VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009"

Transkript

1 VErKSAMHETSBerättelse 2009 Unionen SjuHall

2

3 Verksamhetsberättelse Unionen SjuHall 2009 Regionstyrelsen 2009 Kjell Jansson, Oscar Jacobson AB, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Jonas Eriksson, Ringhals AB, vice ordförande Anders Wildt, Stora Enso Packaging AB, ledamot Anette Swanemar, Skydda Protecting People Europe AB, ledamot Elin Ottosson, Ericsson AB, ledamot Maria Rudolfsson, Asplunds Trafikskola AB, ledamot Bertil Svensson, ledamot Eva-Lena Green, Ringhals AB, ledamot Gun-Britt Holmgren-Ivstedt, Jotex AB, ledamot Linda Ikatti, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, ledamot/ungdomsombud Peder Hjertén, Ericsson AB, suppleant Kjell Hipsi, Volvo Bussar AB, suppleant Hans Lindau, Ellos AB, suppleant Styrelsen valdes vid regionens årsmöte på Pulsen Konferens den 21 april. Avgående ledamöter och suppleanter var ordförande Kicki Malm, Boel Linde, Charlotta Tångstedt, Yvonne Gröhn, Britt-Marie Andersson, Hans Andréasson, Mirca Jenca, Ylva Knutsson och ungdomsombudet Michel Benjamin. Regionstyrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Styrelsen har även bjudit in till två medlemsmöten för medlemmar utan klubb och ombud, deltagit vid fyra stora seminarier öppna för alla SjuHalls medlemmar m m. Ledamöterna och suppleanterna har genomgått en dags utbildning i kommunikologi och presentationsteknik. Revision Göran Holtstrand, revisor Lena Johansson, Parker Hannifin AB, revisor Helene Andersson, FOV Fabrics AB, revisorssuppleant Mia Ylitapio Andersson, Ellos AB, revisorssuppleant Personal Våra ombudsmän tillika regionala skyddsombud: Enar Bonath, Thomas Danielsson, Monica Edvinsson, Ingrid Gustafsson, Ulla Hultqvist, Ingrid Johansson, Åke Karlsson, Kicki Larsson (till och med april), Helene Nordin, Patrik Nordin och Martin Tenbrink.

4 Övrig personal: Per-Anders Larsson, regionchef Siw Andersson, facklig rådgivare och försäkringsinformatör Anne Jagendal, assistent Förhandlingar 667 förhandlingar har genomförts då regionens personal har bistått enskilda medlemmar och medlemmar i klubb. Löneförhandlingar Lönerevisionen år 2009 var den sista i det treårsavtal som löper ut våren Med anledning av den lågkonjunktur som varit under året, så har de förhandlingar som regionen varit inblandad i mest handlat om att skjuta upp revisionsdatum och liknande. Löneökningarna blev med den bakgrunden i de flesta företag lika med det centrala avtalet, genomsnittligt ca 3 %. Arbetsplatsbesök det personliga mötet En medlemsdriven organisation har som bas kontakten med sina medlemmar. Det är viktigt att organisationen är synlig och skapar en god relation. Genom att träffa medlemmarna på sina arbetsplatser får vi en mer personlig dialog. Vår förhoppning är att detta i framtiden ska leda till välbesökta medlemsträffar som genomförs lokalt. Vår arbetsmodell har följande syften: Entusiasmera medlemmarna Stötta förtroendevalda i det dagliga fackliga arbetet Bilda och genomföra nätverk inom geografiska områden Bygga goda relationer mellan fackförbund och företag Informera och teckna kollektivavtal Vi har även detta år delat in regionens arbete i tre geografiska områden: Falkenberg, Mark och Varberg Ansvariga ombudsmän: Ulla Hultqvist, Åke Karlsson och Patrik Nordin. Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo Ansvariga ombudsmän: Monica Edvinsson och Martin Tenbrink (samt Kicki Larsson till och med april). Bollebygd och Borås Ansvariga ombudsmän: Thomas Danielsson, Ingrid Gustafsson, Ingrid Johansson och Helene Nordin. Vi har genomfört 11 nätverksträffar för våra förtroendevalda i de olika geografiska områdena. En utveckling av områdesarbetet har skett, som bland annat består i att ett systematiskt arbete med arbetsplatsbesök i form av tåg genomförts på ett femtiotal arbetsplatser i regionen. Vi har på detta sätt träffat ett stort antal tjänstemän för att i ett personligt möte kunna diskutera medlemskapets värde. Under 2009 har Unionen SjuHall genomfört 411 arbetsplatsbesök (inklusive återbesök), fördelat på arbetsplatser där det finns klubb, arbetsplatsombud eller där det saknas lokal facklig organisation. 2

5 Arbetsmiljö Under året har frågor rörande övertidsersättning, sjukskrivning kopplat till hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatserna, rehabilitering, arbetstids- och arbetsskadehantering dominerat. Vårt fokus för 2009 har varit rådgivning och stöd till våra förtroendevalda och medlemmar, men även arbetsgivarna har erhållit information. Kursverksamheten har bedrivits i egen regi med hjälp av Prevent, som höll i utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) med systematiskt arbetsmiljöarbete, 25 deltagare. Två nätverksträffar för arbetsmiljöombud har genomförts i Borås: Vårens nätverksträff var en genomgång av rehabiliteringskedjan och Försäkringskassan var inbjuden, 13 deltagare. Höstens handlade om skyddsombudets rättigheter och Maria Steinberg föreläste, 40 deltagare. Vi erbjöd även regionens arbetsmiljöombud att medverka vid Unionens årliga arbetsmiljökonferens via videolänk, men endast tre ombud valde detta alternativ. Vi har rekryterat nio nya arbetsmiljöombud under Region SjuHall hade vid årets slut 133 ordinarie arbetsmiljöombud samt 14 suppleanter vid företag med klubb samt 45 ordinarie arbetsmiljöombud och 1 suppleant vid företag utan klubb registrerade i medlemsregistret. Jämställdhet och mångfald På regionen finns alltid frågan om jämställdhet och jämlikhet med i arbetet. Arbetet med Kvinnoslanten har vi hela tiden med oss i vårt arbete ut mot klubbarna och försöker vara aktiva i arbetet med att marknadsföra förbundsaktiviteter såsom Guldnappen. Under hösten 2009 så hölls det två nätverksträffar på förbundet centralt; en för förtroendevalda och en för anställda. Nätverkets uppgift är att vara ett forum för att diskutera och analysera frågor inom det rubricerade ämnet. Försäkringsinformation Under året har Unionen SjuHall, i samarbete med PTK, haft information för medlemmar: två informationer har haft Familjejuridik och efterlevandeskydd som tema, med 67 deltagare fyra informationer för dig som har passerat 57 år, Gå tidigare i pension, med 336 deltagare. sex informationer har genomförts om allmän pension och nya ITP-planen, med 438 deltagare. Efterfrågad försäkringsinformation har genomförts på sju företag, totalt 106 deltagare. 3

6 Kompetens och karriär Unionen SjuHall erbjuder sina medlemmar ett antal karriärtjänster, både via webben och via ett personligt möte. Våra karriärtjänster innehåller bland annat karriärplanering, intervjuguide, karriärcoachen, CV-guide, CV-granskning och att träffa en personlig karriärcoach. Unionen SjuHall har i egen regi genomfört 75 karriärcoachningssamtal, granskat 59 CV och genomfört fyra Nytt jobb-utbildningar med totalt 32 deltagare. Chefsverksamhet och Ombudsman chef Som Sveriges största tjänstemannaförbund med regionkontor över hela landet kan Unionen i högre grad än något annat fackförbund för chefer erbjuda kompetens och ett personligt engagemang. Eftersom närhet är ett av Unionens kännetecken har vi i våra 19 regioner ombudsmän med fördjupade kunskaper om villkoren för chefer och ledare. I region SjuHall är det Ingrid Johansson som är ombudsman för våra chefsmedlemmar. I medlemskapet som chef erbjuder vi facklig rådgivning, förhandlingshjälp, granskning av chefsavtal, nätverksträffar, ledarutbildning, seminarier, chefstidningen Position m m. Under 2009 har regionen genomfört en ledarskapsutbildning, Att bli en HEL DEL. Utbildningen omfattade fyra dagar och 50 chefsmedlemmar deltog. Vi har också haft ett kvällsseminarium, Visionärt ledarskap, där 50 chefsmedlemmar var med. Under 2009 har vi startat ytterligare två chefsnätverk med ca 10 deltagare i varje. Regionen har nu tre chefsnätverk i gång. Fackliga utbildningar/konferenser medlemmar har deltagit i regionens kurser, nätverk för förtroendevalda, konferenser och seminarier. Vi har haft tre ordförandekonferenser med totalt 108 deltagare. Våra utbildningar Facklig grund för klubbföreträdare genomfördes med 22 deltagare i Borås och 16 deltagare i Varberg. Motsvarande utbildning för arbetsplatsombud hade vardera 8 deltagare. Fortsättningsutbildningarna för klubbföreträdare Aktivt lönearbete och Praktiskt förhandlingsarbete genomfördes med 24 respektive 16 deltagare. Regionen bjöd även in Unionens värvningssektion, som genomförde en endags värvningsutbildning, med 6 deltagare, i våra egna lokaler. Konferenser om försäkringar, se avsnitt Försäkringsinformation. Information om våra genomförda seminarier för alla medlemmar hittar du under rubrik Medlemsaktiviteter. Utbildningar i arbetsmiljö, se rubrik Arbetsmiljö. 4

7 Inställda utbildningar/seminarier i regionen Träningslägret för chefer, den facklig grundutbildning (tre dagar) i Falkenberg och valberedarkursen i Borås kunde inte genomföras på grund av för få anmälda. Marknadsföring och rekrytering Vår regionala tidning Vår regionala medlemstidning, Unionen SjuHall, har under året givits ut med fyra nummer. Genom tidningen får vi möjlighet att nå alla våra yrkesverksamma medlemmar, egenföretagar- och studerandemedlemmar. Målet med tidningen är att ge medlemmen/läsaren nyttig information på det regionala planet och även ta upp aktuella frågor som berör medlemmen lokalt. I våra fyra nummer har vi haft temainslag om t ex klubb, närhet, trygghet & kollektivavtal samt arbetsmiljö. Medlemsaktiviteter Vi har bjudit in alla medlemmar till fyra stora gratisseminarier: Anna Mannheimer; Varning för träsken! 550 deltagare i Borås. Ola Skinnarmo; Nå dina drömmars mål! 283 deltagare i Varberg. Susanne Pettersson; Ta fram kraften inom dig! 160 deltagare i Varberg. Susanne Pettersson; Ta fram kraften inom dig! 347 deltagare i Borås. Medlemsantal SjuHall hade regionen yrkesverksamma medlemmar och 65 medlemmar i Unionen Egenföretagare var vi yrkesverksamma medlemmar och 81 medlemmar i Unionen Egenföretagare. Medlemsantal Förbundet hade Unionen totalt yrkesverksamma medlemmar och egenföretagarmedlemmar hade antalet ökat till yrkesverksamma medlemmar och medlemmar i Unionen Egenföretagare. Arbetslösa I pilotprojektet Hemgården genomfördes under första kvartalet nio träffar med varierande program för totalt 57 arbetslösa medlemmar. Efter detta utvärderades projektet och som ett resultat av utvärderingen har Unionen SjuHall under hösten anordnat informationsträffar för uppsagda och/eller nyligen arbetslösa medlemmar. På fyra platser runt i regionen har 35 medlemmar fått aktuell information om Unionens karriärtjänster och arbetslöshetskassans regler. I januari var 347 av våra medlemmar arbetslösa varav 88 av dessa räknades som deltidsarbetslösa. I slutet av året var 398 helt arbetslösa och 108 deltidsarbetslösa. Unionen Egenföretagare Den lokala aktiviteten har i stort sett legat nere. Stöd och råd har medlemmarna istället fått från Företagslinjen, där man har expertkunskap i form av affärsjurist och kunnande i företagsrelaterade frågor i övrigt. Under året har medlemsantalet ökat med 16 medlemmar. 5

8 Studerandeverksamhet Tria (ett samarbete mellan ST, SKTF och Unionen) har, i Borås (fram till november 2009), rekryterat 112 medlemmar varav 30 på Textilhögskolan. Vi har haft följande verksamhet: Ett tiotal informationsbord (10 medlemmar) Två klassrumspresentationer (21 medlemmar) Två arbetsmarknadsdagar (31 medlemmar) Två företagsdagar på textilhögskolan (3 medlemmar) En kampanjdag (1 medlem) Sex föreläsningar (18 medlemmar) Utöver det har även Tria centralt genomfört en telemarketingkampanj mot nya studenter, samt att vi i samarbete med Unionen har hållit ett studiebesök på Ellos och i samarbete med fackförbundet ST har hållit en yrkesföreläsning med kronofogden. Unionen Sjuhall har även hjälpt till och hållit två av Trias föreläsningar. Utöver Trias verksamhet så har Unionen Sjuhall föreläst på KY-utbildningar i Borås samt i Varberg. Demokrati och facklig utveckling Arbetsplatsombud Vid årets slut hade SjuHall 432 arbetsplatsombud att jämföra med 326 ombud Under 2009 valdes 83 helt nya arbetsplatsombud i vår region. Klubbar Fyra nya klubbar har bildats under Under första halvåret bildades klubbar vid Markslöjd i Kinna, Nilson Group i Varberg och Scandfilter i Svenljunga. Under andra halvåret bildades klubb vid New Wave Sports i Borås. Klubbarna vid Lamp-Gustaf Inredning, Arvidssons Textil, Toveks Bil i Borås, Borås Tidning, ENS, Swegmark of Sweden, Skanska Sverige och Wästgöta Textil har däremot lagts ned. Vid årets slut fanns 98 företagsklubbar i vår region SjuHall. Vattenfalls klubbsektion vid Ringhals Väröbacka är inte med i redovisningen, men ingår i vår verksamhet. Regionråd Regionen höll sitt andra årsmöte som förbundet Unionen den 21 april i Borås. Mötet avslutades med en mycket uppskattad informations- och frågestund med förbundsordförande Cecilia Fahlberg. Förbundsråd Årets förbundsråd genomfördes maj samt den 29 september. Huvudpunkter var avtal 2010, val av branschdelegationer samt inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen Förbundsrådsombud för SjuHall var Yvonne Gröhn, Kjell Jansson, Peder Hjertén och Bertil Svensson. 6

9 Avtalsrörelse och branschdelegationer Avtalskonferensen för vår region hölls i Borås för 70 deltagare. Konferensen var en del i avtalsrörelsens insamlingsfas, där konferensens deltagare fick lämna sina förslag på punkter till Unionens centrala avtalskrav. Unionens avtalsarbete omfattar även att vi arbetar i branschdelegationer. Från Unionen SjuHall ingår följande personer i följande branschdelegationer. Tjänster 1 Mats Lidbeck - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Media Anders Wildt - Stora Enso Packaging AB IT, Telekom och Energi Lars-Erik Hake - Eltel Networks Infranet AB Industri 1 Hans Lindau förbundsstyrelsen Mentor-adeptprogram Vi genomförde ett mentorprogram som startade i september 2008 och avslutades i april Tanken med mentorprogrammet är att nya förtroendevalda/adepter ska få stöd från en erfaren mentor med gedigen facklig bakgrund. Vi har haft tre gemensamma träffar med alla mentor-adept-par då deltagarna genomgick en ledarskaps- och kommunikologiutbildning. Deltagarna fick också en utbildning i ett fackligt ämne vid varje tillfälle. I denna omgång deltog 10 stycken par från klubbar runt om i regionen. Föreningen Unionen Seniorer SjuHall Följande aktiviteter har anordnats under året: Årsmöte den 18 mars, 31 deltagare. Studiebesök på Borås Tidning, 16 deltagare och Ellos, 38 deltagare. Bussresa med besök vid Hornborgasjön och Hällekis, 32 deltagare. Två teaterbesök med 29 respektive 54 deltagare. Julbord med underhållning, 44 deltagare. Konrad Johansson och Bernt Persson har representerat föreningen vid den årliga pensionärskonferensen. Under året har föreningen haft 195 medlemmar. Styrelsen har haft åtta möten. Regionkontoret har lämnat ett verksamhetsanslag till föreningen. Representation utanför Unionen Vi har deltagit i arbetet kring Kraftsamling Sjuhärad, ett arbete för att konkret motverka den ekonomiska nedgången dels lokalt i Sjuhärads kommuner, dels regionalt som en del av en västsvensk lösning. Unionen har varit drivande i inrättandet av ett institut med inriktning mot behovsmotiverad handels- och tjänsteforskning med säte i Borås. 7

10 Resultaträkning för 2009 Unionen SjuHall Intäkter 2009 Tkr Övriga intäkter Anslag Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader * Personalkostnader Baskostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader -1 Resultat efter finansiella poster Eftersom kongressperioden omfattar , återförs överskottet till förbundet. * Verksamhetskostnader Trygghet och stöd 558 Utveckling mot individuell medlemsnytta 998 Påverkan och inflytande 667 Inflytande i förbundet 645 Ledning 53 Internt stöd 209 Summa verksamhetskostnader

11

12 Slutord 2009 startade med två extra kongressdagar i Stockholm eftersom programmet för Unionens första ordinarie kongress i Örebro Hösten 2008 inte hann att slutföras var ett lyckosamt år för Unionen SjuHall. Vi lyckades att öka medlemsantalet varje månad. Totalt ökade vi medlemsantalet med 4 % sedan föregående årsskifte. Vi hade ett mål att bli medlemmar vid årsskiftet och resultatet blev för att vara helt exakt medlemmar så man kan konstatera att målet uppnåddes. Vår region har fått mycket beröm från förbundsstyrelsen och från förbundskansliet för vårt sätt att jobba med bland annat rekrytering. Framför allt har de så kallade tågen rönt stor uppskattning. Exempel på andra lyckade utbud är karriärcoachning och försäkrings- och pensionsinformationer. I likhet med tidigare år så har våra seminarier lockat många deltagare. Vi hade under 2009 Ola Skinnarmo i Varberg, Anna Mannheimer i Borås samt Susanne Pettersson både i Varberg och Borås. Susanne var kanske okänd för de flesta, men gjorde bejublade framträdanden på båda orterna. Medlemsundersökningar har också visat att regionens medlemmar är nöjda med vårt arbetssätt, men självklart finns det som alltid saker att förbättra. Ett exempel på detta är att regionstyrelsen i slutet av 2009 beslutade om ett faddersystem, vilket innebär att varje klubb skall ha en fadder från regionstyrelsen, som stöd och bollplank i klubbarbetet från och med Mycket arbete har naturligtvis lagts på förberedelser för de nya avtalen Som grund för detta arbete låg de regionala avtalskonferenserna. På basis av vad som framkom på dessa, gällande prioriteringar, fastlades därefter riktlinjerna på förbundsrådet i maj. På förbundsrådet valdes också branschdelegationer, som har arbetat fram avtalsförslagen under hösten. Vi har representanter från vår region i fyra av delegationerna. Regionens ekonomi är god. Glädjande nog så har antalet varsel och uppsägningar minskat och det förefaller som om man kan skymta ljuset i tunneln och se fram mot ett gynnsammare konjunkturläge. Som nyvald ordförande i regionen vill jag till sist tacka mina kollegor i regionstyrelsen för ett mycket stort engagemang under det gångna året och ett lika stort tack till personalen på kontoret för ett som alltid gott samarbete och stöd i vårt arbete som förtroendevalda. Borås Februari 2010 Kjell Jansson Ordförande i regionstyrelsen

13 Unionen SjuHalls klubbar Klubb vid arbetsplats: Ort Antal Antal ombud Abetong AB Falkenberg 19 2 Almedahl Kinna AB Kinna 28 2 Almi Företagspartner Väst AB Borås 19 2 AP&T Automation & Tooling AB Blidsberg 63 3 AP&T PRESSES AB Tranemo 57 3 Ardagh Glass AB Limmared 44 2 Arla Foods AB Falkenberg 14 2 Autotube AB Ulricehamn 11 2 Autotube AB Varberg 22 2 Bergman & Beving Ulricehamn Bilprovning AB Svensk Borås 26 2 Blåkläder AB Svenljunga 21 2 Bogesunds Väveri AB Ulricehamn 6 2 Bolon AB Ulricehamn 14 2 Borgstena Textile Sweden AB Borgstena 14 2 Borås Bil Personbilar AB Borås 58 3 Borås Lokaltrafik AB Borås 21 2 Carlsberg Sverige AB Falkenberg CBI Betonginstitut AB Borås 17 2 Camfil Farr AB Borås 33 2 Coats Expotex AB Dalsjöfors 22 2 Coor Sevice Management AB Borås 11 2 Core Link AB Falkenberg 39 2 Corporate Express Svenska AB Borås 86 3 Cycleurope Sverige AB Varberg 20 2 Derome Byggvaror AB Veddige 87 3 Dooria Kungsäter AB Kungsäter 30 2 DriveSol Worldwide AB Dalstorp 17 2 DSV Road AB Borås 15 2 Ecco Sverige AB Varberg 19 2 Ekonomipoolen i Mark AB Skene 11 2 Ellos AB Borås Elmo Leather Sweden AB Svenljunga 37 2 Emballator Ulricehamns Bleck AB Ulricehamn 28 2 Ericsson AB Borås EsonPac AB Veddige 25 2 Eton Systems AB Gånghester 17 2 Euromaster AB Varberg 32 2

14 Flügger AB Bollebygd 38 2 FOV-Fabrics AB Borås 18 2 Geodis Wilson Sweden AB Borås 5 2 Gothia Inkasso AB Varberg 70 3 Gustav E Bil AB Borås 14 2 H&M Rowells AB Borås Hafa Bathroom AB Skene 6 2 Hagmans Kemi AB Fritsla 21 2 Haléns AB Borås Hanter Ingenjörsteknik AB Gånghester 11 2 Hemtex AB i Borås Borås 69 3 Hultafors AB Bollebygd 14 2 ICA AB Borås 53 3 Ifm Electronic AB Överlida 20 2 Indiform AB Borås 35 2 Interconsult i Falkenberg AB Falkenberg 19 2 Iro AB Ulricehamn 40 2 Jacobson AB Oscar Borås 21 2 Kasthalls Mattor och Golv AB Kinna 32 2 Kongsberg Power Produkt Systems AB Ljungsarp 11 2 Kwintet Fristads AB Fristad LRF Konsult AB Ulricehamn 13 2 Ludvig Svensson AB Kinna 33 2 Markslöjd AB Kinna 27 2 Mastec AB Dalstorp 24 2 Mjöbäcks Entreprenad AB Mjöbäck 22 2 Mont Blanc AB Dalsjöfors 29 2 New Wave Sports AB Borås 42 2 Nexans IKO Sweden AB Grimsås NIFE Textil AB Rydboholm 9 2 Nilson Group AB Varberg 57 3 Parker Hannifin AB Borås Parker Hannifin AB Ulricehamn 18 2 Precomp Solutions AB Ulricehamn 28 2 Primo Sverige AB Limmared 20 2 Robur Safe AB Slöinge 16 2 SCA Hygiene Products AB Falkenberg 43 2 Scandfilter AB Svenljunga 35 2 Scania Sverige AB Borås 7 2 Schenker AB Borås 34 2 Schenker Privak AB Borås 39 2

15 SP Sveriges Tekn Forskn inst AB Borås Stena Line AB Varberg 34 2 Stora Enso Packaging AB Skene 33 2 Strängbetong AB Veddige 49 2 Sveba-Dahlen AB Fristad 27 2 Sällfors Pro AB Borås 20 2 Södra Cell AB Väröbacka 59 3 Teknos AB Tranemo 37 2 Terminal West AB Varberg 3 2 Tomal AB Vessigebro 16 2 Transcom AB Borås Unigraphics AB Borås 13 2 Unionen Borås Borås 12 2 Uponor AB Fristad 28 2 Varbergs föreningsråd Veddige 41 2 Varbergs kurort Hotell & SPA Varberg 26 2 Varbergs Trä AB Varberg 32 2 Volvo Bussar AB Borås 47 2 Växa Falkenberg 6 2 Antal medlemmar 4539 Övriga medlemmar 7376

16

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar

Läs mer

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. 1 Innehåll Året som gått...4 Medlemservice...4 Synlighet...5 Värvning...6 Lokal facklig organisation...7 Kollektivavtalstecknande...7 Unionen Göteborg 2008 i siffror...7 Demokrati...8 Regionstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost Året som gått! Föreläsningar Du väljer att lyckas av Håkan Svensson, en av världens få sjukgymnaster med cp-skada. Mycket uppskattad föreläsning. Kreativt

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer