Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till"

Transkript

1 Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar oss och berättar om varför Unionen vill att alla ska ha möjlighet till flexpension. Vi ska prata om hur förutsättningarna för Avtal2016 ser ut för att sedan skicka med regionens önskemål till våra branschdelegationer och centrala förhandlare. Program Kl Unionen bjuder på lunch Kl Årsmöte för Unionen SjuHall och val till Unionens Arbetslöshetskassa Kl Eftermiddagsfika Kl Avtal 2016 med gäst från Unionens förbundskontor Kl Avslutning Anmälan senast den 29 mars, gör du enklast till eller via unionen.se under Kurser och aktiviteter, sök på Regionråd. Ange alltid namn, personnummer och om du behöver specialkost. Reser du från Varberg eller Falkenberg; vänligen meddela vid anmälan om du kan vara chaufför eller önskar samåka. Varmt välkommen! Unionen SjuHall Regionstyrelsen OBS! För årsmötet kan den som är registrerad som regionrådsombud erhålla förlorad arbetsförtjänst och reseersättning. Årsmöteshandlingarna kommer per post till den som senast den 15 mars är registrerad som ombud till regionrådet. Unionen SjuHall, Åsboholmsgatan 6, Borås

2 Valberedningens förslag (reviderat) - Regionråd SjuHall den 16 april 2015 Valberedningens förslag Regionordförande för 2 år Övriga nominerade Regionstyrelseledamöter för 2 år (5) Mari Johansson (Ericsson AB) Hans Lindau (Ellos AB) Kicki Malm (Kwintet Fristads AB) Kawan Rohani (Arbetssökande) Bertil Svensson (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) Suppleanter till regionstyrelsen för 1 år, att inträda i den ordning som bestäms vid valet (3) Åke Lagnevall (Ringhals AB) Pauline Pettersson (Onepartner Borås AB) Ungdomsombud för 1 år Pauline Pettersson (Onepartner Borås AB) Ombud till Unionens förbundsråd för 1 år (4) Joakim Rönnlund (AB Svensk Bilprovning) Mari Johansson (Ericsson AB) Anders Wildt (Stora Enso Packaging AB) Ersättare till Unionens förbundsråd för 1 år (4) Kicki Malm (Kwintet Fristads AB) Eva-Lena Green (Ringhals AB) Gunilla Andersson (Kronans Droghandel Apotek AB) Revisor för 2 år Camilla Ragnarsson (Ellos AB) Revisorssuppleanter för 1 år (2) Helene Enekvist Redig (Parker Hannifin AB) Petri Ukonmäki (H&M GBC AB) Ombud till Unionens kongress (8) Joakim Rönnlund (AB Svensk Bilprovning) Eva-Lena Green (Ringhals AB) Mari Johansson (Ericsson AB) Mats Lidbeck (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) Gunilla Andersson (Kronans Droghandel Apotek AB) Anders Wildt (Stora Enso Packaging AB) Ove Johansson (Ericsson AB) Johan Eurenius (VP Autoparts AB) Bertil Svensson (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) Kawan Rohani (Arbetssökande) Ersättare till Unionens kongress (8) Åke Lagnevall (Ringhals AB) Kawan Rohani (arbetssökande) Unionen SjuHall, Åsboholmsgatan 6, Borås 2 (6)

3 Bertil Svensson (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) Johan Eurenius (VP Autoparts AB) Kicki Malm (Kwintet Fristads AB) Patrik Johansson (Ardagh Glass AB) Nominerade till valberedningen för Unionen SjuHall, ledamöter för 2 år Yvonne Jensen (H&M GBC AB) Kvarstår: Patrik Johansson, sammankallande (Ardagh Glass AB) Håkan Broström (Ellos AB) Yvonne Gröhn (Ericsson AB) Niklas Jungmalm (AP&T Sweden AB) Gun Engström (Falkenbergs Brukshundsklubb) Ombud till Unionens A-kassestämma för 1 år (3) Nina Talbrant (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) Håkan Broström (Ellos AB) Ersättare till Unionens A-kassestämma för 1 år, att träda in i nämnd ordning (3) Anders Wildt (Stora Enso Packaging AB) Mats Lidbeck (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) Bertil Svensson (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) Unionen SjuHall, Åsboholmsgatan 6, Borås 3 (6)

4 Arvoden, ersättningar och klubbanslag Förslag till regionrådet Unionen SjuHall den 16 april Styrelsearvoden Regionordförande kr per år Vice ordföranden kr per år Övriga ledamöter samt suppleanter 500 kr per år Mötesarvode 550 kr per möte 2. Revisorer 500 kr per år 3. Mötesarvoden Deltagare ersätts med 550 kr per möte T.ex. möte med regionstyrelse, regional valberedning, redaktionskommitté, arbetsutskott, TCO-råd m.fl. Ersättning utbetalas efter inkommen närvarolista eller mötesprotokoll. 4. Ersättningar vid uppdrag för regionens räkning 4.1 Ersättning för kostnader i samband med resor utbetalas enligt av Unionen fastställda regler. Vid regionråd ersätts resande ombud för tåg- eller bussbiljett, eller vid samåkning i bil, så att minsta antal fordon används, milersättning enligt Skatteverkets regler (för skattefri del). 4.2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, där deltagare inte omfattas av Förtroendemannalagen beträffande betald ledighet, utbetalas efter att verifierat ledighetsintyg inkommit. 5. Klubbanslag Startanslag till nybildad klubb kr och därefter verksamhetsanslag med 50 kr per medlem, dock lägst 500 kr per klubb. Anslaget utbetalas efter att årsmötesprotokoll inkommit till regionkontoret. Borås mars 2015 Patrik Johansson Sammankallande valberedningen Gun-Britt Holmgren-Ivstedt Ordförande regionstyrelsen Not: Punkt 1 3 enligt valberedningens förslag Punkt 4 5 enligt regionstyrelsens förslag Unionen SjuHall, Åsboholmsgatan 6, Borås 4 (6)

5 Dagordning vid SjuHalls regionråd den 16 april Mötet öppnas 2. Rapport om val av ombud 3. Upprop 4. Årsmötets stadgeenliga kallande 5. Fastställande av dagordning 6. Val av mötesordförande 7. Val av mötessekreterare 8. Val av 2 protokolljusterare, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet 9. Val av 2 rösträknare 10. Verksamhetsrapport 11. Till regionstyrelsen inlämnade motioner 12. Motioner till regionrådet 13. Motioner till förbundsrådet 14. Motioner till kongressen 15. Beslut om styrelsearvoden för Beslut om revisorsarvoden för Beslut om anslag till klubbarna för Beslut om ersättning m.m. vid uppdrag för regionens räkning 19. Region SjuHalls verksamhetsberättelse Revisorernas granskningsrapport över verksamheten Beslut om godkännande av regionstyrelsens förvaltning Beslut om antal ledamöter och suppleanter i regionstyrelsen SjuHall enligt valberedningens förslag (Förslag 2015: 13 ordinarie och 3 suppleanter) 23. Val av regionstyrelsens ordförande för 2 år 24. Val av 5 regionstyrelseledamöter för 2 år, varav ett ungdomsombud 25. Val av 3 suppleanter till regionstyrelsen för 1 år, att inträda i den ordning som bestäms vid valet 26. Val av 8 ombud till Unionens kongress för 4 år 27. Val av 8 ersättare till Unionens kongress för 4 år 28. Val av 4 ombud till Unionens förbundsråd för 1 år 29. Val av 4 ersättare till Unionens förbundsråd för 1 år 30. Val av 1 revisor för 2 år 31. Val av 2 revisorssuppleanter för 1 år 32. Val av 3 ombud till arbetslöshetskassans föreningsstämma 33. Val av 3 ersättare till arbetslöshetskassans föreningsstämma 34. Beslut om antal ledamöter (minst 3 st) i valberedningen (nuv. antal xx st) 35. Val av ledamöter till valberedningen för 2 år 36. Övriga frågor 37. Mötet avslutas Unionen SjuHall, Åsboholmsgatan 6, Borås 5 (6)

6 Motioner till kongressen, att behandla av regionrådet: JanOla Freij/ SjuHall Motion Sjukersättning Allt går ut på att man skall ha ett jobb och så länge man har det har man tillgång till skydd som säkrar din inkomst. Den dag du blir utan jobb har du ett bra skydd genom Unionens tilläggs försäkring som täcker upp till 80% av tidigare inkomst. Men den dagen du blir sjuk och arbetslös finns inga skydd och du tvingas leva på ca 9000 kr i månaden. Jag vill att Unionen skall ta fram en försäkring som gör det möjligt att vara sjuk med lite av värdigheten i behåll. Linus Hannedahl/Stockholm, Lisa Herrlin/SjuHall, Charleene Pettersson/Norrbotten, Lina Högberg Wahlström/Stockholm, Joakim Åkesson/Skaraborg/Väst, Fredrik Åslund/ Mellannorrland, Johan Hyltén-Cavallius/Göteborg Motion om förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombud Nätverksgruppen för ungdomsombud lyfter i rapporten Ungdomsombud alibi eller resurs? som har presenterats för förbundsstyrelse och regionstyrelser runt om i landet problematiken med att det runt om i regionerna är väldigt olika syn på ungdomsombudens syfte, roll och funktion. Man lyfter fram behovet av att se över möjligheterna att ta fram förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som kan skapa en samsyn om rollen. Detta för att det essentiella för att skapa ett samförstånd aldrig kommer att kunna styras av stadgar. Rollen måste i någon form få vara levande och kunna anpassa sig till hur världen ser ut, både inom förbundet, respektive region och över tid. Vi ser det som en väsentlig del för att stärka rollen som ungdomsombud, men även att anpassa så att rollen får samma betydelse över hela förbundet, att man ser över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer som klargör syftet och nyttan med ungdomsombuden, men som ändå ger en bredd till regionerna att kunna formulera regionala riktlinjer som passar till deras verklighet och som kompletterar de förbundsövergripande. Därför vill vi föreslå att kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med nätverksgruppen för ungdomsombud se över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som skapar en samsyn kring rollen utifrån motionens intentioner. Regionstyrelsens egna motioner kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under Regionråd Unionen SjuHall, Åsboholmsgatan 6, Borås 6 (6)

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19-20 April November 2014, version 3 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer