominering på mötet. Dayanand Sagar har innan mötet lämnat in en motkandidatur och inga andra personer föreslogs. Dayanand presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Dayanand Sagar till Ordförande för Internationella utskottet. c. Val av Sexmästare Valberedningens förslag: Carolina Ramberg Valberedningen läste upp sin nominering. Carolina presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Carolina Ramberg till Sexmästare. d. Val av Ordförande för Informationsutskottet Valberedningens förslag: Clara Lindsjö Valberedningen läste upp sin nominering. Clara presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Clara Lindsjö till Ordförande för Informationsutskottet. e. Val av Ordförande för Aktivitetsutskottet (Ivent) Valberedningens förslag: Svante Nyman Valberedningen läste upp sin nominering. Svante presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Svante Nyman till Ordförande för Aktivitetsutskottet. 16. Val av förtroendeposter a. Val av Näringslivsgruppsordförande (NGI) Valberedningens förslag: Cecilia Olsson Valberedningen läste upp sin nominering. Cecilia presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Cecilia Olsson till Näringslivsgruppsordförande. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 8 av 10

10 b. Val av tre (3) representanter till valberedningen i. Valberedningens förslag: Rebecka Marklund Valberedningen läste upp sin nominering. Rebecka presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Rebecka Marklund till representant i valberedningen. ii. Valberedningens förslag: Henrik Melin Valberedningen läste upp sin nominering. Henrik var inte närvarande på mötet men Patrik Karlsson förde Henriks talan. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Henrik Melin till representant i valberedningen. iii. Valberedningens förslag: Boel Axelsson Valberedningen läste upp sin nominering. Boel presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Boel Axelsson till representant i valberedningen. c. Val av Källarmästare Valberedningens förslag: Marcus Carlson Valberedningen läste upp sin nominering. Marcus presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Marcus Carlson till Källarmästare. d. Val av Spexmästare Valberedningens förslag: Sara Rahiminejad Valberedningen läste upp sin nominering. Sara var inte närvarande på mötet men Boel Axelsson förde Saras talan. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Sara Rahiminejad till Spexmästare. e. Val av Överphös Valberedningens förslag: Mattias Wendler Valberedningen läste upp sin nominering. Mattias presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Mattias Wendler till Överphös. f. Val av Prylgeneral Valberedningens förslag: Erik Jacobsson Valberedningen läste upp sin nominering. Erik presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Erik Jacobsson till Prylgeneral. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 9 av 10

11 g. Val av Cafémästare Valberedningens förslag: Carolina Ingeson Valberedningen läste upp sin nominering. Carolina presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Carolina Ingeson till Cafémästare. h. Val av representanter till Teknologkårens valnämnd Valberedningens förslag: Carl Mikael Widman Valberedningen läste upp sin nominering. Carl var inte närvarande på mötet. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Carl Mikael Widman till representant till Teknologkårens valnämnd. i. Val av skyddsombud Valberedningens förslag: Lukas Ljungblom Valberedningen läste upp sin nominering. Lukas presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Lukas Ljungblom till skyddsombud. j. Val av två (2) likabehandlingsombud i. Valberedningens förslag: Tone Riise Åberg Valberedningen läste upp sin nominering. Tone presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Tone Riise Åberg till likabehandlingsombud. ii. Valberedningens förslag: Marcus Olausson Valberedningen läste upp sin nominering. Marcus presenterade sig och svarade på frågor. Det öppnades upp för pläderingar. Mötet beslutade att välja Marcus Olausson till likabehandlingsombud. 17. Övriga frågor och ärenden Avgående förtroendevalda tackades för sin insats under året av sektionsordförande Joel Oredsson. 18. Mötet avslutas Mötesordförande och inspektor Andreas Norrman avslutade mötet Louise Lyckvik Sekreterare Jacob Karlsson Justerare Maria Blomberg Justerare Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) Lund Sida 10 av 10

12 Verksamhetsberättelse 13/14 Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

13 1 Innehållsförteckning1 2 STYRELSEN EKONOMI ÖVERSIKT FONDER BUDGET KVITTOREDOVISNINGOCHFÖRETAGSKORT FORTNOX STYRELSEPROJEKT1OCH1FÖRÄNDRINGAR I<SEKTIONENSSYFTEOCHÖVERGRIPANDEMÅL SENIORSKOLLEGIET HÅLLBARHETSFRÅGANIUTBILDNING PROJEKTGRUPPENOCHIDÉTÄVLING PR<.GRUPPETABLERAS KULTUR POLICYFÖRINFORMATIONSSPRIDNING INTERNATIONELLTILLGÄNGLIGHET MALLFÖRUPPSTARTANDEAVNYAGRUPPEROCHPROJEKT POLICYFÖRLOKALEROCHINVENTARIER MAILSYSTEM STUDIECIRKLAR KVÄLLSMÖTEN KONTINUITET AKTIVITETSUTSKOTTET1IVENT CAFI KARNEVAL INTERNATIONELLA1UTSKOTTET1INUTI AU NÄRINGSLIVSGRUPPENNGI BÖRSGRUPPENBGI ARBETSMARKNADSDAGARNAINKA CASEGRUPPEN ALUMNUTSKOTTET MENTORSGRUPPEN SEXMÄSTERIET1SEXI KÄLLARMÄSTERIET SPEXI PHØSET STUDIERÅDET1SRI INFORMATIONSUTSKOTTET1INFO

14 12 PRYLET PRTGRUPPEN LIKABEHANDLIONGSOMBUD1LIKO SKYDDSOMBUD1SKYO SÅNGARSTRIDEN TACK1OCH1HEJ

15 2 Styrelsen1 Underverksamhetsåret2013/2014harStyrelsenförSektionenförIndustriell ekonomiutgjortsavföljandepersoner: Styrelse1HT131 Ordförande:JohanEkman Vice:KajsaAlenmyr Admin:AnneRiiseÅberg Kassör:JacobAdamowicz Inuti:GustavRamberg Ivent:ErikHellered Alumni:NilsAhlgren SexI:MarkusAndersson Info:FannyLundquist AU:AlbertStrömberg SRI:InannaLallerstedt 1 Styrelse1VT1141 Ordförande:JohanEkman Vice:KajsaAlenmyr Admin:AnneRiiseÅberg Kassör:JacobAdamowicz Inuti:AlexanderDryselius Ivent:CorneliaEhrenberg Alumni:NilsAhlgren SexI:AnnaNorelius Info:JohannaClarin AU:FransWhålin SRI:InannaLallerstedt RevisorerharunderåretvaritOlofWikmanochOliverFlinck. FirmatecknareharunderåretvaritJohanEkmanochJacobAdamowiczvarförsig.Under verksamhetsåretharstyrelsensamtsektionensutskottochgrupperbedrivitkontinuerlig verksamhetenienlighetmedsektionensstadgarochreglemente.dennaverksamhetsberättelse kommerdevisattredogörafördetta,menfokusliggerframföralltpåsektionensarbeteutöver detkontinuerligaarbetetsomvarjeenskildförtroendepostmedför.sektionens organisationsstrukturunderverksamhetsåretåterfinnsnedan(medbilderförförtroendevalda VT14).

16 3 Ekonomi1 3.1 Översikt1 Sammanfattningsvisvarverksamhetsåret13/14ettbraårurenekonomisksynvinkel. Omsättningenökademedca30%frånrunt1.3miljonerverksamhetsåret12/13till1.8miljoner iår.cirka200000kravdennaökningkanhänförastillarbetslivsutskottenbgi,ngiochinka. Dettainnebärattrestenavsektionensverksamhetharväxtmedcirka300000kr.Dettaär imponerandeochdetvisarävenbreddenpåverksamheten;alladelaravsektionenharväxt. Åretsvinstblevpå250000kr.Istortsättallautskottochgrupperpresteradebättreänbudget; vispenderademindreochfickinmer.omtrendenmedvinsterfortsätterbörmanseöverom vadvikangöramedvårapengar.dettagällerbådelångsiktigainvesteringarsomenbiloch genomattgemedlemmarnamervärdeunderdetverksamhetsårsomvinstengenereras.en annanförändringsektionenstårinförärarbetsfördelningnärdetkommertill ekonomihantering.högraomsättninginnebärävenmerarbeteförkassörenoch arbetsbelastningenbörjarbliförstorförenensamkassör.attkommaframtillenlösningpå dettakommervaraenavuppgifternaförkassören14/ Fonder1 Precissomföregåendeverksamhetsårgjordesförändringarblandfonderna.Utöverattförfina förändringarnafrånverksamhetsåret12/13infördeviocksåfondersomskaanvändasföratt periodiserakostnadernaförochgaranterastörretillställningar.dessanyafonderberör Karnevalen,Jubileumsfirande,I<konferenseniLundochESTIEM<event.Dessafondergörattvi alltidkommerhapengarförattanordnadessatillställningarochvikommerävenperiodisera kostnaderförstörreevenemangpåfleraår.deandrafondernafinnstillförstörreinvesteringar sominteäråterkommande.detharävenlagtstillenfondsomskagaranteraattvialltidhar pengarattåterskaffaeninvesteringsomblivitendelavverksamheten.omtillexempel

17 verksamhetenharblivitberoendeavenbilskadetalltidfinnasmöjlighetattkunna köpaennybil. 3.3 Budget1 Underåretgjordesävenförändringarvidbudgeteringsarbetet.Undervårterminsmötet presenteradekassörenendastenrambudgetiställetförenkonkretiseradbudgetsommangjort tidigare.ansvaretförkonkretiseringenavbudgetliggernupåstyrelsenochsektionsmötethar detövergripandeansvaretattallokerapengarmellanutskottenochgrupperna.detfannstre storaanledningartilldennaförändring: Dettidigaresystemharinneburitattbudgetenharfungeratsomenverksamhetsplanför utskotten.genomattröstaigenomenkonkretiseradbudgetharsektionensmedlemmar uttalatsomomallaaktivitetersombehöverpengarunderåretochutskottenskullei realitetendastkunnagöradetsomsektionsmötettilldelatpengaribudgetentill. Mankommersomnyordförandehastörrepåverkanpåsinegenbudgetochpåvadman villochkangöraundersittverksamhetsår.sålängeutskottetnårdeekonomiskamål somfinnsirambudgetenkanmanenklaregöraförändringarsålängestyrelsen godkännerdem. Rambudgetenpassarsektionsmötetbättre.Denkonkretiseradebudgetenharvarit alldelesfördetaljrikförsektionsmötetvilkethargjortattdetvaritlitetintresseförden. Eftersomrambudgetenbyggerpåenpreliminärkonkretiseradbudgethardesomär intresseradefortfarandemöjlighetattgåigenomalladetaljermedandesombaravillse helhetenkandiskuterasektionensekonomiistoradrag. Styrelsenkommerfortfarandeståtillsvarförsinahandlingarochbeslutinförsektionsmötet,så denkonkretiseradebudgetenkommerpåsättochvisfortfarandebehövagodkännasav sektionsmötet. 3.4 Kvittoredovisning1och1företagskort1 Verksamhetsåret13/14varförstaåretsektionenhadetvåkreditkort.Undertidigare verksamhetsårnåddeviupptillkreditgränsenförettkortochdenenklastelösningenpådetta problemvarattskaffaännuettkort.detärävenenlogiskutvecklingattsektionenbehöverfler kortnärverksamhetenväxer.förändringenharöverlagfungeratbra.flersektionskortinnebär ävenflertransaktionerochkvittonfråndessakort.dettaleddetillattdetunderenperiodunder höstterminensaknadesendelkvitton.efterattproblemetpåpekadesförbättradesdock hanteringenavkvittonundervårterminen.ettannatproblemsomuppkommitärattmånga småköpgörsmedsektionskorten.dettagörattkassörenfårmycketextrajobbochflerkvitton ökarävenchansenattkvittonförsvinner.dessatvåproblemkanenkeltåtgärdasgenomattman försökerundvikasmåinköpmedsektionskortenochfortsätterinformeraomhurviktigtdetär attkvittonaåterlämnastillkassören. 3.5 Fortnox1 Verksamhetsåret13/14börjademedattvibyttebokföringsprogramtillFortnox.Denna förändringkommertillstörstadelförenklakassörensarbetemendenkommerävengöradet lättareförrestenavsektionenattanvändasigavtidigareekonomiskautfall.mankommernu enklarebudgeteraförnyaevenemanggenomattgåigenomkostnaderfråntidigareliknande evenemang.

18 Londonresan1 VårterminensLondonresagickbetydligtsämreänbudget.Dettapågrundavattkostnaderna nästintilldubbladesfrånvadsomvarbudgeterat.ommanbortserfråndeorganisatoriska anledningarnatilldeextrakostnadernakanmanseattsektionenssättattarbetamedekonomi ochbudgetintenåttnertillutskottet.dettaleddetillmissförståndomvilkenbudgetdehadeatt rörasigmednärdetkomtillsjälvaresan.ettannatproblemvarattdebankkontonsomfinnsför störreevenemangvarupptagna.bgifickdärförhanteraekonominheltutanförsektionenoch desskonton,ettundantagtillvanligpraxisisektionen.bättreinformationtillalladelarav sektionen,intebarastyrelsen,ochutvärderingavantaletbankkontonochdess användningsområdenkanenkeltlösadessaproblem. 4 Styrelseprojekt1och1förändringar1 4.1 ITsektionens1syfte1och1övergripande1mål11 FöratttydliggöraförI<sektionensmedlemmarsamtexternaparterformuleradesI<sektionens övergripandemål.dessaärniostyckenmålsomtillsammanstäckerdehuvudsakligamålsomvi villarbetamotpåi<sektionen.deövergripandemålenharsedananväntsnärutskott,grupper samtstyrelsensattesinaegnamålförverksamhetsåret/terminen. Styrelsensatteförstuppettförslagpåövergripandemålsomsedanrevideradesunderett stormötesamtsektionsmöteförattinvolverahelasektioneniframtagandet.målenfinnsi reglementetochpresenteradepåhemsidanochtankenärattdessaskakunnaanvändasunder enlångtidframöverdådeärväldigtövergripandeochlångsiktiga. 4.2 Seniorskollegiet11 Entydligramförhurettseniorskollegiskullefungerasammanställdesochpresenteradesbland annatpåettsektionsmöte.efterinputfrånäldrestudenterochföredettastyrelsemedlemmar somdiskuteratsammafrågafannsentydligmallförhurettseniorskollegiumskullefungerapå I<sektionen.StyrelsenHT14ärdenförstastyrelsesomkommerväljaettsådant seniorskollegiumförattbörjaarbetameddemtillhösten.seniorskollegietssyfteärattbidra medlångsiktighet,hjälpatilliåterkommandefrågorsamtfungerasomallmäntstödtillsittande styrelsemenävenrestenavsektionen. 4.3 Hållbarhetsfrågan1i1utbildning11 Hållbarhetharåterlyftspåsektionen.Ettförslagförhurhållbarutvecklingskaintegrerasmeri helautbildningentasfram.förslagetbyggerpåattfråganintebaraskalyftasienstakaämnen somdirektberörämnet(såsomkursenmanagementförhållbarutveckling).detskaäven integrerasidekurersominteharlikatydligakopplingartillämnet.förslagetläggsframtill programledningensomärpositivatillförslagetochtarärendetvidare.uppföljningavdettaoch vidarearbetekvarstår. Vidareplanerashållbarhetstänketintegrerasävenisektionensdagligaochlångsiktigaarbete. Dettaskaarbetasvidaremedunderhösten. 4.4 Projektgruppen1och1idétävling11 Tillenbörjanskapadesenfaktiskprojektgrupppåsektionensomskullehjälpatillatttatillvara medlemmarnasprojektidéerochengagemangutöverdetdagligautskotts<ochgrupparbetet. DettaskaladessedannertillenprojektansvarigiIvent.Dennapersonharfungeratsom

19 kontaktpersonochvaritenförstakontaktfördenpåsektionensomvillgenomföraett projekt.enidétävlinganordnadesförattlyftamedvetandetochintressetfördettadär medlemmarfickskickainsinaidéerpåprojektochsedangenomgåenomröstningpå Facebook.Vinnarengenomfördesittevent,mendettydliggjordesfördeandraattalla fårgöraprojekt/eventpåsektionenochatttävlingenendastfannsförattskapaettstörre intresseochenstörremedvetenhet PRT.grupp1etableras11 EfterdiskussionerunderflertaletterminerstartadesenPR<gruppigång.Medmycketinputfrån I<konferenserochsektionsmedlemmarskapadesenmallförhurgruppenskulleverkaochseut. InputfrånsektionsmedlemmarkomblandannatfrånenPR<pub,stormöteochsektionsmöte. PR<gruppenssyfteärattmarknadsföraochstärkaLund<I<varumärkettillframförallt gymnasiestudenter,mediaochivissutsträckningnäringsliv,menävenandraexternaparter. 4.6 Kultur1 Ettavstyrelsensprojektunderåretvarattjobbamedkultureninomsektionen.Styrelsenville ökatransparansenochfortsättajobbapåochförbättradenhärligastämningsomfinnsinom sektionen.konkretasakersomgjordesinomdettaprojektvaratthållaenspeak<up<dayinnan vårterminsmötet,därstyrelsensattifoajénochbesvaradefrågorsamttoginputfrånsektionens medlemmar.enannanidé,somtyvärraldrigkomlängreäntillidéstadiet,varattinstiftanågon formavpristillenpersonpåsektionensomgjortsigförtjäntavdetta,exempelvisgenomatt varaengodvän.enviktigdelinomkulturprojektetharocksåvaritattreflekteraöver sektionensrekryteringsprocess.påettstormötefickalladeltagarediskuterarekryteringen utifrånolikafrågeställningarismågrupper,ochmedinputfråndettaochstyrelsensegna erfarenheterfrånrekryteringarunderåret,skrevsettrekryteringstestamente.idetta testamenteförklarashurrekryteringengicktillunderverksamhetsåret2013/2014,samtges tipsomvadnästastyrelsebörtänkapåochmöjligaförändringsförslag. 4.7 Policy1för1informationsspridning1 Grundentilldennapolicytogsframredanunderslutetavvåren2013,meddåvarandeInfO< ordförandefannylundkvistsominitiativtagare.bakgrundentillpolicynvarattsektionenhade mångaolikainformationskanaler,exempelvishadenästanvarjeutskottochgruppsinegna facebooksida.dettaleddetillattmångasektionsmedlemmarkändeattdetvarsvårtatthitta informationochattdetvarlättattmissainformationidetspretigainformationsflödet.våren 2013släpptessektionensnyahemsida,ochenanledningtillpolicynvarocksåattsetillatt hemsidanhöllslevandeochgjordestillenviktiginformationskanal. Sammanfattningsvisgårpolicynutpåattsamlasektionensinformationsflödetilltre huvudsakligainformationskanaler,dessaärhemsidan,facebooksidan SektionenförIndustriell ekonomilth samtnyhetsbrevet.detfinnsävenenfacebook<personsomheter Styrelsen IndustriellEkonomiLund,somkananvändasförattgöramindreinläggideolika klassgrupperna.denstörstaförändringenvaralltsåattallagrupperochutskottficksluta användasinasidorochgöradeosynliga,ochiställetmeddelaallinformationviaovannämnda kanaler.höstterminen2013bestämdessomprövoperiodochdärefterutvärderades konsolideringenavinformationskanalerochdennyapolicynvidvårterminenförstastormöte. Allanärvarandepåmötetvariprincipöverensomattsektionensinformationsflödeblivitbättre ochtydligareochattmandärförbordefortsättapåsammavis.någrasmåändringargjordesav

20 deriktlinjersomtagitsframförprövoperioden,ochdärefterröstadessektionens PolicyförinformationsspridningigenompåVårterminsmötet Internationell1tillgänglighet1 Underåretpåbörjadesettarbeteförattbättreintegrerasektionensutbytesstudenteri sektionslivet.detpåbörjadesävenettarbeteförattintegrerasektionensmedlemmarmeri ESTIEM,deteuropeiskaI<samarbetet,somtraditionelltsköttsavsektionensinternationella utskottinuti.konkretaåtgärdersomgenomfördesförattbättreintegrerautbytesstudenterna varattivent,inutiochsexitillsammanshöllivissanollningsaktivitetervidterminsstartenefter jul.tillexempelanordnadedeenbiokvällienföreläsningssalochenstorsittningsom avslutningpånollningen.enannanåtgärdvarattmanbeslutadeattallasektionenseventskaha enkortsammanfattningpåengelskaförattävenutbytesstudenterskainkluderas. VidvårterminensbörjanvarInUtItillsammansmedmotsvarandeutskottpåChalmersvärdarför ettestiemarrangemangsomkallasvision.attvartannatårhållaiettsådanteventären förutsättningförsektionensmedlemskapiestiem.traditionelltharmycketavsektionens arbeteochkontaktmedestiemsköttsavdetinternationellautskottet,meniårpåbörjadesett arbetemedattgöraestiemtillgängligtförhelasektionenochatttydliggöravadvikanfåutav ESTIEM.Ettexempelpådettaärattinformerameromdeolikaarrangemangsommankanåka påviaestiemochattlåtasektionensmedlemmaransökaomattåkapåestiemsterminsmöten. 4.9 Mall1för1uppstartande1av1nya1grupper1och1projekt1 UnderåretstartadesframgångsriktsektionensPR<grupp.Ävenendelandraidéerpånya grupperochprojektdökuppunderåret,ochförattförenklauppstartandetavennygruppoch setillattmangörpåungefärsammasättinomsektionen,togsenmallframsombeskriveren lämpligprocessförattstartaennygruppellerettprojekt.mallenharsinutgångspunktijusthur PR<gruppenstartadesochinnehållerförutomenbeskrivningavdennaprocessävenolikatips ochrådatttänkapå Policy1för1lokaler1och1inventarier1 Underårethändedetfleragångerattsektionsmedlemmarhördeavsigtillstyrelsenochville lånaolikasakerblandsektionensinventarier.förattgörautlåningenrättvisochsäkerför sektionen,upprättadesdärförenpolicyförhurochnärsektionenlånarutinventarier,ochvilka villkorsomgälleromnågotförsvinnerellergårsönder.policynärettkontraktsomdensom lånarfårskrivapå.isambandmeddettabestämdesattsektionensägodelartillhöralla medlemmarochdärförkanlånasavalla.ettundantaggjordesförsektionensljud<och ljussystem,eftersomdettaärväldigtdyrtattersättaochkräverenvisskunskapförattkunna hantera Mailsystem1 Sektionensmailsystemsomanvändesunderstörredelenavverksamhetsåretvargammaltoch svårhanterligt.därförpåbörjadeadministrativtansvarigettarbeteförattbytatillettannat mailprogram.efteratthatagitinputpåblandannati<konferenserbeslutadesatt gratismjukvaranmailchimpskulleanvändasistället.dettamailsystemanvändsavblandannati< sektionenpåchalmersochvästgötanation.förattkunnaanvändasystemetbehövd listor skapasförvarjeklass.maillistornaficksektionenfrånkåren,mendessavardåligtuppdaterade ochbehövdesedankompletterasmedfleraadresser.infofickiuppdragattgöraennylayoutför

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 Protokoll Höstterminsmöte 2013 Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 "#$%&'()"*+,'(-./01231%456'22'7'%831%459%:;

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Protokoll Höstterminsmöte 2012

Protokoll Höstterminsmöte 2012 Protokoll Höstterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-11-12 Mötesprotokoll Höstterminsmöte, I-sektionen Gällande samtliga

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31 Styrelsemöte, PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 31 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 01 27 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2013

Protokoll Vårterminsmöte 2013 Protokoll Vårterminsmöte 2013 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-04-16 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-02

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-02 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-12- 02 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör),

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Protokoll Vårterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Mötesprotokoll Vårterminsmöte, I-sektionen Tid: tisdag den 24

Läs mer

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare.

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare. LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola Vårmöte, I-sektionen PROTOKOLL Tid: Måndagen den 28 mars kl 15.00 Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH Ärenden: 1. Mötet öppnades 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-02-17 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 02 17 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf),

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-19, kl. 12.00 Plats: M:L1, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-26 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-26, kl. 12.00-12.40 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin),

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-12-01, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-11 kl. 17-20. Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Närvarande: 22 förtroendevalda, Phøset, 6 tillträdande Styrelsemedlemmar. Ärenden : 1.

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-09-30, klockan 17-20 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande Elin

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte: Dagordning

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte: Dagordning PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 24 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise Lyckvik (Admin), Carolina

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2016 Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 3 Maj 2016 Sida 1 av 26 Vårterminsmöte 2016 SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-12 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-12, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-01-19, kl. 16.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-10, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida.

Elaine besvarar mötets frågor. Resultatrapporten i sin helhet finns att läsa på A-sektionens hemsida. 1. SOFMÖ 2. Val av mötesordförande Rasmus Kjellén, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Rasmus Kjellén till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Amanda Oskarsson

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-03, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf), Hanna Krokström (Admin),

Läs mer

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1.

00001 Mötets öppnande Sektionens ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns vårmöte 2014 öppnat klockan i TP1. Datum: 2014-03-26 Närvarande: 50, varav 9 styrelsemedlemmar och 5 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna Stadgar inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2016-06-07 INNEHÅLL 1 SEKTIONEN 2 MEDLEMMAR 3 ORGANISATION 4 VALBEREDNING 5 REVISORER 6 VAL 7 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-11-08, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-04-28 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-04-28, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2013-09-17 s första ordinarie höstmöte Plats: HA1 HA1 Tid: 12:00 13:00 och 17:15 à Tisdagen den 17 September kl. 12:00 1 Mötets öppnande Erik Hansson förklarar mötet öppnat 12.05. 2 Adjungeringar Lisa Hanse, Lisa

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-09, kl. 14.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna

Läs mer

Vårterminsmötesprotokoll

Vårterminsmötesprotokoll Vårterminsmötesprotokoll Närvaro: Mattias Axelsson D96 Talman Christian Berling D00 Sekreterare Jonas Hörström D99 Anders Rangevall D98 (tom 20) Fredrik Salomonsson D98 Johan Persson D99 Torbjörn Eklund

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN HALLANDS NATIONS NATIONSMÖTE 111201

PROTOKOLL FRÅN HALLANDS NATIONS NATIONSMÖTE 111201 PROTOKOLL FRÅN HALLANDS NATIONS NATIONSMÖTE 111201 1 OFMÖ Mötesordförande ATM hälsade alla välkomna till terminens sista nationsmöte och förklarade mötet öppnat. Nomineringar till valberedningen togs upp.

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-08-26 Protokoll Styrelsemöte, Tid: 2015-08-26, kl. 11.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Styrelsemöte 2015-10-13 MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-10-13, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 03 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf),

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare.

Nancy Li (styrit) väljs som sekreterare för mötet. Linus Färnstrand (IT1) och Kristofer Edvardson (IT1) väljs som justerare tillika rösträknare. 1 Mötets öppnande Rickard Nilsson (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll. Ständigt adjungerade. Av mötet adjungerade. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Fullmäktige

Protokoll. Ständigt adjungerade. Av mötet adjungerade. Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Fullmäktige Protokoll Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet Fullmäktige 2016-05-11 Närvarande ledamöter My Bodin (ledamot) Saga Cornelius (ledamot) Gustav Ekström (ledamot) Marina Hansson

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Onsdag 9/10 2013 Gröjersalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 18.00 23.00.1 Mötets öppnande. Kristian kull förklarade mötet öppnat klockan 18:28..2

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Dagordning och handlingar för sektionsmöte 6 för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Dagordning och handlingar för sektionsmöte 6 för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Dagordning och handlingar för sektionsmöte 6 för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Datum: 18:e maj Tid: 18:00 Plats: D770 (Deltasalen) 1.Formalia 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Närvaro

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2016-02-16 MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-02-16, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf),

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer