VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009"

Transkript

1 VErKSAMHETSBerättelse 2009 Unionen SjuHall

2

3 Verksamhetsberättelse Unionen SjuHall 2009 Regionstyrelsen 2009 Kjell Jansson, Oscar Jacobson AB, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Jonas Eriksson, Ringhals AB, vice ordförande Anders Wildt, Stora Enso Packaging AB, ledamot Anette Swanemar, Skydda Protecting People Europe AB, ledamot Elin Ottosson, Ericsson AB, ledamot Maria Rudolfsson, Asplunds Trafikskola AB, ledamot Bertil Svensson, ledamot Eva-Lena Green, Ringhals AB, ledamot Gun-Britt Holmgren-Ivstedt, Jotex AB, ledamot Linda Ikatti, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, ledamot/ungdomsombud Peder Hjertén, Ericsson AB, suppleant Kjell Hipsi, Volvo Bussar AB, suppleant Hans Lindau, Ellos AB, suppleant Styrelsen valdes vid regionens årsmöte på Pulsen Konferens den 21 april. Avgående ledamöter och suppleanter var ordförande Kicki Malm, Boel Linde, Charlotta Tångstedt, Yvonne Gröhn, Britt-Marie Andersson, Hans Andréasson, Mirca Jenca, Ylva Knutsson och ungdomsombudet Michel Benjamin. Regionstyrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Styrelsen har även bjudit in till två medlemsmöten för medlemmar utan klubb och ombud, deltagit vid fyra stora seminarier öppna för alla SjuHalls medlemmar m m. Ledamöterna och suppleanterna har genomgått en dags utbildning i kommunikologi och presentationsteknik. Revision Göran Holtstrand, revisor Lena Johansson, Parker Hannifin AB, revisor Helene Andersson, FOV Fabrics AB, revisorssuppleant Mia Ylitapio Andersson, Ellos AB, revisorssuppleant Personal Våra ombudsmän tillika regionala skyddsombud: Enar Bonath, Thomas Danielsson, Monica Edvinsson, Ingrid Gustafsson, Ulla Hultqvist, Ingrid Johansson, Åke Karlsson, Kicki Larsson (till och med april), Helene Nordin, Patrik Nordin och Martin Tenbrink.

4 Övrig personal: Per-Anders Larsson, regionchef Siw Andersson, facklig rådgivare och försäkringsinformatör Anne Jagendal, assistent Förhandlingar 667 förhandlingar har genomförts då regionens personal har bistått enskilda medlemmar och medlemmar i klubb. Löneförhandlingar Lönerevisionen år 2009 var den sista i det treårsavtal som löper ut våren Med anledning av den lågkonjunktur som varit under året, så har de förhandlingar som regionen varit inblandad i mest handlat om att skjuta upp revisionsdatum och liknande. Löneökningarna blev med den bakgrunden i de flesta företag lika med det centrala avtalet, genomsnittligt ca 3 %. Arbetsplatsbesök det personliga mötet En medlemsdriven organisation har som bas kontakten med sina medlemmar. Det är viktigt att organisationen är synlig och skapar en god relation. Genom att träffa medlemmarna på sina arbetsplatser får vi en mer personlig dialog. Vår förhoppning är att detta i framtiden ska leda till välbesökta medlemsträffar som genomförs lokalt. Vår arbetsmodell har följande syften: Entusiasmera medlemmarna Stötta förtroendevalda i det dagliga fackliga arbetet Bilda och genomföra nätverk inom geografiska områden Bygga goda relationer mellan fackförbund och företag Informera och teckna kollektivavtal Vi har även detta år delat in regionens arbete i tre geografiska områden: Falkenberg, Mark och Varberg Ansvariga ombudsmän: Ulla Hultqvist, Åke Karlsson och Patrik Nordin. Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo Ansvariga ombudsmän: Monica Edvinsson och Martin Tenbrink (samt Kicki Larsson till och med april). Bollebygd och Borås Ansvariga ombudsmän: Thomas Danielsson, Ingrid Gustafsson, Ingrid Johansson och Helene Nordin. Vi har genomfört 11 nätverksträffar för våra förtroendevalda i de olika geografiska områdena. En utveckling av områdesarbetet har skett, som bland annat består i att ett systematiskt arbete med arbetsplatsbesök i form av tåg genomförts på ett femtiotal arbetsplatser i regionen. Vi har på detta sätt träffat ett stort antal tjänstemän för att i ett personligt möte kunna diskutera medlemskapets värde. Under 2009 har Unionen SjuHall genomfört 411 arbetsplatsbesök (inklusive återbesök), fördelat på arbetsplatser där det finns klubb, arbetsplatsombud eller där det saknas lokal facklig organisation. 2

5 Arbetsmiljö Under året har frågor rörande övertidsersättning, sjukskrivning kopplat till hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatserna, rehabilitering, arbetstids- och arbetsskadehantering dominerat. Vårt fokus för 2009 har varit rådgivning och stöd till våra förtroendevalda och medlemmar, men även arbetsgivarna har erhållit information. Kursverksamheten har bedrivits i egen regi med hjälp av Prevent, som höll i utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) med systematiskt arbetsmiljöarbete, 25 deltagare. Två nätverksträffar för arbetsmiljöombud har genomförts i Borås: Vårens nätverksträff var en genomgång av rehabiliteringskedjan och Försäkringskassan var inbjuden, 13 deltagare. Höstens handlade om skyddsombudets rättigheter och Maria Steinberg föreläste, 40 deltagare. Vi erbjöd även regionens arbetsmiljöombud att medverka vid Unionens årliga arbetsmiljökonferens via videolänk, men endast tre ombud valde detta alternativ. Vi har rekryterat nio nya arbetsmiljöombud under Region SjuHall hade vid årets slut 133 ordinarie arbetsmiljöombud samt 14 suppleanter vid företag med klubb samt 45 ordinarie arbetsmiljöombud och 1 suppleant vid företag utan klubb registrerade i medlemsregistret. Jämställdhet och mångfald På regionen finns alltid frågan om jämställdhet och jämlikhet med i arbetet. Arbetet med Kvinnoslanten har vi hela tiden med oss i vårt arbete ut mot klubbarna och försöker vara aktiva i arbetet med att marknadsföra förbundsaktiviteter såsom Guldnappen. Under hösten 2009 så hölls det två nätverksträffar på förbundet centralt; en för förtroendevalda och en för anställda. Nätverkets uppgift är att vara ett forum för att diskutera och analysera frågor inom det rubricerade ämnet. Försäkringsinformation Under året har Unionen SjuHall, i samarbete med PTK, haft information för medlemmar: två informationer har haft Familjejuridik och efterlevandeskydd som tema, med 67 deltagare fyra informationer för dig som har passerat 57 år, Gå tidigare i pension, med 336 deltagare. sex informationer har genomförts om allmän pension och nya ITP-planen, med 438 deltagare. Efterfrågad försäkringsinformation har genomförts på sju företag, totalt 106 deltagare. 3

6 Kompetens och karriär Unionen SjuHall erbjuder sina medlemmar ett antal karriärtjänster, både via webben och via ett personligt möte. Våra karriärtjänster innehåller bland annat karriärplanering, intervjuguide, karriärcoachen, CV-guide, CV-granskning och att träffa en personlig karriärcoach. Unionen SjuHall har i egen regi genomfört 75 karriärcoachningssamtal, granskat 59 CV och genomfört fyra Nytt jobb-utbildningar med totalt 32 deltagare. Chefsverksamhet och Ombudsman chef Som Sveriges största tjänstemannaförbund med regionkontor över hela landet kan Unionen i högre grad än något annat fackförbund för chefer erbjuda kompetens och ett personligt engagemang. Eftersom närhet är ett av Unionens kännetecken har vi i våra 19 regioner ombudsmän med fördjupade kunskaper om villkoren för chefer och ledare. I region SjuHall är det Ingrid Johansson som är ombudsman för våra chefsmedlemmar. I medlemskapet som chef erbjuder vi facklig rådgivning, förhandlingshjälp, granskning av chefsavtal, nätverksträffar, ledarutbildning, seminarier, chefstidningen Position m m. Under 2009 har regionen genomfört en ledarskapsutbildning, Att bli en HEL DEL. Utbildningen omfattade fyra dagar och 50 chefsmedlemmar deltog. Vi har också haft ett kvällsseminarium, Visionärt ledarskap, där 50 chefsmedlemmar var med. Under 2009 har vi startat ytterligare två chefsnätverk med ca 10 deltagare i varje. Regionen har nu tre chefsnätverk i gång. Fackliga utbildningar/konferenser medlemmar har deltagit i regionens kurser, nätverk för förtroendevalda, konferenser och seminarier. Vi har haft tre ordförandekonferenser med totalt 108 deltagare. Våra utbildningar Facklig grund för klubbföreträdare genomfördes med 22 deltagare i Borås och 16 deltagare i Varberg. Motsvarande utbildning för arbetsplatsombud hade vardera 8 deltagare. Fortsättningsutbildningarna för klubbföreträdare Aktivt lönearbete och Praktiskt förhandlingsarbete genomfördes med 24 respektive 16 deltagare. Regionen bjöd även in Unionens värvningssektion, som genomförde en endags värvningsutbildning, med 6 deltagare, i våra egna lokaler. Konferenser om försäkringar, se avsnitt Försäkringsinformation. Information om våra genomförda seminarier för alla medlemmar hittar du under rubrik Medlemsaktiviteter. Utbildningar i arbetsmiljö, se rubrik Arbetsmiljö. 4

7 Inställda utbildningar/seminarier i regionen Träningslägret för chefer, den facklig grundutbildning (tre dagar) i Falkenberg och valberedarkursen i Borås kunde inte genomföras på grund av för få anmälda. Marknadsföring och rekrytering Vår regionala tidning Vår regionala medlemstidning, Unionen SjuHall, har under året givits ut med fyra nummer. Genom tidningen får vi möjlighet att nå alla våra yrkesverksamma medlemmar, egenföretagar- och studerandemedlemmar. Målet med tidningen är att ge medlemmen/läsaren nyttig information på det regionala planet och även ta upp aktuella frågor som berör medlemmen lokalt. I våra fyra nummer har vi haft temainslag om t ex klubb, närhet, trygghet & kollektivavtal samt arbetsmiljö. Medlemsaktiviteter Vi har bjudit in alla medlemmar till fyra stora gratisseminarier: Anna Mannheimer; Varning för träsken! 550 deltagare i Borås. Ola Skinnarmo; Nå dina drömmars mål! 283 deltagare i Varberg. Susanne Pettersson; Ta fram kraften inom dig! 160 deltagare i Varberg. Susanne Pettersson; Ta fram kraften inom dig! 347 deltagare i Borås. Medlemsantal SjuHall hade regionen yrkesverksamma medlemmar och 65 medlemmar i Unionen Egenföretagare var vi yrkesverksamma medlemmar och 81 medlemmar i Unionen Egenföretagare. Medlemsantal Förbundet hade Unionen totalt yrkesverksamma medlemmar och egenföretagarmedlemmar hade antalet ökat till yrkesverksamma medlemmar och medlemmar i Unionen Egenföretagare. Arbetslösa I pilotprojektet Hemgården genomfördes under första kvartalet nio träffar med varierande program för totalt 57 arbetslösa medlemmar. Efter detta utvärderades projektet och som ett resultat av utvärderingen har Unionen SjuHall under hösten anordnat informationsträffar för uppsagda och/eller nyligen arbetslösa medlemmar. På fyra platser runt i regionen har 35 medlemmar fått aktuell information om Unionens karriärtjänster och arbetslöshetskassans regler. I januari var 347 av våra medlemmar arbetslösa varav 88 av dessa räknades som deltidsarbetslösa. I slutet av året var 398 helt arbetslösa och 108 deltidsarbetslösa. Unionen Egenföretagare Den lokala aktiviteten har i stort sett legat nere. Stöd och råd har medlemmarna istället fått från Företagslinjen, där man har expertkunskap i form av affärsjurist och kunnande i företagsrelaterade frågor i övrigt. Under året har medlemsantalet ökat med 16 medlemmar. 5

8 Studerandeverksamhet Tria (ett samarbete mellan ST, SKTF och Unionen) har, i Borås (fram till november 2009), rekryterat 112 medlemmar varav 30 på Textilhögskolan. Vi har haft följande verksamhet: Ett tiotal informationsbord (10 medlemmar) Två klassrumspresentationer (21 medlemmar) Två arbetsmarknadsdagar (31 medlemmar) Två företagsdagar på textilhögskolan (3 medlemmar) En kampanjdag (1 medlem) Sex föreläsningar (18 medlemmar) Utöver det har även Tria centralt genomfört en telemarketingkampanj mot nya studenter, samt att vi i samarbete med Unionen har hållit ett studiebesök på Ellos och i samarbete med fackförbundet ST har hållit en yrkesföreläsning med kronofogden. Unionen Sjuhall har även hjälpt till och hållit två av Trias föreläsningar. Utöver Trias verksamhet så har Unionen Sjuhall föreläst på KY-utbildningar i Borås samt i Varberg. Demokrati och facklig utveckling Arbetsplatsombud Vid årets slut hade SjuHall 432 arbetsplatsombud att jämföra med 326 ombud Under 2009 valdes 83 helt nya arbetsplatsombud i vår region. Klubbar Fyra nya klubbar har bildats under Under första halvåret bildades klubbar vid Markslöjd i Kinna, Nilson Group i Varberg och Scandfilter i Svenljunga. Under andra halvåret bildades klubb vid New Wave Sports i Borås. Klubbarna vid Lamp-Gustaf Inredning, Arvidssons Textil, Toveks Bil i Borås, Borås Tidning, ENS, Swegmark of Sweden, Skanska Sverige och Wästgöta Textil har däremot lagts ned. Vid årets slut fanns 98 företagsklubbar i vår region SjuHall. Vattenfalls klubbsektion vid Ringhals Väröbacka är inte med i redovisningen, men ingår i vår verksamhet. Regionråd Regionen höll sitt andra årsmöte som förbundet Unionen den 21 april i Borås. Mötet avslutades med en mycket uppskattad informations- och frågestund med förbundsordförande Cecilia Fahlberg. Förbundsråd Årets förbundsråd genomfördes maj samt den 29 september. Huvudpunkter var avtal 2010, val av branschdelegationer samt inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen Förbundsrådsombud för SjuHall var Yvonne Gröhn, Kjell Jansson, Peder Hjertén och Bertil Svensson. 6

9 Avtalsrörelse och branschdelegationer Avtalskonferensen för vår region hölls i Borås för 70 deltagare. Konferensen var en del i avtalsrörelsens insamlingsfas, där konferensens deltagare fick lämna sina förslag på punkter till Unionens centrala avtalskrav. Unionens avtalsarbete omfattar även att vi arbetar i branschdelegationer. Från Unionen SjuHall ingår följande personer i följande branschdelegationer. Tjänster 1 Mats Lidbeck - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Media Anders Wildt - Stora Enso Packaging AB IT, Telekom och Energi Lars-Erik Hake - Eltel Networks Infranet AB Industri 1 Hans Lindau förbundsstyrelsen Mentor-adeptprogram Vi genomförde ett mentorprogram som startade i september 2008 och avslutades i april Tanken med mentorprogrammet är att nya förtroendevalda/adepter ska få stöd från en erfaren mentor med gedigen facklig bakgrund. Vi har haft tre gemensamma träffar med alla mentor-adept-par då deltagarna genomgick en ledarskaps- och kommunikologiutbildning. Deltagarna fick också en utbildning i ett fackligt ämne vid varje tillfälle. I denna omgång deltog 10 stycken par från klubbar runt om i regionen. Föreningen Unionen Seniorer SjuHall Följande aktiviteter har anordnats under året: Årsmöte den 18 mars, 31 deltagare. Studiebesök på Borås Tidning, 16 deltagare och Ellos, 38 deltagare. Bussresa med besök vid Hornborgasjön och Hällekis, 32 deltagare. Två teaterbesök med 29 respektive 54 deltagare. Julbord med underhållning, 44 deltagare. Konrad Johansson och Bernt Persson har representerat föreningen vid den årliga pensionärskonferensen. Under året har föreningen haft 195 medlemmar. Styrelsen har haft åtta möten. Regionkontoret har lämnat ett verksamhetsanslag till föreningen. Representation utanför Unionen Vi har deltagit i arbetet kring Kraftsamling Sjuhärad, ett arbete för att konkret motverka den ekonomiska nedgången dels lokalt i Sjuhärads kommuner, dels regionalt som en del av en västsvensk lösning. Unionen har varit drivande i inrättandet av ett institut med inriktning mot behovsmotiverad handels- och tjänsteforskning med säte i Borås. 7

10 Resultaträkning för 2009 Unionen SjuHall Intäkter 2009 Tkr Övriga intäkter Anslag Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader * Personalkostnader Baskostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader -1 Resultat efter finansiella poster Eftersom kongressperioden omfattar , återförs överskottet till förbundet. * Verksamhetskostnader Trygghet och stöd 558 Utveckling mot individuell medlemsnytta 998 Påverkan och inflytande 667 Inflytande i förbundet 645 Ledning 53 Internt stöd 209 Summa verksamhetskostnader

11

12 Slutord 2009 startade med två extra kongressdagar i Stockholm eftersom programmet för Unionens första ordinarie kongress i Örebro Hösten 2008 inte hann att slutföras var ett lyckosamt år för Unionen SjuHall. Vi lyckades att öka medlemsantalet varje månad. Totalt ökade vi medlemsantalet med 4 % sedan föregående årsskifte. Vi hade ett mål att bli medlemmar vid årsskiftet och resultatet blev för att vara helt exakt medlemmar så man kan konstatera att målet uppnåddes. Vår region har fått mycket beröm från förbundsstyrelsen och från förbundskansliet för vårt sätt att jobba med bland annat rekrytering. Framför allt har de så kallade tågen rönt stor uppskattning. Exempel på andra lyckade utbud är karriärcoachning och försäkrings- och pensionsinformationer. I likhet med tidigare år så har våra seminarier lockat många deltagare. Vi hade under 2009 Ola Skinnarmo i Varberg, Anna Mannheimer i Borås samt Susanne Pettersson både i Varberg och Borås. Susanne var kanske okänd för de flesta, men gjorde bejublade framträdanden på båda orterna. Medlemsundersökningar har också visat att regionens medlemmar är nöjda med vårt arbetssätt, men självklart finns det som alltid saker att förbättra. Ett exempel på detta är att regionstyrelsen i slutet av 2009 beslutade om ett faddersystem, vilket innebär att varje klubb skall ha en fadder från regionstyrelsen, som stöd och bollplank i klubbarbetet från och med Mycket arbete har naturligtvis lagts på förberedelser för de nya avtalen Som grund för detta arbete låg de regionala avtalskonferenserna. På basis av vad som framkom på dessa, gällande prioriteringar, fastlades därefter riktlinjerna på förbundsrådet i maj. På förbundsrådet valdes också branschdelegationer, som har arbetat fram avtalsförslagen under hösten. Vi har representanter från vår region i fyra av delegationerna. Regionens ekonomi är god. Glädjande nog så har antalet varsel och uppsägningar minskat och det förefaller som om man kan skymta ljuset i tunneln och se fram mot ett gynnsammare konjunkturläge. Som nyvald ordförande i regionen vill jag till sist tacka mina kollegor i regionstyrelsen för ett mycket stort engagemang under det gångna året och ett lika stort tack till personalen på kontoret för ett som alltid gott samarbete och stöd i vårt arbete som förtroendevalda. Borås Februari 2010 Kjell Jansson Ordförande i regionstyrelsen

13 Unionen SjuHalls klubbar Klubb vid arbetsplats: Ort Antal Antal ombud Abetong AB Falkenberg 19 2 Almedahl Kinna AB Kinna 28 2 Almi Företagspartner Väst AB Borås 19 2 AP&T Automation & Tooling AB Blidsberg 63 3 AP&T PRESSES AB Tranemo 57 3 Ardagh Glass AB Limmared 44 2 Arla Foods AB Falkenberg 14 2 Autotube AB Ulricehamn 11 2 Autotube AB Varberg 22 2 Bergman & Beving Ulricehamn Bilprovning AB Svensk Borås 26 2 Blåkläder AB Svenljunga 21 2 Bogesunds Väveri AB Ulricehamn 6 2 Bolon AB Ulricehamn 14 2 Borgstena Textile Sweden AB Borgstena 14 2 Borås Bil Personbilar AB Borås 58 3 Borås Lokaltrafik AB Borås 21 2 Carlsberg Sverige AB Falkenberg CBI Betonginstitut AB Borås 17 2 Camfil Farr AB Borås 33 2 Coats Expotex AB Dalsjöfors 22 2 Coor Sevice Management AB Borås 11 2 Core Link AB Falkenberg 39 2 Corporate Express Svenska AB Borås 86 3 Cycleurope Sverige AB Varberg 20 2 Derome Byggvaror AB Veddige 87 3 Dooria Kungsäter AB Kungsäter 30 2 DriveSol Worldwide AB Dalstorp 17 2 DSV Road AB Borås 15 2 Ecco Sverige AB Varberg 19 2 Ekonomipoolen i Mark AB Skene 11 2 Ellos AB Borås Elmo Leather Sweden AB Svenljunga 37 2 Emballator Ulricehamns Bleck AB Ulricehamn 28 2 Ericsson AB Borås EsonPac AB Veddige 25 2 Eton Systems AB Gånghester 17 2 Euromaster AB Varberg 32 2

14 Flügger AB Bollebygd 38 2 FOV-Fabrics AB Borås 18 2 Geodis Wilson Sweden AB Borås 5 2 Gothia Inkasso AB Varberg 70 3 Gustav E Bil AB Borås 14 2 H&M Rowells AB Borås Hafa Bathroom AB Skene 6 2 Hagmans Kemi AB Fritsla 21 2 Haléns AB Borås Hanter Ingenjörsteknik AB Gånghester 11 2 Hemtex AB i Borås Borås 69 3 Hultafors AB Bollebygd 14 2 ICA AB Borås 53 3 Ifm Electronic AB Överlida 20 2 Indiform AB Borås 35 2 Interconsult i Falkenberg AB Falkenberg 19 2 Iro AB Ulricehamn 40 2 Jacobson AB Oscar Borås 21 2 Kasthalls Mattor och Golv AB Kinna 32 2 Kongsberg Power Produkt Systems AB Ljungsarp 11 2 Kwintet Fristads AB Fristad LRF Konsult AB Ulricehamn 13 2 Ludvig Svensson AB Kinna 33 2 Markslöjd AB Kinna 27 2 Mastec AB Dalstorp 24 2 Mjöbäcks Entreprenad AB Mjöbäck 22 2 Mont Blanc AB Dalsjöfors 29 2 New Wave Sports AB Borås 42 2 Nexans IKO Sweden AB Grimsås NIFE Textil AB Rydboholm 9 2 Nilson Group AB Varberg 57 3 Parker Hannifin AB Borås Parker Hannifin AB Ulricehamn 18 2 Precomp Solutions AB Ulricehamn 28 2 Primo Sverige AB Limmared 20 2 Robur Safe AB Slöinge 16 2 SCA Hygiene Products AB Falkenberg 43 2 Scandfilter AB Svenljunga 35 2 Scania Sverige AB Borås 7 2 Schenker AB Borås 34 2 Schenker Privak AB Borås 39 2

15 SP Sveriges Tekn Forskn inst AB Borås Stena Line AB Varberg 34 2 Stora Enso Packaging AB Skene 33 2 Strängbetong AB Veddige 49 2 Sveba-Dahlen AB Fristad 27 2 Sällfors Pro AB Borås 20 2 Södra Cell AB Väröbacka 59 3 Teknos AB Tranemo 37 2 Terminal West AB Varberg 3 2 Tomal AB Vessigebro 16 2 Transcom AB Borås Unigraphics AB Borås 13 2 Unionen Borås Borås 12 2 Uponor AB Fristad 28 2 Varbergs föreningsråd Veddige 41 2 Varbergs kurort Hotell & SPA Varberg 26 2 Varbergs Trä AB Varberg 32 2 Volvo Bussar AB Borås 47 2 Växa Falkenberg 6 2 Antal medlemmar 4539 Övriga medlemmar 7376

16

Regionstyrelsen 2008. Personal. Förhandlingar. Löneförhandlingar. Arbetsplatsbesök det personliga mötet. Revision

Regionstyrelsen 2008. Personal. Förhandlingar. Löneförhandlingar. Arbetsplatsbesök det personliga mötet. Revision Regionstyrelsen 2008 Ordförande Kicki Malm, Kwintet Fristads AB Vice ordförande Stefan Svensson, SISU Idrottsutbildarna Halland Ledamöter Britt-Marie Andersson, Parker Hannifin AB Jonas Eriksson, Ringhals

Läs mer

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera Till Unionen SjuHalls klubbar och arbetsplatsombud (Övriga medlemmar via regionens tidning) Datum Oktober 2015 Vår referens Valberedningen/Enar Bonath Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intäkter 2015 Kkr Övriga intäkter 316 Anslag 15 590 Summa Intäkter 15 906 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader* 4 800 Personalkostnader

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

SjuHall NUMMER 4 2010

SjuHall NUMMER 4 2010 Close to Home-festivalen på Åhaga i Borås ett utmärkt tillfälle för Unionen att synas och nå ut till festivaldeltagarna om vår verksamhet! Läs mer på Gun-Britt Holmgren-Ivsteds blogg på unionen.se/sjuhall.

Läs mer

SjuHall. En hoppfull regionstyrelse NUMMER 3 2009. Ulricehamn Bollebygd Borås. Tranemo Mark. Svenljunga. Varberg

SjuHall. En hoppfull regionstyrelse NUMMER 3 2009. Ulricehamn Bollebygd Borås. Tranemo Mark. Svenljunga. Varberg NUMMER 3 2009 Ulricehamn Bollebygd Borås Tranemo Mark En hoppfull regionstyrelse Svenljunga Varberg alkenberg TEMA TRYGGHET & KOLLEKTIVAVTAL SID 4-5 TEMA TRYGGHET & KOLLEKTIVAVTAL SID 3 Hej! Jag heter

Läs mer

SjuHall. Ett axplock från klubbarnas årsmöten i region SjuHall NUMMER 2 2008. Inom vår region SjuHall är vi nästan 12 000 medlemmar.

SjuHall. Ett axplock från klubbarnas årsmöten i region SjuHall NUMMER 2 2008. Inom vår region SjuHall är vi nästan 12 000 medlemmar. NUMMER 2 2008 Bollebygd Borås Ulricehamn Ett axplock från klubbarnas årsmöten i region Mark Svenljunga Tranemo Varberg Inom vår region är vi nästan 12 000 medlemmar Falkenberg Är du anställningsbar? Jag

Läs mer

SjuHall. Fototävling: Gemenskap på jobbet NUMMER 3 2008 SIDAN 3. Ulricehamn. Bollebygd. Borås. Tranemo. Mark. Svenljunga. Varberg

SjuHall. Fototävling: Gemenskap på jobbet NUMMER 3 2008 SIDAN 3. Ulricehamn. Bollebygd. Borås. Tranemo. Mark. Svenljunga. Varberg NUMMER 3 2008 ototävling: Gemenskap på jobbet SIDAN 3 Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo alkenberg VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄRVA EN VÄN VÄ Varberg Snart dags

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden 2016-01-01-2016-12-31 SAMMANFATTNING Året 2016 har präglats av efterdyningarna av hösten 2015 med den då extremt höga inströmningen

Läs mer

Unionen Göteborgs regionstyrelse

Unionen Göteborgs regionstyrelse Unionen Göteborgs regionstyrelse Regionstyrelsens uppdrag är att leda Unionen Göteborgs verksamhet och är under tiden mellan regionrådsmötena avdelningens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Nära dig. Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten. Avtal 2011 Karriär Aktiviteter

Nära dig. Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten. Avtal 2011 Karriär Aktiviteter Nära dig Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Avtal 2011 Karriär Aktiviteter 2 Innehåll 4 Din karriär 5 Avtal 2011 6-7 Aktiviteter Nära dig Medlemstidning för alla medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015

Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Verksamhetsberättelse för Mjölby lokalavdelning för 2015 Inledning Under året har styrelsen utvecklat styrelsemötena och verksamhetsplanen har fått en central roll på dagordningen. Detta har gjort i att

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Kollega undesökning, 1604 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år Ja Nej

Kollega undesökning, 1604 intervjuer. Man Kvinna -33 år år år 52- år Ja Nej Sida 1 På vilket\vilka av följande sätt har du under 2008 kommit i kontakt med Unionen? Viktat antal intervjuer ------------- 1604 924 680 392 433 409 370 364 1240 Medlemsregistret -----------------------

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Värmland 0,5 ES/EA Årsrapport Avdelning Värmland Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt...

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-04 2016-04-07 Gävleborg 1 Anna Bergström Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 5 4.

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Antagen av styrelsen den...2013-02-05... Behandlad på årsmötet den..2013-03-10... Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Mölndal.......3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-14 Behandlad på årsmötet 2016-04-13 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Villaägarna i Kungsbacka kommun

Läs mer

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO

ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall. Jämtland Öst Svenstavik AO. Jämtland Väst Strömsund AO Jämtland Väst Krokom AO ST inom Posten, Verksamhetsberättelse 2012, Region Sundsvall Förtroendevalda under året: Thomas Öhlén Agneta Sjölander Åsa Johansson Charlotte Englund Ulf Bergman Anna Qvarngård Eva Corell Ulla Johansson

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011. Årsberättelse 2011 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Vattenfall AB Anna Östlund Vattenkraft Elproduktion Trollhättan x

Vattenfall AB Anna Östlund Vattenkraft Elproduktion Trollhättan x Ätrans vattenråd Medlemmar 2010 Medlem Ombud Ombud Adress Postnr Ort StyrelseAU Arbetsgrupp e-post ordinarie ersättare Borås kommun Inge Pettersson Lönnåsens Gård 519 96 Aplared x Buttorp inge.pettersson@edu.boras.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 INRIKTNING AV VISIONS VERKSAMHET fastställd av förbundsmötet 2014 Vision driver rätten till kollektivavtal som medel för ett starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar. Vision

Läs mer

SjuHall. Flyter arbete och fritid ihop? NUMMER 4 2009. Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. Svenljunga. Varberg

SjuHall. Flyter arbete och fritid ihop? NUMMER 4 2009. Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. Svenljunga. Varberg NUMMER 4 2009 lyter arbete och fritid ihop? Bollebygd Borås Ulricehamn Mark Tranemo Svenljunga alkenberg TEMA ARBETSMILJÖ SID 3-6 TEMA ARBETSMILJÖ SID 3-6 TEMA ARBETSMILJÖ Varberg Hej! Här följer lite

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Om föreningen Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått fler och fler medlemmar inom vård- och omsorgssektorn. Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

med Luleå Svampklubb som ansvarig utgivare.

med Luleå Svampklubb som ansvarig utgivare. Verksamhetsberättelse 2015 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer