Skövde. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skövde. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Skövde Verksamhetsberättelse 2014

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är skolledare, övriga fördelar sig på högskolan, privata arbetsgivare, kyrkan, pensionärsföreningen och studerandemedlemmar. Färre studerandemedlemmar, pensionsavgångar samt några medlemmar som överförts till en riksavdelning, kan delvis förklara medlemstappet. Styrelsemedlemmar 2014 mandatperiod Bengt Wahlberg ordförande Elisabeth Fläring kassör Göran Bergman sekreterare Ellinor Sahlberg Maria Holmén Monica Burman Vallgren Zofia Hammerin Jan-Olof Odh vice ordförande Rickard Bisther Maria Kjellberg Elisabeth Carlbo Gunnar Mogart Anna-Karin Davidsson Samtliga ledamöter, inklusive ordförande, väljs på två år. Styrelsen har under 2014 haft 13 protokollförda sammanträden. Revisorer Nils-Olof Häggblom ordinarie Stig Nilsson suppleant Björn Fläring ordinarie Carin Jeraeus suppleant Valberedning Jessica Persson Kerstin Lindström Anders Wernersson Marita Larsson Jonas Norenbom omval omval omval omval nyval Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen, löner och anställningsvillkor. MEDLEMSMÖTEN Årsmötet den 5 mars som hölls på Gymnasium Skövde Västerhöjd besöktes av ett stort antal medlemmar. Gästtalare var Per Hellström från förbundsstyrelsen Närmare 100 medlemmar deltog på After Work i maj. Dessutom har det förekommit kategorivisa möten. 2

3 PRIORITERADE MÅL ARBETSPLATSBESÖK/REKRYTERING Lärarförbundet har aktivt besökt arbetsplatser under Anna-Karin Davidsson och Maria Holmén har förskolan som ansvarsområde. Elinor Sahlberg är ansvarig för fritidshem. Rickard Bisther, Gunnar Mogart och Elisabeth Carlbo har haft ansvar för grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Syftet med besöken är att vara medlemsnära. Medlemmar ska kunna få svar på frågor. Lärare ska bli nyfikna och finna att Lärarförbundet är rätt fackförbund för varje lärare från förskola till högskola. Vi besöker kontinuerligt och det är många arbetsplatser vi besökt. Hoppas just du mött oss med material och fika. Lärarförbundet håller i längden som bekant. OPINION Lärarförbundet påverkar på många olika sätt för att skapa bra förutsättningar för lärare. Genom debattartiklar, insändare, frukostmöten med politiker, engagemang i sociala medier och på vår hemsida har styrelsen engagerat sig för att påverka och förändra. Vi har deltagit i Friskvårdens Dag samt delat ut äpplen på resecentrum på Världslärardagen. Målet för Lärarförbundets opinionsarbete är ett synligt och offensivt fackligt arbete i vardagen, d v s att synas och höras. Engagerade och kunniga medlemmar är de bästa opinionsbildarna LÖN Styrelsen har under året fortsatt sitt opinionsarbete mot politikerna att satsa mer pengar till lärarnas löner bland annat genom skrivelser, debattartiklar och frukostmöten. Garanterat utfall enligt avtalet var 2 % och löneutfallet totalt för Lärarförbundet Skövde 2014 blev 2,70 %. Inför lönerevision 2014 lämnade Lärarförbundet ett löneyrkande på 900 kr per lärare + 3 % att fördela individuellt. Yrkandet avslogs av kommunstyrelsen. ARBETSMILJÖ/ UTBILDNINGSMILJÖ 2014 Nytt för i år är att vi har fem huvudskyddsombud i styrelsen. Tillsammans med övriga ombud arbetar de för en bättre arbetsmiljö. Risk för stressrelaterade sjukdomar och utmattningsdepression kvarstår bland våra medlemmar. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Arbetet med att åstadkomma en tillfredställande fysisk och psykosocial arbetsmiljö för våra medlemmar har fortsatt under verksamhetsåret. Arbetsmiljöverket har under hösten gjort inspektioner på 7 grundskolor och 1 gymnasieskola, som nu följs upp. Ett partsgemensamt arbete på Skolförvaltningen har genomförts under året där vi har kartlagt arbetsbelastning och arbetstid, utifrån olika arbetsgrupper. Vi ska arbeta vidare utifrån det resultat som framkom. Besök på ett stort antal enheter har genomförts, arbetsmiljön har då stått i fokus. 3

4 PRIVAT VERKSAMHET Det regionala skyddsombudet i Skövde har besökt ett flertal arbetsplatser och sett över arbetsmiljön både i vår kommun samt närliggande kommuner i R Skaraborg. Regionala skyddsronder har genomförts på några ställen. Arbetsmiljöverket har tillsammans med regionala skyddsombudet gjort inspektion på 1 förskola, uppföljning under vårterminen. Förhandlingar har genomförts med privata förskolor, grundskolor och gymnasier. Personliga besök på enheterna har varit mycket uppskattade. KYRKAN Vi förhandlar för kyrkomusiker i fyra olika pastorat, Skövde, Värsås, Skultorp och Norra Billings pastorat. REPRESENTATION Bengt Wahlberg har varit deltagare i Lärarförbundets representantskap. Under kongressperioden är Göran Bergman ledamot i Ämnesrådet musik. Samverkan i kommunen ansvariga: Central samverkan Bengt Wahlberg, Jan-Olof Odh Utbildningsförvaltningen Elisabeth Carlbo, Monica Burman Vallgren, Gunnar Mogart Skolförvaltningen Bengt Wahlberg, Jan-Olof Odh, Maria Holmén Kulturförvaltningen Göran Bergman STUDIEVERKSAMHET 2104 En huvuduppgift för förbundet är att utveckla och stärka den lokala verksamheten. Kunskap och trygghet genom välutbildade, aktiva medlemmar/ombud är en förutsättning för att hävda våra gemensamma intressen. Detta förutsätter att fackliga studier, konferenser och nätverk har en central plats i arbetsorganisationen där huvuddelen av den fackliga utbildningen styrs av de lokala behoven. Lokalt anordnade utbildningar Grundläggande ombudsutbildning för nya Arbetsplatsombud och Skyddsombud Skyddsombudsutbildning för nya skyddsombud Halvdagsutbildning för arbetsplatsombuden Regionalt anordnade utbildningar Huvudskyddsombudsutbildning Arbetsmiljö/Arbetsrättsutbildning Lärarmöten Ombudskväll Kursledarutbildning 4

5 Fackliga förtroendevalda har fortlöpande deltagit i seminarier, konferenser samt utbildningar såsom: Kongress 2014, ordförandekonferenser, skolledardagar, skolledarkonferenser, verksamhetsråd, styrelseutveckling, arbetsrättsutbildning, konferenser gällande förskollärarens och fritidspedagogens yrkesroll, Min Trygghet och LOB-konferenser, Facklig förtroendemannautbildning= FFM-utbildningar, rekryteringskonferenser, konferens för statligt anställda. Dessutom ett antal centrala utvecklingskonferenser. SKOLLEDARNA Skolledarföreningen, under ledning av Eva-Lotta Johansson och Bengt Odebäck, har liksom tidigare år arbetat med aktuella frågor för skolledare. PENSIONÄRSVERKSAMHET Antalet medlemmar i pensionärsföreningen uppgår till 195. Ing-Britt Mellgren har under det gångna verksamhetsåret varit ordförande i pensionärsföreningen. RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Lokalavdelningens ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkning, som bifogas verksamhetsberättelsen i bilagorna 1 och 2. 5

6 Skövde den , Bengt Wahlberg, ordf. Jan-Olof Odh, v. ordf. Elisabeth Fläring, kassör Göran Bergman sek Monica Burman Vallgren Elinor Sahlberg Rickard Bisther Zofia Hammerin Maria Holmén, stud.org. Gunnar Mogart Elisabeth Carlbo Maria Kjellberg. Anna-Karin Davidsson 6

7 Bil 1 Resultaträkning Avdelning: Skövde Beteckning: R09 INTÄKTER Innevarande år Föregående år 3310 Lokalavdelnings- och reseanslag Anslag för studeranderekrytering Övriga intäkter inkl. räntan (8310) Summa intäkter: KOSTNADER Verksamhetens kostnader Demokrati Facklig utbildning/konferens Rekrytering Lön och Villkor Expedition/kontor Fackliga Opinion och marknadsföring Service och rådgivning Avdelningens unika kostnadsställen Skatt på ränteintäkter, övrigt 0 0 Summa kostnader Årets resultat

8 Bil 2 Balansräkning Avdelning: Skövde Beteckning: R09 TILLGÅNGAR Innevarande år Föregående år 1630 Skattekonto Fodringar på Lärarförbundet centralt Övriga fodringar Kassa Plusgiro Bank Summa Tillgångar: SKULDER OCH EGET KAPITAL 2090 Eget kapital Leverantörsskuld Källskatt Upplupna arbetsgivaravgifter Skuld till förbundet Övriga skulder Summa Skulder och eget kapital:

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Lärarförbundets lokala avdelning i Kungälv lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Antal medlemmar 973 Vid årsmötet 2014-03-11 valdes

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Lunds lokalavdelnings sammansättning 2 2. Fackliga företrädare/förhandlare 3 3. Styrelsen 4 4. Representation 6 5. Remissvar och viktiga skrivelser 6 6. Valkretsmötet 2014 6 7.

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Representantskapsmöte

Representantskapsmöte Kallelse Representantskapsmöte Datum Tisdag 18 mars 2014 Tid Kl 17:00 19:00 Plats T-centralen, Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 Anmäl dig till andreas.falk@sll.se senast tisdag 11 mars 2014. Alla

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015

Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015 Årsmöte 2015 Torsdag 19 mars Tid 10.30 Plats: E632 Samt på distans på campusorterna Kiruna, Piteå och Skellefteå Inbjuden gäst är Annika Aronsson Ordförande avdelningsstyrelsen Efter årsmötet serveras

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Årsberättelse för Unionen Dalarna

Årsberättelse för Unionen Dalarna Årsberättelse för Unionen Dalarna 2010 1 Innehåll Regionkontoret...3 Trygghet och stöd...4 Utvecklig mot individuell medlemsnytta...6 Påverkan och inflytande...10 Inflytande i förbundet...13 Internt stöd...17

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du?

vad ungdomar behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? Allt börjar med en bra lärare. bli medlem. Du vet vad barn behöver för att växa och utvecklas. vad behöver Du? SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80. Du Vi behöver inte berätta för dig

Läs mer