Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014."

Transkript

1 Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december Kretsstyrelse Ledamöter: Ordförande Anna Lisa Saar, vice ordförande Gunnar Engstrand, sekreterare Annika Svensson, kassör Krister I:son Lundin, Ammi Jonsson, Ib Pihlblad och Yngwe Svensson. Ersättare: Hans Almer, Lena Andersson, Helena Fingarsén Nohle, Joakim Johansson, Laila Johansson Lind, Malin Stoménius samt Niklas Strandberg Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden, den 7 februari, 11 mars, 9 april, 16 oktober, 14 november och 16 december. Årsmöte med kretsen hölls i Sjömanskyrakan i Göteborg den 9 april. Efter årsmötet hade inbjudits till vårbuffé. Ett 30 tal av kretsens medlemmar hade anmält sig till denna. Under året har styrelsen genomgått lokal facklig utbildning den september. Styrelsen håller sig väl underrättad om det fackliga arbete som sker på central nivå och om förhandlingar i andra kretsar. Kretsens sekreterare Annika Svensson är andre vice ordförande i förbundsstyrelsen och sitter i dess AU. 1

2 Facklig förtroendmannatid Den fackliga förtroendemannatiden är fördelad enligt följande: FFM RSO Totalt Anna Lisa Saar 55 % 15 % 70 % Annika Svensson 30 % 30 % Gunnar Engstrand 65 % 15 % 80 % Göteborgs stift totalt 150 % 30 % 180 % Skyddsombud/Skyddskommitté/Jämställdhetskommitté Stiftskretsen är representerad i Stiftets och Göteborgs kyrkliga samfällighets Arbetsmiljökommittéer. Kretsen har också ledamöter i Skyddskommittéer: Halmstad, Falkenberg, Varberg, Särö, Mölndal, Öckerö, Orust, Uddevalla, Partille Sävedalen (samt i dess Jämställdhetskommitté). Lokala skyddsombud finns i Göteborgs kyrkliga samfällighet, Södra Sotenäs och i Spekeröd Ucklum. Förhandlingsdelegation 2014 Kretsens löneförhandlingsdelegation har bestått av Anna Lisa Saar, Gunnar Engstrand, och Annika Svensson. Medlemsstatistik Stiftskretsen har en mycket hög anslutningsfrekvens bland diakonerna (ca 80 %) och bland prästerna (drygt 90 %). Eftersom stiftet inte för några register över pedagoger och övriga yrken är det svårare att ta fram motsvarande siffror för dessa grupper. Vi ser ändå att en stor del av pedagogerna i stiftet är medlemmar hos oss. Vi märker också en trend till att allt fler inom andra yrkeskategorier som är akademiker i kyrkans tjänst väljer att byta fackförbund och bli medlemmar i KyrkA. Antalet medlemmar i kretsen var totalt 766 Ordinarie 1:a året efter avslutad utbildning Sjukskrivna & föräldralediga Studerande Arbetssökande Pensionärer Vilande

3 Medlemskontakter Telefonsamtal och e post är de vanligaste formerna för kommunikation med kretsens medlemmar. De frågor som medlemmarna ställer speglar ett brett spektrum av centrala arbetslivs och arbetsmiljöfrågor. Mycket handlar om lönesemester och avtalsfrågor. Arbetsmiljön har också blivit allt viktigare för våra medlemmar inom alla yrkeskategorier. Medlemskontakterna är viktiga för vårt fackliga arbete och ger oss information om de frågor vi särskilt behöver arbeta med. De fackliga förtroendemännen, arbetar fortlöpande med att ge våra medlemmar svar på sina frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö. Medlemsmöten Under våren 2014 anordnade kretsen kontraktsvisa medlemsmöten runt om i stiftet. Medlemsmötena präglades av de många strukturförändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014. Vi informerade också om lönenivåer och löneutveckling för de olika tjänster som vi förhandlar. Göteborgskretsens hemsida Kretsen är noga med att hålla sin hemsida aktuell och lättillgänglig. Där kan man fortlöpande se när löneförhandlingen skall bli hos den egna arbetsgivaren. Arbetet med att föra ut lokal och central facklig information är en viktig uppgift. Vid samtal med medlemmarna kan vi ofta hänvisa till material och information som finns på hemsidan exv. Lathund på avtalet och en fickfolder med facklig information i light format. Kretsens egen lönestatistik över årets förhandlade löner för våra medlemmar i stiftet är mycket välbesökt. Stiftskretsens arbete under året Arbetet har huvudsakligen bestått av medlemskontakter såsom telefonsamtal, personliga möten, e post, uppbackning vid arbetsgivarsamtal, löneinplaceringar, samt förhandlingar och överläggningar med arbetsgivaren, (löneförhandlingar, arbetstidsfrågor, tjänstetillsättningar, medverkan vid anställningsintervjuer, organisationsfrågor, skyddsronder, personalärenden, mm). Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöfrågor utgör en ökande del av det fackliga arbetet. Enskilda medlemmar vänder sig till skyddsombud eller förtroendeman för att få stöd och hjälp för att påtala arbetsmiljöbrister och för att förbättra sin arbetssituation. 3

4 Inte minst kräver arbetet med den psykosociala miljön mer tid och kunskap för att våra medlemmar skall känna trygghet på sina arbetsplatser. Detta är ett ansvar för arbetsgivarna och en utmaning den fackliga rörelsen. Kretsen har under året medverkat i arbetet med arbetsmiljön i flera enskilda pastorat. Strukturförändringar Vid årsskiftet 2013/2014 genomfördes omfattande strukturförändringar i stiftet. Dock har Göteborgs Kyrkliga Samfällighet fått respit till årsskiftet 2017/2018. Beslut om det blir en eller 9 enheter väntas den 23 april Löneutveckling för anställda Kyrkans personal löper risk att släpa efter i sin löneutveckling gentemot samhället i övrigt. Det är också av rekryteringsskäl mycket viktigt att fortsätta att arbeta med lönefrågorna. Allt fler av de anställda i Svenska Kyrkan närmar sig pensionsåldern. I vissa yrkeskategorier börjar detta bli tydligt och det saknas personer med rätt behörighet att fylla på med. Även jämställdhetsperspektivet behöver fortsatt beaktas. Att känna till den egna arbetsgivarens lönepolicy är nödvändigt för att våra medlemmar skall kunna påverka sin löneutveckling. Kretsens arbete med de lokala löneförhandlingarna runt om i stiftet är mycket omfattande års löneavtal gav ett lägstutrymme på 2,2 %. Resultatet av kretsens löneförhandlingar blev 3,1 % i genomsnittlig löneökning för KyrkA s medlemmar i Göteborgs stift. Det finns områden i stiftet där lönenivåerna fortfarande är relativt sett låga och där arbetsgivaren år efter år ger en ett lägre utfall i lönerevisionen. När detta är fallet hos en större arbetsgivare påverkar det lönerna också i närområdet och nivåerna i den partsgemensamma lönestatistiken. Ledarskapsfrågor För en god arbetsplats och ett gott arbetsklimat behövs också ett välfungerande ledarskap. Förbundet arbetar för att chefer och arbetsledare inom Svenska kyrkan ges möjlighet till god grundutbildning och relevant fortbildning. Förbundet centralt arbetar med chef och ledarskapsfrågor inom kyrkan. Under en särskild sida på nätet, finns en stor mängd matnyttigt material för de kyrkoherdar som är medlemmar i KyrkA. Det finns också en mot svarande sida för andra chefer i Svenska kyrkan i svenska kyrkan. För Göteborgs stiftskrets är kyrkoherdarna Yngwe Svensson och Susanne Rappmann kontaktpersoner för kyrkoherdar. 4

5 Arbetstidsfrågor Arbetet med arbetstidsfrågorna fortsätter. Kretsens strävan är att öka medlemmarnas kunskap om avtalens innehåll. Vi fortsätter att uppmuntra till, och ge hjälp till, att arbeta fram arbetstidsscheman och befattnings/arbetsinstruktioner. Detta är viktiga delar i arbetet med att få en god struktur på arbetsplatserna. Försäkringskassan har genomfört flera undersökningar som visat att bland de långtidssjukskrivna med stressrelaterade sjukskrivningsdiagnoser är präster i topp och av dessa är kvinnorna mer drabbade än männen. Kyrkans Akademikerförbund organiserar den yrkesgrupp i Sverige som har det farligaste arbetet ur psykosocialt perspektiv. I avtalsrörelsen 2013 fick förbundet in en skrivning i avtalet att om präst är oreglerad ska den genomsnittliga arbetstiden inte få överstiga 40 timmar/vecka. Detta är något vi är noga med att sprida information om vid möten med både medlemmar och arbetsgivare. Kretsens medlemmar är våra uppdragsgivare. Medlemmarnas frågor styr och initierar det arbete stiftskretsens styrelse och fackliga förtroendemän prioriterar och utför. Församlingsarbetstid Det finns nu möjlighet för diakoner och församlingspedagoger att teckna en enskild överenskommelse med sin arbetsgivare om församlingsarbetstid (FAT). FAT är samma arbetstidsmodell som präster har. Denna arbetstidsmodell är anpassad för Svenska kyrkans verksamhet och innebär att arbetsskyldighet gäller på alla s.k. lätthelgdagar. Som kompensation för detta ges 15 fridagar som arbetsgivaren ska lägga ut jämt fördelat över året. Att som diakon och församlingspedagog arbeta enligt FAT underlättar teamarbetet i församlingen, kan bidra till utveckling av församlingens gudstjänstliv och förbättra arbetsmiljön för den enskilde. Allt fler efterfrågar möjligheten att gå in under denna arbetstidsmodell. Ekonomi Stiftskretsens ekonomi är tillfredsställande. Göteborg den 7 april 2015 Anna Lisa Saar, ordförande Gunnar Engstrand, vice ordförande 5

6 Annika Svensson, sekreterare Krister I:son Lundin, kassör Ammi Jonsson Yngwe Svensson Ib Pihlblad 6

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON

Kyrkfack. Lär dig att stressa rätt. TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE DAN HASSON Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 2 2009 DAN HASSON Lär dig att stressa rätt LENNART BELFRAGE Var femte präst riskerar utbrändhet TEMA ARBETSMILJÖ Konfliktens fem faser HÄLSA OCH ARBETE

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Lärarförbundets lokala avdelning i Kungälv lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. Antal medlemmar 973 Vid årsmötet 2014-03-11 valdes

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan Anders Bruhn, Martin Lind, Louise Svensson Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan En Fallstudie Arbetsrapport 11 2005 Samhällsvetenskapliga institutionen Sociologi Sammanfattning 3 Uppdraget

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer