AERO 20 AERO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21"

Transkript

1 AERO 20 AERO SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara den så att den alltid finns till hands. Användningsändamål och föreskriven användning De maskiner som beskrivs i denna bruksanvisning är lämpade för privat bruk i t.ex. hushållet, hobbyverkstaden eller i bilen uppsugning av damm och vätskor Följande material får inte sugas upp: hälsofarligt damm hett material (glödande cigaretter, het aska osv.) brännbara, explosiva, aggressiva vätskor (t.ex. bensin, lösningsmedel, syror, baser osv.) brännbart, explosivt, damm (t.ex. magnesium- eller aluminiumdamm osv.) Före idrifttagningen Förvissa dig om att den spänning som finns angiven på typskylten överensstämmer med den lokala nätspänningen. Vi rekommenderar att maskinen ansluts över en jordfelsbrytare. Kontrollera regelbundet att inte nätanslutningskabeln är skadad genom t.ex. sprickbildning eller åldring. Om nätanslutningskabeln är skadad, måste denna bytas ut av Nilfisk service eller behörig elektriker innan maskinen tas i bruk, för att förhindra att fara uppstår. Sug aldrig med skadat filter. Uppsugning av vätska Före uppsugning av vätskor måste principiellt filtersäcken avlägsnas och flottörens funktion kontrolleras. Vid skumbildning eller om vätska tränger ut, ska arbetet omedelbart avslutas och smutsbehållaren tömmas. Rensning av filterelement När sugeffekten försvagas: Inkoppling av dammsugare Stäng munstyckets eller sugslangens öppning med handflatan. Tryck in knappen för filterrengöring tre gånger. Genom den luftström som då uppstår, rensas filterelementets lameller från avlagrat damm. Anslutning av elapparat Uttaget på maskinen får endast användas för det ändamål som föreskrivs i bruksanvisningen. Innan apparat ansluts till apparatuttaget: Stäng av dammsugaren Stäng av den apparat som ska anslutas OBS! För de apparater som är anslutna till apparatuttaget ska resp. apparats bruksanvisning och säkerhetsföreskrifterna i dessa beaktas. Service, rengöring och reparationer Utför endast de servicearbeten som beskrivs i bruksanvisningen. Innan maskinen rengörs eller service utförs, ska principiellt alltid stickproppen dras ut. Spola aldrig av dammsugarens överdel med vatten: personfara, kortslutningsrisk. Lämna in maskinen för återvinning Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska komponenter måste dessa samlas in separat och tillföras en miljövänlig återvinning. Vid frågor ber vi dig kontakta kommunförvaltningen eller närmaste återförsäljare. Garanti Vad garanti beträffar gäller våra allmänna affärsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar.

2 INOX INOX U/f = 110V/50Hz (GB) U/f = 100V/50-60Hz (JP) (JP) U/f = 230V/50Hz (EU,ZA,GB) (EU,ZA) (EU,DK,CH) (EU,DK) (FR) (ZA,GB) (EU) (EU,DK, CH,GB) U/f = 240V/50Hz (AU) (AU) S =...W P IEC =...W P MAX =...W IP (EU,GB,JP) 1200 (ZA) (EU,GB,JP) (EU) 1200 (ZA) (EU) 3000 (EU) 2300 (DK, CH) 2400 (AU) (EU,DK, CH,AU) (EU,DK, CH,AU) 3000 (EU) 2300 (DK) (EU,DK) (EU,DK) X (ZA,GB) 1400 (GB) 3000 (EU,GB) 2300 (DK,CH) 2400 (AU) 1500 (JP) (GB) (GB) (EU) 1,9 m 1,9 m 1,9 m (EU) (GB) (ZA) 3,5 m (EU) (ZA) 2,5 m 1,9 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m (EU) (ZA) (GB)

3

4 EC declaration of conformity Nilfi sk-alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg sk-alto.com Product: Model: Description: Vacuum cleaner for wet and dry operation AERO 20/ V~, 50/60 Hz The design of the appliance corresponds to the following pertinent regulations: Applied harmonized standards: EC Machine Directive 98/37/EC EC Low Voltage Directive 73/23/EC EC EMC Directive 2004/108/EC EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN Applied national standards and technical specifications: DIN EN , DIN EN Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp Tests and approvals Bellenberg, ON ON 3x +

5 HEADQUARTER DENMARK SALES COMPANIES AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM CANADA CZECH REPUBLIC DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY GREECE HOLLAND HONG KONG HUNGARY ITALY JAPAN MALAYSIA NORWAY PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA POLAND PORTUGAL RUSSIA SINGAPORE SPAIN SWEDEN TAIWAN THAILAND TURKEY UNITED KINGDOM VIETNAM USA