Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner"

Transkript

1 Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner april Aronsborg, Bålsta

2 Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt för medlemmar och arbetsplatsombud 4. Årsmötets behöriga utlysande 5. Dagordningens fastställande 6. Val av mötesfunktionärer: a) ordförande b) sekreterare c) 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet d) 2 rösträknare 7. Rapport om regionens verksamhetsplan och budget för Inlämnade förslag och motioner 9. Anslag och arvoden a) styrelse- och revisionsarvoden b) anslag till klubbarna c) reseersättningar 10. Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning för Regionrevisorernas granskningsrapport för Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i regionstyrelsen 2

3 14. Val av a) regionordförande för 2 år b) 2 styrelseledamöter för 2 år c) 3 styrelsesuppleanter för 1 år d) 1 revisor för 2 år e) 2 revisorssuppleanter för 1 år f) 4 ombud till förbundsrådet för 1 år g) 4 suppleanter för dessa för 1 år h) 7 kongressombud i) 7 kongressombud suppleanter 1 år j) 1 ungdomsombud för 1 år 15. Val av ombud till A-kassans föreningsstämma 16. Val av valberedning, varav en sammankallande 17. Avslutning 3

4 Enl stadagarna: Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal styrelseledamöter. Suppleanter minst 3. Regionrådet utser en valberedning med ojämnt antal, minst 3 ledamöter. Mandatperiod 2 år och en ledamot ska utses till sammankallande. (Nominering av ledamöter till valberedningen kan även ske på årsmötet). Vid region Upplands årsmöte 2015 står följande personer i tur att avgå: Förslag till val: Regionordförande: (valperiod 2 år) Åsa Liljedahl Åsa Liljedahl (omval) Styrelsen: (valperiod 2 år) Björn Björkman (ej valbar) Koorosh Khosravi (nyval) Lena Rhodin (ej omval) Magnus Andersson (nyval) Kvarstående ledamöter: Robin Olofsson Kullberg Jaqueline Maier Chavéz Marietta Delgado Kjjell Christensson Styrelsesuppleanter: (valperiod 1 år, deltar i styrelsens sammanträden) Koorosh Khosravi Gimo Benita Bengtsson Lager (nyval) Solveig Eriksson Rånäs (ej omval) Benny Björn (nyval) Vakans Johanna Padoan Vintersved (nyval) Revisorer: (valperiod 2 år) Hans Nordgren Hans Nordgren (omval) Kvarstående: Karoline Wigenfeldt Revisorssuppleanter: (valperiod 1 år) Aya Ibrahim (ej omval) Åsa Bergström (nyval) Britt-Marie Hedin Britt-Marie Hedin (omval) Ungdomsombud: (valperiod 1 år) Robin Olofsson Kullberg Robin Olofsson Kullberg (omval) Ombud till förbundsrådet: (valperiod 1 år) (Uppland har 4 ombud 2015) Åsa Liljedahl Åsa Liljedahl Marietta Delgado Marietta Delgado Jaqueline Maier Chavéz Jaqueline Maier Chavéz Jenny Afvander (avgått) Koorosh Khosravi 4

5 Suppleanter för dito: Lena Rhodin Robin Olofsson Kullberg Kjell Christensson Koorosh Khosravi Förslag till val Robin Olofsson Kullberg Kjell Christensson Magnus Andersson Benita Bengtsson Lager Kongressombud: (valda 2011) (Uppland har 7 ombud 2015) Åsa Liljedahl Åsa Liljedahl Marietta Delgado Marietta Delgado Jaqueline Maier Chavéz Jaqueline Maier Chavéz Christoffer Skogh Norrtälje Magnus Andersson Jenny Afvander (avgått) Koorosh Khosravi Robin Olofsson Kullberg Robin Olofsson Kullberg Kjell Christensson Kongressombud - suppleanter (valda 2011) Emma Brorsson Emma Brorsson Thomas Westerfors Benita Bengtsson Lager Lena Rhodin Johanna Padoan Vintersved Kjell Christensson Benny Björn Solveig Eriksson Rånäs Reza Safaee Koorosh Khosravi Gimo Anders Lund Thomas Fahrenholz Valberedning (valperiod 2 år) Anders Lund Sara Hassan Bagheri Ev val av Valberedning (fyllnadsval 1 år) Benny Björn Kvarstående ledamöter 2015: Emma Brorsson Reza Safaee Gimo Forsmark 5

6 Förslag till dagordning Unionens arbetslöshetskassas årsmöte 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Årsmötets behöriga utlysande 4. Dagordningens fastställande 5. Val av mötesfunktionärer 6. Val av a) ordförande b) sekreterare c) 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet d) 2 rösträknare a) 2 ombud till Unionens Arbetslöshetskassas föreningsstämma den 19 maj 2015 b) 2 suppleanter för dessa 7. Avslutning 6

7 A-kassans stämma 23 april 2015 Förslag till val: Mötesordförande: Mötessekreterare: Leif Nicklagård Susanne Pettersson Ombud a-kassans stämma (1 år): Åsa Liljedahl (omval) Marietta Delgado (omval) Suppleanter: Robin Olofsson Kullberg (omval) Kjell Christensson (nyval) 7

8 Unionen Upplands regionråd 23 april 2015 Mötesordförande: Mötessekreterare: Leif Nicklagård Susanne Pettersson Arvoden, anslag och ersättningar beslutade vid årsmötet 2014: Årsarvoden: Ordförande kr Vice ordförande kr Ordinarie ledamot samt suppleant kr Dessutom utgår ett sammansträdesarvode på 300 kr/styrelsemöte. Ordinarie revisor kr Valberedningens ledamöter kr Dessutom sammanträdesarvode vid deltagande på regionstyrelsens möte med 300 kr/styrelsemöte. Klubbanslag: Anslag till klubbarna utgår med 46 kr per medlem och år, dock minst 1000 kr. Startbidrag till nybildade klubbar utgår med 30 kr per medlem och år, dock minst 1000 kr. Reseersättning: Reseersättning utgår enligt skatteverkets regler för skattefri ersättning då egen bil används i tjänsten. Valberedningens förslag är oförändrade arvoden, anslag och ersättningar.

9 Motion till regionrådet Större utbud av arbetsmiljöutbildningar för DUG-områden Unionen har haft som mål att vara Sveriges största fackförbund för tjänstemän och därmed bli ett starkt fackförbund. Dessvärre upplever vi förtroendevalda på Fresenius Kabi att en viktig del av Unionens huvudsakliga funktion, att få fler att bli intresserade av att bli förtroendevalda och i sin tur att alla förtroendevalda oavsett region får möjlighet att kompetensutbilda sig inom sin roll, inte prioriterats lika högt. Att vinna årets värvare 2014 har lett till många frågor i vår styrelse om hur vi lyckats med detta utan att egentligen ha haft värvning som mål/plan. Vi upplever att ett framgångsrikt koncept är att ha en god medlemsvård och att synas hos våra medlemmar och att det har lett till att medlemmar värvar medlemmar. Klubben på Fresenius Kabi anser att det i många fall är våra arbetsmlijöombud på företagets olika avdelningar, och som arbetar för att ständigt förbättra medlemmarnas arbetsmiljö, lyfta frågor och belysa problem, som är vårt ansikte utåt. Det senaste branschbarometerresultatet för 2013 och 2014 visar på en större försämring än tidigare av det systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt inom de psykosociala arbetsmiljöfrågorna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet tappar i kvalitet jämfört med tidigare år. Unionen är medveten om situationen, men som ett fackförbud som växer funderar vi förtroendevalda vad Unionen tänker göra för att ta itu med detta problem? Vilket stöd, vilken information och vilka utbildningsmöjligheter erbjuds våra arbetsmiljöombud? Vid en genomgång av Unionens hemsida , under kurs och aktiviteter, fanns det totalt åtta olika arbetsmiljöutbildningar i hela Sverige. I Stockholm och DUG-regioner, fanns det bara möjlighet att gå bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö och det fanns inga kurser avsedda för Huvudarbetsmiljöombud i samma områden. Arbetsmiljöombuden har möjlighet att gå en tredagars grundkurs men efter grundkursen är utbudet för arbetsmiljöombuden väldigt litet. Det är erkänt att information och kunskap ger trygghet och inspiration i vilken förtroenderoll som helst, inte minst för våra arbetsmiljöombud. Med nuvarande arbetsklimat och arbetsbelastning, befarar vi att våra arbetsmiljöombud inte är rustade för att tryggt kunna hantera sina roller och de ökande psykosociala faktorerna. Bristen på stöd innebär också att med otillräcklig information och kunskap, väljer många arbetsmiljöombud att ha en passiv roll eller helt hoppa av sina förtroendeuppdrag. Resultatet kommer varken att gynna våra nuvarande medlemmar eller potentiella sådana. Förslag: Att Att Regionen Uppland och i sitt samarbete med DUG prioriterar arbetsmiljöutbildningarna och det så snart som möjligt. Regionen Uppland och i sitt samarbete med DUG ser till att göra arbetsmiljöutbildningar i andra regioner tillgängliga för våra regioners förtroendevalda. 9

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19-20 April November 2014, version 3 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd

Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd Handlingar till Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd Scandic Billingen 13 april 2015 Dagordning; val av ombud till Unionen Arbetslöshetskassas årsstämma 2015 1. Mötets öppnande 2.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer