Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll"

Transkript

1 Vårterminsmöte 2016 Vårterminsmöte 2016 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 3 Maj 2016 Sida 1 av 26

2 Vårterminsmöte 2016 SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2016, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: Tisdagen 3 maj, 2016 kl Plats: Maskinhuset sal M:A, LTH Närarande: Se närvarolista, Bilaga 5 Ärenden: 1. Mötet öppnas Ordförande Svante Nyman förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Kårordförande Björn Sanders föreslogs. Mötet beslutade välja Björn Sanders till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Hanna Krokström föreslogs. Mötet beslutade välja Hanna Krokström till mötessekreterare 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Rebecka Marklund och Eric Trulsson föreslogs. Mötet beslutade välja Rebecka Marklund och Eric Trulsson till justeringsmän tillika rösträknare. 5. Närvaro och adjungeringar Närvarolistan skickades runt, se Bilaga 5. Mötet beslutade adjungera eventuella gäster som inte är sektionsmedlemmar med yttrande- och yrkanderätt. 6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande a. Godkännande av dagordning i. Elin Håkansson yrkade på följande ändring av dagordningen: 1. Ändra ordningen på motioner till nedanstående förlag: 11. Motioner a. Motioner angående hedersmedlem i. Motion angående ändringar i stadgar ii. Motion angående hedersmedlem iii. Motion angående ändringar i reglemente Sida 2 av 26

3 Vårterminsmöte 2016 iv. Nominering av Sven Axsäter till hedersmedlem v. Nominering av Patrik Karlsson till hedersmedlem b. Motioner angående ändringar i stadgar i. Motion angående Skmästeri ii. Motion angående val av Världsmästare iii. Motion PR-utskottet Images placering i Sektionsstrukturen c. Motioner angående ändringar i reglemente i. Motion angående budgetavsteg tagna av styrelsen ii. Motion angående valförfarandets utredning iii. Motion angående ändring av ändring i reglementet iv. Motion angående ansvarsfördelning för TIMES v. Motion angående antal Sångboksförmän vi. Motion angående införande av Innovation i Reglementet vii. Motion angående införande av Konferensansvarig i Reglemente viii. Motion angående införande av Jubileumsansvarig i Reglemente ix. Motion ändring av 1 h) i Sektionens Reglemente x. Motion angående förtydligande av Valberedningens uppgifter 2. Ändra ordning på val till nedanstående förslag: 12. Val av poster med motkandiater exklusive val av Sångarstridsförmän a. Val av Revisorer b. Val av ordförande för Casegruppen c. Val av projektledare för INKA-gruppen d. Val av suppleanter till Revisorer e. Val av Sångboksförman 13. Val av poster i Sektionsstyrelsen a. Val av Sektionsordförande b. Val av Vice Sektionsordförande c. Val av Kassör d. Val av Administrativt ansvarig e. Val av Utbildningsansvarig f. Val av Ordförande för Alumnutskottet 14. Fyllnadsval och val av Sångarstridsförmän a. Fyllnadsval av Revisor b. Fyllnadsval av suppleanter till revisorer c. Val av Sångarstridsförmän Sida 3 av 26

4 Vårterminsmöte Val av förtroendeposter a. Val av Ordförande för Studierådet b. Val av Sportansvarig c. Val av Kulturansvarig d. Val av Vice Kassör e. Val av Ordförande för Mentorsgruppen f. Val av Ordförande för Börsgruppen g. Val av representanter till Valberedningen ii. Tilläggsyrkande: Jacob Adamowicz yrkade på följande tillägg: Lägga till beslutspunkten 17.5 Beslutsuppföljning i dagordningen iii. Beslut: Mötet beslutade godkänna Elin Håkanssons ändringsyrkande. Mötet beslutade avslå Jacob Adamowicz tilläggsyrkande. Mötet beslutade godkänna den framvaskade dagordningen. b. Mötets utlysande i. Björn Söderström lyfte mötet enligt Sektionens stadgar skulle ha hållts före april månads utgång. ii. Beslut: Mötet beslutade sektionsmötet behörigt utlyst. c. Ordningsfråga handlingtid. i. Styrelsen föreslog: 1. Att inleda personvalen klockan och därmed eventuellt tidigarelägga dessa, genom bordlägga kvarvarande motioner, om samtliga motioner inte behandlats vid föreslagen tidpunkt. 2. Att mötet vid klockan ska ta ställning till huruvida mötets dagordning skall fullföljas eller om kvarstående punkter bör bordläggas till ett extrains sektionsmöte. ii. Beslut: Mötet beslutade godkänna styrelsens föreslagna tidsgränser. 7. Sektionsstyrelsens förslag till budget för nästkommande verksamhetsår (Beslutsunderlag Bilaga 1) Emil Persson och Anton Lundqvist presenterade styrelsens förslag till budget inför kommande verksamhetsår. Några övergripande förändringar jämfört med budget för innevarande år: Budgeten är anpassad till den nya sektionsstrukturen och indelad i de olika benen. Vissa budgetposter är upplyfta så de ligger på en övergripande nivå i benen snarare än under en specifik grupp, t.ex. Marknadsföring och Representation. Sida 4 av 26

5 Vårterminsmöte 2016 Glädjepengar anpassade till den nya sektionsstrukturen. Fler konstellationer får glädjepengar (t.ex. benstyrelser, sektionsstyrelsen) och summan är ändrad från 120 kr/person och termin till 100 kr/person och termin. Avgiften för izettle har budgeterats som en Overhead-kostnad så gruppernas verksamhet inte ska vara beroende av vilken betalningslösning Sektionen/Styrelsen vill använda. Motyrkande: Rebecka Palmgren, Elin Gunnarsson, Eric Trulsson, Jennie Bengtsson, Carl Johansson, Johan Knutsson yrkade på följande: Förslagen diskuterades. Beslut: Mötet beslutade avslå motyrkandet. Mötet beslutade bifalla styrelsens förslag till budget i sin helhet. 8. Sektionsstyrelse, utskott, grupper och förtroendevalda informerar om pågående aktiviteter a. Styrelsen i. Styrelsen har tagit fram nya mål som konkretiserats i SMARTA-mål, utifrån vilka diverse projekt utformats. Styrelsen har varit på I-konferens i Stockholm, genomfört en omstrukturering av våra lokaler och förberett inför sektionsmötet. b. Seniorskollegiet i. Seniors har jobbat tätt tillsammans med styrelsen, bland annat inför vårterminsmötet. c. Pryl i. Pryl har designat en ny kollektion med många nya accessoarer. Måndagen den 16:e maj släpps den nya klädkollektionen! d. Image i. Image har påbörjat arbetet med fastställandet av deras verksamhet och hur de ska jobba framöver. De har i dagsläget flera projekt på gång, vilka engagerar flera andra utskott. e. FestI i. FestI har jobbat på både sina egna och andra SexI-evenemang. De har deltagit i omstruktureringen av våra lokaler, börjat planering inför kommande Nollning och Masqueradbal. Fokus riktas just nu till Sångboksinsjungningen. f. Källarn i. Källarn har hållt i en I-Pub, INKA-bankett, Fuck Up-pub och några fler event kommer innan sommaren! Sida 5 av 26

6 Vårterminsmöte 2016 g. SpexI i. SpexI har spexat på olika tillställningar och kommer även spexa ikväll. Framöver väntar framträdanden på Examensbanketten och Sångboksinsjungningen. h. Sångboksförman i. Sångboksförmannen har toastat på INKA-banketten, på tackresan och framöver väntar Examensbankett och Sångboksinsjungning. Den nya sångboken kommer komma i tid till sittningen! i. Phøset i. Phøset arbetar kontinuerligt med planering inför Nollningen och har under våren anordnat phadderrekrytering, två kick-offer, phadderutbildning. Dessutom har två nya uppdrag spikats och en temafilm släppts. Nu väntar framtagning av preliminärt schema och uppstartsmöte med huvudphaddrar. j. NGI i. NGI har slutit många stora avtal och planerar inför Nollningens uppdragspub och nästkommande Stockholmsresa. k. Börsgruppen i. BGI har genomfört en Stockholmsresa, arbetat med mer kontakter i närområdet, varit på bolagsstämma och nästa vecka väntar en aktieföreläsning. l. INKA i. INKA har anordnat arbetsmarknadsmässan, InCase, CV-föreläsning och INKA-bankett. m. Casegruppen i. Casegruppen har arrangerat I-Case och caseintervjugrupper. Planering pågår nu inför ett avslutningsevent. n. Innovation i. Innovation fortsätter med komma ta fram nya roliga event senast arrangerades Laga mat med en entreprenör och Fuck-up pub. o. Ivent i. Sportgruppen har haft sina veckoliga träningar, racketlon och i framtiden väntar boule. Kulturgruppen kommer i helgen vandra och har under terminen gått på spex och haft salsakväll. Inom kort kommer en På-Spåret kväll anordnas tillsammans med Källarn. p. CafI i. CafI har bland annat lagat mat till oss alla på mötet. q. AlumnI i. AlumnI har arrangerat två lyckade afterworks i Stockholm, en Mastersittning samt två lunchföreläsningar: en med INKA och en 5:or/1:or. Snart släpps Alumnrapporten! Sida 6 av 26

7 Vårterminsmöte 2016 r. Mentorsgruppen i. Mentorsgruppen har tagit fram en ny plan för nästa års interna program, nytt material för marknadsföring och innan sommaren kommer ett avslutningsevent för externa mentorskapsprogrammet anordnas. s. Info i. Info har arbetet med löpande verksamhet: Årsbok, pod, affischer och större projekt som I-type-släpp och arbetet med vår nya hemsida. t. InUtI i. InUti har julbakat med internationella studenter, anordnat en resa till Kraków och planerar just nu inför Nollningen. En stor satsning har gjorts på ESTIEM och i höst väntar Europe 3D! u. SRI i. SRI har haft en workshop med PLI angående utveckling av programmet. Studiekvällarna har kommit igång ordentligt och löpande utvärdering har gjorts av alla specialiseringar och det internationella masterprogrammet. CEQ-utlottning kommer äga rum senare under kvällen. v. Revisorer i. Revisorerna har deltagit på styrelsemöten och granskat bokföringen. w. Valberedningen i. Valberedningen har intervjuat sektionsmedlemar för olika poster, skrivit motiveringar och haft det trevligt i Styr. x. LikO i. LikO har dragit igång HarmonI, ordnat tackförelsäning, kortfilmsvecka, phadderutbildning och härnäst väntar en Likabehandlingsvecka. y. SkyO i. SkyO har främst krigat med husstyrelsen tillsammans med Vice Ordförande och Ordförande, varit med i HarmonI-projektet samt undersökt lunchrum centralt på LTH. z. Representanter från Kårfullmäktige i. Deltagande på många möten och mycket handlingar. Senast igår togs beslut kring äskning för ett nytt ventilationssytem i MaskinerI:et. aa. Inspektor- Andreas Norrman i. Inspirerad av allt engagemang som finns på sektionen. 9. Utvärderingar i form av uppföljningar av motioner från Höstterminsmötet 2015 (Beslutsunderlag Bilaga 2) a. Uppföljning av åliggande Husfond Utvärderingen presenterades och Emil Persson och Filip Östlund (styrelsens representanter) svarade på frågor. Sida 7 av 26

8 Vårterminsmöte 2016 i. Proposition angående husfond 1. Propositionen presenterades och Emil Persson och Filip Östlund (styrelsens representanter) svarade på frågor. 2. Propositionen diskuterades 3. Ändringsyrkande: Jacob Adamowicz yrkade på följande: Sektionen, med bakgrund av utredningen, skall spara större summor av varje verksamhetsårs resultat i en husfond. 4. Beslut: Bifall av Jacob Adamowicz ändringsyrkande. 5. Beslut: Mötet beslutade bifalla det framvaskade förslaget. 10. Propositioner (Beslutsunderlag Bilaga 3) a. Uppföljning av propositioner från Höstterminsmötet 2015 i. Proposition angående Sektionsstyrelsens sammansättning 1. Propositionen presenterades och Sofia Tenerz (styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut: Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. ii. Proposition angående organisationsstruktur- komplettering av stadgar 1. Propositionen presenterades och Elin Håkansson (styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Beslut: Mötet beslutade bifalla andra läsningen av propositionen i sin helhet. b. Propositioner angående ändringar i stadgar i. Proposition angående namnsättning av poster och konstellationer ( Beslutsunderlag Bilaga 3.1) 1. Propositionen presenterades och Filippa Fritz, Elin Håkansson och Astrid Petersson (styrelsens representanter) svarade på frågor. 2. Ändringsyrkande: Styrelsen yrkade på följande: Konsekvent ändra till Sexmästeriet, SexI i -sats (49) 3. Styrelsen jämkade sig med sitt ändringsyrkande. Sida 8 av 26

9 Vårterminsmöte Ändringsyrkande: Jacob Adamowicz yrkade på följande ändringar: 5. Styrelsen jämkade sig med -sats 1,2 och 4 i Jacob Adamowicz yrkande. 6. Ändringsyrkande Carl Dalerstedt yrkade på följande: i -sats (16) byta från Börsutskottet till Finansutskottet samt i -sats (17) byta från Ordförande för Börsutskottet till Ordförande för Finansutskottet 7. Styrelsen jämkade sig med Carl Dalerstedts ändringsyrkande. 8. Ändringsyrkande: Cecilia Skoglund yrkade på följande: i -sats (16) byta från Börsutkottet, BGI till Finansutskottet, FUI 9. Styrelsen jämkade sig med Cecilia Skoglunds ändringsyrkande. Sida 9 av 26

10 Vårterminsmöte Ändringsyrkande: Björn Söderström yrkade på följande: ii. 11. Beslut: Mötet beslutade bifalla Björn Söderströms ändringsyrkande. 12. Beslut: Mötet beslutade bifalla första läsningen av det framvaskade förslaget. Proposition angående suppleanter till Revisorerna 1. Propositionen presenterades och Abtin Salahshor och Svante Nyman (styrelsens representanter) svarade på frågor. 2. Ändringsyrkande: Björn Söderström yrkade på följande: 3. Beslut: Mötet beslutade bifalla Björn Söderströms ändringsyrkande. 4. Beslut: Mötet beslutade bifalla den framvaskade propositionen. c. Propositioner angående ändringar i reglemente i. Proposition angående uppdatering av Aktivapolicyn 1. Propositionen presenterades och Sofia Tenerz (styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Propositionen diskuterades. 3. Motyrkande: Victoria Ahlqvist yrkade på följande: ii. 4. Beslut: Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Proposition angående Presidiets åligganden 1. Propositionen presenterades och Emil Persson och Elin Håkansson (styrelsens representanter) svarade på frågor. 2. Beslut: Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. Sida 10 av 26

11 Vårterminsmöte 2016 iii. Proposition angående placering av Flickor på Teknisansvariga i sektionsstrukturen 1. Propositionen presenterades och Elin Söderberg (styrelsens representant) svarade på frågor. 2. Propositionen diskuterades. 3. Ändringsyrkande : Christoffer Hansson yrkade på följande: i första -satsen ändra från Extern kommunikation till Kommunikation. 4. Beslut: Mötet beslutade avslå Christoffer Hanssons ändringsyrknde. Mötet beslutade bifalla propositionen i sin helhet. d. Proposition angående äskning i. Proposition angående äskning för ventilationssystem i MaskinerI:et 1. Propositionen presenterades och Svante Nyman och Elin Håkansson (styrelsens representanter) svarade på frågor. 2. Propositionen diskuterades. 3. Ändringsyrkande: Victoria Ahlqvist yrkade på följande: 4. Beslut: Mötet beslutade bifalla Victoria Ahlqvists ändringsyrkande. 5. Beslut: Mötet beslutade bifalla den framvaskade äskningen i sin helhet. 11. Motioner (Beslutsunderlag Bilaga 4) a. Motioner angående hedersmedlem i. Motion angående ändring i stadgar 1. Motion angående hedersmedlem a. Motionen presenterades av motionären Jacob Adamowicz och han svarade på frågor. b. Styrelsens motionssvar lästes upp. c. Tilläggsyrkande: Styrelsen yrkade på följande: genomföra en redaktionell ändring av: Som hedersmedlem i sista meningen i -satsen. samt ett införande av en beskrivning av vad en hedersmedlem är i reglementet. Detta genom införa följande mening först i punkt 4:16: Hedersmedlem kan Sektionen kalla en person som i synnerligen hög grad främjat programmet eller Sektionens verksamhet. Sida 11 av 26

12 Vårterminsmöte 2016 d. Jacob Adamowicz jämkade sig med styrelsens tilläggsyrkande. e. Motionen diskuterades. f. Ändringsyrkande: Björn Söderström yrkade på följande: ändra från Hedersmedlem kan Sektionen kalla en person som i synnerligen hög grad främjat programmet eller Sektionens verksamhet. till Sektionsmötet kan utse personer som i synnerligen hög grad främjat programmet eller Sektionens verksamhet till hedersmedlem g. Beslut: Mötet beslutade bifalla Björn Söderströms ändringsyrkande. h. Beslut: Mötet beslutade bifalla det framvaskade förslaget. ii. Motion angående ändringar i reglemente 1. Nominering av Sven Axsäter till hedersmedlem a. Motionen presenterades av motionären Patrik Karlsson och han svarade på frågor. b. Styrelsens motionssvar lästes upp och Svante Nyman och Abtin Salahshor (styrelsens representanter) svarade på frågor. c. Motionen diskuterades. d. Beslut: Mötet beslutade enhälligt bifalla motionen i sin helhet. 2. Nominering av Patrik Karlsson till hedersmedlem a. Motionen presenterades av motionärerna Carolina Ramberg och Erik Hansson och de svarade på frågor. b. Styrelsens motionssvar lästes upp. c. Motionen diskut erades. d. Motionärerna drog tillbaka motionen e. Protokollsanteckning: Inskick från motionären Erik Hansson Jag och Carolina Ramberg vill det förs till protokollet vi fortfarande vill Patrik Karlsson ska ta examen i vår. Sida 12 av 26

13 Vårterminsmöte 2016 b. Motioner angående ändringar i stadgar i. Motion angående Skmästeri 1. Motionen presenterades av motionärerna Emil Persson, Johan Lyckenvik och Anton Lundqvist och de svarade på frågor. 2. Ändringsyrkande : Motionärerna yrkade på följande: ändra ordet Sektionsordförande till Styrelsen i 7:e -satsen, punkt a) och b) konsekvent ändra i motionen från Vice Kassör Sexmästeri till Vice Kassör, Sexmästeri och från Vice Kassör Extern Kommunikation till Vice Kassör, Extern Kommunikation 3. Motionärerna jämkade sig med sitt ändringsyrkandet. 4. Styrelsens motionssvar lästes upp. 5. Ändringsyrkande : Styrelsen yrkade på följande: 6. Motionärerna jämkade sig med styrelsens ändringsyrkande. 7. Motionen diskuterades. 8. Ändringsyrkande Jacob Adamowicz yrkade på följande: Sida 13 av 26

14 Vårterminsmöte Motionärerna och styrelsen jämkade sig med Jacob Adamowicz motyrkande. 10. Ändringsyrkande: Styrelsen yrkade på ändra tidsbestämmelsen från höstterminsmötet 2017 till höstterminsmötet Jacob Adamowicz jämkade sig med styrelsens ändringsyrkande. 12. Ordningsfråga: Victoria Ahlqvist yrkade på återremittering ii. 13. Beslut: Avslag av Victoria Ahlqvists ordningsfråga på återremittering. 14. Beslut: Mötet beslutade bifalla den jämkade motionen i sin helhet. Motion angående val av Världsmästare 1. Motionen presenterades av motionärerna Björn Söderström, Elin Söderberg och Charlein Simonsson och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Styrelsen yrkade på följande ändringar: Sida 14 av 26

15 Vårterminsmöte Ändringsyrkande: Motionärerna jämkade sig med styrelsens ändringsyrkande samt yrkade på följande: iii. 5. Styrelsen jämkade sig med motionärernas ändringyrkande. Beslut: Mötet beslutade bifalla den jämkade motionen i sin helhet. Motion PR-utskottet Images placering i Sektionsstrukturen 1. Motionen presenterades av Hedda Malmström och hon svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Styrelsen yrkade på följande tillägg: i reglementet 1:2 Vice ordförande e) borttaga Image, och låta denna förändring träda i kraft 1 januari Att-satsen föreslås endast som ett tillägg ifall propositionen Presidiets åliggande tidigare bifallits av sektionsmötet. 4. Motionärerna jämkade sig med styrelsens tilläggsyrkande. 5. Beslut: Mötet beslutade bifalla den jämkade motionen i sin helhet. Sida 15 av 26

16 Vårterminsmöte 2016 c. Motioner angående ändringar i reglemente i. Motion angående budgetavsteg tagna av styrelsen 1. Motionen presenterades av motionären Björn Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Styrelsen yrkade på följande ändringar: ii. 4. Motionen diskuterades. 5. Motionären Björn Söderström jämkade sig med styrelsens föreslagna ändringar, men höll fast vid utredningen borde presenteras i en rapport. 6. Styrelsen jämkade sig med den delvis jämkade motionen. 7. Beslut: Mötet beslutade bifalla styrelsens ändringsyrkande. 8. Beslut: Mötet beslutade bifalla det framvaskade förslaget. Motion angående valförfarandets utredning 1. Motionen presenterades av motionären Björn Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Styrelsen yrkade på följande ändringar: Sida 16 av 26

17 Vårterminsmöte Motionären Björn Söderström jämkade sig med styrelsens föreslagna ändringar, men höll fast vid utredningen borde presenteras i en rapport. 5. Ändringsyrkande: Fredrik Wegelid yrkade på följande: iii. 6. Motionären Björn Söderström jämkade sig med styrelsen ska åläggas, inte valberedningen, men höll fast vid utredningen borde presenteras i en rapport. 7. Beslut: Bifall av ändringen ålägga styrelsen iställlet för Valberedningen. 8. Beslut: Bifalls av andra -satsen med ändring det ska vara styrelsen istället för Valberedningen. 9. Beslut: Mötet beslutade bifalla den framvaskade motionen. Motion angående ändring av ändring i reglementet 1. Motionen presenterades av motionären Björn Söderström och han svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Beslut: Mötet beslutade bifalla motionen i sin helhet. Sida 17 av 26

18 Vårterminsmöte 2016 iv. Motion angående ansvarsfördelning för TIMES 1. Motionen presenterades av motionären Gabriella Ljunggren och hon svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Styrelsen yrkade på följande förändringar: 4. Styrelsen drog tillbaka första -satsen i sitt ändringsyrkande 5. Motionären Gabriella Ljunggren jämkade sig med styrelsens ändringsyrkande. 6. Beslut: Mötet beslutade bifalla den jämkade motionen. v. Motion angående antal Sångboksförmän 1. Motionen presenterades av motionären Ingrid Nilsson och hon svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Styrelsen yrkade på följande tillägg: 4. Ingrid Nilsson jämkade sig med styrelsens tilläggsyrkande. 5. Beslut: Mötet beslutade bifalla första läsningen av den jämkade motionen. Sida 18 av 26

19 Vårterminsmöte 2016 vi. Motion angående införande av Innovation i Reglementet 1. Motionen presenterades av Johan Lyckenvik och Erik Wästfelt och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. 3. Styrelsen yrkade på följande ändringar: 4. Motionärerna jämkade sig med styrelsens ändringsyrkaden. 5. Motionen diskuterades. 6. Beslut: Mötet beslutade bifalla den jämkade motionen. Ordningsfråga: Jacob Adamowicz föreslog: 1. Att behandla Motion angående införande av Jubileumsansvarig i Reglemente. 2. Bordlägga kvarvarande motioner till efter val, enligt tidigare förslag gällande handlingstid. 3. Beslut: Mötet beslutade godkänna Jacob Adamowicz föreslagna ordning på dagordningens kvarvarande punkter. vii. Motion angående införande av Jubileumsansvarig i Reglemente 1. Motionen presenterades av motionärerna Nils Ahlgren och Johan Lyckenvik och de svarade på frågor. 2. Styrelsens motionssvar lästes upp. Sida 19 av 26

20 Vårterminsmöte Styrelsen yrkade på följande ändringar: 4. Nils Ahlgren och Johan Lyckenvik jämkar sig med styrelsens ändringsyrkande. Sida 20 av 26

21 Vårterminsmöte Motionen diskuterades. 6. Beslut: Mötet beslutade bifalla första läsningen av den jämkade motionen. viii. Motion angående införande av Konferensansvarig i Reglemente Motionen bordläggs i enlighet med tidigare framlagt förslag angående handlingsstopp. ix. Motion ändring av h) i Sektionens Reglemente Motionen bordläggs i enlighet med tidigare framlagt förslag angående handlingsstopp. x. Motion angående förtydligande av Valberedningens uppgifter Motionen bordläggs i enlighet med tidigare framlagt förslag angående handlingsstopp. Ordningsfråga angående formalia inför val Björn Sanders föreslog: 1. Att sätta presentationstiden vid personval till 3 minuter 2. Att besvarande av frågor vid personval begränsas till 5 minuter 3. Att pläderingar begränsas till maximalt 1 minut per talare Beslut: Mötet beslutade godkänna Björn Sanders föreslagna tidsbegränsningar för val. Sida 21 av 26

22 Vårterminsmöte Val av poster med motkandidater exklusive val av Sångarstridsförmän a. Val av Revisorer i. Nominerade: Mats Hallström, Vakant ii. Fri nominering tillämpades. iii. Motkandidat: Simon Janzon motkandiderade på mötet. iv. Valberedningen läste upp sin nominering. v. Båda kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. vi. Det öppnades upp för diskussion. vii. Beslut: Mötet beslutade välja Mats Hallström och Simon Janzon till revisorer. b. Val av Ordförande för Casegruppen i. Nominerad: Vakant ii. Fri nominering tillämpandes iii. Motförslag: Tor Berglund hade innan mötet lämnat in en motkandidatur. iv. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Beslut: Mötet beslutade välja Tor Berglund till Ordförande för Casegruppen. c. Val av projektledare för INKA-gruppen i. Nominerade: Vakant, Vakant ii. Fri nominering tillämpades iii. Motförslag: Josefine Nyberg hade innan mötet lämnat in en motkandidatur. iv. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. v. Det öppnades upp för diskussion. vi. Beslut: Mötet beslutade välja Josefine Nyberg till projektledare för INKA-gruppen och vakantsätta den andra projektledaren till INKA-gruppen. d. Val av suppleanter till revisorer i. Nominerade: Vakant, Vakant ii. Fri nominering tillämpades iii. Beslut: Mötet beslutade vakantsätta de två posterna som suppleant till revisorer. e. Val av Sångboksförman i. Nominerad: Claudio Gandra ii. Motförslag: Axel Åkeson, Sara Åkerblom iii. Ordningen lottades och motkandidaterna höll anföranden i ordningen: Sara Åkerblom Axel Åkeson iv. Samtliga kandidater presenterade sig och svarade på frågor v. Valberedningen läste upp sin nominering vi. Det öppnades för diskussion. vii. Efter punkt 13 a-e hölls en sluten omröstning Sida 22 av 26

23 Vårterminsmöte 2016 viii. Beslut: Mötet beslutade välja Sara Åkerblom till Sångboksförman. 13. Val av poster i Sektionsstyrelsen a. Val av Sektionsordförande i. Nominerad: Anton Lundqvist ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Anton Lundqvist till Sektionsordförande. b. Val av Vice Sektionsordförande i. Nominerad: Ingrid Arvidsson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Ingrid Arvidsson till Vice Sektionsordförande. c. Val av Kassör i. Nominerad: Max Parkosidis ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Max Parkosidis till Kassör d. Val av Administrativt ansvarig i. Nominerad: Christoffer Hansson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Christoffer Hansson till Administrativt ansvarig. e. Val av Utbildningsansvarig i. Nominerad: Charlein Simonsson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Charlein Simonsson till Utbildningsansvarig f. Val av Ordförande för Alumnutskottet i. Nominerad: Elin Nycander ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Elin Nycander till Ordförande för Alumnutskottet. Sida 23 av 26

24 Vårterminsmöte 2016 Ordningsfråga gällande bordläggning Björn Sanders föreslog: 1. Att bordlägga punkt 15 Val av förtroendeposter och punkt 16 Val av projektledare, i enlighet med förslag som tidigare lyfts angående tidsgränser för mötet. Beslut: Mötet beslutade avslå Björn Sanders föreslagna bordläggning av val. 14. Fyllnadsval och val av Sångstridsförmän a. Val av Revisor i. Nominerad: Vakant ii. Fri nominering tillämpades. iii. Motförslag: Björn Söderström hade innan mötet lämnat in en motkandidatur. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Björn Söderström till Revisor. b. Val av suppleanter till revisorer i. Nominerade: Vakant, Vakant ii. Fri nominering tillämpades iii. Motförslag: Jacob Adamowicz, Victor Bernhardsson motkandiderade på mötet. iv. Jacob Adamowicz presenterade sig och svarade på frågor. v. Victor Bernhardsson kunde inte närvara på mötet. Kandidaten presenterades av Carolina Ramberg. vi. Det öppnades upp för diskussion. vii. Beslut: Mötet beslutade välja Jacob Adamowicz till första suppleant och Victor Bernhardsson till andra suppleant. c. Val av Sångarstridsförmän i. Nominerade: Axel Åkeson, Vakant ii. Fri nominering tillämpades iii. Axel Åkesson presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Axel Åkeson till Sångarstridsförman och vakantsätta den andra posten som Sångarstridsförman. 15. Val av förtroendeposter a. Val av Ordförande för Studierådet i. Nominerad: Markus Carlsson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Marcus Carlsson till Ordförande för Studierådet. Sida 24 av 26

25 Vårterminsmöte 2016 b. Val av Sportansvarig i. Nominerad: Erik Brundin ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Erik Brundin till Sportansvarig. c. Val av Kulturansvarig i. Nominerad: Hanna Bondesson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Hanna Bondesson till Kulturansvarig. d. Val av Vice Kassör i. Nominerad: Karl Olsson ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Karl Olsson till Vice Kassör. e. Val av Ordförande för Mentorsgruppen i. Nominerad: Jesper Lundqvist ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Jesper Lundqvist till Ordförande för Mentorsgruppen. f. Val av Ordförande för Börsgruppen i. Nominerad: Carl Dalerstedt ii. Valberedningen läste upp sin nominering. iii. Kandidaten presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Carl Dalerstedt till Ordförande för Börsgruppen. g. Val av representanter till Valberedningen i. Nominerade: Ingrid Hyltander, Sofia Karlsson ii. Valberedningen läste upp sina nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Ingrid Hyltander och Sofia Karlsson till representanter till Valberedningen. Sida 25 av 26

26 Vårterminsmöte Val av projektledare a. Val av Jubileumsansvariga i. Nominerade: Emma Rasmusson, Lisa Rygård ii. Valberedningen lästa upp sina nomineringar. iii. Kandidaterna presenterade sig och svarade på frågor. iv. Det öppnades upp för diskussion. v. Beslut: Mötet beslutade välja Emma Rasmusson och Lisa Rygård till Jubileumsansvariga. Ordningsfråga gällande bordläggning Björn Sanders föreslog 1. Att bordlägga följande motioner: a. Motion angående införande av Konferensansvarig i Reglemente b. Motion ändring av h) i Sektionens Reglemente c. Motion angående förtydligande av Valberedningens uppgifter 2. Beslut: Mötet beslutade godkänna Björn Sanders förslag av bordläggande av kvarvarande motioner till nästkommande sektionsmöte 17. Notera sektionsordförandes samt kassörs namn och personnummer a. Sektionsordförande: Anton Lundqvist, b. Kassör: Max Parkosidis, Övriga frågor och ärenden Inga övriga frågor eller ärenden. 19. Mötet avslutas Mötesordförande Björn Sanders avslutade mötet 02:45 HANNA KROKSTRÖM Mötessekreterare BJÖRN SANDERS Mötesordförande REBECKA MARKLUND Justerare ERIC TRULSSON Justerare Sida 26 av 26

27 RAMBUDGET I-SEKTIONEN HT16/VT17 HT16 VT17 VERKSAMHETSÅRET INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN OVERHEAD EXTERN KOMMUNIKATION Övergripande NGI BGI INKA AlumnI Image UTBILDNING Övergripande SRI Mentor Case Innovation KOMMUNIKATION Övergripande Info Pryl AKTIVITET Övergripande Sport Kultur CafI Sångarstriden InUtI SEXMÄSTERIET Övergripande FestI Källaren SpexI PHØS TOTALT

28 Vårterminsmöte 2016 Bilaga 2. Uppföljning av åligganden

29 Proposition angående: Husfond Proposition angående Husfond Bakgrund På Vårterminsmötet 2015 behandlades en motion om inrätta en husfond. Denna utmynnade i ett åläggande till styrelsen utreda frågan vidare. Styrelsen bad därför Seniorskollegiet titta närmare på frågan. Efter ha läst igenom första versionen av den utredning som Seniorskollegiet tagit fram diskuterade styrelsen frågan om införandet av en husfond och bad sedan Seniorskollegiet om förtydligande på vissa punkter. Detta resulterade i den version av utredningen som presenteras i bilagan Utredning av husfond. Styrelsen har, utifrån utredningen, sett ett antal problem med kontinuerligt sparande som på längre sikt syftar till investera i ett hus: För uppnå syftet krävs större summor sparas varje år (i utredningen nämns summor på kr eller kr i ett exempel). För uppnå långsiktighet i sparandet krävs det därför nedskärningar görs i den löpande sektionsverksamheten. Det finns riskfyllda komplikationer med ha stora lån över längre perioder i en förening där medlemmarna byts ut relativt ofta. Då Sektionen är en ideell förening måste räntan på sparade pengar omsättas till 80 % vilket innebär nettoräntan blir extremt låg och sparandet måste ske under mycket lång tid för nå en sådan husfonds syfte. I praktiken är det omöjligt säkerställa fondens ursprungliga syfte kommer fullföljas. Det är synd om Sektionen i ett antal år skär ner kostnader i den löpande verksamheten, med syfte spara pengar till ett hus, om det senare visar sig pengarna används till något annat. Med anledning av dessa problem anser styrelsen en fond med syfte investera i ett hus på längre sikt ej ska inrättas. Lösning Trots styrelsens åsikt bör sektionsmötet, med utredningen som underlag, ha rätten ta ett principiellt ställningstagande om huruvida Sektionen årligen bör spara större summor till ett hus eller ej. Om sektionsmötet ställer sig positiv till detta kan styrelsen tillsätta en projektgrupp som får i uppdrag komma med ett konkret förslag på hur fonden ska organiseras, förvaltas och föras in i Sektionens styrdokument. Därför yrkar vi sektionsmötet, med bakgrund av utredningen, tar ställning i den principiella frågan om Sektionen skall spara större summor varje verksamhetsår i en husfond eller inte. Och om sektionsmötet vill inrätta en husfond: ålägga styrelsen tillsätta en projektgrupp som tar fram ett skarpt förslag på hur en husfond skall organiseras, förvaltas och föras in i Sektionens styrdokument samt lägga fram förslaget till sektionsmötet VT17. Lund, 25/ STYRELSEN Sida 1 av 2

30 Proposition angående: Husfond Sida 2 av 2

31 Utredning av husfond 1. Bakgrund: Lokalbehov I nuläget klarar sektionen av den dagliga löpande verksamheten med hjälp av de lokaler vi har tillgång till. Däremot, finns det efterfrågan på fler lokaler inom samtliga kategorier listade nedan. Troligen skulle lokal oavsett typ vara uppskat och ett lyft för sektionens verksamhet. Nedan listar vi de fyra huvudsakliga lokaltyperna och ger en kort kommentar ur synvinkeln framtida behov Möteslokaler I dagsläget hålls möten i vanliga klassrum i M huset. Fler egna möteslokaler efterfrågas i nuläget och troligen kommer sektionens verksamhet växa framöver och behovet bli än större. Egna möteslokaler är en långsiktig lösning och garanterar tillgång till bra möteslokaler, vilket inte är säkert i M huset där dessa kan dras tillbaka på kort varsel Förvaring I dagsläget är förvaringsutrymmena begränsade och trånga. Fler utrymmen efterfrågas. Dessa bör dock finnas inom rimligt avstånd från resten av verksamheten om enbart en förvaringslokal skulle köpas/byggas/hyras. Sektionens investeringar i inventarier har ökat de senaste åren, och dessa måste förvaras någonstans Festlokaler Sektionens fester och pubar sker idag i externa lokaler som hyrs av andra aktörer i Lund såsom Akademiska Föreningen och TLTH. Undantaget är Maskineriet som samförvaltas och nyttjas med Maskinsektionen. Maskineriet har sina begränsningar och används därför vid ett begränsat antal evenemang Bostäder Alla I are har i dagsläget någonstans bo, men det är alltid problem för många nya studenter hitta ett boende. Många I are skulle tycka det vore trevligt bo med andra I are. Att kunna erbjuda bostad till ett antal nollor som anländer varje år ökar programmets raktivitet, sektionens anseende och den allmänna gemenskapen.

32 2. Jämförelse med andra studentorganisationers lokalsituation 2.1. Kortfat kan man säga det finns ett par olika typer av lokaler: Villa/hus, t.ex. Locus Medicus, med festlokaler och en lägenhet Lokaler + bostäder, t.ex. VG, ÖG Fest/möteslokaler, t.ex. Göteborgs Nations Mårtensgatan 15, Lunds Studentsångares Magle konserthus eller Teknologkårens kårhus Bostadshus, t.ex. Kalmar Nations västra bostadshus 2.2. Anskaffningsjämförelse TLTH och Helsingkrona Vi har varit i kontakt med Jacob Adamowicz, tidigare styrelseordförande för Teknologkåren och fick mycket användbar information därifrån. Till bygget av kårhuset samlades ca. 18 miljoner in, varav 12 användes till bygge och 6 till driftsfond. Teknologkåren har diskuterat även låta uppföra bostadshus men har valt inte arbeta för det då det krävs ungefär 20 miljoner i likvida medel för bygga bostadshus för 120 miljoner. Som en jämförelse kostade det nya Helsingkronatornet ~100 miljoner bygga. Detta är summor som bedöms för höga och orimliga för I sektionen och därmed utesluter vi bygge eller inköp av större lokaler eller bostäder. Kan inte Kåren med en omsättning på ~10 miljoner så kan nog inte I sektionen med ~2 miljoner Locus medicus och Magle konserthus Båda dessa lokaler anskaffades med hjälp av större donationer från stiftelser och eller arv. Driften för Locus medicus betalas delvis av Crafoordska stiftelsen. I sektionens situation är vi inte lär kunna räkna med någon större donation eller arv inom en överskådlig framtid med tanke på utbildningen endast funnits i cirka 20 år. Magle konserthus drivs av en för ändamålet upprättad stiftelse. Driften av Magle konserthus finansieras till stor del av löpande uthyrning av lokalen i fest eller konsertändamål.

33 3. Organisation En viktig och central fråga med en lokalfond på sektionen för Industriell ekonomi är hur en lokalen och hur huset/lokalerna organiseras av sektionen. Man kan grovt skissa upp två olika alternativ för hur sektionens ägande av lokaler kan se ut: 1. Ägandet, administrationen och underhållet av lokalerna är organiserat som en del av sektionen, exempelvis via ett husutskott eller en husförman. På detta sätt skulle lokalerna vara direkt underordnade sektionsmötet och därmed även styrelsen. Detta har fördelen sektionen får totalt inflytande över förvaltningen av lokalerna. Nackdelen, som får anses väga tyngre, är sektionens åsikt i olika frågor historiskt sätt har svängt ganska mycket mellan olika terminer och sektionsmöten. Skapandet av en lokalfond och den eventuellt följande administrationen av egna lokaler till sektionen är en väldigt långsiktig investering, och lägga det administrativa ansvaret under sektionsmötet innebär man utsätter den långsiktiga investeringen för kortsiktiga prioriteringar vilket kan innebära om sektionen så önskar det hela avvecklas om majoriten på två på varandra följande sektionsmöten så anser. Naturligtvis ska sektionen ha den rättigheten, men det kan också exempelvis medföra två sektionsmöten i framtiden väljer avveckla en lokalfond för kunna få täckning för en budget med förlust eller liknande, vilket skulle vara felaktigt och olyckligt om fonden har fått finnas i ett antal år. 2. Det system som är det dominerande på Lunds nationer är föreningarnas lokaler administreras av en separat stiftelse med enda syfte förvalta lokalerna. Ofta styrs dessa av styrelser som till största delen består av icke studenter, men är personer som har en stark koppling till föreningen i fråga och är lämpliga ur ett långsiktigt perspektiv. Vanligt är en central person ur studentföreningarnas ledningsgrupper är adjungerade i stiftelsernas styrelse. Fördelen med detta system är det ger stabilitet och långsiktighet. Även om det skulle vara en separat organisation, skulle dess stadgar kunna skrivas på ett sådant sätt den enbart skulle ha som syfte administrera I sektionens eventuella lokaler och gynna sektionens medlemmar.

34 4. Finansiering 4.1. Anskaffning Att anskaffa ett hus eller andra lokaler för I sektionen innebär en omfande investering för sektionen. Förfarna har identifierat fyra huvudsakliga kanaler för den finansieringen Donationer Med detta avses donationer från medlemmar, tidigare medlemmar, andra organisationer, företag eller liknande. Det är svårt bedöma hur omfande donationerna kommer vara, men det är rimligt anta ju äldre sektionen blir som förening och därmed även dess medlemmar kommer sannolikheten för donationer öka. Med ett aktivt alumnarbete och ett starkt alumnnätverk kan detta bli en mycket viktig del av finansieringen. Värt poängtera är det troligtvis är lättare för en alumn göra en donation om det finns ett tydligt syfte man kan donera till, som en lokalfond, snarare än bara donera pengar in i den löpande verksamheten Sparande Sektionens sparande kommer förstås vara en central del i finansieringen, men bör inte tillåtas utgöra en för stor del, då det kommer ha en negativ inverkan på den löpande verksamheten och därmed studentnyttan under de år man sparar. En kontantinsats är dock en förutsättningen för kunna få ett lån. Rent konkret är ett rimligt sätt lägga upp eget sparande bestämma ett upplägg i stil med om årsvinsten (eller omsättningen?) överstiger x tkr, avsätts y procent av denna till lokalfonden. Detta medför lokalfonden inte skulle belasta sektionens ekonomi med avsättningskrav de år då budgeten går sämre än förväntat, men medför också ingen avsättning görs de år sektionen går sämre än förväntat. Risken med ovan nämnda upplägg är styrelser med mindre intresse för lokalfonden kan rekommendera sektionsmötet godkänna budgetar som inte är budgeterade göra plusresultat. Senare års budgetar har i regel alltid överträffat på grund av sektionens tillväxt, med det är dock kanske en trend som är avtagande Sponsring Att få företag sponsra projektet och marknadsföra sig mot Sveriges främsta studenter torde inte vara en omöjlighet, även om det är svårt bedöma hur stor andel av finansieringen det kan tänkas utgöra. En svårighet är företagen kan vara motvilliga sponsra då det inte vet när i framtiden de kommer få se resultatet. På samma sätt som sektionens eget sparande finns det en poäng in förlita sig i för stor utsträckning på sponsring då det i så fall går ut över AUs löpande verksamhet Lån Lån kommer utgöra merparten av finanseringen i de flesta tänkbara scenarion. För få ett lån krävs dock en kontantinsats i storleksordningen

35 25% (spekulation från Frangs (är mycket osäker, bör kanske dubbelkollas?), vilket gör en kombination av de ovan nämnde alternativen är det enda rimliga. För ett lån krävs även säkerheter och garantier för amortering och räntebetalning 4.2. Drift Oavsett vilken sorts lokal det är frågan om är lokalen i fråga förknippad med driftskostnader. Dessa varierar förstås väldigt signifikant där egna ägda bostäder är avsevärt dyrare i löpande underhåll än hyra lagerlokaler. Löpande underhåll och drift kan finansieras på ett antal olika sätt, vilket redogörs för nedan. En förutsättning för skapa långsiktighet är huset/lokalerna ska kunna täcka sina egna löpande kostnader med egna intäkter. Med andra ord, sektionen ska inte behöva finansiera underhåll och drift med en utgiftspost i sektionens budget. Detta kommer vara en ganska stor årlig post vilket kommer hämma sektionens egna verksamhet och ställa onödiga och omotiverande krav på den intäktsbringande delen av sektionen. Det medför också en stor risk då sektionens framtida ekonomiska stabilitet är omöjlig förutse ens på årsbasis och historiskt har fluktuerat beroende på ett stort antal mer eller mindre okända parametrar. Således anses det mest lämpligt förvaltningen av lokalerna är friställd från sektionen på en operativ nivå. Ett mer realistiskt alternativ är förstås en kombination av de fyra förstnämnda alternativen, även om det förstås beror på typen av lokal Driftsfond En del av de insamlade medlen från den stora fonden skulle allokeras i en separat driftsfond som skulle förvaltas och vars årliga avkastning skulle finansiera driften Uthyrning av lokaler och bostäder Uthyrning till externa parter. Om någon lägenhet finns i fastigheten ger även det intäkter Regelbundna fester/pubar/klubbar Om regelbundna fester och pubar anordnas i lokalerna skulle ett visst överskott kunna gå till drift. Detta inkluderar bland annat uthyrning till andra studentföreningar Löpande sponsoravtal Det bör kunna finnas möjlighet knyta löpande sponsoravtal utöver de som är för själva uppförandet Budgeterat från övrig sektionsverksamhet Om vi kan spara t.ex. 50,000 kr om året i 20 år bör vi ha råd därefter lägga 50,000 kr om året till driften.

36 5. En exempelbudget Nedan presenteras en enkel exempelbudget i text, som vi hoppas är lätt följa. Notera det är mycket osäkert spå ränteläget, inflationen och hur lokalmarknadens prisutveckling kommer bli Sparande: 100,000 kr om året, 3% ränta och 1% inflation blir efter 20 år 2,62 miljoner kronor. Räknar man istället på 50,000 kr om året med 2% ränta och 1% inflation landar det istället på 1,17 miljoner kronor Donationer: Låt säga om 20 år finns ungefär 2000 alumner ute i arbetslivet. Av dessa är 5%, 100 personer, mycket sektionskära och donerar 1000 kronor var. Tio personer slår på stort och ger 10,000 kronor var. Två personer ger 50,000 kronor var. En person ger 500,000 kronor (en investeringsbagare kanske?). Detta beräknas till: kr 5.3. Sponsring: NGI lyckas sälja 5 st huspaket à 100,000kr där företagen får ett par lunchföreläsningar över tid samt förevigas på fina skyltar i huset. Detta ger 500,000 kr Lån: Totalt har alltså 2,62 + 0,8 + 0,5 = 3,92 miljoner kronor samlats in. Av detta läggs 2 miljoner i en driftsfond. Med 1,92 miljoner cash kan grovt räknat ytterligare 7,5 miljoner lånas för köp och renovering av fastighet. Alltså har vi cirka 9,4 miljoner till investering Anskaffning: Vi skaffar alltså lokal för 7 miljoner och renoverar den för 2,4 miljoner Drift: Räknas schablonmässigt gå på 200,000 kr per år om vi utgår från Kårhuset. Detta skulle kunna betalas med avkastning från vår driftsfond på 60,000 kr (3% ränta). Utöver det skjuter sektionen till 100,000kr per år till drift. Övrig drift (40,000 kr) bekostas av intäkter från verksamhet såsom pubar. 6. Övergripande rimlighet 6.1. Några korta ord om övergripande rimlighet Andra studentorganisationer har i alla tider skaffat lokaler, det är självklart även I sektionen i Lund har det driv och engagemang som krävs för genomföra ett sådant projekt. Så självklart är det möjligt och genomförbart, men hur rimligt det är är mycket svårare säga Extern input På styrelsens begäran har ytterligare extern input tagits in för klargöra ett antal sakförhållanden. En idéell förening/ekonomisk förening får lov spara undan pengar. Däremot måste eventuell ränta på dessa besparingar omsättas till 80% vilket kraftigt försvagar möjligheten låta pengarna växa genom förräntning. Idén

37 om organisera sparandet i en stiftelse anses av vissa helt meningslös, då den inte ger några fördelar gentemot spara direkt i föreningen. Då sektionsmötet är det högsta beslutande organet så finns det inget ventätt sätt garantera långsiktigheten i sparandet, det är alltid upp till sektionsmötet. En ekonomisk förening kan mycket väl få låna pengar till anskaffandet av fastigheter/lokaler. Mellan tummen och pekfingret ligger kontantinsatsen mellan 25 50%. Men det handlar alltid om en individuell deal mellan kreditgivare och låntagare. Även om det inte skulle handla om köp av lokaler så kan ett längre hyresavtal kräva en s.k. Hyresgaranti, vilket kan ses ungefär som en kontantinsats eller hyran betalas exempelvis sex månader i förväg. Källor för dessa påståenden är Skeverket och personer som arbetar för SEB. 7. Sektionens nuvarande ekonomi Så de summor det talas om spara undan i denna rapport kan ställas i relation till sektionens ekonomi i stort presenteras nedan ett antal viktiga siffror Årligt sparande Sektionen har enligt Policyn för sparande som mål i budget årligen spara undan 39,000 kronor till Jubileumsfonden, Karnevalsfonden, I konferensfonderna, ESTIEM fonden samt Lokalfonden. Tanken är alltså dessa fonder ej skall fyllas med medel från eventuellt överskott. Utöver dessa finns även fonderna Projektfonden, Skade och förlustfonden, Investeringsfonden samt sektionens Likvidetetsreserv. Dessa skall fyllas på med största möjliga avsättning och har en total målsumma på 330,000 kronor. Vid utgången av HT15 fanns i dessa fonder 276,000 kronor Överskott de senaste åren. I tabellen nedan presenteras Sektionens överskott de senaste åren. Med detta avses inte det bokföringsmässiga resultatet utan förändringen i kassa/bank. Estimatet HT12/VT13 utgår ifrån Verksamhetsberättelsen för året samt uppgifter från dåvarande revisor. Nuläge HT15/ avser endast vad bokföringsverktyget Fort Nox visar i nuläget, något som kan ändras kraftigt.

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-08-26 Protokoll Styrelsemöte, Tid: 2015-08-26, kl. 11.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson

Läs mer

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) VT16 Vårterminsmöte Bilaga 2. Uppföljning av åligganden

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) VT16 Vårterminsmöte Bilaga 2. Uppföljning av åligganden Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) VT16 Vårterminsmöte 2016 Bilaga 2. Uppföljning av åligganden Sektionen för Industriell ekonomi (LTH) Proposition angående: Husfond Proposition angående Husfond VT16

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-11-08, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-10, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Teknologkårens Fullmäktige

Teknologkårens Fullmäktige Teknologkårens Fullmäktige Protokoll fört vid FM9 söndagen den 23 november i Hörsalen, Kårhuset 1 TFMÖ Talman Johan Förberg förklarade mötet öppnat klockan 10.14. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt 3

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa

Vårmöte #1, VT 2015. Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa Vårmöte #1, VT 2015 Tid: Torsdagen den 19:e februari, kl 17.15 Plats: Vasa A, Vasa 1 Mötets öppnande Mötet förklaras enhälligt öppnat. 2 Val av mötesordförande Caroline Hansson väljs enhälligt till mötesordförande.

Läs mer

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-09-30, klockan 17-20 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande Elin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2015-11-17 MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-17, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf),

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-01-19, kl. 16.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Protokoll Vårterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Mötesprotokoll Vårterminsmöte, I-sektionen Tid: tisdag den 24

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

Protokoll Höstterminsmöte 2012

Protokoll Höstterminsmöte 2012 Protokoll Höstterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-11-12 Mötesprotokoll Höstterminsmöte, I-sektionen Gällande samtliga

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare.

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare. LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola Vårmöte, I-sektionen PROTOKOLL Tid: Måndagen den 28 mars kl 15.00 Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH Ärenden: 1. Mötet öppnades 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2006-10-09 Plats: Studiecentrum Ordförande: Erik Wendel TM05 Sekreterare: Anna Hansson TM05 Jenny A Andersson TM06 Jenny

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31 Styrelsemöte, PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 31 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-03, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf), Hanna Krokström (Admin),

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TECHNOLOGY MANAGEMENT TECHNOLOGY MANAGEMENT STUDENTERNAS FÖRSTA ORDINARIE STÄMMA 2010 TORSDAGEN DEN 28 JANUARI Plats: Pepparholm, Studiecentrum, Lund öö öö öö ö åäöä å ä öå öå ä ä ä å ö ö ö ä Öå öö ö Procedurregler 1. Yttranderätt

Läs mer

2012-05-05 Protokoll D-Chip Vad ska D-Chip vara? 2012-04-21. Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1

2012-05-05 Protokoll D-Chip Vad ska D-Chip vara? 2012-04-21. Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1 Närvaro: Sanne Bengtsson D-Chipsordförande Sofia Siljeholm D-Chipssekreterare Emma Holmberg Ohlsson Informationsmästare Carolina Sartorius Årskursrepresentant D1 Ella Eriksson Årskursrepresentant D2 Josefin

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Protokoll för Catahyas årsmöte 2004. Skövde, 6 mars.

Protokoll för Catahyas årsmöte 2004. Skövde, 6 mars. .. 1. Mötet förklarades öppnat av ordförande Martin Nässil. 2. På uppmaning från ordförande stängdes mobiltelefoner av. 3. Inga adjungeringar behövdes och samtliga närvarande (se bilaga I) hade rösträtt.

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 01 27 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 Protokoll Höstterminsmöte 2013 Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 "#$%&'()"*+,'(-./01231%456'22'7'%831%459%:;

Läs mer

Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010)

Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010) Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010) Sammanträdande organ: Linköping Tid: Onsdagen den 19 maj kl 18.00 Plats: Almen Närvarande: Kursrepresentanter: Helge Petersson helpe064 Theo Bodin thebo372 Sandra Appadu

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-09, kl. 14.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

DAGORDNING. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

DAGORDNING. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2017-04-11 DAGORDNING Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2017-04-11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Styrelsemöte 2016-02-16 MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-02-16, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf),

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-26 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-26, kl. 12.00-12.40 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin),

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-19, kl. 12.00 Plats: M:L1, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

Tid: 2010-02-08, kl 19:00. Föreslagen dagordning godkänns efter att punkt 8 flyttats till innan punkt 6.

Tid: 2010-02-08, kl 19:00. Föreslagen dagordning godkänns efter att punkt 8 flyttats till innan punkt 6. LKK Styrelsemötesprotokoll 2010-02-08 Plats: Hangaren Tid: 2010-02-08, kl 19:00 Närvarande: Mattias Petterson Tobias Gustafsson Kajsa Goffrich Anna Stockborn Marcus Trulsson Ludwig Ring Anton Bladh Martin

Läs mer

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet.

Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. Patric Westberg (styrit) väljs som sekreterare för mötet. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Marcus Sundberg väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare Patric Westberg (styrit)

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Protokoll från styreslemöte 2015-03-26

Protokoll från styreslemöte 2015-03-26 Protokoll från styreslemöte 2015-03-26 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Love Silfwerplatz kl. 17:04 2. Formalia a. Val av mötessekreterare Matilda Karlsson valdes till mötessekreterare. b. Fråga om

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 februari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 Tid: Måndag 3 februari 2014 klockan 18.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A

K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A K A L L E L S E T I L L H Ö S T S T Ä M M A Härmed kallas medlemmar i Föreningen Uppsalaekonomerna till ordinarie föreningsstämma. Tid: Måndag den 30 november 2015 kl. 16:00 Plats: Hörsal 4, Ekonomikum

Läs mer

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från:

Bilaga D. Fullmäktiges tredje höstmöte 2012. Innehåller rapporter från: Fullmäktiges tredje höstmöte 2012 Bilaga D Innehåller rapporter från: 1. Sexmästare 2. Skattmästare 3. Beeking 4. Vitae 5. SKHILS 6. Vice Kårordförande 7. Arbetsmarknadsordförande 8. Kårordförande Rapport

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

00000 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP52. 00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Närvarande: Philip Karlsson, Ordförande Mike Persson, Festerichef Alexander Lagerbielke, Rekrytering Erik Wetterin, Webb/Tryck/PR Elias Olsson, Näringsliv Jerry Sundin, SnOrdf Niklas Bohman, Vice SnOrdf

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16

Protokoll Styrelsemöte 9 15/16 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 januari 2016 Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 9 15/16 Tid: Mån den 26 januari 2016 klockan 17.15 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Medlemsmöte, Novitas. Inledning. Information. Tid: 2015-04-29 16:30. 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande:

Medlemsmöte, Novitas. Inledning. Information. Tid: 2015-04-29 16:30. 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: Medlemsmöte, Novitas Tid: 2015-04-29 16:30 Plats: M402 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Helny Malmborg som mötesordförande

Läs mer

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 1. Mötets öppnande Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 Ordförande Anna Steneskog förklarar mötet öppet. 2. Närvarande Hanna Delby, Simon Juhlin, Elin Röblom, Niklas Olsen, Jonn Gottfridsson,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Onsdagen den 2/11 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Johan Suvanen öppnar mötet 17.06. 1.2

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare 2010-11-10 Protokoll Consensusfullmäktigesammanträde Datum:10november Tid:17.23 20.23 Lokal:Rönnen,CampusUS Närvarande: SG Nadja Börjesson Marika Johansson LOG Sofia Björhn Marie-Louise Henriksson MF Sofia

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2012-12-13 Plats: Wallenbergrummet, Kårallen Närvarande: Thea Almgren, Erik Arvidsson, Hanna Edlundh, Jakob

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5) Sektionsmöte 4 2014-04-23 18:30 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Axelina Flote förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Axelina Flote,

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia Mötesprotokoll Vårstämma 2015 Datum och tid: 2015-05-06 klockan 18:00 Plats: C305 Mötestyp: Vårstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Anna Karlsson Ebba Jadelind Ola Olsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/8 Styrelsemöte 2 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-09-04 Tid: Kl. 16.30-19.21 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

Klubbande av specifikt Rulleinköp

Klubbande av specifikt Rulleinköp STYRELSEHANDLING Klubbande av specifikt Rulleinköp Kårhuset Lund, 8 april 2016 Erik Alstersjö, Rullechef 16/17 Klubbande av specifikt Rulleinköp Bakgrund Fullmäktige godkände på FM4 den 7 april 2016 inköp

Läs mer

Tid: 16:15-17:30 Plats: 13:214 199-217

Tid: 16:15-17:30 Plats: 13:214 199-217 Styrelsemöte 141125 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Viktor Winberg Dennis Lindh Susanne Persson, ekonomiansvarig Linda Nellfors, verksamhetsrevisor Mattias

Läs mer

G. Proposition: Vägledande dokument gällande överlämning och hantering av testamenten

G. Proposition: Vägledande dokument gällande överlämning och hantering av testamenten STS- sektionens Stormöte 2014-11- 20 Protokoll Tid: torsdag 20 november kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmlaboratoriet Bilagor A. Närvarolista B. Föredragningslista C. Verksamhetsplan HT 2014 D. Budgetförslag

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-11 kl. 17-20. Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Närvarande: 22 förtroendevalda, Phøset, 6 tillträdande Styrelsemedlemmar. Ärenden : 1.

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Helsingkrona Nations Seniorskollegium

Helsingkrona Nations Seniorskollegium Helsingkrona Nations Seniorskollegium Protokoll nr 9 Lund den 19 sep 2012 Närvarande: Katarina Olsson Peter Runnerström Victor Lindgren Shawn Thane Johan Nilsson Petter Lindholm Simon Frennberg Joacim

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av Verksamhetsplanen 2015/2016

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av Verksamhetsplanen 2015/2016 Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av Verksamhetsplanen 2015/2016 Bakgrund: Detta gäller en revidering av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015/2016. Styrelsen har gått

Läs mer

Datum: 2013-10-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet.

Datum: 2013-10-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet. Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 1 13/14 Datum: 2013-10-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet. F13-1 FORMALIA F13-1-1 F13-1.2 F13-1.3 F13-1.4 F13-1.5 F13-1.6 F13-1.7

Läs mer

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014

Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Protokoll från Kallhälls Scoutkårs Kårstämma 2014 Datum: 2014-10-05 Tid: 13:00 Plats: Slammertorp, Kallhäll Närvarande: Torbjörn Persson Jenny Persson Felicia Persson Emilia Persson Jakob Maleus Cederäng

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

JURIDISKA FÖRENINGEN S TOCKHOLM

JURIDISKA FÖRENINGEN S TOCKHOLM PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSE DEN 15 FEBRUARI 2012 Närvarande styrelseledamöter: Hrafn Steiner Fredrik Hansson Anna da Silva Börjesson Andreas Stadler Josefin Rundström

Läs mer

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet

Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet Sid 1(4) Protokoll fört vid styrelsemöte 11 13/14 Datum: 2014-04-08 Lokal: Naturvetarhuset, sektionslokalen Basen, Umeå universitet F13-11 FORMALIA F13-11.1 Mötets öppnande Ordförande Linnea Kyrö Stenlund

Läs mer

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 1 Mötets öppnande Marcus Sundberg (styrit) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötets ordförande Rickard Nilsson väljs som mötesordförande. Rickard Nilsson går igenom

Läs mer

7. Kåren rapporterar a. Sista chansen att motkandidera till kårfunktionär är ikväll kl.22:00

7. Kåren rapporterar a. Sista chansen att motkandidera till kårfunktionär är ikväll kl.22:00 Styrelsemöte 2016-11-22 Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-11-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton

Läs mer