Nära dig. Norrbotten. Guldnappen En tidning till dig som är medlem i Unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen"

Transkript

1 Nära dig No: Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli arbetsmiljöombud sidan 4 Rätt lön vid LKAB sidan 11 Guldnappen 2012 Under perioden 16 januari - 4 mars är alla medlemmar välkomna att nominera sin arbetsplats. För att kunna vinna Guldnappen krävs förutom en bra motivering också kollektivavtal med Unionen samt en jämställdhetsplan. Föräldravänligt arbetsliv När arbetslivet är föräldravänligt är det lätt att kombinera arbetsliv och föräldraskap, till exempel: Inga möten på kvällar och morgnar och inga onödiga resor och övernattningar. Inga intressekonflikter mellan arbetet och familjen. Möjligheterna till en bra löneutveckling och karriär är desamma som innan man fick barn. Arbetsgivarna frågar inte under anställningsintervjun om man tänker skaffa barn. Även män uppmuntras att ta ut föräldraledighet. Läs mer och nominera på

2 2 Tankar inför våren En månad in i 2012 har vi summerat ett bra år 2011 med betydligt ljusare arbetsmarknad och då allt fler sett nyttan med ett fackligt medlemskap. Under januari har vi genomfört inte mindre än 4 aktiviteter och utbildningar för medlemmar och vi ser fram emot ett spännande vår. Unionens kongress genomfördes i höstas då verksamheten fyra år framåt fastställdes. Handlingsprogram, politisk plattform för kompetensutveckling, beslut om 174 motioner, m m. Norrbottens motion om förslag till ett medlemskap för studerande i Unionens namn gick igenom. Avtalsrörelsen resulterade i ett nytt avtal innan jul. Som ni vet, i motvind med turbulens i både ekonomi och osäkerhet i omvärlden under förhandlingarna. Och vi fick ett bra avtal för medlemmarna inom industrin, vilket är det som också ska vara märkessättande för övriga branscher. Ett avtal som ger möjlighet till reallöneökningar, innehåller individgaranti och höjning av lägstlönerna och där föregående avtals kompetensutvecklingsöverenskommelse omvandlades till löneökningar. Förhandlingarna för övriga branscher fortsätter under våren. Klubbarnas årsmöten ska enligt stadgarna hållas senast 28 februari. I samband med klubbarnas årsmöten har regionen i år beslutat bjuda klubbarnas medlemmar på bio. Läs mer på unionen.se/norrbotten. Regionens årsmöte, Regionrådet, hålls den 19 april i Luleå. Vi tror det blir en intressant dag med bland annat inbjuden föreläsare, diskussion om vår verksamhet och förstås val till de olika posterna inom regionen. Vi hoppas att ännu fler i år tagit tillvara sin möjlighet att påverka verksamheten genom att föreslå en person du tycker passar som Unionens representant. Slutligen är det roligt att vara med i ett förbund som växer! Över en halv miljon medlemmar i landet, i Norrbotten är vi nästan ! Regionstyrelsen genom Sonja Johansson, ordförande Unionen Nära dig kommer till dig som är medlem i Unionen och arbetar i Norrbotten. Här finner du information om verksamheten i Norrbotten och andra aktuella frågor. Tipsa oss gärna om vad du vill se i tidningen! Unionen Nära dig utges av: Unionen, Varvsgatan 53, Luleå E-post Ansvarig utgivare Roger Andersson Redaktör Siw Kalliostenmaa Tryck Sörmlands Grafiska Utgivning Februari 2012 Foto Lena Granefelt, Sune Fridell, Unionens egna bilder Riksdagsmannaträff Måndag 9 januari hade regionstyrelsen i Norrbotten sin årliga träff med länets riksdagsledamöter. Syftet med mötet är att skapa kontakter med våra regionala företrädare i riksdagen och föra fram de frågor som är viktiga för oss som arbetar och lever i Norrbotten. Alla riksdagsledamöter som sitter på norrbottensmandat bjuds in till träffen och i år deltog Johan Johansson (M), Siv Holma (V), Karin Åström (S), Tomas Nilsson (S-ersättare för Fredrik Lundh Sammeli) och Sven-Erik Bucht (S). En av de frågor vi i Unionen betraktar som viktigast är givetvis arbetslösheten och då särskilt bland ungdomar. Enigheten är stor bland politikerna om att det är ett problem, men inga lösningar presenterades. Vänsterpartiet vill motverka tillfälliga anställningar som bidrar till lönedumpning och Socialdemokraterna talar för utökade möjligheter till kompetensutveckling. Moderaterna anser att lösningen ligger i att förenkla regelverket för företagare och göra det med lönsamt att driva företag. Samtalet handlade även till stor del om infrastruktur i allmänhet och Norrbotniabanan i synnerhet. Glädjande är att EU väntas fatta beslut om Transeuropeiska transportnätet och klassa Norrbotniabanan som en del av detta, och därmed bli en viktig pusselbit i ett större perspektiv. Ett annat område som diskuterades är den Public Serviceutredning som pågår och skall presenteras till sommaren. Politikerna från S och V hade gärna sett en tvärpolitisk parlamentarisk utredning istället för en tjänstmannautred-

3 Fler tillsvidareanställda vid Radiotjänst i Kiruna 3 Radiotjänst har under flera år haft timanställda i olika omfattning som arbetat med at ringa presumtiva kunder i form av företag samt privatpersoner på dagtid. Anställningarna har varat mellan september fram till jul och sedan från januari till och med juni. Under julveckorna och sommaren har de flesta jobbat kvällstid med att ringa presumtiva kunder. Vi i klubbstyrelsen tyckte att denna grupp bör permanentas, med tillsvidare anställningar eftersom detta projekt varat i flera år. Efter många påstötningar och diskussioner fick vi arbetsgivaren att hålla med om att det var en bra idé. Från och med 1 september kan vi stolt från klubbstyrelsen konstatera att vi har en grupp på 17 personer med tillsvidareanställning som beror på klubbens idoga arbete. Gruppen kommer att utökas med ytterligare 5 personer inom kort. Nära Dig pratar med Madeleine Sidmalm, en av dem som fått Maria Mård, klubbordförande ning. Skälet är att politiker som deltar i utredning är bättre insatta i frågan och därmed fattar klokare beslut. Olika länder har olika system för avgift för public service. Gemensamt för våra grannländer är dock att public service betraktas som en viktig samhällsfunktion. Nästa fråga var processen för att få tillstånd till gruvbrytning. Alla riksdagsledamöter är eniga om att systemet måste ses över för att förkorta handläggningstiderna för att inte omöjliggöra investeringar för att tillståndsprövningen tar för lång tid. Miljöprövningen är även fortsatt av största vikt. tillsvidareanställning. Hur länge har du arbetat vid Radiotjänst? - Totalt 1½ år, varav ett år i daggruppen med telemarketing. Vad arbetar du med? - Jag arbetar till största delen med telemarketing mot företag och privatpersoner, men även med backup för kundtjänst. Hur arbetade du tidigare? - Vi fick periodanställningar på 75% som varade från september till december, med uppehåll över julveckorna och sedan från januari till juni. Vi var tvungna att söka om våra jobb för varje period. Arbetstiden var fast, med 30 minuter lunch. Vi hade timlön och tjänade inte in semesterdagar utan fick semesterersättning på lönen. Istället. Hur arbetar du nu? - Idag är vi tillsvidareanställda på 75% med månadslön. Vi tjänar in semesterdagar och har möjlighet att flexa som alla andra. Vi har även mer varierade arbetsuppgifter och får kompetensutveckling, något vi inte hade möjlighet till tidigare. Vad tycker Unionen? Kompetensutveckling är en nyckelfråga. Mer kompetensutveckling för fler skapar konkurrenskraft och ökar rörligheten på arbetsmarknaden samtidigt som det ger öppningar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Kompetensutveckling bör betraktas som en investering som kan avskrivas över tid, som inköp av maskiner. Unionen har många förslag för en konkurrenskraftig näringspolitik, dessa kan du läsa mer om på Roger Andersson, regionchef Vilken skillnad gör det för dig att ha en tillsvidareanställning? - Det känns tryggare, speciellt när man har lån och inte behöver söka om sin tjänst. Det är även skönt att kunna planera ledighet och ta ut semesterdagar. Jag känner mig mer värd, uppskattad och sedd som tillsvidareanställd. Jag känner även mer tillhörighet och ansvar för företaget. Hur trivs du på Radiotjänst? - Jag tycker det är en bra arbetsplats med möjlighet till utveckling och bra kamrater. Vi har ett öppet klimat mellan chefer och anställda. Och Public Service är viktigt! Vad tänker du kring klubben och medlemskap i facket? - Det känns tryggt med en klubb och den personliga kontakten. Utan den lokala klubben hade vi kanske varit kvar som timanställda, eller inte alls. Genom facket kan vi påverka vår arbetssituation. Siw Kalliostenmaa Guldnappen Unionen arbetar för ett arbetsliv där det går att kombinera familje- och privatliv med arbete. Jämställdhet handlar om rättvisa mellan kvinnor och män. Alla ska ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet. Ingen ska hindras i sin karriär- eller löneutveckling för att man har eller kommer att skaffa barn. Graviditet, barnafödande och föräldraskap måste i grunden uppfattas som något positivt, utvecklade och värdefullt, inte bara av mamman och pappan utan också för samhället i stort. Nominera din arbetsplats på Gunvor Fält, ombudsman med ansvar för likabehandlingsfrågor

4 4 Förbättra din ekonomi Unionen har genom TCO fått möjligheten att som första fackförbund delta i detta unika folkbildningsprojekt i ämnet privatekonomi. Projektet genomförs med EU-medel och drivs av Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. Medverkande i projektet, som går under namnet Gilla Din Ekonomi, är flera myndigheter, organisationer och företag något som ger oss möjlighet att ta in externa föreläsare. Syftet med projektet är att öka kunskaperna som kan göra dig ekonomiskt tryggare och underlägga för dig att fatta betydelsefulla ekonomiska beslut vid olika tidpunkter i livet. Informationen är oberoende, faktabaserad och utan försäljning. I Norrbotten har vi genomfört två pilotprojekt med start i november I samarbete med klubben vid SSAB erbjuds tjänstemännen en serie om fem träffar på temat Gilla din ekonomi. Den andra grupp som fått ta del av utbildningen är våra arbetssökande medlemmar i hela Norrbotten. Här har vi anordnat tre halvdagsträffar under november-januari. Informationen under träffarna har omfattat många delar av privatekonomi, från att ta kontroll över kostnaderna, göra en budget, olika sparformer, pensionssparande och hur olika händelser i livet, som att få barn eller bli sjuk kan påverka ekonomin. Nu är det dags att erbjuda samtliga medlemmar i Norrbotten en intensiv privatekonomiskt utbildning. Under våren bjuder vi in i Gällivare och Kalix och under hösten återkommer vi med Kiruna och Luleå. Saknas din ort? Hör av dig till oss, om intresse finns kan vi anordna fler träffar! Siw Kalliostenmaa, informatör Gilla din Ekonomi Arbetsmiljöombud - ett uppdrag för dig? Som arbetsmiljöombud medverkar du till en bättre arbetsmiljö på din arbetsplats genom att delta i planeringen vid förändringar och vara en kunskapskälla för både arbetskamrater och arbetsgivare. Det är medlemmarna på arbetsplatsen som utser arbetsmiljöombudet och vi på regionkontoret hjälper gärna till med information och praktiskt stöd i den processen. Arbetsmiljöombudets uppdrag är att tillsammans med arbetsgivaren samverka kring ökad trivsel och minskade risker för ohälsa på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och förhoppningsvis ser arbetsgivaren det valda arbetsmiljöombudet som en resurs. För tjänstemän har vi sett att det ofta är stress och stor arbetsbelastning som är problemområden, även om mer fysiska problem också finns. Det är då viktigt att det finns lokala arbetsmiljöombud ute på arbetsplatserna som har en daglig uppmärksamhet på riskerna för ohälsa. Den viktigaste egenskapen hos arbetsmiljöombudet är ett gott sunt förnuft, och tillsammans med en daglig vaksamhet räcker detta långt för uppdraget. Unionen tycker det är viktigt att må bra på och av arbetet, och därför hjälper vi gärna arbetsgivaren genom att tillhandahålla relevanta utbildningar för arbetsmiljöombud. Region Norrbotten genomför därför en grundkurs (BAM Bättre ArbetsMiljö) tillsammans med region Västerbotten mars i Skellefteå. Kursen vänder sig i första hand till arbetsmiljöombud, men även medlemmar som är chefer och har en funktion i arbetsmiljöarbetet. Dessutom erbjuder vi den 23 maj ett kortare utbildningstillfälle i Luleå med praktiska tips, och i november har vi en påbyggnadskurs på Pite Havsbad. Utbildning för arbetsmiljöombud sker på betald arbetstid. Se vår hemsida för vidare information och anmälan. Patric Häggroth, Regionalt Arbetsmiljöombud

5 2012 Utbildningar och aktiviteter 5 Riv ut och spar! Vi vill ge dig som medlem eller förtroendevald i Unionen ett brett och bra utbud av utbildningar och aktiviteter som du har nytta och glädje av. Eftersom det händer saker undet året så har vi utrymme att lägga in aktuella aktiviteter eftersom, men mycket är redan inplanerat för Vi hoppas du hittar något som lockar dig och känns aktuellt och angeläget. Unionen Norrbottens kalender 2012 Unionens ledarutvecklingsprogram - LUP Under tre tillfällen (totalt 5 dagar) får du jobba med din egen utveckling och relation till dina medarbetare.programmet varvar teori med praktiska övningar kopplade till din egen verksamhet. Vad behöver jag för att känna mig trygg som chef? Grunden för att vara en bra chef börjar med att vara trygg som individ och trygg i min roll. Genom en ökad självinsikt om hur jag kan leda mig själv, kan jag också leda mina medarbetare. Hur kan jag utveckla ett coachande förhållningssätt? Grunden för ett coachande ledarskap är en god och aktiv relation till medarbetarna. Detta resulterar i större delaktighet, medarbetare som presterar mer och en bättre vardag för mig som chef. Tre tillfällen, fem dagar, under januari-mars 2011 Unionenvecka 6-10 februari Denna gröna vecka fokuserar vi på temat kompetens och vikten av att hålla sig uppgraderad i arbetslivet. Kontakta oss om du vill ha besök! Vi besöker arbetsplatser och många klubbar anordnar egna aktiviteter februari Norrbotten (och hela landet) Avtalsinformation - nya löneavtal Löpande under våren

6 6 Gemensamma årsmöten Ett erbjudande till klubbarna att hålla årsmöte och bjuda sina medlemmar på bio eller teater februari kalix, Kiruna, Piteå, Luleå Ditt försäkringsskydd genom jobbet Vi går igenom vilka försäkringar och skydd som finns i ditt kollektivavtal på jobbet, vilka olika val du behöver och kan göra. Det kan exempelvis vara om du skadar dig och om du blir sjuk och även hur dina pensionsval kan påverka framtidens inkomster För alla medlemmar. 28 februari kl boden 6 mars kl kalix Facklig grundkurs del 1 och 2 Facklig grundkurs riktar sig till dig som är förtroendevald i en klubb. I utbildningen varvas grundläggande teori om de vanligaste fackliga områdena med övningar och grupparbeten. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att komma igång med ditt fackliga uppdrag samt mars (två delar) Pite Havsbad internat Bättre Arbetsmiljö - BAM BAM vänder sig i första hand till dig som är ny som arbetsmiljöombud eller är chef med arbetsmiljöansvar, men är lämplig för alla förtroendevalda. Kursen ger dig en metod att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Arbetsmiljöombudets rätt till utbildning regleras i Arbetsmiljölagen kap mars pite Havsbad Internat Din trygghet i två kuvert Vi går igenom det viktigaste i det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten och det röda kuvertet från Collectum. Det orangea visar alla dina lagstadgade pensioner och det röda din tjänstepension ITP. Du får en helhetsbild av pensionsdelar i de två systemen och berättar hur de hänger ihop, fungerar och vilka val du bör göra. 3 april kl piteå 4 april kl luleå Förbättra din ekonomi Privatekonomisk intensivutbildning exklusivt för Unionens medlemmar genom nätverket Gilla Din Ekonomi. Faktabaserad information om din privatekonomi, ditt sparande och ditt pensionsintjänande. Du får med dig bra information och checklistor hem efter träffen. För alla medlemmar. 18 april kl Gällivare Regionråd 2012 Regionrådet är Unionen Norrbottens årsmöte och alla klubbar och arbetsplatsombud är kallade. Förutom årsmötet är det ett tillfälle att nätverka och ta del av intressanta seminarier i aktuella ämnen. 19 april luleå

7 Förbättra din ekonomi Privatekonomisk intensivutbildning exklusivt för Unionens medlemmar genom nätverket Gilla Din Ekonomi. Faktabaserad information om din privatekonomi, ditt sparande och ditt pensionsintjänande. Du får med dig bra information och checklistor hem efter träffen. För alla medlemmar 25 april kl kalix Fackligt arbete i praktiken För dig som är arbetsplatsombud eller facklig företrädare i klubb erbjuder vi en utbildning som ger dig verktyg och kunskap för att du ska känna dig trygg i din roll som förtroendevald. Det du behöver veta för att komma igång och var du hittar det du inte vet! 24 april luleå 26 april kiruna och Piteå För dig som är under 33 år Ska du ut i arbetslivet? Ska du bli sambo eller förälder? Det är exempel på händelser som kan påverka din ekonomi under lång tid. Vi hjälper dig med det du behöver veta. För alla medlemmar. 3 maj kl piteå Arbetsmiljö i praktiken Vid detta koncentrerade utbildningstillfälle, som riktar sig i första hand till arbetsmiljöombud, erbjuder Unionen information som är användbar i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Hur går en skyddsrond till? Hur kan gången för ett arbetsmiljöärende se ut? Riskbedömning, anmälan av arbetsskada och genomgång av psykosocial arbetsmiljö (Previa medverkar). 23 maj kl luleå Aktivt lönearbete del 1 och 2 Kursen riktar sig till dig som är löneförhandlare, ingår i en förhandlingsdelegation eller deltar i arbetet med lönekartläggning. Kursen syftar till att ge kunskap om hur arbetet med lönekartläggning och ett lokalt lönearbete kan gå till. Du lär dig skapa dialog med medlemmarna så att du ska kunna företräda dem på ett förtroendefullt sätt. Du lär dig också hitta underlag och argument i löneavtal, årsredovisningar och annan ekonomisk information. I kursen ingår förhandlingsövningar i form av rollspel augusti samt september Luleå internat Unionenvecka september Höstens Unionenvecka handlar om arbetsmiljö och om hur arbetsplatsen blir så bra och trivsam som möjligt för alla. Som alltid under Unionenveckan besöker vi arbetsplatser runt länet och klubbarna anordnar aktiviteter. Hör av dig om du vill ha besök! september Norrbotten (och hela landet) 7

8 8 Träningsläger för förhandlare Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald och arbetar med förhandlingsfrågor. Du tränar och utvecklar din roll som förhandlare och tar ett helhetsgrepp på förhandlingsarbetet. Vi går igenom hela förhandlingsprocessen från problemanalys till färdig lösning och återkoppling till berörda medlemmar. Du får också lösa ett antal förhandlingssituationer, där vi jobbar med både förhandlingsarbetet och rollen som förhandlare. 2-3 oktober - internat pite Havsbad Förhandlarkurs för arbetsplatsombud Kursen vänder sig till dig som är arbetsplatsombud och vill ha förhandlingsmandat. Ni bör vara två arbetsplatsombud på arbetsplatsen för detta. Kursen bygger vidare på Fackligt arbete i praktiken som genomfördes i april Här går vi in på arbetsrättsliga lagar och avtal som reglerar arbetslivet och du får de kunskaper du behöver för att företräda dina arbetskamrater i förhandlingar på arbetsplatsen. oktober - heldag luleå Förhandla med arbetsmiljöargument Denna utbildning vänder sig till dig som gått BAM - Bättre Arbetsmiljö eller Facklig grundkurs. Kursens utgångspunkt är att kombinera arbetsrättens lag och avtal med arbetsmiljölagen samt dess författningssamlingar. Målsättningen är att vi i förhandling och dialog med arbetsgivare ska på ett bättre sätt ta tillvara våra medlemmars intressen. november - internat piteå Förbättra din ekonomi Privatekonomisk intensivutbildning exklusivt för Unionens medlemmar genom nätverket Gilla Din Ekonomi. Faktabaserad information om din privatekonomi, ditt sparande och ditt pensionsintjänande. Du får med dig bra information och checklistor hem efter träffen. För alla medlemmar. hösten 2012 Höstens aktiviteter kiruna och Luleå Vi planerar mängder av utbildningar och aktiviteter för hösten där detaljerad information ännu inte är klar. Dessa presenteras i höstnumret av Nära Dig Norrbotten och på vår web from juli. F-märkta kurser Utbildning för förtroendevalda är f-märkt, vilket betyder att du på betald arbetstid kan gå utbildningar som är relaterade till ditt fackliga uppdrag. Anmälan till alla kurser och aktiviteter på unionen.se/norrbotten

9 Unionen ledarskapsprogram LUP Unionens Ledarutvecklingsprogram är en möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom personlig utveckling och att träna på ett coachande förhållningssätt. Trycket på Unionens nya utbildning för chefsmedlemmar är stort och platserna fylldes snabbt vid den kurs som startade i januari. Utbildningen omfattar 5 dagar vid 3 tillfällen. Programmet varvar teori och reflektion kring beteende och värderingar med praktiska övningar kopplade till din egen verksamhet. Grunden för att vara en bra chef börjar med att vara trygg som individ och trygg i min roll. Genom en ökad självinsikt om hur jag kan leda mig själv, kan jag också leda mina medarbetare. Ett coachande ledarskap är en god och aktiv relation till medarbetarna. Detta resulterar i större delaktighet, medarbetare som är mer motiverade, tar mer ansvar och initiativ och presterar mer. Förutom din personliga utveckling ger utbildningen dig verktyg för ett coachande ledarskap i vardagen. Det är roligt att platserna fylldes snabbt och med den positiva respons vi fått från deltagarna planerar vi redan för att erbjuda ett nytt utbildningstillfälle till hösten. Magnus Sundling, Coach och ombudsman chef 9 Vill ni bli ett av 100 företag? Anmäl er till Projekt 100 företag och hitta nya metoder för att stärka klubben! Projektet syftar till att utveckla arbetssätt och metoder för att stärka er förtroendevalda i ert värvningsarbete. Helt enkelt att göra det vardagliga klubbarbetet lättare och klubbens mandat starkare. Projektet ser till att ni får utbildning och bra möjligheter till kunskapsutbyte med andra klubbar i landet. Ni får stöd från både förbundskontoret och regionkontoret under projektets gång. Utbildningen sker i Stockholm 6-9/3 samt 17-20/4 Kontakta Ann Gustafsson på eller för mer information om 100 företag.

10 10 Superhjältar?! Som medlem i Unionen får du krafter utöver det vanliga. På jobbet. Det är huvudbudskapet i Unionens nya reklamkoncept som är tänkt att användas brett när vårt medlemskap marknadsförs framöver, oavsett om vi sedan berättar om inkomstförsäkringen, karriärtjänsterna eller möjligheten att vara med och pvåerka på arbetsplatsen. Konceptet bygger på idén att åskådliggöra styrkan av att ha medlemmar i ryggen när du vill förbättra ditt arbetsliv, oavsett om du vill vässa din lön, spetsa din kompetens eller hitta balansen mellan arbete och fritid. Denna fackliga styrka illustreras med personer i superhjältemundering på jobbet. - Om några är superhjältar så är det vi, som Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande, sa till alla förtroendevalda på kongressen i sitt inledningstal. Kampanjen sticker medvetet ut och avviker från vad som normalt väntas från ett fackförbund. Alldeles oavsett vårt nya koncept fortsätter vårt vanliga arbete för dig som enskild medlem, rådgivning, hjälp och stöd vid problem på jobbet och i förhandlingssituationer eller besök på din arbetsplats där vi pratar om frågor som lön och arbetsmiljö. Vad tycker du om det nya konceptet? Diskutera gärna på Unionen Norrbottens sida på Facebook. Facket förändras och pengarna? Kanske har du sett Facket Förändras gröna cashbox under någon av Unionens aktiviteter och funderar över vad fånga pengar har med facket att göra? Svaret är att caschboxen är ett sätt att uppmärksamma värdet av kollektivavtalet. TCO har räknat fram att kollektivavtalet har ett värde om ca kr per år för den som arbetar heltid. I summan räknas sådant som tjänstpension, övertidsersättning och semestertillägg in. Saknar din arbetsplats kollektivavtal? Kontakta oss så kommer vi gärna ut och informerar både anställda och arbetsgivare om fördelarna med kollektivavtalet. Kollektivavtal är en garanti för att just du har grundläggande schyssta villkor på jobbet! Ann Gustafsson, ombudsman

11 Unionen Norrbotten fortsatt i förbundsstyrelsen 11 Vid Unionens kongress i oktober 2011 valdes Ulrika Johansson från Luleå in i förbundsstyrelsen för nästa kongressperiod, dvs till Ulrika sitter sedan tidigare i regionstyrelsen för Unionen Norrbotten och är klubbordförande i den lokala klubben vid Gestamp Hardtech. Innan uppdraget i förbundsstyrelsen har Ulrika varit en av delegaterna i en av de två industridelegationerna som förhandlar löneavtalen. Vi gratulerar Ulrika till utnämningen och frågar vilka frågor hon brinner för och vilka fackets viktigaste frågor är - Jag brinner för att vi ska få det stora Unionen att kännas nära för alla. Vi måste lyckas hitta något som tilltalar varje enskild medlem. - Fackets viktigaste roll nu och i framtiden är att värna om våra medlemmar. Vi ska fortsätta det fantastiska arbete vi gör. Det är viktigt att vi kan förmedla vad vi gör så att alla förstår vårt värde. Tydligare lönesättning vid LKAB Unionenklubben vid LKAB har tillsammans med företaget och övriga PTK-förbund arbetat fram en gemensam Guide för prestationsutveckling och lön. Många tjänstemän vid LKAB har efterlyst en bättre motivering till varför man har den lön man har och syftet med guiden är just att få en förståelse för hur lönerna sätts. Guiden har tagits fram med hjälp av en konsult och man har försökt bryta ner LKABs övergripande mål till individnivå. Löneprocessen, dvs allt som har med lönesättning och lönerevisioner att göra, baseras på det som parterna kommit överens om i kollektivavtalet och som återfinns i nästan alla Unionens avtal. Stor vikt läggs vid regelbundna utvecklingssamtal där mål och förväntningar för individen kopplas ihop med företagets och verksamhetens mål. Parterna, företaget och facken, arbetar även med att se över lönestrukturen, hur individer och befattningar lönesätts i förhållande till varandra, och förhandlingar genomförs om varje års löneökningsutrymme allt noggrant beskrivet i guiden för att alla medarbetare ska känna till dem. Jag pratar med Sakari Alanko, klubbordförande i Kiruna och frågar vad detta kommer att innebära i praktiken. - Ja, för den enskilde innebär det att alla vet på vilka grunder lönen sätts och vad som påverkar min lön. För klubben innebär det att vi kan fokusera på lokal löneförhandling och att vi kan följa upp att alla lönesättande chefer följer samma måttstock. Vi kan även lägga mer fokus på lönekartläggning och att rätta till där någon hamnat snett i lön. Finns det några fördelar för företaget? - Absolut, målstyrningen som ingår gör att vi blir mer fokuserade på att göra rätt saker vilket gynnar verksamheten. Löneguiden på LKAB är ett bra exempel på den lokala anpassning av löneavtalet som borde göras på varje arbetsplats. Ofta krävs det en facklig motpart i form av en klubb på arbetsplatsen för att det ska vara möjligt och för att den ska bli bra även ur de anställdas perspektiv. Vill du ha hjälp med lönefrågor på din arbetsplats? Vänd dig till regionkontoret. Siw Kalliostenmaa

12 Vinn en matkasse i 3 mån Så får du snabbast service från Unionen Vid regionkontoret i Luleå finns ombudsmän som ger förhadnlingsstöd till medlemmar och klubbar i regionen. Ombudsmännen är dessutom RAMO, regionala arbetsmiljö ombud, som hjälper till med arbetsmiljö arbetet på de mindre arbetsplatserna och vår värvare arbetar med att väcka intresse för Unionen bland dem som ännu inte är med. Vår coach ägnar sig åt medlemmarnas utveckling i arbetslivet. VÄRVA EN KOMPIS Vinn färdiga matkassar i 3 månader. Vi är många i Unionen över men vill bli ännu fler. Då får vi kraft att erbjuda fler förmåner och tjänster i medlemskapet och förhandla fram bättre löner och villkor. Du som redan är medlem kan göra en insats och samtidigt tävla: Värva en kompis eller kollega, en släkting eller granne, till Unionen mellan 1 januari och 31 mars 2012 och berätta vilken maträtt som bäst beskriver ditt arbetsliv. Då kan du vinna 1 av 5 presentkort på kronor från Linas Matkasse. Presentkortet räcker till färdigpackade 5-dagarskassar varannan vecka i 3 månader. Kom ihåg att du kan locka med att vi bjuder alla nya medlemmar i Unionen på medlemsavgiften de första 3 månaderna. Det sparar din kompis eller kollega upp till 675 kronor på! Läs mer och tävla: Facket i det privata arbetslivet Norrbottensenkäten ibilaga.indd :46:51 Stort tack till dig som var med och svarade på vår enkät i början av januari! Enkäten gick till både medlemmar och ickemedlemmar och vi fick in ca 1000 svar. När detta skrivs är resultatet ännu inte sammanställt, men du kan hitta det på Vinnare i utlottningen av träningskit är Maria Nordström, Luleå Anders Sundqvist, Kalix Eva Nilsson, Luleå Grattis! Rådgivning för medlemmar och förtroendevalda Unionen Direkt - öppet telefon: mail: Rådgivning för chefsmedlemmar Unionens chefslinje tel: mail: Frågor om ditt medlemskap, uppdatering av uppgifter Unionens Medlemsregister telefon: mail: Unionens a-kassa vardagar mellan och telefon: hemsida: Unionens Inkomstförsäkring mån-fre och telefon mail: Unionen Norrbotten telefon: mail: web: unionen.se/norrbotten Varvsgatan 51, Luleå (boka tid med den du vill träffa)

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära

Din 2 15. Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Din lön 0 2 15 Marknadsmässig lön? Vi har svaret! ipad eller pensionsavtal som förmån? Nytt jobb, ny lön: Detta ska du begära Innehåll. På omslaget: Jeanne d Arc, medlem. Foto: Andreas Dybeck 3. Intervju

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook

Lars Idermark lämnar PostNord. SEKO Posten: Vi har haft ett bra samarbete. Nu kan du även hitta oss på Facebook Nummer 3 2012 Årgång 2 Information till medlemmar i SEKO Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Försäkringspengar överraskade Flera medlemmar som har råkat ut för ett olycksfall, max

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer