Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07"

Transkript

1 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: kl Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg (Sexmästare), Clara Lindsjö (Info ordf), Sara Velin (AlumnI ordf), Svante Nyman (Ivent ordf), Dani Sagar (InUtI ordf), Emma Malmström (SRI ordf), Albert Höjerback (vice AU ordf), Egil Nordgren (revisor), Johan Fogelmark (revisor), Mattias Wendler (Överphøs). Ärenden : 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande: Joel Oredsson väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare. 4. Val av justerare: Svante Nyman väljs till justerare. 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande 6. Föregående mötesprotokoll 7. Ekonomi a. Äskningar i. Portabel projektor (Bilaga 1) 1. Beslut : Godkänns. b. Budgetförslag : Läs igenom underlaget (Bilaga 2) inför onsdagens diskussion och kom med alla synpunkter och förslag ni kan komma på. Vi är fortfarande budgeterade att gå lite plus, varför ytterligare idéer om vad vi kan lägga pengar på uppmuntras! c. Uppdatering : Utfall Äskning till PLI (Bilaga 3) i. Programledningen ger oss mycket mindre pengar i år vilket är tråkigt. Detta beror på att de i sin tur får mindre pengar. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 1 av 5

2 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Uppdatering av projekt: a. I forum: Proposition angående införandet? i. En gång per termin är rimligt men det känns riskabelt att lägga fler måsten på Styrelsen genom att lägga in detta i reglementet. ii. Vi rekommenderar nästa Styrelse att hålla ett I forum men detta bör inte vara ett måste om ingen projektgrupp kan tillsättas. iii. Styrelsens sammansättning kommer också påverka vilka möten som hålls. iv. Beslut : Vi väljer att avvakta med eventuell proposition. b. Renovering av M café: Träff med Andreas Svensson och Mattias Dowler den 10 april för diskussion av förslag till renovering. c. Renovering av lokaler: Puh Väntar! d. Slaget om Lund: Hur går det? i. Projektgruppen kommer att hänga i M huset imorgon onsdag 8 april för att promota eventet och svara på frågor. ii. Joel hör med ordförandekollegiet angående Slaget om Lund hur är intresset etc.? e. Tandem: Uppdatering. i. TLTH tar avstånd från alkohol som är köpt på olagligt vis och det är upp till tandemgeneralerna att lösa detta. ii. Biljettsläpp ikväll kl 00.00! f. Tackresan: Hur går det? Till exempel Facebook event, anmälan, matpreferenser? i. Det går bra, projektgruppen har tagit in anmälningar. ii. Projektgruppen förtydligar upplägget med resan (flyttat fokus från alkohol till kvalitet av andra slag) för ansvar. 9. Informationsflöden a. Facebookgruppen Sektionen för Industriell ekonomi LTH i. Problematik: Många är admins för gruppen vilket gör att flödet är svårt att kontrollera. Många kan i princip lägga upp vilken information som helst som de tycker passar sektionen (lite som klassgrupperna). Vilka ska vara admins? Ska man skicka till Styrelsen i stället för att få bli admin? Till vem? ii. Förslag: En eller flera ansvariga för det som skrivs (alltså att informationspolicyn följs). iii. Dagsläget : 1. Facebookgruppen har 39 admins (antagligen alla som någonsin velat lägga upp något är admins) och 404 medlemmar. 2. Facebookpagen har 29 admins (där är alla antingen gruppordföranden, fotografer eller projektansvariga) och 702 likes. 3. Inläggen på Facebookgruppen tenderar att vara mindre officiella, men handlar alltid om sektions /eller kårverksamhet. Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 2 av 5

3 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi iv. Claras förslag: 1. Byt namn på gruppen till något som klingar mer internt, till exempel Gruppen för Iare på LTH, Världens bästa I sektion eller Isbjörnens vänner och eventuellt byt även coverphotot till något mindre likt pagen. 2. Införa en ändring i policyn som säger att meddelanden till sektionsmedlemmar (till exempel om biljettsläpp, fylla i formulär, anmälan av olika saker) bara behövs läggas upp i gruppen. v. Admins : 1. Ha samma upplägg som på pagen, att det endast är gruppordföranden, fotografer och projektansvariga som får vara admins i gruppen. 2. Låta det vara som i dagsläget (det läggs ju egentligen inte upp något farligt/dåligt/irrelevant). 3. Inspirera varje utskott/utskottsparaply att ha en kommunikationsansvarig som är väl införstådd i policyn och samlar in och lägger upp meddelanden på pagen/i gruppen (t.ex. en i AU, en i SexI, en i Image, en i Arkad gruppen osv. undantaget Info, som lägger upp foton kontinuerligt). vi. Beslut : Diskuterar vidare under onsdag och torsdag då vi skriver propositioner. b. Facebookgruppen vs Facebookpagen i. Proposition: Uppdatering av Informationspolicyn inför VT mötet. ii. Beslut : Diskuterar vidare under onsdag och torsdag då vi skriver propositioner. 10. Mailsignaturer a. Nytt förslag från Joel och Jesper Tempel: i. JOEL OREDSSON SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI (LTH) Ordförande, Styrelsen +46 (0) ii. Beslut : Joel tar fram ett nytt förslag där det står Lunds Tekniska Högskola samt hemsida. 11. Övrigt a. Speak up day i. Påminnelse: Styrelsetröja på! ii. Diskutera propositioner och motionssvar (vad ska skrivas ut? Styrelsens sammansättning?). iii. Promota: Sista dagen för matanmälan. b. Uppdatering: Lokaler och städning. i. Vi har en ny lokal (om än tillfällig). Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 3 av 5

4 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Phøset rapporterar a. Uppdragskickoff med M:arna. b. Stormötet kommer att handla om nollningen och phøset kommunicerar med Hedda inför detta. c. PLI älskar Phøset! 13. Utskotten rapporterar a. Länk b. Joel mailar Andreas angående om han kan lösa flera salar under lunchtid (för tillfället har vi M:L1 under alla luncher). c. Clara ansvarar för det nya mötesschemat (med nya salar). d. INKA deal:ade med adsensus under arbetsmarknadsdagarna och sektionen fick på så vis en utbildning som företaget erbjuder sektionen. i. Kommer att bli ett förevent till INKA och erbjudas sektionsmedlemmarna (om än väldigt tidigt!). 14. Kåren rapporterar: Utgår då kåren ej är närvarande. 15. Kommande möten a. Nästa styrelsemöte: 14 april, 2015 b. Kvällsmöten: i. 8 och 9 april, 2015 ii. Vid behov: 15 april, 2015 iii. 20 april, Mötet avslutas Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 4 av 5

5 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Action Points a. VT mötet (gråmarkera på följande to do list allt eftersom ni gör era AP:s!) i. Svante: Fixa två justerare (närvarande under hela mötet och oberoende ). ii. Louise: Hur går det för CafI? iii. Att köpa iv. Punsch + plastshotglas v. Godisregn (Sara) vi. Carro: Pynta M:A. vii. Styrelsen: Fixa Google Presentation. viii. Styrelsen: Fixa Google Utvärderings Formulär. ix. Styrelsen: Vill vi ta något foto? b. Tackresan i. Carro: Vara storkökskunnig och tar med intyg på detta. ii. Projektgruppen: Förtydligar upplägget med resan (flyttat fokus från alkohol till kvalitet av andra slag) för ansvar. c. Joel: Hör med ordförandekollegiet angående Slaget om Lund hur är intresset etc.? d. Styrelsen: Påminnelse Ta med styrelsetröja på måndag (Speak up day)! e. Joel: Mailar Andreas angående om han kan lösa flera salar under lunchtid (för tillfället har vi M:L1 under alla luncher). f. Clara: Ansvarar för det nya mötesschemat (med nya salar). g. Joel: Ny mailsignatur. Louise Lyckvik, sekreterare Svante Nyman, justerare Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box: 118) , Lund Sida 5 av 5

