Protokoll Vårterminsmöte 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Vårterminsmöte 2013"

Transkript

1 Protokoll Vårterminsmöte 2013 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

2 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager berg Mötesprotokoll Vårterminsmöte, I-sektionen Gällande samtliga medlemmar i Sektionens för Industriell ekonomi, LTH. Tid: tisdag 16 april 2013 kl. 17 Plats: Maskinhuset sal M:A, LTH Ärenden: 1. Mötet öppnas Ordförande Marcus Witting förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade att välja Andreas Norrman till mötesordförande 3. Val av mötessekreterare. Angelika Jansson föreslogs. Mötet beslutade att välja Angelika Jansson till mötessekreterare. 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Nina Gustafsson och Ebba Linde föreslogs. Mötet beslutade att välja Nina Gustafsson och Ebba Linde till justeringsmän och rösträknare. 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Mötet fanns vara behörigt utlyst. Styrelsen föreslog att välja de förtroendeposter med motkandidatur först, därefter de vakanta förtroendeposterna och sist de förtroendeposter utan motkandidatur. Förslaget godkändes av mötet. 6. Sektionsstyrelse och grupper informerar om pågående aktiviteter a. Ordförande: Styrelsen har under våren arbetat med flera olika projekt för att nå sina mål. Just nu ligger fokus på I-konferensen nästa helg. Alla I-studenter är inbjudna till eftersläppen till alla fester som kommer äga rum. Marcus Witting informerade även om sångboksdiskussionen som har pågått den senaste månaden och att internatet under årets nollning kommer bli annorlunda. Detta på grund av minskat ekonomiskt stöd från programledningen och nya regler från rektorn. b. Arbetslivsutskottet, AU: Alla grupper inom AU ansvarar tillsammans för att alla I-studenter ska bli så förberedda som det går inför arbetslivet. AU gör att dessa grupper kan samverka och vårens mål är att samarbeten ska fungera bättre och att gemensamt skapa ett bra varumärke gentemot företagen. Sektionen för Industriell Ekonomi Ole Römers väg 1 Box Lund

3 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager berg c. Näringslivsgruppen, NGI: Näringslivsgruppen arbetar för att få in pengar till sektionen. Har tre större mål; Att varje år försöka få in mer pengar till sektionen än tidigare, att försöker öka antalet kreativa event samt att öka samarbeten med M- sektionen. d. Börsgruppen: Planerar just nu inför Londonresan i vår. Har som mål är att utveckla stockholmsresan till en kassako för att kunna få in mer pengar samt att bredda antalet företag inför resorna. e. Casegruppen: Casegruppen har som mål att inom snar framtid kunna hålla mer avancerade utbildningar och intervjuträningar. Ska även ha samarbeten med M-sektionen f. Mentorsgruppen: Mentorsgruppen verkar för kontakten mellan studenter och representanter i arbetslivet. Målet är att I-studenterna ska känna sig trygga när de kommer ut i arbetslivet. Planerar även att starta upp ett internt mentorsprogram för att studenter i yngre årskurser ska kunna få en mentor i någon av de äldre årskurserna. g. INKA-gruppen: Arbetar just nu med att utvärdera för att se vad som kan bli bättre nästa år. h. CSR: CSR har under våren haft rekrytering och är nu 6 personer. Kommer hålla två event under våren och har även skrivit en miljöpolicy till sektionen. i. Info: Info har som långsiktigt mål att sprida informationen inom sektionen. Hemsidan är under ombyggnad och ska bli uppfräschad. Senaste året har man arbetat mycket med att dokumentera allt som händer på sektionen. Detta i form av en årsbok som man precis börjat sälja. j. SexI: SexI arbetar för att bygga en stark och fin gemenskap genom fester och andra event. Arbetar tillsammans med källaren, spexi och phöset för olika event. k. Källaren: Källaren fortsätta att driva I-pubarna och funderar på hur man kan utveckla dem. Nästa pub kommer hållas i gasquesalen. Planerar också att hålla olika mat- och dryckesprovningar. l. SpexI: Underhåller sektionen under olika event och sittningar. m. Internationella Utskotten, InUtI: Warszawaresan var det senaste event inuti arrangerade. Har under våren arbetat mycket med utlandsstudieprocessen för att kunna förbättra denna. Arbetar även för att få in ESTIEM på sektionen. n. Alumnutskottet, AlumnI: Arbetar med att alumnerna har kontakt med varandra och sektionen efter att de slutat. Har under våren gjort en rapport med statistik från alumner om jobb och utbildningen m.m. Anordnar även after works för att alumnerna ska umgås. Sektionen för Industriell Ekonomi Ole Römers väg 1 Box Lund

4 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager berg o. Aktivitetsutskottet, Ivent: Ivent har som uppgift att sprida glädje på sektionen. Planerar för att hålla event som passar många studenter på sektionen. p. CafI: Har under våren försökt arbeta mer med Ivent. Försöker även få in rutiner på vissa event varje termin, bland annat brunchen. q. Studierådet, SRI: SRI arbetar med att bibehålla och utveckla kvaliteten på programmet och kurserna. Har under våren arbetat med att öka svarsfrekvensen på CEQ. Försöker även få in Excel och presentationsteknik i utbildningen. r. Jämställdhetsombud: Jämställdhetsombudet har som uppdrag att alla ska känna sig välkomna och trygga. Är på flera möten med andra likabehandlingsansvariga på LTH. Arbetar med att utforma en jämställdhetspolicy på sektionen. JämO har tidigare valts av SRI och kommer till hösten väljas på terminsmöte. Emma Malmström är det nya jämställdhetsombudet. s. Skyddsombudet: Skyddsombudet är sektionens representant för att värna om säkerhet och lokalerna som I-studenter vistas i. Arbetar för att minska stress och att alla mår bra. Louise Lyckvik är det nya skyddsombudet. t. Phöset: Har som mål att fortsätta ha internatet även om problem har uppstått samt att ha en god kommunikation med alla som medverkar på nollningen. Ska ha temasläpp den 18 april. u. Prylet: Prylet arbetar med att ta in nya I-prylar och att sälja dem till oss. Nyhet för våren har varit shotglas. Prylgeneralen informerar om att ifall man har nya idéer på saker prylet kan köpa in är det bara att höra av sig. v. Konferensgruppen: (inte närvarande, Marcus Witting informerade) Till våren hålls I-konferensen här i Lund. Linnea kraft, Gustav Säfwenberg, Ville Orlander Arvola och Oscar Magnusson arbetar med att planera denna. Konferensen kommer äga rum april. De vill även i förväg tacka alla som kommer hjälpa till under konferensen. w. Projektansvariga: Relativt nya poster på sektionen som arbetar med att inspirera I-studenter att starta upp egna event och projekt. x. Kårfullmäktige: Jacob Adamowicz, Nils Ahlgren och Emma Malmström tackar för att de blev inröstade till kårfullmäktige. De informerar om möjligheten att kunna påverka större frågor genom dem. Har man något som är svårt för sektionen att driva kan man komma till Jacob, Nils eller Emma för att se om de kan ta upp frågan på kåren. y. Sångboksförman: (inte närvarande, Markus Andersson informerade) Ny sångbok är på gång. Denna kommer komma under våren och ska invigas med Sektionen för Industriell Ekonomi Ole Römers väg 1 Box Lund

5 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager berg en sångbokssittning den 18 maj. 7. Ekonomiansvarig rapporterar a. Höstens resultat Under hösten var det budgeterat att vi skulle gå 650 kr plus. Resultatet blev 18228,34 kr plus. b. Presentation av budgetförslag för verksamhetsåret 2013/2014 Olle Wikman presenterade en sammanfattning av budgetförslaget, de större förändringarna togs upp. De som vill se hela budgeten får tillgång till den genom Olle. c. Ett par sista ord Maila till för att ta det av budget och resultat. Påminna alla om att sektionens sparfond är till för alla. Har man en bra idé ska man inte vara rädd för att äska. 8. Uppföljning av beslut från höstterminsmöte 2012 Beslutsunderlag Bilaga 1 Mötet beslutade att bifalla den andra läsningen av förslaget i sin helhet. 9. Propositioner a. Propositioner angående ändringar i stadgar Beslutsunderlag Bilaga 2 Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet. b. Propositioner angående ändringar i reglemente Beslutsunderlag Bilaga 3 Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet. 10. Val av poster med motkandidatur Beslutsunderlag Bilaga 4 a. Sektionsordförande Valberedningens förslag: Johan Ekman Motkandidat: Oskar Johansson Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade efter sluten omröstning att välja Johan Ekman ( ) till sektionsordförande. b. Vice sektionsordförande Valberedningens förslag: Louise Nehler Motkandidat: Kajsa Alenmyr Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade efter sluten omröstning att välja Kajsa Alenmyr till vice sektionsordförande. c. Ordförande för Alumnutskottet Valberedningens förslag: Antonia Nilsson Motkandidat: Nils Ahlgren Valberedningen presenterade sitt förslag. Mötet beslutade efter sluten omröstning att välja Nils Ahlgren till ordförande för alumnutskottet. Sektionen för Industriell Ekonomi Ole Römers väg 1 Box Lund

6 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager berg 11. Val av vakanta poster Beslutsunderlag Bilaga 4 a. Karnevalsansvarig Posten var vakant. Fyllnadsval kommer ske. b. Revisor Valberedningens förslag: Olle Wikman Valberedningen presenterade sitt förslag. Olle Wikman presenterade sig. Mötet beslutade att välja Olle Wikman till revisor. Den andra revisorsposten var vakant. Oliver Flinck föreslogs. Oliver Flinck presenterade sig. Mötet beslutade att välja Oliver Flinck till revisor. c. Suppleanter till revisorerna Båda posterna till suppleanterna var vakanta. Josefine Olsson och Ebba Eriksson föreslogs. Ebba Eriksson var inte närvarande men har visat intresse för posten. Josefin Olsson presenterade sig. Mötet beslutade att välja Josefine Olsson och Ebba Eriksson till suppleanter till revisorerna. d. Projektledare för INKA-gruppen Valberedningens förslag: Martina Persson Hollsten Valberedningen presenterade sitt förslag. Martina Persson Hollsten var inte närvarande vid mötet. Albert Strömberg presenterade en hälsning från Martina Persson Hollsten. Mötet beslutade att Martina Persson Hollsten till projektledare för INKA-gruppen.. Den andra projektledarposten var vakant. Ingen föreslogs och styrelsen får mandat att tillsätta denna post. e. Ordförande för Internationella utskottet Posten var vakant. Gustav Ramberg föreslogs. Gustav Ramberg presenterade sig. Mötet beslutade att välja Gustav Ramberg till ordförande för Internationella utskottet. 12. Val av poster utan motkandidatur Beslutsunderlag Bilaga 4 a. Inspektor Valberedningens förslag: Andreas Norrman Valberedningen presenterade sitt förslag. Andreas Norrman presenterade sig. Mötet beslutade att välja Andreas Norrman till inspektor. b. Kassör Valberedningens förslag: Jacob Adamowicz Valberedningen presenterade sitt förslag. Jacob Adamowicz presenterade sig. Mötet beslutade att välja Jacob Adamowicz ( ) till kassör. c. Administrativt ansvarig Valberedningens förslag: Anne Riise Åberg Valberedningen presenterade sitt förslag. Anne Riise Åberg presenterade sig. Mötet beslutade att välja Anne Riise Åberg till administrativt ansvarig. d. Ordförande för Studierådet Valberedningens förslag: Inanna Lallerstedt Sektionen för Industriell Ekonomi Ole Römers väg 1 Box Lund

7 Gjord av: Gustav Säfwenb erg, H anna Kar lberg, Er ik Lager berg Valberedningen presenterade sitt förslag. Inanna Lallerstedt presenterade sig. Mötet beslutade att välja Inanna Lallerstedt till ordförande för studierådet. e. Sångarstridsförman Valberedningens förslag: Boel Axelsson Valberedningen presenterade sitt förslag. Boel Axelsson presenterade sig. Mötet beslutade att välja Boel Axelsson till sångarstridsförman. f. Ansvarig för Mentorsgruppen Valberedningens förslag: Caroline Vernet Valberedningen presenterade sitt förslag. Caroline Vernet presenterade sig. Mötet beslutade att välja Caroline Vernet som ansvarig för Mentorsgruppen. g. Ansvarig för Börsgruppen Valberedningens förslag: Daniel Alavei Valberedningen presenterade sitt förslag. Daniel Alavei presenterade sig. Mötet beslutade att välja Daniel Alavei till ordförande för Börsgruppen. h. Ansvarig för Casegruppen Valberedningens förslag: Mattias Mellhorn Valberedningen presenterade sitt förslag. Mattias Mellhorn presenterade sig. Mötet beslutade att välja Mattias Mellhorn som ansvarig för Casegruppen. i. Sångboksförman Valberedningens förslag: Fredrik Jansson Valberedningen presenterade sitt förslag. Fredrik Jansson presenterade sig. Mötet beslutade att välja Fredrik Jansson till sångboksförman. j. Ledamot till I-sektionens valberedning 2013 Valberedningens förslag: Camilla de Verdier och Hanna Pernbert Valberedningen presenterade sitt förslag. Camilla de Verdier presenterade sig. Hanna Pernbert var inte närvarande. Mötet beslutade att välja Camilla de Verdier och Hanna Pernbert som ledamot till I-sektionens valberedning Övriga frågor och ärenden 14. Mötet avslutas Ordförande Marcus Witting avslutade mötet. Angelika Jansson Sekreterare Nina Gustavsson Justerare Ebba Linde Justerare Sektionen för Industriell Ekonomi Ole Römers väg 1 Box Lund

8 Bilaga 1: Uppföljning av beslut från höstterminsmötet Organisation 3:9 Vårterminsmöte Tillägges: r) Val av två (2) suppleanter till revisorerna. Enligt stadgarna 5.2 ska det finnas två suppleanter som kan överta de ordinarie revisorernas uppgifter vid bortfall. Suppleanterna bör väljas på vårterminsmötet med ordinarie revisorer. 3:9 Vårterminsmöte Borttages: h) Välja och nominera representanter till med sektionen sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och stämma, såsom representant i Strategigruppen för TLTH:s utbildningsutskott. Strategigruppen skall endast väljas av ordförande för SRI. Representanten för Strategigruppen bör väljas tidigt på höstterminen för att studenten skall kunna sitta ett helt läsår. SRI vill ha möjligheten att ge en förstaårselev posten, vilket för närvarande inte är möjligt då posten tillsätts på vårterminsmötet. 3:10 Höstterminsmöte Nuvarande formulering: j) Välja och nominera representanter till med sektionen sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och stämma, såsom TLTH:s valnämnd och valberedning k) Val av sektionsrepresentant i Teknologkårens fullmäktige i enlighet med TLTH:s stadgar. Föreslagen ändring: j) Välja och nominera representanter till med sektionen sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och stämma, såsom TLTH:s valnämnd. I enlighets med TLTH:s stadgar ska sektionen inte längre välja representanter till valberedningen och sektionsmötet ska heller inte välja representanter i Teknologkårens fullmäktige.

9 3:10 Höstterminsmöte Tillägg: l) Val av skyddsombud och två (2) jämställdhetsombud. Då både skyddsombudet och jämställdhetsombuden skall vara aktiva under nollningsperioden blir det smidigare om posterna tillsätts under höstterminsmötet då studenterna då får en termin på sig att sätta sig in i posten samt förbereda aktiviteter till nollningen. Anledningen till att det skall väljas två jämställdhetsombud är att det är det nya önskemålet från kåren. 10 Utskott 10:4 Studierådet för Industriell ekonomi Nuvarande formulering: Studierådet skall i sitt arbete samverka med Studentfackliga utskottet, Stufu. Föreslagen ändring: Studierådet skall i sitt arbete samverka med Strategigruppen. För ett år sedan bytte kåren namnet på studentfackliga utskottet till Strategigruppen. 10:6 Arbetslivsutskottet 10:6:1 Sammansättning Nuvarande formulering: Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och eventuell vice utskottsordförande samt ordförande för de grupper som på något sätt arbetar med näringslivet. Dessa är NGI, INKA, Casegruppen och Mentorsgruppen. Föreslagen ändring: Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och eventuell vice utskottsordförande samt ordförande för de grupper som på något sätt arbetar med näringslivet. Dessa är Börsgruppen, Casegruppen, INKA, Mentor och Näringslivsgruppen. Börsgruppen är sedan länge en fullvärdig medlem av Arbetslivsutskottet.

10 Bilaga 2: Propositioner angående ändringar av stadgar. 10 Presidiet (ny paragraf) Föreslaget tillägg: 10 Presidiet 10:1 Sammansättning Presidiet utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör och administrativt ansvarig. 10:2 Åligganden Det åligger Presidiet att: a) förbereda sektionsstyrelsens möten b) verka för långsiktigt arbete inom styrelsen c) sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje styrelsemöte För att bättre återspegla Presidiets och Styrelsens arbetssätt är det dags att föra in Presidiet i stadgarna och reglemente. Presidiets nuvarande arbetssätt antogs i ett förslag på VT-mötet 2012.

11 3 Organisation 3:9 Vårterminsmöte j) Val av ansvarig för Mentorsgruppen enligt reglemente. k) Val av ansvarig för Casegruppen enligt reglemente. j) Val av ordförande för Mentorsgruppen enligt reglemente. k) Val av ordförande för Casegruppen enligt reglemente. Det är inte en ansvarig utan en ordförande som ska väljas. 10 Utskott 10:6 Arbetslivsutskottet 10:6:1 Sammansättning Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och eventuell vice utskottsordförande samt ordförande för de grupper som på något sätt arbetar med näringslivet. Dessa är NGI, INKA, Casegruppen och Mentorsgruppen. 10:6:1 Sammansättning Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande, eventuell vice utskottsordförande samt Näringslivsgruppen, Börsgruppen, INKA-gruppen och Casegruppen. Tidigare felaktig formulering eftersom hela grupperna ingår i utskottet och inte bara gruppordförandena. Mentorsgruppen inte längre är en del av Arbetslivsutskottet.

12 3 Organisation 3:9 Vårterminsmöte Föreslaget tillägg: Lägga till följande: p) Val av representanter till valberedningen Valet av representanter till valberedningen saknas under 3.9 vårterminsmöte. 3 Organisation 3:6 Extra sektionsmöte Extra sektionsmöte skall sammankallas då: a) sektionens styrelse så kräver. b) sektionens revisorer så kräver. c) minst en fjärdedel av sektionens medlemmar så kräver. Föreslaget tillägg: d) sektionens inspektor så kräver. Inspektorn skall enligt 8:1 i stadgarna stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt sektionens verksamhet. Under 8:1 Åligganden går det att läsa att inspektorn är skydlig att c) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans. Eftersom att sektionens högsta beslutande organ är sektionsmötena, bör dessa anses vara en lämplig instans ; följaktligen bör inspektor få lov att kalla till sektionsmöte.

13 9 Sektionsstyrelsen 9:4 Sammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst fyra gånger per termin, samt i övrigt då sektionens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver. Föreslagen ändring: Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst fyra gånger per termin, samt i övrigt då sektionens revisorer, inspektor eller någon av styrelseledamöterna så kräver. Inspektorn skall enligt 8:1 i stadgarna stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt sektionens verksamhet. Under 8:1 åligganden går det att läsa att inspektorn är skyldig att c) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans. Eftersom att sektionens högsta beslutande organ är sektionsmötena, bör dessa anses vara en lämplig instans ; följaktligen bör inspektor få lov att kalla till sektionsmöte. 9 Sektionsstyrelsen 9:5 Beslut Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 styrelsemedlemmar, däribland två av följande är närvarande: ordförande, vice ordförande eller kassör. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Föreslagen ändring: Styrelsen är beslutsmässig om minst sex(6) styrelsemedlemmar, däribland två av följande är närvarande: ordförande, vice ordförande eller kassör. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Antalet styrelsemedlemmar som måste närvara vid ett möte för att beslut skall kunna tas bör ha ökat i takt med att styrelsen växt.

14 13 Funktionär 13:7 Rekrytering Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal personer att rekrytera fastslås av sektionsstyrelsen i samråd med berörd utskotts/gruppordförande. Föreslagen ändring: Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal personer att rekrytera fastslås av berörd utskotts/gruppordförande i samråd med sektionsstyrelsen. Detta skulle återspegla hur beslutet görs och verksamheter sköts idag. 10 Utskott 10:10 Alumnutskottet 10:10:1 Sammansättning Alumnutskottet består av ordförande för alumnutskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med alumnutskottets reglemente. Föreslagen ändring: Alumnutskottet består av ordförande för alumnutskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med alumnutskottets reglemente. Alumnutskottet verkar tillsammans med Mentorsgruppen. Mentorsgruppen föreslås flyttas till AlumnI för att stärka det samarbete som redan finns idag och på så sätt gynna sektionen.

15 Bilaga 3: Propositioner angående ändringar av reglemente. 2 Presidiet (ny paragraf) Föreslaget tillägg: 2 Presidiet Presidiets främsta uppgift är att förbereda sektionsstyrelsens möten samt att verka för att styrelsen fokuserar även på långsiktiga frågor För att bättre återspegla Presidiets och Styrelsens arbetssätt är det dags att föra in Presidiet i stadgarna och reglemente. Presidiets nuvarande arbetssätt antogs i ett förslag på VT-mötet 2012.

16 2 Utskott 2:3:1 AU-ordförande Det åligger AU-ordförande: a) att ansvara för Arbetslivsutskottets verksamhet. b) att se till att Arbetslivsutskottets enligt verksamhetsplan satta målsättningar uppnås. Det åligger AU-ordförande: a) att sammankalla till AU-styrelsens möten. b) att ansvara för all dokumentation och kontinuitet mellan verksamhetsåren genom att skriva ett testamente. c) att övervaka och utveckla undergruppernas verksamheter. d) att se till att Arbetslivsutskottets enligt verksamhetsplan satta målsättningar uppnås. e) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga sektioner som kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden. f) att vid behov utse vice ordförande för utskottet. g) att föra undergruppernas talan i styrelsen och verka för deras intressen likbördigt. h) att verka för god sammanhållning inom utskottet. Brist på åligganden för AU-ordföranden. Tillagda åligganden enligt praxis för övriga grupper och utskott.

17 2 Utskott 2:3:2 Näringslivsgruppen Det åligger näringslivsgruppen: a) att utse en kassör som sköter NGI:s ekonomi gentemot sektionens kassör. b) att sköta sektionens näringslivskontakter. c) att förmedla erbjudanden om attraktiva jobb och praktikplatser till sektionens medlemmar. d) att försöka erhålla sponsorer och samarbetspartners som stödjer sektionen ekonomiskt. e) att organisera företagspresentationer och studiebesök. f) att utse en eller flera funktionärer, helst från olika årskurser, som tillsammans med ordföranden aktivt ska verka för utskottets åligganden. Det åligger näringslivsgruppen: a) att utse en kassör som sköter NGI:s ekonomi gentemot sektionens kassör. b) att förmedla erbjudanden om attraktiva jobb och praktikplatser till sektionens medlemmar. c) att försöka erhålla samarbetspartners som stödjer sektionen ekonomiskt. d) att organisera företagspresentationer och studiebesök. Formulering av åligganden inaktuella då näringslivsgruppen inte längre är enda gruppen med näringslivskontakt. Ordet sponsor/sponsorer är felaktigt.

18 2 Utskott 2:3:2:1 NGI-ordförande Det åligger NGI-ordförande: a) att sammankalla till Näringslivsgruppens möten. b) att ansvara för Näringslivsgruppens verksamhet. c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid överlämningstillfället. d) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga sektioner som kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden. Det åligger NGI-ordförande: a) att sammankalla till Näringslivsgruppens möten. b) att utse funktionärer, helst från olika årskurser, som skall verka för utskottets åligganden. c) att ansvara för all dokumentation och kontinuitet mellan verksamhetsåren genom att skriva ett testamente. d) att ansvara för Näringslivsgruppens verksamhet och ekonomi. e) att se till att arbetet sker i linje med de målsättningar som styrelsen för sektionen sätter. f) att upprätthålla en god relation mellan Arbetslivsutskottet och Technology Managements näringslivsverksamhet. Ny formulering av åligganden enligt mall för övriga grupper inom AU.

19 2 Utskott 2:3:3:1 Projektledare för INKA-gruppen Föreslaget tillägg: 2:3:3:1 Projektledare för INKA Det åligger projektledarna för INKA: a) att sammankalla till INKA-gruppens möten. b) att utse en projektgrupp bestående av funktionärer, helst från olika årskurser, som skall verka för utskottets åligganden. c) att ansvara för all dokumentation och kontinuitet mellan verksamhetsåren genom att skriva ett testamente. d) att ansvara för INKA-gruppens verksamhet och ekonomi. e) att se till att arbetet sker i linje med de målsättningar som styrelsen för sektionen sätter. Åligganden för projektledarna fanns ej formulerade. Formulering av åligganden enligt mall. 2 Utskott 2:3:3 INKA-gruppen Det åligger INKA-gruppen: a) att anordna en arbetsmarknadsdag en gång per år. b) att se till att arbetet sker i linje med de målsättningar som styrelsen för sektionen sätter. Det åligger INKA-gruppen: a) att anordna en arbetsmarknadsdag/arbetsmarknadsdagar en gång per år. Punkt b) flyttad till åliggande för projektledarna.

20 2 Utskott 2:3:5 Casegruppen Det åligger Casegruppen: h) att skapa en caseportfölj vars innehåll kan användas till olika arrangemang för I-studenter. Det åligger Casegruppen: h) att utveckla och underhålla en caseportfölj som kan användas som hjälpmedel vid caselösning som ska vara lättillgänglig för sektionens medlemmar. Endast mindre förändring av punkt g) på grund av felformulering. 2 Utskott 2:3:5:1 Ordförande för Casegruppen Det åligger Ordförande för Casegruppen: c) att genomgående ansvara för kontakten mellan näringslivet och studenterna. d) att ansvara för all dokumentation och kontinuitet mellan verksamhetsåren genom att skriva ett testamente. e) att ansvara för Casegruppens ekonomi. Det åligger Ordförande för Casegruppen: c) att ansvara för all dokumentation och kontinuitet mellan verksamhetsåren genom att skriva ett testamente. d) att ansvara för Casegruppens verksamhet och ekonomi. e) att se till att arbetet sker i linje med de målsättningar som styrelsen för sektionen sätter. Förändring för att passa in enligt mall för övriga grupper.

21 2 Utskott 2:3:6:1 Ordförande för Börsgruppen Det åligger Ordförande för Börsgruppen: a) att se till att arbetet sker i linje med de målsättningar som styrelsen för sektionen sätter. Det åligger Ordförande för Börsgruppen: a) att sammankalla till Börsgruppens möten. b) att utse funktionärer, helst från olika årskurser, som skall verka för utskottets åligganden. c) att ansvara för all dokumentation och kontinuitet mellan verksamhetsåren genom att skriv ett testamente. d) att ansvara för Börsgruppens verksamhet och ekonomi. e) att se till att arbetet sker i linje med de målsättningar som styrelsen för sektionen sätter. f) att upprätthålla en god relation mellan Arbetslivsutskottet och LINC. Förändring för att passa in enligt mall för övriga grupper.

22 2 Utskott 2:1 Aktivitetsutskottet, Ivent Föreslaget tillägg: Det åligger Ivent-Ordförande h) Att vara kontaktperson gentemot Karnelsansvarig om inget annat av styrelsen beslutas Karnevalsgruppens verksamhet liknar Ivents verksamhet vilket gör att Ivent-ordförande, istället för sexmästaren, bör vara kontaktperson gentemot Karnevalsansvarig. 2 Utskott 2:2.1 Sexmästaren Föreslagen borttagning: Det åligger sexmästaren f) att vara kontaktperson gentemot Karnelsansvarig om inget annat av styrelsen beslutas Karnevalsgruppens verksamhet liknar Ivents verksamhet vilket gör att Ivent-ordförande, istället för sexmästaren, bör vara kontaktperson gentemot Karnevalsansvarig.

23 2 Utskott 2:6:2 Ledamot i TLTH:s idrottsutskott Föreslagen borttagning: Följande funktionärer i Aktivitetsutskottet väljs av vårterminsmötet: 2:6:2 Ledamot i TLTH:s idrottsutskott Det åligger ledamoten i TLTH:s idrottskollegie a) att fullgöra sina förpliktelser som ledamot i utskottet i enlighet med TLTH:s stadgar och reglemente b) Att tillvarata sektionens intresse inom TLTH. Föreslaget tillägg: 2:6:1 Ordförande för Aktivitetsutskottet Det åligger Ivent-Ordförande f) att varje termin utse en person som ska vara ledamot i TLTH:s idrottskollegie. Personen ska fullgöra sina förpliktelser som ledamot i utskottet i enlighet med TLTHS:s stadgar och reglemente samt tillvarata sektionens intresse inom TLTH. g) att som ledamot i TLTH:s aktivitetskollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med TLTH:s stadgar och reglemente, samt att tillvarata sektionens intressen inom TLTH Enligt stadgarna väljs inte Ledamot till TLTH:s idrottskollegie höstterminsmötet. Ivent-ordförande har tillsammans med sitt utskott valt represenant i TLTH:s idrottskollgie senaste åren vilket har fungerat bra.

24 2 Utskott 2:4:2 Ledamot i TLTH:s informationsutskott Föreslagen borttagning: Följande funktionärer i Informationsutskottet väljs av vårterminsmötet: 2:4:2 Ledamot i TLTH:s informationsutskott: Det åligger ledamoten i TLTH:s informationsutskott a) att fullgöra sina förpliktelser som ledamot i utskottet i enlighet med TLTH:s stadgar och reglemente. b) att tillvarata sektionens intressen inom TLTH Föreslaget tillägg: 2:4:1 Ordförande för Informationsutskottet Det åligger Info-Ordf: f) att som ledamot i TLTH:s informationskollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med TLTH:s stadgar och reglemente, samt att tillvarata sektionens intressen inom TLTH Den nuvarande formuleringen är felaktig. TLTH:s informationsutskott väljer ledamöter själva. TLTH:s informationskollegie består av alla sektioners ordföranden för informationsutskotten och formuleringen bör därmed ligga under Ordförande för Informationsutskottet.

25 2 Utskott och 3 Funktionärer 2:1 (SRI), 2:2 (SexI), 2:3:2 (NGI), 2:3:3 (INKA), 2:3:4 (Mentor), 2:3:5 (Case), 2:3:6 (BGI), 2:4 (Info), 2:5 (InUtI), 2:6 (Ivent), 2:7 (AlumnI), 3:4 (Prylet), 3:7 (CafI). Olika alternativt uteblivna formuleringar för olika grupper/utskott gällande sammanträdesprotokoll och antal funktionärer. Det åligger UTSKOTTET/GRUPPEN: a) att föra sammanträdesprotokoll, arkivera dessa samt sköta viss korrespondens. b) att utse en eller flera funktionärer, helst från olika årskurser, som tillsammans med ordföranden aktivt ska verka för utskottets åligganden. Åligganden för samtliga grupper och utskott bör formuleras lika för ett mer enhetligt reglemente. Eventuella liknande redan existerande formuleringar ersätts med ovanstående punkter, så länge syftet är densamma.

26 2 Utskott och 3 Funktionärer 2:1:1 (Ordf SRI), 2:2:1 (Ordf SexI), 2:3:2:1 (Ordf NGI), 2:3:4:1 (Ordf Mentor), 2:3:5:1 (Ordf Case), 2:3:6:1 (Ordf BGI), 2:4:1 (Ordf Info), 2:5:1 (Ordf InUtI), 2:6:1 (Ordf Ivent), 2:7:1 (Ordf AlumnI), 3:4:1 (Prylgeneral), 3:7:1 (Cafémästare). Olika alternativt uteblivna formuleringar för olika grupp-/utskottsordföranden gällande möten, testamente, LTH-samarbete samt ekonomi. Det åligger Ordförande för UTSKOTTET/GRUPPEN: a) att sammankalla till UTSKOTTS-/GRUPP-möte minst en gång per läsperiod. b) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid överlämningstillfälle. c) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga sektioner som Kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden. d) att ansvara för UTSKOTTETS/GRUPPENS ekonomi. Åligganden för ordföranden bör formuleras lika för ett mer enhetligt reglemente. Eventuella liknande redan existerande formuleringar ersätts med ovanstående punkter, så länge syftet är densamma. 2 Utskott 2:1 (SRI), 2:2 (SexI), 2:3:4 (Mentor), 2:4 (Info), 2:5 (InUtI), 2:6 (Ivent). Följande funktionärer i [Namn på grupp/utskott] väljs av [höstterminsmötet/vårterminsmötet]. Ta bort formuleringen helt i reglementet. Borttages p.g.a. upprepning. Informationen om när varje post väljs finns i stadgarna.

27 3 Funktionärer 3:1 Valberedningen Det åligger Valberedningen: a) att tillfråga alla personer som nominerats till en post inom sektionen. b) att beakta alla som tackat ja till denna nominering Det åligger Valberedningen: a) att tillfråga alla som enligt stadgarna uppfyller behörighet till att nomineras till en post inom sektionen. b) att intervjua alla som tackat ja till denna nominering Valberedningen kallar alla nominerade till intervju förutsatt att de uppfyller stadgarnas kriterier för valbarhet. Valbar till sektionsstyrelse och som funktionär är endast medlemmar eller stödmedlemmar till sektionen, och valbar till inspektor är endast en tills vidare anställd lärare vid LTH. 3 Funktionärer 3:6 Karnevalsansvarig Föreslaget tillägg: g) att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad och informerad om verksamheten genom Ivent-ordförande, om inget annat beslutats. Informationen finns under Ordförande Ivent men bör även stå under Karnevalsansvarig 3 Funktionärer 3:2 Revisorer Revisorernas främsta uppgift är att opartiskt granska sektionens transaktioner så att dessa kan betraktas som oklanderliga i enlighet med god revisionssed. Revisor ska arbeta enligt god revisionssed och har i uppdrag att granska räkenskap, förvaltning och verksamhet. Ändring för att spegla revisorns roll i sektionen.

28 2 Utskott 2:7:1 Ordförande för Alumnutskottet Föreslagen borttagning: d) att verka för att en hemsida, kopplad till sektionens hemsida, finns samt att den har en skyddad och fungerande databas. Databasen och hemsidan skall vara ett sätt att underlätta kommunikationen mellan föreningens medlemmar. e) att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad och informerad om verksamheten genom en av styrelsen utsedd kontaktperson, förslagsvis Vice ordförande. Hemsidan som nämns har aldrig funnits och anses onödig och orimlig att skapa. Eftersom ordförande för AlumnI själv sitter i styrelsen behöver utskottet inte en kontaktperson i styrelsen. 2 Utskott 2:2 Sexmästeriet Det åligger Sexmästeriet: c) att utse en källarmästare som ansvarar för inköp och lagerhållning av alkohol och övrigt som krävs i en bar vid sektionsfester c) att utse källarmästeren, ordförande för källarmästeriet d) att utse spexmästaren, ordförande för spexmästeriet. Källarmästaren och spexmästaren har tidigare inte nämts i reglementet. Den föreslagna formuleringen avspeglar hur källarmästare resp spexmästare väljs för tillfället. 2 Utskott 2:2:1 Sexmästaren Föreslaget tillägg: Det åligger sexmästaren: i) att utse en ansvarig för sektionens ljud och ljusanläggning. Då sektionen har införskaffat sig en ljud och ljusanläggning bör någon stå som ansvarig.

29 2 Utskott 2:2 Sexmästeriet Föreslaget tillägg: 2:2:2 Källarmästeriet Källarmästeriet är en undergrupp till sexmästeriet som har fokus på mat- och dryckeskultur Det åligger Källarmästeriet: a) att föra sammanträdesprotokoll, arkivera dessa samt sköta viss korrespondens. b) att utse en eller flera funktionärer, helst från olika årskurser, som tillsammans med ordföranden aktivt ska verka för källarmästeriets åligganden. c) att anordna arrangemang med inriktning på avsmakning och provning som exempelvis vinprovningar. d) att planera inför Ipubarna som är källarmästeriets löpande verksamhet. Dessa anordnas ungefär 3 gånger per termin. 2:2:2:1 Källarmästaren Det åligger källarmästaren: a) att sammankalla till möte för källarmästeriet minst en gång per läsperiod. b) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid överlämningstillfälle. c) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga sektioner som Kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden. d) att ansvara för källarmästeriets ekonomi. e) att gemensamt med sexmästaren ansvara för sexmästeriets förråd. 2:2:3 Spexmästeriet Spexmästeriet är en undergrupp till sexmästeriet som har fokus på spex och gyckel. Det åligger Spexmästeriet: a) att föra sammanträdesprotokoll, arkivera dessa samt sköta viss korrespondens. b) att utse en eller flera funktionärer, helst från olika årskurser, som tillsammans med ordföranden aktivt ska verka för spexmästeriets åligganden. c) att framföra spex och gyckel på de sektionsarrangemang där det av sektionen efterfrågas. d) att planera inför den årliga talangsittningen. 2:2:3:1 Spexmästaren Det åligger spexmästaren: a) att sammankalla till möte för spexmästeriet minst en gång per läsperiod. b) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid överlämningstillfälle. c) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga sektioner som Kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden. d) att ansvara för spexmästeriets ekonomi. e) att ha ansvar samt vara kontaktperson för I-bandet och I-kören. Källarmästeriet och spexmästeriet finns inte nämnt i reglementet. Att göra dessa tillägg skulle bättre avspegla sexmästeriets struktur.

30 3:7 Cafégruppen, CafI Erforderligt antal funktionärer väljs av höstterminsmötet för att sedan väljas in på Maskinsektionens höstterminsmöte. Erforderligt antal funktionärer i CafI väljs in till Maskinsektionens Cafémästeri i enlighet med Maskinsektionens stadgar och reglemente. Ändring för att bättre spegla hur den verkligen processen går till.

31 2 Utskott och 3 Funktionärer 2:1:2 Skyddsombud Det åligger skyddsombudet: a) att rapportera om brister i skolmiljön och arbeta för att dessa åtgärdas. b) att följa gällande föreskrifter för studerandeskyddsombud. c) att representera Sektionen i arbetsmiljögruppen inom TLTH. 3:10 Skyddsombud Skyddsombudets uppgift är att som företrädare för I-sektionens studenter påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god arbetsmiljö. Det åligger skyddsombudet: a) att rapportera om brister i skolmiljön och arbeta för att dessa åtgärdas. b) att följa gällande föreskrifter för studerandeskyddsombud. c) att representera Sektionen i arbetsmiljögruppen inom TLTH. d) att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad och informerad om verksamheten genom en av styrelsen utsedd kontaktperson, förslagsvis Vice ordförande. Skyddsombudet bör flyttas till 3 Funktionärer och därför inte längre finnas under 2:1 Studierådet, SRI. Posten kommer nu bli tillgänglig att söka för alla medlemmar i Sektionen.

32 2 Utskott 2:1 Studierådet, SRI Föreslagen borttagning: 2:1:3 Ledamot i Strategigruppen Det åligger Strategigrupps-ledamoten: a) att fullgöra sina förpliktelser som ledamot i utskottet i enlighet med TLTH:s stadgar och reglemente. b) att tillvarata sektionens intressen inom TLTH. Enligt Kåren får från och med nu vem som helst som vill vara medlem i Stategigruppen vara det och därför kommer inte längre representant till Strategigruppen väljas bland SRI:s funktionärer som det tidigare gjorts. 2 Utskott 2:1 Studierådet, SRI Föreslagen borttagning: g) att nominera till fullmäktige en representant till TLTH:s strategigrupp. Enligt Kåren får från och med nu vem som helst som vill vara medlem i Stategigruppen vara det och därför kommer inte längre representant till Strategigruppen väljas bland SRI:s funktionärer som det tidigare gjorts.

33 3 Funktionärer Föreslaget tillägg: 3:11 Jämställdhetsombud, JämO Jämställdhetsombudets huvudsakliga uppgift är att främja likabehandling på I-sektionen. Det åligger jämställdhetsombuden: a) att förebygga diskriminering. b) att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. c) att representera sektionen i Likabehandlingsgruppen på TLTH (LiBe). d) att under året se över och eventuellt uppdatera I-sektionens skriftliga jämställdhetsplan. e) att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad och informerad om verksamheten genom en av styrelsen utsedd kontaktperson, förslagsvis Vice ordförande. Jämställdhetsombud bör finnas med i Reglementet då det är viktigt att det finns en post som ser till att diskriminering motverkas på I-sektionen. Utöver detta är det även viktigt att denna post hjälper andra utskott med att se över sin verksamhet så att sektionens aktiviteter är tillgängliga för alla sektionens medlemmar samt att alla behandlas lika.

34 2 Utskott 2:7.1 Ordförande för Alumnutskotttet Föreslagen borttagning: Det åligger ordförande för Alumnutskottet d) att verka för att en hemsida, kopplad till sektionens hemsida, finns samt att den har en skyddad och fungerande databas. Databasen och hemsidan skall vara ett sätt att underlätta kommunikationen mellan föreningens medlemmar. e) att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad och informerad om verksamheten genom en av styrelsen utsedd kontaktperson, förslagsvis Vice ordförande. Hemsidan som nämns har aldrig funnits och anses orimlig att skapa. Eftersom ordförande för AlumnI själv sitter i styrelsen behöver utskottet inte en kontaktperson i styrelsen. 2 Utskott 2:7 Alumnutskottet a) att verka för att alumnimedlemmarna bibehåller kontakten med varandra samt sektionen. a) att verka för att I-alumner från LTH bibehåller kontakten med varandra samt sektionen. Det är otydligt vad som menas med alumnimedlemmarna i den nuvarande formuleringen.

35 1 Sektionsstyrelsen 1:2 Vice Ordförande Det åligger Vice Ordförande: f) att vara kontaktperson gentemot Prylgruppen, Valberedning och Sångarstrid om inget annat av styrelsen beslutas. Det åligger Vice Ordförande: f) att vara kontaktperson gentemot Prylgruppen, Valberedning, Sångarstrid, Jämställdhetsombud, Skyddsombud och eventuella projektbaserade/tidsbegränsade engagemang inom Sektionen om inget annat av Styrelsen beslutas För att få en god kommunikation mellan alla aktiviteter inom Sektionen är det viktigt att även projektbaserade /tidsbegränsade engagemang har en länk till Styrelsen, här genom Vice ordförande. Detsamma gäller för jämställdhetsombud och skyddsombud. 3 Funktionärer 3:4:1 Prylgeneral d) att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad och informerad om verksamheten genom en av styrelsen utsedd kontaktperson, förslagsvis Vice ordförande. d) att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad och informerad om verksamheten genom en av styrelsen utsedd kontaktperson, Vice ordförande om inget annat av Styrelsen beslutas. Det blir tydligare att Vice ordförande är Styrelsens kontaktperson till Prylgruppen (om inget annat av Styrelsen beslutas).

36 Valberedningens rekommendationer till Vårterminsmötet 2013 Sektionsordförande Johan Ekman Vice sektionsordförande Louise Nehler Kassör Jacob Adamovicz Administrativt ansvarig Anne Riise Åberg Revisorer Olle Wikman Vakant Suppleanter till revisor Vakant Vakant Ordförande för Studierådet Inanna Lallerstedt Ordförande för Internationella utskottet Vakant Ordförande för Alumnutskottet Antonia Nilsson Inspektor Andreas Norrman Sångarstridsförman Boel Axelsson Ansvarig för Mentorsgruppen Caroline Vernet Ansvarig för Casegruppen Mattias Mellhorn Karnevalsansvarig Henrik Melin Sångboksförman Fredrik Jansson Projektledare för INKA-gruppen Joel Oredsson Martina Persson Hollsten Ansvarig för Börsgruppen Daniel Alavei Representanter till valberedning Camilla de Verdier Hanna Pernbert

Protokoll Höstterminsmöte 2012

Protokoll Höstterminsmöte 2012 Protokoll Höstterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-11-12 Mötesprotokoll Höstterminsmöte, I-sektionen Gällande samtliga

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 Protokoll Höstterminsmöte 2013 Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2013-11-18 "#$%&'()"*+,'(-./01231%456'22'7'%831%459%:;

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24

Protokoll Vårterminsmöte 2012. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Protokoll Vårterminsmöte 2012 Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 2012-04-24 Mötesprotokoll Vårterminsmöte, I-sektionen Tid: tisdag den 24

Läs mer

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare.

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare. LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola Vårmöte, I-sektionen PROTOKOLL Tid: Måndagen den 28 mars kl 15.00 Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH Ärenden: 1. Mötet öppnades 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna Stadgar inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2016-06-07 INNEHÅLL 1 SEKTIONEN 2 MEDLEMMAR 3 ORGANISATION 4 VALBEREDNING 5 REVISORER 6 VAL 7 PROTOKOLL

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-31 Styrelsemöte, PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 03 31 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Vårterminsmöte 25 april 2013

Vårterminsmöte 25 april 2013 Lund, 2013-04-18 Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda

PROTOKOLL. Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi. Tid: , klockan Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-09-30, klockan 17-20 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Närvarande: 32 förtroendevalda Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande Elin

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH.

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH. STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Ändringar tagna 000411 010403 021119 041123 051122 060405 061115

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar för Ekosystemtekniksektionen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-01-19, kl. 16.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-05-26 PROTOKOLL Styrelsemöte, Tid: 2015-05-26, kl. 12.00-12.40 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin),

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 STADGAR MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 4 Sektionen 4 KAPITEL 2 6 Medlemmarna 6 KAPITEL 3 7 Organisation

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna Reglemente Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2016-06-07 INNEHÅLL 1 Sektionsstyrelsen 2 Presidiet 2:1 Sektionsordförande

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-19, kl. 12.00 Plats: M:L1, M-huset Närvarande : Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors

Läs mer

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-11 kl. 17-20. Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Närvarande: 22 förtroendevalda, Phøset, 6 tillträdande Styrelsemedlemmar. Ärenden : 1.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-01-27 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 01 27 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN STADGAR SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s. 9 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-02

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-02 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-12- 02 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör),

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd:

Organisationen Elevrådets sammansättning Elevrådets sammansättning Klassrepresentanternas åliggande Möten Klassråd: Elevrådets stadgar Stadgar antagna vid årsmöte år 2000. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten, den 27 april samt den 23 september år 2011. Ändringar godkändes under de två påföljande stormöten,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-12-01, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Styrelsemöte 2015-08-26 Protokoll Styrelsemöte, Tid: 2015-08-26, kl. 11.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson

Läs mer