Terumo Cardiovascular Systems Corporation MEDDELANDE OCH GUIDE. den 29 mars Innehåller: Intyg om medicinsk nödvändighet för internationellt bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terumo Cardiovascular Systems Corporation MEDDELANDE OCH GUIDE. den 29 mars 2011. Innehåller: Intyg om medicinsk nödvändighet för internationellt bruk"

Transkript

1 Terumo Cardiovascular Systems Corporation MEDDELANDE OCH GUIDE den 29 mars 2011 Innehåller: Intyg om medicinsk nödvändighet för internationellt bruk

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 3: Inledning Sidan 5: Alternativ till begränsade produkter Sidan 6: Produkter som finns tillgängliga med restriktion och intyg om medicinsk nödvändighet Sidan 7: Produkter som finns tillgängliga utan restriktion Sidan 9: Anvisningar för användare angående intyg om medicinsk nödvändighet Bilaga A: Intyg om medicinsk nödvändighet Bilaga B: Terumos globala försäljning och stöd

3 INLEDNING Terumo Cardiovascular Systems Corporation (Terumo CVS) tillhandahåller detta meddelande och guide för att informera er om förändringar i tillgängligheten av vissa produkter som en följd av Terumo ingått ett medgivandedekret med permanent förbud (Dekret) med den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) Guiden ger er också instruktioner så att ni kan fortsätta att få oavbruten produktsupport för de flesta av Terumo CVS:s produkter som ni använder för närvarande. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka er och er personal. Er Terumo CVS-säljare finns tillgänglig att hjälpa till med eventuella problem som kan uppstå under den period då vissa produkter inte finns tillgängliga. För våra användare i USA finns dessutom Terumo CVS kundtjänst tillgänglig för att besvara eventuella frågor på , och en webbplats med aktuell information om dekretet finns på CVS.com/consentdecree. Vi ber våra internationella användare att kontakta den lokala Terumo-distributören eller se den webbplats som anges ovan. (Se bilaga B för internationella kontor och kontaktinformation.) Bakgrund Den 29 mars 2011 kom Terumo CVS överens med FDA om ett dekret. Åtgärden var resultatet av en inspektion av Terumo CVS:s anläggning i Ann Arbor, Michigan, från den 4 januari till den 29 Mars 2010, varvid FDA konstaterade att anläggningens produkter inte tillverkats, bearbetats och utformats i enlighet med FDA:s kvalitetssystem (Quality System, QS) och förordningar angående rapportering om medicintekniska produkter (Medical Device Reporting, MDR). FDA fann bland annat att Terumo CVS hade brister i fråga om korrigerande och förebyggande åtgärder, avvikande produkt, hantering av klagomål, inköpskontroller, processvalidering och konstruktionskontroll. Enligt villkoren i dekretet måste Terumo CVS utföra vissa korrigerande åtgärder för att följa FDA:s förordningar. Produktrestriktioner Enligt villkoren i dekretet måste Terumo CVS dessutom begränsa tillgången på vissa produkter som tillverkas vid deras anläggning i Ann Arbor: Dekretet förbjuder Terumo CVS från att leverera CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (Hematokrit/syrgasmättnads-övervakningssystem) till dess att enheten har godkänts av FDA (se sidan 5). Den här guiden ger en lista över alternativa produkter som kan användas under den period då CDI 101-systemet inte är tillgängligt. Dekretet förbjuder också Terumo CVS från att leverera TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler). Denna guide listar tillgängliga alternativ för denna produkt. Dekretet tillåter Terumo CVS att fortsätta att distribuera andra produkter som tillverkas av Terumo CVS:s anläggning i Ann Arbor (se sidan 6) för att endast stödja existerande användare i USA ( Existerande användare i USA ) samt existerande internationella distributörer på första nivån ("existerande internationella distributörer"). Begreppet "stöd" definieras i förordningen som att Terumo CVS får leverera, endast till existerande användare i USA samt existerande internationella distributörer, med nedanstående för de speciella produkter som ägs av existerande amerikanska användare eller köpts

4 av existerande internationella distributörer den 29 mars 2011 eller tidigare: (1) service och underhåll; (2) ersättande utrustning (inklusive delar, komponenter och tillbehör), och (3) utlånad utrustning. Terumo CVS får inte sälja eller distribuera några produkter till några existerande internationella distributörer annat än om produkten är avsedd för en existerande anläggning, sjukhus och/eller grupp av perfusionister eller kirurger utanför USA ("existerande internationell slutanvändare") som redan ägde en sådan produkt före den 29 mars För att få sådant stöd måste en behörig företrädare för den existerande amerikanska användaren och/eller den existerande internationella slutanvändaren underteckna det bifogade formuläret med Intyg om medicinsk nödvändighet (Certificate of Medical Necessity, CMN) (Bilaga A) som intygar att efter han / hon har uppfattat FDA:s resultat vid Terumo CVS:s Ann Arbor produktionsanläggning och har utvärderat fördelar och risker vid användning av produkten samt att han/hon bedömer att produkten är en omedelbar och fortsatt medicinsk nödvändighet för användarens prestation vid hjärtbypassförfaranden. En lista över produkter (och tillhörande delar, komponenter och tillbehör) som finns tillgängliga för existerande amerikanska användare och existerande internationella distributörer, nedan gemensamt benämnda "Produkter som finns tillgängliga med restriktion" ingår i denna guide på sidan 6. Alla andra Terumo CVS-produkter som inte tillverkas, bearbetas, förpackas, installeras och/eller märkts vid Terumo CVS:s anläggning i Ann Arbor och för vilka anläggningen inte bedriver någon marknadsföring är undantagna från några begränsningar av försäljning enligt villkoren i dekretet. En förteckning över dessa produkter ingår i denna guide på sidan 7. Löpande kommunikation Ett år efter den 29 mars 2011 och därefter var sjätte månad tills FDA har fastställt att Terumo CVS uppfyller gällande lagar och förordningar, kommer Terumo CVS att skicka ett brev med meddelande (godkänt av FDA) till existerande amerikanska användare och internationella slutanvändare vars bemyndigade företrädare har undertecknat intyget om medicinsk nödvändighet (CMN). Meddelandebrevet kommer att ge en uppdatering angående status för anläggningens i Ann Arbor efterlevnad eller bristande uppfyllelse av FDA:s krav. (Telefon) (e-post) (webbplats) Terumo CVS kundtjänst (avgiftsfritt inom USA) eller (internationellt)

5 ALTERNATIV TILL BEGRÄNSADE PRODUKTER Enligt villkoren i dekretet kan Terumo CVS för närvarande inte leverera följande produkter 1 till någon person eller enhet: CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (Hematokrit/syrgasmättnadsövervakningssystem) OBS! Hematokrit/syrgasmättnads-kyvetter för engågsbruk finns tillgängliga för användning med existerande CDI 101-system eller andra CDI-övervakningssystem. TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) Nedanstående lista över FDA-godkända alternativa produkter tillhandahålls så att ni kan överväga användning under den tid då CDI 101-systemet och TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) inte finns tillgängliga. Listan är tänkt som en bred översikt för att hjälpa anläggningar att fatta oberoende beslut och inte som en rekommendation av någon särskild alternativ produkt. Alternativ till CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (Hematokrit/syrgasmättnads-övervakningssystem) Medtronic BioTrend Oxygen Saturation and Hematocrit Monitor Sorin Cobe SAT/HCT monitor Katalognr Spectrum Medical System M modellkod M2 eller M3 Obs! Terumo CVS kan också leverera CDI 500 som lån för att ersätta CDI 101-enheter tills CDI 101 har godkänts av FDA. Alternativ för TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) Beskrivning TenderFlow Medtronic Edwards Maquet/ Polystan 6 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA008SB 10 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA010SB 12 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA012SB 14 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA014SB 16 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA016SB Produkter som visas som alternativ kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och andra alternativ kan finnas tillgängliga på vissa marknader 1 Produkter syftar på alla komponenter och tillbehör som är avsedda att användas med detta system, om inget annat sägs

6 PRODUKTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA MED RESTRIKTION OCH INTYG OM MEDICINSK NÖDVÄNDIGHET Terumo CVS får fortsätta att distribuera vissa enheter för att endast stödja existerande användare i USA samt existerande internationella distributörer, förutsatt att auktoriserade företrädare för de existerande amerikanska användarna och / eller existerande internationella slutanvändare har undertecknat det bifogade formuläret med Intyg om medicinsk nödvändighet (Certificate of Medical Necessity, CMN) som intygar att, efter att de har uppfattat FDA:s resultat vid Terumo CVS:s produktionsanläggning i Ann Arbor och har utvärderat relevanta risker och fördelar, de bedömer att en eller flera produkter utgör omedelbar och fortsatt medicinsk nödvändighet för användarens prestation vid hjärt-lungbypassförfaranden. En förteckning över dessa enheter tillsammans med tillhörande delar, komponenter och tillbehör, tillsammans kallade "Produkter som finns tillgängliga med restriktioner," omfattar följande produkter. 2 Hjärt-lungmaskiner: Terumo Advanced Perfusion System (Avancerat perfusionssystem) Sarns Modular Perfusion System 8000 (Modulärt perfusionssystem 8000) Centrifugsystem: Sarns Centrifugal System (Centrifugsystem) Obs! Sarns Centrifugalpump för engångsbruk finns tillgänglig utan begränsning Produkter för kylning och uppvärmning: HX2 Temperature Management System (Temperaturhanteringssystem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (System för kylning och uppvärmning) Intraoperativa övervakningssystem: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (Blodparameterövervakningssystem) Obs! Shuntgivare och hematokrit/syrgasmättnads-kyvetter för engångsbruk finns tillgängliga utan begränsning. Bröstbenssåg: Sarns Sternal Saw II System (Bröstbenssåg II-system) och utbytesblad Datahanteringssystem: T-Link Data Management System (Datahanteringssystem) Kanyler och katetrar: Kanyler för hjärt-lungbypass Kanyler för leverans av hjärstoppande vätska Ventiler, sug, utvidgare, anslutningar och reducerare Obs! TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) är inte tillgängliga. Med ett godkänt intyg om medicinsk nödvändighet (CMN) kan en anläggning få stöd för de produkter som identifierats ovan. Ett exemplar av intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) medföljer denna guide som Bilaga A. 2 Produkter syftar på alla komponenter och tillbehör som är avsedda att användas med ett system, om inget annat sägs

7 PRODUKTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA UTAN RESTRIKTION Följande produkter 3 som inte tillverkas, bearbetas, förpackas, installeras och/eller märkts vid anläggningen i Ann Arbor och för vilka anläggningen inte bedriver någon marknadsföring är undantagna från några begränsningar av försäljning enligt villkoren i dekretet: Produkter som tillverkas av Terumo CVS Syrsättningssystem och tillbehör: CAPIOX SX Oxygenators (Syrsättare) CAPIOX RX Oxygenators (Syrsättare) CAPIOX FX Oxygenators (Syrsättare) ROCSafe Hybrid Perfusion System (Hybrid perfusionssystem) Anpassade slangsatser Obs! Slangsatser som innefattar Terumo kanyler finns tillgängliga med restriktioner (Se sidan 6). Centrifugalpump för engångsbruk Sarns Disposable Centrifugal Pump (Centrifugalpump för engångsbruk) CAPIOX Disposable Centrifugal Pump (Centrifugalpump för engångsbruk) Behållare: CAPIOX Flexible Venous Reservoirs (Flexibla venösa behållare) CAPIOX Cardiotomy Reservoirs (Blodbehållare) Produkter som skyddar hjärtmuskel: Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger (Hjärtstoppsatser med ledande värmeväxlare) samt MP-4 Monitoring Module (Övervakningsmodul) Sarns Cardioplegia Sets (Hjärtstoppsatser) med PVC Coil (PVC slinga) samt MP-4 Monitoring Module (Övervakningsmodul) Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger (Hjärtstoppsatser med ledande värmeväxlare) och Bubble Trap (Bubbelfälla) Sarns Cardioplegia Sets (Hjärtstoppsatser) med PVC Coil (PVC slinga) och Bubble Trap (Bubbelfälla) CAPIOX CP50 Cardioplegia Set (Hjärtstoppsats) Filter: Terumo AL6X Arterial Blood Line Filter (Arteriellt blodledningsfilter) Terumo AL8X Arterial Blood Line Filter (Arteriellt blodledningsfilter) CAPIOX Arterial Line Filters (Arteriella ledningsfilter) Hemokoncentratorer: CAPIOX Hemoconcentrators (Hemokoncentratorer) Bubbelfällor: CAPIOX Bubble Traps (Bubbelfällor) 3 Produkter syftar på alla komponenter och tillbehör som är avsedda att användas med ett system, om inget annat sägs

8 Blodkärlskörd: VirtuoSaph Endoscopic Vein Harvesting System (Endoskopiskt venuttagningssystem) VirtuoSaph Plus Endoscopic Vessel Harvesting System (Endoskopiskt kärluttagningssystem) Terumo Endoscope (Endoskop) Generator, komponenter för endoscopiskt torn, steriliseringsbrickor Produkter som distribueras av Terumo CVS Kontinuerligt autotransfusionssystem: Fresenius C.A.T.S Continuous AutoTransfusion System (Kontinuerligt autotransfusionssystem) Trombocythämmande behandling: SmartPReP 2 Platelet Concentrate System (Trombocytkoncentratsystem) Filter: Pall-filter för användning vid hjärt-lungbypass Hemokoncentratorer: Minntech Hemocor HPH Hemoconcentrators (Hemokoncentratorer) Produkter som tillverkas av andra Terumo-företag Terumo Medical Corporation Terumo Interventional Systems, en affärsenhet inom Terumo Medical Corporation Terumo Heart, Inc. Vascutek Ltd. MicroVention, Inc

9 INSTRUKTIONER FÖR EXISTERANDE ANVÄNDARE ANGÅENDE INTYG OM MEDICINSK NÖDVÄNDIGHET Den 29 mars 2011 ingick Terumo Cardiovascular Systems Corporation, Terumo CVS, ett medgivandedekret med permanent förbud (Dekret) med den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA). Dekretet tillåter Terumo CVS att fortsätta att distribuera vissa Terumo CVS produkter som identifieras på nästa sida för att endast stödja existerande användare i USA ( Existerande användare i USA ) samt existerande internationella distributörer på första nivån ("existerande internationella distributörer"), under förutsättning att ni ägde eller köpte den produkt som ska stödjas före den 29 mars Begreppet "stöd" definieras i förordningen som att Terumo CVS får leverera, endast till existerande användare i USA samt existerande internationella distributörer, med nedanstående för de speciella produkter som ägs av existerande amerikanska användare eller köpts av existerande internationella distributörer den 29 mars 2011 eller tidigare: (1) service och underhåll; (2) ersättande utrustning (inklusive delar, komponenter och tillbehör), och (3) utlånad utrustning. Terumo CVS får inte sälja eller distribuera någon produkt till någon existerande internationell distributör annat än om produkten är avsedd för en existerande anläggning, sjukhus och/eller grupp av perfusionister eller kirurger utanför USA ("existerande internationell slutanvändare") som redan ägde en sådan produkt före den 29 mars För att få sådant stöd för produkter som identifieras nedan: En behörig företrädare för den existerande amerikanska användaren eller den internationella slutanvändaren underteckna formuläret med Intyg om medicinsk nödvändighet (Certificate of Medical Necessity, CMN) som intygar att efter han / hon har uppfattat FDA:s resultat vid Terumo CVS:s Ann Arbor produktionsanläggning och har utvärderat fördelar och risker vid användning av produkten samt att han/hon bedömer att produkten är en omedelbar och fortsatt medicinsk nödvändighet för användarens prestation vid hjärtbypassförfaranden. Intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) måste ha skrivits under av någon av följande personer: CEO, VD, Chief Medical Officer (CMO), Chief Operating Officer (COO), chefen för operationsrummet, chefen för perfusion, eller sjukhusets administratör. Existerande användare i USA måste lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till Terumo CVS så snart som möjligt, men senast den 13 maj 2011, innan de kan få stöd. Existerande internationella slutanvändare måste lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) antingen till den lokala distributören eller Terumos kontor innan de kan få stöd. Användare i USA, vänligen lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till Terumo CVS på: 6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI USA Eller faxa till: eller Eller som PDF-fil via e-post till: Internationella slutanvändare, vänligen lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till er lokala distributör eller närmaste Terumo-kontor (se bilaga B angående kontorsadresser och kontaktinformation) Om blanketten är ofullständig eller den existerande amerikanska användaren inte skickar in intyget den 13 maj 2011, kommer vi inte att kunna acceptera intyget och kommer inte att kunna fortsätta att stödja produkterna i listan på nästa sida i er anläggning. Inte heller kan vi fortsätta att stödja någon existerande internationell slutanvändare om slutanvändaren inte skickar in ett korrekt ifyllt formulär till Terumo CVS innan stöd mottages. Er Terumo-säljare kommer att kontakta er för att hjälpa till med att fylla i intyget om medicinsk nödvändighet (CMN), och att diskutera eventuella ytterligare frågor ni kan ha

10 Terumo CVS är fast beslutet att se till att er fortsatta användning, köp och reparation av dessa produkter och tillhörande delar, komponenter och tillbehör blir så smidigt som möjligt. De produkter som finns tillgängliga p.g.a. medicinsk nödvändighet inkluderar följande: Hjärt-lung produkter: Terumo Advanced Perfusion System (Avancerat perfusionssystem) Sarns Modular Perfusion System 8000 (Modulärt perfusionssystem 8000) Centrifugsystem: Sarns Centrifugal System (Centrifugsystem) Obs! Sarns Centrifugalpump för engångsbruk finns tillgänglig utan begränsning Produkter för kylning och uppvärmning: HX2 Temperature Management System (Temperaturhanteringssystem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (System för kylning och uppvärmning) Intraoperativa övervakningssystem: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (Blodparameterövervakningssystem) Obs! Shuntgivare och hematokrit/syrgasmättnads-kyvetter för engångsbruk finns tillgängliga utan begränsning. Bröstbenssåg: Sarns Sternal Saw II System (Bröstbenssåg II-system) och utbytesblad Datahanteringssystem: T-Link Data Management System (Datahanteringssystem) Kanyler och katetrar: Kanyler för hjärt-lungbypass Kanyler för leverans av hjärstoppande vätska Ventiler, sug, utvidgare, anslutningar och reducerare Obs! TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) är inte tillgängliga

11 Bilaga A: FORMULÄR: INTYG OM MEDICINSK NÖDVÄNDIGHET (CMN) INTERNATIONELLA ANVÄNDARE Lämna följande uppgifter: Användares namn (institution eller sjukhus): Adress: Stad: Land: Jag har läst Terumos meddelande och guide, daterad den 29 mars 2011, angående FDA:s resultat vid Terumo CVS Ann Arbor produktionsanläggning och intygar att denna medicinska anläggning har utvärderat relevanta risker och fördelar och har dragit slutsatsen att anläggningen har ett omedelbart medicinskt behov av fortsatt användning och köp av Terumo CVS:s produkter i listan på sidan 10 samt tillhörande delar, komponenter och tillbehör p.g.a. att dessa produkter är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra hjärtbypassförfaranden. Auktoriserad namnteckning: Institution/sjukhus: Namn (texta): Titel: Datum: Telefon: E-post: (om tillgänglig): Vänligen lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till er lokala distributör eller närmaste Terumo-kontor (se bilaga B angående kontorsadresser och kontaktinformation)

12 Appendix A: CERTIFICATE OF MEDICAL NECESSITY (CMN) FORM INTERNATIONAL USERS Provide the following information: User name (institution or hospital): Address: City: Country: After reading the 29 March 2011 user Notification Guide regarding the FDA findings at the Terumo CVS Ann Arbor manufacturing facility, I certify that this medical facility evaluated the relevant risks and benefits and concluded that it has an immediate medical need for the continued use and purchase of the Terumo CVS products listed on page 10 and their associated parts, components, and accessories, because these products are necessary for us to perform cardiovascular bypass procedures. Authorized Signature: Institution/Hospital: Name (print): Title: Date: Telephone: (if available): Please return the completed CMN form to your local distributor or the closest Terumo office (see Appendix B for office locations and contact information)

13 Bilaga B: Global försäljning och stöd Europa Terumo Europe N.V. Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Cardiovascular Systems Liaison Office Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel.: Fax: Terumo Deutschland GmbH Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel: Fax: Terumo Deutschland GmbH Zweigniederlassung Spreitenbach Bodenäckerstrasse Spreitenbach, Switzerland Tel: Fax: Laboratoires Terumo France S.A. Parc Ariane - Bât. Uranus 1, rue Hélène Boucher Guyancourt Cedex, France Tel: Fax: Terumo Italia SRL Via Simone Martini, 143 / Roma RM Italy Tel: Fax: Terumo Europe España SL Avda. Juan Carlos I, Nº 13-7ª Planta Edificio Torre La Garena Alcalá de Henares (Madrid) Spain Tel: Fax:

14 Terumo UK Ltd. Tamesis The Causeway Egham, Surrey TW20 9AW, United Kingdom Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Benelux Sales Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: The Netherlands: Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Emerging Market Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Moscow Representative Office JSC Northern Tower 13Fr., 10 Testovskaya Street Moscow , Russia Tel: Fax: Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad 90 Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Sweden Tel: Fax: Terumo Denmark Filial of Terumo Sweden AB Tel: Fax:

15 Global försäljning och stöd Asien Terumo Corporation Headquarters 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo, , Japan Tel: Fax: Terumo Corporation Singapore Branch 300 Beach Road #32-06 The Concourse Singapore Tel: Fax: Terumo Corporation Kuala Lumpur Suite C405, 4th Floor Centre Tower Wisma Consplant 1 No. 2 Jalan SS 16/ Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel: Fax: PT.Terumo Indonesia Wisma Kyoei Prince 5th Floor JL. Jend. Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220, Indonesia Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. #1206, 12th Floor 54 B.B. Building Asoke Road (Sukhumvit 21) Kwaeng Klongtoeynua, Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Hanoi Representative Office International Centre 17 Ngo Quyen str., Unit 05, 6th Floor Hanoi, Vietnam Tel: /1644 Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office HOANG ANH SAFOMEC Office Building, Room No. 505, 5th Floor Nguyen Tri Phuong Street, Ward 14, District 10 Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: /4 Fax:

16 Terumo Corporation Taipei Branch 7A-1, No.170 Tun-Hwa North Road Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: Fax: Terumo Korea Corporation 6F, Shinwon Building, Yeoksam dong, Kangnam-gu Seoul, , Korea Tel: Fax: Terumo Marketing Philippines Inc West Tower, Pse Centre, Exchange Road Ortigas Center, Pasig City Philippines Tel: / / Fax: Terumo China (Hong Kong) Ltd /F., King's Commercial Centre, 25 King's Road North Point, Hong Kong Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Rm.1881, Tower B, City Center of Shanghai, No.100 Zun Yi Road Shanghai, , China Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch Room 801, PICC Building, 2 Jianguomenwai Street, Chaoyang District Beijing, , China Tel: Fax: /6956 Global försäljning och stöd Australien Terumo Corporation Australian Branch Level 4, Building B, 11 Talavera Road Macquarie Park NSW 2113, Australia Tel: Fax:

17 Global försäljning och stöd Mellanöstern, Afrika och Indien Terumo Corporation Dubai Branch AL MASRAF Tower, 22nd Floor, Deira P.O. Box Dubai, U.A.E. Tel: Fax: Terumo Corporation South Africa Representative Office 1st Floor, Building 11,Pinewood Office Park 33, Riley Road, Woodmead Johannesburg 2052, South Africa Tel: / Fax Terumo Corporation Chennai Branch Alexander Square, 4th Floor, No. 34 & 35 Sardar Patel Road, Guindy Chennai , India Tel: / / Fax: Global försäljning och stöd Latinamerika Terumo Latin America Corporation Doral Corporate Center I 6th Floor 8750 NW 36th Street Miami, FL U.S.A. Tel: Fax: Terumo Medical de Mexico S.A. de C.V. Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No Piso 6. Colonia Santa Fe. C.P Delegacion Cuajimalpa, Mexico, D.F., Mexico Tel: Fax: Terumo Medical do Brasil Ltda. Rua Gomes de Carvalho, cj. 151 e Vila Olimpia CEP: , São Paulo, SP - Brazil Tel: Fax: Terumo Chile Ltda. Carmencita 25, Oficina 22 piso 2, Edificio Central Park, Las Condes Santiago , Chile Tel: Fax: Terumo Colombia Andina SAS Edificio Bogota Business Center, Calle 103, No.14A-53, Oficina 307 Bogota, D.C., Colombia Tel/Fax:

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Meddelandeguide och formulär för certifikat av medicinsk nödvändighet 3 februari 2015 ENDAST FÖR KUNDER UTANFÖR USA Innehåll 1. Översikt... 3 2. Begränsade produkter... 4 3.

Läs mer

Lediga Jobb. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-01-02

Lediga Jobb. Vikarie. Version: Time Care Pool 3.3 Uppdaterat: 2013-01-02 Lediga Jobb Vikarie Version: Time Care Pool 3.3 Sammanfattning Modulen Intresseanmälan gör det möjligt att utannonsera kommande vikariat eller enstaka pass. Med utannonsering menas att dessa vikariepass

Läs mer

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se PRISLISTA 2011/2012 031-742 11 80 www.dawadack.se 1 Du som jobbat med oss på Dawadäck ett tag vet att vår däckfilosofi står för ett brett sortiment med hög kvalitet. Sedan 1998 har vi levererat Kumhos

Läs mer

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Certifikat Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Fleminggatan 7, 3tr 112 26 Stockholm Sverige har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande David Derrick Utfärdat av: LRQA Sverige

Läs mer

KRS03 KRD02 KLA11 KLT03. Prislista Lastvagnar 2012:1

KRS03 KRD02 KLA11 KLT03. Prislista Lastvagnar 2012:1 KRS03 KRD02 KLA11 KLT03 Prislista Lastvagnar 2012:1 KRS03 KRD02 1655713 8.5 R17.5 12 L 121/120 M 2274 1692813 205/75 R17.5 10 L 124/122 M 2411 1614613 215/75 R17.5 12 L 126/124 M 2581 1647713 225/75 R17.5

Läs mer

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers

Bring Frigoscandia Food Logistic Centers Food Logistic Centers AS Customer Service Tel: +47 04051 Fax: +47 815 00 381 kundesenter@bringfrigoscandia.com RUD /Head office Olav Ingstadsvei 12 NO-1309 Rud Contact name: Johnny Eidet Postboks 125 NO-1309

Läs mer

L2616 Rev. B 08/06 Table 1, QRC : Quick Reference Chart (Snabbreferensdiagram) Steg Kontakt Textvisning Förväntad avläsning / symbol / status Enheter Kommentarer I M t s digitalt teckenfönster 1

Läs mer

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design Glidskenedörrstängare DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 Glidskenedörrstängare Universell dörrstängare för innerdörrar DORMA TS 92 är en modern dörrstängare för standarddörrar

Läs mer

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Komfortdörrstängare DORMA TS83 x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 83 Komfortdörrstängare Komfortdörrstängare med tänkande öppningsbroms snabbt montage och enklare justering. En dörrstängare

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Dörrstängare DORMA TS73V x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 73 V Dörrstängare Lättmonterad, ekonomisk och med steglöst inställbar stängningskraft. Fördelarna punkt för punkt...... för

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

Komma igång. Komma igång

Komma igång. Komma igång Komma igång Komma igång Läs "Viktiga säkerhetsanvisningar" under Vanliga frågor innan du använder denna produkt. Förvara den här handboken så att du har den till hands om du vill slå upp något i den. Informationen

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

ERIFLEX. FLEXIBAR Vik & Bockverktyg

ERIFLEX. FLEXIBAR Vik & Bockverktyg ERIFLEX FLEXIBAR Vik & Bockverktyg ERIFLEX FLEXIBAR Vikverktyg Vikverktyg MFF Vikverktyg U-Form MFF Fixering MFFV Se sidan 4 Se sidan 5 Se sidan 5 Montageskena MFFR Klämma MFFC Se sidan 6 Se sidan 6 Bockningsverktyg

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Boon Edam Sweden AB Box 2034 S-183 02 Täby T (+46) 8-753 60 30 F (+46) 8-753 61 30. E info@boonedam.se I www.boonedam.se

Boon Edam Sweden AB Box 2034 S-183 02 Täby T (+46) 8-753 60 30 F (+46) 8-753 61 30. E info@boonedam.se I www.boonedam.se Boon Edam Sweden AB Box 2034 S-183 02 Täby T (+46) 8-753 60 30 F (+46) 8-753 61 30 E info@boonedam.se I www.boonedam.se Vi levererar ett brett utbud av innovativa och högkvalitativa entréprodukter och

Läs mer

T560421_A-sv-SE. explore the thermal dimension

T560421_A-sv-SE. explore the thermal dimension T560421_A-sv-SE explore the thermal dimension Innehåll 3 Välkommen till ITC 5 Nivå 1-kurs i termografi 7 Nivå 2-kurs i termografi 9 Avancerade tillämpningskurser 10 Kortkurser 11 Utbildning på plats hos

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande Viktigt säkerhetsmeddelande SONY LMD-1951MD BILDSKÄRMAR Det föreligger risk för att bildskärmen stängs av eller inte visar någon bild Återkallande av medicinsk enhet Datum: 14 januari 2015 För kännedom:

Läs mer

Eberspächer Exhaust Technology

Eberspächer Exhaust Technology Exhaust Technology Automation Expo i Nyköping med 2016-03-10 Stephan Backhaus Senior Manufacturing Engineering Manager DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW Nyköping Plant Exhaust Technology Sweden AB Flättnaleden

Läs mer

Uppställningsanordning DORMA TS73EMR TS73EMF

Uppställningsanordning DORMA TS73EMR TS73EMF DOA TS73EMR TS73EMF DOA TS 73 EMF DOA TS 73 EMR Den beprövade lösningen för kontrollerad uppställning av brand- och rökavskiljande dörrar Universell användning, konstant uppställningspunkt och trggad kvalitet.

Läs mer

UPT - Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT. Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included

UPT - Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT. Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included WWW Kundanpassat. Fullt modellutbud. Interna installationer inkluderade. Kundanpassat för att passa alla tillämpningar Finns antingen

Läs mer

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS

HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS HÅLLBARHETSSTRATEGIER SOM BYGGER FÖRTROENDE IPSOS FRUKOSTSAMTAL 25 MARS IPSOS REPUTATION COUNCIL 141 seniora chefer inom kommunikation i 22 länder Ipsos Reputation Council nionde omgången Reputation Council

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Smörjpumpar i G1 -serien

Smörjpumpar i G1 -serien Smörjpumpar i G1 -serien En serie av progressiva doseringssystem Passar din verksamhet och din budget G1 Standard- och G1 Plus-pumpar instegsmodellerna i G-serien. En kvalitativ lösning utformad för att

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Interkulturell kommunikation och ledarskap Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Vad innebär det att vara internationell? Vi jobbar i en global kultur Jag har varit i många länder

Läs mer

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster!

Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Använd dig av fördelarna i Norgrens unika On-line tjänster! Gör ditt jobb lättare och spar tid - allt du behöver för att välja, konstruera och köpa Norgren pneumatikkomponeneter på ett bekvämt sätt - 24

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Asien är redo för innovation! Av: Luc Rens, Research International, Kina & Gail Mackenzie, Research International, Australien

Asien är redo för innovation! Av: Luc Rens, Research International, Kina & Gail Mackenzie, Research International, Australien Asien är redo för innovation! Av: Luc Rens, Research International, Kina & Gail Mackenzie, Research International, Australien Sammanfattning När du förstår de underliggande behoven hos asiatiska kvinnor

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Handverktyg för stålband Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Fördelen med Strapex Handverktyg, band och service i ett paket Det rätta verktyget Det fi nns många olika varianter

Läs mer

Receptet för framgångsrik livsmedelsexport. 15 Januari 2014

Receptet för framgångsrik livsmedelsexport. 15 Januari 2014 February 2005 Receptet för framgångsrik livsmedelsexport 15 Januari 2014 3 Anders Hansson, VD för Almondy AB Om: Tillväxt är spännande Vikten av ett unikt erbjudande Export handlar om fokus och kunskap

Läs mer

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden A Roterande säte B Säteshållare J C Packning D Sätestätning B E O-Ring F Fästskruv E G Stationär tätningsring A H Låsring I Fjäderadapter sats J O-Ring (delad) K Glandplatta L Glandpackning M Specialskruvar

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

November 2011. Fiberweb plc. Föreslagen försäljning av hygienverksamheten till Petropar SA

November 2011. Fiberweb plc. Föreslagen försäljning av hygienverksamheten till Petropar SA November 2011 Fiberweb plc Föreslagen försäljning av hygienverksamheten till Petropar SA Föreslagen försäljning av hygienverksamheten Den 11 november tillkännagav vi den föreslagna försäljningen av Fiberwebs

Läs mer

Operatörspaneler speciellt för drivsystem

Operatörspaneler speciellt för drivsystem Operatörspaneler speciellt för drivsystem Products with a vision HMI lösningar för era maskiner TS8000-serien består av ett brett urval av operatörspaneler, speciellt konstruerade för applikationer med

Läs mer

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Ray Mauritsson verkställande direktör Axis i korthet > Grundat 1984 > IT-företag som agerar på säkerhetsmarknaden > Omsättning 2009, 2 301 MSEK > Global närvaro

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id II FÖRBÄTTRAD PÅ 8 OLIKA PUNKTER Se sid. 4 HTC 80 id II Finslipad in i minsta detalj. HTC s flaggskepp till stoftavskiljare, HTC 80 id II har fått en grundlig

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id HTC 80 id Det är dags att ta kontroll. Alla företag söker efter sätt att göra sin verksamhet mer lönsam. Men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Läs mer

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner

Låsanordning för cylindermanöverdon. Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner Låsanordning för cylindermanöverdon Låsanordning för cylindermanöverdon Installations-, underhålls- och driftsinstruktioner 6 B 70 sv 4/2015 2 6 B 20 sv Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 Delar och

Läs mer

Glidskenedörrstängare DORMA. TS 90 Impulse

Glidskenedörrstängare DORMA. TS 90 Impulse Glidskenedörrstängare DORMA TS 90 Impulse DORMA TS 90 Impulse Glidskenedörrstängare High-tech för en global marknad DORMA TS 90 Impulse kombinerar teknisk överlägsenhet med utomordentlig ekonomi och avancerad

Läs mer

Datum : 23 mars Bästa da Vinci-kund,

Datum : 23 mars Bästa da Vinci-kund, Korrekt användning av da Vinci Xi EndoWrist lösgöringssats för Stapler Inledning och skäl för korrigerande åtgärder Bästa da Vinci-kund, Syftet med detta säkerhetsmeddelande är att göra dig uppmärksam

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

ABS EBS Systemutbildning UTBILDNINGSPROGRAM

ABS EBS Systemutbildning UTBILDNINGSPROGRAM UTBILDNINGSPROGRAM 2017 ABS EBS Systemutbildning / EBS Training Upptäck och förstå Haldex EBS system Skaffa er kunskap om Haldex diagnostik Felsök och reparera komponenter på EBS systemet Innovative Vehicle

Läs mer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt Trimble GCSFlex Grade Control System Du gräver mer noggrant rätt och slätt Med GCSFlex ökar din komkurrenskraft och du kan vara din egen mättekniker Trimble GCSFlex Grade Control System Trimble GCSFlex

Läs mer

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment

scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment scales - översikt Mikael Exempel Testdatum: 01.09.2015 Rapport framtagen: 05.12.2015 Online Assessment Online Assessment Introduktion Denna rapport innehåller resultat från ett eller flera begåvnings-/färdighetstest

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Den Globala Solelmarknaden: Perspektiv och Lärdomar

Den Globala Solelmarknaden: Perspektiv och Lärdomar IHS Presentation Den Globala Solelmarknaden: Perspektiv och Lärdomar 9 oktober 2014 ihs.com Josefin Berg, Senior Analyst, josefin.berg@ihs.com IHS - Leading information, advanced analytics and deep expertise

Läs mer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du gräver mer noggrant rätt och slätt Trimble GCSFlex Grade Control System Du gräver mer noggrant rätt och slätt Med GCSFlex ökar din komkurrenskraft På YouTube finns instruktionsfilmer och där kan du också se vad andra ntreprenörer tycker

Läs mer

Francesco Sinico Technical Director

Francesco Sinico Technical Director INSTRUCTION 2 Mestrino, 01/03/2011 Francesco Sinico Technical Director EN 60335-1: 02 3 4 EN 60335-1: 02 5 EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 6 MAX 1,0 MPa (10 bar) EVOTRON

Läs mer

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Svenska 1 ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Denna guide ger riktlinjer för desinfektion och sterilisering när HumidAire

Läs mer

VIKTIGT ÅTERKALLANDE AV MEDICINSK UTRUSTNING LOTNUMMER SPECIFIKT

VIKTIGT ÅTERKALLANDE AV MEDICINSK UTRUSTNING LOTNUMMER SPECIFIKT 22 maj, 2015 Till: Ämne: Berörd produkt: Riskhanterare och kirurger VIKTIGT ÅTERKALLANDE AV MEDICINSK UTRUSTNING LOTNUMMER SPECIFIKT PRI Femoral Impactor Head, 00-5901-032-00 (se bilaga 1 för en lista

Läs mer

Euromaint Rail AB ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Euromaint Rail AB ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Certifikat nr. 8345-03/8346-03 har beviljat detta certifikat, vilket intygar att organisationen har ett ledningssystem i överensstämmelse med standarderna Certifieringen omfattar följande verksamhet Underhåll,

Läs mer

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper

En halv är mer än en. Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen. White Paper En halv är mer än en Förtrycket i ett expansionskärl på översta våningen White Paper Flamco B.V. October 15 En halv är mer än en Förhållandet mellan förtryck, fyllningstryck och slutliga trycket Det finns

Läs mer

Rehabilitation. HISQUI19 Hearing Implant Sound Quality Index. Frågeformulär för bestämning av subjektivt upplevd ljudkvalitet

Rehabilitation. HISQUI19 Hearing Implant Sound Quality Index. Frågeformulär för bestämning av subjektivt upplevd ljudkvalitet Rehabilitation HISQUI19 Hearing Implant Sound Quality Index Frågeformulär för bestämning av subjektivt upplevd ljudkvalitet 1 Hearing Implant Sound Quality Index (HISQUI19) Ifyllnadsdatum Frågeformulär

Läs mer

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna

I/O 200C. Upp till åtta I/O-enheter kan kopplas ihop på en DIN-skena, men de kan även delas i två rader med hjälp av förlängningskablarna I/O 200C I/O 200C är en samling kostnadseffektiva I/O-enheter som är busskompatibla med I/O-enheterna i Serie 200 och som kan blandas med dessa i valfri ordning på samma DINskena. I/O 200C-enheter kan

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Marknadsstatistik & Trähusnytt #1 16 januari 2014

Marknadsstatistik & Trähusnytt #1 16 januari 2014 Marknadsstatistik & Trähusnytt #1 16 januari 2014 God Fortsättning! Året 2014 inleddes med en rivstart kring frågor som rör bostadsbyggandet. Under julhelgen uttalade sig flera tunga namn, bland annat

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

SIFO Media Nytt februari 2008 Om ORVESTO Konsument 2007:3 m.m

SIFO Media Nytt februari 2008 Om ORVESTO Konsument 2007:3 m.m SIFO Media Nytt februari 2008 Om ORVESTO Konsument 2007:3 m.m Hej! Här kommer årets första nyhetsbrev med information om den senaste mätningen av ORVESTO Konsument 2007:3 som lanserades nu i januari. Nästa

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

ABS EBS Systemutbildning UTBILDNINGSPROGRAM

ABS EBS Systemutbildning UTBILDNINGSPROGRAM UTBILDNINGSPROGRAM 2016 ABS EBS Systemutbildning / EBS Training Upptäck och förstå Haldex EBS system Skaffa er kunskap om Haldex diagnostik Felsök och reparera komponenter på EBS systemet Innovative Vehicle

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE Teleflex Medical IDA Business & Technology Park Dublin Road, Athlone Co. Westmeath, Irland 07 Jan 2010 VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE Den berörda produktens kommersiella namn: Typ av åtgärd: Produktnummer:

Läs mer

Brådskande korrigering av medicinsk utrustning /21/ C

Brådskande korrigering av medicinsk utrustning /21/ C Brådskande korrigering av medicinsk utrustning 2955842-10/21/2013-010-C Utbyte av lampmoduler i metall på da Vinci Si (IS3000)-systemets belysningsanordning Åtgärder som bör vidtas Intuitive Surgical genomför

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport IV 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport IV 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT LOKALA OMRÅDEN Undersökningsperioder: Hela Riket: 13/8-14/10 2007 Lokala områden: 19/3-1/4, 16/4-10/6, 13/8-14/10 2007 SIFO RESEARCH

Läs mer

Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Bio-medicinska tidskrifter - för och nackdelar med Open Access Agneta Andersson Acta Dermato-Venereologica och Journal of Rehabilitation Medicine Tre tidskrifter

Läs mer

DP-CALC TM Micromanometer

DP-CALC TM Micromanometer ENERGI OCH KOMFORT Ventilationstest DP-CALC TM Micromanometer Modell 5815 Bruksanvisning och servicemanual Copyright TSI Incorporated / 2007 / Alla rättigheter förbehålles. Adress TSI Incorporated / 500

Läs mer

Duracon Det snabba industrigolvet Kemiindustrin

Duracon Det snabba industrigolvet Kemiindustrin Processindustrin Mekanisk industri Duracon Det snabba industrigolvet Kemiindustrin Livsmedelsindustrin Storkök Utomhusytor Information om golvbeläggningar för Industrigolv från Flowcrete Sweden AB - ett

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Fogfria golvbeläggningar för industriella miljöer

Fogfria golvbeläggningar för industriella miljöer Livsmedelsindustrin Läkemedelsindustrin Fogfria golvbeläggningar för industriella miljöer Bilindustrin Processindustrin Elektronikindustrin Kemiindustrin Information om golvbeläggningar för INDUSTRIELLA

Läs mer

Färgmätning för Livsmedelsindustrin. Över 70% av de 100 största Livsmedelsföretagen använder färgmätning

Färgmätning för Livsmedelsindustrin. Över 70% av de 100 största Livsmedelsföretagen använder färgmätning Färgmätning för Livsmedelsindustrin Över 70% av de 100 största Livsmedelsföretagen använder färgmätning Du äter med dina ögon Färgmätning på livsmedel är viktigt Oavsett om man kontrollerar mognad av frukt

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Estetiskt och funktionellt för moderna publika miljöer

Estetiskt och funktionellt för moderna publika miljöer Flygplatser Entréer Estetiskt och funktionellt för moderna publika miljöer Idrottsanläggningar Utställningshallar Skolor Butiker Information om golvbeläggningar för PUBLIKA MILJÖER från Flowcrete Sweden

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Cochlear Baha 5-systemen OMGE DIG MED LJUDEN DU ÄLSKAR.

Cochlear Baha 5-systemen OMGE DIG MED LJUDEN DU ÄLSKAR. Cochlear Baha 5-systemen OMGE DIG MED LJUDEN DU ÄLSKAR. Idag börjar ditt nya liv med bättre hörsel. DET ÄR DAGS ATT BÖRJA HÖRA ALLT DU MISSAT. Alla har sin egen historia. Kanske upptäckte du en morgon

Läs mer

Pseudoteam Grupp Team. Beroende och tillhörighet Skenbart oberoende och kamp Tillit och struktur Arbete

Pseudoteam Grupp Team. Beroende och tillhörighet Skenbart oberoende och kamp Tillit och struktur Arbete FRÅN GRUPP TILL LAG Strul Flyt Samarbete Samspel Pseudoteam Grupp Team Beroende och tillhörighet Skenbart oberoende och kamp Tillit och struktur Arbete Arbetsgruppers utvecklingsprocess (Wheelan 2005)

Läs mer

ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS SPEEDSEAL - PROGRAMMET

ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS SPEEDSEAL - PROGRAMMET ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS SPEEDSEAL - PROGRAMMET MÖJLIGHETER VI KAN UTVECKLA ALLT, OAVSETT MATERIAL OCH DIMENSIONER Chesterton har i flera årtionden varit den främsta tillverkaren av tätningslösningar

Läs mer

OECD-FAO prognos för nötköttsproduktionen fram till 2025 samt resultat från Agri benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv

OECD-FAO prognos för nötköttsproduktionen fram till 2025 samt resultat från Agri benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv OECD-FAO prognos för nötköttsproduktionen fram till 225 samt resultat från Agri benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv Alnarps nötköttsdag 1 dec 216 Johanna Bengtsson 38 36 34 32

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14160 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-09-11 1 1 (1+28) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Högpresterande, extrakorta borr. för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Högpresterande, extrakorta borr för rostfritt stål YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 2 Egenskaper & Fördelar Material Tillverkade av koboltlegerat HSS-E stål (M35), som är

Läs mer

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

VARUINFORMATIONSBLAD. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget VARUINFORMATIONSBLAD SECTION 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning - Datablad nummer: 778416 - Produktnamn: INTESTINAL ENTEROCOCCI KIT - Produktkod: 778416 1.2 Relevant

Läs mer

VIKTIGT! MEDDELANDE OM FÄLTSÄKERHET CONMED Corporation ThermoGard dubbla dispersiva elektroder

VIKTIGT! MEDDELANDE OM FÄLTSÄKERHET CONMED Corporation ThermoGard dubbla dispersiva elektroder VIKTIGT! MEDDELANDE OM FÄLTSÄKERHET CONMED Corporation ThermoGard dubbla dispersiva elektroder den 25 maj 2016 CONMED Corporation skickar detta meddelande om ett produktproblem med följande katalognummer

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Medicinteknisk korrigeringsåtgärd C

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Medicinteknisk korrigeringsåtgärd C Intuitive Surgical stor clipsapplikator för användning tillsammans med da Vinci S och da Vinci Si Inledning och skäl för korrigerande åtgärd Bästa da Vinci kund, yftet Syftet med detta säkerhetsmeddelande

Läs mer

4 Skärpa -kemisk 4 Spets -Nål 4 Öga -Ner 4 Tråd -3x tunn 4 Längd -1x lång 4 Finish -Nickel brons 4 Flatslagen. 4 Skärpa -Kemisk

4 Skärpa -kemisk 4 Spets -Nål 4 Öga -Ner 4 Tråd -3x tunn 4 Längd -1x lång 4 Finish -Nickel brons 4 Flatslagen. 4 Skärpa -Kemisk Flugor Kumho Fishing Tackle Co. etablerades 1979 och började då tillverka krok för yrkes- och sportfiske. Kumho s fokus ligger på att tillverka krok av hög kvalité med avancerad teknologi. Kvalitetstänkandet

Läs mer

February 2005. Handels Alumniförening 19 november 2015

February 2005. Handels Alumniförening 19 november 2015 February 2005 February 2005 Handels Alumniförening 19 november 2015 February 2005 Anders Hansson, VD Almondy Passion for food and people! 2000-2005 Unilever 2005-2009 Orkla 2009 February 2005 3 områden

Läs mer

Xtreme - högtrycksfärgsprutor

Xtreme - högtrycksfärgsprutor Xtreme - högtrycksfärgsprutor Det senaste på marknaden när det gäller prestanda inom Airless högtrycksteknik BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK. Xtreme-sprutor med NXT -teknik Upptäck nästa generations

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE: RA

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE: RA 20 januari 2014 VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE: RA 2014-126 FSCA-identifiering: Åtgärd för produkter på marknaden RA 2014-126 Juridisk tillverkare: Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Boetzingerstraße 41, 79111

Läs mer

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1 DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1 Investment Area Manufacturing ett långsiktigt engagemang inom statliga investeringsfrämjande på Business Sweden, lanserat

Läs mer

Swiss Post och franska La Poste lanserar ASENDIA ett nytt gemensamt bolag för internationell postbefordran.

Swiss Post och franska La Poste lanserar ASENDIA ett nytt gemensamt bolag för internationell postbefordran. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 9 juli 2012 Till redaktionen Swiss Post och franska La Poste lanserar ASENDIA ett nytt gemensamt bolag för internationell postbefordran. - ASENDIA finns genom eget dotterbolag

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer