FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP"

Transkript

1 FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP

2 2

3 INNEHÅLL SIDA 4 EN KORT INTRODUKTION 6 EN BAKGRUND TILL DEN SVENSKA HANDELN 7 VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMTIDENS HANDEL 17 HANDLARES SYN PÅ FÖRPACKNINGAR 20 VÅRA SLUTSATSER 22 INSPIRERANDE REFERENSER 23 LISTA ÖVER RAPPORTENS BILDER 3

4 EN KORT INTRODUKTION OpenUp är en webbaserad, öppen innovationsplattform som kopplar samman människor från hela världen med intresse för livsmedel och förpackningar. Den här rapporten fokuserar på framtidens dagligvaruhandel och är en del av OpenUp:s framsynsarbete. Rapporten syftar till att inspirera och stimulera aktörer inom livsmedels- och förpackningsbranschen. Hittar du något av intresse i rapporten är du välkommen att besöka OpenUp (www.letsopenup.se) för att fortsätta att diskutera detta ämne med experter från hela världen. Under sommaren 2013 utförde OpenUp ett antal intervjuer med dagligvaruhandlare i södra Sverige. Vi besökte de större matkedjorna som ICA, Coop, Willy s och City Gross, såväl som mindre matbutiker, saluhallar och närbutiker. Intervjuerna fokuserade på framtiden och frågorna berörde bland annat framtidens dagligvaruarena, utmaningar och handlarnas syn på förpackningar. Denna rapport är resultatet av en omfattande analys av dessa intervjuer samt av relaterat material, publikationer och evenemang. Rapporten omfattar ett antal faktorer som anses viktiga för dagligvaruhandelns framtid. Dessutom har vi i What s next-rutorna inkluderat ett antal förslag på saker som skulle kunna vara nästa trend inom handeln. Sättet vi handlar mat på kommer troligtvis att förändras i framtiden. Något som har haft inverkan på den svenska dagligvaruhandeln är den ökande urbaniseringen. Vidare har internet och näthandeln på allvar börjat utmana hela detaljhandeln och dess fysiska butiker. För att kunna överleva den ökande konkurrensen behöver de traditionella matbutikerna utvecklas. Dessutom har det på senaste tiden skett en utveckling mot en allt större konsumentmakt, som framförallt beror av de ökade möjligheterna för kommunikations- och informationsutbyte. Konsumenten kan idag ständigt ta del av pris- och produktjämförelser under tiden som de shoppar, och konsumentrörelser har till och med visat sig kunna påverka butikers produktsortiment. En framgångsfaktor för framtidens handel är således, enligt de intervjuade handlarna, att tydligt utgå från konsumentens behov och önskemål. 4

5 Konsumentbeteendet påverkas av en rad faktorer, så som ny teknik, förändringar i demografi och globala utmaningar. Faktorer som anses vara viktiga för dagligvaruhandelns kunder i framtiden är: Värde för pengarna Under de senaste åren har det i Sverige varit mycket fokus på låga matpriser. Enligt de intervjuade handlarna har detta bland annat lett till konsekvenser som matfusk och oetisk matproduktion. Priset verkar fortfarande påverka konsumenterna, men på senare tid verkar det ha skett en förändring i att de numera kan vara beredd att betala lite extra. Istället för det lägsta priset letar konsumenterna idag efter mest värde för pengarna. Tidsbrist Människors tidsbrist kommer förmodligen att bli en ännu tyngre vägande faktor i framtiden, vilket banar väg för onthe-go -produkter, färdiglagad (eller nästan färdiglagad) mat samt näthandeln och andra hemleveranskoncept. Bekvämlighet, flexibilitet och enkelhet är faktorer som kommer att bli allt viktigare för konsumenterna. Shoppingupplevelsen En handlare nämnde att allt fler har börjat samla på upplevelser istället för att samla på saker. En slutsats från detta är att fysiska butiker som erbjuder en shoppingupplevelse utöver det vanliga kommer bli framgångsrika. Ett sätt att skapa upplevelser är till exempel genom att erbjuda olika typer av tjänster. Transparens Konsumenter uppskattar att vara i kontroll och vara välinformerade om maten de köper. Konsumentundersökningar utförda av Macklean visar exempelvis att de viktigaste värdefaktorerna för konsumenterna är matens ursprung och hälsofaktorer. Dessutom växer konsumenters oro och engagemang i sociala frågor. Miljömässig hållbarhet Miljöutmaningar anses vara fortsatt viktiga och handlarna måste exempelvis hantera problematiken med matsvinn. 5

6 EN BAKGRUND TILL DEN SVENSKA HANDELN Något som framförallt kännetecknar dagens svenska livsmedelshandel är marknadskoncentrationen. De tre största aktörerna representerar 90 procent av hela den svenska marknaden (Macklean 2013). Totalt sett omsatte svensk livsmedelsförsäljning 250 miljarder SEK år 2012 (Svensk Distanshandel 2013). På 1950-talet lade svenskarna cirka en tredjedel av sin inkomst på mat, men sedan 1990-talet har de svenska matpriserna sjunkit. Anledningen till detta är bland annat avregleringen av det svenska jordbruket och Sveriges medlemskap i EU. Idag handlar svenskarna mat för cirka 12 procent av sin inkomst (Macklean 2013). Utvecklingen av egna märkesvaror i Sverige är en bidragande faktor till de låga matpriserna, men jämfört med Europa utgör de svenska egna märkesvarorna fortfarande en liten del av marknaden med endast 20 procent. I jämförelse ligger motsvarande andel i Storbritannien på 50 procent (Macklean 2013). Näthandeln med mat har ännu inte kommit så långt i Sverige och utgör än så länge endast 1 procent av den totala livsmedelsförsäljningen. Det är dock tydligt att näthandeln är på stark frammarsch. Försäljningen i Sverige har ökat med 30 procent sedan förra året, och andelen svenska konsumenter som under året handlade mat på internet har fördubblats på fyra år (17 procent år 2013) (Svensk Distanshandel 2013). Samtidigt minskar antalet fysiska matbutiker i Sverige, detta trots att befolkningsmängden ökar. Sedan 1996 har siffran minskat med 27 procent (nästan butiker) och det är framför allt de mindre matbutikerna ute på landsbygden som håller på att försvinna (SVT 2013). 6

7 VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMTIDENS HANDEL MATINKÖP ONLINE En handelstrend som ökar allt mer är matinköp via internet. Andelen som handlar mat online är fortfarande relativt liten, men många handlare tror att detta köpbeteende kommer att fortsätta att växa. Därför behöver befintliga handlare öka sin konkurrenskraft genom att bland annat utveckla egna onlinebutiker och -tjänster. De vanligaste orsakerna till att konsumenter handlar mat via internet är bekvämlighet och att spara tid. En konsumentundersökning utförd av Svensk Distanshandel visar att nästan en fjärdedel av svenskarna tror att de kommer att handla mat via nätet under det kommande året. Än så länge är det få internethandlare för mat som gör någon vinst, men omsättningen för dessa företag ökar kontinuerligt. Det segment som växer snabbast är färdiga middagslösningar, som inkluderar ingredienser och recept (Svensk Distanshandel, 2013). Näthandeln ställer nya krav på förpackningarna jämfört med traditionell handel både vad gäller produkt- och transportförpackningarna. Hur produktförpackningen ser ut på butikshyllan är exempelvis av mindre betydelse online, medan transportförpackningen blir mer betydelsefull. Denna förpackning behöver vara effektivt utformad så att distributionen optimeras och säkras, men transportförpackningen kan också bli ett viktigt marknadsföringsverktyg och varumärkesbärare. Aspekter som begränsar matinköpen via nätet kan bland annat vara distributionsproblem som behov av kylkedja och schemaläggning av hemleverans. Många konsumenter anser dessutom att matinköp via nätet är för dyrt och man vill även kunna se maten innan man köper den. Således kommer många av oss även fortsättningsvis vilja handla sin mat i fysiska butiker. En viktig del av att handla mat är nämligen att använda alla sina sinnen och röra vid, klämma, lukta på och jämföra produkter innan vi bestämmer oss för vilken vi ska köpa. Alla konsumenter har olika preferenser vid val av mat och man vill således kunna handplocka varje produkt själv. WHAT S NEXT? Shopping in-line! Eftersom tid är en allt större bristvara vill konsumenterna utnyttja varje minut till max. Således vill konsumenterna passa på att handla under sin dödtid, t.ex. när de står i kö eller när de väntar på tåget. Virtuella butiker har bland annat satts upp: I tunnelbanestationer i Sydkorea På Gatwick airport, England 7

8 Den digitala och fysiska världen kommer att integreras allt mer i framtiden. De handlare som sömlöst lyckas integrera fysisk shopping med digital shopping kommer troligen att bli de mest framgångsrika. Många butiker erbjuder redan sina kunder att hämta upp sina onlinebeställda varor i butiken eller på ett speciellt upphämtnings-ställe (så kallad click and collect ). EXEMPEL PÅ NÄTHANDEL FÖR MAT WHAT S NEXT? Uppkopplade kylskåp som automatiskt beställer nya varor när de håller på att ta slut? Matkassen Hemleverans av matkassar med ingredienser och recept är ett koncept som introducerades av Middagsfrid på den svenska marknaden år Sedan dess har flera liknande företag vuxit fram och matkasse-konceptet har spritt sig över hela världen. I framtiden kommer konsumenten troligtvis att involveras mycket mer i matkassens innehåll, både vad gäller produkter och recept. Utvecklingen kommer troligtvis att leda till en större mångfald inom tjänsterna. De handlarna som vi har intervjuat tror att leverans av färdiga middagslösningar som matkassar kommer fortsätta att efterfrågas av kunderna, eftersom den här typen av koncept sparar värdefull tid. Dessutom hjälper de konsumenter som saknar inspiration till vad de ska laga. Många av Sveriges största matkedjor har idag sin egen matkasse, och även mindre delikatessbutiker har börjat utveckla liknande koncept, med exempelvis lyxigare helgmatkassar. Läs mer: 8

9 MySupermarket MySupermarket är en näthandel för mat som erbjuder kunder i Storbritannien och USA att handla mat till bästa möjliga pris. Webbplatsen jämför priserna hos ledande livsmedelsbutiker som Amazon, Walmart och Tesco, vilket leder till att konsumenten får bästa möjliga pris på sina utvalda produkter. Sajten ser dessutom till att optimera transporten av de beställda varorna. AmazonFresh Amazon är världens största webbutik. Här kan man köpa i princip allt till konkurrenskraftiga priser eftersom Amazon drar in en stor del av sin vinst på reklamtjänster och provision. Amazon har introducerat AmazonFresh som erbjuder invånare i Seattle och Los Angeles att beställa färska matvaror via Amazon och få dem hemlevererade samma dag. Om Amazon fortsätter att expandera inom livsmedelsområdet kan detta innebära en stor risk för andra handlare och relaterade aktörer, vilka därmed snabbt behöver utveckla nya strategier för att möta denna konkurrens. Läs mer: - Läs mer: you-never-have-to-leave-the-house-again/ UPPLEVELSESHOPPING För att kunna konkurrera med de nya alternativ som växer fram för matinköp, måste de fysiska matbutikerna anstränga sig för att bli mer intressanta för sina kunder. De handlare som deltagit i våra intervjuer var överens om att matbutikerna behöver skapa en intressant helhetsupplevelse för att locka nya kunder. Konsumenterna måste känna att de får något utöver det vanliga när de besöker en butik. Med utgångspunkt i vem konsumenten är och vad han/hon behöver bör en intressant och positiv atmosfär skapas i butiken. Viktiga funktioner är butikspersonalens attityd och kunskap, en levande miljö, inspirerande matpresentationer och receptidéer, samt att butiken är ren, fräsch och rymlig. Dessutom kan teknik bidra till en ännu rikare shoppingupplevelse. WHAT S NEXT? Personlig matshoppare? En dietist eller kock som guidar dig i butiken och inspirerar dig till nya matupplevelser. 9

10 För att kunna sticka ut i konkurrensen och öka konsumentlojaliteten kommer fysiska konceptbutiker förmodligen bli allt vanligare. I framtiden räcker det inte med att sälja god mat; butikerna måste också kunna erbjuda sina kunder något utöver det vanliga. Detta kan bland annat innebära sociala aktiviteter, matoch hälsorelaterade tjänster och ett produktsortiment med en unik och lokal känsla. SALUHALLSTRENDEN Saluhallar är en ny trend inom den svenska dagligvaruhandeln. Nya saluhallar har börjat växa fram och de vanliga handlarna nämner att de har börjat försöka fånga motsvarande känsla i sina butiker. När konsumenten handlar mat i fysiska butiker vill han eller hon inspireras och uppleva en autentisk och unik atmosfär. Atmosfären i en saluhall erbjuder en upplevelse som skiljer sig från en vanlig matbutik, med bland annat genuina och unika livsmedel, diskar med färsk mat, erfaren personal och en attraktiv presentation av produkterna. 10

11 En drivande faktor för saluhallstrenden är förmodligen behovet av att höja den totala shoppingupplevelsen, i kombination med foodietrenden, samt det ökande intresset för närodlade och ekologiska produkter. Lite mer läsning: OPTIMAL ANVÄNDNING AV UTRYMME & PERSONAL För att behålla konkurrenskraften i de fysiska matbutikerna är det otroligt viktigt att butikerna utnyttjar sina utrymmen och personal på ett effektivt sätt. Ny teknik kan användas vid optimeringen av butikerna, och bland annat kan man arbeta med att kombinera den fysiska och digitala världen i butiken. Även förpackningar nämns som ett optimeringsverktyg under våra intervjuer. Handlarna vill exempelvis ha fler och bättre förpackningar som är retail-ready och alltså passar i butiken och kortar tiden för uppackning av varorna. Transportförpackningar WHAT S NEXT? Fönstershopping: Tänk om konsumenten kunde handla mat dygnet runt via interaktiva fönster i butiken? Maten skulle levereras direkt och automatiskt från butiken. 11

12 genererar dessutom mycket skräp och handlarna upplever ofta förpackningarna som onödigt skrymmande när de levereras till butikerna. I framtiden kommer handlare förmodligen behöva vara mer flexibla och låta butikerna förvandlas under dagen eller veckan. Idag fördelas matinköpen inte jämnt över veckan eller dagen, och dagligvaruhandeln efterfrågar sätt att jämna ut distributionen. Kanske ska de titta efter nya affärsmöjligheter för att kunna utnyttja butiken och personalen på olika sätt vid olika tider under dagen, veckan eller över hela året. Det kan bland annat röra sig om olika matevenemang, seminarier, utbildningar, konferenser och matvandringar under lugnare delar av dagen. KUNNIG & HJÄLPSAM PERSONAL En av de viktigaste konkurrensfaktorerna för fysiska butiker jämfört med nätbutiker är butikspersonalen. Många kunder behöver hjälp, inspiration och/eller bara någon att prata med och butikspersonalens bemötande av sina kunder kommer i framtiden att bli allt viktigare. WHAT S NEXT? Matbutikerna kan börja erbjuda mat- och gastronomiutbildningar med olika teman för intresserade kunder. Detta blir ett utmärkt sätt att inspirera kunderna, och samtidigt utnyttja butiksutrymmet och personalen till max. I och med ny teknik och ändrade shoppingvanor kommer personalen i framtiden att tillbringa allt mindre tid vid kassan för att istället agera inspirerande och rådgivande ute i butiken. Den allt mer upplysta konsumenten kommer kräva att butikspersonalen nästa måste vara experter för att kunna svara på alla frågor. Därmed kommer framtidens handlare bli allt mer selektiva när de anställer ny personal. En bred kunskap om både mat och service kommer behövas, kombinerat med en positiv inställning, lyhördhet och passion för varorna som säljs. Handelns anställda kan komma att behöva hämta inspiration från restauranger och andra servicesektorer när det gäller kundservice, kunskap och problemlösning. 12

13 WHAT S NEXT? Kock-prenumeration! Handlare kan erbjuda sina kunder att inte bara kunna köpa färdigpackade matkassar, utan dessutom få dessa levererade tillsammans med en kock som tillagar maten i hemmet. Tillgänglighet och inspiration i ett! FUSION MELLAN RESTAURANG & BUTIK Gränserna mellan restauranger och matbutiker har börjat suddas ut. Många butiker som vi har besökt tillhandahåller färska och färdiglagade rätter och några har egna restauranger och kaféer i anslutning till butikerna. Detta är ett bra sätt att förstärka kundupplevelsen, eftersom kunden kan smaka på maten i butiken och kan inspireras till att ta med den hem. Dessutom är det ett utmärkt sätt för matbutikerna att nyttja överbliven mat och på så sätt minska sitt matsvinn. EFFEKTIV SHOPPING Fysiska matbutiker behöver erbjuda sina kunder en upplevelse utöver det vanliga men samtidigt måste inhandlingen kunna vara så tidseffektiv som möjligt. Så för att möta kraven från den allt mer stressade konsumenten blir det allt viktigare att matinköpen, vid behov, kan utföras så enkelt och snabbt som möjligt. Det bästa vore om kunden upplever att han eller hon sparar tid i butiken! Därför är det extra viktigt att butiken är välordnad och att det är enkelt att hitta varorna. Konsumentfrustration uppstår bland annat när man måste stå i kö eller om en speciell produkt är slut i butiken. Ett annat irritationsmoment är om kunden ställs inför allt för många val. Självscanning och rådgivande appar är verktyg som kan öka shoppingeffektiviteten. Matinköp via drive-in kommer dessutom snart att lanseras för första gången i Sverige, via det nya matbutikskonceptet M.A.T. WHAT S NEXT? Tänk om matbutiker kunde tillhandahålla ett snabbt kundvarv för stressade kunder och ett inspirerande kundvarv för upplevelsehungrande kunder? 13

14 MATAPPAR De flesta stora handlarna utvecklar sina egna appar som konsumenterna kan använda i deras butiker. Apparna tillhandahåller specialerbjudanden, inspiration, recept, vägledning, inköpshistorik, recensioner, inköpslistor med mera. Detta är ett utmärkt sätt för handlarna att öka sin konkurrensförmåga. Vår handlarundersökning visar att handlarna verkar nöjda med sina appar och att dessa ses som ett sätt att möta kraven från de allt mer välinformerade och krävande kunderna. För en ännu mer effektiv shoppingupplevelse skulle apparna kunna vidareutvecklas så att en smartphone även kan användas för självscanning och betalning. WHAT S NEXT? Humörstyrd shopping! Beroende på ditt humör skulle din matapp kunna tillhandahålla olika råd, inspiration, recept, med mera. DEN UPPLYSTA KUNDEN Nuförtiden har de flesta kunder en smartphone med sig när de handlar mat, vilket innebär att de lätt kan komma åt all möjlig information. De kan jämföra priser, läsa recensioner och söka efter information och därefter göra ett välinformerat köpbeslut. Dessutom kan de dela med sig till alla andra om vad de tycker om sin shoppingupplevelse eller en speciell produkt. Denna utveckling har förändrat sättet vi handlar på och har gett konsumenten ett ökat inflytande och makt. De matskandaler som uppdagats under senare år har ökat konsumenternas krav på transparens och information om produkters tillverkningskedja, transporter, ingredienser med mera. Konsumenterna vill helst kunna komma i direktkontakt med producenter och handlare. Idag finns en stark konsumentrörelse och kunderna slår snabbt tillbaka om de upplever att handlare eller producenter har gjort fel. WHAT S NEXT? Den upplysta handlaren Nya kommunikations- och informationstekniker medför att företag nu har möjligheten att samla in och analysera kundbeteenden både i och utanför butiken. Resultatet kan bli att företagen vet mer om kunderna än vad kunderna själva vet. Om denna information används rätt kan detta öka handlarnas konkurrenskraft. WHAT S NEXT? Andra valutor än just pengar kan komma att användas allt mer som betalningssätt i framtiden. Kunden skulle kunna betala i form av rekommendationer, uppdateringar i sociala medier, goda gärningar, recensioner, arbete med mera. 14

15 INDIVIDUALISERAD SHOPPING Istället för att bara vara passiva konsumenter vill kunderna idag bli allt mer involverade och aktiva, och om saker inte görs på rätt sätt tar de saken i egna händer. Detta återspeglas i att intresset för DIY-rörelsen (Do It Yourself), 3D-printing och gräsrotsfinansiering ökar allt mer. Kunderna kräver idag en skräddarsydd shoppingupplevelse baserad på deras individuella behov, och de blir dessutom allt mer intresserade av att profilera sig själva som unika och speciella. Unika varumärken, begränsade utgåvor, skräddarsydda produkter är olika sätt att bemöta denna trend. Dessutom ökar antalet livsmedelkoncept där varorna säljs i lösvikt så att kunden själv kan plocka ihop hur mycket som önskas av respektive vara. Ett framgångsrikt sätt att locka kunder kan vara att erbjuda skräddarsydda erbjudanden som är baserade på kundens livssituation, preferenser och inköpshistorik. För att bli ännu mer kundspecifika i sina erbjudanden kan matbutikerna börja samarbeta med andra aktörer som lokala gym, ideella organisationer eller web-communities. Det är dock av yttersta vikt att se till så att kunderna inte känner sig kontrollerade eller bevakade. MATSVINN OCH HÅLLBARHET En återkommande åsikt bland de handlare som vi har intervjuat är att de måste ta ett ökat ansvar för miljön genom att bland annat erbjuda fler miljövänliga produkter, göra butikerna mer miljövänliga och minska sitt matsvinn. En effekt av de låga matpriserna är att maten inte anses vara värdefull, vilket leder till ökat matsvinn. Matsvinnet på distributionsoch handlarnivå är högt och orsakas främst av hanteringsskador och att maten slängs av estetiska skäl. Frukt och grönsaker är den överlägset vanligaste orsaken till matsvinnet och enligt en SLUstudie utgör de över 80 procent av all mat som slängs (SLU 2013). 15

16 De intervjuade handlarna menar att de vill minska mängden mat som måste kastas. Dock är detta en tuff utmaning eftersom kunderna förväntar sig att butiken har välfyllda hyllor och inte vill köpa produkter och förpackningar som är det minsta skadade eller börjar närma sig utgångsdatum. Det verkar således finnas ett behov av en förändring av kundernas mentalitet i butikerna, men butikerna måste dessutom bli bättre på att ta hand om sina rester genom att vara mer proaktiva och kreativa. Ett sätt för handlarna att utnyttja matresterna är att tillaga måltider som de sedan säljer antingen i butiken eller i en angränsande restaurang. En annan lösning kan vara att skänka överbliven mat till välgörenhet. Allwin är ett svenskt initiativ som livsmedelsföretag anlitar för att ta hand om överbliven mat och distribuera till behövande vuxna och barn. Förpackningen kan definitivt bidra till att minska matsvinnet genom att bland annat bli mer skyddande, informativ och intelligent. Dock måste förpackningen i så fall börja anses som något värdefullt och positivt, istället för onödigt skräp, som idag ofta är fallet. 16

17 HANDLARES SYN PÅ FÖRPACKNINGAR De intervjuade handlarna är övertygade om att förpackningar och förpackningsinnovation är extremt viktigt för livsmedelsprodukter. Framförallt eftersom förpackningen kan användas som ett marknadsföringsverktyg mot förstagångsköpare. Handlarna menar att attraktivt förpackade produkter absolut ökar försäljningen och gav många exempel där en ny förpackningsdesign visat sig kunna öka försäljningen. Dock är handlarna överens om att produktinnehållet är det viktigaste för att kunden ska vilja köpa produkten igen. För att lyckas måste varumärkena således utveckla produkter med en attraktiv förpackning och ett högkvalitativt innehåll. Tyvärr är det inte många som lyckas med detta enligt våra intervjurespondenter. Utöver att förpackningen ska vara attraktiv, är det också viktigt att förpackningen utformas efter funktion och syfte. Exempelvis behöver förpackningsstorleken anpassas utifrån produktens pris, försäljningsställe, målgrupp, samt hur förpackningen ska hanteras och användas. En annan aspekt som togs upp av många handlare var att man vill ha färre onödiga förpackningar som exempelvis förpackning i förpackning. Anledningarna till detta var främst miljömässiga, men även att onödiga förpackningar ansågs öka personalens arbetsbelastning och produktpriserna. 17

18 Handlarna uttryckte att de upplever att livsmedelsproducenterna ofta är långsamma när det gäller att anpassa förpackningarna efter handlarnas och kundernas behov. Handlares förpackningsfrustration är framför allt förknippad med sekundär- och tertiärförpackning av produkter. Att öppna upp dessa förpackningar är ofta tidsslukande och är sällan ergonomiskt för personalen. Konsumenters frustration relaterade till förpackningar uppkommer, enligt handlarna, främst då förpackningen inte är anpassad efter konsumentens behov. Exempel på detta är för stora förpackningar och förpackningar som är svåra att öppna och hantera. Handlarna upplever även att kunderna blir irriterade över onödiga förpackningar (exempelvis förpackning i förpackning och allt för stora förpackningar). Anledningarna är miljömässiga men även bekvämlighetsrelaterade. Även för konsumenten är det tidskrävande att hantera förpackningar. Det finns redan allt för många förpackningar under vasken i folks hem, som bara väntar på att återvinnas, sade en av handlarna. Sammanfattningsvis anser handlarna att förpackningen är väldigt betydelsefull, men samtidigt erkänner de att de sällan pratar om förpackningen, eftersom andra saker upplevs som viktigare. Detta verkar också stämma på konsumentnivå. Konsumenten verkar inte heller bry sig så mycket om förpackningen, men om man gör det är kundens utgångspunkt enligt handlarna oftast att förpackningen är dålig. I maj 2013 utförde OpenUp en kundundersökning om förpackningar där vi har kom fram till samma slutsatser. Titta på filmen här: https://youtu.be/fojo2vy1-1g 18

19 19

20 VÅRA SLUTSATSER Det är tydligt att handelssektorn och andra relaterade aktörer står inför många utmaningar under de kommande åren. Men med utmaningar kommer möjligheter och de aktörer som accepterar utmaningarna har möjlighet att bli väldigt framgångsrika. Vi går en spännande framtid till mötes och det är helt upp till oss själva hur vi skapar den. Potentialen hos livsmedelsförpackningar verkar i viss mån vara underutnyttjad inom handeln, och förpackningen kan komma att bli ett viktigt verktyg för implementeringen av många nödvändiga förändringarna i framtiden. Detta, tillsammans med en smartare och mer effektiv användning av utrymmen, personal, teknik, produkter och konsumenter kan leda till en framgångsrik framtida dagligvaruarena. För att summera rapporten har vi samlat några exempel på spännande och viktiga utmaningar relaterade till framtidens handel. Även om många av utmaningarna vid en första anblick ter sig svåra att lösa, är möjligheterna att implementera förändringar och lösa problem idag väldigt stor! På OpenUp kan alla med intresse för mat och förpackningar engagera sig. Tillsammans kan vi lösa även de tuffaste utmaningarna och bana väg för nya och framgångsrika innovationer! Ett första steg mot nya innovationer är att inleda en diskussion. Glöm inte att besöka OpenUp (www.letsopenup.se) för att vidare diskutera utmaningar och möjligheter relaterade till framtidens handel med experter från hela världen! WHAT S NEXT? Samskapa framtidens innovationer På OpenUp finns livsmedels- & förpackningsexperter från hela världen som har intresse av att tillsammans hitta nya lösningar och innovationer för framtidens handel. Om du fortfarande inte har registrerat dig på OpenUp, gör det nu! SAMMANFATTANDE UTMANINGAR Hur kan livsmedelsbutikerna bli mer effektiva när det gäller nyttjandet av utrymme och personal? Hur kan förpackningar bidra till en effektivisering av livsmedelsbutikernas utrymme och personal? Till vilka andra aktiviteter förutom vanliga matinköp kan livsmedelsbutikerna användas? 20

21 Vilka strategier ska livsmedelsbutikerna använda när det gäller att integrera den digitala världen i sina fysiska butiker? Hur kan förpackningarna optimeras för näthandeln? Hur kan förpackningen användas för att möta den allt mer välinformerade kundens krav? Hur kan förpackningar användas för att möta den allt mer individualiserade kundens krav? Hur kan handlare och varumärkesägare nyttja all insamlad konsumentdata och inköpshistorik på bästa sätt? Hur kan varumärkesägare konkurrera med och positionera sig själva gentemot handlarnas egna märkesvaror? Vilka strategier bör fysiska livsmedelsbutiker använda sig av för att kunna konkurrera med näthandeln? Vilka strategier ska mindre matbutiker, exempelvis på landsbygden, använda sig av för att kunna konkurrera med större butiker? Vilka strategier kan handlare använda sig av för att bli bättre på att minska sitt matsvinn? Hur kan förpackningen bidra till att minska det stora matsvinnet inom dagligvaruhandeln? Hur kan handelssektorn samarbeta med förpackningsindustrin för att skapa bättre och mer effektiva förpackningar? 21

22 INSPIRERANDE REFERENSER PUBLIKATIONER Charlotta Lindqvist, Livsmedelsakademin (2011), Framsyn via social medier HUI Research (2013) Scenarion för e-handelns framtida tillväxt Jonas Arnberg and Emma Hernell, United Minds (2013) Det stora detaljhandelsskiftet är här JWT (2012),100 things to watch in 2013 KF Fastigheter (2013), Utblick 2013: Det stora detaljhandelsskiftet Lennart Bjurström, Macklean (2013), Är maten värd sitt pris? (Macklean Insikter #02) Martina Oxling, Livsmedelsakademin (2011), Matkassen ett koncept som underlättar vardagen Ridderheim, (2012), Ridderheimsrapporten: Future shopping, cooking and eating SLU (2013), Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker Svensk distanshandel (2013), Mat på nätet Rapport SVT (2013), Tusentals butiker har försvunnit i Sverige United Minds (2013), Din omvärld 2014 Vasakronan, (2013), Fast eller flytande handel i förändring (En bättre värld, #3) ÖVRIGT Centigo retail lookout 2013, Malmö, Sweden Futures for Food Conference 2013, Turku, Finland OpenUps intervjuer med dagligvaruhandeln, 2013 The Conference 2013, Malmö Sweden Top Packaging Summit 2013, Lund, Sweden 22

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning Rapporten Mat på nätet tas fram av organisationen Svensk Distanshandel och syftet är att kartlägga utvecklingen av den svenska dagligvaruförsäljningen på nätet.

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8

Sammanfattning och slutsatser 5. 1. Inledning 7. 2. En växande marknad 8 2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 5 1. Inledning 7 2. En växande marknad 8 3. Mathandeln på nätet en liten andel som ökar 9 3.1 Män mer positiva än kvinnor 9 3.2 Frakt får gärna ingå

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

ICA-kunderna och konjunkturen

ICA-kunderna och konjunkturen ICA-kunderna och konjunkturen Om ICAs kundpanel Den andra omgången av ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället 1575 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010

RAPPORT2010. Konsumentföreningen Stockholm. Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten. December 2010 RAPPORT2010 Konsumentföreningen Stockholm Långkok eller färdiglagat? Föräldrajuryn om vardagsmaten December 2010 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online // Magasin // Email Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Petra Trobäck 2010-10-06

Petra Trobäck 2010-10-06 En inspirerande & säljande biblioteksmiljö FRAMTIDENS HANDEL 7 trender som kan var bra att ha koll på» INVOLVERA & ENGAGERA» UPPLEVELSER SOM EN DEL AV ERBJUDANDET» SPECIALISTEN» TILLSAMMANS MED LIKASINNADE»

Läs mer

Economista TA MAKTEN ÖVER DIN EKONOMI FÅ ETT ROLIGARE LIV

Economista TA MAKTEN ÖVER DIN EKONOMI FÅ ETT ROLIGARE LIV Economista TA MAKTEN ÖVER DIN EKONOMI FÅ ETT ROLIGARE LIV Pingis Hadenius Chefredaktör Passion for Business, Red Tee och ELLE PULS Redaktörskap inom ELLE och ELLE Lyx Flera år inom kosmetikabranschen som

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014

Tertialrapport Handel Tertial 1 2014 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Smartaste handeln Jämställdheten haltar bland handelns chefer Uppåt för handeln 2014 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Handelns

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter

Sveriges ledande grossist kompletta utbud 1000 produkter Välkommen till m e d p l i v i t tr a d e - s v e r i g e s l e d a n d e g r o s s i s t f ö r l i v s m e d e l s p r o d u k t e r f r å n s y d e u r o p a! Droga Kolinska Plivit Trade Plivit Trade

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012

Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 Förvaring av ägg en enkätundersökning April 2012 För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71, 070-341 55 30 www.konsumentforeningenstockholm.se Thomas Svaton, vd Svensk

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Bilaga 2 Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera innehållet i detta dokument. Slutlig version publiceras senast 2014-04-14. Skånes Matfestival är en unik

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Smaka på Skåne stora events

Smaka på Skåne stora events Smaka på Skåne stora events Hållbara Gastronomiska Regioner Linköping 2-3 september 2013 Jannie S. Vestergaard verksamhetsledare Smaka på Skåne tel. 0727-348544 e-mail: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Skåne en stark kulinarisk region

Skåne en stark kulinarisk region Program till höstens temadag med Knytkalas: Skåne en stark kulinarisk region Välkommen till en dag med smak av kunskap, inspiration, möten och god mat! Vad kännetecknar en kulinarisk frontregion? Hur kan

Läs mer

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email Vill du nå var,ärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hi=a rä= målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både bre= och pricksäkert

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Databas/webbportal Under hösten har det funnits möjlighet för er samarbetspartners att testa systemet www.lokalmat2010.se för att i tidigt skede

Läs mer

Vill du jobba med framtidens livsmedel?

Vill du jobba med framtidens livsmedel? Vill du jobba med framtidens livsmedel? Då ska du söka vårt traineeprogram! Skaffa dig ett viktigt jobb nu startar vårt traineeprogram! Naturvetare eller teknolog? Ekonom, beteendevetare eller humanist?

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

ÄR MATEN VÄRD SITT PRIS? Priset på maten utveckling från då till nu Värdet av maten igår, idag och imorgon Den prisvärda maten en lönsam framtid?

ÄR MATEN VÄRD SITT PRIS? Priset på maten utveckling från då till nu Värdet av maten igår, idag och imorgon Den prisvärda maten en lönsam framtid? ÄR MATEN VÄRD SITT PRIS? Priset på maten utveckling från då till nu Värdet av maten igår, idag och imorgon Den prisvärda maten en lönsam framtid? MACKLEAN STRATEGIUTVECKLING AB, STOCKHOLM, MAJ 2013 INSIKTER

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer