Regionråd April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3"

Transkript

1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR April November 2014, version 3

2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till Val av regionstyrelse...6 Val av förbundsråd...7 Val av ombud till a-kassans stämma...7 Val av ombud till kongress...8 Blankett för nominering per post...9 Presentation av Valberedningen Dagordning Regionråd...11 Mötesfunktionärer...12 Motion och svar...kommer senare Förslag ersättningar och arvoden Förslag antal ledamöter Valberedningens förslag Dagordning Unionens A-kassa

3 Regionråd i Unionen Mälardalen Regionrådet är regionens högsta beslutande organ, en slags regional kongress. Här träffas representanter från regionens klubbar och arbetsplatser för att diskutera regionens verksamhet och välja bland annat regionstyrelse, ombud till förbundsråd och a-kassestämman. Regionrådet ska enligt stadgarna hållas under april månad. Du som är vald till regionrådsombud kallas till regionrådet när det närmar sig, dock senast 14 dagar innan. Det är viktigt att du som ombud deltar. Praktisk information Tid april Plats Lastberget, Bålsta För vem Nomineringar Motioner Möteshandlingar Frågor För regionrådsombud. Läs mer på sid 4-5, Att välja ombud till regionrådet Skickas senast 31 januari 2015 till eller Valberedningen, Unionen Mälardalen, Vasagatan 15, Västerås Skickas senast 28 februari 2015 till Senast fjorton dagar före regionrådet ska handlingarna vara ombuden tillhanda. Frågor om nomineringar, motioner eller regionrådet besvaras av Eva-Karin Magnusson på eller Kontaktuppgifter till regionstyrelsen och sammankallande i valberedningen hittar du på under Kontakta oss. Välj fliken Personer och sortera på region Mälardalen. 3

4 Inför regionrådet Här nedanför illustrerar vi den demokratiska processen i regionen. På nästa sida förklarar vi hur du utser ombud, nominerar och motionerar till regionrådet. Regionens demokratiska process Att välja ombud till regionrådet För dig som har klubb på jobbet Du som har Unionenklubb på jobbet väljer regionrådsombud på klubbens årsmöte. Ju fler medlemmar ni är på jobbet, desto fler ombud har ni rätt att skicka. Prata med den lokala valberedningen på din arbetsplats. Klubben ska så snart som möjligt registrera de valda ombuden i medlemsregistret. 4

5 För dig som saknar klubb på arbetsplatsen bjud in till medlemsmöte Du kan tillsammans med övriga Unionenmedlemmar på din arbetsplats utse ombud till regionrådet. Bjud in till medlemsmöte, välj ombud och skicka mötesprotokollet till Om du har frågor kontakta Eva-Karin Magnusson på eller För arbetssökande, studerande, egenföretagare och övriga medlemmar utan klubb Regionkontoret kallar i januari till medlemsmöte där du har möjlighet att utse ditt ombud. Alla kan nominera nominera någon du har förtroende för Fundera på vem du tycker ska representera dig och regionens medlemmar i regionstyrelsen, på förbundsrådet och a-kassans stämma. Alla medlemmar har rätt att nominera. Du kan nominera vem som helst till de olika uppdragen, förutsatt att personen är medlem i Unionen respektive Unionens a-kassa. Tänk på att du måste fråga den du vill nominera om de är intresserade att ta ett uppdrag. Skicka dina nomineringar via e-post till eller fyll i blanketten på sid 8 och skicka till: Valberedningen, Unionen Mälardalen, Vasagatan 15, Västerås. Sista datum för nominering är 31 januari Uppdrag du kan nominera till y Ordinarie ledamöter till regionstyrelsen på 2 år y Suppleanter till regionstyrelsen på 1 år y Ungdomsombud till regionstyrelsen på 1 år y Ordinarie verksamhetsrevisor på 2 år y Revisorsuppleanter på 1 år y Ordinarie ombud och suppleanter till förbundsrådet på 1 år y Ordinarie ombud och suppleanter till kongressen på 4 år y Ordinarie ombud och suppleanter till Unionens a-kassas stämma på 1 år (endast medlemmar i Unionens a-kassa är valbara) På regionrådet väljs också ledamöter till valberedningen på två år. Nominering kan ske ända fram till regionrådet. Använd blanketten på sidan 8 eller skicka dina nomineringar till Skicka in ett förslag en motion Det fina med en medlemsdriven organisation är bland annat att alla medlemmar har rätt att påverka. Det gör du till exempel genom att skicka in motioner (förslag) som sedan behandlas på regionrådet. Skickas till: eller Unionen Mälardalen, Vasagatan 15, Västerås Sista datum för motioner är 28 februari På hittar du exempel på motioner och tips på hur du själv skriver en motion. 5

6 Val av regionstyrelse Styrelsen för Unionen Mälardalen består av 16 personer: en ordförande, tio ordinarie ledamöter, 5 suppleanter och ett ungdomsombud. Här ser du vilka som har mandatperiod som går ut och vilka som har ett år kvar. Du kan nominera till alla poster där mandatperioden går ut och du kan nominera samma person till flera olika poster. Tänk på att fråga personen du nominerar först. Ordförande Helena Åsell, Bombardier Transportation, Västerås Ordinarie ledamöter Kevin Rowland, Systemair, Skinnskatteberg Lena Bäcker, ABB, Västerås Anna Maria Lindqvist Arrue, Eskilstuna Anny Bustos Teljebäck Eductus, Västerås Fredrik Pettersson, SOS Alarm, Västerås Mikael Ytterberg, ABB, Västerås Thure Andersen, Bulten, Hallstahammar Torgny Larsson, Uponor, Virsbo Malin Ljungstedt, Systembolaget, Västerås Pekka Ollila, Volvo Wheel Loader, Eskilstuna 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar Suppleanter Håkan Eriksson, ASSA, Eskilstuna Carina Rosenkvist, Alstom, Västerås Mandat perion går ut Birgitta Chapman, Bombardier Transportation, Västerås Thomas Ackelid, Dynama Kompetensutveckling, Eskilstuna Vakant Ungdomsombud Andreas Holmstedt, Systembolaget Revisorer ordinarie Mariann Källman-Ågren, Systemair, Skinnskatteberg Eva Andersson, ASSA, Eskilstuna 1 år kvar Revisorer suppleanter Leif Eriksson, Eductus, Västerås Kenneth Rosbäck, Office, Västerås Mandat perid går ut 6

7 Val av ombud till förbundsråd Förbundsrådet är Unionens årsmöte då representanter från alla regioner träffas för att bland annat diskutera aktuella frågor, bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och besluta om löner och anställningsvillkor för förbundets presidium. Region Mälardalen representeras av 5 ombud. Här ser du vilka som valdes till ombud och suppleanter förra gången. Mandattiden är ett år. Ordinarie ledamöter Anders Carlsson, Bombardier Transportation, Västerås Thure Andersen, Hallstahammar Anna Maria Lindqvist Arrue, Eskilstuna Helena Åsell, Bombardier Transportation, Västerås Lena Bäcker, ABB, Västerås Suppleanter Ingrid Nilsson, ABB, Västerås Mikael Ytterberg, ABB, Västerås Anny Bustos Teljebäck, Västerås Kevin Rowland, Skinskatteberg Fredrik Pettersson, Västerås Val till Unionens a-kassestämma Unionens a-kassestämma är a-kassans högsta beslutande organ. Ombuden träffas en gång om året och väljer ledamöter till a-kassans styrelse, beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och fastställer budget. Unionen Mälardalen representeras av 3 ombud. Här ser du vilka som valdes till ombud och suppleanter förra gången. Mandattiden är ett år. Ordinarie ledamöter Hans Eriksson ABB Västerås Agneta Jonsson, Sandvik, Surahammar Lars Rajevski, ABB, Västerås Suppleanter Mikael Ytterberg, Västerås Kenneth Rosbäck, Västerås Pekka Ollila, Volvo Wheel Loader, Eskilstuna 7

8 Val av kongressombud Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls den oktober 2015 i Göteborg. Kongressen beslutar bland annat om förbundets inriktning för kommande kongressperiod samt väljer förbundsstyrelse. Där behandlas också motioner och förslag som kommit in. Mälardalen kommer att representeras av 10ombud. Valda vid regionrådets årsmöte 2011, mandattid 4 år Ordinarie ledamöter Heikki Hartikainen, Sala Ann Lindh, ICA, Västerås Hans Eriksson, ABB, Västerås Thure Andersen, Bulten, Hallstahammar Carina Rosbäck, Mälarhamnar, Västerås Anders Carlson, Bombardier, Västerås Ingrid Nilsson, ABB, Västerås Helena Åsell, Bombardier, Västerås Camilla Bodin Jan-Otto Sten, SOS Alarm, Eskilstuna Suppleanter Kevin Rowland, Systemair, Skinnskatteberg Anna Maria Lindqvist Arrue, Eskilstuna Hannah Norén, ABB, Västerås Fredrik Pettersson, SOS Alarm Malin Ljungstedt, Systembolaget, Västerås Lena Bäcker, ABB, Västerås Per-Arne Setterholm, Västerås Leif Eriksson, Eductus, Västerås Kenneth Rosbäck, Office, Västerås Karin Boholm, ABB, Västerås Mandat period gåt ut Mandat period gått ut

9 Nomineringsblankett till regionrådet 2015 Uppge namn och personnummer på den du vill nominera och kryssa i vilken post du vill nominera personen till. Du kan kryssa i flera poster på samma person och du får nominera hur många personer du vill. Tänk på att fråga den nominerade först. Skicka blanketten till: Unionen, Vasagatan 14, Västerås eller skicka in uppgifterna via e-post till Nominera senast den 31 januari OBS! Nominering till valberedningen kan ske fram till och med årsmötet. Valberedning Regionstyrelsen Revisorer Förbundsråd A-kassestämma Suppleant Suppleant Ordinarie ledamot Suppleant Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Ungdomsombud Ordinarie ledamot Ordförande Namn och personnummer 9 Nominering insänd av (klubbens namn eller ditt namn) Datum Epostadress

10 Presentation valberedningen Valberedningen består av sju ledamöter varav en sammankallande. Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet ska göra. Valberedningen har även efter det att nomineringstiden har gått ut den 31 januari rätt att föreslå kandidater. Valberedningen kontaktar de nominerade och tar fram förslag som, tillsammans med övriga möteshandlingar, skickas till regionrådsombuden senast fjorton dagar före regionrådet. Nominering av ledamöter till valberedningen kan ske ända fram till årsmötet. Använd blanketten på sidan 8 eller skicka dina nomineringar till unionen.se. Sammankallande Ingrid Nilsson, ABB, Västerås Ledamöter Anders Carlsson, Bombardier Transportation, Västerås Agneta Jonsson, Bodycote Isostatic Press, Surahammar Lars Rajevski, ABB, Västerås Madelene Wolkert, ICA, Västerås Daniel Eriksson, ABB, Västerås Krista Andersson, ABB, Västerås 1 år kvar 1 år kvar 1 år kvar Suppleanter Kenneth Nielsen, Caverion, Köping Vakant Vakant 10

11 Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop 3. Årsmötets stadgeenliga kallande 4. Fastställande av dagordning 5. Val av a) mötesordförande b) mötessekreterare c) två justerare d) två rösträknare 6. Motioner a) till regionstyrelsen b) till förbundsrådets årsmöte c) förslag till regionrådet d) motioner till kongressen 7. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning 8. Revisorernas granskningsrapport 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 10. Beslut om arvoden 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för dessa för RR Val av a) Fem ordinarie regionstyrelseledamöter för två år b) Två ordinarie regionstyrelseledamöter för 1 år c) Fem suppleanter för ett år att inträda i den ordning de blir valda d) Ett ordinarie ungdomsombud för ett år e) En ordinarie revisor för två år f) Två revisorsuppleanter för ett år att inträda i den ordning de blir valda g) Fem ordinarie ombud till förbundsrådet för ett år h) Fem suppleanter till förbundsrådet att inträda i den ordning de blir valda i) Tio ordinarie Kongressombud för 4 år j) Tio suppleanter för Kongressombud på 4 år 13. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och eventuella suppleanter för dessa för Regionrådet Val av a) fyra ledamöter i valberedningen för två år b) tre suppleanter för ett år 15. Övriga frågor 16. Avslutning 11

12 Valberedningens förslag till mötesfunktionärer Unionen Mälardalens regionrådsmöte 2015 Till mötesordförande föreslås Till sekreterare föreslås Till justerare föreslås Till rösträknare föreslås Martin Johansson Eva-Karin Magnusson Väljs på mötet Väljs på mötet Väljs på mötet Väljs på mötet Unionen Mälardalens arbetslöshetskassas medlemsmöte 2015 Till mötesordförande föreslås Till sekreterare föreslås Till justerare föreslås Till rösträknare föreslås Martin Johansson Eva-Karin Magnusson Väljs på mötet Väljs på mötet Väljs på mötet Väljs på mötet 12

13 Motion till regionrådet Meddelas i separat utskick. 13

14 Regionstyrelsens svar på motion Meddelas i separat utskick. 14

15 Förslag ersättningar & arvoden Arvoden i Unionen Mälardalen 2015 Valberedningen i Unionen Mälardalen har att föreslå arvoden för förtroendevalda. Regionens revisorer föreslår arvoden för valberedningen. Valberedningens förslag till arvoden återfinns i bilaga 1 Revisorernas förslag till arvoden återfinns i bilaga 2 Förslag till beslut Unionen Mälardalens Regionråd föreslås besluta att fastställa valberedningens förslag till arvoden för förtroendevalda (Bilaga 1) att fastställa revisorernas förslag till arvoden för valbereningen (Bilaga 2) Mälardalen Valberedningen, Unionen Mälardalen 15

16 Bilaga 1 Valberedningens förslag till arvoden för förtroendevalda Regionrådsmötet 2014 Regionstyrelse Befattning Förslag Kommentar Ordförande 5000 kr/år därutöver 300 kr per bevistat protokollfört sammanträde Inkluderar övriga arvoden inom Unionen Mälardalen. Vice ordförande(n) samt ev. övrig ledamot i AU 2500 kr/år därutöver 300 kr per bevistat protokollfört sammanträde Ledamot 1000 kr/år därutöver 300 kr per bevistat protokollfört sammanträde Suppleant och adjungerad 1000 kr/år därutöver 300 kr per bevistat protokollfört sammanträde Inkluderar övriga arvoden inom Unionen Mälardalen. Inkluderar övriga arvoden inom Unionen Mälardalen. Inkluderar övriga arvoden inom Unionen Mälardalen. Regionråd Ombud inkl ledamöter Inget arvode --- som kallas med närvaro- och yttranderätt Revisorer Revisor 3000 kr/år Arvode per år. Exl. övriga arvoden Revisor suppleant 300 kr per bevistat protokollfört sammanträde Exkl. övriga arvoden. Arvoden utgår ej vid telefonsammanträden Ombud Ombud i A-kassans föreningsstämma 300 kr per bevistat protokollfört sammanträde Utgår endast då mötesarvode ej erhålles från annat håll, t.ex. FR Ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och traktamenten utgår enligt gällande riktlinjer för förtroendevalda. Ledamot som avgår i förtid erhåller endast mötesarvode. Adjungerad till styrelsen erhåller mötesarvode samt fast arvode i proportion till den tid denne varit adjungerad. Det årliga arvodet erhålls endast vid minst 50 % mötesdeltagande. Revisor eller revisorssuppleant samt ordinarie och suppleanter från valberedningen erhåller mötesarvode när dessa deltar i regionstyrelsens möten 16

17 17

18 Förslag antal ledamöter Antal ledamöter i Unionen Mälardalen 2016 Valberedningen i Unionen Mälardalen har att föreslå antal ledamöter för regionens organ. Förslag till beslut Unionen Mälardalens Regionråd föreslås besluta att att att fastställa antalet ledamöter i Regionstyrelsen verksamhetsåret 2016 till 9 ordinarie ledamöter (Ordförande + 8 ledamöter) och 3 suppleanter. fastställa antalet Revisorer verksamhetsåret 2016 till 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter. fastställa antalet ledamöter i Valberedningen verksamhetsåret 2016 till 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Mälardalen Valberedningen, Unionen Mälardalen 18

19 Valberedningens förslag På följande tre sidor presenteras valberedningens förslag att väljas vid regionrådet i Unionen Mälardalen Ordinarie ledamot för två år Kevin Rowland Systemair AB, Skinnskatteberg Omval Lena Bäcker ABB AB, Västerås Omval Anna Maria Lindqvist Arrue Egenföretagare, Eskilstuna Anny Bustos Teljeböck Eductus, Västerås Omval Omval Håkan Eriksson ASSA, Eskiltuna Nyval Övriga nomineringar: Thomas Ackelid, Camilla Lindblom, Anu Kulik Fyllnadsval, ordinarie ledamot för ett år Carina Rosenkvist Alstom, Västerås Nyval Thomas Ackelid Dynama Kompetensutveckling, Eskilstuna Nyval Övriga nomineringar: Camilla Lindblom, Anu Kulik Suppleanter för ett år Camilla Lindblom Carpenter Powder Products AB, Torshälla Nyval Mikael Pettersson Martin & Servera AB, Västerås Nyval Maria Drugge SAAB AB, Aerotech, Arboga Nyval Anu Kulik Bombardier Transportation, Västerås Nyval Vakant Övriga nomineringar: Thomas Ackelid Ungdomsombud för ett år Vakant Övriga nomineringar: saknas 19

20 Revisor för två år Kennet Rosbäck Egenföretagare; Västerås Nyval Övriga nomineringar: saknas Revisorsuppleanter för ett år Leif Eriksson Eductus, Västerås Omval Pentti Salonpää Westinghouse, Västerås Nyval Övriga nomineringar: saknas Förbundsråds ombud för ett år Helena Åsell Bombardier Transportation, Västerås Omval Lena Bäcker ABB AB, Västerås Omval Kewin Rowland Systemair AB, Skinnskatteberg Nyval Carina Rosenkvist Alstom, Västerås Nyval Anna Maria L Arrue Egenföretagare, Eskilstuna Nyval Övriga nomineringar: Anders Carlson Suppleanter för ett år Mikael Ytterberg ABB AB, Västerås Omval Håkan Eriksson ASSA, Eskiltuna Nyval Anny Bustos Teljebäck Eductus, Västerås Omval Thomas Ackelid Dynama Kompetensutveckling, E-tuna Nyval Anders Carlson Bombardier Transportation, Västerås Nyval Övriga nomineringar: Lena Bäcker Valberedningen föreslår Helena Åsell som sammankallande för förbundsrådsombuden. 20

21 Ombud för Unionen AK:s föreningsstämma Ordinarie ombud för två år Helena Åsell Bombardier Transportation, Västerås Nyval Agneta Jonsson Sandvik Powder Solutions AB, S-hammar Omval Hans Eriksson ABB AB, Västerås Omval Suppleanter för ombud för 1 år Mikael Ytterberg ABB AB, Västerås Omval Kewin Rowland Systemair AB, Skinnskatteberg Nyval Carina Rosenkvist Alstom, Västerås Nyval Övriga nomineringar: saknas Valberedningen föreslår Helena Åsell som sammankallande för A-kasseombuden Kongressombud Helena Åsell Bombardier Transportation, Västerås Omval Mikael Ytterberg ABB AB, Västerås Nyval Carina Rosenkvist Alstom, Västerås Nyval Anny Bustos Teljebäck Eductus, Västerås Omval Kewin Rowland Systemair AB, Skinnskatteberg Nyval Anna Maria L Arrue Egenföretagare, Eskilstuna Nyval Malin Ljungstedt Systembolaget, Västerås Nyval Lena Bäcker ABB AB, Västerås Nyval Håkan Eriksson ASSA, Eskiltuna Nyval Thomas Ackelid Dynama Kompetensutveckling, E-tuna Nyval Övriga nomineringar: Anders Carlson 21

22 Suppleanter för fyra år Camilla Lindblom Carpenter Powder Products, Torshälla Nyval Mikael Pettersson Martin & Servera AB, Västerås Nyval Jarno Pikkarainen Volvo CE, Eskilstuna Nyval Björn Lindblom Volvo CE, Eskilstuna Nyval Anders Carlson Bombardier Transportation Västerås Omval Leif Eriksson Eductus, Västerås Omval Kennet Rosbäck Egenföretagare, Västerås Omval Ingrid Nilsson ABB AB, Västerås Nyval Karin Boholm ABB AB, Västerås Omval Malin Pettersson ABB AB, Västerås Nyval Övriga nomineringar: Lena Bäcker, Mikael Ytterberg, Krista Andersson Valberedningen föreslår Helena Åsell som sammankallande för kongressombuden

23 Dagordning Unionens A-kassa 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Årsmötets behöriga kallande 4. Val av a) mötesordförande b) mötessekreterare c) två justerare d) två rösträknare 5. Val av ombud för Unionens Arbetslöshetskassas föreningsstämma a) 3 ombud för 1 år b) 3 suppleanter för 1 år 6. Avslutning 23

24 24

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18

FÖLJEBREV. Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för. Malmö 2015-03-18 1 Till fullmäktige, styrelsen, valberedningen och revisorerna i HSB Malmö ek för Malmö 2015-03-18 FÖLJEBREV Tillsammans med detta utskick kommer handlingarna inför ordinarie föreningsstämma den 11 april

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer