Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland"

Transkript

1 Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014

2 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6 Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö... 7 Aktivt lönearbete...8 Lönekartläggning...9 Förhandla för bättre arbetsmiljö Omorganisation MBL/LAS i praktiken...11 Träningsläger för förhandlare...12 Bolagsstyrelseutbildning...13 Unionens ledarutvecklingsprogram (LUP) Praktisk information...15 Webbutbildningar PREVENT-utbildningar TRR, PTK & TCO-utbildningar Klubbens utbildningsplanering Klubbanpassade aktiviteter Utbildningskalender innehållsförteckning

3 Grattis! Du är förtroendevald! Att vara förtroendevald och representera medlemmarna är både en rolig och betydelsefull uppgift. Därför är det viktigt att du får det stöd du behöver. Unionens fackliga utbildningar syftar till att rusta dig för din roll. På utbildningarna får du, utöver rena faktakunskaper, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra förtroendevalda. Alla Unionen Värmlands utbildningar finns samlade i en och samma katalog. Här hittar du de första utbildningarna du behöver som ny förtroendevald i klubben eller som arbetsplatsombud. Det finns också utbildningar för dig som har jobbat fackligt ett tag. Även i årets katalog kan du välja ur ett antal av våra samarbetsregioners utbildningar. Detta för att öka möjligheten för dig som är förtroendevald att kunna delta på utbildningarna med flera datum att välja mellan, så att det lättare ska kunna passa dig i tid. Men i första hand vill vi att du väljer de utbildningar som genomförs i Värmlands region. På sidorna kan ni överskådligt planera hela klubbstyrelsens utbildningsbehov. Hela förbundets utbildningar finns på unionen.se. Vi hoppas att du hittar den utbildning som passar just dig. Välkommen! inledning 3

4 Fortsättningskurser Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens utbildningar är en viktig del i din kompetensutveckling. De skapar goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg och stark i din roll. Utbildningarna ger dig den kunskap du behöver och är samtidigt en mötesplats för gemenskap och inspiration. För att kunna starta upp ditt fackliga arbete på ett bra sätt finns utbildningar som vi ser som en grundplattform. När du har varit igång ett tag är det dags att bygga på din kompetens med någon av Unionens fortsättningskurser. Särskilt om du ingår i en förhandlingsdelegation, löneförhandlar eller är ordförande. När du börjar bli mer erfaren och vill fylla på med ytterligare kunskaper erbjuder vi fördjupningskurser. Behöver du hjälp med att planera din utveckling kontakta oss på ditt regionkontor. På sidorn får du hjälp med er utbildingsplanering för klubbstyrelsen. Grundkurser: Facklig grundkurs Nycklar i framgångsrik kommunikation Bättre arbetsmiljö (BAM) Fortsättningskurser: Aktivt lönearbete Lönekartläggning Förhandla för bättre arbetsmiljö Omorganisation MBL/LAS i praktiken Träningsläger för förhandlare Fördjupningskurser: Bolagsstyrelseutbildning Unionens Ledarskapsutbildning (LUP) TCO - utbildningar Grundkurser Fördjupningskurser

5 Facklig grundkurs för förtroendevald Viktig kunskapsbas för dig som är ny i rollen Utbildningen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag och innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga utbildningar. En kunskapsbas som alla förtroendevalda bör ha. Vi utforskar de olika fackliga områdena genom diskussioner, fallstudier och föreläsningar. Ur innehållet y Svenska modellen i arbetslivet: parter, roller, rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet y Påverkan genom förhandlingar: olika slags förhandlingar, samverkan medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen, förändringsprocesser y Kollektivavtal: samverkan lag och avtal, allmänna anställningsvillkor, löneavtal och lönearbete Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Utbildningen är internat 3 dagar. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Facklig grundkurs finns även som webbutbildning, mer information hittar du under Facklig grundkurs på webben på unionen.se. Se startdatum på sid 17. FÖRKUNSKAPER Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny som förtroendevald i klubb och till dig som är arbetsplatsombud. Inga förkunskaper krävs. Datum PLATS, Ort Sista anmälningsdag 8-10 april selma Spa+, Sunne 3 mars augusti selma Spa+, Sunne 24 juli GRUNDkurs 5

6 Nycklar i framgångsrik kommunikation Så säkrar du att ditt budskap går fram Utbildningen ingår i Unionens grundutbud och riktar sig till alla förtroendevalda oavsett uppdrag. Du får möjlighet att fördjupa din kompetens i kommunikation, ett värdefullt verktyg i dialogen med både medlemmarna och arbetsgivaren. Vi går igenom de nycklar som leder till framgångsrika möten såväl mellan individer som i grupper. Ur innehållet y Skapa medvetenhet om skillnaden mellan jag och du y Att möta och att leda y Planering för framgångrika möten Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Utbildningen är internat lunch - lunch. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. FÖRKUNSKAPER Utbildningen riktar sig till samtliga förtroendevalda. Inga förkunskaper krävs. Datum Ort, region Sista anmälningsdag mars (lunch-lunch) Rimforsa (Linköping), Öst 2 mars oktober (lunch-lunch) Norrköping, Öst 30 september 6 GRUNDkurs

7 Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö Kunskap och inspiration för dig som är ny i rollen Utbildningen ger dig metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig även till dig som är chef med arbetsmiljöansvar. Ur innehållet y Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet y Arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle y Metoder för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö, hindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden Utbildningsavgiften ska bekostas av din arbetsgivare, se Arbetsmiljölagen kap 6 paragraf 4 om rätt till utbildning för skyddsombud. I detta ingår även att arbetsgivaren står för resa, kost och eventuell övernattning. FÖRKUNSKAPER Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny som arbetsmiljöombud. Inga förkunskaper krävs. information Har du frågor kring anmälningen kontakta Unionen Bergslagens utbildningsadministratör Annelie Olstrin tel Datum Ort, ansvarig region Sista anmälningsdag jan + 11 febr Linköping, Öst 6 januari maj sunne, Bergslagen 15 april sept + 14 okt Norrköping, Öst 7 september okt + 5 nov Örebro, Bergslagen 30 september GRUNDkurs 7

8 Aktivt lönearbete Den lokala löneprocessen Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om den lokala löneprocessen och en introduktion till arbetet med lönekartläggning och vänder sig till dig som löneförhandlar. Du får lära dig hitta underlag och argument i löneavtal, årsredovisningar och i annan ekonomisk information. Vi ger dig även kunskap om hur du skapar dialog med medlemmarna så att du kan företräda dem på ett förtroendefullt sätt. Ur innehållet y Lönebestämmelser och praxis y Utvecklingssamtal och lönesamtal y Ekonomiskt inflytande y En modell för den lokala löneprocessen y Introduktion till lönekartläggning y Handlingsplan för jämställda löner y Balans- och resultaträkning y Dialogen med medlemmarna Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Utbildningen är internat 3 dagar. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Förkunskaper Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Datum Ort, region Sista anmälningsdag 1-3 april kungsör, Mälardalen 28 februari maj sunne, Värmland 9 april 8 FORTSÄTTNINGSKURS

9 Lönekartläggning Jämställda löner Hur kan vi jämföra arbeten? Vad innebär samverkan? Hur kan du undvika de vanligaste fallgroparna? Vi går igenom grunderna i hur du upptäcker och rättar till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Utbildningen vänder sig till dig som löneförhandlar eller medverkar i lönekartläggningen på företaget. Ur innehållet y Diskrimineringslagen: vilka krav ställs och vad regleras inte i lagen y Kollektivavtalen om jämställda löner y Metoder för kartläggning y Arbetsvärdering y Handlingsplan Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Förkunskaper Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Datum Ort, region Sista anmälningsdag 27 maj örebro, Bergslagen 28 april 23 september norrköping, Öst 1 september 7 oktober örebro, Bergslagen 9 september fortsättningskurs 9

10 Förhandla för bättre arbetsmiljö Kombinera arbetsrätt och arbetsmiljölagen Utbildningen ger dig nya verktyg och former för samarbete mellan klubb och arbetsmiljöombud. Vi kombinerar arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Målsättningen är att du i förhandling och dialog med arbetsgivare på ett ännu bättre sätt ska kunna ta tillvara medlemmarnas intressen. Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald i klubben och till arbetsmiljöombud där det finns klubb. Ur innehållet y Samverkan i enlighet med arbetsmiljölagen y Samarbete mellan förtroendevalda med förhandlingsmandat och arbetsmiljöombud y Förhandlingsmodeller Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Utbildningen är internat 2 dagar. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Förkunskap Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Datum Ort, region Sista anmälningsdag november örebro, Bergslagen 21 oktober 10 FORTSÄTTNINGSKURS

11 Omorganisation MBL/LAS i praktiken Rätt argument vid rätt tillfälle Lär dig mer om hur MBL och LAS fungerar i praktiken. Vi går igenom hur lagarna tillämpas genom hela händelseförloppet vid en omorganisation med uppsägningar som följd. Lagtexternas teori omsätter vi till praktiska övningar och konkreta diskussioner. Utbildningen är aktuell och användbar oavsett konjunktur och vilken situation företaget befinner sig i. Ur innehållet y Klubbens förberedelser inför en omorganisation y MBL och LAS som stöd för klubben y Praktisk träning argument vid förhandlingar Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Utbildningen är internat 3 dagar. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Förkunskaper Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Datum Ort, region Sista anmälningsdag maj kungsör, Mälardalen 16 april 30 sept-2 okt sunne, Värmland 25 augusti 4-6 november norrköping, Öst 13 oktober fortsättningskurs 11

12 Träningsläger för förhandlare Utveckla din roll som förhandlare Under utbildningsdagarna går vi igenom hela processen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer där vi jobbar med både förhandlingsarbetet och din roll som förhandlare. Ur innehållet y Vad kännetecknar en bra förhandling? y Rollen som förhandlare y Jag som förhandlare y Förhandlingen som en process Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Utbildningen är internat 3 dagar. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Förkunskaper Unionens fackliga grundkurs eller motsvarande och erfarenhet av rollen som förtroendevald. Datum Ort, region Sista anmälningsdag 5-7 maj örebro, Bergslagen 7 april november sunne, Värmland 7 oktober november norrköping, Öst 3 november 12 FORTSÄTTNINGSKURS

13 Bolagsstyrelseutbildning Stärk dig i rollen som bolagsstyrelserepresentant Som facklig representant i bolagsstyrelsen bidrar du till företagets utveckling men du har också ett särskilt ansvar gentemot de anställda. Genom dig kan de påverka beslut som rör företaget och därmed också deras egen framtid. För att göra ett bra jobb måste du ha kunskaper och veta hur du på bästa sätt utnyttjar möjligheterna att påverka strategiska beslut. syftet Utbildningen ska stärka dig i rollen som bolagsstyrelserepresentant och ge vägledning i hur du mer aktivt kan delta i styrelsens arbete. Vi varvar teori med diskussioner och träning i strategiskt fackligt arbete, med företagsutveckling som mål. Utbildningen är f-märkt, vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Meddela din arbetsgivare senast två veckor i förväg. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Förkunskaper Utbildningen vänder sig till dig som är Unionenmedlem och som ingår som ordinarie ledamot eller suppleant i bolagets styrelse. Datum Ort, ansvarig region Sista anmälningsdag 29 september hallsberg, Bergslagen 1 september FÖRDJUPNINGSKURS 13

14 Unionens Ledarutvecklingsprogram (LUP) Utveckling för klubbordförande och vice klubbordförande Grunden för att du som klubbordförande ska vara en bra facklig ledare börjar med att vara trygg som individ och därmed trygg i din roll som klubbordförande. Genom en ökad självinsikt om hur du kan leda dig själv, kan du också med större lätthet leda arbetet i klubbstyrelsen. Du behöver också ta reda på vad du behöver göra för att utvecklas i ditt ledarskap. Målet är att du efter genomförd utbildning ska: y Känna en större trygghet i dig själv och i din roll som klubbordförande y Ha kunskap om det coachande samtalet och dess olika delar y Ha utvecklat din förmåga att genomföra samtal och ge feedback y Ha tillgång till en uppsättning verktyg som kan hjälpa dig i din roll Utbildningen är inte f-märkt men Unionen ersätter eventuell förlorad arbetsinkomst. På sidan om praktisk information kan du läsa mer. Utbildningen är internat dagar. förkunskaper Utbildningen vänder sig enbart till ordförande och vice ordförande i klubbstyrelsen med erfarenhet av rollen. Datum Ort, region Sista anmälningsdag 4-5 mars mars + 8 april Vingåker, Öst 9 februari 14 FÖRDJUPNINGSKURS

15 Praktisk information F-märkt Vid varje utbilding anges om den är f-märkt eller inte. F-märkning av utbildning innebär att du som är förtroendevald har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner när du går utbildningen, enligt 6 & 7 Förtroendemannalagen. Detta gäller under förutsättning att: y Det finns kollektivavtal på arbetsplatsen y Förtroendemannen är vald/utsedd y Förtroendemannen är anmäld till arbetsgivaren som facklig förtroendeman y Att ledighetsansökan är gjord i god tid enligt 3 & 5 Studieledighetslagen Kostnader Eventuella resekostnader betalas av Unionen, efter ifylld reseräkning som delas ut på respektive utbildning. Förlorad arbetsinkomst För de utbildningar som inte är f-märkta betalar Unionen för förlorad arbetsinkomst om du får löneavdrag. Ersättningens storlek grundar sig på din månadsinkomst. Din arbetsgivare måste då intyga på en särskild blankett att du får löneavdrag. Blanketten Ledighetsintyg finns på unionen.se, sök efter dokumentnamnet i sökrutan, så kommer du till en nedladdningsbar pdf-fil. utbildningsintyg Samtliga deltagare får efter avslutad utbildning ett utbildningsintyg. Anmälan Anmälan till Unionens utbildningar gör du på unionen.se under Kurser och aktiviteter, sök främst på region Värmland om det är här du har din arbetsplats. Frågor om Unionen Värmlands utbildningar sänds till PRAKTISK INFORMATION 15

16 Webbutbildningar Korta utbildningar på tid som passar dig Har du svårt att komma iväg på Unionens utbildningar och seminarier? Prova att gå en utbildning på webben! Utbildningarna är gratis och det enda som krävs, förutom din tid, är en dator och ett par hörlurar. Du hittar dessa utbildningar på Arbetstid - stöd för att ta tag i arbetstidsfrågor Ändrade arbetstider, övertid, beredskap, scheman och andra arbetstidsfrågor skapar diskussioner på många arbetsplatser. Vad är det egentligen som gäller? För att må bra på och av arbetet behövs en bra balans mellan arbete, fritid och vila. I den här utbildningen får du som förtroendevald handfast träning i olika arbetstidsfrågor genom interaktiva praktikfall. Du får också tips och råd från en av Unionens arbetstidsexperter, Bo Sjösten. Utbildningen tar ca minuter. Du startar utbildningen vid tid som passar dig, ingen anmälan behövs. Förhandla lön tips inför löneförhandlingarna När ramarna i de centrala avtalen är klara är det dags att förverkliga innehållet på hemmaplan. Utbildningen är ett stöd för dig som är förtroendevald och löneförhandlar. Du får tips på förberedelser innan löneförhandlingen, hur argument kan bemötas och vad som ska göras när förhandlingen är klar. Utbildningen tar ca 30 minuter. Du startar utbildningen vid tid som passar dig, ingen anmälan behövs. Ställ frågan en utbildning om medlemsvärvning Utbildningen är för dig som vill bli bättre på att värva medlemmar. Genom interaktiva praktikfall får du möjlighet att träna på mötet med potentiella medlemmar, undvika återvändsgränder i samtalet, fundera på de bästa argumenten och hur du bemöter vanliga invändningar. Under utbildningens gång får du tips och återkoppling på dina val av Unionens värvningsexpert Kenneth Hedman. Utbildningen tar ca 30 minuter. Du startar utbildningen vid tid som passar dig, ingen anmälan behövs. 16 utbildningskatalog

17 Webbutbildningar Facklig grundkurs Facklig grundkurs på webben är för dig som nyligen har fått uppdrag i klubbstyrelsen och vill studera under lite mer flexibla former och inte vara bunden till tid och plats. Utbildningen sker helt på distans i Unionens virtuella lärmiljö där du får handledning, diskuterar med andra utbildningsdeltagare och tar del av utbildningens innehåll. ur innehålletål y Förtroendemannarollen och klubbstyrelsens arbete y Unionens demokratiska uppbyggnad y Kollektivavtal y Medlemsvärvning y Orientering i lag och avtalsfrågor Praktisk information praktisk information Kursen är webbaserad, dvs inga sammankomster. En handledare finns tillgänglig under hela utbildningstiden. Beräknad tidsåtgång är ca 12 timmar fördelat på 6 veckor (t ex 12 mars - 22 april). Genomgångar varvas med intervjuer, övningar, inlämningsuppgifter och diskussioner med andra kursdeltagare. För att gå en webbaserad utbildning krävs en viss datorvana och en dator med relativ snabb internetuppkoppling (minst 512Kbit/s). Startdatum 2014 y 12 mars y 28 april y 10 september y 3 november Inga kostnader tillkommer. Utbildningen kräver tillgång till: y Dator med ljudkort, högtalare eller hörlurar y Internetuppkoppling (bredband eller motsvarande) Mer information och anmälan till ovanstående utbildning finns på UtbildningsKATALOG 17

18 Prevent - Extern arbetsmiljöutbildning För dig som är skyddsombud/arbetsmiljöombud så finns utbildningar för dig hos Prevent. Alla skyddsombud/arbetsmiljöombud behöver minst en grundutbildning för sitt uppdrag. Prevents grundutbildning BAM/Bättre Arbetsmiljö och mycket mer hittar du på För dig som är arbetsmiljöombud -AMO- finns bland annat följande utbildningar hos Prevent:... Grundutbildning - BAM/Bättre Arbetsmiljö... Distansutbildning - BAM/Bättre Arbetsmiljö... Webbutbildningar - Bättre vardag - Din arbetsplats i handeln - Säker i butik... med flera OBS! Alla AMO ska genomgå grundutbildningen BAM och kostnaderna betalas av arbetsgivaren. Du har rätt att delta på betald arbetstid. Du ska ha ett godkännande av närmaste chef om deltagande vid utbildningar, senast 2 veckor innan utbildningstillfället startar.

19 Externa utbildningar TRRs utbildning Att vara facklig representant vid uppsägningar riktar sig till dig som är facklig företrädare både på tjänstemanna- och arbetarsidan. Vi diskuterar vad du ska tänka på när du för fram budskapet, på stormötet eller ansikte mot ansikte. Vilka reaktioner kan du förvänta dig och vilka är de vanligaste frågorna? Kontakta Trygghetsrådet i Karlstad för mer information på växeltel , eller via webbsidan Förutom de utbildningar som Unionen genomför lokalt och centralt, finns även grund- och fortsättningsutbildningar för förtroendevalda hos PTK. Du hittar dem på På webbsidan finns också mycket material att ladda ner gratis för dig som är:... Klubbordförande... Försäkringsinformatör... Bolagsstyrelseledamot TCOs utbildningsverksamhet Fackliga Akademin vänder sig till dig som har goda fackliga kunskaper och stor erfarenhet som förtroendevald. Utbildningarna håller högsta kvalité och ger dig som deltagare en fördjupad facklig utbildning på högskolenivå. Unionen har ett fåtal platser på utvalda TCO-utbildningar. Mer information och anmälan hittar du på UtbildningsKATALOG 19

20 Klubbens planering Facklig grundkurs BAM Bättre arbetsmiljö Nycklar i framgångsrik kommunikation Omorganisation MBL/LAS i praktiken Aktivt lönearbete Lönekartläggning Förhandla för bättre arbetsmiljö Träningsläger för förhandlare Ledarskapsutbildning, LUP Bolagsstyrelseutbildning Valberedarutbildning Unionens fackliga grundkurs är basutbildningen som alla förtroendevalda i klubben bör gå. För den krävs inga förkunskaper. För att tillgodogöra sig övriga utbildningar bör man ha viss grundläggande kunskap eller erfarenhet av det fackliga uppdraget. Kontakta regionkontoret om ni är osäkra på nivån och vad som behövs. Ni bestämmer själva hur ni lägger upp utbildningsplaneringen i klubben, men det är alltid klokt att ha någon form av plan. Förutsättningar och behov varierar - utgå från hur det är hos just er. Inom vilka områden är klubbens kompetens god? Finns det ämnen där det behövs påfyllning med färska kunskaper för att underlätta det fackliga arbetet? Om ni till exempel brukar ha det extra tufft i samband med löneförhandlingar kan det vara klokt att låta flera ledamöter gå Aktivt lönearbete, så blir det lättare att hjälpas åt. Tänk på helheten och sprid utbildningsdeltagandet så att inte ett litet fåtal funktionärer sitter med alla specialkunskaper. Här visar vi ett par påhittade exempel på hur man kan åskådliggöra klubbens kompetensinventering och planering. Använd dem som inspiration och utveckla ert eget arbetssätt. Ta gärna stöd av klubbens kontaktombudsman för att komma igång. EXEMPEL Utbildningsmål i vår klubb: Alla i styrelsen ska ha gått facklig grundkurs inom 1 år från man blev vald (även suppleanter)! Minst 2 i styrelsen ska ha gått löneförhandlarutbildning. Inte längre tillbaka i tiden än 3 år. Minst 2 i styrelsen ska ha gått MBL/LAS-utbildning. Inte längre tillbaka i tiden än 3 år. Alla i valberedningen ska ha gått valberedarutbildning! Osv utbildningskatalog

21 Klubbens utbildningsmatris Utbildning Vem Har gått? Ska gå - när? Facklig grundkurs Pia hösten 2013 ganska färskt, inte aktuellt nu Kalle våren 1998 behöver fräschas upp, hösten 2013 (med Anna) Anna (ny) aldrig hösten 2014 (med Kalle) osv... Aktivt lönearbete Pia aldrig brådis! våren 2014 KLUBBENS MATRIS EXEMPEL Kalle våren 1999 behöver fräschas upp, våren 2014 Anna (ny) aldrig inte aktuellt nu osv... Utbildning Vem Har gått? Ska gå - när? UtbildningsKATALOG 21

22 Klubbanpassade utbildningar Krånglande löneprocess, omorganisation eller andra utmaningar på arbetsplatsen? Behöver ni inspiration och ny energi för att få fart på klubbarbetet? Vill ni anordna en medlemsutbildning eller informationsmöte om Unionen på arbetsplatsen eller i annan lokal? Här är några exempel på utbildningar, seminarier och aktiviteter som vi regionalt kan erbjuda i samarbete med klubben: y Utbildning i löneprocess för förtroendevalda y Utbildning i lönesamtal för medlemmar y Medlems- och värvningsaktiviteter y Förberedelsehjälp till aktiviteter under Unionenveckorna y Styrelseutbildning i MBL, LAS och andra viktiga och aktuella områden y Försäkringsseminarium y Workshop om klubbens viktigaste frågor - för styrelsen eller hela klubben y Lönekartläggning på vår arbetsplats. Vad får klubben och medlemmarna ut av att den genomförs? y Boka en ombudsman eller försäkringsinformatören från Unionenkontoret i Värmland till klubbens årsmöte Hör av dig! -till klubbens ombudsmannakontakt eller till regionkontoret med önskemål. Vi hjälps då åt att skräddarsy utbildningar och/eller aktiviteter till er klubb, e-post 22 utbildningskatalog

23 Utbildningskalender 2014 för förtroendevalda i värmland januari februari mars april maj juni BAM, del 1 (Linköping) vecka 6: 4-8 UNIONEN-VECKA 11 BAM, del 2 (Linköping) 4-5 LUP, del 1 (Vingåker) LUP, del 2 (Vingåker) nycklar i framgångsrik kommunikation (Rimforsa/ Linköping) 1-3 aktivt lönearbete (Kungsör) 7 REGIONRÅD/ ÅRSMÖTE UNIONEN VÄRMLAND 8 LUP, del 3 (Vingåker) 8-10 Facklig grundutbildning (Sunne) 5-7 träningsläger för förhandlare (Örebro) BAM (Sunne) aktivt lönearbete (Sunne) omorganisation MBL/LAS (Kungsör) 27 lönekartläggningsutbildning (Örebro) juli augusti september oktober november december Facklig grundutbildning (Sunne) vecka 38: UNIONEN-VECKA 23 lönekartläggningsutbildning (Norrköping) 29 bolagsstyrelseutbildning (Hallsberg) BAM, del 1 (Norrköping) 30 sept- 2 okt omorganisation MBL/ LAS (Sunne) 7 lönekartläggningsutbildning (Örebro) 14 BAM, del 2 (Norrköping) nycklar i framgångsrik kommunikation (Norrköping) BAM, del 1 (Örebro) 4-6 omorganisation MBL/LAS (Norrköping) 5 BAM, del 2 (Örebro) träningsläger för förhandlare (Sunne) förhandla för bättre arbetsmiljö (Örebro) träningsläger för förhandlare (Norrköping) Krafter utöver det vanliga. På jobbet. UtbildningsKATALOG 23

24 Frågor? Kontakta din region! E-post eller ring Bryggaregatan Karlstad

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer