Terumo Cardiovascular Systems Corporation MEDDELANDE OCH GUIDE. den 29 mars Innehåller: Intyg om medicinsk nödvändighet för internationellt bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terumo Cardiovascular Systems Corporation MEDDELANDE OCH GUIDE. den 29 mars 2011. Innehåller: Intyg om medicinsk nödvändighet för internationellt bruk"

Transkript

1 Terumo Cardiovascular Systems Corporation MEDDELANDE OCH GUIDE den 29 mars 2011 Innehåller: Intyg om medicinsk nödvändighet för internationellt bruk

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 3: Inledning Sidan 5: Alternativ till begränsade produkter Sidan 6: Produkter som finns tillgängliga med restriktion och intyg om medicinsk nödvändighet Sidan 7: Produkter som finns tillgängliga utan restriktion Sidan 9: Anvisningar för användare angående intyg om medicinsk nödvändighet Bilaga A: Intyg om medicinsk nödvändighet Bilaga B: Terumos globala försäljning och stöd

3 INLEDNING Terumo Cardiovascular Systems Corporation (Terumo CVS) tillhandahåller detta meddelande och guide för att informera er om förändringar i tillgängligheten av vissa produkter som en följd av Terumo ingått ett medgivandedekret med permanent förbud (Dekret) med den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) Guiden ger er också instruktioner så att ni kan fortsätta att få oavbruten produktsupport för de flesta av Terumo CVS:s produkter som ni använder för närvarande. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka er och er personal. Er Terumo CVS-säljare finns tillgänglig att hjälpa till med eventuella problem som kan uppstå under den period då vissa produkter inte finns tillgängliga. För våra användare i USA finns dessutom Terumo CVS kundtjänst tillgänglig för att besvara eventuella frågor på , och en webbplats med aktuell information om dekretet finns på CVS.com/consentdecree. Vi ber våra internationella användare att kontakta den lokala Terumo-distributören eller se den webbplats som anges ovan. (Se bilaga B för internationella kontor och kontaktinformation.) Bakgrund Den 29 mars 2011 kom Terumo CVS överens med FDA om ett dekret. Åtgärden var resultatet av en inspektion av Terumo CVS:s anläggning i Ann Arbor, Michigan, från den 4 januari till den 29 Mars 2010, varvid FDA konstaterade att anläggningens produkter inte tillverkats, bearbetats och utformats i enlighet med FDA:s kvalitetssystem (Quality System, QS) och förordningar angående rapportering om medicintekniska produkter (Medical Device Reporting, MDR). FDA fann bland annat att Terumo CVS hade brister i fråga om korrigerande och förebyggande åtgärder, avvikande produkt, hantering av klagomål, inköpskontroller, processvalidering och konstruktionskontroll. Enligt villkoren i dekretet måste Terumo CVS utföra vissa korrigerande åtgärder för att följa FDA:s förordningar. Produktrestriktioner Enligt villkoren i dekretet måste Terumo CVS dessutom begränsa tillgången på vissa produkter som tillverkas vid deras anläggning i Ann Arbor: Dekretet förbjuder Terumo CVS från att leverera CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (Hematokrit/syrgasmättnads-övervakningssystem) till dess att enheten har godkänts av FDA (se sidan 5). Den här guiden ger en lista över alternativa produkter som kan användas under den period då CDI 101-systemet inte är tillgängligt. Dekretet förbjuder också Terumo CVS från att leverera TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler). Denna guide listar tillgängliga alternativ för denna produkt. Dekretet tillåter Terumo CVS att fortsätta att distribuera andra produkter som tillverkas av Terumo CVS:s anläggning i Ann Arbor (se sidan 6) för att endast stödja existerande användare i USA ( Existerande användare i USA ) samt existerande internationella distributörer på första nivån ("existerande internationella distributörer"). Begreppet "stöd" definieras i förordningen som att Terumo CVS får leverera, endast till existerande användare i USA samt existerande internationella distributörer, med nedanstående för de speciella produkter som ägs av existerande amerikanska användare eller köpts

4 av existerande internationella distributörer den 29 mars 2011 eller tidigare: (1) service och underhåll; (2) ersättande utrustning (inklusive delar, komponenter och tillbehör), och (3) utlånad utrustning. Terumo CVS får inte sälja eller distribuera några produkter till några existerande internationella distributörer annat än om produkten är avsedd för en existerande anläggning, sjukhus och/eller grupp av perfusionister eller kirurger utanför USA ("existerande internationell slutanvändare") som redan ägde en sådan produkt före den 29 mars För att få sådant stöd måste en behörig företrädare för den existerande amerikanska användaren och/eller den existerande internationella slutanvändaren underteckna det bifogade formuläret med Intyg om medicinsk nödvändighet (Certificate of Medical Necessity, CMN) (Bilaga A) som intygar att efter han / hon har uppfattat FDA:s resultat vid Terumo CVS:s Ann Arbor produktionsanläggning och har utvärderat fördelar och risker vid användning av produkten samt att han/hon bedömer att produkten är en omedelbar och fortsatt medicinsk nödvändighet för användarens prestation vid hjärtbypassförfaranden. En lista över produkter (och tillhörande delar, komponenter och tillbehör) som finns tillgängliga för existerande amerikanska användare och existerande internationella distributörer, nedan gemensamt benämnda "Produkter som finns tillgängliga med restriktion" ingår i denna guide på sidan 6. Alla andra Terumo CVS-produkter som inte tillverkas, bearbetas, förpackas, installeras och/eller märkts vid Terumo CVS:s anläggning i Ann Arbor och för vilka anläggningen inte bedriver någon marknadsföring är undantagna från några begränsningar av försäljning enligt villkoren i dekretet. En förteckning över dessa produkter ingår i denna guide på sidan 7. Löpande kommunikation Ett år efter den 29 mars 2011 och därefter var sjätte månad tills FDA har fastställt att Terumo CVS uppfyller gällande lagar och förordningar, kommer Terumo CVS att skicka ett brev med meddelande (godkänt av FDA) till existerande amerikanska användare och internationella slutanvändare vars bemyndigade företrädare har undertecknat intyget om medicinsk nödvändighet (CMN). Meddelandebrevet kommer att ge en uppdatering angående status för anläggningens i Ann Arbor efterlevnad eller bristande uppfyllelse av FDA:s krav. (Telefon) (e-post) (webbplats) Terumo CVS kundtjänst (avgiftsfritt inom USA) eller (internationellt)

5 ALTERNATIV TILL BEGRÄNSADE PRODUKTER Enligt villkoren i dekretet kan Terumo CVS för närvarande inte leverera följande produkter 1 till någon person eller enhet: CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (Hematokrit/syrgasmättnadsövervakningssystem) OBS! Hematokrit/syrgasmättnads-kyvetter för engågsbruk finns tillgängliga för användning med existerande CDI 101-system eller andra CDI-övervakningssystem. TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) Nedanstående lista över FDA-godkända alternativa produkter tillhandahålls så att ni kan överväga användning under den tid då CDI 101-systemet och TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) inte finns tillgängliga. Listan är tänkt som en bred översikt för att hjälpa anläggningar att fatta oberoende beslut och inte som en rekommendation av någon särskild alternativ produkt. Alternativ till CDI 101 Hematocrit/Oxygen Saturation Monitoring System (Hematokrit/syrgasmättnads-övervakningssystem) Medtronic BioTrend Oxygen Saturation and Hematocrit Monitor Sorin Cobe SAT/HCT monitor Katalognr Spectrum Medical System M modellkod M2 eller M3 Obs! Terumo CVS kan också leverera CDI 500 som lån för att ersätta CDI 101-enheter tills CDI 101 har godkänts av FDA. Alternativ för TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) Beskrivning TenderFlow Medtronic Edwards Maquet/ Polystan 6 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA008SB 10 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA010SB 12 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA012SB 14 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA014SB 16 Fr, trådförstärkt, ventilerad ¼ tums anslutning Fr, trådförstärkt, ej ventilerad ¼ tums anslutning PEDA016SB Produkter som visas som alternativ kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och andra alternativ kan finnas tillgängliga på vissa marknader 1 Produkter syftar på alla komponenter och tillbehör som är avsedda att användas med detta system, om inget annat sägs

6 PRODUKTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA MED RESTRIKTION OCH INTYG OM MEDICINSK NÖDVÄNDIGHET Terumo CVS får fortsätta att distribuera vissa enheter för att endast stödja existerande användare i USA samt existerande internationella distributörer, förutsatt att auktoriserade företrädare för de existerande amerikanska användarna och / eller existerande internationella slutanvändare har undertecknat det bifogade formuläret med Intyg om medicinsk nödvändighet (Certificate of Medical Necessity, CMN) som intygar att, efter att de har uppfattat FDA:s resultat vid Terumo CVS:s produktionsanläggning i Ann Arbor och har utvärderat relevanta risker och fördelar, de bedömer att en eller flera produkter utgör omedelbar och fortsatt medicinsk nödvändighet för användarens prestation vid hjärt-lungbypassförfaranden. En förteckning över dessa enheter tillsammans med tillhörande delar, komponenter och tillbehör, tillsammans kallade "Produkter som finns tillgängliga med restriktioner," omfattar följande produkter. 2 Hjärt-lungmaskiner: Terumo Advanced Perfusion System (Avancerat perfusionssystem) Sarns Modular Perfusion System 8000 (Modulärt perfusionssystem 8000) Centrifugsystem: Sarns Centrifugal System (Centrifugsystem) Obs! Sarns Centrifugalpump för engångsbruk finns tillgänglig utan begränsning Produkter för kylning och uppvärmning: HX2 Temperature Management System (Temperaturhanteringssystem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (System för kylning och uppvärmning) Intraoperativa övervakningssystem: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (Blodparameterövervakningssystem) Obs! Shuntgivare och hematokrit/syrgasmättnads-kyvetter för engångsbruk finns tillgängliga utan begränsning. Bröstbenssåg: Sarns Sternal Saw II System (Bröstbenssåg II-system) och utbytesblad Datahanteringssystem: T-Link Data Management System (Datahanteringssystem) Kanyler och katetrar: Kanyler för hjärt-lungbypass Kanyler för leverans av hjärstoppande vätska Ventiler, sug, utvidgare, anslutningar och reducerare Obs! TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) är inte tillgängliga. Med ett godkänt intyg om medicinsk nödvändighet (CMN) kan en anläggning få stöd för de produkter som identifierats ovan. Ett exemplar av intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) medföljer denna guide som Bilaga A. 2 Produkter syftar på alla komponenter och tillbehör som är avsedda att användas med ett system, om inget annat sägs

7 PRODUKTER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA UTAN RESTRIKTION Följande produkter 3 som inte tillverkas, bearbetas, förpackas, installeras och/eller märkts vid anläggningen i Ann Arbor och för vilka anläggningen inte bedriver någon marknadsföring är undantagna från några begränsningar av försäljning enligt villkoren i dekretet: Produkter som tillverkas av Terumo CVS Syrsättningssystem och tillbehör: CAPIOX SX Oxygenators (Syrsättare) CAPIOX RX Oxygenators (Syrsättare) CAPIOX FX Oxygenators (Syrsättare) ROCSafe Hybrid Perfusion System (Hybrid perfusionssystem) Anpassade slangsatser Obs! Slangsatser som innefattar Terumo kanyler finns tillgängliga med restriktioner (Se sidan 6). Centrifugalpump för engångsbruk Sarns Disposable Centrifugal Pump (Centrifugalpump för engångsbruk) CAPIOX Disposable Centrifugal Pump (Centrifugalpump för engångsbruk) Behållare: CAPIOX Flexible Venous Reservoirs (Flexibla venösa behållare) CAPIOX Cardiotomy Reservoirs (Blodbehållare) Produkter som skyddar hjärtmuskel: Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger (Hjärtstoppsatser med ledande värmeväxlare) samt MP-4 Monitoring Module (Övervakningsmodul) Sarns Cardioplegia Sets (Hjärtstoppsatser) med PVC Coil (PVC slinga) samt MP-4 Monitoring Module (Övervakningsmodul) Sarns Cardioplegia Sets with Conducer Heat Exchanger (Hjärtstoppsatser med ledande värmeväxlare) och Bubble Trap (Bubbelfälla) Sarns Cardioplegia Sets (Hjärtstoppsatser) med PVC Coil (PVC slinga) och Bubble Trap (Bubbelfälla) CAPIOX CP50 Cardioplegia Set (Hjärtstoppsats) Filter: Terumo AL6X Arterial Blood Line Filter (Arteriellt blodledningsfilter) Terumo AL8X Arterial Blood Line Filter (Arteriellt blodledningsfilter) CAPIOX Arterial Line Filters (Arteriella ledningsfilter) Hemokoncentratorer: CAPIOX Hemoconcentrators (Hemokoncentratorer) Bubbelfällor: CAPIOX Bubble Traps (Bubbelfällor) 3 Produkter syftar på alla komponenter och tillbehör som är avsedda att användas med ett system, om inget annat sägs

8 Blodkärlskörd: VirtuoSaph Endoscopic Vein Harvesting System (Endoskopiskt venuttagningssystem) VirtuoSaph Plus Endoscopic Vessel Harvesting System (Endoskopiskt kärluttagningssystem) Terumo Endoscope (Endoskop) Generator, komponenter för endoscopiskt torn, steriliseringsbrickor Produkter som distribueras av Terumo CVS Kontinuerligt autotransfusionssystem: Fresenius C.A.T.S Continuous AutoTransfusion System (Kontinuerligt autotransfusionssystem) Trombocythämmande behandling: SmartPReP 2 Platelet Concentrate System (Trombocytkoncentratsystem) Filter: Pall-filter för användning vid hjärt-lungbypass Hemokoncentratorer: Minntech Hemocor HPH Hemoconcentrators (Hemokoncentratorer) Produkter som tillverkas av andra Terumo-företag Terumo Medical Corporation Terumo Interventional Systems, en affärsenhet inom Terumo Medical Corporation Terumo Heart, Inc. Vascutek Ltd. MicroVention, Inc

9 INSTRUKTIONER FÖR EXISTERANDE ANVÄNDARE ANGÅENDE INTYG OM MEDICINSK NÖDVÄNDIGHET Den 29 mars 2011 ingick Terumo Cardiovascular Systems Corporation, Terumo CVS, ett medgivandedekret med permanent förbud (Dekret) med den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA). Dekretet tillåter Terumo CVS att fortsätta att distribuera vissa Terumo CVS produkter som identifieras på nästa sida för att endast stödja existerande användare i USA ( Existerande användare i USA ) samt existerande internationella distributörer på första nivån ("existerande internationella distributörer"), under förutsättning att ni ägde eller köpte den produkt som ska stödjas före den 29 mars Begreppet "stöd" definieras i förordningen som att Terumo CVS får leverera, endast till existerande användare i USA samt existerande internationella distributörer, med nedanstående för de speciella produkter som ägs av existerande amerikanska användare eller köpts av existerande internationella distributörer den 29 mars 2011 eller tidigare: (1) service och underhåll; (2) ersättande utrustning (inklusive delar, komponenter och tillbehör), och (3) utlånad utrustning. Terumo CVS får inte sälja eller distribuera någon produkt till någon existerande internationell distributör annat än om produkten är avsedd för en existerande anläggning, sjukhus och/eller grupp av perfusionister eller kirurger utanför USA ("existerande internationell slutanvändare") som redan ägde en sådan produkt före den 29 mars För att få sådant stöd för produkter som identifieras nedan: En behörig företrädare för den existerande amerikanska användaren eller den internationella slutanvändaren underteckna formuläret med Intyg om medicinsk nödvändighet (Certificate of Medical Necessity, CMN) som intygar att efter han / hon har uppfattat FDA:s resultat vid Terumo CVS:s Ann Arbor produktionsanläggning och har utvärderat fördelar och risker vid användning av produkten samt att han/hon bedömer att produkten är en omedelbar och fortsatt medicinsk nödvändighet för användarens prestation vid hjärtbypassförfaranden. Intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) måste ha skrivits under av någon av följande personer: CEO, VD, Chief Medical Officer (CMO), Chief Operating Officer (COO), chefen för operationsrummet, chefen för perfusion, eller sjukhusets administratör. Existerande användare i USA måste lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till Terumo CVS så snart som möjligt, men senast den 13 maj 2011, innan de kan få stöd. Existerande internationella slutanvändare måste lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) antingen till den lokala distributören eller Terumos kontor innan de kan få stöd. Användare i USA, vänligen lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till Terumo CVS på: 6200 Jackson Road, Ann Arbor, MI USA Eller faxa till: eller Eller som PDF-fil via e-post till: Internationella slutanvändare, vänligen lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till er lokala distributör eller närmaste Terumo-kontor (se bilaga B angående kontorsadresser och kontaktinformation) Om blanketten är ofullständig eller den existerande amerikanska användaren inte skickar in intyget den 13 maj 2011, kommer vi inte att kunna acceptera intyget och kommer inte att kunna fortsätta att stödja produkterna i listan på nästa sida i er anläggning. Inte heller kan vi fortsätta att stödja någon existerande internationell slutanvändare om slutanvändaren inte skickar in ett korrekt ifyllt formulär till Terumo CVS innan stöd mottages. Er Terumo-säljare kommer att kontakta er för att hjälpa till med att fylla i intyget om medicinsk nödvändighet (CMN), och att diskutera eventuella ytterligare frågor ni kan ha

10 Terumo CVS är fast beslutet att se till att er fortsatta användning, köp och reparation av dessa produkter och tillhörande delar, komponenter och tillbehör blir så smidigt som möjligt. De produkter som finns tillgängliga p.g.a. medicinsk nödvändighet inkluderar följande: Hjärt-lung produkter: Terumo Advanced Perfusion System (Avancerat perfusionssystem) Sarns Modular Perfusion System 8000 (Modulärt perfusionssystem 8000) Centrifugsystem: Sarns Centrifugal System (Centrifugsystem) Obs! Sarns Centrifugalpump för engångsbruk finns tillgänglig utan begränsning Produkter för kylning och uppvärmning: HX2 Temperature Management System (Temperaturhanteringssystem) Sarns TCMII Cooling and Heating System (System för kylning och uppvärmning) Intraoperativa övervakningssystem: CDI 500 Blood Parameter Monitoring System (Blodparameterövervakningssystem) Obs! Shuntgivare och hematokrit/syrgasmättnads-kyvetter för engångsbruk finns tillgängliga utan begränsning. Bröstbenssåg: Sarns Sternal Saw II System (Bröstbenssåg II-system) och utbytesblad Datahanteringssystem: T-Link Data Management System (Datahanteringssystem) Kanyler och katetrar: Kanyler för hjärt-lungbypass Kanyler för leverans av hjärstoppande vätska Ventiler, sug, utvidgare, anslutningar och reducerare Obs! TenderFlow Pediatric Arterial Cannulae (Pediatriska arteriella kanyler) är inte tillgängliga

11 Bilaga A: FORMULÄR: INTYG OM MEDICINSK NÖDVÄNDIGHET (CMN) INTERNATIONELLA ANVÄNDARE Lämna följande uppgifter: Användares namn (institution eller sjukhus): Adress: Stad: Land: Jag har läst Terumos meddelande och guide, daterad den 29 mars 2011, angående FDA:s resultat vid Terumo CVS Ann Arbor produktionsanläggning och intygar att denna medicinska anläggning har utvärderat relevanta risker och fördelar och har dragit slutsatsen att anläggningen har ett omedelbart medicinskt behov av fortsatt användning och köp av Terumo CVS:s produkter i listan på sidan 10 samt tillhörande delar, komponenter och tillbehör p.g.a. att dessa produkter är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra hjärtbypassförfaranden. Auktoriserad namnteckning: Institution/sjukhus: Namn (texta): Titel: Datum: Telefon: E-post: (om tillgänglig): Vänligen lämna in det ifyllda intyget om medicinsk nödvändighet (CMN) till er lokala distributör eller närmaste Terumo-kontor (se bilaga B angående kontorsadresser och kontaktinformation)

12 Appendix A: CERTIFICATE OF MEDICAL NECESSITY (CMN) FORM INTERNATIONAL USERS Provide the following information: User name (institution or hospital): Address: City: Country: After reading the 29 March 2011 user Notification Guide regarding the FDA findings at the Terumo CVS Ann Arbor manufacturing facility, I certify that this medical facility evaluated the relevant risks and benefits and concluded that it has an immediate medical need for the continued use and purchase of the Terumo CVS products listed on page 10 and their associated parts, components, and accessories, because these products are necessary for us to perform cardiovascular bypass procedures. Authorized Signature: Institution/Hospital: Name (print): Title: Date: Telephone: (if available): Please return the completed CMN form to your local distributor or the closest Terumo office (see Appendix B for office locations and contact information)

13 Bilaga B: Global försäljning och stöd Europa Terumo Europe N.V. Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Cardiovascular Systems Liaison Office Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel.: Fax: Terumo Deutschland GmbH Ludwig-Erhard-Strasse Eschborn, Germany Tel: Fax: Terumo Deutschland GmbH Zweigniederlassung Spreitenbach Bodenäckerstrasse Spreitenbach, Switzerland Tel: Fax: Laboratoires Terumo France S.A. Parc Ariane - Bât. Uranus 1, rue Hélène Boucher Guyancourt Cedex, France Tel: Fax: Terumo Italia SRL Via Simone Martini, 143 / Roma RM Italy Tel: Fax: Terumo Europe España SL Avda. Juan Carlos I, Nº 13-7ª Planta Edificio Torre La Garena Alcalá de Henares (Madrid) Spain Tel: Fax:

14 Terumo UK Ltd. Tamesis The Causeway Egham, Surrey TW20 9AW, United Kingdom Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Benelux Sales Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: The Netherlands: Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Emerging Market Division Interleuvenlaan Leuven, Belgium Tel: Fax: Terumo Europe N.V. Moscow Representative Office JSC Northern Tower 13Fr., 10 Testovskaya Street Moscow , Russia Tel: Fax: Terumo Sweden AB Nya Varvet, Byggnad 90 Sven Källfelts Gata Västra Frölunda Sweden Tel: Fax: Terumo Denmark Filial of Terumo Sweden AB Tel: Fax:

15 Global försäljning och stöd Asien Terumo Corporation Headquarters 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku Tokyo, , Japan Tel: Fax: Terumo Corporation Singapore Branch 300 Beach Road #32-06 The Concourse Singapore Tel: Fax: Terumo Corporation Kuala Lumpur Suite C405, 4th Floor Centre Tower Wisma Consplant 1 No. 2 Jalan SS 16/ Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel: Fax: PT.Terumo Indonesia Wisma Kyoei Prince 5th Floor JL. Jend. Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220, Indonesia Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. #1206, 12th Floor 54 B.B. Building Asoke Road (Sukhumvit 21) Kwaeng Klongtoeynua, Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand Tel: Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Hanoi Representative Office International Centre 17 Ngo Quyen str., Unit 05, 6th Floor Hanoi, Vietnam Tel: /1644 Fax: Terumo (Thailand) Co., Ltd. Ho Chi Minh City Representative Office HOANG ANH SAFOMEC Office Building, Room No. 505, 5th Floor Nguyen Tri Phuong Street, Ward 14, District 10 Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: /4 Fax:

16 Terumo Corporation Taipei Branch 7A-1, No.170 Tun-Hwa North Road Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: Fax: Terumo Korea Corporation 6F, Shinwon Building, Yeoksam dong, Kangnam-gu Seoul, , Korea Tel: Fax: Terumo Marketing Philippines Inc West Tower, Pse Centre, Exchange Road Ortigas Center, Pasig City Philippines Tel: / / Fax: Terumo China (Hong Kong) Ltd /F., King's Commercial Centre, 25 King's Road North Point, Hong Kong Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Rm.1881, Tower B, City Center of Shanghai, No.100 Zun Yi Road Shanghai, , China Tel: Fax: Terumo Medical (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch Room 801, PICC Building, 2 Jianguomenwai Street, Chaoyang District Beijing, , China Tel: Fax: /6956 Global försäljning och stöd Australien Terumo Corporation Australian Branch Level 4, Building B, 11 Talavera Road Macquarie Park NSW 2113, Australia Tel: Fax:

17 Global försäljning och stöd Mellanöstern, Afrika och Indien Terumo Corporation Dubai Branch AL MASRAF Tower, 22nd Floor, Deira P.O. Box Dubai, U.A.E. Tel: Fax: Terumo Corporation South Africa Representative Office 1st Floor, Building 11,Pinewood Office Park 33, Riley Road, Woodmead Johannesburg 2052, South Africa Tel: / Fax Terumo Corporation Chennai Branch Alexander Square, 4th Floor, No. 34 & 35 Sardar Patel Road, Guindy Chennai , India Tel: / / Fax: Global försäljning och stöd Latinamerika Terumo Latin America Corporation Doral Corporate Center I 6th Floor 8750 NW 36th Street Miami, FL U.S.A. Tel: Fax: Terumo Medical de Mexico S.A. de C.V. Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No Piso 6. Colonia Santa Fe. C.P Delegacion Cuajimalpa, Mexico, D.F., Mexico Tel: Fax: Terumo Medical do Brasil Ltda. Rua Gomes de Carvalho, cj. 151 e Vila Olimpia CEP: , São Paulo, SP - Brazil Tel: Fax: Terumo Chile Ltda. Carmencita 25, Oficina 22 piso 2, Edificio Central Park, Las Condes Santiago , Chile Tel: Fax: Terumo Colombia Andina SAS Edificio Bogota Business Center, Calle 103, No.14A-53, Oficina 307 Bogota, D.C., Colombia Tel/Fax:

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

UPT - Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT. Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included

UPT - Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT. Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included UPT Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included WWW Kundanpassat. Fullt modellutbud. Interna installationer inkluderade. Kundanpassat för att passa alla tillämpningar Finns antingen

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge

Skyddsnätsystem. en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Skyddsnätsystem en flexibel kantskyddslösning vid takbygge Föreskrifter och standarder Skyddsnätsystemet har genomgått grundliga tester med avseende på prestanda, användningsområden och förenlighet med

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år

Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Årsstämma Stabil utveckling under osäkert år Ray Mauritsson verkställande direktör Axis i korthet > Grundat 1984 > IT-företag som agerar på säkerhetsmarknaden > Omsättning 2009, 2 301 MSEK > Global närvaro

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id II FÖRBÄTTRAD PÅ 8 OLIKA PUNKTER Se sid. 4 HTC 80 id II Finslipad in i minsta detalj. HTC s flaggskepp till stoftavskiljare, HTC 80 id II har fått en grundlig

Läs mer

Perfekt kombinerat: DORMA TS 93 med dörrkoordinator, elektromekanisk uppställning och inbyggd rökdetektorcentral.

Perfekt kombinerat: DORMA TS 93 med dörrkoordinator, elektromekanisk uppställning och inbyggd rökdetektorcentral. Perfekt kombinerat: DORMA TS 93 med dörrkoordinator, elektromekanisk uppställning och inbyggd rökdetektorcentral. I den nya DORMA Contur Design är rökdetektorcentralen inbyggd i glidskenan. På så sätt

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id HTC 80 id Det är dags att ta kontroll. Alla företag söker efter sätt att göra sin verksamhet mer lönsam. Men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Översikt över ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Översikt över ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Översikt över ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS UPPLAGA FÖR LÄNDER UTANFÖR U.S.A. 9/2003 ANMÄRKNING BETRÄFFANDE ANDRA LÄNDER ÄN U.S.A. Försäkringen gäller för alla lionklubbar

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Internationell konferens för slakteriarbetare

Internationell konferens för slakteriarbetare Internationell konferens för slakteriarbetare Omaha, den 1-2 november 2011 Utkast till dagordning 1) Välkomsthälsning meddelanden öppningstal 2) Översikt över köttsektorn 3) Företagsprofiler / utvecklingen

Läs mer

Lean inom IT En Introduktion

Lean inom IT En Introduktion Lean inom IT En Introduktion MPAB 2012-08-24 J Erikshammar Lean Poduction är en japansk produktionsfilosofi som syftar till att minmera slöseri, ständiga förbättringar och en flexibilitet i alla processer

Läs mer

Att marknadsföra miljöteknik på export

Att marknadsföra miljöteknik på export 19,06 cm X 12,3 cm Att marknadsföra miljöteknik på export Energisession 2008 Jonas Törnblom Envac Vad är speciellt med miljöteknik? Miljöattribut/miljöfördelar betingar sällan ett högre pris kan sällan

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

centraliserad belysningskontroll LCP128TM system

centraliserad belysningskontroll LCP128TM system centraliserad belysningskontroll LCP128TM system Lutron LCP128TM system - introduktion LCP128 Belysningskontrollsystem Lutron LCP128 är ett system för belysningskontroll som inbegriper styrning av all

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

HTC EZwood Träslipningsguide

HTC EZwood Träslipningsguide HTC EZwood Träslipningsguide SE Vem som helst kan slipa sitt trägolv! Inga märken vid start och stopp Du kan slipa utan hänsyn till golvets fiberriktning Slipningen är i det närmaste dammfri Du kommer

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

TOTALKVALITET ÄR BARA BÖRJAN KVALITETSDRIVEN LÅNGSIKTIG PARTNER FÖR STÅLINDUSTRIN

TOTALKVALITET ÄR BARA BÖRJAN KVALITETSDRIVEN LÅNGSIKTIG PARTNER FÖR STÅLINDUSTRIN TOTALKVALITET ÄR BARA BÖRJAN KVALITETSDRIVEN LÅNGSIKTIG PARTNER FÖR STÅLINDUSTRIN Partnerskap som bygger på tillit och tillit som bygger på kvalitet NSK är en av världens ledande tillverkare av rullningslager,

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

100% e-faktura Basware Scan and Capture

100% e-faktura Basware Scan and Capture A Basware Presentation 100% e-faktura Basware Scan and Capture Presentatör: Johan Kruse 2011-10-06 Användardagarna 2011 Innehåll Agenda 100% e-faktura Vad är Scan and Capture? Scan and Capture Status Varför

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT

BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT BARA ATT KÖRA VERKTYGET SOM GER RÄTT PACKNINGSGRAD ÖVERALLT Förbättra kvaliteten Ägna tiden åt att göra jobbet, inte åt att göra om det. Trimble hjälper dig. Hur Ange hur många vältöverfarter som behövs.

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Omsättning och resultat ökar under kvartalet

Omsättning och resultat ökar under kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars Q1 Omsättning och resultat ökar under kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 154,2 (146,2) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 6

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

IMK 2014 - Marknadsrä2

IMK 2014 - Marknadsrä2 IMK 2014 - Marknadsrä2 henrik.nilsson@garde.se Hälso- och näringspåståenden Förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Förordning (EU) 432/2012 om fastställande

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Utländska investeringar skapar jobb och tillväxt i hela Sverige

Utländska investeringar skapar jobb och tillväxt i hela Sverige Utländska investeringar skapar jobb och tillväxt i hela Sverige "Av alla de internationella investeringsfrämjare som vi har mött, så är Invest Sweden den utan tvekan mest professionella och serviceinriktade."

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Resultatet ökar 54 procent under första halvåret

Resultatet ökar 54 procent under första halvåret BTS GROUP AB (PUBL) Delårsrapport 1 januari 30 juni Vision The global leader in accelerating strategic alignment and execution innovating how organizations learn, change and improve. Q2 Resultatet ökar

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Prislista Sommar & Vinter 2012:1

Prislista Sommar & Vinter 2012:1 lista Soar & Vinter 2012:1 NY RUBRIK Elatum pratum, cerus, quo nulerfi culest vis orisse me menatilla verum pos bon vis. Otil vidieni fortemo rehemque for pra mo nox ses co C. Apes ad maximur ortelicere

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Billigast, bäst eller kanske både

Billigast, bäst eller kanske både Billigast, bäst eller kanske både Alltid nära tillhands 14 moderna fabriker 375 MEUR 2011 Specialiserade utvecklingsavdelningnar Starkt internt nätverk Ingerois Kauttua Sarpsborg Norrköping Tabasalu Tibro

Läs mer

Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen Certifigsprocessen Bureau Veritas Certification INLEDNING Vi har tagit fram detta dokument för att leda dig genom den treåriga certifigsprocessen, från offertförfrågan till certifikat och fortsättningen

Läs mer

Oförändrade intäkter 10 procent lägre resultat bra orderingång

Oförändrade intäkter 10 procent lägre resultat bra orderingång BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni Vision The global leader in accelerating strategic alignment and execution innovating how organizations learn, change and improve. Q2 Oförändrade intäkter

Läs mer

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem Viktiga säkerhetsmeddelanden Paradigm insulinpumpssystem 5 juli 2013 Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården Bifogat finns viktig säkerhetsinformation och rekommendationer för patienthantering

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Abrasive materials handling. Trelleborg hoses and assemblies

Abrasive materials handling. Trelleborg hoses and assemblies Abrasive materials handling Trelleborg hoses and assemblies Trelleborg group, leader of elastomers For over 100 years, Trelleborg is a global industrial company developing world-leading solution in advanced

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Varuinformationsblad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

Varuinformationsblad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER Varuinformationsblad Reviderad datum: 01/22/2008 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Produktkod 458400 Handelsnamn Mouse anti-hif-1 ALPHA Namnet på bolag/företag

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic.

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. TILLBEHÖR för användning till LIFEPAK CR Plus automatisk Extern defibrillator Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. BATTERI OCH ELEKTROD TILLBEHÖR Kontaktinformation: PHYSIO-CONTROL

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

lloyd s cover to cover

lloyd s cover to cover lloyd s cover to cover VARFÖR DU SKALL VÄLJA LLOYD S SOM FÖRSÄKRINGSGIVARE lloyds.com/history INNEHÅLL Den internationella försäkringens hemvist 1 Vi välkomnar världen 2 Förändringarnas mästare 3 Redo

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente.

ViewSonic. VTV35 Pocket TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente. TM Pocket TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Användarhandbok - Käyttöopas - Brugervejledning - Bruksanvisning - 使 用 手 冊 Model No.: VS12801

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Överföring & Distribution. Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB

Överföring & Distribution. Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB Överföring & Distribution Arbetet med ISO55000 serien inom SIS TK552 och ISO PC251 Sven Jansson ELFORSK AB Innehåll Elforsk AB SIS TK552 2012-10-30 Tidsplan Kommitténs sammansättning ISO PC 251, ISO55000

Läs mer

Egen el från vind Sven Ruin

Egen el från vind Sven Ruin Egen el från vind Sven Ruin Aktiv i SERO Lång bakgrund inom vindkraft och energisystem Arbetar på konsultföretaget TEROC AB Har deltagit i utvecklingen av konsumentmärkning för små vindkraftverk inom IEA

Läs mer

Jan Engström Stockholm September 2014

Jan Engström Stockholm September 2014 Jan Engström Stockholm September 2014 1 one single set of high quality global standards....to help users make economic decision on the global capital markets. 2 } 2001 IASB bildades - EU beslöt om IFRS

Läs mer

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys

Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys TENTAMEN Introduktion till turism, /Turism, internationella trender kulturanalys Moment 1: Turism, 7,5 hp 2013-xx-xx Lördag i ÖP 8 Kl 9-13.00 Antal frågor: Del RM: tot: 35p. 5 frågor (1-5) med svarsalternativ

Läs mer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerande Rengöringsborste bruksanvisning VIKTIGA FÖRHÅLLNINGSREGLER Clinique Sonic System ska inte användas av personer (inklusive barn) med fysiska besvär, som saknar känsel- eller

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

lesjofors.solidcomponents.com Ökad effektivitet med CAD-stöd

lesjofors.solidcomponents.com Ökad effektivitet med CAD-stöd Ökad effektivitet med CAD-stöd Digital Produktkatalog Fri nedladdning av 3D-CAD På erbjuder vi våra kunder möjligheten att fritt ladda ner våra CAD-filer. Genom att arbeta med 3D-CAD får du direkt de korrekta

Läs mer

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4

arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 arverbusssommar 2010 15 välutbildade experter Sid 4 Sommar 2010 Vi kallar oss bussexperter nu genomför vi en nysatsning på Arver i Katrineholm och startar upp något vi valt att kalla Arver Buss. I företaget

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Ger filtrerat, ångande hett vatten med ett enkelt handgrepp från samma blandare som ditt vanliga varma och uppfriskande kalla vatten.

Ger filtrerat, ångande hett vatten med ett enkelt handgrepp från samma blandare som ditt vanliga varma och uppfriskande kalla vatten. Ger filtrerat, ångande hett vatten med ett enkelt handgrepp från samma blandare som ditt vanliga varma och uppfriskande kalla vatten. Det moderna köket är hjärtat i hemmet, platsen där vi alla älskar att

Läs mer

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto

Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba Network Förenklad konfigureringsguide för konto Ariba stödjer följande webbläsare Microsoft Internet Explorer 9 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 8 (32-bit) Microsoft Internet Explorer 7 (32-bit)

Läs mer

En mall för anmälan till DNA-test för prcd-pra hos OptiGen

En mall för anmälan till DNA-test för prcd-pra hos OptiGen En mall för anmälan till DNA-test för prcd-pra hos OptiGen Innan du börjar så se till att du har all viktig info om din/dina hundar framme! (Du ska även skriva ut en remiss från SKK:s sida som sedan ska

Läs mer

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Agenda Presentation av VIA Egencia Vad är bäst pris? Varför finns det så många olika priser?

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1 Page 1 towards zero Lennart Stegland, President Volvo Car Special Vehicles Foto:Per Westergård för Energimyndigheten Page 2 Page 3 Page 4 towards zero Page 5 CO2 by KWh Electricity Production by Country

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONE- RINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.4.2008 Nr 161 407 YRORTSKLASSRNA ÖR UTRIKSRPRSNTATIONNS STATION- RINGSORTR OH KOIINTRNA 1.4.2008 Stationeringsort Koefficient Oslo 1,400 Moskva 1,350 Köpenhamn 1,300 Reykjavik Söul Tokyo 1,250 Abuja 1,200 ern

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

Hur förändras vårat klimat nu och i framtiden?

Hur förändras vårat klimat nu och i framtiden? 2010-01-27 Kronobergs län Hur förändras vårat klimat nu och i framtiden? Christer Jansson christer.jansson@smhi.se Bakgrund Vad är väder, vad är klimat Växthusgaser och klimatförändringar Hur har klimatet

Läs mer

Ett Europeiskt samarbete för att minska avfallet. This project is cofinanced by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme

Ett Europeiskt samarbete för att minska avfallet. This project is cofinanced by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme Ett Europeiskt samarbete för att minska avfallet Samarbete mellan tio organisationer, regioner och kommuner över hela EU för att utbyta erfarenheter och utarbeta metoder och indikatorer för hur avfallets

Läs mer