6 Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Äskning till Styrelsen Äskning till Styrelsen Fyll i, spara som pdf och skicka till Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! VT15 Datum: Ansvarig: Jesper Tempel & Joel Oredsson Mobilnummer: +46 (0) / +46 (0) Mejladress: Utskott/grupp/post: Ändamål: / Seniorskollegiet / Ordf. Vi önskar köpa in en andra projektor till Sektionen som är (väldigt) portabel och enkelt går att använda vid evenemang. Projektorn som äskas för är väldigt liten (ca 13x13x6 cm) och säljs just nu till rabatterat pris från 1495 till 699 kr (53% rabatt), se Med dagens projektorsituation är det inte särskiltt enkelt att varken ta ner eller sätta upp projektorn varför man istället inte använder den Inköpet skulle bidra till att Sektionen på ett enkelt sätt kan låna projektorn och enkelt ta med denna samtidigt som vi har en, relativt stationär, projektor i Styrelserummet. Rörande väska väntar vi med detta då vi (1) inte tror att det behövs och (2) tror att vi som förvaring t.ex. skulle kunna använda en f.d. matlåda alternativt förvara projektorn med sladdar och fjärrkontroll i en tidsskriftshållare i Styrelserummet. Budget: Projektor 699 :- Summa som äskas: 699 :- Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: Äskningen godkänns med summan: Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (kassör: Olle Gemfors): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 1 av 1

7 Samlad budget för Sektionen för Industriell ekonomi, HT2015-VT2016 KOSTNADSSTÄLLE INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN SEXMÄSTERIET Sexmästeriet FestI Källaren SpexI SRI AU AU NGI BGI Case INKA INFO IVENT Ivent CafI INUTI ALUMNI Alumni Mentorsgruppen PRYLET NOLLNING ÖVRIGT TOTALT KOMMENTAR: Största förändringarna är att alla intäkter undersökts och därmed är omsättningen högre än förra året (för att återspegla verkligheten). Alla utskott/grupper har fått en post för representation under sektionsminglet och nollesöndagen. Glädjepengar budgeterat efter ordförandenas bedömningar om gruppernas storlekar efter höstrekryteringen. Vi har också budgeterat för att Sektionen ska bli isbjörnsphadder.

8 STYRELSEN I-konferens bidrag från PLI För Ordförande och SRI-ordförande Uppdragspub Styrelsetröjor För de nya styrelseledamöterna varje termin Skifteshelg I-konferens Anmälningsavgift, resa, present, osv. I-konferens i Lund Används då I-konferensen hålls i Lund Representation, tillställning Nollegasque för styrelsen på HT och Ordförandes representation på VT, bl.a INKA-bankett. Representation, internt Intern representation i syfte att ta in input från sektionsmedlemmarna, samt under nollesöndag och sektionsmingel Representation, externt Julkort, samarbetsfrämjande Representation, inför sektionsmöte Exempelvis speak-up-day inför sektionsmöte I<3M-konferens Konferens med M-styr samt M- och I-phøs Kvällsmöten Stormöten Internat, nollning Baserat på förra årets utfall, räckte gott och väl Glädjepengar, Presidiet TOTALT KOMMENTAR: Skifteshelg ökad till 4000 per termin. Många poster har flyttats till övrigt eftersom de egentligen inte berör Styrelsen. Summor på Stormöten/Kvällsmöten diskussionspunkt.

9 SEXMÄSTERIET SEXMÄSTERIET Glädjepengar Arbetsutrustning Arbetskläder Köps in vartannat år för Representation Tänkt att användas till sektionsmingel och nollesöndag FESTMÄSTERIET Admnistration Skidfest Herrmiddag Togafest Combisittning Temasittning Nytt event under nollningen. I biljettpriset måste hänsyn tas till att förvänt ska ingå. Nollejobbartack Höstsittning Masqueradbalen Julfest Sångbokssittning Vårsittning Kommentar Vårevenemang Kommentar Tandem KÄLLARMÄSTERIET Nollegasque I biljettpriset måste hänsyn tas till att Gasquebrunch ska ingå I-Pub på hösten och 3 på våren Provningar Vinterbanketten Kockrockar SPEXMÄSTERIET Event Rekvisita och dylikt Talangsittning Replokal, I-bandet Glädjepengar, I-bandet TOTALT KOMMENTAR: Glädjepengar lagt övergripande för utskottet eftersom de gör så i praktiken. Representation något högre än för andra eftersom de är så många. Annars är en del ändrat, men det allra mesta är +/-0 ändå, så det påverkar inte så mycket. Masqueradbalen skulle kunna omsätta så mycket som om den hålls på Grand, diskussionspunkt till vår genomgång.

10 STUDIERÅDET Kursutvärderingar Baserat på antalet studenter på programmet Glädjepengar Årets lärare CEQ-incitament Present programledningen Tack till deltagare på specialiserings-/ceq-möten Fika och material vid arbete med äldre studenter/alumner Studiekvällar Inspirationsföreläsning/kurser utöver kursplan TOTALT KOMMENTAR: Största förändringen är 5000 istället för 2000 för föreläsning/annat. I övrigt något minskad post för presenter. Tacket till deltagare på möten inlagt. Studiekvällar inlagt enligt önskan från Sektionen, måste dock diskuteras i vilken utsträckning, just nu beräknat tre per läsperiod, plus en extra under den första utöver de som anordnas under nollningen.

11 ARBETSLIVSUTSKOTTET AU Glädjepengar Representation Tänkt att användas till sektionsmingel och nollesöndag NÄRINGSLIVSGRUPPEN Glädjepengar Företagskontakter Företagsarrangemang Stockholmsresa, företag Stockholmsresa, deltagare Stockholmsresa Resa, boende, tryck av CV-bok, m.m. Värdeskapande evenemang Arrangemang av NGI:s eventgrupp som ska skapa värde för sektionens medlemmar utan att intäkter för evenemanget krävs BÖRSGRUPPEN Glädjepengar Företagsarrangemang Marknadsföring Londonresan Varav 5000 av intäkterna är företagsspons Stockholmsresan CASEGRUPPEN Glädjepengar Casetävlingar Workshops I-Case Lokal Uttagning I-Case Deltagaravgift & Resa Nollas året då finalen av I-Case hålls i Lund I-Case Final Deltagaravgifter För när finalen av I-Case hålls i Lund, vilket härnäst inträffar HT17 I-Case Final Företagsavtal INKA Administration Glädjepengar Utställare Inför INKA-evenemang Bankett Intäkterna kommer från bankett- & eftersläppsbiljetter Mat mässdag Sök spons för att sänka! Mässhall Matta, bord, mat till de som preppar etc Katalog Banderoll Köptes in ordentligt verksamhetsåret 14/15, bör kunna användas igen varför banderoll tagits bort för året 15/16 Marknadsföring Broschyrer till företag, kaffe till studenter, etc. (ej hoodies) Säljresa för projektledare Diverse För övriga kostnader som skulle ge mervärde till INKA, ex. morot till företagsvärdar TOTALT KOMMENTAR NGI: Alla intäkter klumpade till en post, finns ingen anledning att dela upp för det stämmer aldrig ändå. Lagt in 6000 under den vaga posten värdeskapande evenemang för att ge deras eventgrupp lite att jobba med KOMMENTAR BGI: Marknadsföringsdelen borttagen, ökade sponsintäkter och sänkta kostnader på Stockholmsresan. KOMMENTAR CASE: Intäktskrav lagda på Case, ska hålla en tävling under hösten också. KOMMENTAR INKA: Mässhall kanske borde ökas för att man brukar bjuda på mat till mattläggarna

12 INFORMATIONSUTSKOTTET Glädjepengar Årsboken St Patrick s day-sittning Transport Resa till tryckeriet för upphämtning Tryck av I-Type En I-type per termin I-Typesläpp Tävlingar I-type TOTALT KOMMENTAR: St Patricks för första gången med i budgeten. Tryckkostnad höjd för att återspegla verkligheten.

13 AKTIVITETSUTSKOTTET IVENT Glädjepengar Kulturaktiviteter Många evenemang som hålls kostar en liten slant för deltagarna, men är svåra att budgetera intäktsmässigt. Därmed är resultatet det viktigaste på denna post Luciamorgon Sportaktiviteter Många evenemang som hålls kostar en liten slant för deltagarna, men är svåra att budgetera intäktsmässigt. Därmed är resultatet det viktigaste på denna post Vindsurfning I<3M Summer Games Nollningsaktiviteter Budgeterat för att två aktiviter ska hållas under nollningen Fotbollslag Volleybollag Squashstege Hyra Vårfruskolan (innebandy) Hyra Victoriastadion (fotboll) Hyra Victoriastadion (volleyboll) Karneval Används vart fjärde år då Karnevalen anordnas i Lund. Nästa gång är VT2018. VT2014 blev omslutningen för karnevalen ,4. CAFI Glädjepengar Sillfrukost innan FlyING Frukost innan nollelördag I-brunch Julfika Tentafika Sektionsmötesmat Övriga aktiviteter Avser ytterligare tillfällen då CafI vill bjuda på fika (som t.ex. under I-forum) TOTALT KOMMENTAR IVENT: Ivent budgeteras för första gången för att dra in en del pengar också. Det är väldigt svårt att bedöma denna summa, men blir mer rättvisande om det finns åtminstone en symbolisk intäktspost på sport respektive kultur, även om resultaten på dessa poster i praktiken blir det som är viktigt att följa. KOMMENTAR CAFI: Nollningsfrukostarna har man tidigare tagit betalt för trots att de budgeterats att kosta. Nu är CafI medvetna om det och kostnaderna har höjts för att motsvara senaste årets utfall av de höjda kostnaderna har tagits från övriga aktiviteter på hösten, men ytterligare 1000 behövde skjutas till. De ska nu heller inte ta betalt för dessa evenemang.

14 INTERNATIONELLA UTSKOTTET Glädjepengar Council meeting PLI bidrar med per kalenderår, kostnad beror självklart på resmål TIMES Lokal uttagning TIMES resekostnader vinnare PLI bidrar med per kalenderår, kostnad beror självklart på resmål Activity week ESTIEM-evenemang Vårresa Utlandsstudiemässa Resedagboksincitament Utlottning av pris för att få folk att skriva resedagböcker som ska upp på hemsidan Nollningsevent Bidrag, anmälningsavgift ESTIEM TOTALT KOMMENTAR: Nollningsevent är oklart vad det kommer att mynna ut i för evenemang, men finns med för att InUtI ska ha utrymme för att genomföra något där. Resedagbokspromotion inlagd för att ge alla som varit på utbyte en morot för att skriva lite om sin erfarenhet så att vi kan få uppdaterade reseberättelser på hemsidan. Tyvärr kommer intäkterna för resor till Counsil meeting och TIMES att minska eftersom PLI inte kommer att bidra med lika mycket pengar till detta som tidigare.

15 ALUMNUTSKOTTET ALUMNI Glädjepengar Mastersittning Alumnhelg Examensceremoni AW Stockholm Transport för två personer plus mat på evenemanget AW Malmö Transport för två personer plus mat på evenemanget Inspirationsföreläsning Placement report Genomförs vart tredje år, senast VT13, görs nu igen VT16 MENTORSGRUPPEN Administration Glädjepengar Bidrag från PLI vardera för mentorsprogrammen per kalenderår Mentorskickoff Internmentorskickoff Adeptträff Fika Mentorsavslutning Internmentorsavslutning TOTALT KOMMENTAR ALUMNI: Alumnhelgen inlagd från början. Posten transport borttagen. Posterna för AW är höjda för att vi ska kunna bjuda på mat på dessa. KOMMENTAR MENTOR: Inga förändringar, de kände sig nöjda.

16 PRYLET Glädjepengar I-attiraljer Kostnaderna för inköp HT15 skulle kunna bli högre, men budgeteras inte för detta för att kunna göra en avvägning utefter likviditeten under HT Sektionsglas Beställs ungefär vartannat år, kostar då ca , senaste inköp VT15, bör behöva köpas HT16 Tygpåsar Beställs ungefär vartannat år, kostar då ca 6 500, senaste inköp VT15 Tygmärken Ingår i ouverallpaketet Ouveraller Promotion Godis, marknadsföring etc. vid försäljning TOTALT KOMMENTAR: Sektionsmärken inlagda som separata poster för att ansvaret ska ligga på prylet. Budgeterat för att de ska kunna släppa en ny kollektion per år enligt deras önskan, vilket i praktiken i princip bara innebär ökade kostnader med motsvarande ökade intäkter.

17 NOLLNING 2015 Glädjepengar Studiecirklar Sponsorer Temasläppsfest Uppdragsphaddersittning Temaphadderkickoff Uppdragsphadderkickoff Tygmärken Inklusive alla sittningsmärken Välkomstsittning Förevent Kommer att ingå i det pris som tas ut för Temasittningsbiljetten Studiekvällar Luncher beställda av PLI Försäljning av externa biljetter Försäljning av biljetter till Kårens event, samt eftersläppsbiljetter och spexbiljetter Gasquebrunch Kommer att ingå i det pris som tas ut för Gasquebiljetten Bilhyra Transport Outfits Med argumentet att billigast möjliga alternativ väljs Nollningsschema till foajén Nolletidning Material Mat Mikael Hansen Medaljer Kuvert fester Representation på sittningar Nollesöndagen Försäljning av baguetter Soffa nollesöndagen Kläder øverphøshinderbana Dekal kårkampssköld Phøsfilm Priser Gasque Nollekollen ING-vasion-dagen Anordnas inte av phøset, men ligger här ändå pga preliminär planering och därmed oklar ansvarsfördelning Färg Phøset kör en sponsrunda inför nollningen och köper sedan in den färg som i övrigt behövs Diverse nollningskostnader TOTALT KOMMENTAR: Temasläppsfesten för första gången med i originalbudgeten. Bil inlagd som under nollningen delas med Sexmästeriet (rimlig kostnad Carro?). Gjort ett stort försök att verkligen spegla hur nollningen kommer att bli. Medaljer tillagt. Material och ett par till poster för att överensstämma bättre med utfallet. Har skapat många fler poster och därmed kunnat minska Diverse nollningskostnader från 10k till 5k. Min bedömning är att största delen av den posten förra året kom på grund av oerfaren kassör och phøs som inte blivit tillräckligt instruerade om redovisning. Detta tar jag med mig till mitt testamente och min överlämning. PLI/SVL kan inte längre ge oss pengar för att bjuda på mat under studiekvällarna under nollningen, vilket innebär att intäkterna där minskat från till Som det är budgeterat nu och som jag föreslår är att vi ändå bjuder på mat men att vi som sektion bjuder på det. Nollekollen är rödmarkerad för att detta är en förfrågan från Phøsets sida om att skaffa en app till nollningen för att underlätta informationsflödet, vilket i så fall kommer att gå på 3500 kr. Posten Förvänt avser någon form av förfest till en Temasittning som planeras att hållas tillsammans med flera andra sektioner. Det är dock endast i planeringsstadiet, varför posten ännu är relativt oklar.

18 ÖVRIGT/SEKTIONSÖVERGRIPANDE SÅNGARSTRIDEN Glädjepengar Till sångarstridsförmännen och ledningsgruppen för sångarstriden Representation Tänkt att användas till sektionsmingel och affischer Inköp/försäljning av biljetter Rekvisita Inklusive transportkostnader Rep, bygg och sammankomster Märken IMAGE Glädjepengar Evenemang I-helgen INNOVATION Glädjepengar Evenemang Studiecirklar Medlemsavgifter TLTH Ränta Försäkring Bankavgift Administration Styrelserum Kaffe till styrelserummet Reserv för oförutsedda utgifter Domännamn Isbjörnsfadderskap Kostnader M-café Betalas till M-sektionen Affischer tentaperioder M-huset Affischer under en tentaperiod per termin bekostas av I-sektionen, den andra under samma termin av M-sektionen Tackresa för aktiva Tacksittning för aktiva Äskningspott för löpande verksamhet Finns till för ej budgeterade event i utskottens löpande verksamhet, så att sparpengar ej används Äskningspott för internutbildning Present deltagare sektionsmöte Present projektgrupper Till grupper som exempelvis INKA, I-forumgruppen, phøset Promotion inför sektionsmöte Tänkt att användas till exempelvis affischer (både av valberedningen och styrelsen) I-forum Glädjepengar, Valberedningen Glädjepengar, Revisorer Glädjepengar, LikO Glädjepengar SkyO Glädjepengar, Seniors Glädjepengar, Sångboksförman Fonderingar Avsättningar görs endast till de reglementesreglerade fonder som ej nått sin målsumma TOTALT KOMMENTAR: Denna flik är skapad för att återspegla att det finns många sektionsövergripande kostnader/kostnader för mindre grupper, vilka tidigare legat under Styrelsens flik, men som egentligen inte är kostnader som Styrelsen står för. Därmed har Styrelsen sett ut att kosta bra mycket mer än vad den egentligen gör, därför har denna flik lyfts ut. Studiecirklarna har höjts till per termin för att reflektera hur mycket vi faktiskt får in. Avsättningarna till fonderna är minskade eftersom vissa fonder redan nått sin målsumma, medan andra inte har det. KOMMENTAR SÅNGARSTRIDEN: Budgetpost för trivsel tillagd för byggsammankonster och liknande. Önskar en budgetpost för märken. KOMMENTAR IMAGE: I-helgen är ett evenemang för gymnasiestudenter, de får komma hit och få en intro till kurserna, lite intro till sektionen (fotbollen till exempel), och intro till Lund. I ett första skede rikta sig mot folk som är med i tekniksprånget (enkelt ställe att starta på). Se bifogad fil för mer information kring upplägg och budget. KOMMENTAR INNOVATION: Inget svar på något budgetmail, så antar att de är nöjda. KOMMENTAR ÖVRIGT: Det mesta är baserat på tidigare utfall. Isbjörnsfadderskap inlagt. Bör vi öka tackresa/tacksittning? Bör glädjepengar till suppleanter till revisorerna läggas till? Fonderingarna är beräknade med utgångspunkt i att flera fonder redan kommer att vara fulla, därmed behöver det med största sannolikhet inte göras större avsättningar. Kaffe-till-styr-post inlagd eftersom detta i realiteten hela tiden köps in och läggs på administration, som därmed spräcks varje år.

19 UTFALL: Äskning till Programledningen kalenderåret 2015 VT15 (kr) HT15 (kr) Totalt (kr) Prioritet (1-3) Kommentar Baserade på bidrag från föregående kalenderår i) Bidrag till I-konferensdeltagande Bidrag till resekostnaderna för Ordförande och SRI-Ordförande ii) Mentorsprogramet (internt) Bidrag till det program som bedrivs internt inom I-sektionen iii) Mentorsprogramet (externt) Bidrag till mentorsprogrammet med mentorer från arbetslivet iv) Resekostnader Counsil Meeting ESTIEM Bidrag till resekostnaderna för att delta i den europeiska organisationen ESTIEM:s regelbundna möten UTFALL: iv) Resekostnader Counsil Meeting ESTIEM Bidrag till resekostnaderna för att delta i den europeiska organisationen ESTIEM:s regelbundna möten v) Resekostnader vinnande lag i TIMES Bidrag till resekostnaderna upp till beloppet för vinnarna i den lokala casetävlingen TIMES, som då får delta i en semifinal någonstans i Europa UTFALL: v) Resekostnader vinnande lag i TIMES Bidrag till resekostnaderna upp till beloppet för vinnarna i den lokala casetävlingen TIMES, som då får delta i en semifinal någonstans i Europa Totalt (baserade på bidrag från föregående kalenderår) UTFALL: Totalt (baserade på bidrag från föregående kalenderår) Nya förslag vi) Stöd för PR-gruppens verksamhet Resekostnader till gymnasieskolor för att göra reklam för I-programmet vii) Studiekvällar under terminerna Bidrag till löpande studiekväller som planeras att anordnas under året viii) After-work-träffar med alumner Resebidrag till representanterna i Alumnutskottet när de åker för att hålla i After-work för alumner Totalt (nya förslag) UTFALL: Totalt (nya förslag) Totalt (äskning till Programledningen kalenderåret 2015) UTFALL

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt Bästa UF-företag 2006-2007 Västmanland Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Innehållsförteckning 1 VD-rapport... 3 1.1

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer