VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen"

Transkript

1 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

2 2

3 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med beslutsfattare och med näringslivet. Var vi står i frågor är intressant för dessa. Vi har under året som gått fortsatt med en positiv medlemsutveckling vilket gör att vi verkligen är det största fackförbundet inom privata näringslivet. Året som gått har kantats av att fler fått ett ännu mer gränslöst jobb medan andra fått det mer styrt. Trenden vi sett tidigare år håller i sig och blir bara starkare. Exempel på gränslösheten är att idag så VAB:ar vi inte när barnen är sjuka utan vi VOBB:ar dvs. vi jobbar hemma med sjuka barn. Vi läser också mailen var vi än är. Detta till skillnad mot t.ex. callcenter branschen där man blir styrd och mätt för varje minut och sekund man arbetar för att varje enskild medarbetare ska vara 100 % produktiv. Vi har också börjat arbetet med att sätta våra hjärtefrågor mer i fokus. Allt vi gör skall vi kunna göra med utgångspunkt från dem. Unionens hjärtefrågor är: Kompetens ger kraft Fler och bättre jobb Balans i arbetslivet Vi har under det senaste året arbetat med att få fram en rapport om tillväxten i Mälardalen. Denna är nu färdig och är framtagen i samarbete med övriga regioner i Mälardalen. Vi ska nu med denna som grund arbeta vidare för att påverka utvecklingen av tillväxten i regionen under Ett stort beslut som tagits i vårt förbund under året är att vi ska gå samman med Farmaciförbundet. Det är nu ett faktum då vi from årsskiftet är ett förbund under namnet Unionen. Slutligen vill vi rikta vårt varma tack till medlemmar, förtroendevalda och personal för allt engagemang och arbete under det gångna året. Regionstyrelsen i Mälardalen 3

4 Förtroendevalda Regionstyrelsen (RS) Ordförande Helena Åsell* Bombardier Transportation Västerås Vice ordförande Krista Andersson* ABB AB Västerås t o m 17 april Thure Andersen* Bulten Hallstahammar AB Hallstahammar fr o m 17 april Ledamöter Heikki Hartikainen Metso Minerals Sweden AB Sala t o m 17 april Fredrik Lepschi KVD Kvarndammen AB Strängnäs t o m 17 april Pekka Ollila Volvo Contstr Equipment Eskilstuna Jan-Otto Sten SOS Alarm Sverige Eskilstuna t o m 17 april Ewa Lindström-Björn Gleason Sales (Sweden) Västerås t o m 17 april Hannah Norén ABB AB Västerås Per-Arne Setterholm Västerås t o m 15 okt Krista Andersson* ABB AB Västerås Thure Andersen* Bulten Hallstahammar AB Hallstahammar Kevin Rowland Systemair AB Skinnskatteberg Lena Bäcker ABB AB Västerås fr o m 17 april Anna Maria Lindqvist Arrue Studerande Eskilstuna fr o m 17 april Anny Bustos Teljebäck Academedia Eductus AB Västerås fr o m 17april Fredrik Pettersson SOS Alarm AB Västerås fr o m 17 april Suppleanter Lena Bäcker ABB AB Västerås t o m 17 april Anna Maria Lindqvist Arrue Dynama AB Eskilstuna t o m 17 april Carina Rosbäck Mälarhamnar Västerås t o m 17 april Anny Bustos Teljebäck Academedia Eductus AB Västerås t o m 17 april Fredrik Pettersson SOS Alarm AB Västerås t o m 17 april Malin Ljungstedt Systembolaget Västerås fr o m 17 april Torgny Larsson Uponor Virsbo fr o m 17 april Bo Hildenborg Evry Healthcare System Eskilstuna 17 april - 7 nov Birgitta Chapman Bombardier Transportation Västerås fr o m 17 april Thomas Ackelid Dynama Kompetensutv AB Eskilstuna fr o m 17 april *)Ingår i arbetsutskottet (AU) 4

5 Regionkontoret Lise Berntzen* Regionchef f ro m 1 april Marija Nikolic-Strbac * Tf Regionchef t o m 31 mars Eva-Karin Magnusson* Sekreterare Mikael Widing Personalrepresentant t o m 1 mars Margareta Karlsson Personalrepresentant fr o m 1 mars Revisorer Ordinarie Eva Andersson ASSA Eskilstuna Marianne Källman-Ågren Systemair Skinnskatteberg Suppleanter Leif Eriksson Eductus Köping Kenneth Rosbäck Office Västerås Valberedningen Ordinarie Ingrid Nilsson *) ABB AB Västerås Daniel Eriksson ABB AB Västerås Rickard Agenstam Västerås Anders Carlson Bombardier Transportation Västerås Agneta Jonsson Bodycote Hot Isostatic Pres Surahammar Madelene Wolkert ICA AB Västerås Lars Rajevski ABB AB Västerås *) Sammankallande 5

6 Förbundsråd (FR) Ordinarie ledamöter Anders Carlson *) Bombardier Transportation Västerås Per-Arne Setterholm Västerås 17 april - 15 oktober Anna Maria Lindqvist Arrue Studerande Eskilstuna fr o m 17 april Helena Åsell Bombardier Transportation Västerås fr o m 17 april Lena Bäcker ABB AB Västerås Hans Eriksson ABB AB Västerås t o m 17 april Ingrid Nilsson ABB AB Västerås t o m 17 april Krista Andersson ABB AB Västerås t o m 17 april Suppleanter Ingrid Nilsson ABB AB Västerås fr o m 17 april Mikael Ytterberg ABB AB Västerås Jan-Otto Sten SOS Alarm Sverige Eskilstuna Hannah Norén ABB AB Västerås Krista Andersson ABB AB Västerås fr o m 17 april Per-Arne Setterholm Västerås t o m 17 april Anna Maria Lindqvist Arrue Studerande Eskilstuna t o m 17 april *) Sammankallande Personal Lise Berntzen Marija Nikolic-Strbac Daniel Alenius Jan Eliasson Catharina Finell Anders Andersson Elisabeth Juhlin Maria Kaijso Margareta Karlsson Linda Segel Fredrik Eliasson Carina Fisher Per Hanson Gunilla Nordin-Johansson Eva-Karin Magnusson Sara Åslund-Campese Mikael Widing Andreas Isaksson Regionchef ansvarig för kontorets verksamhet fr o m 1 april tf Regionchef t o m 31 mars t o m 15 november t o m 24 november Kommunikatör Försäkringsinformatör Ekonomi Assistent Coach Värvare Värvare visstidsanställd t o m 13 september 6

7 Kongressombud Ledamöter Thure Andersen Bulten Hallstahammar AB Hallstahammar Anders Carlson *) Bombardier Transportation Västerås Hans Eriksson ABB AB Västerås Ann Lindh ICA Sverige Västerås Ingrid Nilsson ABB AB Västerås Carina Rosbäck Mälarhamnar AB Västerås Helena Åsell Bombardier Transportation Västerås Kevin Rowland Systemair Skinnskatteberg Suppleanter Anna Maria Lindqvist Arrue Dynama Kompetensutv Eskilstuna Hannah Norén ABB AB Västerås Fredrik Pettersson SOS Alarm AB Västerås Malin Ljungstedt Systembolaget Västerås Lena Bäcker BB AB Västerås Leif Eriksson Eductus Köping Kenneth Rosbäck Office Västerås Karin Boholm ABB AB Västerås *) Sammankallande Personal Lise Berntzen Marija Nikolic-Strbac Daniel Alenius Jan Eliasson Catharina Finell Anders Andersson Elisabeth Juhlin Maria Kaijso Margareta Karlsson Linda Segel Fredrik Eliasson Carina Fisher Per Hanson Gunilla Nordin-Johansson Eva-Karin Magnusson Sara Åslund-Campese Mikael Widing Andreas Isaksson Regionchef ansvarig för kontorets verksamhet fr o m 1 april tf Regionchef t o m 31 mars t o m 15 november t o m 24 november Kommunikatör Försäkringsinformatör Ekonomi Assistent Coach Värvare Värvare visstidsanställd t o m 13 september 7

8 STARKA MEDLEMMAR Medlemsvärvning Värvning har fortsatt genomsyrat all verksamhet under året; genom arbetsplatsbesök, förhandlingar, arbetsmiljöarbete, klubbutveckling för värvning, avtalsrörelse samt värvande ledarskap. Lyckade exempel på värvning är att vi riktat in oss mot Callcenter och Bemanning. På Transcom så har vi värvat 251 st medlemmar direkt med oss i handen under Unionenveckor Under 2013 har förbundet, precis som under föregående år, satsat på att intensifiera det utåtriktade arbetet under två veckor; vecka 6 och vecka 38. Grundbudskapet för årets första Unionenvecka, vecka 6 var Arbetsplatspåverkan!. Med extra slag för att vi kan påverka mera på arbetsplatsen och öka LFO inflytande. Veckans aktiviteter var 13 st Unionentåg och 20 st arbetplatsbesök. Vi lyckades under vecka 6 fånga upp 16 nya medlemmar och 17 st leads. Totalt inträden under vecka 5-7 blev 170 st nya medlemmar. Grundbudskapet för höstens Unionenvecka, vecka 38 var Arbetsplatspåverkan. Veckans aktiviteter var åtta st arbetsplatsbesök och 15 st Unionentåg. Vi hade även mål på att fånga upp leads/tips till vår nya Säljsektion. Vi lyckades under veckan värva 16 st nya medlemmar direkt och leads fem st. Totalt antal inträden under vecka blev 138 st nya medlemmar. Unionentåg Antal tåg: Nya medlemmar: Leads: 55 st 275 st 23 st FLER ENGAGERADE MEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA Förtroendevalda (FV) Regionen har under året genomfört ett antal utbildningar för FV samt medlemmar. Vi har bildat sex nya klubbar under året. Vi fick 71 st nya Arbetsplatsombud Totalt har vi nu 244 st Arbetsplatsombud inom regionen. Antal nya Arbetsmiljöombud 41 st. Försäkringsinformation Regionens försäkringsinformatör har genomfört informationsmöten på flera orter och även på arbetsplatser efter förfrågan. Totalt har 60 gruppinformationsträffar genomförts med ca 1300 deltagare. Det är lite fler än Olika tema under året 55+ Ditt försäkringsskydd genom jobbet Singel, sambo eller gift Din trygghet i två kuvert Under 35 Individuell pensionsrådgivning via webben De efterfrågade träffarna med ITP-paketet i fokus har fortsatt som tidigare år och sker oftast ute på företagen för hela personalstyrkan. Det kan också vara på klubbmöten och enskilda besök på regionkontoret eller på arbetsplatsen. 8

9 Arbetsmiljö Regionalt arbetsmiljöombud RAMO Unionens regionala arbetsmiljöombud (RAMO) har till uppdrag att stimulera det lokala arbetsmiljöarbetet och få arbetsgivare att komma igång och arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, främst på mindre arbetsplatser. Det sker genom strukturerade arbetsplatsbesök och uppföljning. Andra arbetsmiljöåtgärder föranledda av signaler från medlemmar, klubbar och arbetsmiljöombud har förekommit och ökat under året. Under 2013 har 86 besök och uppföljningar genomförts. Utöver det har även RAMO medverkat vid t ex rehabiliteringsärenden. Stress, arbetsbelastning och andra frågor om arbetsklimatet i kombination med att färre företag bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete påverkar de anställdas arbetsmiljö negativt. Arbetsmiljöutbildningar Grundutbildning Bättre arbetsmiljö (BAM) för arbetsmiljöombud och chefer har genomförts tillsammans med Region Öst, Värmland och Bergslagen. Från Mälardalen deltog sju medlemmar. På Skyddsombudens dag genomförde Unionen Mälardalen ett uppskattat halvdagsseminarium om mobbning. Arbetsmiljö är ett stående inslag i alla utbildningar. Kollektivavtalstecknande Totalt under året har 20 st (31 st för 2012) hängavtal tecknats. I regionen fanns vid årets slut totalt (4 291 för 2012) arbetsställen i vårt register. Av dessa så är (2 744 för 2012) arbetsställen bundna av KAV. Antalet arbetsställen som saknar KAV var vid årsskiftet (1 547 för 2012). sista avtalet, KFS Besöksnäring. Löptiden på de flesta avtalen är 3 år, ett mindre antal har dock annan kortare avtalslängd. Målet att förhandla fram en reallöneökning, en sjätte månad med föräldralön och en delpensionslösning lyckades. Det s k Märket (Industriavtalen) har i stort varit vägvisare i de 72 övriga avtalen. Undantaget för bl a Almega-avtalen där delpensionslösning som var en del av märket inom industrin inte finns med i dessa avtal. Ca 60 % av avtalen har nu revisionsdatum per den 1 april respektive år. Resterande avtal löper ut den 1 maj eller den 1 juni med några få undantag. Siffersatt individgaranti finns i 70 % av de klara avtalen. Unionen Mälardalen har genomfört sex avtalskonferenser på fem orter i regionen under perioden 28 maj-14 juni. Nytt för i år var att förlägga dessa konferenser på dagtid för att möjliggöra för fler att deltaga, vilket gav ett bra resultat. Tidigare år har avtalskonferenserna genomförts på orterna Västerås och Eskilstuna på kvällstid. Deltagarantalet ökade med 150 % jämfört med tidigare år. De reaktioner som inkommit från deltagarna var blandade. Medlemmarna är nöjda med avtalet i sin helhet, dock med oro för att möjligheten för arbetsgivaren att visstidsanställa medarbetare upp till 18 månader under en 36-månadersperiod kan komma att skapa problem ute på arbetsplatserna. Samma oro finns när det gäller möjligheten att kunna ta ut delpension, att det verkligen blir en rättighet för de som ansöker om denna. UTVECKLING AVTAL OCH SVENSKA MODELLEN Avtalsrörelsen 2013 De första märkessättande avtalen undertecknades den 2 april. Intensiva förhandlingar under påskhelgen gjorde det möjligt att hitta en uppgörelse natten efter annandag påsk. Den 6 november antog förbundsstyrelsen det 79:e och 9

10 BÄSTA MEDLEMSKAPET Förhandlingar Konkurser 12 Omorganisation 133 Arbetsvillkor 59 Kollektivavtal 34 Uppsägning/personliga skäl avsked 23 Uppsägning/arbetsbrist 233 Löner 87 Arbetsmiljö 11 RAMO 13 Övriga ärenden 120 Totalt antal ärenden 725 Chef Rekrytering och marknadsföring av Unionen chef fortsätter att bli ännu tydligare och mer framgångsrik. Vi har möjlighet att ansluta våra chefer regionalt vilket gör att vi har fått fler medlemmar i högre positioner. Vi har under året ökat medlemsantalet med 165 chefer och har idag 2155 chefer. Vi ser att rådgivningen blir mer komplex gällande avtalstolkningar på engelska. Många chefer hör av sig för rådgivning i frågor både gällande deras egen situation och hur dom kan agera som chef. Vi har under 2014 utbildat chefer i LAS/MBL på två företag. Dessutom har flera centrala utbildningar erbjudits och även ledarskapsdagar. Vi har dessutom erbjudit Ledarskapsprogram(LUP) för chefer. Eget Vi har under året fokuserat på samarbetet med Nyföretagarcentrum. Under året har tre träffar genomförts med intresserade nyföretagare. Antal Egetmedlemmar har ökat med 95 st och vi har idag 247 Egetmedlemmar. Ett utvecklande arbetsliv Vi skapar framgång genom personlig utveckling i coachningssamtal, seminarier, workshops och utbildningar som i sin tur bidrar till trygghet och glädje i arbetslivet. Verksamhetsområdet har omfattat coachning, CV-granskning, seminarier, grupputveckling och ledarskapsutbildning. Målgrupper har varit enskilda medlemmar, förtroendevalda, chefsmedlemmar och olika arbetsgrupper (t ex klubbstyrelser, förtroendevalda, medlemmar och chefer). Under 2013 har ca 1250 medlemmar i Unionen Mälardalen deltagit i aktiviteter kopplade till verksamhetsområdet Karriär och utveckling. Coaching I Mälardalen har 72 medlemmar använt den individuella coachningstjänsten fördelat på 85 samtal. Antalet medlemmar som använt tjänsten CV-granskning är ca 65 st och en medlem har genomfört en simulerad anställningsintervju. Utbildningar Mälardalen har tillsammans med Bergslagen, Östra Sörmland/Gotland, Bergslagen och Öst genomfört tre st ledarutvecklingsprogram, två för chefsmedlemmar (45 st) och ett för klubbordföranden (23 st) på totalt fem dagar/program. Grupputveckling: Behovsanpassade workshops/utbildningstillfällen i utvecklingsarbete och konfliktlösning har genomförts med klubbar i syfte att utveckla klubbens verksamhet och med klubb/företag i syfte att utveckla samarbetet på företaget. Detta har vi genomfört vid tio tillfällen och totalt har personer deltagit. Seminarier Seminarier med totalt ca 1000 deltagare har genomförts med teman som, Karriärutveckling, Balans i Livet, Så leder du dig själv och andra, Att prata så andra förstår lättare sagt än gjort?, Att tro på sig själv gör skillnad! och Hälsofrämjande arbetsplatser (del av kurs på Mälardalens högskola). 10

11 INFLYTANDE I FÖRBUNDET Regionstyrelsen (RS) Regionstyrelsen (RS) har genomfört elva protokollförda styrelsemöten under året. Inför dessa möten har arbetsutskottet (AU)genomfört tio protokollförda möten. Den 12 juni och den 11 december har styrelsen haft halvdagsmöten där även personalen från kontoret har deltagit en del av tiden för att presentera den genomförda verksamheten för kontoret. Medlemsmöte/Valmöte Medlemmar utan klubb var inbjudna till ett medlemsmöte i februari på SF Bio i Västerås. Från regionstyrelse deltog Thure Andersen, Kevin Rowland och Camilla Bodin. Innan det stadgeenliga valet av representanter till Regionrådet, informerades deltagarna om lönerörelse och allmän information från styrelsen och kontoret. Thure Andersen var ordförande för mötet. 17 röstberättigade deltog i mötet. Efter valet av ombud till regionrådet visades filmen Le Miserables. Regionrådet Regionrådet ägde rum på Aros Congress Center i Västerås den 17 april kl De cirka 100 personer som var på plats, (ombud, styrelse, anställda m.fl.), fick en fin uppvärmning inför årsmötet av föreläsaren Olof Röhlander med temat: Det blir alltid som man tänkt sig. Konsten att vara bäst när det gäller. Årsmötet valde en ny styrelse, revisorer och valberedning. Tre motioner hade inkommit till Förbundsrådet vilka föredrogs på årsmötet. Årsmötet rekommenderade kongressombuden att rösta för ett samgående med Famaciförbundet. Regionrådet avtackade fem som avgick ur styrelsen i och med detta årsmöte. De två närvarande Carina Rosbäck och Ewa Lindström-Björn, och de som inte kunde deltaga på mötet som blir avtackade vid ett senare tillfälle, Heikki Hartikainen, Fredrik Lepschi och Jan- Otto Sten. Förbundsrådet Årets Förbundsråd var förlagt till Arlanda Airport, Clarion Hotel. Förbundsrådet ska behandla avtalsfrågor av större räckvidd och fastställa Förbundets övergripande avtalskrav samt vara diskussionsforum i andra viktiga frågor. De år det inte är kongress hålls även årssammanträde med behandling av verksamhetsberättelse och val. Detta Förbundsråd var ett årsmöte, där även andra viktiga frågor behandlades. Årsmöte med motionsbehandling hölls första dagen. Den andra dagen började med granskningsutskottets rapport och avslutades med temat Så bidrar vi på arbetsplatsen till starka och framgångsrika företag. TCO Västmanland TCO Västmanland består av Unionen, Vision, ST, Polisförbundet och Lärarförbundet. Under året har TCO Västmanland haft en arbetsrättslig utbildning om yttrandefrihet. Ledning Årets VP-konferens anordnades på Sundbyholms Slott under september. Under dessa dagar fastlade styrelsen målen för verksamhetsåret 2014 utifrån styrdokumenten från förbundet. 11

12 INTERNT STÖD Ekonomi Ett kostandsmedvetet agerande har genomlyst hela året, vilket också framgår i resultatrapporten. Intäkter Övriga intäkter är bidrag för: - FINFO 442 tkr - RAMO dels det beräknade 83 tkr för 2013, dels det slutavräknade för 2012 som blev 46 tkr mer än vad som beräknades i fjol, vilket också är förklaringen till den positiva avvikelsen. Anslaget är som budget. Verksamhet Fler medlemmar avser alla aktiviteter som görs för att värva medlemmar som ex vis företagsbesök, Unionen tåg, Unionen veckor, seminarium. Det ekonomiska utfallet är knappt 185 tkr lägre än budgeten och förklaras främst med en sparsamhet med sponsring och annonsering under året. Regionen lyckades bra i värvningsmålen ändå genom att synas ute på arbetsplatserna. Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former avser att utse förtroendevalda, bilda klubbar, klubbanslag, gemensamma årsmöten för klubbar och fackliga utbildningar. Det ekonomiska utfallet är 112 tkr över det budgeterade. Förklaringen är främst att utbildningskostnaderna för medlemmar blev högre än vad som beräknades då efterfrågan har varit stor bland förtroendevalda att delta i våra fackliga kurser. Fler arbetsplatser omfattas av KAV är att besöka och bearbeta företag utan kollektivavtal för att få dem att teckna det. en liten del utav budgeten. Fler nöjda med service avser förhandlingar, företagsbesök, coachningar, välkomstsamtal (extern utförare). Utfallet är ca 70 tkr över budget, förklaras av att välkomstsamtalen blev 26 tkr över budget och resterande del är ökade resekostnader i samband med förhandlingar, vilka har ökat jmf med året innan. Fler anser medlemskapet vara värt avgiften avser den del av FINFO (försäkringsinformation) verksamheten som regionen står för. Det finns 8 tkr i utfallet för reskostnader. Fler upplever att Unionen vänder sig till mig avser aktiviteter till medlemmargrupper som framför allt är chef, EGET medlem eller som jobbar inom IT-sektorn. Det ekonomiska utfallet består av kostnader för medlemsavgift i Nyföretagarcentrum Västerås, LUP för chefer och en dag för arbetslösa och långtidssjukskrivna medlemmar. Utfallet blev drygt 210 tkr lägre än budget då några tänkta träffar inte har genomförts för riktade medlemsgrupper. Fler medlemmar upplever att Unionen driver igenom förbättringar som är viktiga för dem avser avtalskonferenser och regionala aktiviteter inom avtalen. Utfallet är något lägre än budget och består av konferenskostnader för dels regionala avtalskonferenser, dels ett seminarium med förläsare riktat till arbetsmiljöombuden. Utfallet består av lite resekostnader och är bara 12

13 Fler känner till Unionens hjärtefrågor avser RS skapande av opinion i hjärtefrågorna. Internt stöd avser personalens utbildning, friskvård och arbetsmiljö. Det blev inte någon verksamhet i regionen inom detta område. Det lilla utfallet är en resekostnad. Demokratiutveckling avser regionens parlamentariska verksamhet som regionråd, regionstyrelse, arbetsutskott med mera. Utfallet blev drygt 81 tkr mindre än budget. Verksamhetsutveckling avser personalens uppföljningsdagar, VP konferens, samverkan. Utfallet blev knappt hälften av det budgeterade. Utfallet blev drygt 204 tkr över budget. Förutom att några av medarbetarna kompetensutvecklats så har också medarbetarna påbörjat en grupputveckling och hade en gemensam personalkonferens tillsammans med samarbetsregionerna. Personalkostnader Aavser personalens löner med lönebikostnader. Utfallet blev drygt 390 tkr mindre än budget med anledning av att det under året tidvis har varit vakanser. Baskostnader avser lokaler, kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial för kontoret. Rent generellt har kostnaderna varit något lägre så utfallet blev ca 56 tkr mindre än budget. Resultat Årets resultat blev drygt tkr i överskott att jämföras med det budgeterade 767 tkr. Skillnaden mellan utfallets resultat och det budgeterade resultatet har förklarats i avvikelserna som angivits ovan 13

14 Resultatrapport Budget 2013 Utfall 2013 Intäkter 002, Övriga intäkter , Anslag S:a Intäkter Kostnader 101, Fler medlemmar , Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former 103, Fler arbetsplatser omfattas av KAV 201, Fler nöjda med service , Fler anser medlemskapet vara värt avgiften 203, Fler upplever att Unionen vänder sig till mig 301, Fler medlemmar upplever att Unionen driver igenom förbättringar som är viktiga för dem 303, Fler känner till Unionens hjärtefrågor 601, Demokratiutveckling , Verksamhetsutveckling , Internt stöd S:a Verksamhetskostnader Personalkostnader Baskostnader Finansiella poster Resultat

15 15

16 STATISTIK Förteckning över Unionenklubbar per den 31 december 2013 Ort Antal medlemmar **) 2012 RR - ombud *) 2012 Arboga Exova Metech 1) SAAB Aerotech 1) (452) (10) Eskilstuna m fl Alfa Laval Tumba Skogstorp 35 2 ASSA Calix 25 2 DHL 26 2 Eskilstuna-Kuriren 1) 49 2 Fuji Autotech 30 2 Fastighetsägarna 1) 17 2 Kidde Sweden AB 1 2 Logica 33 2 Outokumpu Stainless Tubular Products Torshälla 40 2 Outokumpu Nordic 14 2 Pagoden Fastighet i Eskilstuna 11 2 Riksbyggen ek för 15 2 Samres i Eskilstuna 12 2 Skanlog Lagerpartners 12 2 SOS Alarm 2 Swecon Anläggningsmaskiner 1) Svensk Mjölk 1) 23 2 Sörmlandsidrotten 1) 23 2 System Medical System AB 45 2 Tibnor 22 2 Solö 12 2 Wavin, Svenska 1) 34 2 Westermo Teleindustri Stora Sundby 50 2 Volvo i E-tuna 1) Volvo IT Mälardalen Växa Sverige

17 (1436) (60) Hallstahammar Bulten 33 2 Sandvik 86 3 Svenska Ridsportförbundet Strömsholm 24 2 TPC Components 18 2 (161) (9) Kolbäck, Kolsva, Kungsör, Köping Calesco Foil Kolbäck 13 2 INTRA Kolbäck 20 2 Finnveden Powertrain Kungsör 12 2 Strängbetong Kungsör 26 2 Transcom Kungsör Bärgslagsbladet/Arboga Tidning Köping 7 2 Getrag All Wheel Drive Köping LEAX Köping 25 2 Saferoad (Meag) Köping 1) 12 2 Sandvik Rotary Tools Köping 16 2 Tibnor Köping 66 3 Volvo Powertrain Köping Yara Köping 28 2 YIT Sverige Köping 1) (830) (38) Ramnäs, Skinnskatteberg, Surahammar, Virsbo Gunnebo Industrier Ramnäs 8 2 Bodycote Hot Isostatic Surahammar 17 2 Surahammars Bruk Surahammar 22 2 Sandvik Powdermet Surahammar 12 2 Systemair Skinskatteberg 84 3 Ruukki Sverige Virsbo 18 2 Uponor Wirsbo Virsbo 1) (268) (17) Sala AB Karl Hedin Bygghandel 6 2 LRF-konsult i Västmanland 16 2 Metso Minerals (Sala) (128) (8) Strängnäs m fl Pfizer Health Pitney Bowes Management

18 Skanska Stomsystem AB 10 2 Obethur Technologies 87 3 Menigo Foodservice 16 2 Strängnäs Åkers Sweden Åkers Styckebruk 35 2 (267) (15) Västerås ABB AcadeMedia Eductus 11 2 Ahlsell Sverige 1) 44 2 Alstom Power Sweden 76 3 Amatörteaterns Riksförbund 6 2 Anticimex 23 2 Artilabs 14 2 AQ Mekatronic 6 2 Aurubis Sweden 12 2 Balfour Beatty Rail 58 3 Bertil Björkman Bil 1) 36 2 Benteler Skultuna 23 2 Bilia 1) 51 3 Bombardier Transportation Buss & Logistik i Sverige AB 14 2 Dahl Sverige 13 2 Comital Skultuna 9 2 Edita 21 2 ELE 1) 28 2 Enics Sweden 56 3 Etteplan Industry 1) Force Technology Sweden 1) HFG Sverige AB 36 2 ICA InfoCare Nord 1) Inspecta Sweden 17 2 Logica 91 3 M4 Gruppen 55 3 Martin & Servera 86 3 Mälardalens Bostadsrättförvaltning 8 2 Menigo Food Service Scandinavia 21 2 Mälarhamnar 15 2 Nuvia Nordic 27 2 Prolog 1)

19 Rema Control Sweden 1) 14 2 Riksbyggen Ekonomicenter 81 3 Schenker 1) 25 2 SOS Alarm 76 3 SPF Mälardalen FK 1) Twindej AB 9 2 Unionen Mälardalen 15 2 Ugnsbolaget Tabo 10 2 V-TAB Västerås 22 2 Westinghouse Electric Vestmanlands Läns Tidning 3 2 Västerås Flygplats 16 2 VLT Mediasäljare 19 2 Västerås Lokaltrafik 2 2 Västmanlandsmusik 17 2 (3815) (137) Medlemmar i klubb Allmänna gruppen 9507 Totalt antal medlemmar **) Yrkesverksamma medlemmar. *) Räknat enligt stadgarna på medlemsantalet den 31 december ) Riksklubbar inom Unionen Mälardalen 19

20 Kurser och seminarier Tillfälle för aktiviteten Ort Antal deltagare Aktivt lönearbete med lönekartläggning Kungsör 26 Att prestera på topp - Kajsa Västerås 310 Bergqvist Att stå stadigt i en föränderlig Västerås 975 värld Att tro på sig själv -gör skillnad Västerås 29 Avtalskonferens Eskilstuna 11 Avtalskonferens Hallstahammar 8 Avtalskonferens Köping 10 Avtalskonferens Strängnäs Inställd Avtalskonferens Västerås 18 Avtalskonferens Västerås 6 Facklig grundkurs light för Västerås 8 arbetsplatsombud Facklig grundkurs light för Västerås 14 arbetsplatsombud Facklig grundkurs för förtroendevalda Kungsör 32 Facklig grundkurs för förtroendevalda Kungsör 27 Glädjerevolutionen Eskilstuna 10 Glädjerevolutionen Västerås 30 Medlemsmöte för val av regionrådsombud Västerås 23 Medlemsutbildning på Cinderella Västerås 76 Omorganisation MBL/LAS i Kungsör 33 praktiken Regionråd Västerås 68 Unionens Ledarutvecklingsprogram Kungsör 24 Unionens Ledarutvecklingsprogram Kungsör 21 Unionens Ledarutvecklingsprogram Kungsör 23 för klubbordföran- den Vuxenmobbing på jobbet Västerås 45 Värvningskurs Eskilstuna Inställd Värvningskurs Västerås Inställd Totalt antal deltagare

21 21

22 22

23 23

24 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet mån-fre Du hittar också svar på unionen.se 24

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19-20 April November 2014, version 3 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mälardalen 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2015 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Nycklar i framgångsrik kommunikation...5 Facklig grundkurs för förtroendevalda...6

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Regionråd 2015. 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. NOVEMBER 2014, version 4

Regionråd 2015. 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. NOVEMBER 2014, version 4 Regionråd 2015 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR NOVEMBER 2014, version 4 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1 Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR November 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012

Spetsa kompetensen. utbildningar för förtroendevalda 2012 Spetsa kompetensen utbildningar för förtroendevalda 2012 1 Grattis! Du är förtroendevald! Att vara förtroendevald och representera medlemmarna är både en rolig och betydelsefull uppgift. Därför är det

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 HÖSTEN 204 FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 204 I förteckningen redovisas: Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 Facklig utbildning anordnad

Läs mer

2014 VERKSAMHETSbERäTTElSE 2014

2014 VERKSAMHETSbERäTTElSE 2014 2014 VERKSAMHETSberättelse 2014 Unionen Bergslagen Innehåll Året som gått 3 Förtroendevalda 4 Personal 5 En starkare kraft Lokalt fackligt arbete 6 Facklig utbildning 7 Kommunikation, förtroendevalda 8

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Arbetsplatsombud med informationsmandat

Arbetsplatsombud med informationsmandat Arbetsplatsombud med informationsmandat Du är vald till arbetsplatsombud med informationsmandat och är en kontaktperson mellan arbetsgivaren, medlemmarna och ombudsmännen på regionkontoret. Snart kommer

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Nära dig. Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten. Avtal 2011 Karriär Aktiviteter

Nära dig. Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten. Avtal 2011 Karriär Aktiviteter Nära dig Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Avtal 2011 Karriär Aktiviteter 2 Innehåll 4 Din karriär 5 Avtal 2011 6-7 Aktiviteter Nära dig Medlemstidning för alla medlemmar

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer