VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen"

Transkript

1 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

2 2

3 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med beslutsfattare och med näringslivet. Var vi står i frågor är intressant för dessa. Vi har under året som gått fortsatt med en positiv medlemsutveckling vilket gör att vi verkligen är det största fackförbundet inom privata näringslivet. Året som gått har kantats av att fler fått ett ännu mer gränslöst jobb medan andra fått det mer styrt. Trenden vi sett tidigare år håller i sig och blir bara starkare. Exempel på gränslösheten är att idag så VAB:ar vi inte när barnen är sjuka utan vi VOBB:ar dvs. vi jobbar hemma med sjuka barn. Vi läser också mailen var vi än är. Detta till skillnad mot t.ex. callcenter branschen där man blir styrd och mätt för varje minut och sekund man arbetar för att varje enskild medarbetare ska vara 100 % produktiv. Vi har också börjat arbetet med att sätta våra hjärtefrågor mer i fokus. Allt vi gör skall vi kunna göra med utgångspunkt från dem. Unionens hjärtefrågor är: Kompetens ger kraft Fler och bättre jobb Balans i arbetslivet Vi har under det senaste året arbetat med att få fram en rapport om tillväxten i Mälardalen. Denna är nu färdig och är framtagen i samarbete med övriga regioner i Mälardalen. Vi ska nu med denna som grund arbeta vidare för att påverka utvecklingen av tillväxten i regionen under Ett stort beslut som tagits i vårt förbund under året är att vi ska gå samman med Farmaciförbundet. Det är nu ett faktum då vi from årsskiftet är ett förbund under namnet Unionen. Slutligen vill vi rikta vårt varma tack till medlemmar, förtroendevalda och personal för allt engagemang och arbete under det gångna året. Regionstyrelsen i Mälardalen 3

4 Förtroendevalda Regionstyrelsen (RS) Ordförande Helena Åsell* Bombardier Transportation Västerås Vice ordförande Krista Andersson* ABB AB Västerås t o m 17 april Thure Andersen* Bulten Hallstahammar AB Hallstahammar fr o m 17 april Ledamöter Heikki Hartikainen Metso Minerals Sweden AB Sala t o m 17 april Fredrik Lepschi KVD Kvarndammen AB Strängnäs t o m 17 april Pekka Ollila Volvo Contstr Equipment Eskilstuna Jan-Otto Sten SOS Alarm Sverige Eskilstuna t o m 17 april Ewa Lindström-Björn Gleason Sales (Sweden) Västerås t o m 17 april Hannah Norén ABB AB Västerås Per-Arne Setterholm Västerås t o m 15 okt Krista Andersson* ABB AB Västerås Thure Andersen* Bulten Hallstahammar AB Hallstahammar Kevin Rowland Systemair AB Skinnskatteberg Lena Bäcker ABB AB Västerås fr o m 17 april Anna Maria Lindqvist Arrue Studerande Eskilstuna fr o m 17 april Anny Bustos Teljebäck Academedia Eductus AB Västerås fr o m 17april Fredrik Pettersson SOS Alarm AB Västerås fr o m 17 april Suppleanter Lena Bäcker ABB AB Västerås t o m 17 april Anna Maria Lindqvist Arrue Dynama AB Eskilstuna t o m 17 april Carina Rosbäck Mälarhamnar Västerås t o m 17 april Anny Bustos Teljebäck Academedia Eductus AB Västerås t o m 17 april Fredrik Pettersson SOS Alarm AB Västerås t o m 17 april Malin Ljungstedt Systembolaget Västerås fr o m 17 april Torgny Larsson Uponor Virsbo fr o m 17 april Bo Hildenborg Evry Healthcare System Eskilstuna 17 april - 7 nov Birgitta Chapman Bombardier Transportation Västerås fr o m 17 april Thomas Ackelid Dynama Kompetensutv AB Eskilstuna fr o m 17 april *)Ingår i arbetsutskottet (AU) 4

5 Regionkontoret Lise Berntzen* Regionchef f ro m 1 april Marija Nikolic-Strbac * Tf Regionchef t o m 31 mars Eva-Karin Magnusson* Sekreterare Mikael Widing Personalrepresentant t o m 1 mars Margareta Karlsson Personalrepresentant fr o m 1 mars Revisorer Ordinarie Eva Andersson ASSA Eskilstuna Marianne Källman-Ågren Systemair Skinnskatteberg Suppleanter Leif Eriksson Eductus Köping Kenneth Rosbäck Office Västerås Valberedningen Ordinarie Ingrid Nilsson *) ABB AB Västerås Daniel Eriksson ABB AB Västerås Rickard Agenstam Västerås Anders Carlson Bombardier Transportation Västerås Agneta Jonsson Bodycote Hot Isostatic Pres Surahammar Madelene Wolkert ICA AB Västerås Lars Rajevski ABB AB Västerås *) Sammankallande 5

6 Förbundsråd (FR) Ordinarie ledamöter Anders Carlson *) Bombardier Transportation Västerås Per-Arne Setterholm Västerås 17 april - 15 oktober Anna Maria Lindqvist Arrue Studerande Eskilstuna fr o m 17 april Helena Åsell Bombardier Transportation Västerås fr o m 17 april Lena Bäcker ABB AB Västerås Hans Eriksson ABB AB Västerås t o m 17 april Ingrid Nilsson ABB AB Västerås t o m 17 april Krista Andersson ABB AB Västerås t o m 17 april Suppleanter Ingrid Nilsson ABB AB Västerås fr o m 17 april Mikael Ytterberg ABB AB Västerås Jan-Otto Sten SOS Alarm Sverige Eskilstuna Hannah Norén ABB AB Västerås Krista Andersson ABB AB Västerås fr o m 17 april Per-Arne Setterholm Västerås t o m 17 april Anna Maria Lindqvist Arrue Studerande Eskilstuna t o m 17 april *) Sammankallande Personal Lise Berntzen Marija Nikolic-Strbac Daniel Alenius Jan Eliasson Catharina Finell Anders Andersson Elisabeth Juhlin Maria Kaijso Margareta Karlsson Linda Segel Fredrik Eliasson Carina Fisher Per Hanson Gunilla Nordin-Johansson Eva-Karin Magnusson Sara Åslund-Campese Mikael Widing Andreas Isaksson Regionchef ansvarig för kontorets verksamhet fr o m 1 april tf Regionchef t o m 31 mars t o m 15 november t o m 24 november Kommunikatör Försäkringsinformatör Ekonomi Assistent Coach Värvare Värvare visstidsanställd t o m 13 september 6

7 Kongressombud Ledamöter Thure Andersen Bulten Hallstahammar AB Hallstahammar Anders Carlson *) Bombardier Transportation Västerås Hans Eriksson ABB AB Västerås Ann Lindh ICA Sverige Västerås Ingrid Nilsson ABB AB Västerås Carina Rosbäck Mälarhamnar AB Västerås Helena Åsell Bombardier Transportation Västerås Kevin Rowland Systemair Skinnskatteberg Suppleanter Anna Maria Lindqvist Arrue Dynama Kompetensutv Eskilstuna Hannah Norén ABB AB Västerås Fredrik Pettersson SOS Alarm AB Västerås Malin Ljungstedt Systembolaget Västerås Lena Bäcker BB AB Västerås Leif Eriksson Eductus Köping Kenneth Rosbäck Office Västerås Karin Boholm ABB AB Västerås *) Sammankallande Personal Lise Berntzen Marija Nikolic-Strbac Daniel Alenius Jan Eliasson Catharina Finell Anders Andersson Elisabeth Juhlin Maria Kaijso Margareta Karlsson Linda Segel Fredrik Eliasson Carina Fisher Per Hanson Gunilla Nordin-Johansson Eva-Karin Magnusson Sara Åslund-Campese Mikael Widing Andreas Isaksson Regionchef ansvarig för kontorets verksamhet fr o m 1 april tf Regionchef t o m 31 mars t o m 15 november t o m 24 november Kommunikatör Försäkringsinformatör Ekonomi Assistent Coach Värvare Värvare visstidsanställd t o m 13 september 7

8 STARKA MEDLEMMAR Medlemsvärvning Värvning har fortsatt genomsyrat all verksamhet under året; genom arbetsplatsbesök, förhandlingar, arbetsmiljöarbete, klubbutveckling för värvning, avtalsrörelse samt värvande ledarskap. Lyckade exempel på värvning är att vi riktat in oss mot Callcenter och Bemanning. På Transcom så har vi värvat 251 st medlemmar direkt med oss i handen under Unionenveckor Under 2013 har förbundet, precis som under föregående år, satsat på att intensifiera det utåtriktade arbetet under två veckor; vecka 6 och vecka 38. Grundbudskapet för årets första Unionenvecka, vecka 6 var Arbetsplatspåverkan!. Med extra slag för att vi kan påverka mera på arbetsplatsen och öka LFO inflytande. Veckans aktiviteter var 13 st Unionentåg och 20 st arbetplatsbesök. Vi lyckades under vecka 6 fånga upp 16 nya medlemmar och 17 st leads. Totalt inträden under vecka 5-7 blev 170 st nya medlemmar. Grundbudskapet för höstens Unionenvecka, vecka 38 var Arbetsplatspåverkan. Veckans aktiviteter var åtta st arbetsplatsbesök och 15 st Unionentåg. Vi hade även mål på att fånga upp leads/tips till vår nya Säljsektion. Vi lyckades under veckan värva 16 st nya medlemmar direkt och leads fem st. Totalt antal inträden under vecka blev 138 st nya medlemmar. Unionentåg Antal tåg: Nya medlemmar: Leads: 55 st 275 st 23 st FLER ENGAGERADE MEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA Förtroendevalda (FV) Regionen har under året genomfört ett antal utbildningar för FV samt medlemmar. Vi har bildat sex nya klubbar under året. Vi fick 71 st nya Arbetsplatsombud Totalt har vi nu 244 st Arbetsplatsombud inom regionen. Antal nya Arbetsmiljöombud 41 st. Försäkringsinformation Regionens försäkringsinformatör har genomfört informationsmöten på flera orter och även på arbetsplatser efter förfrågan. Totalt har 60 gruppinformationsträffar genomförts med ca 1300 deltagare. Det är lite fler än Olika tema under året 55+ Ditt försäkringsskydd genom jobbet Singel, sambo eller gift Din trygghet i två kuvert Under 35 Individuell pensionsrådgivning via webben De efterfrågade träffarna med ITP-paketet i fokus har fortsatt som tidigare år och sker oftast ute på företagen för hela personalstyrkan. Det kan också vara på klubbmöten och enskilda besök på regionkontoret eller på arbetsplatsen. 8

9 Arbetsmiljö Regionalt arbetsmiljöombud RAMO Unionens regionala arbetsmiljöombud (RAMO) har till uppdrag att stimulera det lokala arbetsmiljöarbetet och få arbetsgivare att komma igång och arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, främst på mindre arbetsplatser. Det sker genom strukturerade arbetsplatsbesök och uppföljning. Andra arbetsmiljöåtgärder föranledda av signaler från medlemmar, klubbar och arbetsmiljöombud har förekommit och ökat under året. Under 2013 har 86 besök och uppföljningar genomförts. Utöver det har även RAMO medverkat vid t ex rehabiliteringsärenden. Stress, arbetsbelastning och andra frågor om arbetsklimatet i kombination med att färre företag bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete påverkar de anställdas arbetsmiljö negativt. Arbetsmiljöutbildningar Grundutbildning Bättre arbetsmiljö (BAM) för arbetsmiljöombud och chefer har genomförts tillsammans med Region Öst, Värmland och Bergslagen. Från Mälardalen deltog sju medlemmar. På Skyddsombudens dag genomförde Unionen Mälardalen ett uppskattat halvdagsseminarium om mobbning. Arbetsmiljö är ett stående inslag i alla utbildningar. Kollektivavtalstecknande Totalt under året har 20 st (31 st för 2012) hängavtal tecknats. I regionen fanns vid årets slut totalt (4 291 för 2012) arbetsställen i vårt register. Av dessa så är (2 744 för 2012) arbetsställen bundna av KAV. Antalet arbetsställen som saknar KAV var vid årsskiftet (1 547 för 2012). sista avtalet, KFS Besöksnäring. Löptiden på de flesta avtalen är 3 år, ett mindre antal har dock annan kortare avtalslängd. Målet att förhandla fram en reallöneökning, en sjätte månad med föräldralön och en delpensionslösning lyckades. Det s k Märket (Industriavtalen) har i stort varit vägvisare i de 72 övriga avtalen. Undantaget för bl a Almega-avtalen där delpensionslösning som var en del av märket inom industrin inte finns med i dessa avtal. Ca 60 % av avtalen har nu revisionsdatum per den 1 april respektive år. Resterande avtal löper ut den 1 maj eller den 1 juni med några få undantag. Siffersatt individgaranti finns i 70 % av de klara avtalen. Unionen Mälardalen har genomfört sex avtalskonferenser på fem orter i regionen under perioden 28 maj-14 juni. Nytt för i år var att förlägga dessa konferenser på dagtid för att möjliggöra för fler att deltaga, vilket gav ett bra resultat. Tidigare år har avtalskonferenserna genomförts på orterna Västerås och Eskilstuna på kvällstid. Deltagarantalet ökade med 150 % jämfört med tidigare år. De reaktioner som inkommit från deltagarna var blandade. Medlemmarna är nöjda med avtalet i sin helhet, dock med oro för att möjligheten för arbetsgivaren att visstidsanställa medarbetare upp till 18 månader under en 36-månadersperiod kan komma att skapa problem ute på arbetsplatserna. Samma oro finns när det gäller möjligheten att kunna ta ut delpension, att det verkligen blir en rättighet för de som ansöker om denna. UTVECKLING AVTAL OCH SVENSKA MODELLEN Avtalsrörelsen 2013 De första märkessättande avtalen undertecknades den 2 april. Intensiva förhandlingar under påskhelgen gjorde det möjligt att hitta en uppgörelse natten efter annandag påsk. Den 6 november antog förbundsstyrelsen det 79:e och 9

10 BÄSTA MEDLEMSKAPET Förhandlingar Konkurser 12 Omorganisation 133 Arbetsvillkor 59 Kollektivavtal 34 Uppsägning/personliga skäl avsked 23 Uppsägning/arbetsbrist 233 Löner 87 Arbetsmiljö 11 RAMO 13 Övriga ärenden 120 Totalt antal ärenden 725 Chef Rekrytering och marknadsföring av Unionen chef fortsätter att bli ännu tydligare och mer framgångsrik. Vi har möjlighet att ansluta våra chefer regionalt vilket gör att vi har fått fler medlemmar i högre positioner. Vi har under året ökat medlemsantalet med 165 chefer och har idag 2155 chefer. Vi ser att rådgivningen blir mer komplex gällande avtalstolkningar på engelska. Många chefer hör av sig för rådgivning i frågor både gällande deras egen situation och hur dom kan agera som chef. Vi har under 2014 utbildat chefer i LAS/MBL på två företag. Dessutom har flera centrala utbildningar erbjudits och även ledarskapsdagar. Vi har dessutom erbjudit Ledarskapsprogram(LUP) för chefer. Eget Vi har under året fokuserat på samarbetet med Nyföretagarcentrum. Under året har tre träffar genomförts med intresserade nyföretagare. Antal Egetmedlemmar har ökat med 95 st och vi har idag 247 Egetmedlemmar. Ett utvecklande arbetsliv Vi skapar framgång genom personlig utveckling i coachningssamtal, seminarier, workshops och utbildningar som i sin tur bidrar till trygghet och glädje i arbetslivet. Verksamhetsområdet har omfattat coachning, CV-granskning, seminarier, grupputveckling och ledarskapsutbildning. Målgrupper har varit enskilda medlemmar, förtroendevalda, chefsmedlemmar och olika arbetsgrupper (t ex klubbstyrelser, förtroendevalda, medlemmar och chefer). Under 2013 har ca 1250 medlemmar i Unionen Mälardalen deltagit i aktiviteter kopplade till verksamhetsområdet Karriär och utveckling. Coaching I Mälardalen har 72 medlemmar använt den individuella coachningstjänsten fördelat på 85 samtal. Antalet medlemmar som använt tjänsten CV-granskning är ca 65 st och en medlem har genomfört en simulerad anställningsintervju. Utbildningar Mälardalen har tillsammans med Bergslagen, Östra Sörmland/Gotland, Bergslagen och Öst genomfört tre st ledarutvecklingsprogram, två för chefsmedlemmar (45 st) och ett för klubbordföranden (23 st) på totalt fem dagar/program. Grupputveckling: Behovsanpassade workshops/utbildningstillfällen i utvecklingsarbete och konfliktlösning har genomförts med klubbar i syfte att utveckla klubbens verksamhet och med klubb/företag i syfte att utveckla samarbetet på företaget. Detta har vi genomfört vid tio tillfällen och totalt har personer deltagit. Seminarier Seminarier med totalt ca 1000 deltagare har genomförts med teman som, Karriärutveckling, Balans i Livet, Så leder du dig själv och andra, Att prata så andra förstår lättare sagt än gjort?, Att tro på sig själv gör skillnad! och Hälsofrämjande arbetsplatser (del av kurs på Mälardalens högskola). 10

11 INFLYTANDE I FÖRBUNDET Regionstyrelsen (RS) Regionstyrelsen (RS) har genomfört elva protokollförda styrelsemöten under året. Inför dessa möten har arbetsutskottet (AU)genomfört tio protokollförda möten. Den 12 juni och den 11 december har styrelsen haft halvdagsmöten där även personalen från kontoret har deltagit en del av tiden för att presentera den genomförda verksamheten för kontoret. Medlemsmöte/Valmöte Medlemmar utan klubb var inbjudna till ett medlemsmöte i februari på SF Bio i Västerås. Från regionstyrelse deltog Thure Andersen, Kevin Rowland och Camilla Bodin. Innan det stadgeenliga valet av representanter till Regionrådet, informerades deltagarna om lönerörelse och allmän information från styrelsen och kontoret. Thure Andersen var ordförande för mötet. 17 röstberättigade deltog i mötet. Efter valet av ombud till regionrådet visades filmen Le Miserables. Regionrådet Regionrådet ägde rum på Aros Congress Center i Västerås den 17 april kl De cirka 100 personer som var på plats, (ombud, styrelse, anställda m.fl.), fick en fin uppvärmning inför årsmötet av föreläsaren Olof Röhlander med temat: Det blir alltid som man tänkt sig. Konsten att vara bäst när det gäller. Årsmötet valde en ny styrelse, revisorer och valberedning. Tre motioner hade inkommit till Förbundsrådet vilka föredrogs på årsmötet. Årsmötet rekommenderade kongressombuden att rösta för ett samgående med Famaciförbundet. Regionrådet avtackade fem som avgick ur styrelsen i och med detta årsmöte. De två närvarande Carina Rosbäck och Ewa Lindström-Björn, och de som inte kunde deltaga på mötet som blir avtackade vid ett senare tillfälle, Heikki Hartikainen, Fredrik Lepschi och Jan- Otto Sten. Förbundsrådet Årets Förbundsråd var förlagt till Arlanda Airport, Clarion Hotel. Förbundsrådet ska behandla avtalsfrågor av större räckvidd och fastställa Förbundets övergripande avtalskrav samt vara diskussionsforum i andra viktiga frågor. De år det inte är kongress hålls även årssammanträde med behandling av verksamhetsberättelse och val. Detta Förbundsråd var ett årsmöte, där även andra viktiga frågor behandlades. Årsmöte med motionsbehandling hölls första dagen. Den andra dagen började med granskningsutskottets rapport och avslutades med temat Så bidrar vi på arbetsplatsen till starka och framgångsrika företag. TCO Västmanland TCO Västmanland består av Unionen, Vision, ST, Polisförbundet och Lärarförbundet. Under året har TCO Västmanland haft en arbetsrättslig utbildning om yttrandefrihet. Ledning Årets VP-konferens anordnades på Sundbyholms Slott under september. Under dessa dagar fastlade styrelsen målen för verksamhetsåret 2014 utifrån styrdokumenten från förbundet. 11

12 INTERNT STÖD Ekonomi Ett kostandsmedvetet agerande har genomlyst hela året, vilket också framgår i resultatrapporten. Intäkter Övriga intäkter är bidrag för: - FINFO 442 tkr - RAMO dels det beräknade 83 tkr för 2013, dels det slutavräknade för 2012 som blev 46 tkr mer än vad som beräknades i fjol, vilket också är förklaringen till den positiva avvikelsen. Anslaget är som budget. Verksamhet Fler medlemmar avser alla aktiviteter som görs för att värva medlemmar som ex vis företagsbesök, Unionen tåg, Unionen veckor, seminarium. Det ekonomiska utfallet är knappt 185 tkr lägre än budgeten och förklaras främst med en sparsamhet med sponsring och annonsering under året. Regionen lyckades bra i värvningsmålen ändå genom att synas ute på arbetsplatserna. Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former avser att utse förtroendevalda, bilda klubbar, klubbanslag, gemensamma årsmöten för klubbar och fackliga utbildningar. Det ekonomiska utfallet är 112 tkr över det budgeterade. Förklaringen är främst att utbildningskostnaderna för medlemmar blev högre än vad som beräknades då efterfrågan har varit stor bland förtroendevalda att delta i våra fackliga kurser. Fler arbetsplatser omfattas av KAV är att besöka och bearbeta företag utan kollektivavtal för att få dem att teckna det. en liten del utav budgeten. Fler nöjda med service avser förhandlingar, företagsbesök, coachningar, välkomstsamtal (extern utförare). Utfallet är ca 70 tkr över budget, förklaras av att välkomstsamtalen blev 26 tkr över budget och resterande del är ökade resekostnader i samband med förhandlingar, vilka har ökat jmf med året innan. Fler anser medlemskapet vara värt avgiften avser den del av FINFO (försäkringsinformation) verksamheten som regionen står för. Det finns 8 tkr i utfallet för reskostnader. Fler upplever att Unionen vänder sig till mig avser aktiviteter till medlemmargrupper som framför allt är chef, EGET medlem eller som jobbar inom IT-sektorn. Det ekonomiska utfallet består av kostnader för medlemsavgift i Nyföretagarcentrum Västerås, LUP för chefer och en dag för arbetslösa och långtidssjukskrivna medlemmar. Utfallet blev drygt 210 tkr lägre än budget då några tänkta träffar inte har genomförts för riktade medlemsgrupper. Fler medlemmar upplever att Unionen driver igenom förbättringar som är viktiga för dem avser avtalskonferenser och regionala aktiviteter inom avtalen. Utfallet är något lägre än budget och består av konferenskostnader för dels regionala avtalskonferenser, dels ett seminarium med förläsare riktat till arbetsmiljöombuden. Utfallet består av lite resekostnader och är bara 12

13 Fler känner till Unionens hjärtefrågor avser RS skapande av opinion i hjärtefrågorna. Internt stöd avser personalens utbildning, friskvård och arbetsmiljö. Det blev inte någon verksamhet i regionen inom detta område. Det lilla utfallet är en resekostnad. Demokratiutveckling avser regionens parlamentariska verksamhet som regionråd, regionstyrelse, arbetsutskott med mera. Utfallet blev drygt 81 tkr mindre än budget. Verksamhetsutveckling avser personalens uppföljningsdagar, VP konferens, samverkan. Utfallet blev knappt hälften av det budgeterade. Utfallet blev drygt 204 tkr över budget. Förutom att några av medarbetarna kompetensutvecklats så har också medarbetarna påbörjat en grupputveckling och hade en gemensam personalkonferens tillsammans med samarbetsregionerna. Personalkostnader Aavser personalens löner med lönebikostnader. Utfallet blev drygt 390 tkr mindre än budget med anledning av att det under året tidvis har varit vakanser. Baskostnader avser lokaler, kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial för kontoret. Rent generellt har kostnaderna varit något lägre så utfallet blev ca 56 tkr mindre än budget. Resultat Årets resultat blev drygt tkr i överskott att jämföras med det budgeterade 767 tkr. Skillnaden mellan utfallets resultat och det budgeterade resultatet har förklarats i avvikelserna som angivits ovan 13

14 Resultatrapport Budget 2013 Utfall 2013 Intäkter 002, Övriga intäkter , Anslag S:a Intäkter Kostnader 101, Fler medlemmar , Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former 103, Fler arbetsplatser omfattas av KAV 201, Fler nöjda med service , Fler anser medlemskapet vara värt avgiften 203, Fler upplever att Unionen vänder sig till mig 301, Fler medlemmar upplever att Unionen driver igenom förbättringar som är viktiga för dem 303, Fler känner till Unionens hjärtefrågor 601, Demokratiutveckling , Verksamhetsutveckling , Internt stöd S:a Verksamhetskostnader Personalkostnader Baskostnader Finansiella poster Resultat

15 15

16 STATISTIK Förteckning över Unionenklubbar per den 31 december 2013 Ort Antal medlemmar **) 2012 RR - ombud *) 2012 Arboga Exova Metech 1) SAAB Aerotech 1) (452) (10) Eskilstuna m fl Alfa Laval Tumba Skogstorp 35 2 ASSA Calix 25 2 DHL 26 2 Eskilstuna-Kuriren 1) 49 2 Fuji Autotech 30 2 Fastighetsägarna 1) 17 2 Kidde Sweden AB 1 2 Logica 33 2 Outokumpu Stainless Tubular Products Torshälla 40 2 Outokumpu Nordic 14 2 Pagoden Fastighet i Eskilstuna 11 2 Riksbyggen ek för 15 2 Samres i Eskilstuna 12 2 Skanlog Lagerpartners 12 2 SOS Alarm 2 Swecon Anläggningsmaskiner 1) Svensk Mjölk 1) 23 2 Sörmlandsidrotten 1) 23 2 System Medical System AB 45 2 Tibnor 22 2 Solö 12 2 Wavin, Svenska 1) 34 2 Westermo Teleindustri Stora Sundby 50 2 Volvo i E-tuna 1) Volvo IT Mälardalen Växa Sverige

17 (1436) (60) Hallstahammar Bulten 33 2 Sandvik 86 3 Svenska Ridsportförbundet Strömsholm 24 2 TPC Components 18 2 (161) (9) Kolbäck, Kolsva, Kungsör, Köping Calesco Foil Kolbäck 13 2 INTRA Kolbäck 20 2 Finnveden Powertrain Kungsör 12 2 Strängbetong Kungsör 26 2 Transcom Kungsör Bärgslagsbladet/Arboga Tidning Köping 7 2 Getrag All Wheel Drive Köping LEAX Köping 25 2 Saferoad (Meag) Köping 1) 12 2 Sandvik Rotary Tools Köping 16 2 Tibnor Köping 66 3 Volvo Powertrain Köping Yara Köping 28 2 YIT Sverige Köping 1) (830) (38) Ramnäs, Skinnskatteberg, Surahammar, Virsbo Gunnebo Industrier Ramnäs 8 2 Bodycote Hot Isostatic Surahammar 17 2 Surahammars Bruk Surahammar 22 2 Sandvik Powdermet Surahammar 12 2 Systemair Skinskatteberg 84 3 Ruukki Sverige Virsbo 18 2 Uponor Wirsbo Virsbo 1) (268) (17) Sala AB Karl Hedin Bygghandel 6 2 LRF-konsult i Västmanland 16 2 Metso Minerals (Sala) (128) (8) Strängnäs m fl Pfizer Health Pitney Bowes Management

18 Skanska Stomsystem AB 10 2 Obethur Technologies 87 3 Menigo Foodservice 16 2 Strängnäs Åkers Sweden Åkers Styckebruk 35 2 (267) (15) Västerås ABB AcadeMedia Eductus 11 2 Ahlsell Sverige 1) 44 2 Alstom Power Sweden 76 3 Amatörteaterns Riksförbund 6 2 Anticimex 23 2 Artilabs 14 2 AQ Mekatronic 6 2 Aurubis Sweden 12 2 Balfour Beatty Rail 58 3 Bertil Björkman Bil 1) 36 2 Benteler Skultuna 23 2 Bilia 1) 51 3 Bombardier Transportation Buss & Logistik i Sverige AB 14 2 Dahl Sverige 13 2 Comital Skultuna 9 2 Edita 21 2 ELE 1) 28 2 Enics Sweden 56 3 Etteplan Industry 1) Force Technology Sweden 1) HFG Sverige AB 36 2 ICA InfoCare Nord 1) Inspecta Sweden 17 2 Logica 91 3 M4 Gruppen 55 3 Martin & Servera 86 3 Mälardalens Bostadsrättförvaltning 8 2 Menigo Food Service Scandinavia 21 2 Mälarhamnar 15 2 Nuvia Nordic 27 2 Prolog 1)

19 Rema Control Sweden 1) 14 2 Riksbyggen Ekonomicenter 81 3 Schenker 1) 25 2 SOS Alarm 76 3 SPF Mälardalen FK 1) Twindej AB 9 2 Unionen Mälardalen 15 2 Ugnsbolaget Tabo 10 2 V-TAB Västerås 22 2 Westinghouse Electric Vestmanlands Läns Tidning 3 2 Västerås Flygplats 16 2 VLT Mediasäljare 19 2 Västerås Lokaltrafik 2 2 Västmanlandsmusik 17 2 (3815) (137) Medlemmar i klubb Allmänna gruppen 9507 Totalt antal medlemmar **) Yrkesverksamma medlemmar. *) Räknat enligt stadgarna på medlemsantalet den 31 december ) Riksklubbar inom Unionen Mälardalen 19

20 Kurser och seminarier Tillfälle för aktiviteten Ort Antal deltagare Aktivt lönearbete med lönekartläggning Kungsör 26 Att prestera på topp - Kajsa Västerås 310 Bergqvist Att stå stadigt i en föränderlig Västerås 975 värld Att tro på sig själv -gör skillnad Västerås 29 Avtalskonferens Eskilstuna 11 Avtalskonferens Hallstahammar 8 Avtalskonferens Köping 10 Avtalskonferens Strängnäs Inställd Avtalskonferens Västerås 18 Avtalskonferens Västerås 6 Facklig grundkurs light för Västerås 8 arbetsplatsombud Facklig grundkurs light för Västerås 14 arbetsplatsombud Facklig grundkurs för förtroendevalda Kungsör 32 Facklig grundkurs för förtroendevalda Kungsör 27 Glädjerevolutionen Eskilstuna 10 Glädjerevolutionen Västerås 30 Medlemsmöte för val av regionrådsombud Västerås 23 Medlemsutbildning på Cinderella Västerås 76 Omorganisation MBL/LAS i Kungsör 33 praktiken Regionråd Västerås 68 Unionens Ledarutvecklingsprogram Kungsör 24 Unionens Ledarutvecklingsprogram Kungsör 21 Unionens Ledarutvecklingsprogram Kungsör 23 för klubbordföran- den Vuxenmobbing på jobbet Västerås 45 Värvningskurs Eskilstuna Inställd Värvningskurs Västerås Inställd Totalt antal deltagare

21 21

22 22

23 23

24 Ring Unionen Vi svarar på alla dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet mån-fre Du hittar också svar på unionen.se 24

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer