Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07"

Transkript

1 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: kl Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg (Sexmästare), Clara Lindsjö (Info ordf), Sara Velin (AlumnI ordf), Svante Nyman (Ivent ordf), Dani Sagar (InUtI ordf), Emma Malmström (SRI ordf), Albert Höjerback (vice AU ordf), Egil Nordgren (revisor), Johan Fogelmark (revisor), Mattias Wendler (Överphøs). Ärenden : 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande: Joel Oredsson väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare. 4. Val av justerare: Svante Nyman väljs till justerare. 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande 6. Föregående mötesprotokoll 7. Ekonomi a. Äskningar i. Portabel projektor (Bilaga 1) 1. Beslut : Godkänns. b. Budgetförslag : Läs igenom underlaget (Bilaga 2) inför onsdagens diskussion och kom med alla synpunkter och förslag ni kan komma på. Vi är fortfarande budgeterade att gå lite plus, varför ytterligare idéer om vad vi kan lägga pengar på uppmuntras! c. Uppdatering : Utfall Äskning till PLI (Bilaga 3) i. Programledningen ger oss mycket mindre pengar i år vilket är tråkigt. Detta beror på att de i sin tur får mindre pengar. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 1 av 5

2 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Uppdatering av projekt: a. I forum: Proposition angående införandet? i. En gång per termin är rimligt men det känns riskabelt att lägga fler måsten på Styrelsen genom att lägga in detta i reglementet. ii. Vi rekommenderar nästa Styrelse att hålla ett I forum men detta bör inte vara ett måste om ingen projektgrupp kan tillsättas. iii. Styrelsens sammansättning kommer också påverka vilka möten som hålls. iv. Beslut : Vi väljer att avvakta med eventuell proposition. b. Renovering av M café: Träff med Andreas Svensson och Mattias Dowler den 10 april för diskussion av förslag till renovering. c. Renovering av lokaler: Puh Väntar! d. Slaget om Lund: Hur går det? i. Projektgruppen kommer att hänga i M huset imorgon onsdag 8 april för att promota eventet och svara på frågor. ii. Joel hör med ordförandekollegiet angående Slaget om Lund hur är intresset etc.? e. Tandem: Uppdatering. i. TLTH tar avstånd från alkohol som är köpt på olagligt vis och det är upp till tandemgeneralerna att lösa detta. ii. Biljettsläpp ikväll kl 00.00! f. Tackresan: Hur går det? Till exempel Facebook event, anmälan, matpreferenser? i. Det går bra, projektgruppen har tagit in anmälningar. ii. Projektgruppen förtydligar upplägget med resan (flyttat fokus från alkohol till kvalitet av andra slag) för ansvar. 9. Informationsflöden a. Facebookgruppen Sektionen för Industriell ekonomi LTH i. Problematik: Många är admins för gruppen vilket gör att flödet är svårt att kontrollera. Många kan i princip lägga upp vilken information som helst som de tycker passar sektionen (lite som klassgrupperna). Vilka ska vara admins? Ska man skicka till Styrelsen i stället för att få bli admin? Till vem? ii. Förslag: En eller flera ansvariga för det som skrivs (alltså att informationspolicyn följs). iii. Dagsläget : 1. Facebookgruppen har 39 admins (antagligen alla som någonsin velat lägga upp något är admins) och 404 medlemmar. 2. Facebookpagen har 29 admins (där är alla antingen gruppordföranden, fotografer eller projektansvariga) och 702 likes. 3. Inläggen på Facebookgruppen tenderar att vara mindre officiella, men handlar alltid om sektions /eller kårverksamhet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 2 av 5

3 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi iv. Claras förslag: 1. Byt namn på gruppen till något som klingar mer internt, till exempel Gruppen för Iare på LTH, Världens bästa I sektion eller Isbjörnens vänner och eventuellt byt även coverphotot till något mindre likt pagen. 2. Införa en ändring i policyn som säger att meddelanden till sektionsmedlemmar (till exempel om biljettsläpp, fylla i formulär, anmälan av olika saker) bara behövs läggas upp i gruppen. v. Admins : 1. Ha samma upplägg som på pagen, att det endast är gruppordföranden, fotografer och projektansvariga som får vara admins i gruppen. 2. Låta det vara som i dagsläget (det läggs ju egentligen inte upp något farligt/dåligt/irrelevant). 3. Inspirera varje utskott/utskottsparaply att ha en kommunikationsansvarig som är väl införstådd i policyn och samlar in och lägger upp meddelanden på pagen/i gruppen (t.ex. en i AU, en i SexI, en i Image, en i Arkad gruppen osv. undantaget Info, som lägger upp foton kontinuerligt). vi. Beslut : Diskuterar vidare under onsdag och torsdag då vi skriver propositioner. b. Facebookgruppen vs Facebookpagen i. Proposition: Uppdatering av Informationspolicyn inför VT mötet. ii. Beslut : Diskuterar vidare under onsdag och torsdag då vi skriver propositioner. 10. Mailsignaturer a. Nytt förslag från Joel och Jesper Tempel: i. JOEL OREDSSON SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI (LTH) Ordförande, Styrelsen +46 (0) ii. Beslut : Joel tar fram ett nytt förslag där det står Lunds Tekniska Högskola samt hemsida. 11. Övrigt a. Speak up day i. Påminnelse: Styrelsetröja på! ii. Diskutera propositioner och motionssvar (vad ska skrivas ut? Styrelsens sammansättning?). iii. Promota: Sista dagen för matanmälan. b. Uppdatering: Lokaler och städning. i. Vi har en ny lokal (om än tillfällig). Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 3 av 5

4 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Phøset rapporterar a. Uppdragskickoff med M:arna. b. Stormötet kommer att handla om nollningen och phøset kommunicerar med Hedda inför detta. c. PLI älskar Phøset! 13. Utskotten rapporterar a. Länk b. Joel mailar Andreas angående om han kan lösa flera salar under lunchtid (för tillfället har vi M:L1 under alla luncher). c. Clara ansvarar för det nya mötesschemat (med nya salar). d. INKA deal:ade med adsensus under arbetsmarknadsdagarna och sektionen fick på så vis en utbildning som företaget erbjuder sektionen. i. Kommer att bli ett förevent till INKA och erbjudas sektionsmedlemmarna (om än väldigt tidigt!). 14. Kåren rapporterar: Utgår då kåren ej är närvarande. 15. Kommande möten a. Nästa styrelsemöte: 14 april, 2015 b. Kvällsmöten: i. 8 och 9 april, 2015 ii. Vid behov: 15 april, 2015 iii. 20 april, Mötet avslutas Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 4 av 5

5 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Action Points a. VT mötet (gråmarkera på följande to do list allt eftersom ni gör era AP:s!) i. Svante: Fixa två justerare (närvarande under hela mötet och oberoende ). ii. Louise: Hur går det för CafI? iii. Att köpa iv. Punsch + plastshotglas v. Godisregn (Sara) vi. Carro: Pynta M:A. vii. Styrelsen: Fixa Google Presentation. viii. Styrelsen: Fixa Google Utvärderings Formulär. ix. Styrelsen: Vill vi ta något foto? b. Tackresan i. Carro: Vara storkökskunnig och tar med intyg på detta. ii. Projektgruppen: Förtydligar upplägget med resan (flyttat fokus från alkohol till kvalitet av andra slag) för ansvar. c. Joel: Hör med ordförandekollegiet angående Slaget om Lund hur är intresset etc.? d. Styrelsen: Påminnelse Ta med styrelsetröja på måndag (Speak up day)! e. Joel: Mailar Andreas angående om han kan lösa flera salar under lunchtid (för tillfället har vi M:L1 under alla luncher). f. Clara: Ansvarar för det nya mötesschemat (med nya salar). g. Joel: Ny mailsignatur. Louise Lyckvik, sekreterare Svante Nyman, justerare Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 5 av 5

6 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! VT15 Datum: Ansvarig: Jesper Tempel & Joel Oredsson Mobilnummer: +46 (0) / +46 (0) Mejladress: Utskott/grupp/post: Ändamål: / Seniorskollegiet / Ordf. Vi önskar köpa in en andra projektor till Sektionen som är (väldigt) portabel och enkelt går att använda vid evenemang. Projektorn som äskas för är väldigt liten (ca 13x13x6 cm) och säljs just nu till rabatterat pris från 1495 till 699 kr (53% rabatt), se Med dagens projektorsituation är det inte särskiltt enkelt att varken ta ner eller sätta upp projektorn varför man istället inte använder den Inköpet skulle bidra till att Sektionen på ett enkelt sätt kan låna projektorn och enkelt ta med denna samtidigt som vi har en, relativt stationär, projektor i Styrelserummet. Rörande väska väntar vi med detta då vi (1) inte tror att det behövs och (2) tror att vi som förvaring t.ex. skulle kunna använda en f.d. matlåda alternativt förvara projektorn med sladdar och fjärrkontroll i en tidsskriftshållare i Styrelserummet. Budget: Projektor 699 :- Summa som äskas: 699 :- Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: Äskningen godkänns med summan: Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (kassör: Olle Gemfors): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 1 av 1

7 Samlad budget för Sektionen för Industriell ekonomi, HT2015-VT2016 KOSTNADSSTÄLLE INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN SEXMÄSTERIET Sexmästeriet FestI Källaren SpexI SRI AU AU NGI BGI Case INKA INFO IVENT Ivent CafI INUTI ALUMNI Alumni Mentorsgruppen PRYLET NOLLNING ÖVRIGT TOTALT KOMMENTAR: Största förändringarna är att alla intäkter undersökts och därmed är omsättningen högre än förra året (för att återspegla verkligheten). Alla utskott/grupper har fått en post för representation under sektionsminglet och nollesöndagen. Glädjepengar budgeterat efter ordförandenas bedömningar om gruppernas storlekar efter höstrekryteringen. Vi har också budgeterat för att Sektionen ska bli isbjörnsphadder.

8 STYRELSEN I-konferens bidrag från PLI För Ordförande och SRI-ordförande Uppdragspub Styrelsetröjor För de nya styrelseledamöterna varje termin Skifteshelg I-konferens Anmälningsavgift, resa, present, osv. I-konferens i Lund Används då I-konferensen hålls i Lund Representation, tillställning Nollegasque för styrelsen på HT och Ordförandes representation på VT, bl.a INKA-bankett. Representation, internt Intern representation i syfte att ta in input från sektionsmedlemmarna, samt under nollesöndag och sektionsmingel Representation, externt Julkort, samarbetsfrämjande Representation, inför sektionsmöte Exempelvis speak-up-day inför sektionsmöte I<3M-konferens Konferens med M-styr samt M- och I-phøs Kvällsmöten Stormöten Internat, nollning Baserat på förra årets utfall, räckte gott och väl Glädjepengar, Presidiet TOTALT KOMMENTAR: Skifteshelg ökad till 4000 per termin. Många poster har flyttats till övrigt eftersom de egentligen inte berör Styrelsen. Summor på Stormöten/Kvällsmöten diskussionspunkt.

9 SEXMÄSTERIET SEXMÄSTERIET Glädjepengar Arbetsutrustning Arbetskläder Köps in vartannat år för Representation Tänkt att användas till sektionsmingel och nollesöndag FESTMÄSTERIET Admnistration Skidfest Herrmiddag Togafest Combisittning Temasittning Nytt event under nollningen. I biljettpriset måste hänsyn tas till att förvänt ska ingå. Nollejobbartack Höstsittning Masqueradbalen Julfest Sångbokssittning Vårsittning Kommentar Vårevenemang Kommentar Tandem KÄLLARMÄSTERIET Nollegasque I biljettpriset måste hänsyn tas till att Gasquebrunch ska ingå I-Pub på hösten och 3 på våren Provningar Vinterbanketten Kockrockar SPEXMÄSTERIET Event Rekvisita och dylikt Talangsittning Replokal, I-bandet Glädjepengar, I-bandet TOTALT KOMMENTAR: Glädjepengar lagt övergripande för utskottet eftersom de gör så i praktiken. Representation något högre än för andra eftersom de är så många. Annars är en del ändrat, men det allra mesta är +/-0 ändå, så det påverkar inte så mycket. Masqueradbalen skulle kunna omsätta så mycket som om den hålls på Grand, diskussionspunkt till vår genomgång.

10 STUDIERÅDET Kursutvärderingar Baserat på antalet studenter på programmet Glädjepengar Årets lärare CEQ-incitament Present programledningen Tack till deltagare på specialiserings-/ceq-möten Fika och material vid arbete med äldre studenter/alumner Studiekvällar Inspirationsföreläsning/kurser utöver kursplan TOTALT KOMMENTAR: Största förändringen är 5000 istället för 2000 för föreläsning/annat. I övrigt något minskad post för presenter. Tacket till deltagare på möten inlagt. Studiekvällar inlagt enligt önskan från Sektionen, måste dock diskuteras i vilken utsträckning, just nu beräknat tre per läsperiod, plus en extra under den första utöver de som anordnas under nollningen.

11 ARBETSLIVSUTSKOTTET AU Glädjepengar Representation Tänkt att användas till sektionsmingel och nollesöndag NÄRINGSLIVSGRUPPEN Glädjepengar Företagskontakter Företagsarrangemang Stockholmsresa, företag Stockholmsresa, deltagare Stockholmsresa Resa, boende, tryck av CV-bok, m.m. Värdeskapande evenemang Arrangemang av NGI:s eventgrupp som ska skapa värde för sektionens medlemmar utan att intäkter för evenemanget krävs BÖRSGRUPPEN Glädjepengar Företagsarrangemang Marknadsföring Londonresan Varav 5000 av intäkterna är företagsspons Stockholmsresan CASEGRUPPEN Glädjepengar Casetävlingar Workshops I-Case Lokal Uttagning I-Case Deltagaravgift & Resa Nollas året då finalen av I-Case hålls i Lund I-Case Final Deltagaravgifter För när finalen av I-Case hålls i Lund, vilket härnäst inträffar HT17 I-Case Final Företagsavtal INKA Administration Glädjepengar Utställare Inför INKA-evenemang Bankett Intäkterna kommer från bankett- & eftersläppsbiljetter Mat mässdag Sök spons för att sänka! Mässhall Matta, bord, mat till de som preppar etc Katalog Banderoll Köptes in ordentligt verksamhetsåret 14/15, bör kunna användas igen varför banderoll tagits bort för året 15/16 Marknadsföring Broschyrer till företag, kaffe till studenter, etc. (ej hoodies) Säljresa för projektledare Diverse För övriga kostnader som skulle ge mervärde till INKA, ex. morot till företagsvärdar TOTALT KOMMENTAR NGI: Alla intäkter klumpade till en post, finns ingen anledning att dela upp för det stämmer aldrig ändå. Lagt in 6000 under den vaga posten värdeskapande evenemang för att ge deras eventgrupp lite att jobba med KOMMENTAR BGI: Marknadsföringsdelen borttagen, ökade sponsintäkter och sänkta kostnader på Stockholmsresan. KOMMENTAR CASE: Intäktskrav lagda på Case, ska hålla en tävling under hösten också. KOMMENTAR INKA: Mässhall kanske borde ökas för att man brukar bjuda på mat till mattläggarna

12 INFORMATIONSUTSKOTTET Glädjepengar Årsboken St Patrick s day-sittning Transport Resa till tryckeriet för upphämtning Tryck av I-Type En I-type per termin I-Typesläpp Tävlingar I-type TOTALT KOMMENTAR: St Patricks för första gången med i budgeten. Tryckkostnad höjd för att återspegla verkligheten.

13 AKTIVITETSUTSKOTTET IVENT Glädjepengar Kulturaktiviteter Många evenemang som hålls kostar en liten slant för deltagarna, men är svåra att budgetera intäktsmässigt. Därmed är resultatet det viktigaste på denna post Luciamorgon Sportaktiviteter Många evenemang som hålls kostar en liten slant för deltagarna, men är svåra att budgetera intäktsmässigt. Därmed är resultatet det viktigaste på denna post Vindsurfning I<3M Summer Games Nollningsaktiviteter Budgeterat för att två aktiviter ska hållas under nollningen Fotbollslag Volleybollag Squashstege Hyra Vårfruskolan (innebandy) Hyra Victoriastadion (fotboll) Hyra Victoriastadion (volleyboll) Karneval Används vart fjärde år då Karnevalen anordnas i Lund. Nästa gång är VT2018. VT2014 blev omslutningen för karnevalen ,4. CAFI Glädjepengar Sillfrukost innan FlyING Frukost innan nollelördag I-brunch Julfika Tentafika Sektionsmötesmat Övriga aktiviteter Avser ytterligare tillfällen då CafI vill bjuda på fika (som t.ex. under I-forum) TOTALT KOMMENTAR IVENT: Ivent budgeteras för första gången för att dra in en del pengar också. Det är väldigt svårt att bedöma denna summa, men blir mer rättvisande om det finns åtminstone en symbolisk intäktspost på sport respektive kultur, även om resultaten på dessa poster i praktiken blir det som är viktigt att följa. KOMMENTAR CAFI: Nollningsfrukostarna har man tidigare tagit betalt för trots att de budgeterats att kosta. Nu är CafI medvetna om det och kostnaderna har höjts för att motsvara senaste årets utfall av de höjda kostnaderna har tagits från övriga aktiviteter på hösten, men ytterligare 1000 behövde skjutas till. De ska nu heller inte ta betalt för dessa evenemang.

14 INTERNATIONELLA UTSKOTTET Glädjepengar Council meeting PLI bidrar med per kalenderår, kostnad beror självklart på resmål TIMES Lokal uttagning TIMES resekostnader vinnare PLI bidrar med per kalenderår, kostnad beror självklart på resmål Activity week ESTIEM-evenemang Vårresa Utlandsstudiemässa Resedagboksincitament Utlottning av pris för att få folk att skriva resedagböcker som ska upp på hemsidan Nollningsevent Bidrag, anmälningsavgift ESTIEM TOTALT KOMMENTAR: Nollningsevent är oklart vad det kommer att mynna ut i för evenemang, men finns med för att InUtI ska ha utrymme för att genomföra något där. Resedagbokspromotion inlagd för att ge alla som varit på utbyte en morot för att skriva lite om sin erfarenhet så att vi kan få uppdaterade reseberättelser på hemsidan. Tyvärr kommer intäkterna för resor till Counsil meeting och TIMES att minska eftersom PLI inte kommer att bidra med lika mycket pengar till detta som tidigare.

15 ALUMNUTSKOTTET ALUMNI Glädjepengar Mastersittning Alumnhelg Examensceremoni AW Stockholm Transport för två personer plus mat på evenemanget AW Malmö Transport för två personer plus mat på evenemanget Inspirationsföreläsning Placement report Genomförs vart tredje år, senast VT13, görs nu igen VT16 MENTORSGRUPPEN Administration Glädjepengar Bidrag från PLI vardera för mentorsprogrammen per kalenderår Mentorskickoff Internmentorskickoff Adeptträff Fika Mentorsavslutning Internmentorsavslutning TOTALT KOMMENTAR ALUMNI: Alumnhelgen inlagd från början. Posten transport borttagen. Posterna för AW är höjda för att vi ska kunna bjuda på mat på dessa. KOMMENTAR MENTOR: Inga förändringar, de kände sig nöjda.

16 PRYLET Glädjepengar I-attiraljer Kostnaderna för inköp HT15 skulle kunna bli högre, men budgeteras inte för detta för att kunna göra en avvägning utefter likviditeten under HT Sektionsglas Beställs ungefär vartannat år, kostar då ca , senaste inköp VT15, bör behöva köpas HT16 Tygpåsar Beställs ungefär vartannat år, kostar då ca 6 500, senaste inköp VT15 Tygmärken Ingår i ouverallpaketet Ouveraller Promotion Godis, marknadsföring etc. vid försäljning TOTALT KOMMENTAR: Sektionsmärken inlagda som separata poster för att ansvaret ska ligga på prylet. Budgeterat för att de ska kunna släppa en ny kollektion per år enligt deras önskan, vilket i praktiken i princip bara innebär ökade kostnader med motsvarande ökade intäkter.

17 NOLLNING 2015 Glädjepengar Studiecirklar Sponsorer Temasläppsfest Uppdragsphaddersittning Temaphadderkickoff Uppdragsphadderkickoff Tygmärken Inklusive alla sittningsmärken Välkomstsittning Förevent Kommer att ingå i det pris som tas ut för Temasittningsbiljetten Studiekvällar Luncher beställda av PLI Försäljning av externa biljetter Försäljning av biljetter till Kårens event, samt eftersläppsbiljetter och spexbiljetter Gasquebrunch Kommer att ingå i det pris som tas ut för Gasquebiljetten Bilhyra Transport Outfits Med argumentet att billigast möjliga alternativ väljs Nollningsschema till foajén Nolletidning Material Mat Mikael Hansen Medaljer Kuvert fester Representation på sittningar Nollesöndagen Försäljning av baguetter Soffa nollesöndagen Kläder øverphøshinderbana Dekal kårkampssköld Phøsfilm Priser Gasque Nollekollen ING-vasion-dagen Anordnas inte av phøset, men ligger här ändå pga preliminär planering och därmed oklar ansvarsfördelning Färg Phøset kör en sponsrunda inför nollningen och köper sedan in den färg som i övrigt behövs Diverse nollningskostnader TOTALT KOMMENTAR: Temasläppsfesten för första gången med i originalbudgeten. Bil inlagd som under nollningen delas med Sexmästeriet (rimlig kostnad Carro?). Gjort ett stort försök att verkligen spegla hur nollningen kommer att bli. Medaljer tillagt. Material och ett par till poster för att överensstämma bättre med utfallet. Har skapat många fler poster och därmed kunnat minska Diverse nollningskostnader från 10k till 5k. Min bedömning är att största delen av den posten förra året kom på grund av oerfaren kassör och phøs som inte blivit tillräckligt instruerade om redovisning. Detta tar jag med mig till mitt testamente och min överlämning. PLI/SVL kan inte längre ge oss pengar för att bjuda på mat under studiekvällarna under nollningen, vilket innebär att intäkterna där minskat från till Som det är budgeterat nu och som jag föreslår är att vi ändå bjuder på mat men att vi som sektion bjuder på det. Nollekollen är rödmarkerad för att detta är en förfrågan från Phøsets sida om att skaffa en app till nollningen för att underlätta informationsflödet, vilket i så fall kommer att gå på 3500 kr. Posten Förvänt avser någon form av förfest till en Temasittning som planeras att hållas tillsammans med flera andra sektioner. Det är dock endast i planeringsstadiet, varför posten ännu är relativt oklar.

18 ÖVRIGT/SEKTIONSÖVERGRIPANDE SÅNGARSTRIDEN Glädjepengar Till sångarstridsförmännen och ledningsgruppen för sångarstriden Representation Tänkt att användas till sektionsmingel och affischer Inköp/försäljning av biljetter Rekvisita Inklusive transportkostnader Rep, bygg och sammankomster Märken IMAGE Glädjepengar Evenemang I-helgen INNOVATION Glädjepengar Evenemang Studiecirklar Medlemsavgifter TLTH Ränta Försäkring Bankavgift Administration Styrelserum Kaffe till styrelserummet Reserv för oförutsedda utgifter Domännamn Isbjörnsfadderskap Kostnader M-café Betalas till M-sektionen Affischer tentaperioder M-huset Affischer under en tentaperiod per termin bekostas av I-sektionen, den andra under samma termin av M-sektionen Tackresa för aktiva Tacksittning för aktiva Äskningspott för löpande verksamhet Finns till för ej budgeterade event i utskottens löpande verksamhet, så att sparpengar ej används Äskningspott för internutbildning Present deltagare sektionsmöte Present projektgrupper Till grupper som exempelvis INKA, I-forumgruppen, phøset Promotion inför sektionsmöte Tänkt att användas till exempelvis affischer (både av valberedningen och styrelsen) I-forum Glädjepengar, Valberedningen Glädjepengar, Revisorer Glädjepengar, LikO Glädjepengar SkyO Glädjepengar, Seniors Glädjepengar, Sångboksförman Fonderingar Avsättningar görs endast till de reglementesreglerade fonder som ej nått sin målsumma TOTALT KOMMENTAR: Denna flik är skapad för att återspegla att det finns många sektionsövergripande kostnader/kostnader för mindre grupper, vilka tidigare legat under Styrelsens flik, men som egentligen inte är kostnader som Styrelsen står för. Därmed har Styrelsen sett ut att kosta bra mycket mer än vad den egentligen gör, därför har denna flik lyfts ut. Studiecirklarna har höjts till per termin för att reflektera hur mycket vi faktiskt får in. Avsättningarna till fonderna är minskade eftersom vissa fonder redan nått sin målsumma, medan andra inte har det. KOMMENTAR SÅNGARSTRIDEN: Budgetpost för trivsel tillagd för byggsammankonster och liknande. Önskar en budgetpost för märken. KOMMENTAR IMAGE: I-helgen är ett evenemang för gymnasiestudenter, de får komma hit och få en intro till kurserna, lite intro till sektionen (fotbollen till exempel), och intro till Lund. I ett första skede rikta sig mot folk som är med i tekniksprånget (enkelt ställe att starta på). Se bifogad fil för mer information kring upplägg och budget. KOMMENTAR INNOVATION: Inget svar på något budgetmail, så antar att de är nöjda. KOMMENTAR ÖVRIGT: Det mesta är baserat på tidigare utfall. Isbjörnsfadderskap inlagt. Bör vi öka tackresa/tacksittning? Bör glädjepengar till suppleanter till revisorerna läggas till? Fonderingarna är beräknade med utgångspunkt i att flera fonder redan kommer att vara fulla, därmed behöver det med största sannolikhet inte göras större avsättningar. Kaffe-till-styr-post inlagd eftersom detta i realiteten hela tiden köps in och läggs på administration, som därmed spräcks varje år.

19 UTFALL: Äskning till Programledningen kalenderåret 2015 VT15 (kr) HT15 (kr) Totalt (kr) Prioritet (1-3) Kommentar Baserade på bidrag från föregående kalenderår i) Bidrag till I-konferensdeltagande Bidrag till resekostnaderna för Ordförande och SRI-Ordförande ii) Mentorsprogramet (internt) Bidrag till det program som bedrivs internt inom I-sektionen iii) Mentorsprogramet (externt) Bidrag till mentorsprogrammet med mentorer från arbetslivet iv) Resekostnader Counsil Meeting ESTIEM Bidrag till resekostnaderna för att delta i den europeiska organisationen ESTIEM:s regelbundna möten UTFALL: iv) Resekostnader Counsil Meeting ESTIEM Bidrag till resekostnaderna för att delta i den europeiska organisationen ESTIEM:s regelbundna möten v) Resekostnader vinnande lag i TIMES Bidrag till resekostnaderna upp till beloppet för vinnarna i den lokala casetävlingen TIMES, som då får delta i en semifinal någonstans i Europa UTFALL: v) Resekostnader vinnande lag i TIMES Bidrag till resekostnaderna upp till beloppet för vinnarna i den lokala casetävlingen TIMES, som då får delta i en semifinal någonstans i Europa Totalt (baserade på bidrag från föregående kalenderår) UTFALL: Totalt (baserade på bidrag från föregående kalenderår) Nya förslag vi) Stöd för PR-gruppens verksamhet Resekostnader till gymnasieskolor för att göra reklam för I-programmet vii) Studiekvällar under terminerna Bidrag till löpande studiekväller som planeras att anordnas under året viii) After-work-träffar med alumner Resebidrag till representanterna i Alumnutskottet när de åker för att hålla i After-work för alumner Totalt (nya förslag) UTFALL: Totalt (nya förslag) Totalt (äskning till Programledningen kalenderåret 2015) UTFALL

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-26 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-26, kl. 12.00-12.40 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin),

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-12 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-12, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-09, kl. 14.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-04-28 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-04-28, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 03 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf),

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Protokoll Vårterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Mötesprotokoll Vårterminsmöte, I-sektionen Tid: tisdag den 24

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 140319

Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur Sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 8/år 2015 Datum: 24/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 8/år 2015 Datum: 24/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 5-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15

Budget. Fysikteknologsektionen 14/15 Fysikteknologsektionen 14/15 INTÄKTER UTGIFTER Programrådet F 275000 FnollK 180000 Programrådet TM 88000 SNF 50300 Sektionsavgift 70000 FIF 28000 FARM 30000 Finform 22000 Räntor 3500 Spidera 1000 Övriga

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH

POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 150520 Senast reviderade 150520 POLICYDOKUMENT ANGÅENDE SEKTIONENS SPARANDE Syftet med styrdokumentet

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06

Budget 2012. Sammanställning. Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sid. 1 av 9 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06 Sammanställning Resultatställe/resultatgrupp Intäkter Utgifter Balans Kommentar Fysik centralt 35 000 kr 76 000 kr -41 000 kr fkm

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-09-01, kl. 16.30 Plats: Blå Rummet, EC. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 18 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #12 som ägde rum 2015 03 02 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 19 Äskning från Draglaget, lades till dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-16 Tid: 17:15 Plats: A36 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag 20141013 kl 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Alfred Holgersson, Daniela Backlund, Melinda Winninge, Joel Carlsson,

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll från Mästarråd

Protokoll från Mästarråd 1(8) från TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande TraditionsMästare Björn Eklöf förklarade mötet öppnat klockan 17:06:59. 1.2 Val av mötesordförande Björn Eklöf valdes till mötesordförande.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 4/år 2015 Datum: 25/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 4/år 2015 Datum: 25/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 4 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 5 Ordförande - Hammarhaj... 6 Kassör - Börshaj... 6 InfU -

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer